Personajul principal dintr-un roman aparţinând prozei realiste: Ion, Liviu Rebreanu Introducere: Liviu Rebreanu, prozator interbelic

, este unul dintre scriitorii care dezvăluie în romanele sale resorturile interioare ale creaţiei. Dintre aceste romane („Ion”, „Răscoala”, „Pădurea spânzuraţilor”, „Adam şi Eva”), primul se individualizează prin prezentarea unei întregi umanităţi rurale. Aspecte generale ale operei: Publicat în 1920, romanul evidenţiază spaţiul ardelenesc de la începutul secolului al XX-lea, în mod realist. Această perspectivă realistă presupune o înţelegere a literaturii ca mimesis, în care autorul îşi propune să reflecte lumea ca într-o oglindă, în toată complexitatea ei, creând în acelaşi timp iluzia unei lumi adevărate. Criticul Nicolae Manolescu, în volumul „Arca lui Noe”, încadrează opera în categoria romanului doric, considerând că iluzia vieţii este aici mult mai importantă decât iluzia artei. Textul reprezintă un roman, deoarece este o specie a genului epic în proză, cu o acţiune care se desfăşoară pe mai multe planuri, cu conflicte multiple şi un număr mare de personaje. Romanul este realist în primul rând prin tema pământului care este, de fapt, miza conflictului, pentru că el determină în lumea satului poziţia socială şi autoritatea morală a indivizilor. Acestei teme i se adaugă cea a iubirii, pentru că destinul personajului principal este definit de aceste două mari coordonate. De fapt, nu pământul se află în centrul romanului, ci dorinţa lui Ion de a-l avea. În ceea ce priveşte structura, romanul este alcătuit din două mari părţi complementare, având în centru pământul, respectiv iubirea: „Glasul pământului” şi „Glasul iubirii”, cărora li se subordonează cele treisprezece capitole cu titluri sugestive: „Începutul”, „Blestemul”, „Sfârşitul”. O altă trăsătură realistă este prezentarea veridică a oamenilor şi evenimentelor, care se face încă din incipit. În descrierea drumului care intră în satul Pripas, naratorul estompează distincţia dintre realitate şi ficţiune şi surprinde cadrul unei lumi în care naraţiunea pare a continua viaţa însăşi. Detaliile toponimice dau veridicitate prezentării şi îl familiarizează pe lector cu aspectele etnografice şi sociale ale lumii prezentate. De altfel, romanul insistă asupra aspectelor monografice ale satului românesc tradiţional: obiceiuri legate de marile evenimente ale existenţei umane ( botezul, nunta, înmormântarea), sărbătorile creştine (Crăciunul), hora, jocul popular. În planul conţinutului, romanul respectă principiul realist care solicită prezentarea vieţii în multitudinea ipostazelor sale. Astfel, Rebreanu foloseşte tehnica planurilor paralele, prezentând simultan viaţa ţărănimii şi viaţa intelectualităţii satului. Se poate vorbi chiar de un roman în roman, pentru că se urmăreşte în paralel destinul a două familii, aparţinând unor grupuri sociale diferite: familia Glanetaşu şi familia Herdelea. Modalităţi de caracterizare, trăsăturile protagonistului: Personajele sunt construite, de asemenea, în spirit realist, susţinând firul epic al romanului. Personajul principal este tipic realist, exponenţial pentru o anumită categorie socială, iar structura sa psihologică este pusă sub semnul unor trăsături dominante: tipul ţăranului, caracterizat printr-o inteligenţă dură, egoism şi cruzime, dar mai ales printr-o voinţă imensă. Conform delimitării teoreticianului E. Forster, el este un personaj rotund, având capacitatea de a surprinde cititorul în mod convingător prin reacţiile şi gesturile lui. Ion este un personaj eponim (numele său dă numele romanului), realizat prin tehnica basoreliefului. El domină întreaga lume care gravitează în jurul său (Ana, Vasile Baciu, Florica, George) şi care contribuie la evidenţierea trăsăturilor lui, a caracterului complex, cu însuşiri contradictorii: viclenie şi ingenuitate, brutalitate şi delicateţe. Iniţial el este caracterizat în mod direct de către narator, beneficiind de un portret marcat de calităţi: „iute şi harnic ca mă-sa”; „munca îi era dragă oricât ar fi fost de aspră”. Elementul fundamental al conflictului, pământul, îi

