Sunteți pe pagina 1din 51

S.C. OMV PETROM S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT


I
SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
ntocmit n conformitate cu Ordinul Ministerului de Finane nr. 3055/2009
cu modificrile ulterioare

CUPRINS

PAGINA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

1-2

BILANUL CONTABIL

3-5

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

6-8

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

9-10

SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALURILOR PROPRII

11-12

NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE

13-43

RAPORTUL DIRECTORATULUI REFERITOR LA


SITUAIILE FINANCIARE ALE S.C. OMV PETROM S.A.

1-6

Ctre Consiliul de Supraveghere i Acionarii


S.C. OMV Petrom S.A.
Bucureti, Romnia
Raportul Auditorului Independent
Raport asupra situatiilor financiare
1 Am auditat situaiile financiare anexate ale societatii S.C. OMV PETROM S.A. (Societatea)
care cuprind bilanul la data de 31 decembrie 2010, contul de profit si pierdere, situaia
modificrilor capitalurilor proprii si situaia fluxurilor de trezorerie pentru exerciiul financiar
ncheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note
explicative. Situaiile financiare menionate se refera la:

Activ net/Total capitaluri:


Profitul net al exerciiului financiar:

16.195.075.527 RON
1.799.154.602 RON

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare


2 Conducerea este responsabil de ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii
financiare n conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu
modificarile ulterioare, i pentru acel control intern pe care conducerea l consider necesar
pentru a permite ntocmirea de situaii financiare care sunt lipsite de denaturri
semnificative, cauzate fie de fraud, fie de eroare.
Responsabilitatea auditorului
3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra
acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit emise de
Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam
cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari
rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.
4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la
sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de
rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri,
auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a
situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in
circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului
intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a
politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre
conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.
5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit.

S.C. OMV PETROM S.A.


BILANUL CONTABIL
LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
Ora Bucureti
Persoan juridic S.C. OMV Petrom S.A.

Forma de proprietate 22
Societi comerciale de stat i privat autohton
i strin (stat<50%)
Tip de activitate Extracie petrol brut

Adresa Bucureti sector 1


Str. Calea Dorobanti nr. 239
TEL: 021.4060189 FAX 021.2062857
Numr din Registrul Comerului J40/8302/1997

31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

01
02

232.769.011

03
04
05

887.840.345
99.327.785

723.321.136
186.121.312

1 b)

06

987.168.130

1.142.211.459

Imobilizri corporale
1 Terenuri i construcii
2 Instalaii tehnice i maini
3 Alte instalaii, utilaje i mobilier
4 Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie

07
08
09
10

8.328.497.496
3.133.097.459
90.574.329
4.276.599.535

10.508.760.278
3.259.207.499
24.779.572
4.977.157.299

Total (rd. 07 la 10)

11

15.828.768.819

18.769.904.648

12
13
14

1.064.136.922
2.066.639.241
14.158.585

2.035.422.192
2.194.969.305
14.158.585

15
16
17

2.282.130.885

2.466.994.684

18

5.427.065.633

6.711.544.766

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06+11+18)

19

22.243.002.582

26.623.660.873

ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri
1 Materii prime i materiale consumabile
2 Producia n curs de execuie
3 Produse finite i mrfuri
4 Avansuri pentru cumprri de stocuri

20
21
22
23

1.045.174.928
123.714.225
886.239.888
42.760.821

762.517.925
125.554.299
884.358.689
56.266.052

24

2.097.889.862

1.828.696.965

25
26
27
28
29

1.201.906.533
491.475.056
342.424.902
-

1.702.498.620
26.613.218
430.306.726
-

30

2.035.806.491

2.159.418.564

Nr.
A
I

Nota
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizri necorporale
1 Cheltuieli de constituire
2 Cheltuieli de dezvoltare
3 Concesiuni, brevete, licene, mrci, drepturi
i active similare i alte imobilizri necorporale
4 Fondul comercial
5 Avansuri i imobilizri necorporale n curs de execuie
Total (rd. 01 la 05)

II

III

Total (rd. 20 la 23)


II

1 a)

Imobilizri financiare
1 Aciuni deinute la entitile afiliate
2 mprumuturi acordate entitilor afiliate
3 Interese de participare
4 mprumuturi acordate entitilor n care
compania deine interese de participare
5 Investiii deinute ca imobilizri
6 Alte mprumuturi
Total (rd. 12 la 17)

B
I

Cod grup CAEN 0610


Cod de identificare fiscal 1590082

Creane
1 Creane comerciale
2 Sume de ncasat de la entitile afiliate
3 Sume de ncasat de la entitile n care
compania deine interese de participare
4 Alte creane
5 Capital subscris i nevrsat
Total (rd. 25 la 29)

1 c)

10.3

Rnd

Notele de la pagina 13 la 43 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.


3

S.C. OMV PETROM S.A.


BILANUL CONTABIL
LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)

Nr.
III

Nota

Rnd

31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

Investiii pe termen scurt


1 Aciuni deinute la entitile afiliate
2 Alte investiii pe termen scurt

31
32

Total (rd. 31+32)

33

34

280.035.791

1.416.091.506

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE


(rd. 24+30+33+34)

35

4.413.732.144

5.404.207.035

CHELTUIELI N AVANS

36

56.803.658

74.208.255

DATORII CARE TREBUIE PLTITE


NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
1 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
2 Sume datorate instituiilor de credit
3 Avansuri ncasate n contul comenzilor
4 Datorii comerciale - furnizori
5 Efecte de comer de pltit
6 Sume datorate entitilor afiliate
7 Sume datorate la entitile n care
compania deine interese de participare
8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i datoriile
privind asigurrile sociale
Total (rd. 37 la 44)

37
38
39
40
41
42
43

182.778.964
74.010.678
1.952.945.315
237.093.529
-

391.051.692
56.644.908
2.853.399.364
831.420.581
-

44
45

1.114.507.093
3.561.335.579

751.597.655
4.884.114.200

IV

Casa i conturi la bnci

10.2

ACTIVE CIRCULANTE NETE (rd. 35+36-45-63)

46

824.063.601

574.917.368

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE


(rd. 19+46)

47

23.067.066.183

27.198.578.241

48
49
50
51
52
53
54

2.176.218.785
634.230.000
-

3.465.508.688
-

55

11.868.526

21.927.060

56

2.822.317.311

3.487.435.748

PROVIZIOANE
1 Provizioane pentru pensii i alte obligaii similare
2 Provizioane pentru impozite
3 Alte provizioane

57
58
59

6.176.529.278

7.502.395.876

TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)

60

6.176.529.278

7.502.395.876

DATORII CARE TREBUIE PLTITE NTR-O


PERIOAD MAI MARE DE UN AN
1 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
2 Sume datorate instituiilor de credit
3 Avansuri ncasate n contul comenzilor
4 Datorii comerciale - furnizori
5 Efecte de comer de pltit
6 Sume datorate entitilor afiliate
7 Sume datorate la entitile n care
compania deine interese de participare
8 Alte datorii. inclusiv datorii fiscale i datoriile
privind asigurrile sociale
Total (rd. 48 la 55)

Notele de la pagina 13 la 43 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.


4

S.C. OMV PETROM S.A.


CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)

Nr.
1

Nota

Rnd

Anul ncheiat la
31 decembrie
2009

Anul ncheiat la
31 decembrie
2010

01
02
03
04

12.842.384.017
11.251.543.470
1.590.840.547
-

13.953.092.655
11.529.127.066
2.449.109.633
25.144.044

05

Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)


Producia vndut
Venituri din vnzarea mrfurilor
Reduceri comerciale acordate
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din
Registrul general i care mai au in derulare
contracte de leasing
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete
Venituri aferente costului de productie n curs de execuie
Sold C
Sold D
Producia realizat pentru scopuri proprii si capitalizat

06

07
08
09

1.860.989
207.915.979

86.869.934
245.619.336

Alte venituri din exploatare


din care. venituri din fondul comercial negativ

10
11

157.743.750
-

343.656.477
-

Total venituri din


exploatare (rd. 01+07-08+09+10)

12

13.206.182.757

14.629.238.402

a) Cheltuieli cu materiile prime i consumabilele


Alte cheltuieli cu materialele
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)
Cheltuieli privind mrfurile
Reduceri comerciale primite

13
14
15
16
17

2.401.790.216
42.888.818
500.328.874
1.325.179.709
-

1.213.709.372
39.035.155
416.272.385
2.193.546.252
-

Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)


a) Salarii i indemnizaii
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social

18
19
20

2.344.256.632
1.822.027.783
522.228.849

1.919.305.092
1.480.438.732
438.866.360

a) Ajustri de valoare privind imobilizrile


corporale i necorporale (rd. 22-23)
a. 1) Cheltuieli
a. 2) Venituri
b) Ajustri de valoare privind activelor circulante
(rd. 25-26)
b. 1) Cheltuieli
b. 2) Venituri

21
22
23

1.752.308.449
1.797.220.345
44.911.896

1.987.119.625
2.015.514.538
28.394.913

24
25
26

135.861.336
367.806.204
231.944.868

(55.896.914)
158.293.562
214.190.476

27
28

3.989.067.869
2.722.796.166

4.199.456.511
2.921.242.828

29
30

665.086.775
601.184.928

783.469.106
494.744.577

31

32
33
34

(482.777.610)
468.072.436
950.850.046

(485.002.623)
288.891.212
773.893.835

2
3
4

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)


8.1 Cheltuieli privind prestaiile externe
8.2 Cheltuieli cu alte impozite. taxe i
vrsminte asimilate
8.3 Alte cheltuieli
Cheltuieli privind dobnzile de refinanare nregistrate
de entitile radiate din Registrul general i care mai
au in derulare contracte de leasing
Ajustri privind provizioanele pentru
riscuri i cheltuieli (rd. 33-34)
Cheltuieli
Venituri

Notele de la pagina 13 la 43 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.


6

S.C. OMV PETROM S.A.


CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)

Rnd

Anul ncheiat la
31 decembrie
2009

Anul ncheiat la
31 decembrie
2010

Total cheltuieli de exploatare


(rd. 13 to 16-17+18+21+24+27+32)

35

12.008.904.293

11.427.544.855

Profitul din exploatare


- profit (rd. 12-35)
- pierdere (rd. 35-12)

36
37

1.197.278.464
-

3.201.693.547
-

Venituri din interese de participare


- din care n cadrul grupului

38
39

183.833.432
180.974.269

202.280.861
199.993.531

10

Venituri din alte investiii i mprumuturi


care fac parte din activele imobilizate
- din care n cadrul grupului

40
41

Venituri din dobnzi


- din care n cadrul grupului

42
43

119.402.753
87.180.978

121.888.606
91.320.532

Alte venituri financiare

44

816.143.358

586.333.797

Total venituri financiare (rd. 38+40+42+44)

45

1.119.379.543

910.503.264

Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile


financiare deinute ca active circulante (rd. 47-48) 46
Cheltuieli
47
Venituri
48

137.497.382
138.950.257
1.452.875

447.471.458
759.223.252
311.751.794

Cheltuieli privind dobnzile


- din care n cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare

49
50
51

104.136.725
26.244.216
377.504.155

128.844.537
23.631.556
1.320.241.797

Total cheltuieli financiare (rd. 46+49+51)

52

619.138.262

1.896.557.792

Profitul sau pierderea financiar()


- profit (rd. 45-52)
- pierdere (rd. 52-45)

53
54

500.241.281
-

986.054.528

Profitul curent
- profit (rd. 12+45-35-52)
- pierdere (rd. 35+52-12-45)

55
56

1.697.519.745
-

2.215.639.019
-

15
16

Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare

57
58

17

Rezultatul extraordinar
- profit (rd. 57-58)
- pierdere (rd. 58-57)

59
60

Total venituri (rd. 12+45+57)

61

14.325.562.300

15.539.741.666

Total cheltuieli (rd. 35+52+58)

62

12.628.042.555

13.324.102.647

Nr.

11

12

13

14

Nota

Notele de la pagina 13 la 43 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.


7

S.C. OMV PETROM S.A.


SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)

31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

1.697.519.745

2.215.639.019

104.136.725
(119.402.753)

128.844.537
(121.888.606)

285.822.721
125.950.925
62.848.514
64.470.819
(360.518.961)
(53.509.424)
31.680.069
59.999.385
(141.603.428)
201.902.876
1.466.485.715
50.315.705
-

286.256.318
449.669.790
5.600.033
(123.711.542)
1.226.681
(22.178.776)
5.531.389
(84.699.258)
(79.264.496)
(531.511)
1.700.863.307
421.293.550
(13.630.342)

3.476.098.633
233.695.985
(268.356.012)
(549.246.952)
96.353.528
(95.195.994)
(236.380.526)

4.769.020.093
66.019.195
(874.169.880)
286.736.787
68.557.889
(120.134.643)
(341.634.140)

2.656.968.662

3.854.395.301

Flux de trezorerie din activitatea de investiii


Achiziii de imobilizri corporale i necorporale
ncasri din vnzarea imobilizrilor corporale
ncasri din vnzarea investiiilor financiare
Achiziii de investiii financiare
mprumuturi nete acordate filialelor

(4.072.744.878)
136.699.486
217.418.000
(56.564.693)
(283.302.907)

(4.063.061.900)
185.967.373
69.994.941
(147.313.600)
(195.893.089)

Trezoreria net utilizat n activitatea de investiii

(4.058.494.992)

(4.150.306.275)

Flux de numerar din activiti de finanare


mprumuturi nete primite
Dividende pltite
Cumprarea de aciuni proprii

1.434.805.038
(14.681.229)
-

1.433.977.587
(233.582)
(1.777.316)

Trezoreria net utilizat n activiti de finanare

1.420.123.809

1.431.966.689

18.597.479

1.136.055.715

Nota
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare
Profit nainte de impozitare
Ajustri pentru:
Cheltuieli cu dobnzile
Venituri din dobnzi
Micarea net n provizioane pentru:
- Deprecierea activelor imobilizate
- Active financiare
- Stocuri
- Creane
- Litigii
- Cheltuieli de mediu
- Beneficiile angajailor
- Alte provizioane pentru riscuri i cheltuieli
- Restructurare
Pierdere / (Ctig) din cedarea activelor imobilizate
Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea
Pierdere din active financiare
Alte elemente nemonetare
Trezoreria net generat de activitatea de exploatare
nainte de modificri ale capitalului circulant
Scderea stocurilor
Creterea creanelor i a cheltuielilor n avans
Cretere/ (scdere) a datoriilor i a veniturilor n avans
Dobnzi primite
Dobnzi pltite
Impozit pe profit pltit
Trezoreria net generat de activitatea de
exploatare

Total flux de trezorerie

10.8
2

Notele de la pagina 13 la 43 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.


9

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

ACTIVE IMOBILIZATE
a) Imobilizri corporale

VALOAREA BRUTA CONTABIL

Sold la
1.01.2010

Creteri
din care

Transferuri
29.768.969
1.790.157.037
960.800.377
15.051.582

din care

25.367.540
156.274.017
341.390.402
10.049.235

575.339.507
14.610.234.360
5.807.947.778
60.286.381

Terenuri
Cldiri i construcii
Instalaii i maini
Alte instalaii, utilaje i mobilier
Avansuri i imobilizri
corporale n curs

647.307.482
11.629.763.234
5.624.898.897
188.513.013
5.026.474.871

3.437.268.231

280.694.320

3.390.105.907

3.191.152.588

5.073.637.195

Total

23.116.957.497

8.857.058.366

3.076.472.285

5.846.570.642

3.724.233.782

26.127.445.221

Sold la
1.01.2010

Creteri
din care

Transferuri

din care

Transferuri

Sold la
31.12.2010

Cldiri i construcii
Instalaii i maini
Alte instalaii, utilaje i mobilier

3.003.885.664
1.445.877.701
72.114.157

1.007.438.459
546.055.454
25.234.182

12.102.839
83.662.187
4.640.231

130.764.605
368.128.054
77.165.047

19.734.387
76.226.538
4.444.346

3.880.559.518
1.623.805.101
20.183.292

Total

4.521.877.522

1.578.728.095

100.405.257

576.057.706

100.405.271

5.524.547.911

AMORTIZARE CUMULAT

113.502.308
3.919.568.099 *
1.367.393.250
19.326.478

Transferuri

Sold la
31.12.2010

Descreteri

185.470.283
939.096.973 **
1.184.344.369
147.553.110

Descreteri

* Include suma de 1.303.954.222 RON (E&P: 1.293.328.703 RON and R&M: 10.625.519 RON) reprezentnd recunoaterea activelor de dezafectare n valoarea imobilizrilor
corporale nregistrat n ianuarie 2010 n conformitate cu prevederile OMF nr. 3055/2009 i o sum de 60.669.620 RON reprezentand creterea datoriilor de mediu.
** Include suma de 23.483.518 RON aferent E&P reprezentand scderea valorii activului de dezafectare ca urmare a revizuirii acestuia.

13

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)


a) Imobilizri corporale (continuare)
Sold la
1.01.2010

Creteri
din care

Transferuri

din care

Transferuri

Sold la
31.12.2010

Terenuri
Cldiri i construcii
Instalaii i maini
Alte instalaii, utilaje i mobilier
Avansuri i imobilizri
corporale n curs

387.257.900
557.429.656
1.045.923.737
25.824.527

8.424.809
106.254.236
427.420.187
3.722.322

8.401.715
57.124.119
264.607.384
2.176.123

45.135.162
217.977.368
548.408.746
14.223.332

8.402.533
83.949.979
198.391.444
2.598.831

350.547.547
445.706.524
924.935.178
15.323.517

749.875.336

55.609.759

1.303.372

709.005.199

596.030.429

96.479.896

Total

2.766.311.156

601.431.313

333.612.713

1.534.749.807

889.373.216

1.832.992.662

AJUSTRI DE VALOARE

VALOAREA NET CONTABIL

Descreteri

15.828.768.819

18.769.904.648

n imobilizrile corporale prezentate mai sus sunt incluse i imobilizri corporale achiziionate prin leasing fianciar cu o valoare contabil de
15.887.113 RON la 31 decembrie 2010 (31 decembrie 2009: 1.710.194 RON).
Pierderea net din depreciere nregistrat n timpul anului ncheiat la 31 decembrie 2010 pentru imobilizrile corporale i necorporale este aferent
n principal segmentului R&M n sum de 145.246.655 RON, E&P i EPS n sum de 135.359.699 RON precum i altor segmente n sum de
5.649.964 RON.

14

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)


b) Imobilizri necorporale
COST

Sold la
1.01.2010

Imobilizri necorporale***
Avansuri i imobilizri necorporale n curs

1.467.818.474
102.745.152

Total

1.570.563.626

AMORTIZARE CUMULAT

Sold la
1.01.2010

Creteri
din care
912.067.132 *
100.452.318
1.012.519.450
Creteri
din care

Descreteri
din care

Transferuri

Sold la
31.12.2010

672.958.606
-

126.864.543 **
13.657.798

11.577.218
13.619.891

2.253.021.063
189.539.672

672.958.606

140.522.341

25.197.109

2.442.560.735

Descreteri
din care

Transferuri

Sold la
31.12.2010

Transferuri

Transferuri

Imobilizri necorporale

572.677.386

223.890.864

1.350.395

7.901.445

1.350.381

788.666.805

Total

572.677.386

223.890.864

1.350.395

7.901.445

1.350.381

788.666.805

Descreteri
din care

Transferuri

Sold la
31.12.2010

AJUSTRI DE VALOARE
Imobilizri necorporale
Avansuri i imobilizri necorporale n curs
Total
VALOAREA NET CONTABIL

Sold la
1.01.2010

Creteri
din care

Transferuri

7.300.743
3.417.367

606.942.983
993

558.979.279
-

105.979.615
-

3.218.776
-

508.264.111
3.418.360

10.718.110

606.943.976

558.979.279

105.979.615

3.218.776

511.682.471

987.168.130

1.142.211.459

* Include suma de 2.219.276 RON n E&P reprezentnd recunoaterea activelor de dezafectare aferente sondelor de explorare nregistrat n ianuarie 2010 n conformitate cu
prevederile OMF nr. 3055/2009.
** Include suma de 881.687 RON aferent E&P reprezentand scderea valorii activului de dezafectare aferent sondelor de explorare ca urmare a revizuirii acestuia.
*** Include imobilizri necorporale reprezentnd costuri de dezvoltare n sum de 232.769.011 RON (cost de 737.257.197 RON, mai puin ajustri de depreciere n sum de
504.488.186 RON).

15

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)


c) Imobilizri financiare
Sold la
01.01.2010

Creteri

Descreteri

Sold la
31.12.2010

Titluri de participare (a)


Alte creane (b)
Cheltuieli de dezafectare de
recuperat de la statul romn (c)

1.393.025.911
2.144.477.715

1.182.827.817
816.513.143

451.264.595
-

2.124.589.133
2.960.990.858

2.272.873.663

278.131.973

92.059.415

2.458.946.221

Total

5.810.377.289

2.277.472.933

543.324.010

7.544.526.212

Titluri de participare (a)


Alte creane (b)

314.730.404
68.581.252

50.293.400
757.973.089

290.015.448
68.581.251

75.008.356
757.973.090

Total

383.311.656

808.266.489

358.596.699

832.981.446

COST

AJUSTRI DE VALOARE

VALOARE NET CONTABIL

5.427.065.633

6.711.544.766

(a) Creterea titlurilor de participare n cursul anului 2010 reprezint n principal aciuni
suplimentare n OMV Petrom Marketing SRL ca urmare a desprinderii activitilor de marketing
din OMV Petrom SA (1.009.526.219 RON), achiziia aciunilor rmase n Petrom Aviation SA i
achiziia de aciuni n compania Wind Power Park SRL. Scderea reprezint vnzarea
investiiilor n M.P. Petroleum Distributie SRL, Ring Oil Holding &Trading LTD, Poliflex SRL, GTI
Oil CO SA i Bursa Maritima si de Marfuri SA.
(b) Linia de alte creane include mprumuturi acordate filialelor din Kazahstan (Kom Munai LLP,
Tasbulat Oil Corporation LLP, Korned LLP) ale cror activiti principale sunt explorarea i
producia de iei i gaze i de asemenea, mprumuturi acordate celorlalte filiale din segmentele
R&M i G&P, precum OMV Srbija DOO, OMV Bulgaria OOD, Wind Power Park SRL.
mprumuturile acordate filialelor au scadene diferite i o rat a dobnzii bazat pe cotaiile
pieei plus o marj.
(c) Conform contractului de privatizare, Societatea are obligaia de a nchide sondele, care sunt
abandonate i care urmeaz s fie scoase din funciune. Aceste cheltuieli vor fi recuperate de la
statul romn, ntruct acestea se refer la activiti de explorare i producie (E&P) efectuate
naintea procesului de privatizare al Societii, n 2004. De asemenea, Societatea a nregistrat
creane de la statul romn referitoare la obligaiile de mediu n E&P, R&M i Doljchim pentru
batalurile care existau naintea procesului de privatizare al Societii.
La 31 decembrie 2010, OMV Petrom SA a nregistrat creane de la statul romn n sum de
2.458.946.221 RON. Creanele constau n 466.107.588 RON pentru activiti de decontaminare
a mediului i 1.992.838.633 RON pentru costuri de dezafectare. OMV Petrom S.A. a naintat
dou notificri prin care solicit rambursarea costurilor de decontaminare a mediului, n sum
de 91.683.670 RON. Pn n prezent, statul romn nu a pltit sumele solicitate. Procedurile
contractuale de rambursare sunt n desfurare.

16

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)


c) Imobilizri financiare (continuare)
Titlurile de participare la 31 decembrie 2010 sunt urmtoarele:

Numele societii
Filiale (>50%)
OMV PETROM
MARKETING SRL
PETROM AVIATION SA
ICS PETROM MOLDOVA
SA
TASBULAT OIL
CORPORATION LLP
KORNED LLP
OMV PETROM GAS SRL
PETROM DISTRIBUTIE
GAZE SRL
WIND POWER PARK SRL
PETROM LPG SA
PETROMED SOLUTIONS
SRL
OMV BULGARIA OOD
OMV SRBIJA DOO
PETROM NADLAC SRL
KOM MUNAI LLP
PETROCHEMICALS
ARGES SRL
TRANS GAS SERVICES
SRL
PETROM EXPLORATION
& PRODUCTION LIMITED

Procentajul
de aciuni
deinute

Cost

Ajustare de
valoare

100,00%
100,00%

1.389.858.965
54.142.484

100,00%

100.709.484

100,00%

13.426.985

100,00%

38.187.206

Distribuie de gaze

99,99%

8.601.500

Distribuie de gaze
Producie de energie
eolian
Distribuie GPL

99,99%

63.304.077

63.304.077

99,99%
99,99%

119.926.363
122.307.743

Servicii medicale
Distribuie de
combustibil
Distribuie de
combustibil
Distribuie de
combustibil
Explorare i foraj de
iei n Kazahstan
Producia
petrochimiei n
Rafinrie
Servicii de transport
GPL
Servicii de extracie
i producie

99,99%

2.999.900

99,90%

138.024.259

99,90%

5.594.968

98,51%

6.521.923

1.910.717

95,00%

33.121.000

95,00%

200

80,00%

3.909.919

50,00%

10

Domeniul de
activitate

Distribuie de
combustibil
Distribuie kerosen
Distribuie de
combustibil
Explorare i foraj de
iei n Kazahstan
Explorare i foraj de
iei n Kazahstan

17

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)


c) Imobilizri financiare (continuare)

Numele societii

Procentajul
de aciuni
deinute

Domeniul de
activitate

Societi asociate (20-50%)


FRANCIZA PETROM
2001 SA
Alte servicii financiare
BRAZI OIL &
ANGHELESCU PROD
Distribuie de
COM SRL
combustibil
FONTEGAS PECO
Distribuie de
MEHEDINTI SA
combustibil
Distribuie de gaze
CONGAZ SA
naturale
ASOCIATIA ROMANA
PENTRU RELATIA CU
Servicii de informare
INVESTITORII
i reprezentan

Cost

Ajustare de
valoare

40,00%

144.000

144.000

37,70%

310.800

310.800

37,40%

295.881

295.881

28,59%

14.158.085

20,00%

500

Alte servicii financiare

2,63%

1.526

1.526

Distribuie Kerosen

1,83%

8.929.975

8.929.975

Transport pe cablu
Creterea animalelor
Distribuie de
combustibil
Alte servicii financiare

1,68%
0,79%

420
28.060

420
28.060

0,48%
0,22%

700
500

700
500

Servicii de asigurri
Activiti de dezvoltare
economice i de
Sindicat
Explorare i producie

0,16%

7.250

7.250

0,01%
0,01%

1.000
73.450

1.000
73.450

2.124.589.133

75.008.356

Alte investiii financiare (<20%)


BURSA DE MARFURI
OLTENIA CRAIOVA
AIR TOTAL ROMANIA
SA
TELESCAUN TIHUTA
SA
AGRIBAC SA
BENZ OIL SA
CREDIT BANK
FORTE ASIGURARIREASIGURARI SA
OFICIUL PATRONAL
JUDETEAN MURES
MD INDIA
TOTAL

18

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
2.

PROVIZIOANE I AJUSTRI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE


Sold la
01.01.2010

Creteri

Descreteri

Sold la
31.12.2010

674.134.581
2.378.209.930

144.152.113
1.541.518.530

145.679.671
248.023.698

672.607.023
3.671.704.762

1.848.337.728
278.171.044

182.754.669
25.086.752

22.997.080

2.031.092.397
280.260.716

114.438.796

82.877.459

27.100.179

170.216.076

469.735.883
289.112.721
124.388.595

14.446.098
119.328.034
4.383.561

17.278.684
203.531.310
124.069.996

466.903.297
204.909.445
4.702.160

6.176.529.278

2.114.547.216

788.680.618

7.502.395.876

Provizioane pentru clieni (nota 5)


Provizioane pentru active financiare pe termen scurt (nota 5)
Provizioane pentru deprecierea stocurilor (nota 10.3)
Provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate (nota 1 a, b)
Provizioane pentru deprecierea activelor financiare (nota 1c)

639.600.363
19.612.221
178.509.317
2.777.029.266
383.311.656

27.048.819
71.634.984
1.208.375.289
808.266.489

225.496.341
2.198.364
66.424.304
1.640.729.422
358.596.699

441.152.841
17.413.857
183.719.997
2.344.675.133
832.981.446

Total

3.998.062.823

2.115.325.581

2.293.445.130

3.819.943.274

PROVIZIOANE
Provizioane pentru litigii (i)
Provizioane pentru cheltuieli de dezafectare OMV Petrom S.A.( ii)
Provizioane pentru cheltuieli de dezafectare suportate
de statul romn
Provizioane pentru beneficii de pensionare (iii)
Provizioane pentru cheltuieli legate de
protecia mediului nconjurtor - OMV Petrom S.A.( iv)
Provizioane pentru cheltuieli legate de protecia mediului
nconjurtor suportate de statul romn (iv)
Provizioane pentru restructurare (v)
Alte provizioane pentru riscuri i cheltuieli (vi)
Total

PROVIZIOANE / AJUSTRI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE

19

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
2.

PROVIZIOANE (continuare)
(i) Societatea monitorizeaz toate litigiile mpotriva sa i estimeaz posibilitatea de pierderi i de
alte costuri financiare aferente cu ajutorul avocailor angajai n interiorul societii i a
consilierilor juridici externi. Societatea a estimat posibilele datorii referitoare la procesele n
derulare i a nregistrat cea mai bun estimare a ieirilor de numerar probabile.
(ii) n conformitate cu prevederile OMF nr. 3055/2009, provizionul de dezafectare aferent
obligaiei Societii a fost revizuit n ianuarie 2010. n decembrie 2005 a avut loc ultima revizuire
conform legislaiei romneti. La 31 decembrie 2010 provizionul de dezafectare a fost stabilit
folosind cele mai bune estimri innd cont de legislaia aplicabil. Pentru determinarea acestor
provizioane managementul a luat n considerare tehnologiile prezente i viitoare ce vor fi
folosite n momentul n care vor fi realizate costurile.
La 31 decembrie 2010, provizionul de dezafectare aferent obligaiei Societii este n sum de
3.671.704.762 RON (31 decembrie 2009: 2.378.209.930 RON).
(iii) Contractul colectiv de munc semnat ntre Societate i angajaii acesteia prevede ca la
pensionare, angajatul va primi o plat compensatorie echivalent cu salariul pe dou sau patru
luni n funcie de vechimea in Societate. Angajaii care au lucrat mai mult de 15 ani n industria
petrolier au dreptul s primeasc o compensaie n valoare de patru salarii lunare. De
asemenea, contractul colectiv de munc prevede c Societatea va plti cheltuieli de
nmormntare pentru angajai i de asemenea pentru membrii familiilor angajailor. Societatea a
evaluat nivelul obligaiilor de plat ctre angajai pe baza calculului fcut de un actuar
independent.
(iv) Provizionul pentru cheltuieli legate de protecia mediului nconjurtor este estimat de
conducere pe baza listei de proiecte referitoare la protecia mediului nconjurtor care trebuie
finalizate de Societate. Experii Societii n probleme legate de protecia mediului nconjurtor
au folosit cele mai bune estimri pentru a determina provizionul necesar la 31 decembrie 2010.
Societatea a nregistrat creane de la stat i respectiv datorii legate de protecia mediului
nconjurtor n E&P, R&M si Doljchim deoarece aceste bataluri existau naintea privatizrii
Societii.
La 31 decembrie 2010, Societatea nu are un deficit de certificate de emisie alocate, raportat la
nivelul emisiilor de gaze cu efect de ser generate de instalaiile incluse in Schema european
de comercializare.
(v) Pentru a conduce Societatea n maniera cea mai eficienta i eficace, conducerea Societii a
aprobat planul de reducere a numrului de salariai i acesta a fost comunicat.
(vi) Provizioane pentru alte riscuri i cheltuieli se refer n primul rnd la provizionul pentru
accize, TVA i alte taxe.

