P. 1
ION-comentariu bac

ION-comentariu bac

5.0

|Views: 15,507|Likes:
Published by ladyyyy

More info:

Published by: ladyyyy on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2015

pdf

text

original

Personajul principal dintr-un roman aparţinând prozei realiste: Ion, Liviu Rebreanu Introducere: Liviu Rebreanu, prozator interbelic

, este unul dintre scriitorii care dezvăluie în romanele sale resorturile interioare ale creaţiei. Dintre aceste romane („Ion”, „Răscoala”, „Pădurea spânzuraţilor”, „Adam şi Eva”), primul se individualizează prin prezentarea unei întregi umanităţi rurale. Aspecte generale ale operei: Publicat în 1920, romanul evidenţiază spaţiul ardelenesc de la începutul secolului al XX-lea, în mod realist. Această perspectivă realistă presupune o înţelegere a literaturii ca mimesis, în care autorul îşi propune să reflecte lumea ca într-o oglindă, în toată complexitatea ei, creând în acelaşi timp iluzia unei lumi adevărate. Criticul Nicolae Manolescu, în volumul „Arca lui Noe”, încadrează opera în categoria romanului doric, considerând că iluzia vieţii este aici mult mai importantă decât iluzia artei. Textul reprezintă un roman, deoarece este o specie a genului epic în proză, cu o acţiune care se desfăşoară pe mai multe planuri, cu conflicte multiple şi un număr mare de personaje. Romanul este realist în primul rând prin tema pământului care este, de fapt, miza conflictului, pentru că el determină în lumea satului poziţia socială şi autoritatea morală a indivizilor. Acestei teme i se adaugă cea a iubirii, pentru că destinul personajului principal este definit de aceste două mari coordonate. De fapt, nu pământul se află în centrul romanului, ci dorinţa lui Ion de a-l avea. În ceea ce priveşte structura, romanul este alcătuit din două mari părţi complementare, având în centru pământul, respectiv iubirea: „Glasul pământului” şi „Glasul iubirii”, cărora li se subordonează cele treisprezece capitole cu titluri sugestive: „Începutul”, „Blestemul”, „Sfârşitul”. O altă trăsătură realistă este prezentarea veridică a oamenilor şi evenimentelor, care se face încă din incipit. În descrierea drumului care intră în satul Pripas, naratorul estompează distincţia dintre realitate şi ficţiune şi surprinde cadrul unei lumi în care naraţiunea pare a continua viaţa însăşi. Detaliile toponimice dau veridicitate prezentării şi îl familiarizează pe lector cu aspectele etnografice şi sociale ale lumii prezentate. De altfel, romanul insistă asupra aspectelor monografice ale satului românesc tradiţional: obiceiuri legate de marile evenimente ale existenţei umane ( botezul, nunta, înmormântarea), sărbătorile creştine (Crăciunul), hora, jocul popular. În planul conţinutului, romanul respectă principiul realist care solicită prezentarea vieţii în multitudinea ipostazelor sale. Astfel, Rebreanu foloseşte tehnica planurilor paralele, prezentând simultan viaţa ţărănimii şi viaţa intelectualităţii satului. Se poate vorbi chiar de un roman în roman, pentru că se urmăreşte în paralel destinul a două familii, aparţinând unor grupuri sociale diferite: familia Glanetaşu şi familia Herdelea. Modalităţi de caracterizare, trăsăturile protagonistului: Personajele sunt construite, de asemenea, în spirit realist, susţinând firul epic al romanului. Personajul principal este tipic realist, exponenţial pentru o anumită categorie socială, iar structura sa psihologică este pusă sub semnul unor trăsături dominante: tipul ţăranului, caracterizat printr-o inteligenţă dură, egoism şi cruzime, dar mai ales printr-o voinţă imensă. Conform delimitării teoreticianului E. Forster, el este un personaj rotund, având capacitatea de a surprinde cititorul în mod convingător prin reacţiile şi gesturile lui. Ion este un personaj eponim (numele său dă numele romanului), realizat prin tehnica basoreliefului. El domină întreaga lume care gravitează în jurul său (Ana, Vasile Baciu, Florica, George) şi care contribuie la evidenţierea trăsăturilor lui, a caracterului complex, cu însuşiri contradictorii: viclenie şi ingenuitate, brutalitate şi delicateţe. Iniţial el este caracterizat în mod direct de către narator, beneficiind de un portret marcat de calităţi: „iute şi harnic ca mă-sa”; „munca îi era dragă oricât ar fi fost de aspră”. Elementul fundamental al conflictului, pământul, îi

