Sunteți pe pagina 1din 39

LEGE nr.

241 din 22 iunie 2006 (*republicat*)


privind serviciul de alimentare cu ap i de canalizare*)
EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 7 septembrie 2015

Not

*) Republicat n temeiul art. V din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea i completarea Legii
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, dndu-se textelor o nou numerotare.
Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare a mai fost republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 85 din 8 februarie 2013.

Capitolul I Dispoziii generale

Articolul 1
(1) Prezenta lege stabilete cadrul juridic unitar privind nfiinarea, organizarea, gestionarea,
finanarea, exploatarea, monitorizarea i controlul furnizrii/prestrii reglementate a serviciului
public de alimentare cu ap i de canalizare al localitilor.
(2) Dispoziiile prezentei legi se aplic serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare
organizat la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, judeelor sau, dup caz, al asociaiilor de
dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare.
(3) Serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare face parte din sfera serviciilor
comunitare de utiliti publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare
de utiliti publice nr. 51/2006, republicat, cu completrile ulterioare. Serviciul public de
alimentare cu ap i de canalizare cuprinde totalitatea activitilor reglementate prevzute la art.
1 alin. (2) lit. a), b) i c) din Legea nr. 51/2006, republicat, cu completrile ulterioare, prin care
se asigur satisfacerea nevoilor de utilitate i interes public general ale colectivitilor locale.
Articolul 2
(1) Serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare, denumit n continuare serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare, se nfiineaz, se organizeaz i se gestioneaz sub

conducerea, coordonarea, controlul i responsabilitatea autoritilor administraiei publice locale


i are drept scop alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate pentru toi utilizatorii de
pe teritoriul localitilor.
(2) Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare se furnizeaz/presteaz prin exploatarea unei
infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumit sistem public de alimentare cu ap i de
canalizare.
(3) Sistemele publice de alimentare cu ap i de canalizare a apelor uzate, denumite n continuare
sisteme de alimentare cu ap i de canalizare, constituie ansambluri tehnologice i funcionale
integrate care acoper ntregul circuit tehnologic, de la captarea din surs a apei brute pn la
evacuarea n emisari a apelor uzate epurate.
(4) n localitile rurale se poate organiza, dup caz, numai serviciul de alimentare cu ap, cu
condiia asigurrii colectrii apelor uzate prin alte sisteme individuale.
Articolul 3
Termenii tehnici utilizai n cuprinsul prezentei legi se definesc dup cum urmeaz:
a) serviciu de alimentare cu ap i de canalizare - totalitatea activitilor de utilitate public i de
interes economic i social general efectuate n scopul captrii, tratrii, transportului,
nmagazinrii i distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei
localiti, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea i evacuarea apelor uzate, a apelor
meteorice i a apelor de suprafa provenite din intravilanul acesteia;
b) serviciu de alimentare cu ap - totalitatea activitilor necesare pentru:
- captarea apei brute, din surse de suprafa sau subterane;
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile i/sau industriale;
- nmagazinarea apei;
- distribuia apei potabile i/sau industriale;
c) serviciul de canalizare - totalitatea activitilor necesare pentru:
- colectarea, transportul i evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staiile de epurare;
- epurarea apelor uzate i evacuarea apei epurate n emisar;
- colectarea, evacuarea i tratarea adecvat a deeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale i
asigurarea funcionalitii acestora;
- evacuarea, tratarea i depozitarea nmolurilor i a altor deeuri similare derivate din activitile
prevzute mai sus;
- evacuarea apelor pluviale i de suprafa din intravilanul localitilor;
d) sistem public de alimentare cu ap - ansamblul construciilor i terenurilor, instalaiilor
tehnologice, echipamentelor funcionale i dotrilor specifice, prin care se realizeaz serviciul
public de alimentare cu ap. Sistemele publice de alimentare cu ap cuprind, de regul,
urmtoarele componente:
- captri;
- aduciuni;

- staii de tratare;
- staii de pompare cu sau fr hidrofor;
- rezervoare de nmagazinare;
- reele de transport i distribuie;
- branamente, pn la punctul de delimitare;
e) sistem public de canalizare - ansamblul construciilor i terenurilor aferente instalaiilor
tehnologice, echipamentelor funcionale i dotrilor specifice, prin care se realizeaz serviciul
public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regul, urmtoarele
componente:
- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare i preluare;
- reele de canalizare;
- staii de pompare;
- staii de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de vrsare n emisar;
- depozite de nmol deshidratat;
f) reea public de transport al apei - parte a sistemului public de alimentare cu ap alctuit din
reeaua de conducte cuprins ntre captare i reeaua de distribuie;
g) reea public de distribuie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu ap, alctuit din
reeaua de conducte, armturi i construcii-anexe, care asigur distribuia apei la 2 sau la mai
muli utilizatori independeni;
h) reea public de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alctuit din canale
colectoare, cmine, guri de scurgere i construcii-anexe care asigur preluarea, evacuarea i
transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai muli utilizatori independeni.
Nu constituie reele publice:
- reelele interioare de utilizare aferente unei cldiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar
dac aceasta este n proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
- reelele aferente unei incinte proprietate privat sau unei instituii publice pe care se afl mai
multe imobile, indiferent de destinaie, desprite de zone verzi i alei interioare private;
- reelele aferente unei platforme industriale, n care drumurile de acces i spaiile verzi sunt
proprietate privat, chiar dac aceasta este administrat de mai multe persoane juridice;
i) branament de ap - partea din reeaua public de alimentare cu ap care asigur legtura
dintre reeaua public de distribuie i reeaua interioar a unei incinte sau a unei cldiri.
Branamentul deservete un singur utilizator. n cazuri bine justificate i atunci cnd condiiile
tehnice nu permit alt soluie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelai
branament. Prile componente ale unui branament se precizeaz n regulamentul-cadru al
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare. Branamentul, pn la contor, inclusiv cminul
de branament i contorul, aparin reelei publice de distribuie, indiferent de modul de finanare
a execuiei. Finanarea execuiei branamentului se asigur de operator, respectiv de utilizator,
corespunztor punctului de delimitare a instalaiilor. Amplasamentul cminului de branament se
stabilete la punctul de delimitare al instalaiilor, de regul la limita de proprietate a

utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietii i numai n baza unei documentaii


avizate de operator. n cazul condominiilor existente, separarea i individualizarea consumurilor
la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri.
Cheltuielile aferente individualizrii consumurilor sunt suportate de coproprietarii
condominiului, operatorul avnd numai obligaia montrii contorului principal de branament la
nivelul limitei de proprietate;
j) repartitor de costuri - aparat utilizat n imobilele condominiale dotate cu instalaii interioare de
utilizare comune, n scopul individualizrii consumurilor i repartizrii pe
proprieti/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de ap nregistrat la
nivelul branamentului imobilului;
k) repartizarea costurilor - totalitatea aciunilor desfurate, conform reglementrilor legale n
vigoare, de ctre o persoan fizic sau persoan juridic n scopul repartizrii pe
proprieti/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de ap n imobilele
condominiale dotate cu instalaii interioare de utilizare comune;
l) racord de canalizare - partea din reeaua public de canalizare care asigur legtura dintre
instalaiile interioare de canalizare ale utilizatorului i reeaua public de canalizare, inclusiv
cminul de racord; prile componente ale unui racord se precizeaz n regulamentul-cadru de
organizare i funcionare a serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare. Racordul de la cmin
spre reea, inclusiv cminul de racord, aparine reelei publice de canalizare;
m) aviz de branare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare, prin care se stabilesc condiiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea
i execuia branamentelor de ap, respectiv a racordurilor de canalizare i prin care se stabilete
punctul de delimitare dintre reelele publice i instalaiile de utilizare;
n) acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabilete condiiile de furnizare
pentru utilizator i definete parametrii cantitativi i calitativi ai serviciului la branamentul
utilizatorului i prin care operatorul se angajeaz s furnizeze serviciul de alimentare cu ap;
o) acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru
utilizator, prin care acesta se angajeaz s presteze serviciul de canalizare i care definete
condiiile i parametrii cantitativi i calitativi ai apelor uzate menajere i/sau industriale preluate
la canalizarea public;
p) ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei n gospodrii, instituii
publice i servicii, care rezult mai ales din metabolismul uman i din activiti menajere i
igienico-sanitare;
q) ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activiti economico-industriale sau
corespunznd unei alte utilizri a apei dect cea menajer;
r) ape uzate oreneti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu
apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum i apele care provin din
stropirea i splarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grdinilor i a curilor imobilelor;
s) ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitaii atmosferice;
) instalaii interioare de ap - totalitatea instalaiilor aflate n proprietatea sau n administrarea
utilizatorului, amplasate dup punctul de delimitare dintre reeaua public i instalaia interioar

de utilizare a apei, i care asigur transportul apei preluate din reeaua public la punctele de
consum i/sau la instalaiile de utilizare;
t) instalaii interioare de canalizare - totalitatea instalaiilor aflate n proprietatea sau n
administrarea utilizatorului, care asigur preluarea i transportul apei uzate de la instalaiile de
utilizare a apei pn la cminul de racord din reeaua public;
) punct de delimitare - locul n care instalaiile aflate n proprietatea sau n administrarea
utilizatorului se braneaz la instalaiile aflate n administrarea operatorului furnizor/prestator de
servicii, respectiv locul unde se realizeaz efectiv furnizarea/prestarea serviciului ctre utilizator.
Punctul de delimitare a instalaiilor asigur identificarea amplasamentului cminului de
branament, precizeaz poziia de montare a dispozitivelor de msurare-nregistrare a
consumurilor, permite stabilirea apartenenei instalaiilor, precum i precizarea drepturilor,
respectiv a obligaiilor ce revin prilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la
exploatarea, ntreinerea i repararea instalaiilor. Delimitarea dintre instalaiile interioare de
canalizare i reeaua public de canalizare se face prin/la cminul de racord, care este prima
component a reelei publice de canalizare, n sensul de curgere a apei uzate;
u) contor de branament - aparatul de msurare a volumului de ap consumat de utilizator, care
se monteaz pe branament ntre dou vane - robinete la limita proprietii utilizatorului;
contorul este ultima component a reelei publice de distribuie n sensul de curgere a apei;
v) asociaie de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare - asociaia de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de
utiliti publice, astfel cum este definit de Legea nr. 51/2006, republicat, cu completrile
ulterioare, constituit n scopul nfiinrii, organizrii, finanrii, exploatrii, monitorizrii i
controlului furnizrii/prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, inclusiv pentru
crearea, modernizarea i/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare;
w) gestionarea n sistem regional a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, respectiv administrarea i
exploatarea sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare aferente serviciului n
interesul comun al unitilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaii de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, prin
intermediul unui operator regional;
x) operator/operator regional al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare - operatorul
regional definit conform art. 2 lit. g) i h) din Legea nr. 51/2006, republicat, cu completrile
ulterioare, care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul n aria de operare stabilit prin
contractul de delegare a gestiunii serviciului;
y) master plan judeean/zonal pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare - document
de politici publice care stabilete strategia de furnizare/prestare i dezvoltare a serviciului, planul
de investiii pe termen scurt, mediu i lung privind nfiinarea, dezvoltarea, modernizarea i
reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare dintr-un jude/zon.
Master planul judeean/zonal este aprobat de consiliul judeean/consiliile judeene/Consiliul
General al Municipiului Bucureti, dup caz.