dar bogată. generat de relaţia sa cu pământul. chiar violent. „expresia instinctului de stăpânire a pământului”. Autocaracterizarea evidenţiază frământările sufleteşti. sferoid”. egoismul. Liviu Rebreanu construieşte un personaj complex. Astfel. cea „urâţică”. îi speculează sentimentele. mult. care vede în roman „un corp geometric perfect. dacă n-are şi el pământ mult. Este naiv. care relatează la persoana a treia. Inteligenţa dură. ceea ce atrage respectul. crezând că nunta îi va aduce şi pământul. muncitor. teama celorlalţi flăcăi ai satului şi a lăutarilor care cântă la comanda lui şi îl însoţesc la cârciumă după horă. s-o crâmpoţească în sărutări!” Acest gest depăşeşte limitele unei reacţii obişnuite. El reprezintă. învaţatorul Herdelea îl aprecia ca „unul dintre cei mai iubiţi elevi”. prin focalizare zero. cucerind-o şi lăsând-o să creadă că. comportamentul agresiv faţă de Ana. dând cititorului impresia că stăpâneşte naraţiunea. a naratorului omniscient şi omniprezent. Tehnica narativă este tipic realistă. iar elocventă în acest sens este scena sărutării lutului: „Îl cuprinse o poftă sălbatecă să îmbraţişeze huma. Personajul trăieşte o triplă voluptate: a simţurilor. a trupului.. din relaţiile cu celelalte personaje. pe care o seduce. săritor. fără a încheia o înţelegere legală. cât mai ales de conflictul interior. De fapt. realist. având ca trăsături definitorii „inteligenţa ascuţită”. În primul rând. dorinţa de posesie a pământului îl determină să o aleagă pe Ana. cu un caracter bine individualizat şi care rămâne un model pentru proza de acest tip din literatura noastră. . in relaţia cu Vasile Baciu.” Celelalte personaje ale romanului îi evidenţiază caracterul. prin monologul interior: „Mă moleşesc ca o babă năroadă!”. romanul având o desfăşurare logică şi cronologică. de partea celui din urmă. iar acest moment alegoric exprimă reducerea lui la esenţă. în funcţie de conflictele în care sunt implicaţi cu toţii. fata frumoasă dar săracă. Astfel. precum şi legătura indestructibilă cu acesta. Definitoriu pentru personajul principal este conflictul interior între glasul pământului şi glasul iubirii: deşi o iubeşte pe Florica. opera respectă principiul cauzalităţii şi al coerenţei. Ion este impulsiv. răspunzând concepţiei romaneşti a lui Rebreanu. Optica lor se va schimba însă pe parcursul acţiunii. Perspectica narativă este auctorială. din faptele şi atitudinea personajului. şi ulterior pentru Florica. aşa cum spunea criticul Eugen Lovinescu. de fapt. ceea ce justifică dorinţa pătimaşă de a avea: „Toată isteţimea lui nu plăteşte o ceapă degerată. respectiv iese din sat). isteţ”. Din această perspectivă. ea l-a cucerit. Personajul are o dorinţă obsesivă de a stăpâni acest pamânt. destinul personajului principal nu este marcat de conflictele exterioare. deşi George este cel care îi plăteşte. a puterii. harnic. deznodământul este previzibil: Ion va muri ucis cu ajutorul unei unelte a pământului. sugerând patima exagerată pentru pământ. sapa. când Ion va trece în conflictul dintre invaţător şi preotul satului. Viclenia sa este evidentă în relaţia cu Ana. Cele mai multe trăsături reies însă din caracterizarea indirectă. cu lumini şi umbre. simetria incipitului cu finalul (descrierea drumului care intră. romanul este circular. De asemenea.subordonează toate trăsăturile: „Pământul îi era drag ca ochii din cap”. Încheierea: Prin urmare. iar lipsa acestuia apare ca o nedreptate. „viclenia procedurală” şi „voinţa imensă”. cruzimea îi subordonează toate acţiunile: bătaia cu George. generează şi conflictele exterioare ale romanului: cu Vasile Baciu pentru obţinerea pământului şi cu George Bulbuc pentru Ana.. Aceată pendulare a personajului între cele două coordonate ale existenţei sale. iar doamna Herdelea îl consideră „un băiat cumsecade. iar George care-l loveşte nu este decât un instrument al destinului.