muncitor. Astfel. mult. iar doamna Herdelea îl consideră „un băiat cumsecade.. Aceată pendulare a personajului între cele două coordonate ale existenţei sale. „viclenia procedurală” şi „voinţa imensă”. El reprezintă. respectiv iese din sat). săritor.. prin monologul interior: „Mă moleşesc ca o babă năroadă!”. Definitoriu pentru personajul principal este conflictul interior între glasul pământului şi glasul iubirii: deşi o iubeşte pe Florica. în funcţie de conflictele în care sunt implicaţi cu toţii. in relaţia cu Vasile Baciu. şi ulterior pentru Florica. din faptele şi atitudinea personajului.” Celelalte personaje ale romanului îi evidenţiază caracterul. dând cititorului impresia că stăpâneşte naraţiunea. generează şi conflictele exterioare ale romanului: cu Vasile Baciu pentru obţinerea pământului şi cu George Bulbuc pentru Ana. sapa. Ion este impulsiv. egoismul. De fapt. Cele mai multe trăsături reies însă din caracterizarea indirectă. iar lipsa acestuia apare ca o nedreptate. a trupului. cruzimea îi subordonează toate acţiunile: bătaia cu George. cea „urâţică”. Autocaracterizarea evidenţiază frământările sufleteşti. ceea ce justifică dorinţa pătimaşă de a avea: „Toată isteţimea lui nu plăteşte o ceapă degerată. ea l-a cucerit. fără a încheia o înţelegere legală. care vede în roman „un corp geometric perfect. simetria incipitului cu finalul (descrierea drumului care intră. Este naiv. cu un caracter bine individualizat şi care rămâne un model pentru proza de acest tip din literatura noastră. comportamentul agresiv faţă de Ana. care relatează la persoana a treia. De asemenea. chiar violent. sugerând patima exagerată pentru pământ. când Ion va trece în conflictul dintre invaţător şi preotul satului. având ca trăsături definitorii „inteligenţa ascuţită”. ceea ce atrage respectul. generat de relaţia sa cu pământul. iar George care-l loveşte nu este decât un instrument al destinului. cât mai ales de conflictul interior. dacă n-are şi el pământ mult. teama celorlalţi flăcăi ai satului şi a lăutarilor care cântă la comanda lui şi îl însoţesc la cârciumă după horă. fata frumoasă dar săracă. a naratorului omniscient şi omniprezent. dorinţa de posesie a pământului îl determină să o aleagă pe Ana. aşa cum spunea criticul Eugen Lovinescu. opera respectă principiul cauzalităţii şi al coerenţei. Inteligenţa dură. îi speculează sentimentele. deznodământul este previzibil: Ion va muri ucis cu ajutorul unei unelte a pământului. precum şi legătura indestructibilă cu acesta. Astfel. Personajul trăieşte o triplă voluptate: a simţurilor. sferoid”. Viclenia sa este evidentă în relaţia cu Ana. realist. dar bogată. cu lumini şi umbre. . din relaţiile cu celelalte personaje. iar elocventă în acest sens este scena sărutării lutului: „Îl cuprinse o poftă sălbatecă să îmbraţişeze huma. În primul rând. iar acest moment alegoric exprimă reducerea lui la esenţă. prin focalizare zero. destinul personajului principal nu este marcat de conflictele exterioare. deşi George este cel care îi plăteşte. romanul având o desfăşurare logică şi cronologică. crezând că nunta îi va aduce şi pământul. Încheierea: Prin urmare. Perspectica narativă este auctorială. răspunzând concepţiei romaneşti a lui Rebreanu. Tehnica narativă este tipic realistă. a puterii. harnic. învaţatorul Herdelea îl aprecia ca „unul dintre cei mai iubiţi elevi”. „expresia instinctului de stăpânire a pământului”. Liviu Rebreanu construieşte un personaj complex. cucerind-o şi lăsând-o să creadă că. Din această perspectivă. isteţ”. Optica lor se va schimba însă pe parcursul acţiunii. s-o crâmpoţească în sărutări!” Acest gest depăşeşte limitele unei reacţii obişnuite. romanul este circular. Personajul are o dorinţă obsesivă de a stăpâni acest pamânt.subordonează toate trăsăturile: „Pământul îi era drag ca ochii din cap”. de fapt. de partea celui din urmă. pe care o seduce.

