Sunteți pe pagina 1din 3

05.10.

2016

FisculnuimaipoaterefuzadeducereaTVAdincauzapartenerilordeafaceriincoreci

FisculnuimaipoaterefuzadeducereaTVAdincauzapartenerilordeafaceri
incoreci
Lasfritulluniioctombrie,CurteadeJustiieaUniuniiEuropene(CJUE)adeciscFisculnupoaterefuza
contribuabiluluidreptuldeaideducetaxapevaloareaadugat(TVA),pentrutranzaciilencheiatecu
UPDATEDin2018,regulilepentru
ReminderDemine,regulilepentru
Pontajulnlunaseptembrie:Ctezile
acordareaajutoarelorsocialesevor
cltoriilenstrintatealecopiilorse
lucrtoareaufost?
partenerideafaceriinactividinpunctdevederefiscal.nplus,hotrreadatdejudectoriieuropeniconfirm
schimba.Venitulmini...
simplific...
4Octombrie2016I
0I
+0
faptulcautoritilefiscalenupotcerecontribuabiluluisfacverificricarenmodobiectivnupotfifcutede
5Octombrie2016I
25I
+0
5Octombrie2016I
3I
+0
acesta,fiindsarcinaorganuluifiscalcompetentsconstateeventualefraudesauneregulariticomisede
parteneriideafaceriaifirmelor.AvocatulGabrielBiriatrageateniacpnacuminstituiilestatutuluiau
nclcatlegeacubuntiin,iaroeventualcontinuareauneiastfeldepracticidinparteaFisculuiarconduce
laformulareaanumeroaseplngeridinparteacontribuabililor.
Autor
EduardPopescu
4Decembrie2015

Lafinalulluniioctombrie,ntrohotrredatnCauzaC277/14,aprutcaurmareaunuilitigiuntreosocietatepoloneziCamer
Fiscaldinorauld,CJUEadeciscautoritilefiscalenupotrefuzadreptuldededucerealTVApentrumotivulcemitentulfacturii
numaidispunedeoautorizaiedentreprinztorindividualic,nconsecin,numaiaredreptuldeaiutilizanumruldenregistrare
fiscalatuncicndaceastfacturcuprindetoateinformaiileprevzute.
Hotrreajudectoriloreuropenivizeazautoritilefiscalepoloneze,dar,dupcumaexplicatiavocatulGabrielBiri,prevederilesunt
valabileipentruRomnia.nfapt,deciziiledatedeCJUEsuntobligatoriipentruinstanelenaionalesesizatecuproblemeasemntoare,
celecaretrebuiessoluionezecauzeleconformdeciziilorCurii(maimultedetaliidespeacestsubiectgsiiaici).
GabrielBiri,cofondatoripartenerlacasadeavocaturBiriGoran,considercdecizialuatdeCJUEartrebuisstopeze
practicilecurenteilargrspnditealeANAF,princarecontribuabiliionetisuntacuzaicaufcutoperaiuni"fictive"doarpentrufaptul
cfurnizorii(uneorichiarfurnizoriifurnizorilorfurnizorilorfurnizorilor)auun"comportamentfiscalinadecvat".
"Aacumamspusncdeanultrecut,attpublicctinmemoriiadresateconduceriiANAF,niciCodulfiscalinicidirectivelenuauoferit
bazalegalpentrurefuzuldreptuluidededucerealunorfacturiemisedefurnizori<<cucomportamentfiscalinadecvat>>,attdeinspecia
fiscal,ctmaialesdeDireciaAntifraud.Ceeaceestemairuestecinstituiilestatuluiaunclcatlegeacubuntiin",neadeclarat
GabrielBiri.
inndcontchotrreaCJUEvizeaztoatestatelemembrealeUniuniiEuropene(UE),aceastanufacedectsclarificefaptulc
autoritilefiscalenupotcerecontribuabiluluisfacverificricare,nmodobiectiv,nupotfifcutedeacesta,verificrilefiindnsarcina
autoritilorfiscale.Cualtecuvinte,esteobligaiaadministraieifiscalecareaconstatatfraudesauneregulariticomisedepersoana
careaemisfacturasstabileasc,nraportcuelementeobiectiveifrasolicitadinparteadestinataruluifacturiiverificriacrorsarcin
nuirevine,crespectivuldestinatartiasauarfitrebuitstiecoperaiuneainvocatpentruajustificadreptuldededucereeraimplicat
ntrofraudprivindTVAul.
Prinurmare,specialistuldelaBiriGoranconsidercautoritilefiscaledinaranoastrvorfiobligatesischimbeprocedurautilizat
pnacum,instituiaFisculuinemaiavndnicimcarunmotivpentruarefuzacontribuabililordreptuldededucereaTVA.
"DacpnacumorganelefiscaleseputeauascundedupoformularerelativinterpretabilaCJUE,conformcreiadreptuldededucere
poatefirefuzatdaccumprtorul<<tiasauarfipututti>>cparticiplaofraud,acumnumaiestenicimcaraceastscuz",a
punctatGabrielBiri,celcareaatrasateniacFisculanclcatlegeasistematicnultimaperioad.
"Continuareapracticiicurentenseamnafragilizancimaimultinstituia,pentrucnimicnuivamaiinepecontribuabilisnunceap
masivformulareadeplngeripentruabuznserviciu(art.297dinCodulPenal)/grupinfracional(art.367dinCodulPenal)mpotriva
echipelordeinspecie,plusaciunicivilempotrivainspectorilor/ANAFpentrurecuperareapagubelor",aexplicatspecialistulcontactatde
redacianoastr.
Totodat,avocatulavertizeazasupraimpactuluipecarelvaaveadeciziajudectoriloreuropeniasupralitigiilorexistententreANAFi
contribuabili,petemadeduceriiTVA.
"JudectoriinuaucumsnuadmitcererilecontribuabililormpotrivadeciziiloremisedeANAFcunclcarealegii,aacumfoartebine
clarificCJUEnCauzaC277/14.Chiardacvormaiexistasincope,suntconvinscinstaneledeapel,semnificativmaiexperimentate,vor
danfinaldeciziiconformeculegeaideciziileCJUE.nmodnormal,ANAFvapierdepelinie",asubliniatGabrielBiri.

nprezent,Codulfiscalprevedesancionareacelorcarefacafacericufirmedeclarateinactive.Artrebui
schimbatcadrullegislativ?
nmomentuldefa,Codulfiscalstabiletemsurisancionatoriipentrucontribuabiliicarefacafacericufirmeledeclarateinactive.Astfel,
firmelecaredesfoaroperaiunicucontribuabilideclaraiinactiviriscsnulefieluatenconsideraretranzaciiledectreFiscichiars
nubeneficiezededreptuldededucereaTVA.
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42076/avocatnet.html

1/3

05.10.2016

FisculnuimaipoaterefuzadeducereaTVAdincauzapartenerilordeafaceriincoreci

Conformnormelorlegale,firmeleinactivetrebuietrecutentrunregistrupublic,disponibilpesiteulFiscului,ncarefiecaresipoat
verificaparteneriideafaceripentruaseasiguracaacetiasuntactiviicocolaborarecueinucomportriscurinprivinanedeductibilitii
cheltuielilor.
Totui,acestregistrunuesteactualizatntimpreal,ceeacefaceimposibiloverificareexact,dupcumauavertizatispecialitiicasei
deavocaturerbaniAsociaii,ntrunarticolpublicatncdin2012deAvocatNet.ro.
Practic,nacestecondiii,existposibilitateacauncontribuabildebuncredinscontractezepartenerideafaceriinactivisaucroralisa
anulatnregistrareanscopurideTVA,pentrusimplulfaptcverificrilesalesauderulatntrobazdedateneactualizatntimpreal.
PotrivitactualuluiCodfiscal,nvigoarepnlafinalulanului,contribuabiliideclaraiinactivicaurmareaproceduriidinCoduldeProcedura
FiscalnubeneficiazdedreptuldededucereaTVAaferenteachiziiilordinperioadancaresuntdeclaraiinactivi,darsuntobligai
splteascncontinuareimpoziteleprevzutedelege.Maiexact,unastfeldecontribuabilvaavearegimulunuicontribuabilactiv,pltind
impoziteleprevzutedelege,frsaibdreptulsideduccheltuielileiTVAulaferenteachiziiilordinperioadadeinactivitate.
nplus,potrivitreglementrilordinprezent,nicibeneficiariicarecumprserviciisaubunuridelauncontribuabildeclaratinactivnu
beneficiazdededucereacheltuielilorsauaTVAului.
PrevederilemenionateanteriorsuntpstrateinnoulCodfiscal,aplicabildela1ianuarie2016,actnormativcarelaart.11alin.(7)
stipuleazurmtoarele:"Beneficiariicareachiziioneazbunurii/sauserviciidelapersoaneimpozabilestabilitenRomnia,dupnscrierea
acestoracainactivinRegistrulcontribuabililorinactivi/reactivaiconformCoduluideprocedurfiscal,nubeneficiazdedreptulde
deducereacheltuieliloriataxeipevaloareaadugataferenteachiziiilorrespective,cuexcepiaachiziiilordebunuriefectuatencadrul
proceduriideexecutaresiliti/sauaachiziiilordebunuri/serviciidelapersoaneimpozabileaflatenprocedurafalimentuluipotrivitLegiinr.
85/2014privindproceduriledeprevenireainsolveneiideinsolven".
Prinurmare,specialitiiconsiderclegislaiadinaranoastrvatrebuimodificat,astfelnctsfienconcordancudirectivele
europeneiimplicitcuhotrreaCJUE.
"Personal,considercmsuriprecumregistruloperatorilorinactivisaudeclaraia088trebuiesexistenccelpuinpncndvomajunge
launrandamentalcolectriiTVAcomparabilcumediaeuropean,darfrexagerriledinprezent.Noiavemacumunrandamentde
aproximativ60%fademediadepeste80%,estensdincencemaiclarcregistruloperatorilorinactivinuesteconformcuDirectivai
cnuvaputeafipstratnlegislaianoastr.Vatrebuisvenimcualtemsuridecombatereafraudei.Dinfericireexistsoluii,din
nefericirenimeninuvorbete(nc)seriosdeele",aexplicatpentruAvocatNet.roGabrielBiri,PartenerlaBirisGoran.
Not:Conformunuicomunicatdepresremisredacieinlunamartieaacestuian,dectrecompaniacarealansatMemoX,oaplicaiece
oferverificareainformaiilorfiscaledesprefirmeledinaranoastr,lamomentulrespectiv,nRomniaeraunregistratepeste1,4milioane
defirme,dintrecarepeste230.000,inactivefiscal.nplus,nultimulan,peste100.000defirmeaunregistratdiversemodificrilaRegistrul
Comerului.

Contribuabiliisuntsftuiisicunoascfurnizoriiisluptepentrudrepturilelor
AvocatulGabrielBirindeamntoatesocietileacuzatedeFisccardesfuraoperaiunisuspectesluptepentrudrepturileloris
factotposibilulsicunoascfurnizorii,pentruaevitaastfelevaziuneafiscal,unfenomencareafecteazoricebusinesscorect,nu
doarbugetulstatului.
"Sftuiescfoarteseriosfirmelesaicunoascfurnizoriipentruanuparticipa,fieiinvoluntar,nlanuriinfracionale.Problemaaparens
cndfirmelesuntdeclarateinactiveulteriornceperiicolaborrii,uneoripemotiveridicole.Instaneleaunceputnssneleagproblema
idauctigdecauzcontribuabililor",ancheiatspecialistuldelacasadeavocaturBirisGoran.

Din2014,firmelesuntverificatedeinspectoriiantifraudnaintedeafideclarateinactive
OrdinulANAFnr.1.847/2014,publicatnMonitorulOficialnlunaiulieaanuluitrecut,stabiletecuncontribuabilesteverificatattde
inspectoriifiscali,catideceiantifraud,naintedeafideclaratinactiv.
Coduldeprocedurfiscalprevedecpentruafideclaraiinactivicontribuabiliitrebuiesseaflenunadintreurmtoarelesituaii:
nuindeplinesc,peparcursulunuisemestrucalendaristic,nicioobligaiedeclarativprevzutdelege
sesustragdelaefectuareainspecieifiscaleprindeclarareaunordatedeidentificareadomiciliuluifiscalcarenupermitorganuluifiscal
identificareaacestuia
organelefiscaleauconstatatcanufuncioneazladomiciliulfiscaldeclarat,potrivitproceduriistabiliteprinordinalpreedinteluiANAF.
Potrivitactuluinormativ,aceeaimsurseaplicincazulcontribuabililorcaresuntreactivai.Astfel,naintecauncontribuabilsfie
reactivat,inspectoriifiscaliiceiantifraudvorverificadacestendeplinitunadintreceletreicondiiiobligatoriipentrureactivare.Mai
exact,acetiavorverificadaccontribuabilulfuncioneazladomiciliulfiscaldeclarat.
Coduldeprocedurafiscalprevedecpentruafireactivat,uncontribuabiltrebuiesndeplineasccumulativurmtoarelecondiii:
sfuncionezeladomiciliulfiscaldeclarat
sindeplineasctoateobligaiiledeclarativeprevzutedelege
snunregistrezeobligaiifiscalerestante.
Not:Dinacestarticolputeiaflacumsuntverificaicontribuabiliicaresesustragdelainspeciafiscal,daricepresupuneverificarea
contribuabililorcarevorfireactivai.
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42076/avocatnet.html

2/3

05.10.2016

FisculnuimaipoaterefuzadeducereaTVAdincauzapartenerilordeafaceriincoreci

Adaugacomentariu
Utilizator

Comentariu
(Pentruintrebricuprivirelaproblemejuridice/deafaceriaccesai ForumulAvocatnet.ro.)

Comenteaz
ComunitateaAvocatnet.roapreciazdiscuiileanimateipoliticoaseiteroags
respecipoliticaeditorialdestinatcomentariilorAvocatnet.ro.Mulumim!

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42076/avocatnet.html

3/3