nici pentru Ion un temei demn de luat în seamă. Ion este prototipul ţăranului sărac. născut în sânul unei familii al cărei tată a risipit pământurile Zenobiei pe băutură. Călinescu îl consideră un iniţiator al romanului modern. la persoana a III-a. Elemente realiste prezente în romanul Ion sunt prezentarea în manieră veridică a faptelor fictive ce compun universul cărţii. pentru a rotunji averea şi a nu o risipi prin alianţa cu cineva inferior material. năpăstuit de soartă. ceea ce dă naştere furiei şi reacţiilor dispreţuitoare ale lui Vasile Baciu. pe care altfel Baciu nu i-o dă de soţie. esteticii realiste îi sunt specifice personajele tipice în situaţii tipice. personaj plat cu vocaţia tragicului. aşadar. dar frumoasă a satului. pe lângă Ion remarcându-se şi alte capodopere ale romancierului precum Pădurea spânzuraţilor (1922) sau Răscoala (1932). nimeni. creator al romanului realist obiectiv prin apariţia. sau mariajul din dragoste cu Florica şi condamnarea la sărăcie. gesturi memorabile şi având capacitatea de a surprinde în mod credibil cititorul. Forster în „Aspecte ale romanului”. complexitate psihologică. ceea ce îi garantează schimbarea statutului social. conform tipologiei stabilite de E. personajele se pot clasifica în plate şi rotunde. la fel de bogat. focalizarea preponderent zero. G. Ion o iubeşte pe Florica. El va avea de ales între a se căsători cu Ana. aspectul monografic. hoţ. ci în primul rând considerete materiale (pentru Ion) sau de eliminare a ruşinii provocate în urma abaterii de la morala satului (pentru Vasile Baciu). căci în societatea rurală din acest roman femeia reprezintă o . Ion şi Ana bat someşana. a romanului Ion. el va pune în practică ideea seducerii Anei. Prima scenă în care apar cele două personaje este chiar descrierea horei. căruia îi corespund viziunea naratologică „din spate”. fleandură. Instinctul posesiunii şi dorinţa de a parveni fiind mai puternice. apoi Ilie. Pe de altă parte. ţăranca săracă. Evoluţia cuplului: Diferenţa de statut social: personaj eponim. tatăl doreşte să o dea pe Ana lui George. ţăran înstărit din sat. precizia coordonatelor spaţio-temporale . iar sentimentele sincere şi intense de dragoste ale Anei nu reprezintă nici pentru Vasile Baciu. pretext narativ prin care prozatorul realist adună toate personajele pe aceeaşi scenă. îi vede retraşi.M. la bază nu o motivaţie de ordin afectiv sau valori precum respectul reciproc sau conştiinţa datoriei. De asemenea. personajele sunt în strânsă relaţie cu mediul social în care trăiesc. pământul. Ana este singura fiică ce i-a mai rămas lui Vasile Baciu. Ana îl iubeşte însă cu sinceritate şi devine victima tragică a lipsei de scrupule şi a nepăsării lui Ion. Numindu-l pe Ion „tâlhar. împlineşte alături de Ana. prieten cu George. fiind un produs al societăţii: faptele lui Ion îşi găsesc până la un punct justificarea în modalitatea prin care sătenii din Pripas valorizează indivizii în funcţie de unica valoare materială care contează. reprezentative pentru o categorie socială: ţăranul însetat de pământ este principalul exponent al romanului. circularitatea/simetria compoziţională. tematica socială (drama ţăranului însetat de pământ). unul dintre cuplurile cu rol esenţial în evoluţia firului epic şi în conturarea dramei personajului principal.Tema cuplului într-un roman obiectiv studiat/ Evoluţia relaţiilor dintre două personaje ale unui roman realist studiat . alături de Camil Petrescu şi Hortensia Papadat-Bengescu. Vasile Baciu decalnşează conflictul exterior principal al romanului. cu evoluţie interioară. posesor al pământurilor soţiei sale.Liviu Rebreanu – Ion Introducere: Liviu Rebreanu este un prozator interbelic. de esenţă socială. obiectiv. Ion. La polul opus. protagonist şi personaj rotund. Cu alte cuvinte. perspectiva auctorială. în 1920. sărăntoc”. Viziunea diferită asupra iubirii: Deşi la horă dansează cu Ana. Căsnicia lor are. prezenţa unui narator impersonal. Nivelul personajelor în roman: La nivelul personajelor. pentru Ion căsătoria şi iubirea sunt condiţionate material.