în 1920. Pe de altă parte. prieten cu George. precizia coordonatelor spaţio-temporale . gesturi memorabile şi având capacitatea de a surprinde în mod credibil cititorul. Elemente realiste prezente în romanul Ion sunt prezentarea în manieră veridică a faptelor fictive ce compun universul cărţii. ci în primul rând considerete materiale (pentru Ion) sau de eliminare a ruşinii provocate în urma abaterii de la morala satului (pentru Vasile Baciu). Prima scenă în care apar cele două personaje este chiar descrierea horei. posesor al pământurilor soţiei sale.Liviu Rebreanu – Ion Introducere: Liviu Rebreanu este un prozator interbelic. nimeni. a romanului Ion. focalizarea preponderent zero. ceea ce dă naştere furiei şi reacţiilor dispreţuitoare ale lui Vasile Baciu. pe care altfel Baciu nu i-o dă de soţie. ţăranca săracă. circularitatea/simetria compoziţională. tatăl doreşte să o dea pe Ana lui George. reprezentative pentru o categorie socială: ţăranul însetat de pământ este principalul exponent al romanului. protagonist şi personaj rotund. tematica socială (drama ţăranului însetat de pământ). căruia îi corespund viziunea naratologică „din spate”. cu evoluţie interioară. Cu alte cuvinte. Călinescu îl consideră un iniţiator al romanului modern. La polul opus. obiectiv. dar frumoasă a satului. pentru Ion căsătoria şi iubirea sunt condiţionate material. Ion şi Ana bat someşana. Ion o iubeşte pe Florica. esteticii realiste îi sunt specifice personajele tipice în situaţii tipice. Viziunea diferită asupra iubirii: Deşi la horă dansează cu Ana. nici pentru Ion un temei demn de luat în seamă. personaj plat cu vocaţia tragicului.Tema cuplului într-un roman obiectiv studiat/ Evoluţia relaţiilor dintre două personaje ale unui roman realist studiat . Instinctul posesiunii şi dorinţa de a parveni fiind mai puternice. Ion. aşadar. la fel de bogat. sărăntoc”. la bază nu o motivaţie de ordin afectiv sau valori precum respectul reciproc sau conştiinţa datoriei. iar sentimentele sincere şi intense de dragoste ale Anei nu reprezintă nici pentru Vasile Baciu. De asemenea. născut în sânul unei familii al cărei tată a risipit pământurile Zenobiei pe băutură. unul dintre cuplurile cu rol esenţial în evoluţia firului epic şi în conturarea dramei personajului principal. personajele sunt în strânsă relaţie cu mediul social în care trăiesc. Ion este prototipul ţăranului sărac. creator al romanului realist obiectiv prin apariţia. Forster în „Aspecte ale romanului”. prezenţa unui narator impersonal. Nivelul personajelor în roman: La nivelul personajelor. năpăstuit de soartă. ţăran înstărit din sat. hoţ.M. ceea ce îi garantează schimbarea statutului social. personajele se pot clasifica în plate şi rotunde. Numindu-l pe Ion „tâlhar. complexitate psihologică. aspectul monografic. împlineşte alături de Ana. pământul. fleandură. Vasile Baciu decalnşează conflictul exterior principal al romanului. pentru a rotunji averea şi a nu o risipi prin alianţa cu cineva inferior material. de esenţă socială. perspectiva auctorială. la persoana a III-a. El va avea de ales între a se căsători cu Ana. pretext narativ prin care prozatorul realist adună toate personajele pe aceeaşi scenă. căci în societatea rurală din acest roman femeia reprezintă o . sau mariajul din dragoste cu Florica şi condamnarea la sărăcie. îi vede retraşi. fiind un produs al societăţii: faptele lui Ion îşi găsesc până la un punct justificarea în modalitatea prin care sătenii din Pripas valorizează indivizii în funcţie de unica valoare materială care contează. alături de Camil Petrescu şi Hortensia Papadat-Bengescu. apoi Ilie. Căsnicia lor are. Evoluţia cuplului: Diferenţa de statut social: personaj eponim. el va pune în practică ideea seducerii Anei. Ana este singura fiică ce i-a mai rămas lui Vasile Baciu. G. pe lângă Ion remarcându-se şi alte capodopere ale romancierului precum Pădurea spânzuraţilor (1922) sau Răscoala (1932). Ana îl iubeşte însă cu sinceritate şi devine victima tragică a lipsei de scrupule şi a nepăsării lui Ion. conform tipologiei stabilite de E.

orgoliul nemăsurat. Încălcând moralitatea satului prin adulter. iar pe Ion nici grija copilului ce îi garantează pământurile nu îl preocupă. Nunta/pregătirile pentru nuntă: Ana înţelege abia la nuntă că deşi este soţul ei. odată cu împlinirea materială eroul simte că nu poate face un compromis cu glasul iubirii şi râvneşte la Florica. nu afective. Dacă până acum în sufletul lui a dominat glasul pământului. lipsa ei de experienţă. sinceritatea şi intensitatea sentimentelor fac din ea un personaj tragic. dându-şi cu sfială pălăria jos. Perioada premergătoare nunţii se caracterizează prin îndepărtarea celor doi membri ai cuplului. Concluzie: Cuplul Ion-Ana evoluează previzibil. în registru idilic. regăsirea liniştii sufleteşti sunt în moarte. ulterior el nu se dovedeşte a fi un tată iubitor sau un soţ grijuliu. ale nunţii Laurei cu Pintea. o sursă de perpetuare a speciei şi două braţe de muncă. . Naivitatea Anei. marcată de conştiinţa sumării unor reponsabilităţi. impulsivitatea. Călinescu. Ion nu o va iubi niciodată. văzându-l dansând cu Florica. sfidarea moralei lumii satului. niciun gest de tandreţe nu defineşte comportamentul lui Ion. viclenia planului băiatului este dublată de inteligenţa cu care îi condiţionează pământurile lui Vasile Baciu în schimbul căsătoriei cu Ana. Ana îşi pune capăt zilelor. ea îşi explică schimbarea de atitudine a flăcăului de după noaptea petrecută împreună. Dacă în scena horei Ion i se adresează cu diminutivul Anuţă. Căsnicia – dacă în alte romane realiste căsnicia reprezintă o etapă a maturizării afective. Ana petrece tot mai mult timp în tovărăşia lui Dumitru Moarcăş. spre deosebire de pregătirile.modalitate de parvenire. iar Ion evoluează în limitele unor trăsături sufleteşti precum lăcomia. acum nevasta lui George. Niciun moment de intimitate. după cum observa G. a trecerii la o altă etapă în evoluţia cuplului. în Ion schimbarea statutului civil nu are consecinţe în ameliorarea relaţiei dintre cei doi. nicio încercare de mărturisire a afectului. de la care învaţă că remediul suferinţei. cuplul cunoaşte o involuţie curmată de moartea celor doi. Nici naşterea copilului nu reprezintă un motiv de refacere a familiei: deşi în momentul naşterii pe câmp Ion este impresionat de măreţia momentului. Dispreţuită de Ion. Ion moare ucis de George cu sapa în cap. jignită de Zenobia. în planul vieţii intelectualilor. impulsivitatea. împlinindu-şi destinul de personaj condamnat la o existenţă tragică. nepăsarea şi răceala iau locul falsei afecţiuni de la început. Format pe considerente materiale. într-o scenă naturalistă ce reprezintă forma neutră a moralizării.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->