Master planul judeean/zonal se coreleaz cu strategiile locale ale serviciului de alimentare cu


ap i de canalizare;
z) strategie local a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare - document de politici
publice adoptat la nivelul unei uniti administrativ-teritoriale prin care se stabilesc obiectivele i
modul de furnizare/prestare i dezvoltare a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare,
detaliat prin programe de investiii multianuale de reabilitare, extindere i modernizare a
sistemelor de ap i de canalizare existente, precum i obiectivele nfiinrii de noi sisteme la
nivelul unitii administrativ-teritoriale, corelat cu prevederile master planului judeean/zonal
pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare elaborat cu respectarea prevederilor
planului urbanistic general;
aa) strategia asociaiei de dezvoltare intercomunitar privind serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare - document de politici publice elaborat i aprobat de asociaia de dezvoltare
intercomunitar n numele unitilor administrativ-teritoriale pe care le reprezint, pentru
dezvoltarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din aria de operare curent sau
posibil a operatorului regional cruia asociaia de dezvoltare intercomunitar i-a delegat
gestiunea serviciului n baza contractului de delegare a gestiunii.
Strategia asociaiei de dezvoltare intercomunitar este elaborat n conformitate cu master planul
judeean/zonal i conine planul de investiii i lista investiiilor prioritare;
ab) arie de operare - arie geografic ce cuprinde unitatea/unitile administrativ-teritoriale
membr/membre a/ale unei asociaii de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate
serviciul de alimentare cu ap i de canalizare n care operatorul/operatorul regional primete
dreptul de a furniza/presta serviciul de alimentare cu ap i de canalizare;
ac) aglomerare uman - zon n care populaia i/sau activitile economice sunt suficient de
concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate i dirijarea lor spre o staie de epurare
sau spre un punct final de evacuare, calculat n locuitori echivaleni, care poate cuprinde mai
multe uniti administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, n corelare cu prevederile din
master planul judeean/zonal pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare;
ad) pre - contravaloarea apei potabile furnizat utilizatorilor raportat la unitatea de msur;
ae) tarif - contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportat la unitatea de
msur;
af) pre/tarif unic - preul/tariful stabilit la nivelul unei arii de operare, calculat pe baza regulilor
din Metodologia de analiz cost-beneficiu pentru investiiile n infrastructura de ap i de
canalizare finanate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat i/sau din fonduri
nerambursabile, care s acopere costurile de operare ulterior finalizrii investiiei i o parte din
costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, innd cont de nivelul acceptat al ratei de
suportabilitate, calculat n condiiile legii;
ag) strategia de tarifare - strategia aplicat pentru finanarea serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare care are la baz preul/tariful unic i care asigur acoperirea costurilor de operare i a
costurilor de investiii;
ah) operator economic - furnizor/prestator de servicii de alimentare cu ap i de canalizare care
exploateaz un sistem privat.

Articolul 4
(1) Apa potabil distribuit prin sistemele de alimentare cu ap este destinat satisfacerii cu
prioritate a nevoilor gospodreti ale populaiei, ale instituiilor publice, ale operatorilor
economici i, dup caz, pentru combaterea i stingerea incendiilor, n lipsa apei industriale.
(2) Apa potabil distribuit utilizatorilor trebuie s ndeplineasc, la branamentele acestora,
condiiile de potabilitate prevzute n normele tehnice i reglementrile legale n vigoare, precum
i parametrii de debit i presiune precizai n acordurile i contractele de furnizare.
(3) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparinnd sistemului de alimentare cu ap
i de canalizare realizate prin investiii noi de ctre o unitate administrativ-teritorial pe raza unei
alte uniti administrativ-teritoriale aparin domeniului public al unitii administrativ-teritoriale
pe care o deservesc.
(4) Utilizarea apei potabile n alte scopuri dect cele menionate la alin. (1) este permis numai n
msura n care exist disponibiliti fa de necesarul de ap potabil al localitilor, stabilit
potrivit prescripiilor tehnice n vigoare.
(5) n cazul n care cerinele de ap potabil ale operatorilor economici nu pot fi acoperite
integral sau pot fi acoperite numai parial, acetia pot s i asigure alimentarea cu ap potabil
prin sisteme proprii, realizate i exploatate n condiiile legii.
(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul strzilor i al spaiilor verzi, splatul
pieelor i al strzilor, splarea periodic a sistemului de canalizare, splarea autovehiculelor i
consumul tehnologic al unitilor industriale, se va utiliza cu precdere ap industrial.
(7) Apa industrial sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de
alimentare cu ap industrial, fie prin sisteme individuale realizate i exploatate de operatorii
economici.
(8) Se interzice orice legtur sau interconectare ntre sistemele de alimentare cu ap potabil i
sistemele de alimentare cu ap industrial.
Articolul 5
(1) Sistemul de canalizare trebuie s asigure cu precdere colectarea, transportul, epurarea i
evacuarea ntr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de
alimentare cu ap, precum i a apelor pluviale sau de suprafa colectate de pe teritoriul
localitilor.
(2) Nmolurile provenite din staiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare i din staiile de
epurare a apelor uzate oreneti se trateaz i se prelucreaz n vederea neutralizrii,
deshidratrii, depozitrii controlate sau valorificrii, potrivit reglementrilor legale n vigoare
privind protecia i conservarea mediului, respectiv igiena i sntatea populaiei.
(3) Apele uzate evacuate n sistemele de canalizare trebuie s respecte condiiile precizate prin
acordul de preluare n canalizarea public, respectiv prin contractul de prestare a serviciului,
precum i pe cele impuse prin reglementrile tehnice n vigoare, astfel nct prin natura,

cantitatea ori calitatea lor s nu conduc la:


a) degradarea construciilor i instalaiilor componente ale sistemelor de canalizare;
b) diminuarea capacitii de transport a reelelor i a canalelor colectoare;
c) perturbarea funcionrii normale a staiei de epurare, prin depirea debitului i a ncrcrii sau
prin inhibarea proceselor de epurare;
d) apariia unor pericole pentru igiena i sntatea populaiei sau a personalului de exploatare a
sistemului;
e) apariia pericolelor de explozie.
(4) Evacuarea n receptorii naturali a apelor uzate epurate i depozitarea nmolurilor provenite
din staiile de epurare se fac numai n condiiile calitative i cantitative precizate n avizele,
acordurile i autorizaiile de mediu eliberate de autoritile competente, potrivit reglementrilor
n vigoare din domeniul proteciei calitii apei i a mediului, astfel nct s se garanteze
protecia i conservarea mediului, respectiv igiena i sntatea populaiei.
(5) Preluarea n sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici
industriali sau de la ali utilizatori neracordai la reelele publice de distribuie a apei se poate
aproba numai n msura n care capacitatea sistemelor nu este depit din punct de vedere
hidraulic sau al ncrcrii cu substane impurificatoare i numai dac nu conin poluani toxici
sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
Articolul 6
Desfurarea activitilor specifice serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, indiferent de
forma de gestiune aleas, se realizeaz pe baza unui regulament al serviciului i a unui caiet de
sarcini, elaborate i aprobate de autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, de
asociaiile de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare, n conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, elaborate de Autoritatea Naional de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice, denumit n continuare
A.N.R.S.C., i aprobate prin ordin*) al preedintelui acesteia. n cazul asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare,
regulamentul serviciului i caietul de sarcini se elaboreaz n cadrul acestora, se avizeaz de
autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale membre i se aprob de adunrile
generale. Not

*) A se vedea Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile


Publice de Gospodrie Comunal nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 324 i 324 bis din 15 mai 2007 i Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal nr. 89/2007 pentru aprobarea

Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, publicat n


Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 324 i 324 bis din 15 mai 2007.

Articolul 7
(1) Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare se nfiineaz, se organizeaz i funcioneaz
pe baza urmtoarelor principii:
a) securitatea serviciului;
b) tarifarea echitabil;
c) rentabilitatea, calitatea i eficiena serviciului;
d) solidaritatea utilizatorilor reflectat n strategia tarifar;
e) transparena i responsabilitatea public, incluznd consultarea cu patronatele, sindicatele,
utilizatorii i cu asociaiile reprezentative ale acestora;
f) continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;
g) adaptabilitatea la cerinele utilizatorilor;
h) accesibilitatea egal a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
i) respectarea reglementrilor specifice din domeniul gospodririi apelor, proteciei mediului i
sntii populaiei.
(2) Principiile prevzute la alin. (1) vor fi n mod obligatoriu cuprinse i dezvoltate att n
regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, ct i n regulamentele
serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare aprobate la nivel local.
Articolul 8
(1) Serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu ap i de canalizare trebuie s
ndeplineasc, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performan prevzui n regulamentul
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.
(2) Indicatorii de performan ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui
studiu de specialitate ntocmit de autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, de
asociaiile de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare, n funcie de necesitile utilizatorilor, de starea tehnic a sistemelor de alimentare
cu ap i de canalizare i de eficiena acestora, cu respectarea indicatorilor de performan
minimali prevzui n regulamentul-cadru, respectiv n caietul de sarcini-cadru al serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare. n cazul asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect
de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, studiul de specialitate se elaboreaz
n cadrul acestora, se avizeaz de autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale
membre i se aprob de adunrile generale.
(3) Propunerile de indicatori de performan ai serviciului de alimentare cu ap i de canalizare
furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat n acest scop, vor fi

supuse dezbaterii publice naintea aprobrii lor de ctre autoritile administraiei publice locale.
Capitolul II Autoriti i competene

Articolul 9
(1) Statul sprijin prin msuri legislative, administrative i economice dezvoltarea durabil a
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i a sistemelor de alimentare cu ap i
de canalizare aferente.
(2) Msurile adoptate la nivelul autoritilor administraiei publice centrale competente trebuie s
conduc la atingerea urmtoarelor obiective strategice:
a) dezvoltarea i extinderea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul ntregii
ri, n scopul mbuntirii condiiilor de via ale comunitilor locale;
b) realizarea unui serviciu i a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile s susin
dezvoltarea economico-social a localitilor, s atrag investiii private i s stimuleze
dezvoltarea durabil a comunitilor locale;
c) conservarea i protecia mediului i a sntii publice.
Articolul 10
(1) Autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale au competen exclusiv, ce
poate fi exercitat i prin intermediul asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de
activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, n condiiile Legii nr. 51/2006,
republicat, cu completrile ulterioare, n numele i pe seama unitilor administrativ-teritoriale
asociate, n baza mandatului acordat acestora, n tot ceea ce privete:
a) aprobarea strategiilor locale de nfiinare, organizare, gestiune i funcionare a serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare;
b) aprobarea programelor de investiii privind nfiinarea, dezvoltarea, modernizarea i
reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
c) aprobarea regulamentelor i a caietelor de sarcini ale serviciului;
d) adoptarea modalitii de gestiune i aprobarea documentaiilor de organizare i derulare a
procedurilor de delegare a gestiunii;
e) aprobarea indicatorilor de performan ai serviciului.
(2) Unitile administrativ-teritoriale se pot asocia ntre ele n vederea nfiinrii, organizrii,
finanrii, monitorizrii i gestionrii n interes comun a serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare i pentru nfiinarea, modernizarea, dezvoltarea i exploatarea infrastructurii tehnicoedilitare aferente acestuia, n condiiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, republicat, cu
completrile ulterioare.
Articolul 11

(1) Consiliile locale sau asociaiile de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul
de alimentare cu ap i de canalizare, dup caz, i stabilesc propriile strategii ale serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare, corelate cu master planurile judeene/zonale innd seama de
planurile de urbanism i amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-social a
unitii administrativ-teritoriale, precum i cu angajamentele asumate de Romnia n domeniul
proteciei mediului.
(2) Consiliul local/consiliile judeene/Consiliul General al Municipiului Bucureti i stabilesc
master planuri judeene/zonale pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, corelate cu
planurile de urbanism i amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-social a
unitii administrativ-teritoriale, precum i cu angajamentele asumate de Romnia n domeniul
proteciei mediului.
(3) Strategiile autoritilor administraiei publice locale vor urmri cu prioritate realizarea
urmtoarelor obiective:
a) orientarea serviciului ctre utilizatori;
b) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitii la serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare;
c) asigurarea calitii serviciului la nivelul corespunztor normelor Uniunii Europene;
d) mbuntirea calitii mediului, prin utilizarea raional a resurselor naturale de ap i
epurarea corespunztoare a apelor uzate, n conformitate cu prevederile legislaiei de mediu i ale
directivelor Uniunii Europene;
e) reducerea pierderilor de ap i a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu ap i
de canalizare;
f) reducerea consumurilor specifice de ap potabil la utilizator, inclusiv prin contorizarea
branamentelor i a consumurilor individuale;
g) promovarea programelor de investiii, n scopul dezvoltrii i modernizrii sistemelor de
alimentare cu ap i de canalizare;
h) adoptarea soluiilor tehnice i tehnologice, cu costuri minime i n concordan cu prognozele
de dezvoltare edilitar-urbanistic i demografic a comunitii;
i) promovarea mecanismelor specifice economiei de pia, crearea unui mediu concurenial,
stimularea participrii capitalului privat i promovarea formelor de gestiune delegat;
j) promovarea metodelor moderne de management;
k) promovarea profesionalismului, eticii profesionale i a formrii profesionale continue a
personalului ce lucreaz n domeniu.
(4) n vederea asigurrii continuitii serviciului i funcionrii sistemului de alimentare cu ap i
de canalizare n condiii de siguran i la parametrii cerui prin normele i prescripiile tehnice,
autoritile administraiei publice locale, respectiv asociaiile de dezvoltare intercomunitar, au
responsabilitatea planificrii i urmririi execuiei lucrrilor de investiii, n corelare cu propriile
strategii ale serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i planurile de urbanism general. n
acest scop vor ntocmi programe de investiii multianuale de reabilitare, extindere i modernizare
a sistemelor de ap i de canalizare existente, precum i de nfiinare de noi sisteme la nivelul

unitii administrativ-teritoriale bazate pe planificarea multianual a investiiilor i inndu-se


seama de etapele procesului bugetar, n conformitate cu reglementrile legale, corelate cu
planurile de investiii din master planurile judeene/zonale.
(5) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar avnd ca obiect de activitate serviciul de alimentare
cu ap i de canalizare elaboreaz i aprob propriile strategii doar pentru aria de competen a
unitilor administrativ-teritoriale membre, chiar atunci cnd judeul este membru al asociaiei,
fr a afecta serviciul de alimentare cu ap i de canalizare al acelor uniti administrativteritoriale din jude care nu sunt membre ale asociaiei, ns lund n considerare master planul
judeean/zonal privind acest serviciu, pentru a asigura coerena dezvoltrii serviciului i a
investiiilor n infrastructura aferent serviciului.
Articolul 12
(1) n exercitarea atribuiilor ce le revin autoritile administraiei publice locale adopt hotrri
sau emit dispoziii, dup caz, privitoare la:
a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i a
programelor multianuale de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor existente, precum
i a programelor de nfiinare a unor noi sisteme de alimentare cu ap i de canalizare, n
condiiile legii;
b) coordonarea proiectrii i execuiei lucrrilor tehnico-edilitare, n scopul realizrii acestora
ntr-o concepie unitar i corelat cu programele de dezvoltare economico-social a localitilor
i de amenajare a teritoriului, de urbanism i de mediu;
c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea i reabilitarea sistemelor
de alimentare cu ap i de canalizare;
d) asocierea cu alte uniti administrativ-teritoriale n vederea gestionrii n sistem regional a
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, respectiv nfiinrii i exploatrii n comun a
sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare i pentru realizarea investiiilor n
infrastructura aferent acestora, inclusiv prin accesarea fondurilor publice alocate programelor de
investiii aflate n derulare;
e) darea n administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum i ncredinarea exploatrii
bunurilor proprietate public sau privat a unitilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor
de alimentare cu ap i canalizare;
f) participarea cu capital social sau cu bunuri la nfiinarea societilor comerciale mixte pentru
realizarea sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare i/sau furnizarea/prestarea serviciului;
g) contractarea sau garantarea, n condiiile legii, a mprumuturilor pentru finanarea programelor
de investiii aferente sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare, precum extinderi,
dezvoltri de capaciti, reabilitri i modernizri;
h) elaborarea i aprobarea normelor locale i a regulamentului serviciului de alimentare cu ap i
de canalizare, pe baza normelor-cadru i a regulamentelor-cadru elaborate i aprobate de
A.N.R.S.C.;
i) aprobarea preurilor i tarifelor pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, cu

respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preurilor/tarifelor n vigoare


elaborat de A.N.R.S.C., n cazul n care finanarea proiectelor de investiii n infrastructura de
ap se realizeaz prin fonduri publice acordate de la bugetul local i/sau din alte surse dect cele
de la bugetul de stat i/sau din fonduri nerambursabile;
j) rezilierea unilateral a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, pentru nclcarea
repetat a clauzelor acestora i pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului;
k) elaborarea i aprobarea metodologiei de repartizare i facturare individual a consumului de
ap nregistrat la branamentul condominiului;
l) elaborarea i aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare, n cazul n care finanarea proiectelor de investiii n infrastructura de ap se asigur,
integral sau n parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat i/sau din fonduri
nerambursabile;
m) stabilirea de msuri de protecie social pentru plata serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare i acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele din
locuinele/gospodriile populaiei la care este depit rata de suportabilitate, n condiiile legii.
(2) mpotriva hotrrilor sau dispoziiilor autoritilor administraiei publice locale, adoptate n
aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanei de
contencios administrativ, n condiiile legii.
Articolul 13
(1) Autoritile administraiei publice locale au dreptul s verifice, s aprobe sau s resping, n
condiiile legii, fr a periclita rentabilitatea, calitatea i eficiena serviciului, preurile i tarifele
propuse de operatori, precum i s urmreasc modul de respectare de ctre acetia a normelor
metodologice pentru stabilirea, ajustarea i modificarea preurilor i tarifelor elaborate de
A.N.R.S.C. i aprobate prin ordin al preedintelui acesteia.
(2) Divergenele cu privire la preuri i tarife dintre autoritile administraiei publice locale i
operatori se rezolv de instanele de judecat competente.
(3) Autoritile administraiei publice locale au acces la orice informaie de interes public
deinut de A.N.R.S.C. cu privire la serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, indiferent de
forma de gestiune adoptat pentru realizarea acestuia.
Articolul 14
Autoritile administraiei publice locale au, n raport cu utilizatorii pe care i reprezint,
urmtoarele sarcini i responsabiliti:
a) s gestioneze serviciul de alimentare cu ap i de canalizare pe criterii de competitivitate i
eficien economic;
b) s promoveze dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente serviciului;
c) s monitorizeze i s controleze activitile de furnizare/prestare a serviciului i s adopte

msurile prevzute n contractul de delegare a gestiunii, n cazul n care operatorul nu asigur


indicatorii de performan asumai;
d) s stabileasc i s aprobe indicatorii de performan ai serviciului numai dup ce acetia au
fost supui n prealabil dezbaterii publice;
e) s adopte normele locale i modalitile de gestiune a serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare;
f) s informeze i s consulte utilizatorii i asociaiile acestora cu privire la strategiile de
dezvoltare a serviciului, precum i despre necesitatea instituirii unor taxe locale privind serviciul
de alimentare cu ap i de canalizare;
g) s medieze rezolvarea conflictelor dintre utilizatori i operator sau dintre operatori, la cererea
uneia dintre pri.
Articolul 15
(1) Autoritile administraiei publice locale au, potrivit prerogativelor atribuite prin lege,
urmtoarele obligaii fa de operatori:
a) s aplice un tratament egal tuturor operatorilor i s asigure prin normele locale adoptate un
mediu de afaceri transparent;
b) s respecte independena managerial a operatorului;
c) s adopte i s menin o conduit echilibrat, echidistant i nediscriminatorie ntre operator
i utilizatori;
d) s promoveze relaii contractuale echilibrate, orientate spre rezultat;
e) s asigure publicitatea i accesul liber la informaiile de interes public, cu precdere la acele
informaii care asigur pregtirea ofertelor i participarea la procedurile de delegare a gestiunii
serviciului;
f) s aduc la cunotin public, n condiiile legii, hotrrile i dispoziiile avnd ca obiect
modul de organizare i de funcionare a serviciului;
g) s stabileasc condiiile de asociere sau de formare de societi mixte, n conformitate cu
prevederile legale care reglementeaz fiecare tip de contract prin care se deleag gestiunea;
h) s respecte i s i ndeplineasc propriile obligaii, prevzute n contractele de delegare a
gestiunii serviciului;
i) s pstreze confidenialitatea informaiilor, altele dect cele de interes public, cu privire la
activitatea operatorilor;
j) s ncheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea i epurarea apelor pluviale
de pe domeniul public i privat al localitii.
(2) Autoritile administraiei publice locale au, n raporturile cu operatorii, dreptul i obligaia s
monitorizeze i s controleze:
a) meninerea echilibrului contractual rezultat prin procedura de delegare a gestiunii serviciului;
b) ncadrarea profitului operatorului n limitele minime i maxime negociate i modul de utilizare
a Fondului de ntreinere, nlocuire i dezvoltare (Fondul IID) n condiiile legii;
c) respectarea clauzelor de administrare, ntreinere i predare a bunurilor publice i pstrarea

integritii patrimoniului public sau privat aferent serviciului;


d) respectarea programului social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;
e) respectarea obligaiilor contractuale potrivit contractului de delegare a gestiunii i ndeplinirea
indicatorilor de performan ai serviciului, indiferent de forma de gestiune;
f) aplicarea penalitilor prevzute de documentele contractuale, n cazul nendeplinirii de ctre
operatori a indicatorilor de performan asumai;
g) exploatarea eficient a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare;
h) respectarea reglementrilor administrative, tehnice, fiscale i comerciale din domeniu;
i) impactul serviciului asupra mediului i asupra sntii publice;
j) sigurana serviciului i protecia utilizatorilor;
k) asigurarea patrimoniului preluat n gestiune i asigurarea pentru daunele provocate terilor, n
cazul gestiunii delegate.
Articolul 16
(1) Autoritatea de reglementare competent pentru serviciul public de alimentare cu ap i de
canalizare este A.N.R.S.C. Aceasta i exercit competenele i atribuiile care i sunt acordate
prin Legea nr. 51/2006, republicat, cu completrile ulterioare, fa de toi operatorii serviciului
de alimentare cu ap i de canalizare, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de
modalitatea de gestiune adoptat sau de ara de origine.
(2) A.N.R.S.C. elaboreaz i aprob, prin ordin al preedintelui acesteia:
a) metodologia i procedura-cadru de stabilire, monitorizare, msurare, comparare i analiz a
indicatorilor de performan ai serviciului;
b) metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preurilor/tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu ap i de canalizare*). Not

*) A se vedea Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile


Publice de Gospodrie Comunal nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire,
ajustare sau modificare a preurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu ap i de
canalizare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007.

(3) Pe baza metodologiei prevzute la alin. (2) lit. b), A.N.R.S.C. aprob preurile i tarifele
pentru operatorii economici i instituiile publice care presteaz un serviciu de alimentare cu ap
i de canalizare de natura celui public i care nu se afl n subordinea autoritilor administraiei
publice locale respective i nu exploateaz un sistem public de alimentare cu ap i de canalizare.
(4) A.N.R.S.C. monitorizeaz evoluia indicatorilor de performan ai serviciului, n scopul
diseminrii, la nivelul autoritilor administraiei publice locale i al operatorilor, a celor mai
bune practici din domeniu. A.N.R.S.C. va dezvolta un sistem informaional ce va permite

ntocmirea unei baze de date i compararea continu a fiecrui indicator de performan cu


nivelul atins de operatorul cel mai performant din domeniu. Pentru implementarea activitilor de
monitorizare i de realizare a bazei de date, operatorii au obligaia de a furniza A.N.R.S.C. toate
informaiile solicitate n legtur cu indicatorii de performan ai serviciului.
(5) n relaia cu operatorii i cu autoritile administraiei publice locale, potrivit competenelor i
atribuiilor prevzute n Legea nr. 51/2006, republicat, cu completrile ulterioare, indiferent de
forma de gestiune adoptat, A.N.R.S.C. monitorizeaz urmtoarele:
a) respectarea i ndeplinirea obligaiilor i msurilor stabilite n condiiile de emitere sau de
meninere a licenelor;
b) respectarea sistemului de reglementri emise n aplicarea legislaiei primare din domeniu;
c) respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preurilor i tarifelor;
d) respectarea reglementrilor cu privire la concuren i transparen, pentru a preveni practicile
anticoncureniale care au ca obiect sau pot avea ca efect restrngerea, mpiedicarea sau
denaturarea concurenei.
Capitolul III Organizarea i funcionarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare

Seciunea 1 Gestiunea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare

Articolul 17
(1) nfiinarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea i controlul
furnizrii/prestrii reglementate a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul
comunelor, oraelor, municipiilor, judeelor, precum i administrarea, exploatarea i asigurarea
funcionrii sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare aferente acestuia constituie
competene exclusive ale autoritilor administraiei publice locale, pe care le exercit n
condiiile legii. Aceste competene pot fi exercitate i prin intermediul asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, n numele
i pe seama unitilor administrativ-teritoriale asociate, n baza mandatului acordat acestora n
condiiile Legii nr. 51/2006, republicat, cu completrile ulterioare.
(2) Modul de organizare i funcionare a asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de
activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare se stabilete prin actul constitutiv i
statutul asociaiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, republicat, cu completrile
ulterioare.
(3) Gestionarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, respectiv exploatarea i
funcionarea sistemelor aferente, se organizeaz astfel nct s asigure respectarea condiiilor
prevzute de legislaia n vigoare privind calitatea apei potabile i epurarea apelor uzate i n
funcie de:
a) nevoile comunitilor locale;

b) mrimea, gradul de dezvoltare i particularitile economico-sociale ale localitilor;


c) starea sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare existente;
d) posibilitile locale de finanare a exploatrii i funcionrii serviciului, respectiv a nfiinrii
ori dezvoltrii infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.
(4) nfiinarea, organizarea, funcionarea i gestionarea serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare se fundamenteaz n baza unor studii de specialitate care vor analiza elementele
prevzute la alin. (3); soluia optim se va adopta dup dezbaterea public a studiului i dup
consultarea utilizatorilor.
Articolul 18
(1) Gestiunea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se organizeaz i se realizeaz n
urmtoarele modaliti:
a) gestiune direct;
b) gestiune delegat.
(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se face prin
hotrri ale autoritilor deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale.
Seciunea a 2-a Gestiunea direct

Articolul 19
(1) n cadrul gestiunii directe autoritile administraiei publice locale i asum nemijlocit toate
sarcinile i responsabilitile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea,
exploatarea i funcionarea serviciului.
(2) Gestiunea direct se realizeaz numai prin intermediul unor operatori de drept public aa cum
sunt definii la art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 51/2006, republicat, cu completrile
ulterioare.
(3) Structurile menionate la alin. (2) i desfoar activitatea de furnizare/prestare a serviciului
n baza hotrrii de dare n administrare i exploatare a serviciului i a sistemelor de alimentare
cu ap i de canalizare aferente i n baza licenei eliberate de A.N.R.S.C.
(4) Excedentele anuale rezultate din execuia bugetelor de venituri i cheltuieli ale operatorilor
cu statut de compartimente/servicii publice de specialitate care gestioneaz i exploateaz un
serviciu de alimentare cu ap i de canalizare, rmase la finele exerciiului bugetar, se reporteaz
n anul urmtor, cu aceeai destinaie.
(5) Disponibilitile provenite din mprumuturi, fonduri externe nerambursabile sau transferuri
de la bugetul de stat destinate cofinanrii unor obiective de investiii specifice se administreaz
i se utilizeaz potrivit acordurilor de finanare ncheiate.

Seciunea a 3-a Gestiunea delegat

Articolul 20
(1) n cazul gestiunii delegate, autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, asociaiile
de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare, n numele i pe seama unitilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau
mai multor operatori toate competenele i responsabilitile proprii privind asigurarea
furnizrii/prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, inclusiv administrarea i
exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare aferente acestuia, n baza unui
contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr.
51/2006, republicat, cu completrile ulterioare.
(2) Operatorii care desfoar activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap
i de canalizare n regim de gestiune delegat sunt cei stabilii prin Legea nr. 51/2006,
republicat, cu completrile ulterioare.
(3) Operatorii menionai la alin. (2) i desfoar activitatea de furnizare/prestare a serviciului
de alimentare cu ap i de canalizare prin exploatarea i administrarea infrastructurii tehnicoedilitare aferente acestuia, pe baza contractului de delegare a gestiunii i a licenei eliberate de
A.N.R.S.C.
(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprob prin hotrri de atribuire adoptate de
autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale i se semneaz de autoritile
executive ale acestora sau, dup caz, de preedinii asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu
obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, n numele i pe seama
unitilor administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora i n condiiile Legii nr.
51/2006, republicat, cu completrile ulterioare.
Articolul 21
(1) Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare sunt licitaia public deschis i negocierea direct, astfel cum acestea au fost
definite potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 51/2006, republicat, cu completrile
ulterioare.
(2) Organizarea procedurilor i derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se fac n baza unei documentaii de
atribuire aprobate de autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz,
de adunarea general a asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul
de alimentare cu ap i de canalizare, ca mandatar al unitilor administrativ-teritoriale membre.
Documentaia de atribuire cuprinde n mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de
sarcini al serviciului i criteriile de selecie specifice acestuia i se ntocmete n conformitate cu
procedura-cadru privind organizarea, derularea i atribuirea contractelor de delegare a gestiunii

serviciilor de utiliti publice i pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al


serviciului i a criteriilor de selecie-cadru specifice serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare.
Articolul 22
(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicat, cu
completrile ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare aferente
acestuia, se atribuie direct n urmtoarele situaii:
a) operatorilor regionali nfiinai de unitile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaii
de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare, astfel cum acetia sunt definii la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicat, cu
completrile ulterioare;
b) operatorilor cu statut de societi reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societile,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i cu capital integral al unitilor
administrativ-teritoriale nfiinai dup intrarea n vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe
cale administrativ, n condiiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judeean ori a
serviciilor publice de interes local sau judeean subordonate autoritilor administraiei publice
locale, care au avut n administrare i exploatare bunuri, activiti ori servicii de alimentare cu
ap i de canalizare.
(2) Atribuirea direct a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare se face cu respectarea urmtoarelor condiii cumulative:
a) unitile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaii de dezvoltare intercomunitar cu
obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, n calitate de acionari/asociai
ai operatorului regional, prin intermediul asociaiei, sau, dup caz, unitatea administrativteritorial, n calitate de acionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunrii generale a
acionarilor i al consiliului de administraie, exercit un control direct i o influen dominant
asupra deciziilor strategice i/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului n legtur
cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercit asupra structurilor proprii n cazul
gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, n calitate de delegat, desfoar exclusiv activiti
din sfera furnizrii/prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare destinate satisfacerii
nevoilor utilizatorilor de pe raza de competen a unitilor administrativ-teritoriale membre ale
asociaiei, respectiv a unitii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deinut n totalitate de
unitile administrativ-teritoriale membre ale asociaiei, respectiv de unitatea administrativteritorial; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului
este exclus.
(3) n cazul ncetrii din orice cauz a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioar a acestora se

poate face numai cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicat,
cu completrile ulterioare.
(4) n situaia contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociaia de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, respectiv
autoritile administraiei publice locale vor evalua, n baza prevederilor caietului de sarcini
anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanele operatorului regional, respectiv
operatorului, precum i modul de respectare a indicatorilor de performan.
(5) n cazul n care se constat nerespectarea grav, repetat sau prelungit a indicatorilor de
performan n furnizarea/prestarea serviciilor se procedeaz la:
a) schimbarea managementului operatorului, n cazul operatorilor de drept public sau al
operatorilor de drept privat cu capital al unitilor administrativ-teritoriale, n condiiile
contractului de mandat;
b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, n cazul operatorilor de drept privat
cu capital privat sau mixt.
Articolul 23
(1) Garaniile profesionale i financiare ale operatorului constituie elemente obligatorii pentru
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, avnd scopul de a proteja autoritile
administraiei publice locale. Societile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, nou-create pot fi admise, ntr-o procedur de atribuire a
unei delegri a gestiunii, n aceleai condiii ca i societile deja existente.
(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliaz de plin drept dac operatorul nu
respect condiiile contractuale. n cazul retragerii licenei, contractul de delegare a gestiunii
nceteaz de plin drept.
(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului i criteriile de selecie specifice
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, aplicabile n cadrul procedurii de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aprob de autoritile deliberative ale unitilor
administrativ-teritoriale sau, dup caz, de adunarea general a asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, conform
mandatului ncredinat acestora de unitile administrativ-teritoriale membre, n baza
regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru i a criteriilor de selecie-cadru specifice
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, respectiv n baza procedurii-cadru, elaborate i
aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, republicat, cu completrile ulterioare.
(4) n procesul de atribuire i executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului,
autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, asociaiile de dezvoltare intercomunitar
cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare vor urmri obinerea celui
mai bun raport cost-calitate realizat n condiii similare, precum i satisfacerea nevoilor de interes
public general ale colectivitilor locale.

Articolul 24
(1) Delegarea gestiunii serviciului nu anuleaz prerogativele autoritilor administraiei publice
locale sau, dup caz, ale asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate
serviciul de alimentare cu ap i de canalizare privind adoptarea politicilor i strategiilor de
dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu ap
i de canalizare i nu exclude responsabilitile i dreptul acestora, n conformitate cu
competenele i atribuiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea i de a controla:
a) modul de respectare i de ndeplinire a obligaiilor contractuale asumate de operatori;
b) calitatea i eficiena serviciului furnizat/prestat i respectarea indicatorilor de performan
stabilii n contractele de delegare a gestiunii;
c) modul de administrare, exploatare, conservare i meninere n funciune, dezvoltare i/sau
modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare ncredinat prin contractul de
delegare a gestiunii;
d) modul de formare i stabilire a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare.
(2) Autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz, asociaiile de
dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare,
n numele i pe seama unitilor administrativ-teritoriale membre i n baza mandatului
ncredinat de unitile administrativ-teritoriale membre, pot delega att gestiunea propriu-zis a
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare i administrarea i exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente, ct i pregtirea, finanarea i realizarea proiectelor de investiii publice pentru
nfiinarea, reabilitarea, modernizarea i/sau dezvoltarea, dup caz, a sistemelor publice de
alimentare cu ap i de canalizare aferente serviciului.
Articolul 25
(1) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin autoritilor
administraiei publice locale, respectiv operatorului, n ceea ce privete iniierea, fundamentarea,
promovarea, aprobarea, finanarea i realizarea investiiilor.
(2) Investiiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea i/sau extinderea sistemelor de
alimentare cu ap i de canalizare sunt bunuri de retur i se vor recupera din amortizare n
conformitate cu prevederile legale pentru partea finanat din fonduri proprii i, respectiv, prin
redevena stabilit potrivit contractului de delegare pentru partea finanat din fonduri publice.
Capitolul IV Operatori i utilizatori

Seciunea 1 Operatorii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare

Articolul 26
(1) Au calitatea de operatori furnizorii/prestatorii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare
care asigur funcionarea, gestionarea, administrarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu
ap i de canalizare aferente serviciului i care i desfoar activitatea pe baza unei licene.
Operatorii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare sunt definii potrivit dispoziiilor
Legii nr. 51/2006, republicat, cu completrile ulterioare.
(2) Acordarea licenelor operatorilor furnizori/prestatori ai serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare intr n sfera de competen a A.N.R.S.C. Licena se elibereaz n condiiile Legii nr.
51/2006, republicat, cu completrile ulterioare.
(3) Operatorii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare au, n temeiul prezentei legi,
aceleai drepturi i obligaii n raporturile cu autoritile administraiei publice locale sau cu
utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptat sau de statutul juridic, de forma de
organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de ara de origine din Uniunea
European.
Articolul 27
(1) n vederea realizrii obiectivelor i sarcinilor ce le revin n domeniul serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare a localitilor, operatorii trebuie s asigure:
a) producerea, transportul, nmagazinarea i distribuia apei potabile, respectiv preluarea,
canalizarea, epurarea i evacuarea apelor uzate;
b) exploatarea sistemelor de alimentare cu ap, respectiv a sistemelor de canalizare n condiii de
siguran i eficien tehnico-economic, cu respectarea tehnologiilor i a instruciunilor tehnice
de exploatare;
c) instituirea, supravegherea i ntreinerea, corespunztor dispoziiilor legale, a zonelor de
protecie sanitar, a construciilor i instalaiilor specifice sistemelor de alimentare cu ap
potabil, de canalizare i de epurare a apelor uzate;
d) monitorizarea strict a calitii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de
alimentare cu ap, n concordan cu normele igienico-sanitare n vigoare;
e) captarea apei brute, respectiv descrcarea apelor uzate oreneti n receptorii naturali, numai
cu respectarea condiiilor impuse prin acordurile, avizele i autorizaiile de mediu i de
gospodrire a apelor;
f) ntreinerea i meninerea n stare de permanent funcionare a sistemelor de alimentare cu ap
i de canalizare;
g) contorizarea cantitilor de ap produse, distribuite i, respectiv, facturate;
h) creterea eficienei i a randamentului sistemelor n scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea
pierderilor n sistem, reducerea costurilor de producie, a consumurilor specifice de materii
prime, combustibili i energie electric i prin reechiparea, reutilarea i retehnologizarea
acestora;
i) limitarea cantitilor de ap potabil distribuit prin reelele publice, utilizat n procesele

industriale, i diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea i reutilizarea


acesteia.
(2) Dreptul de trecere pentru utiliti asupra terenurilor afectate de lucrrile de execuie,
reabilitare, ntreinere i exploatare a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare se exercit
pe toat durata existenei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:
a) cu titlu gratuit, n cazul terenurilor aparinnd proprietii publice sau private a statului sau a
unitilor administrativ-teritoriale;
b) cu just despgubire, n cazul terenurilor aparinnd unor persoane fizice sau juridice de drept
privat afectate de execuia noilor lucrri de investiii.
(3) n cazul n care n timpul lucrrilor de intervenie pentru retehnologizri, reparaii, revizii,
nlturare avarii se produc pagube, operatorii au obligaia s plteasc aceste despgubiri n
condiiile legii. Cuantumul despgubirilor se stabilete prin acordul prilor sau, n cazul n care
prile nu se neleg, prin hotrre judectoreasc.
(4) Operatorii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare organizai ca
societi reglementate de Legea nr. 31/
0, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i pot desfura activitatea
i n alte localiti, pe baze contractuale.
(5) Operatorii au obligaia s in evidene distincte pentru fiecare activitate, avnd
contabilitate separat pentru fiecare tip de serviciu i/sau localitate de operare n
parte.

(6) Operatorii regionali/Operatorii care i desfoar activitatea n mai multe localiti


nfiineaz sedii secundare n localitile unde deservesc mai mult de 30.000 de locuitori.
Seciunea a 2-a Utilizatorii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare

Articolul 28
(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare orice
persoan fizic sau juridic ce deine, n calitate de proprietar ori cu drept de folosin dat de
proprietar, un imobil avnd branament propriu de ap potabil sau racord propriu de canalizare
i care beneficiaz de serviciile operatorului pe baz de contract de furnizare/prestare ncheiat n
nume propriu.
(2) Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i
persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor,
branamente proprii de ap potabil, n amonte de contorul de branament al condominiului.
Noiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei n instalaii, dinspre operator spre
utilizator.
(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare pot fi:
a) operatori economici;

b) instituii publice;
c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
d) utilizatori casnici colectivi, asociaii de proprietari/chiriai cu personalitate juridic.
(4) Branamentele proprii de ap se execut de ctre utilizatorii individuali n condiiile legii i
ale avizului de branare emis de operator. Realizarea de branamente proprii de ap n imobilele
de tip condominiu fr avizul operatorului atrage rspunderea contravenional, administrativ
sau penal, dup caz, att pentru utilizator, ct i pentru executantul lucrrii.
(5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu, care iau realizat branamente proprii de ap, se face la instalaiile interioare comune de canalizare.
Niciun proprietar nu are dreptul s restricioneze exercitarea folosinei de ctre ceilali
coproprietari a instalaiilor comune de canalizare.
(6) n condominiile n care instalaia interioar de distribuie a apei calde este realizat n sistem
vertical, consumul de ap rece pentru apa cald de consum nregistrat de contorul de energie
termic de la branament se factureaz ctre asociaie i se repartizeaz de ctre administrator pe
fiecare proprietate, conform reglementrilor legale n vigoare.
(7) Branamentul propriu pn la contor, inclusiv contorul, se pred cu titlu gratuit autoritii
administraiei publice locale. Recepia i preluarea branamentului ca mijloc fix se realizeaz de
ctre autoritatea administraiei publice locale conform legislaiei n vigoare. Contorul de
branament propriu se amplaseaz n punctul de delimitare a instalaiilor din punctul de vedere al
proprietii, care reprezint i locul n care se realizeaz efectiv furnizarea serviciului de ctre
utilizatorul individual. Darea n funciune a branamentului propriu de ap se face dup
ncheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului n nume propriu, n conformitate cu
prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C.
Seciunea a 3-a Drepturile i obligaiile utilizatorilor i operatorilor

Articolul 29
Dreptul de acces nediscriminatoriu i de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor,
n condiii contractuale i cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului i a programelor
de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare.
Articolul 30
(1) Raporturile juridice dintre operator i utilizatori, drepturile i obligaiile utilizatorilor,
respectiv ale operatorului, se detaliaz n regulamentul serviciului i n contractul de
furnizare/prestare a serviciului.
(2) Regulamentul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare trebuie s conin prevederi
referitoare la:
a) accesul la informaiile de interes public privind serviciul de alimentare cu ap i de canalizare;

b) condiiile de acces i de utilizare a serviciului, n funcie de caracteristicile sistemului de


alimentare cu ap i de canalizare, de programele de reabilitare, extindere i modernizare a
acestora i cu respectarea reglementrilor tehnice i comerciale specifice;
c) dreptul oricrui utilizator de a avea montat pe branamentul care l deservete, la limita de
proprietate, un aparat de msurare a consumului;
d) obligaia consiliilor locale, a consiliilor judeene, a Consiliului General al Municipiului
Bucureti sau a asociaiilor de dezvoltare comunitar, dup caz, ori a A.N.R.S.C. de a aduce la
cunotina public deciziile cu privire la serviciul de alimentare cu ap i de canalizare.
Articolul 31
(1) Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se realizeaz numai pe
baz de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.
(2) n vederea trecerii la ncheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare a
serviciului ncheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul
scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotrrea adunrii generale a asociaiei luat cu
unanimitate de voturi, i dup achitarea la zi a tuturor debitelor datorate ctre operator.
(3) n condominiile cu sistem de distribuie vertical a apei reci/calde este admis ncheierea de
contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) n toate locurile de consum al apei reci i al apei calde din proprietatea individual, se
monteaz, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de ap cu citire la distan care sunt
utilizate ca aparate de msur a consumului individual i se verific metrologic la scaden;
b) n toate proprietile individuale din condominiu se monteaz, cu avizul operatorului, acelai
tip de contor;
c) certificatele metrologice emise de productor/laboratorul autorizat metrologic pentru
contoarele de ap cu citire la distan montate n toate proprietile individuale se predau
operatorului.
(4) n condominiile cu sistem de distribuie orizontal a apei reci este admis ncheierea de
contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) contorul de ap aferent proprietii individuale este utilizat ca aparat de msur a consumului
individual i se verific metrologic la scaden, pe cheltuiala utilizatorului;
b) n condominiile n care apa cald este distribuit n sistem vertical, pe lng condiiile de la lit.
a), utilizatorii trebuie s mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de ap cu citire la
distan n toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individual; n toate
proprietile individuale din condominiu se monteaz, cu avizul operatorului, acelai tip de
contor care este utilizat ca aparat de msur a consumului individual de ap cald i se verific
metrologic la scaden;
c) certificatele metrologice emise de productor/laboratorul autorizat metrologic pentru
contoarele de ap aferente proprietilor individuale i, dup caz, pentru contoarele de ap cald

cu citire la distan montate n proprietile individuale se predau operatorului.


(5) Indiferent de sistemul de distribuie a apei n condominiu, contractarea individual a
furnizrii/prestrii serviciului cu utilizatorii din condominiu se face n punctul de delimitare
dintre reeaua public i instalaia interioar a condominiului, respectiv contorul montat la
branamentul condominiului, pentru alimentarea cu ap, i cminul de racord, pentru preluarea la
canalizare.
(6) Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu se
ncheie cu operatorul, iar contractul ncheiat cu asociaia de proprietari/locatari nceteaz de
drept numai dup achitarea la zi de ctre utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate
operatorului.
(7) Principalele obligaii ale operatorului n raport cu utilizatorii din condominiu n cazul
ncheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a) s asigure la branamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;
b) s repartizeze pe fiecare unitate imobiliar consumul de ap nregistrat de contorul montat la
branamentul condominiului; diferena dintre consumul nregistrat de contorul de branament i
suma consumurilor individuale se repartizeaz egal pe unitate imobiliar i se factureaz
individual;
c) s emit lunar factur fiecrui utilizator; factura va cuprinde i o rubric cu termenele de
scaden ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie s asigure, pe cheltuiala sa,
verificarea periodic metrologic;
d) s factureze n sistem paual utilizatorii care nu asigur montarea contoarelor de ap n toate
locurile de consum aferente proprietii individuale sau care nu verific metrologic contoarele la
termenul de scaden ori nu nlocuiesc toate contoarele respinse metrologic;
e) s nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu n caz de neplat a
facturilor individuale.
(8) Principalele obligaii ale utilizatorilor din condominiu n cazul ncheierii de contracte
individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a) s suporte proporional cu cota-parte indiviz cheltuielile de administrare, ntreinere i
reparare a instalaiilor comune de alimentare cu ap i de canalizare din condominiu;
b) s plteasc pn la termenul de scaden facturile individuale emise de operator;
c) s suporte cheltuielile de montare, verificare periodic metrologic i nlocuire a contoarelor
de ap aferente proprietii individuale;
d) s nlocuiasc contoarele de ap cu citire la distan numai cu contoare de acelai tip i s
comunice operatorului, n termen de cel mult 48 de ore, seria i indexul contorului nou mpreun
cu seria i indexul contorului nlocuit;
e) s permit accesul operatorului pe proprietatea lor, n cazul suspiciunii de fraud, pentru
verificarea integritii contoarelor i a funcionrii instalaiilor interioare de ap, n termen de cel
mult 48 de ore de la solicitare, sub sanciunea facturrii n sistem paual n 5 zile de la notificarea
scris; utilizatorul individual nu este exceptat i de la aplicarea altor sanciuni prevzute de lege
n cazul n care se constat violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor, sau orice alte
aciuni care pot denatura corectitudinea consumului nregistrat de contor.

(9) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se ncheie cu utilizatorii din


imobilele de tip condominiu se elaboreaz de ctre operator, prin corelarea obligaiilor prevzute
la alin. (7) i (8) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde i
clauze referitoare la modalitatea de determinare i plat a cantitilor de ape uzate i meteorice,
dup caz.
(10) Operatorii pot solicita ncheierea de convenii individuale n baza metodologiei de
repartizare i facturare individual a consumului de ap nregistrat la branamentul
condominiului, elaborate i aprobate de autoritatea administraiei publice locale, iar utilizatorii
pot solicita, n nume propriu, ncheierea de contracte de furnizare/prestare cu operatorii.
(11) Conveniile de facturare individual se pot ncheia numai n urmtoarele condiii
cumulative:
a) n baza hotrrilor adoptate de autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale;
b) la nivelul ntregului imobil/asociaiei;
c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru*) de furnizare/prestare a serviciului. Not

*) A se vedea Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile


Publice de Gospodrie Comunal nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 324 i 324 bis din 15 mai 2007.

(12) Conveniile individuale vor cuprinde i clauze referitoare la modalitatea de determinare i


plat, n condominiu, a cantitilor de ape uzate i meteorice, dup caz.
(13) Utilizatorii au obligaia de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului
de alimentare cu ap i de canalizare, inclusiv prevederile regulamentului serviciului.
(14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu
ap, au obligaia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-nfiinate,
dac acetia nu dein staii de epurare avansat care respect condiiile de descrcare a apelor
epurate n mediul natural.
(15) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se
emite, cel mai trziu, pn la data de 15 a lunii urmtoare celei n care prestaia a fost efectuat.
Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, republicat, cu
completrile ulterioare, utilizatorii sunt obligai s achite facturile reprezentnd contravaloarea
serviciului de care au beneficiat, n termenul de scaden de 15 zile de la data emiterii facturilor;
data emiterii facturii i termenul de scaden se nscriu pe factur.
(16) Neachitarea facturii n termen de 30 de zile de la data scadenei atrage dup sine penaliti
de ntrziere, dup cum urmeaz:
a) penalitile sunt egale cu nivelul dobnzii datorate pentru neplata la termen a obligaiilor
bugetare, stabilite conform reglementrilor legale n vigoare;

b) penalitile se datoreaz ncepnd cu prima zi dup data scadenei;


c) valoarea total a penalitilor nu poate depi cuantumul debitului i se constituie venit al
operatorului.
(17) Factura individual pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare constituie titlu
executoriu.
(18) Nerespectarea de ctre utilizatori a prevederilor contractelor de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare sau ale regulamentului serviciului atrage plata
unor penaliti i despgubiri pentru daunele provocate, iar n anumite cazuri, chiar sistarea
serviciului prestat, n conformitate cu prevederile contractului.
(19) Nerespectarea de ctre utilizatori a condiiilor calitative i cantitative de descrcare a apelor
uzate n sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare i avizele de
racordare eliberate de operator potrivit reglementrilor legale n vigoare, conduce la retragerea
acestora, la anularea autorizaiilor de funcionare i la plata unor penaliti i despgubiri pentru
daunele provocate, n conformitate cu principiul poluatorul pltete.
(20) n cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de ap rece n
vederea repartizrii pe proprieti/apartamente individuale a costurilor aferente se realizeaz, n
funcie de modul de proiectare i realizare al instalaiei interioare de distribuie adoptat, astfel:
a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea n fiecare apartament sau
spaiu cu alt destinaie - n cazul distribuiei interioare orizontale;
b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de
consum aferente fiecrui apartament sau spaiu cu alt destinaie - n cazul distribuiei interioare
verticale.
(21) n cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuia vertical la distribuia orizontal a
apei n condominiu se face cu acordul scris al tuturor deintorilor cu orice titlu ai spaiilor din
cadrul condominiului i pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotrrea adunrii generale a
asociaiei luat cu unanimitate de voturi, n baza unei documentaii tehnico-economice ntocmite
n conformitate cu prevederile legale n vigoare i a autorizaiei de construire eliberate de
autoritatea administraiei publice locale.
(22) Trecerea la distribuia orizontal a apei n condominiu se face integral, pentru toate spaiile
cu destinaie de locuin i/sau alt destinaie, fiind interzis repartizarea consumului n ambele
sisteme de distribuie.
Articolul 32
(1) Operatorii au dreptul s sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu i
achit contravaloarea serviciilor furnizate/prestate n cel mult 30 de zile calendaristice de la data
expirrii termenului de plat a facturilor, prin debranarea de la reelele publice de distribuie a
apei ori de la reelele publice de canalizare, i s solicite recuperarea debitelor n instan.
(2) Msura debranrii de la reeaua public se poate lua numai n urma unei notificri prealabile
adresate utilizatorului restant i se poate pune n aplicare dup 5 zile lucrtoare de la data primirii
acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandat. Procedura de

notificare se va considera ndeplinit i n cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din
partea utilizatorului.
(3) Reluarea furnizrii/prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare ctre utilizator
se face dup achitarea sumelor facturate de operator conform prevederilor din contractul-cadru*)
aprobat de A.N.R.S.C. Not

*) A se vedea asteriscul de la art. 31 alin. (11) lit. c).

(4) Reluarea furnizrii/prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se va face n


termen de maximum 5 zile lucrtoare de la efectuarea plii; cheltuielile justificate aferente
sistrii, respectiv relurii furnizrii/prestrii serviciului, se suport de utilizator.
(5) Asociaia de proprietari/locatari, n calitate de cedent, poate cesiona ctre operatori, n calitate
de cesionari, n vederea recuperrii, debitele utilizatorilor din imobilele de tip condominiu cu o
vechime mai mare de 60 de zile, n cazul n care valoarea debitelor reprezint cel mult 15% din
valoarea lunar a facturii aferente fiecrui branament. Recuperarea acestor debite urmeaz a fi
efectuat de ctre operatori inclusiv prin acionarea utilizatorilor, n calitate de debitori cedai, n
instanele judectoreti/de executare.
(6) Operatorii/Operatorii regionali nu au dreptul s sisteze furnizarea/prestarea serviciului de
alimentare cu ap i canalizare n imobilele de tip condominiu dac sunt ndeplinite condiiile
prevzute la alin. (5).
Articolul 33
(1) Drepturile i obligaiile operatorilor n raport cu autoritile administraiei publice locale se
prevd n regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, urmrindu-se
asigurarea echilibrului contractual pe baza urmtoarelor principii:
a) ncasarea preurilor i tarifelor aferente serviciului public furnizat/prestat, stabilite potrivit
normelor n vigoare;
b) ajustarea periodic a preurilor i tarifelor, n raport cu modificrile intervenite n costuri;
c) modificarea preurilor i tarifelor, n condiiile legii, dac a intervenit o schimbare
semnificativ a echilibrului contractual sau n structura costurilor.
(2) Operatorii au urmtoarele obligaii fa de utilizatorii serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare:
a) s furnizeze/presteze serviciul de alimentare cu ap i de canalizare numai pe baza unui
contract ncheiat cu utilizatorii serviciului;
b) s respecte prevederile contractuale;
c) s serveasc toi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizai, n condiiile
prevederilor regulamentului serviciului;

d) s respecte indicatorii de performan aprobai de autoritile administraiei publice locale prin


hotrrile de dare n administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;
e) s furnizeze autoritilor administraiei publice locale i A.N.R.S.C. informaiile solicitate i s
asigure accesul la toate informaiile necesare verificrii i evalurii funcionrii i dezvoltrii
serviciului, n conformitate cu clauzele contractului de delegare i cu prevederile legale n
vigoare;
f) s pun n aplicare metode performante de management, care s conduc la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concureniale prevzute de normele
legale n vigoare pentru achiziiile de lucrri, bunuri i servicii;
g) s echipeze cu contoare branamentele utilizatorilor n punctul de delimitare a instalaiilor, n
termenele stabilite de consiliile locale n conformitate cu prevederile legale, dar nu mai trziu de
2 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(3) Penalitile i sanciunile aplicabile operatorilor pentru nerespectarea de ctre acetia a
indicatorilor de performan ai serviciului se prevd n mod obligatoriu n hotrrea de dare n
administrare ori n contractul de delegare a gestiunii.
Articolul 34
(1) Asigurarea sumelor necesare pentru finanarea contorizrii la branamentul utilizatorului,
prevzut la art. 33 alin. (2) lit. g), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale
asociaiilor de dezvoltare comunitar, respectiv ale operatorilor, dac contractul de delegare a
gestiunii are prevzut aceast investiie, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de
tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptat.
(2) Contravaloarea contoarelor de ap montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv
contravaloarea montajului acestora, se deconteaz de operatori pe baza documentelor
justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face n limita fondurilor cu aceast destinaie
prevzute n bugetele locale sau ale asociaiilor de dezvoltare comunitar, aprobate potrivit legii
i transferate operatorilor, respectiv n bugetele operatorilor, potrivit programelor de investiii
stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Pn la montarea contoarelor, consumul
facturat nu va depi consumul stabilit n regim paual.
Capitolul V Finanarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare

Articolul 35
(1) Finanarea cheltuielilor de operare necesare funcionrii i exploatrii serviciului se asigur
prin ncasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor
furnizate/prestate.
(2) n cazul n care proiectele de investiii n sistemele de alimentare cu ap i de canalizare se
dezvolt prin fonduri publice asigurate, integral sau n parte, de la bugetul de stat i/sau din

fonduri nerambursabile, finanarea serviciului se face prin aplicarea de ctre operator a


preului/tarifului unic i a strategiei tarifare, care se fundamenteaz n conformitate cu
Metodologia de analiz cost-beneficiu pentru investiiile n infrastructura de ap, aprobat prin
hotrre a Guvernului.
(3) Strategia tarifar se elaboreaz de ctre unitatea administrativ-teritorial/asociaia de
dezvoltare intercomunitar pentru o perioad de minimum 5 ani, se actualizeaz ori de cte ori
este necesar i se aprob prin hotrre a autoritii deliberative a unitii administrativ-teritoriale
sau, dup caz, prin hotrre a fiecrei uniti administrativ-teritoriale membre a asociaiei de
dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare.
Strategia tarifar constituie condiie de finanare a proiectelor de investiii n infrastructura de
ap realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat i/sau din fonduri nerambursabile.
(4) Stabilirea nivelului preului/tarifului unic se aprob, cu avizul A.N.R.S.C., prin hotrre a
autoritii deliberative a unitii administrativ-teritoriale sau, dup caz, cu respectarea mandatului
ncredinat, prin hotrre a adunrii generale a asociaiei de dezvoltare intercomunitar cu obiect
de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare. Dup stabilire, ajustrile ulterioare
ale preului/tarifului unic se aprob de ctre A.N.R.S.C. n conformitate cu strategia de tarifare i
cu formulele prevzute n contractul de delegare a gestiunii i/sau n contractele de cofinanare,
anexe la contractul de delegare.
(5) Preurile i tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se stabilesc,
se ajusteaz i se modific pe baza fielor de fundamentare pe elemente de cheltuieli ntocmite
conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. i aprobate prin ordin al preedintelui
acesteia.
(6) Fundamentarea preurilor i tarifelor serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se face
de ctre operator, astfel nct structura i nivelul acestora:
a) s acopere costul justificat economic al furnizrii/prestrii serviciului;
b) s asigure funcionarea eficient i n siguran a serviciului, protecia i conservarea
mediului, precum i sntatea populaiei;
c) s descurajeze consumul excesiv i s ncurajeze investiiile de capital;
d) s garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
e) s garanteze continuitatea serviciului.
(7) Procedurile de stabilire, ajustare sau modificare a preurilor i tarifelor se stabilesc prin
normele metodologice elaborate de A.N.R.S.C. i aprobate prin ordin*) al preedintelui acesteia.
Not

*) A se vedea asteriscul de la art. 16 alin. (2) lit. b).

(8) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preurilor i tarifelor pentru serviciile de alimentare cu
ap i de canalizare care se furnizeaz/presteaz prin intermediul unei infrastructuri publice care

se dezvolt/extinde din alte surse de finanare dect cele menionate la alin. (2), se aprob prin
hotrri ale autoritilor deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz, cu
respectarea mandatului ncredinat, prin hotrri ale adunrilor generale ale asociaiilor de
dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare,
n baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. i cu condiia respectrii urmtoarelor
cerine:
a) asigurarea furnizrii/prestrii serviciului la nivelul indicatorilor de performan stabilii de
autoritile administraiei publice locale i precizai n hotrrea de dare n administrare ori n
contractul de delegare a gestiunii serviciului, dup caz;
b) realizarea, pe perioada angajat, a unui raport calitate-cost ct mai bun pentru serviciul
furnizat/prestat i asigurarea unui echilibru ntre riscurile i beneficiile asumate de prile
contractante;
c) asigurarea exploatrii, ntreinerii i administrrii eficiente a infrastructurii aferente serviciului
i a bunurilor aparinnd domeniului public sau privat al unitilor administrativ-teritoriale.
(9) Preurile/Tarifele operatorilor/operatorilor economici care produc i/sau transport ap ntr-un
sistem de alimentare i o livreaz n alt sistem de alimentare se vor determina n baza
elementelor de cheltuieli aferente acestor activiti, cu defalcarea preurilor/tarifelor de producere
i transport.
(10) Tarifele operatorilor/operatorilor economici care preiau apele uzate de la
operatorii/operatorii economici care presteaz servicii de canalizare n alte arii de operare, se vor
determina n baza elementelor de cheltuieli aferente activitilor de transport i epurare ape uzate.
(11) Dispoziiile alin. (9) i (10) se aplic i operatorilor ale cror preuri/tarife se determin n
baza unor reguli sau formule stabilite n contractul de delegare sau prin hotrre a Guvernului.
Dup stabilirea preurilor/tarifelor, ajustrile ulterioare se vor efectua conform regulilor sau
formulelor prevzute n contractele de delegare sau n hotrrile Guvernului.
(12) Preurile/Tarifele prevzute la alin. (9), (10) i (11) se aprob de autoritatea de reglementare
competent.
Articolul 36
(1) Operatorul are dreptul s solicite periodic ajustarea preurilor i tarifelor, n funcie de
modificrile intervenite n structura costurilor.
(2) n cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea preurilor i tarifelor se poate face i pe
baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii
serviciului ntre autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, ntre asociaiile de
dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare
i operator i avizate de A.N.R.S.C. n acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule
pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustrii propuse de operator, dup
caz, conform competenelor prevzute la art. 35 alin. (4).
(3) Operatorul are dreptul de a propune tarife compuse stabilite conform unei metodologii*)
elaborate i aprobate de A.N.R.S.C., care cuprind o component fix, proporional cu

cheltuielile necesare pentru meninerea n stare de funcionare i exploatarea n condiii de


siguran i eficien a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, i una variabil, n
funcie de consumul de ap, respectiv de cantitatea de ape uzate evacuate, nregistrate la
utilizatori. Not

*) A se vedea asteriscul de la art. 16 alin. (2) lit. b).

(4) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preurilor i tarifelor pentru unele activiti specifice
alimentrii cu ap i canalizrii prestate de operatori economici sau instituii publice care nu au
calitatea de operatori i care nu se afl n coordonarea sau n subordinea direct a autoritilor
administraiei publice locale se face de A.N.R.S.C., pe baza principiilor i procedurilor prevzute
de prezenta lege.
(5) Avizarea preurilor i tarifelor pentru operatorii cuprini n programe de finanare extern se
realizeaz de ctre A.N.R.S.C., n conformitate cu prevederile acordului de mprumut.
(6) La fundamentarea preurilor i tarifelor, operatorii pot s solicite o cot corespunztoare
pierderilor justificate de starea tehnic a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare. Nivelul
acestei cote se stabilete de ctre autoritile administraiei publice locale, cu avizul A.N.R.S.C.
Articolul 37
(1) Finanarea investiiilor pentru nfiinarea, dezvoltarea, reabilitarea i modernizarea sistemelor
de alimentare cu ap i de canalizare intr n competena autoritilor administraiei publice
locale. n funcie de modalitatea de gestiune adoptat i de clauzele contractuale stabilite prin
actele juridice n baza crora se desemneaz operatorul, sarcinile privind finanarea investiiilor
pot fi transferate operatorului.
(2) Finanarea lucrrilor de investiii i asigurarea surselor de finanare se realizeaz n
conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare privind finanele publice locale i ale Legii nr.
51/2006, republicat, cu completrile ulterioare.
(3) nfiinarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din bugetele locale se face numai pe baza
hotrrilor consiliilor locale, ale consiliilor judeene, ale Consiliului General al Municipiului
Bucureti sau ale asociaiilor de dezvoltare comunitar, dup caz.
(4) n cazul gestiunii delegate, pentru meninerea echilibrului contractual, orice subvenie
acordat serviciului de alimentare cu ap i de canalizare va putea fi aprobat numai dac
determin o reducere a tarifului i/sau o cretere a calitii serviciului, corespunztoare
subveniei acordate.
Capitolul VI Rspunderi i sanciuni

Articolul 38
(1) nclcarea dispoziiilor prezentei legi atrage rspunderea disciplinar, civil, contravenional
sau penal a celor vinovai, dup caz.
(2) Autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, asociaiile de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, n numele
i pe seama unitilor administrativ-teritoriale membre, au dreptul s sancioneze operatorul n
cazul n care acesta nu furnizeaz/nu presteaz serviciul la nivelul indicatorilor de performan
aprobai, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin:
a) aplicarea unor penalizri corespunztoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunztoare
pragului necesar descurajrii operatorului n meninerea deficienelor constatate; procedura de
calcul i cuantumul penalizrilor vor fi prevzute att n regulamentul serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare adoptat la nivel local, ct i n contractul de delegare a gestiunii
serviciului;
b) solicitarea de retragere/suspendare a licenei de ctre A.N.R.S.C.;
c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.
Articolul 39
(1) Constituie infraciune n domeniul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i se
pedepsesc cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei
urmtoarele fapte:
a) poluarea grav, n orice mod, a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare a localitilor;
b) nerespectarea zonelor de protecie a construciilor i instalaiilor aferente sistemelor de
alimentare cu ap i de canalizare, instituite n conformitate cu normele tehnice i de protecie
sanitar n vigoare, dac aceste zone erau marcate n mod corespunztor, precum i distrugerea
marcajelor care semnalizeaz aceste zone.
(2) Constituie infraciune i se sancioneaz cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend de
la 30.000 lei la 50.000 lei urmtoarele fapte:
a) distrugerea, deteriorarea i manevrarea neautorizat a stvilarelor, grtarelor, vanelor, a altor
construcii i instalaii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare, care
afecteaz sigurana serviciilor, funcionarea normal i integritatea sistemelor de alimentare cu
ap i de canalizare i produc efecte sau prejudicii materiale grave;
b) mpiedicarea accesului la construciile, instalaiile i echipamentele componente, prin
amplasarea de construcii sau prin depozitarea de obiecte i materiale pe traseul aduciunilor,
conductelor, colectoarelor, canalelor, cminelor, hidranilor exteriori etc.
(3) Constituie contravenii, altele dect cele prevzute n Legea nr. 51/2006, republicat, cu
completrile ulterioare, i se sancioneaz cu amend de la 30.000 lei la 50.000 lei urmtoarele
fapte:

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare fr aprobarea


autoritilor administraiei publice locale prin hotrre de dare n administrare sau hotrre de
atribuire a contractului de delegare a gestiunii, dup caz;
b) atribuirea de ctre autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, de ctre asociaiile
de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare,
fr respectarea procedurilor de atribuire legale prevzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006,
republicat, cu completrile ulterioare;
c) darea n administrare de ctre autoritile administraiei publice locale a serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui
furnizor/prestator fr licen, respectiv atribuirea i ncheierea contractului de delegare a
gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fr licen, cu excepia contractelor atribuite
potrivit art. 22.
(4) Constituie contravenii, altele dect cele prevzute n Legea nr. 51/2006, republicat, cu
completrile ulterioare, i se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei urmtoarele
fapte:
a) neurmrirea de ctre primar a ntocmirii regulamentului propriu al serviciului i a caietului de
sarcini n termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului i a caietului
de sarcini-cadru;
b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de msurarenregistrare a consumurilor, cnd acestea sunt montate n instalaia aflat n administrarea sa;
c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de msurarenregistrare, n scopul efecturii controlului, nregistrrii consumurilor ori pentru executarea
lucrrilor de ntreinere i reparaii;
d) orice intervenie neautorizat a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului
public de alimentare cu ap i de canalizare;
e) mpiedicarea de ctre utilizator, n orice mod, a accesului operatorului la cminele de racord,
pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;
f) mpiedicarea de ctre utilizator, n orice mod, a accesului operatorului la instalaiile de
preepurare, n scopul efecturii controlului;
g) refuzul operatorului de a ncheia, n condiiile prezentei legi, contracte de furnizare/prestare a
serviciului cu utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu.
(5) Constituie contravenie nerespectarea de ctre utilizatori a prevederilor art. 31 alin. (14) i se
sancioneaz cu amend de la 2.000 lei la 4.000 lei.
(6) Consiliile locale, consiliile judeene i, dup caz, Consiliul General al Municipiului Bucureti
vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, i alte fapte dect cele prevzute la alin. (3), (4) i (5) care constituie
contravenii n domeniul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.
Articolul 40

(1) Dispoziiile referitoare la contravenii, prevzute n prezenta lege, se completeaz cu


prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia art. 28.
(2) Constatarea contraveniei i aplicarea sanciunii prevzute la art. 39 alin. (5) se fac de ctre
personalul mputernicit al Grzii Naionale de Mediu.
(3) Constatarea contraveniilor prevzute de prezenta lege i aplicarea sanciunilor se fac de ctre
persoane mputernicite de ministrul mediului, apelor i pdurilor, de ministrul dezvoltrii
regionale i administraiei publice, de preedintele A.N.R.S.C., de preedinii consiliilor judeene,
de primari sau de mputerniciii acestora, conform competenelor lor.
Capitolul VII Dispoziii tranzitorii i finale

Articolul 41
Regulamentul-cadru i caietul de sarcini-cadru ale serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare, inclusiv indicatorii de performan ai serviciului, se elaboreaz de A.N.R.S.C. i se
aprob prin ordin*) al preedintelui acestuia, n termen de un an de la data publicrii Legii nr.
51/2006, republicat, cu completrile ulterioare. Not

*) A se vedea asteriscul de la art. 6.

Articolul 42
(1) n vederea ncheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritile deliberative ale
unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz, adunrile generale ale asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, cu avizul
autoritilor deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale membre i n condiiile
mandatului ncredinat, au obligaia de a iniia i aproba n prealabil:
a) studiile de specialitate pentru stabilirea procedurii optime de delegare a gestiunii serviciului;
b) inventarul bunurilor mobile i imobile, proprietate public sau privat a unitilor
administrativ-teritoriale aferente serviciului;
c) documentaia aferent procedurii adoptate, n termen de 6 luni de la luarea deciziei cu privire
la delegarea gestiunii serviciului;
d) demararea procedurilor prin care se deleag gestiunea, n termen de dou luni de la aprobarea
documentaiilor.

(2) n cazul reorganizrii sau lichidrii judiciare a operatorilor care i desfoar activitatea n
baza unor contracte de delegare a gestiunii ncheiate n condiiile prezentei legi, autoritile
administraiei publice locale sau, dup caz, asociaiile de dezvoltare intercomunitar cu obiect de
activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, n numele i pe seama unitilor
administrativ-teritoriale membre i n condiiile mandatului ncredinat, vor organiza noi
proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, n scopul desemnrii unui
nou operator.
Articolul 43
(1) Contractele de concesiune a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, valabil
ncheiate de ctre autoritile administraiei publice locale pn la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, i produc efectele potrivit prevederilor contractuale.
(2) Operatorii existeni care, la data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, furnizeaz/presteaz serviciul de alimentare cu ap i de canalizare fr licen au
obligaia de a solicita i obine eliberarea acesteia de ctre A.N.R.S.C., n termen de cel mult un
an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(3) Licenele care acord permisiunea furnizrii/prestrii serviciului, eliberate de A.N.R.S.C.
pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, i pstreaz valabilitatea.
(4) n termen de un an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, autoritile administraiei
publice locale vor proceda la reorganizarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, n
conformitate cu modalitile de gestiune prevzute la art. 18 din prezenta lege.
Articolul 44
Prevederile prezentei legi se completeaz cu dispoziiile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,
republicat, i ale Legii nr. 51/2006, republicat, cu completrile ulterioare.
Articolul 45
Msurile de natura ajutorului de stat prevzute n prezenta lege vor fi notificate potrivit
prevederilor Legii nr. 143/1999*) privind ajutorul de stat, republicat, i se vor acorda numai
dup autorizarea acestora de ctre Consiliul Concurenei, n condiiile ndeplinirii criteriilor
prevzute n legislaia secundar privind ajutorul de stat. Not

*) Legea nr. 143/1999 a fost abrogat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 117/2006
privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobat cu modificri i completri prin

Legea nr. 137/2007. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 117/2006, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 137/2007, a fost abrogat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.
77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i pentru
modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 20/2015, cu modificrile ulterioare.

Articolul 46
Prezenta lege intr n vigoare la data de 21 martie 2007.
Articolul 47
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Ordonana Guvernului nr. 32/2002 privind
organizarea i funcionarea serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 634/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
NOT:
Reproducem mai jos prevederile care nu sunt ncorporate n forma republicat a Legii nr.
241/2006 i care se aplic, n continuare, ca dispoziii proprii ale actelor modificatoare:
- Art. II, III i IV din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea i completarea Legii serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006:
"Art. II. - n termen de un an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi autoritile
administraiei publice locale vor proceda, n conformitate cu dispoziiile art. 19 alin. (2) din
Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006, republicat, cu modificrile
i completrile aduse prin prezenta lege, la reorganizarea compartimentelor funcionale fr
personalitate juridic, organizate n structura aparatului de specialitate a primarului sau, dup
caz, a preedintelui consiliului judeean, n servicii publice de interes local cu personalitate
juridic organizate n subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeene, dup caz.
Art. III. - (1) Metodologia de analiz cost-beneficiu pentru investiiile n infrastructura de ap,
prevzut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 241/2006, republicat, cu modificrile i completrile
aduse prin prezenta lege, se aprob prin hotrre a Guvernului, la iniiativa Ministerului
Fondurilor Europene.
(2) n termen de un an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei,
Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, Ministerul Finanelor Publice i Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice vor elabora norme metodologice privind
acordarea de ajutoare sociale prevzute la art. 12 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 241/2006,
republicat, cu modificrile i completrile aduse prin prezenta lege.

Art. IV. - Obiectivele de investiii, aflate n curs de execuie la data intrrii n vigoare a prezentei
legi, n domeniul alimentrii cu ap i de canalizare, finanate din fonduri de la bugetul de stat, se
finalizeaz n baza prevederilor legale n vigoare la data nceperii acestora."
-----