o sursă de perpetuare a speciei şi două braţe de muncă. Dispreţuită de Ion. văzându-l dansând cu Florica. acum nevasta lui George. impulsivitatea. niciun gest de tandreţe nu defineşte comportamentul lui Ion.modalitate de parvenire. jignită de Zenobia. Ion moare ucis de George cu sapa în cap. nu afective. Format pe considerente materiale. sfidarea moralei lumii satului. ea îşi explică schimbarea de atitudine a flăcăului de după noaptea petrecută împreună. nepăsarea şi răceala iau locul falsei afecţiuni de la început. Ana îşi pune capăt zilelor. Încălcând moralitatea satului prin adulter. Dacă în scena horei Ion i se adresează cu diminutivul Anuţă. împlinindu-şi destinul de personaj condamnat la o existenţă tragică. Perioada premergătoare nunţii se caracterizează prin îndepărtarea celor doi membri ai cuplului. . Nici naşterea copilului nu reprezintă un motiv de refacere a familiei: deşi în momentul naşterii pe câmp Ion este impresionat de măreţia momentului. ulterior el nu se dovedeşte a fi un tată iubitor sau un soţ grijuliu. într-o scenă naturalistă ce reprezintă forma neutră a moralizării. regăsirea liniştii sufleteşti sunt în moarte. Călinescu. Ion nu o va iubi niciodată. Căsnicia – dacă în alte romane realiste căsnicia reprezintă o etapă a maturizării afective. în planul vieţii intelectualilor. în registru idilic. orgoliul nemăsurat. a trecerii la o altă etapă în evoluţia cuplului. Nunta/pregătirile pentru nuntă: Ana înţelege abia la nuntă că deşi este soţul ei. iar Ion evoluează în limitele unor trăsături sufleteşti precum lăcomia. odată cu împlinirea materială eroul simte că nu poate face un compromis cu glasul iubirii şi râvneşte la Florica. sinceritatea şi intensitatea sentimentelor fac din ea un personaj tragic. Ana petrece tot mai mult timp în tovărăşia lui Dumitru Moarcăş. Dacă până acum în sufletul lui a dominat glasul pământului. în Ion schimbarea statutului civil nu are consecinţe în ameliorarea relaţiei dintre cei doi. viclenia planului băiatului este dublată de inteligenţa cu care îi condiţionează pământurile lui Vasile Baciu în schimbul căsătoriei cu Ana. nicio încercare de mărturisire a afectului. lipsa ei de experienţă. Concluzie: Cuplul Ion-Ana evoluează previzibil. impulsivitatea. dându-şi cu sfială pălăria jos. spre deosebire de pregătirile. marcată de conştiinţa sumării unor reponsabilităţi. Niciun moment de intimitate. Naivitatea Anei. cuplul cunoaşte o involuţie curmată de moartea celor doi. iar pe Ion nici grija copilului ce îi garantează pământurile nu îl preocupă. de la care învaţă că remediul suferinţei. ale nunţii Laurei cu Pintea. după cum observa G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful