Sunteți pe pagina 1din 3

Fia modulului / disciplinei

Denumirea modulului /
Disciplinei
Anul de studiu

Ecotoxicologie
III

Semestrul

IV

Regimul formativ al disciplinei: G generale, F


fundamentale, S de specialitate
Regimul obligativitii disciplinei: O obligatorie, A
opional, F facultativ, LA liber alese
Total ore din planul de 60
Total ore studiu individual
nvmnt
Titularul
modulului
/
disciplinei

Tipul de evaluare
final
Numrul de credite

Ex

Total ore pe
semestru

90

A
30

Numrul total de ore (pe semestru)


tiine Agricole, Industrie
din planul de nvmnt
Alimentar i Protecia
Mediului, Sibiu
Catedra
tiine Agricole i Protecia
Mediului
Domeniul general de studiu
C
S
L
T
Total
tiine ale naturii
Domeniul de formare profesional Ingineria
i
protecia
(specialitate)
mediului n agricultur
60
30
30
(IPMA)
C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, T- tez de obiect sau tez de an

Facultatea

Competene
specifice
disciplinei

Obiectivele standard ale modului / disciplinei


1. Cunoatere i nelegere
- s defineasc noiunile de baz ale ecotoxicologiei;
- s descrie preistoria i istoria ecotoxicologiei;
- s disting etapele descriptive, mecanistice, regulatoare ale ecotoxicologiei;
- s recunoasc modalitile multidisciplinare de cercetare ale ecotoxicologiei;
- s delimiteze nivelele structurale de organizare a sistemelor de mediu;
- s clasifice toxicanii de mediu;
- s defineasc teratogeneza, mutageneza i cancerogeneza;
- s descrie relevana replicrii, transcripiei i translrii fa de teratogenez,
mutagenez i cancerogenez;
- s relateze despre diveri teratogeni, mutageni i cancerigeni de mediu;
- s descrie mecanismele toxicitii n domeniul categoriilor de toxicani de
mediu
- s disting profilul xenobiotic al mediului ambiant;
- s descrie principiile ecotoxicocineticii;
- s caracterizeze persistena poluanilor n mediul ambiant;
- s descrie transformrile biotice i abiotice alte poluanilor n mediul ambiant;
- s interpreteze mecanismele bioacumulrii toxinelor n mediul ambinat;
- s defineasc factorii care influeneaz bioacumularea toxinelor n mediul
ambiant
- s neleag mecanismele de biomagnificare a coninutului de toxine n
ecosisteme;
- s descrie mecanismele de ecotoxicitate;
- se defineasc principiile ecotoxicomeriei;
- s caracterizeze ecotoxicodinamica poluanior;

- s interpreteze normele provizorii admisibile de substane toxice n mediul


nconjurtor.
2. Aplicare
- s demonstreze influena mediului ambiant asupra sntii diferitor populaii;
- s calculeze indicii de morbiditate a populaiei;
- s determine problemele de aprovizionare a populaiilor umane cu ap din
punctul de vedere al principiilor ecotoxicologiei;
- s iniieze studii de evaluare a impactului solului asupra populailor de fiine
animale;
- s stabileasc fenomenele ce duc la mrirea toxicitii bazinului aerian;
- s evalueze aciunea toxic a diferitor clase de ecotoxicani asupra
organismelor vii;
- s evalueze aciunea mutagen a radiaiei UV asupra oganismelor vii;
- s realizeze studii de biomonitoring al poluanilor n organismele vii;
- s coreleze proprietile fizice i chimice cu proprietile toxice manifestate de
toxicanii ecologici.
3. Integrare
- s propun metodici de evaluare a ecotoxicitii prin aplicarea cunotinelor
din domeniul chimiei ecologice, toxicologiei clasice, chimiei generale, analiza
matematic .a.
- s iniieze studii epidemiologice de ecotoxicitate;
- s relateze rapoarte de expertiz multilateral a diferitor ecopoluani;
- s propun mijloace de diminuare a impactului ecopoluanilor asupra
mediului;
- s evalueze stabilitatea polurii mediului;
- s propun scheme conceptuale de ecotoxicocinetic a poluanilor;
- s construiasc baze de date i mijloace de pstrare a informaiei despre
toxicitatea poluanilor;
- s evalueze standarde de inofensivitate a poluanilor de mediu.
Coninutul disciplinei

I. Temele orelor teoretice


Noiuni introductive ale cursului Ecotoxicologie
Poluanii n ecosistem. Agenii toxici i proprietile lor
Mecanisme de dezvoltare a efectelor adverse n ecosisteme
Relaia doz-efect i rolul ei n studiile de ecotoxicitate
Ecotoxicocinetica poluanilor de mediu
Comportamentul substanelor toxice de mediu n sisteme monofazice
Transportul substanelor toxice n sisteme bifazice
Comportamentul substanelor toxice de mediu i biodisponibilitatea
Normele i concentraiile-limit admisibile de substane toxice, mutagene i cancerigene
Studii epidemiologice. Metode de investigare a influenei mediului ambiant asupra sntii
populaiei
Biomarcherii. Biomarcheri de expunere, efect, susceptibilitate, interpetare
Ecotoxicologia mediilor acvatice i terestre
Practicile de laborator folosite pentru studierea proceselor toxice n medii acvatice i terestre
Modele i sisteme informaionale geografice
Estimarea ecologic a riscului i rolul acestei discipline pentru ecotoxicologie
Toxicologia de mediu i impactul asupra sntii umane
2

II. Temele lucrrilor de laborator


Transferul substanelor toxice n mediu, procese monofazice i polifazice. Biodisponibilitatea.
Biomarcherii. Folosirea lor pentru studierea proceselor ecotoxicologice
Caracterizarea efectelor adverse la nivel de ecosistem
Toxicologia metalelor grele (proiect, analiza metale grele folosind SAA)
Modelarea proceselor ecotoxicologice i sisteme geografice informaionale
Surse informaionale de toxicitate a poluanilor de mediu.
Studii experimentale de evaluare a ecotoxicitii (analize apa, sol, alimente)
Toxicologia de mediu i impactul asupra sntii umane

III. Timpul total (ore pe semestru) ale activitilor de studiu


Numrul de ore
individual pretinse studentului
1. Studiul notielor de curs, suportului de curs, manualelor i documentare n
10
bibliotec, pe Internet, pe teren etc.
2. Activiti specifice de pregtire pentru laborator
10
3. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri etc.
5
4. Activiti practice
10
5. Pregtirea pentru lucrri de control, atestri semestriale
5
6. Consultaii
5
7. Alte activiti
5
8. Examinare final
10
Total ore de studiu individual (pe semestru)
60
Bibliografie selectiv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gh. Duca, Yu.Scurlatov, A.Misiti. Chimia Ecologic, Editura USM, 2003.


A. Manahan. Fundamentals of Environmental Chemistry, Lewis, 1993, 800p.
Casarett & Doulls Toxicology - The basic science of poisons. Curtiss D. Klaassen.
Basic Environmental Toxicology, edited by L.G. Cockerham and B. S. Shane. 1994. C R C
Press, Inc.
Fundamentals of Aquatic Toxicology - Methods and Applications, edited by G. M. Rand and S.
R. Auxiliare
Newman, M.C. and M.A. Unger. 2003. Fundamentals of Ecotoxicology, Second Edition.
CRC/Lewis Press, Boca Raton, FL.
Hoffman, D. J., B. A., Rattner, G.A. Burton Jr., J. Cairns Jr. 2002. Handbook of
Ecotoxicology, Second Edition. CRC Press.
Walker, C.H., S. P. Hopkin, R. M. Sibly, D.B. Peakall. 2001. Principles of Ecotoxicology,
Second Edition. Taylor & Francis, Boca Raton, FL.
Connell, D., P. Lam, B. Richardson, R. Wu. 1999. Introduction to Ecotoxicology. Blackwell
Publishing, Malden, MA.

S-ar putea să vă placă și