20

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
3.

DISTRIBUIREA PROFITULUI

Profit net de repartizat


- rezerva legal
- dividende
Profit de repartizat

31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

1.368.127.631

1.799.154.602

79.123.829
-

101.709.733
-

1.289.003.802

1.697.444.869

Adunarea General a Acionarilor din 28 aprilie 2010 a aprobat s nu se distribuie profitul anului
2009 ctre dividende. Profitul aferent anului ncheiat la 31 decembrie 2010 va fi alocat n baza
deciziei Adunrii Generale a Acionarilor.
4.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

1. Cifra de afaceri net


2. Costul bunurilor vndute i al
serviciilor prestate (3+4+5)
3. Cheltuielile activitii de baz
4. Cheltuielile activitilor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de producie
6. Profitul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)
7. Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli generale de administraie
9. Alte venituri din exploatare
10. Profitul din exploatare (6-7-8+9)

21

31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

12.842.384.017

13.953.092.655

10.769.034.836
8.115.801.008
1.658.254.689
994.979.139
2.073.349.181
798.067.191
235.747.276
157.743.750

10.201.444.390
7.688.051.336
1.570.855.072
942.537.982
3.751.648.265
658.557.801
235.053.394
343.656.477

1.197.278.464

3.201.693.547

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
5.

SITUAIA CREANELOR I DATORIILOR


Creane

Termen de lichiditate
31 decembrie
2009

Sub 1 an

Peste 1 an

Clieni i conturi asimilate


Avansuri ctre furnizori
Ali debitori
Avansuri ctre personal
Dobnda de primit
Alte creane
Provizioane pentru clieni inceri *
TVA neexigibil
Alte impozite i vrsminte asimilate
Fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate
mprumuturi acordate filialelor poriunea pe
termen scurt
Cheltuieli de dezafectare de recuperat
de la statul romn

1.204.023.820
64.039.412
533.212.390
11.088.923
78.108.119
43.200.946
(659.212.584)
144.720.008
90.277.887
847.412

1.115.231.620
64.039.412
533.212.390
11.088.923
78.108.119
43.200.946
(570.420.384)
144.720.008
90.277.887
847.412

88.792.200
(88.792.200)
-

425.692.027

425.692.027

99.808.131

99.808.131

Total

2.035.806.491

2.035.806.491

*) Vezi nota 2 pentru micarea n provizioanele de mai sus.

Datorii
31 decembrie
2009
mprumuturi de la instituii financiare 2.334.286.159
Dobnda aferent mprumuturilor
24.711.589
Sume datorate entitilor afiliate
868.906.530
Dobnda aferent sumelor datorate
entitilor afiliate
2.417.000
Datorii din contractele de acoperire
mpotriva riscurilor de trezorerie
411.651.362
Furnizori i conturi asimilate
1.952.945.315
Pli n avans de la clieni
74.010.678
Ali creditori
28.973.357
Garanii de la furnizori
32.656.408
Drepturi de personal
105.532.673
Asigurri sociale
50.163.955
Contribuii la fondul de omaj
1.059.020
Fonduri speciale
10.867.810
Impozit pe salarii
15.557.559
Impozit pe profit
102.991.889
TVA de plat
78.007.848
Dividende de plat
28.810.175
Alte datorii
260.103.563
Total

6.383.652.890

22

Termen de exigibilitate
ntre
Sub 1 an
1 5 ani

Peste
5 ani

158.067.374
24.711.589
234.676.530

2.176.218.785
634.230.000

2.417.000

411.651.362
1.952.945.315
74.010.678
28.973.357
21.418.570
105.532.673
50.163.955
1.059.020
10.867.810
15.557.559
102.991.889
78.007.848
28.810.175
259.472.875

11.237.838
630.688

3.561.335.579

2.822.317.311

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
5.

SITUAIA CREANELOR I DATORIILOR (continuare)


Creane

Termen de lichiditate
31 decembrie
2010

Sub 1 an

Peste 1 an

Clieni i conturi asimilate


Avansuri ctre furnizori
Ali debitori
Avansuri ctre personal
Dobnda de primit
Alte creane
Provizioane pentru clieni inceri *
TVA neexigibil
Alte impozite i vrsminte asimilate
mprumuturi acordate filialelor poriunea pe
termen scurt

1.717.081.198
42.964.113
383.886.196
6.041.705
18.655.757
77.501.810
(458.566.698)
133.426.635
217.003.848

1.665.663.598
42.964.113
383.886.196
6.041.705
18.655.757
77.501.810
(407.149.098)
133.426.635
217.003.848

51.417.600
(51.417.600)
-

21.424.000

21.424.000

Total

2.159.418.564

2.159.418.564

*) Vezi nota 2 pentru micarea n provizioanele de mai sus.

Datorii
31 decembrie
2010

Termen de exigibilitate
ntre
Sub 1 an
1 5 ani

Peste
5 ani

mprumuturi de la instituii financiare 3.823.568.833


Dobnda aferent mprumuturilor
32.991.547
Sume datorate entitilor afiliate
828.280.085
Dobnda aferent sumelor datorate
entitilor afiliate
3.140.496
Furnizori i conturi asimilate
2.853.399.364
Pli n avans de la clieni
56.644.908
Ali creditori
7.615.419
Garanii de la furnizori
29.405.433
Drepturi de personal
83.382.091
Asigurri sociale
48.545.894
Contribuii la fondul de omaj
1.058.480
Fonduri speciale
11.321.852
Impozit pe salarii
15.655.856
Impozit pe profit
177.842.166
TVA de plat
73.870.192
Dividende de plat
9.599.884
Alte datorii
315.227.448

358.060.145
32.991.547
828.280.085

2.802.835.801
-

662.672.887
-

3.140.496
2.853.399.364
56.644.908
7.615.419
7.478.373
83.382.091
48.545.894
1.058.480
11.321.852
15.655.856
177.842.166
73.870.192
9.599.884
315.227.448

10.110.184
8.867.058

901.022
2.048.796

Total

4.884.114.200

2.821.813.043

665.622.705

8.371.549.948

23

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
5.

SITUAIA CREANELOR I DATORIILOR (continuare)


Datorii din contractele de acoperire mpotriva riscurilor de trezorerie
n al doilea trimestru al anului 2009, n vederea protejrii fluxului de numerar, Societatea a
folosit instrumente derivate pentru acoperirea mpotriva impactului negativ al scderii preului la
iei pentru un volum de 38.000 barili/ zi. Pe parcursul anului 2010 contractele de acoperire
mpotriva riscurilor de trezorerie au fost realizate rezultnd o cheltuiala pentru OMV Petrom SA
n valoare de 202.820.338 RON. La 31 decembrie 2010 o sum de 128.363.195 RON este
inclus n poziia de alte datorii reprezentnd datoria pentru decontarea aferent trimestrului
patru. Datoriile din contractele de acoperire mpotriva riscurilor de trezorerie au fost evaluate la
valoarea de pia de 411.651.362 RON la 31 decembrie 2009.
La 31 decembrie 2009 i 2010, Compania avea urmtoarele mprumuturi:
mprumuturi purttoare de dobnd pe termen scurt
31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (a)


Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre (b)
Banca Comercial Intesa Sanpaolo Romnia S.A. (c)
Raiffeisen Bank S.A. (d)
Cash pooling (e)
Dobnda de plat

105.788.473
52.278.901
234.676.530
27.128.589

336.635.312
21.424.000
833
828.280.085
36.132.043

Total

419.872.493

1.222.472.273

31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (a)


Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre (b)
Consoriu de bnci (agent: UniCredit Bank Austria AG) (f)
Consoriu de bnci (agent: UniCredit Bank Austria AG) (g)
Banca European de Investiii (h)
OMV Aktiengesellschaft (i)

618.374.250
36.996.750
1.520.847.785
634.230.000

1.398.708.688
85.696.000
1.074.080.000
350.000.000
557.024.000
-

Total

2.810.448.785

3.465.508.688

mprumuturi purttoare de dobnd pe termen lung

(a) n 2009, Societatea a semnat dou contracte de mprumut cu Banca European pentru
Reconstrucie i Dezvoltare:
(i) Un mprumut fr constituire de garanii cu o limit de 200.000.000 EUR pentru
construirea centralei electrice de la Petrobrazi. Contractul a fost semnat la data de 8
mai 2009 i scadena final este 10 noiembrie 2020. Rata dobnzii este n funcie de
rata interbancar aplicat la perioada de dobnd plus o marj corespunztoare. La
31 decembrie 2010 s-a tras suma de 557.024.000 RON (echivalentul a 130.000.000
EUR) (la 31 decembrie 2009: 211.410.000 RON, echivalentul a 50.000.000 EUR).

24

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
5.

SITUAIA CREANELOR I DATORIILOR (continuare)


(ii) Un mprumut fr constituire de garanii cu o limit de 275.000.000 EUR, pentru
finanarea unui program de proiecte de mediu n cadrul unor activiti diverse
(explorare i producie, rafinare, distribuie), semnat la 31 martie 2009, cu scadena
la 16 noiembrie 2015 (pentru suma maxim de 150.000.000 EUR) i la 15 noiembrie
2013 (pentru restul sumei). Rata dobnzii este n funcie de rata interbancar
aplicat la perioada de dobnd plus o marj corespunztoare. La 31 decembrie
2010 s-a tras suma de 1.178.320.000 RON (echivalentul a 275.000.000 EUR) (la 31
decembrie 2009: 406.964.250 RON, echivalentul a 96.250.000 EUR).
(b) Pentru finanarea programului de mediu, Societatea a semnat i un contract de mprumut
paralel cu Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre, cu o limita de 25.000.000 EUR.
Contractul a fost semnat la 27 aprilie 2009 i scadena final este 15 noiembrie 2015. Rata
dobnzii este n funcie de rata interbancar aplicat la perioada de dobnd plus o marj
corespunztoare. La 31 decembrie 2010 s-a tras suma de 107.120.000 RON (echivalentul a
25.000.000 EUR) (la 31 decembrie 2009: 36.996.750 RON, echivalentul a 8.750.000 EUR).
(c) Overdraft contractat de la Banca Comercial Intesa Sanpaolo Romnia S.A. n aprilie 2009,
cu o limita de 106.000.000 RON, pentru nevoi generale de finanare, cu scadena la 24
aprilie 2012 i rata dobnzii ROBOR la o lun plus o marj corespunztoare. ncepnd cu
luna iulie 2010, limita a fost modificat la 85.000.000 RON. Pentru aceast facilitate nu au
fost solicitate garanii.
(d) Facilitate de credit cu o limit de 95.000.000 EUR contractat de la Raiffeisen Bank, cu
scadena la 31 decembrie 2011 i rata dobnzii ROBOR la o lun plus o marj
corespunztoare. Pentru aceast facilitate nu au fost solicitate garanii. Aceast limit poate
fi folosit pentru emiterea de scrisori de garanie i acreditive n mai multe valute.
(e) Contracte de cash pooling purttoare de dobnd calculat ca fiind minimul dintre rata de
referin a BNR i rata dobnzii ROBOR la o lun valabil la data de nti a lunii, cu
maturitate la 29 aprilie 2011, au fost semnate cu urmtoarele afiliate:
(i) Petromed Solutions S.R.L., pentru sume de pn la 15.000.000 RON. Soldul la 31

Decembrie 2010 este n sum de 3.622.880 RON.


(ii) Aviation Petroleum S.R.L., pentru sume de pn la 10.000.000 RON. Soldul la 31

Decembrie 2010 este n sum de 5.274.100 RON.


(iii) Petrom LPG S.A., pentru sume de pn la 150.000.000 RON. Soldul la 31

Decembrie 2010 este n sum de 90.223.500 RON.


(iv) OMV Petrom Marketing S.R.L., pentru sume de pn la 1.500.000.000 RON. Soldul

la 31 Decembrie 2010 este n sum de 496.054.555 RON.


(v) Petrom Gas S.R.L., pentru sume de pn la 210.000.000 RON. Soldul la 31

Decembrie 2010 este n sum de 168.945.050 RON.


(vi) Wind Power Park S.R.L., pentru sume de pn la 100.000.000 RON. Soldul la 31

Decembrie 2010 este n sum de 64.160.000 RON.

25

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
5.

SITUAIA CREANELOR I DATORIILOR (continuare)


(f) mprumutul de la Consoriul de bnci reprezint o facilitate de credit fr constituire de
garanii acordat Societii de ctre un consoriu de bnci din care fac parte BRD Groupe
Socit Gnrale S.A., Crdit Agricole Luxembourg S.A., Emporiki Bank-Romania S.A.,
Erste Group Bank AG, Raiffeisen Zentralbank sterreich AG, Socit Gnrale Bank &
Trust S.A. i UniCredit Bank Austria AG. Contractul a fost semnat la 14 octombrie 2008, iar
data scadent a fost prelungit pn la 14 octombrie 2012. Suma total este de
375.000.000 EUR , iar sumele pot fi trase in EUR, USD sau RON. Rata dobnzii este n
funcie de EURIBOR, LIBOR i respectiv ROBOR plus o marj corespunztoare. La 31
decembrie 2010 s-a tras suma de 964.080.000 RON (echivalentul a 225.000.000 EUR) i
110.000.000 RON (la 31 decembrie 2009: 1.006.347.785 RON, echivalentul a 238.008.558
EUR i 514.500.000 RON).
(g) La 31 decembrie 2009 Societatea a semnat un al doilea contract de mprumut cu o limit de
500.000.000 EUR, fr constituire de garanii, cu un consoriu de bnci din care fac parte:
Banca Romneasc S.A., BAWAG P.S.K. Bank, Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, Erste Group Bank AG, Banca Comercial Romn S.A., Eurobank EFG Private
Bank Luxembourg AG, ING Bank N.V., Marfin Egnatia Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A.,
Raiffeisen Zentralbank sterreich AG i UniCredit Tiriac Bank SA. Agentul este UniCredit
Bank Austria AG. Scadena final este 21 decembrie 2012 i rata dobnzii este n funcie de
ratele interbancare (EURIBOR pentru sumele trase n EUR, LIBOR pentru sumele trase n
USD i ROBOR pentru sumele trase n RON) plus o marj corespunztoare. La 31
decembrie 2010 s-a tras suma de 350.000.000 RON.
(h) n cursul anului 2009 Societatea a semnat un contract de mprumut fr constituire de
garanii, cu limita de 200.000.000 EUR cu Banca European de Investiii, pentru construirea
centralei electrice de la Petrobrazi. Contractul a fost semnat pe 8 mai 2009 i scadena
final este 12 octombrie 2022. La 31 decembrie 2010 s-a tras suma de 557.024.000 RON
(echivalentul a 130.000.000 EUR).
(i) Un contract de mprumut n sum de 500.000.000 EUR a fost semnat de Societate cu OMV
AG pentru finanarea unor proiecte generale. Contractul a fost semnat la data de 15 ianuarie
2009 i scadena final este 15 ianuarie 2014. Rata dobnzii este n funcie de rata swap la
3 ani plus o marj corespunztoare. Suma de 634.230.000 RON (echivalentul a
150.000.000 EUR), tras la 31 decembrie 2009 a fost rambursat n totalitate n cursul
anului 2010 i nici o alt sum nu a mai fost tras n 2010.
Societatea a semnat de asemenea faciliti cu anumite bnci pentru emiterea de scrisori de
garanie, dup cum urmeaz:
(j) O facilitate de credit semnat cu Fortis Bank sucursala Bucureti pentru 30.000.000
EUR, exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanie, cu scadena la 16 decembrie 2012.
Pentru aceast facilitate nu au fost solicitate garanii.
(k) O facilitate de credit cu limita de 127.400.068 EUR a fost contractat de Societate de la
BRD Groupe Socit Gnrale S.A., exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanie n
favoarea autoritilor fiscale. Perioada de valabilitate este pn la 30 aprilie 2011. Pentru
aceast facilitate nu au fost solicitate garanii.
(l) O facilitate de credit primit de la Bancpost, cu limita de 25.000.000 EUR, exclusiv pentru
emiterea de scrisori de garanie, cu scadena la 28 februarie 2012. Pentru aceast facilitate
nu au fost solicitate garanii.

26

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
5.

SITUAIA CREANELOR I DATORIILOR (continuare)


(m) O facilitate de credit cu limita de 3.000.000 USD a fost contractat de Societate, exclusiv
pentru emiterea de scrisori de garanie, cu scadena 28 octombrie 2011. Pentru aceast
facilitate nu au fost solicitate garanii.
La 31 decembrie 2010 Societatea a ndeplinit condiiile financiare prevzute n contractele de
credit.
Datoria privind leasingul financiar
n alte datorii la 31 decembrie 2009 i 31 decembrie 2010 sunt incluse poriunea pe termen
scurt si pe termen lung a datoriei cu leasingul financiar.
O detaliere a valorii actualizate a datoriei privind leasingul financiar se prezint dup cum
urmeaz:

Datorii privind leasingul financiar


Sume datorate sub 1 an
Sume datorate ntre 1 an i 5 ani
Sume datorate peste 5 ani
Total datorii privind leasingul financiar
Minus cheltuieli financiare viitoare
aferente leasingului financiar
Valoarea actualizat a datoriilor privind
leasingul financiar

31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

649.574
644.191
-

5.099.769
10.776.541
6.409.568

1.293.765

22.285.878

(51.643)

(7.102.606)

1.242.122

15.183.272

611.434
630.688
-

4.267.418
8.867.058
2.048.796

1.242.122

15.183.272

Analizat dup cum urmeaz:


Scaden sub 1 an
Scaden ntre 1 an i 5 ani
Scaden peste 5 ani
Total valoare actualizat a datoriilor privind
leasingul financiar

27

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
6.

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE


Principiile care au stat la baza ntocmirii situaiilor financiare
Conducerea Societii este responsabil pentru ntocmirea acestor situaii financiare n
conformitate cu Ordinul Ministerului de Finane (OMF) nr. 3055/2009, cu modificrile
ulterioare.
Acest Ordin cuprinde Reglementri Contabile conforme cu Directivele Europene, i anume:
a) Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene 78/660/CEE, din data de 25 iulie
1978 modificat i detaliat n OMF nr. 3055/2009;
b) Art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/EC a Parlamentului European i a Consiliului din 21
aprile 2004 privind ofertele publice de achiziie;
c) Prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 mai
2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
d) Prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie
2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
e) Prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 iunie
2009, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
f) Directiva a VII-a a Comunitilor Economice Europene 83/349/CEE, din data de 13 iunie
1983 cu privire la situaiile financiare consolidate, cu modificrile ulterioare i detaliat n
OMF nr. 3055/2009.
OMF nr. 3055/2009, cu modificrile ulterioare este armonizat cu Directivele Europene a IV-a i
a VII-a i difer de Standardele Internaionale de Raportare Financiar. n consecin, aceste
situaii financiare nu sunt conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar.
Aceste situaii financiare, ntocmite n conformitate cu OMF nr. 3055/2009, nu vor fi folosite de
teri sau ali utilizatori ai situaiilor financiare care nu sunt familiarizai cu principiile contabile mai
sus menionate.
Comparativele la 31 decembrie 2009 au fost ntocmite n conformitate cu OMF nr. 1752/2005,
cu modificrile ulterioare. Acest Ordin cuprinde Reglementri Contabile conforme cu Directivele
Europene, i anume:
a) Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene 78/660/CEE, din data de 25 iulie
1978 modificat i detaliat n OMF nr. 1752/2005;
b) Directiva a VII-a a Comunitilor Economice Europene 83/349/CEE, din data de 13 iunie
1983 cu privire la situaiile financiare consolidate, cu modificrile ulterioare i detaliat n
OMF nr. 1752/2005.
Moneda de prezentare
Aceste situaii financiare sunt prezentate n lei noi (RON) n baza principiului continuitii
activitii.
Situaii financiare consolidate
Acestea sunt situaiile financiare statutare OMV Petrom S.A.. Societatea ntocmete, de
asemenea, i situaii financiare consolidate pentru aceeai perioad n conformitate cu
Standardele Internaionale de Raportare Financiar aa cum sunt aprobate de Uniunea
European (IFRS). Situaiile financiare consolidate IFRS pentru anul ncheiat la 31 decembrie
2010 au fost autorizate pentru a fi emise de ctre conducere pe 24 martie 2011.
28

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
6.

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare)


Retratarea anului precedent si rezultatul reportat
Eventualele erori aferente perioadei curente descoperite n aceeai perioad sunt corectate
nainte ca situaiile financiare s fie autorizate pentru a fi emise. Cu toate acestea, este posibil
ca anumite erori semnificative s fie descoperite ulterior perioadei la care se refer, rezultatul
fiind corecie retrospectiv n contul Rezultatul reportat din corectarea erorilor.
Folosirea estimrilor
Pentru a ntocmi aceste situaii financiare n conformitate cu Standardele Romneti de
Contabilitate, au fost necesare estimri ale conducerii Societii, care afecteaz sumele
activelor i pasivelor raportate la data ntocmirii situaiilor financiare, precum i veniturile i
cheltuielilor aferente perioadei de raportare. Aa cum este menionat i n notele 1 i 2,
Societatea a folosit cele mai bune estimri disponibile. Rezultatele reale pot fi diferite de cele
estimate.
Imobilizri corporale
(i)

Cost/ Reevaluare

Imobilizrile corporale sunt evaluate la cost, cu excepia cldirilor care sunt prezentate la
valoarea reevaluat.
Costul mijloacelor fixe achiziionate este format din preul de achiziie i din valoarea altor
costuri direct atribuibile care au fost generate de transportul activelor la locaia actual, precum
i de costul de amenajare a amplasamentului. Costul activelor din producie proprie include
costurile salariale, materiale, i alte costuri indirecte de producie, costuri generate de
transportul i punerea in funciune a activelor respective.
Ultima reevaluare a cldirilor a fost efectuata la decembrie 2009. Reevalurile cldirilor sunt
efectuate cu o suficient regularitate astfel nct valoarea contabil net s nu difere substanial
de cea care ar fi determinat folosind valoarea just de la data bilanului.
Orice cretere rezultat din reevaluarea cldirilor este nregistrat direct n creditul conturilor de
capitaluri proprii, n rezerva din reevaluare, dac nu a existat o descretere anterioar
recunoscut ca o cheltuial aferent acelui activ, caz n care creterea este recunoscut ca
venit care s compenseze cheltuiala recunoscut anterior la acel activ. O descretere a valorii
nete contabile rezultat din reevaluarea cldirilor este tratat ca o cheltuial n msura n care
n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ. Amortizarea
aferent cldirilor reevaluate este nregistrat in contul de profit i pierdere. La casarea sau
cedarea ulterioar a unui activ reevaluat, surplusul din reevaluare atribuibil inclus n rezerva din
reevaluare este transferat direct n rezultatul reportat. Transferul rezervei din reevaluare la
rezultatul reportat nu este posibil dect n cazul derecunoaterii activului.
Reevaluarea cldirilor nregistrat n decembrie 2009 nu a influenat valoarea fiscal a activelor
i n consecin nici calculul impozitului pe profit la 31 decembrie 2009.
Ctigul sau pierderea rezultat din vinderea sau scoaterea din funciune a unui activ este
determinat ca o diferen ntre veniturile obinute din vnzarea activelor i valoarea lor net
contabil, acestea fiind recunoscute n contul de profit i pierdere.

29

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
6.

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare)


Costuri de explorare i evaluare
Costurile de explorare i evaluare sunt determinate pe baza succesului acestor operaiuni.
Costurile aferente activitilor geologice i geofizice sunt recunoscute direct ca i cheltuieli
atunci cnd sunt efectuate. Costurile asociate activitilor de explorare i evaluare sunt
recunoscute iniial n categoria imobilizrilor necorporale pn la determinarea viabilitii din
punct de vedere comercial a prospeciunilor de petrol i gaze aferente. Dac prospeciunile sunt
finalizate fr succes costurile asociate sunt incluse in contul de profit i pierdere al anului.
Dac prospeciunile sunt considerate fiabile din punct de vedere comercial, astfel de costuri vor
fi transferate n categoria imobilizrilor corporale de petrol i gaze pentru nceperea produciei.
Stadiul acestor prospeciuni este revizuit n mod regulat de ctre conducerea executiv.
Costuri de dezvoltare i producie
Costurile de dezvoltare, inclusiv costurile efectuate pentru a permite accesul la rezerve sigure i
pentru a asigura amplasarea sondelor pentru foraj, costurile efectuate cu forajul i cu
echipamentul sondelor de dezvoltare precum i cele efectuate cu construcia i instalarea
facilitilor de producie, sunt capitalizate pe msur ce acestea apar. Costurile de producie,
inclusiv costurile nregistrate pentru desfurarea activitii i ntreinerea sondelor i a
echipamentelor i facilitilor aferente (inclusiv costurile privind deprecierea i amortizarea, dup
cum este descris mai jos) i alte costuri privind operarea i ntreinerea sondelor i
echipamentelor i facilitilor aferente sunt nregistrate drept cheltuieli pe msur ce apar.
(ii)

Amortizarea

Imobilizrile corporale i necorporale sunt amortizate prin metoda linear, pe baza duratelor de
via util estimate, ncepnd cu luna urmtoare lunii n care sunt puse n funcie, mai puin
activele din cadrul segmentului de explorare i producie care sunt amortizate folosindu-se
metoda unitii de produs.
Principalele durate de via utilizate la diferitele categorii de imobilizri corporale sunt:
Imobilizri necorporale
Imobilizri
Instalaii i echipamente
Vehicule
Echipamente birou

Ani
4 - 20
10 - 40
5 - 20
5
5 10

Imobilizri necorporale
(iii)

Imobilizri necorporale

Imobilizarile necorporale achiziionate de Societate sunt evaluate la cost sau valoare just mai
puin amortizarea acumulat i pierderile din depreciere. Imobilizrile necorporale sunt
amortizate pe durata de via economic estimat.
(iv)

Deprecierea activelor

Valoarea contabil a activelor Societii este analizat n vederea constituirii unui provizion n
cazul n care valoarea recuperabil este mai mic dect valoarea net contabil. Valoarea
recuperabil a unui activ este definit ca fiind maximul dintre preul net de vnzare al unui activ
i valoarea de utilizare. Valoarea de utilizare a unui activ este valoarea prezent a fluxurilor
viitoare de numerar estimate n condiiile utilizrii continue a acelui activ i respectiv din
vnzarea lui.
30

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
6.

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare)


Atunci cnd provizionul pentru depreciere este reluat la venituri, valoarea net contabil a
activului (unitatea generatoare de numerar) crete pn la valoarea recuperabil astfel nct
noua valoarea net contabil s nu depeasc valoarea net contabil care ar fi fost
determinat dac nu ar fi existat provizionul de depreciere al activului n anii precedeni. Dac
valoarea recuperabil a activului este mai mic dect valoarea net contabil, aceasta din urm
va fi diminuat pn la nivelul valorii recuperabile. Aceast reducere reprezint provizion pentru
depreciere. O pierdere prin depreciere trebuie recunoscut imediat n contul de profit i
pierdere, cu excepia cazului n care activul este nregistrat la valoarea reevaluat. Orice
pierdere prin depreciere a unui activ reevaluat va fi tratat ca o descretere a reevalurii.
(v)

Provizioane pentru costuri de dezafectare

Dezafectarea activelor aferente produciei de petrol i gaze const n:


astuparea i abandonarea sondelor;
curarea batalelor;
demontarea echipamentului de foraj i a facilitilor de producie i transport;
recondiionarea zonelor de producie n conformitate cu cerinele licenei i a legislaiei
relevante.
Pn n decembrie 2005, un provizion de dezafectare a fost nregistrat pentru instalaiile de
petrol i gaze n conformitate cu regulamentele privitoare la mediu n vigoare. Aceste
provizioane au fost nregistrate n ntregime la nceputul produciei de iei i gaze. Suma
recunoscut a fost valoarea prezent a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru a ndeplini
aceast obligaie, conform condiiilor i cerinelor locale. S-a creat un activ imobilizat egal cu
suma provizionului. Acest activ s-a amortizat ulterior ca parte din cheltuielile de amortizare
aferente facilitilor de transport i de producie. Orice modificare privind valoarea prezent a
cheltuielilor estimate a fost reflectat ntr-o ajustare a provizionului.
ncepnd cu 1 ianuarie 2006 pn la decembrie 2009, modificrile n suma estimat a
cheltuielilor nu au fost nregistrate ca i ajustare aferent sumei deja capitalizat. Provizionul
de dezafectare a fost redus numai cu sumele utilizate pentru activitatea de dezafectare
efectuat.
ncepnd cu 1 ianuarie 2010, provizionul de dezafectare a fost revizuit conform meniunilor de
mai sus, n conformitate cu prevederile OMF nr. 3055/2009, iar modificarea a fost prezentat ca
i ajustare a provizionului de dezafectare.
Pe baza contractului de privatizare, o parte din costurile de dezafectare va fi suportat de statul
romn. Partea din provizionul de dezafectare care va fi rambursat de statul romn a fost
reanalizat si evaluat astfel nct s reflecte cea mai bun estimare a valorii prezente a
costului de dezafectare. O crean imobilizat a fost nregistrat pentru rambursare.
Stocuri
Costul de producie cuprinde costurile directe aferente prelucrrii precum i cheltuieli cu
materialele i de producie indirecte, fixe i variabile. Stocurile sunt prezentate la valoarea cea
mai mic dintre cost i valoarea realizabil net. Valoarea realizabil net este estimat pe
baza preului de vnzare aferent activitii normale mai puin costurile estimate pentru finalizare
si vnzare. Pentru stocurile deteriorate sau cu micare lent se constituie provizioane pe baza
estimrilor managementului.

31

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
6.

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare)


Creane
Creanele sunt evaluate la valoarea estimat a fi realizat. Creanele incerte sunt eliminate din
bilan la data la care sunt considerate irecuperabile.
Contribuii pentru salariai
Societatea pltete contribuii la bugetul de stat conform nivelelor stabilite prin lege i aflate n
vigoare n cursul anului. Valoarea acestor contribuii este nregistrat n contul de profit i
pierdere n aceeai perioad cu cheltuielile salariale aferente.
Impozitul pe profit
Impozitul pe profit se calculeaz pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care
nu sunt impozabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era
n vigoare la data bilanului.
Leasing operaional
Leasingul este clasificat ca leasing operaional atunci cnd riscurile i beneficiile proprietii nu
sunt transferate ctre Societate. Plile de leasing in cazul unui leasing operaional sunt
recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere liniar de-a lungul contractului de
leasing.
Leasing financiar
Imobilizrile corporale includ i activele deinute in baza unui contract de leasing financiar.
ntruct Compania beneficiaz de riscurile i avantajele aferente dreptului de proprietate,
activele trebuie capitalizate la valoarea cea mai mic dintre valoarea actualizat a plilor
minime de leasing i valoarea lor just, iar ulterior amortizate pe durata de via util sau pe
durata contractului de leasing, n cazul n care este mai mic dect durata de via util.
Concomitent se recunoate o datorie echivalent cu suma capitalizat i plile viitoare de
leasing sunt mprite n cheltuieli de finanare a leasingului i principal (reducerea datoriei
neachitate).
Dobnzile aferente mprumuturilor
Dobnzile aferente mprumuturilor care sunt direct atribuibile achiziiei, construciei sau
produciei unui activ cu ciclu lung se capitalizeaz pn n momentul n care activul este
pregtit n vederea utilizrii prestabilite sau vnzrii. Toate celelalte costuri aferente
mprumuturilor sunt recunoscute drept cheltuieli n contul de profit i pierdere al perioadei n
care apar.
Recunoaterea veniturilor
Veniturile sunt evaluate la valoarea just a contraprestaiei primite sau de primit. Veniturile sunt
reduse corespunztor cu valoarea estimat a bunurilor napoiate de clieni, rabaturi i alte
elemente similare.

32

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
6.

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare)


Vnzarea de bunuri
Veniturile din vnzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cnd toate condiiile de mai jos sunt
ndeplinite:
Compania a transferat cumprtorului riscurile i avantajele semnificative ce decurg din
proprietatea asupra bunurilor;
Compania nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la care ar fi fcut-o n cazul deinerii
n proprietate a acestora i nici nu mai deine controlul efectiv asupra lor;
mrimea veniturilor poate fi evaluat n mod credibil;
este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate ctre societate;
costurile tranzaciei pot fi evaluate n mod credibil.
Prestarea de servicii
Veniturile aferente unui contract ce implic prestarea de servicii sunt recunoscute pe msura
execuiei contractului. Stadiul de execuie a contractului se determin dup cum urmeaz:
taxele de instalare sunt recunoscute la venituri n funcie de faza de execuie a instalaiei,
determinat ca raportul dintre timpul utilizat la data bilanului i total timp necesar estimat pentru
execuia lucrrii;
onorariul aferent serviciilor incluse n preul produselor vndute este nregistrat la venituri n
funcie de proporia costurilor aferente prestrii serviciilor respective n costul total al produselor
vndute, lund in considerare tendinele istorice ale serviciilor efectuate la vnzarea bunurilor
din trecut;
veniturile aferente unor contracte de durat i valoare semnificative sunt recunoscute conform
prevederilor contractuale, n funcie de numrul de ore de munc prestate i cheltuielile directe
efectuate.
Dividende i dobnzi
Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a primi
plata.
Veniturile din dobnzi sunt recunoscute pe baza contabilitii de angajamente, prin referin la
principalul nerambursat i rata efectiv a dobnzii, acea rat care actualizeaz exact fluxurile
viitoare preconizate ale sumelor primite pe durata de via ateptat a instrumentului financiar
la valoarea contabil net a activului financiar.
Venituri din chirii
Veniturile din chirii aferente investiiilor imobiliare sunt recunoscute pe baza metodei liniare pe
durata contractului de nchiriere.
Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute cnd se preconizeaz c este probabil ca o cheltuial s fie
necesar n viitor ca rezultat al unor tranzacii trecute.
Cheltuieli de exploatare
Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli n perioada n care au fost efectuate.

33

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
6.

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare)


Tranzacii n valut
Tranzaciile exprimate n valut sunt nregistrate n contabilitate la cursul de schimb valutar n
vigoare la data tranzaciei. Activele i pasivele monetare exprimate n valut sunt convertite n
RON la cursul de schimb valutar n vigoare la data bilanului contabil. La 31 decembrie 2010
cursul de schimb a fost de 3,2045 RON pentru 1 USD i 4,2848 RON pentru 1 EUR (31
decembrie 2009: 2,9361 RON pentru 1 USD i 4,2282 RON pentru 1 EUR).
Toate diferenele rezultate la decontarea i conversia sumelor n valut sunt recunoscute n
contul de profit i pierdere n anul n care s-au efectuat. Ctigul si pierderea nerealizat() din
diferene de curs valutar referitoare la elementele monetare sunt nregistrate n contul de profit
i pierdere ale anului n curs.
Componente de numerar i echivalent de numerar
Pentru ntocmirea situaiei fluxurilor de trezorerie, numerarul este mprit n disponibiliti
bneti i depozite la bnci. Echivalentele de numerar reprezint depozite i investiii financiare
pe termen scurt extrem de lichide, cu scadene mai mici de trei luni.
Participaii pe termen lung
Titlurile de participare pe termen lung sunt nregistrate la minimul dintre cost i activul net
aferent societii sau valoarea de pia a aciunilor, dac este disponibil.
Costuri cu beneficii de pensionare
Costurile cu beneficiile angajailor sunt recunoscute imediat n msura n care acestea sunt
generate sau sunt amortizate liniar pe o perioad medie pn n momentul n care acestea sunt
acordate. Obligaiile cu beneficiile de pensionare recunoscute n bilan reprezint valoarea
prezent a obligaiei ajustat pentru costurile nerecunoscute aferente beneficiilor de
pensionare, i redus cu valoarea just a activelor planului de pensionare, dac este cazul.
Ctigurile i pierderile actuariale sunt recunoscute n ntregime n perioada n care acestea
apar ca un provizion pentru riscuri i cheltuieli.
Provizionul pentru restructurare
Provizioanele pentru restructurare sunt nregistrate atunci cnd societatea are un plan detaliat
de restructurare a unei pri a activitii sale i a creat ateptri celor care vor fi afectai de
planul de restructurare prin nceperea implementrii planului sau prin anunarea acestora.
Active financiare disponibile pentru vnzare
Activele financiare disponibile pentru vnzare reprezint titluri care se intenioneaz s se
pstreze pentru o perioad de timp nedefinit, i care pot fi vndute n scopuri de lichiditate ca
urmare a modificrilor n ratele de dobnd, n cursurile de schimb valutar i n preurile
titlurilor. Acestea sunt iniial nregistrate la cost pn cnd activul financiar este derecunoscut,
moment n care efectul acestora va fi nregistrat n contul de profit i pierdere.
Investiii deinute pna la maturitate
Investiiile deinute pn la maturitate sunt active financiare avnd pli fixe sau determinabile i
maturitate fix pe care entitatea are intenia i abilitatea de a le deine pn la maturitate i vor
fi msurate la costul amortizat.
34

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
6.

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare)


Instrumente de acoperire mpotriva riscurilor
Instrumentele derivate sunt utilizate n scopul acoperirii riscurilor rezultate din variaiile ratei
dobnzii, ale cursurilor de schimb i ale preului produselor de baz. Acestea sunt contabilizate
la cost, dac acesta exista. Nu sunt recunoscute ajustri pentru valoarea just la sfritul lunii.
Efectul instrumentelor de acoperire mpotriva riscurilor este nregistrat n contul de profit i
pierdere atunci cnd este realizat.
Raportarea pe segmente
Societatea are activiti integrate vertical i prezint urmtoarele segmente raportabile: Extracie
i Producie , Rafinare i Marketing, Gaz i Energie, Sediu i Altele. Valorizarea transferului
ntre segmente se bazeaz pe preurile de pia pentru diferitele tipuri de produse transferate.
n consecin, profitul nainte de dobnd si impozitul pe profit prezentat n nota 10.8 reflect
rezultatele fiecrui segment pe baz de pre de transfer. Imobilizrile financiare sunt prezentate
conform naturii activitii.

7.

CAPITAL SOCIAL
Capitalul social total este de 5.664.410.834 RON, reprezentnd 56.644.108.335 aciuni cu o
valoare nominal de 0,1 RON pe aciune.

Nr. de aciuni

31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

56.644.108.335

56.644.108.335

Structura acionariatului la 31 decembrie 2009 i 31 decembrie 2010


Nr. de aciuni

Procent

OMV Aktiengesellschaft
Ministerul Economiei*)
Fondul Proprietatea SA
Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare
Persoane fizice i juridice

28.894.467.414
11.690.694.418
11.391.130.186
1.147.770.061
3.520.046.256

51,01%
20,64%
20,11%
2,03%
6,21%

Total

56.644.108.335

100,00%

*) n conformitate cu Legea nr. 308/ 30.12.2008, Depozitarul Central a efectuat n data de 15 ianuarie 2009 transferul aciunilor
OMV Petrom S.A. deinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului n contul Ministerului Economiei, acestea
reprezentnd 20.64% din capitalul social al OMV Petrom S.A.

35

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
8.

INFORMAII PRIVIND SALARIAII, ADMINISTRATORII I DIRECTORII


Numrul mediu al angajailor n 2010 este 25.169 (2009: 30.391). La numrul mediu al
angajailor n tabelul de mai jos s-au adugat 7 administratori care sunt membrii ai Consiliului de
Supraveghere.
Nr. angajai
n 2009*
La 31 decembrie

Salarii
n 2009

Nr. angajai
n 2010*

Salarii
n 2010

30.398 1.822.027.783

25.176

1.480.438.732

*) Numrul angajailor a fost calculat ca medie a personalului la 31 decembrie 2009 i 31 decembrie


2010.

9.

EXEMPLE DE CALCUL I ANALIZ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOFINANCIARI

Indicatori de lichiditate
Active curente
Lichiditate imediat
Indicatori de risc
Gradul de ndatorare*
Acoperirea dobnzilor
Indicatori operaionali
Rotaia stocurilor zile
Viteza de rotaie a debitelor - zile
Viteza de rotaie a creditelor - zile
Viteza de rotaie a imobilizrilor corporale
Viteza de rotaie a activelor totale
Indicatori ai profitabilitii
Rentabilitatea capitalului angajat (%)
Rezultatul pe aciune (RON)
Marja profitului brut (%)

2009

2010

1,26
0,67

1,12
0,75

19,99%
17,30

21,40%
18,20

76
32
56
0,81
0,48

70
38
63
0,74
0,43

10,67%
0,024
13,22%

11,91%
0,032
15,88%

*) Indicatorul gradului de ndatorare este calculat ca i (Sume datorate instituiilor de credit-poriunea pe


termen lung + Sume datorate entitilor afiliate-poriunea pe termen lung) / Capitaluri proprii x 100

36

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
10.

ALTE INFORMAII
10.1. Natura activitii
Societatea are sediul n Calea Dorobani nr. 239, sector 1, Bucureti, Romnia. Societatea a
fost nfiinat n conformitate cu Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 49 din octombrie 1997,
modificat de Legea nr. 70 din aprilie 1998. Societatea i desfoar activitatea n explorare i
producie i activiti aferente, rafinare i marketing, distribuia de gaz, chimice, producie gaz i
energie i de asemenea are activiti in Kazahstan. Societatea este cotat la Bursa de Valori
Bucureti.
Pe 1 octombrie 2010 activitile de marketing ale OMV Petrom S.A. s-au desprins n interesul
Societii i s-au transferat ctre OMV Petrom Marketing S.R.L. (denumit anterior OMV
Romania Mineraloel S.R.L.), o companie deinut integral de OMV Petrom S.A..
10.2. Numerar i echivalent de numerar
31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

Conturi la bnci
Numerar n cas
Alte conturi

256.298.790
23.733.989
3.012

1.415.877.174
51.317
163.015

Total

280.035.791

1.416.091.506

Conturile bancare la 31 decembrie 2010 includ suma de 140.374.046 RON reprezentnd


numerar restricionat, n principal referitor la cteva cazuri de litigii.
10.3.

Stocuri
31 decembrie
2009

Materii prime i materiale


Materiale de natura obiectelor de inventar
Produse finite
Produse n curs de execuie
Ambalaje si altele
Materiale aflate la teri
Produse aflate la teri
Mrfuri aflate la teri
Provizioane pentru stocuri*
Avansuri pentru stocuri
Total
*) Vezi nota 2 pentru micarea n provizioanele de mai sus.

37

31 decembrie
2010

1.009.850.240
28,721,526
740.739.553
123.714.225
413.676
181.443.481
78.939.573
69.816.084
(178.509.317)
42.760.821

772.598.593
16.293.892
634.854.317
125.554.299
273.701
154.955.320
171.049.325
80.571.463
(183.719.997)
56.266.052

2.097.889.862

1.828.696.965

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
10.

ALTE INFORMAII (continuare)


10.4.

Rezultatul pe aciune

Calculele rezultatului pe aciune sunt bazate pe urmtoarele informaii:

Profitul net al anului


Media ponderat a numrului de aciuni n cursul anului

31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

1.368.127.631
56.644.108.335

1.799.154.602
56.641.009.185

0,024

0,032

Rezultatul de baz pe aciune RON


10.5.

Tranzacii i solduri cu entiti aflate n relaii speciale

n cursul anului 2010, Societatea a efectuat urmtoarele tranzacii de achiziionare cu entiti


aflate n relaii speciale:
Entiti aflate in relaii speciale furnizori
Nume
Aviation Petroleum SRL
OMV Bulgaria OOD
ICS Petrom Moldova SA
Petrom Distributie Gaze SRL
Petrom Aviation SA
OMV Petrom Gas SRL
Petrom LPG SA
Petromed Solutions SRL
OMV Petrom Marketing SRL
Petrom Exploration & Production Limited
OMV Deutschland GmbH
OMV Refining & Marketing GmbH
OMV Supply & Trading AG
OMV Solutions GmbH
Petrol Ofisi A.S.
Congaz SA
Petrom Nadlac SRL
Trans Gas Services SRL.
OMV Austria Exploration&Production GmbH
OMV Gas GmbH
OMV Gas&Power GmbH
OMV Hungaria
OMV Aktiengesellschaft
OMV Exploration & Production GmbH
OMV Power International GmbH
Borealis AG
Total

38

Sold

Tranzacii

1.533.503
1.910.646
22.686
882.476
200.279
143.543
1.933.624
33.042.717
24.588.457
99.835.058
1.310.112
177.320
37.099
25.384
712.960
653.136
14.058.238
190.234
-

4.797.533
3.690.091
51.203
186.621
10.348.266
3.711.849
42.470.634
23.019.961
67.125.077
49.895.293
5.459.624
229.188.296
675.458.502
6.907.642
5.669.973
37.750
660.177
573.727
1.370.837
587.327
1.936.186
1.997.374
4.211.826
35.313.957
190.289
607.003

181.257.472

1.175.467.018

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
10.

ALTE INFORMAII (continuare)


n cursul anului 2010 Societatea a efectuat urmtoarele tranzacii de vnzare cu entiti aflate n
relaii speciale:
Entiti aflate in relaii speciale clieni
Nume
Aviation Petroleum SRL
M.P. Petroleum Distributie SRL
Petrom Distributie Gaze SRL
OMV Petrom Gas SRL
Korned LLP
Korsarneft LLC
OMV Petrom Marketing SRL
OMV Bulgaria OOD
ICS Petrom Moldova SA
OMV Srbija d.o.o.
Tasbulat Oil Corporation LLP
OMV Refining & Marketing GmbH
Kom Munai LLP
OMV Solutions GmbH
OMV Supply & Trading AG
Petrom Nadlac SRL
OMV New Zealand Limited
Petrom Exploration & Production Limited
Petrom Aviation SA
Petrol Ofisi A.S.
Trans Gas Services SRL
Borealis AG
OMV Deutschland GmbH
OMV Finance Ltd
Petrom LPG SA
Petromed Solutions SRL
Wind Power Park SRL
Total

39

Sold

Tranzacii

17.576
321.227
400.006.809
531.392
619.343.163
79.337.117
22.159.457
14.467.879
20.519.784
42.893.316
4.493.263
62.222.198
817.249
2.860.840
31.757.421
143.508
41.369.521
332.016
1.491.207

276.832
171.392.004
8.044.005
1.888.183.202
930.202
5.736
2.535.188.484
483.710.255
150.039.664
91.862.884
8.368.600
43.515.192
6.396.426
13.285.000
610.254.422
5.590
89.400
159.589.292
163.644
11.426
55.226
224.642.195
115.811
309.296.713
1.950.472
1.202.586

1.345.084.943

6.708.575.263

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
10.

ALTE INFORMAII (continuare)


10.6.

Rezerve legale

La 31 decembrie 2010 rezerva legal era n sum de 616.695.996 RON (31 decembrie 2009:
553.748.670 RON). n cursul anului 2010 suma de 38.762.407 RON din rezerva legal a fost
transferat ctre OMV Petrom Marketing SRL, n urma desprinderii n interesul Societii a
activitii de marketing. Rezerva legal se constituie la sfritul anului ca un transfer din profitul
net de pn la 5% din profitul brut, pn la pragul de 20% din capitalul social. Rezerva legal
nu poate fi distribuit acionarilor, dar poate fi folosit de ctre Societate n conformitate cu
reglementrile n vigoare.
10.7.

Calcularea impozitului pe profit


31 decembrie
2009

31 decembrie
2010

Venituri
Cheltuieli

14.325.562.300
12.628.042.555

15.539.741.666
13.324.102.647

Profit brut
Deduceri
Cheltuieli nedeductibile
Deprecierea fiscal a activelor imobilizate
Deprecierea contabil a activelor imobilizate
Alte elemente impozabile
Elemente neimpozabile

1.697.519.745
(1.351.171.115)
1.825.160.296
(1.509.245.120)
1.466.485.715
30.670.213
(166.276.733)

2.215.639.019
(1.614.586.608)
2.402.477.615
(1.647.377.833)
1.700.862.364
137.173.579
(399.892.630)

1.993.143.001

2.794.295.506

Impozit pe profit preliminar


mai puin cheltuieli de sponsorizare
Credit fiscal extern
Impozit pe profit aferent anilor precedeni

318.902.880
(38.527.166)
(1.122.319)
50.138.719

447.087.281
(13.493.404)
(17.109.460)

Impozit pe profit de plat aferent perioadei

329.392.114

416.484.417

Profit impozabil

40

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
10.

ALTE INFORMAII (continuare)


10.8.

Raportarea pe segmente
Extracie &
Producie

Rafinare &
Marketing

Gaz &
Energie

Corporativ &
Altele

Eliminarea ntre
segmente

Total

Venit
Vnzri externe
Vnzri ntre segmente
Alte venituri

70.506.225
8.841.508.806
293.511.109

11.590.761.621
84.153.407
(1.306.754.173)

2.235.126.662
176.182.375
47.939.111

56.698.147
390.086.885
20.839.558

(9.491.931.473)
1.620.610.142

13.953.092.655
676.145.747

Total venituri

9.205.526.140

10.368.160.855

2.459.248.148

467.624.590

(7.871.321.331)

14.629.238.402

Total cheltuieli
Rezultat din activitatea de
exploatare (EBIT)
Rezultat din activitatea
financiara
Impozit pe profit

5.691.040.838

10.505.151.532

2.375.216.851

601.652.032

(7.745.516.398)

11.427.544.855

3.514.485.302

(136.990.677)

84.031.297

(134.027.442)

(125.804.933)

3.201.693.547

Rezultat net
Alte informaii
Achiziii - Imobilizri corporale si
necorporale
Achiziii - Titluri de participare
Amortizare i depreciere
Pierdere din depreciere, net
Bilan contabil
Imobilizri corporale i
necorporale pe segmente
Active financiare pe segmente

(986.054.528)
(416.484.417)
1.799.154.602
2.742.608.837
5
1.344.497.234
135.359.699

607.231.811
3.081.820
280.442.288
145.246.655

1.272.618.235
170.219.773
136.553
414.408

130.844.924
75.787.232
5.235.556

4.753.303.807
173.301.598
1.700.863.307
286.256.318

14.859.560.757
3.752.721.477

2.201.036.056
2.725.127.118

1.928.123.936
230.695.771

923.395.358
3.000.400

19.912.116.107
6.711.544.766

41

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
10.

ALTE INFORMAII (continuare)


10.9. Angajamente i garanii
Angajamente
La 31 decembrie 2010, angajamentele totale contractate de ctre Societate pentru investiii au
fost n sum de 1.597.731.060 RON (31 decembrie 2009: 2.295.946.388 RON).
10.10. Contingene
Litigii
Societatea este implicat i ar putea deveni implicat n diverse procese n diferite tribunale sau
n cadrul diverselor agenii guvernamentale cu referire la diverse aspecte ce decurg din obligaii
contractuale, impozite i alte datorii. Aa cum este prezentat n nota 2, Societatea a nregistrat
un provizion pentru poteniale datorii care ar putea rezulta din litigiile n derulare.
Sistemul fiscal (Impozitarea)
In Romnia exista un numr de organisme autorizate s efectueze controale att la societi
romneti, ct i la societi cu capital strin ce i desfoar activitatea pe teritoriul Romniei.
Aceste controale sunt similare cu verificrile fiscale realizate de autoritile n drept din
majoritatea statelor, cu excepia faptului c n cazul de fa controlul poate fi extins i la alte
aspecte de ordin juridic i normativ ce prezint interes pentru organismul respectiv. n plus,
activitatea organismelor care efectueaz astfel de controale este mai slab reglementat,
societile verificate fiind mai expuse unor eventuale riscuri dect companiile din strintate.
Este de presupus c Societatea va face periodic obiectul unor astfel de controale pentru a
preveni eventualele nclcri ale noilor acte normative i reglementri. Dei Compania poate
contesta deciziile organelor de control i penalitile aplicate atunci cnd conducerea
consider c este cazul adoptarea sau punerea n aplicare a unor noi acte normative i
reglementri poate avea un efect semnificativ asupra activitii acesteia.
Datorii contingente
OMV Petrom SA a emis o garanie n sum de 40.881.600 EUR (175.169.480 RON) ctre
consoriul Vestas, furnizor al instalaiilor de turbine eoliene pentru filiala Wind Power Park
S.R.L., nou achiziionat. Datoria contingent n sold la 31 decembrie 2010 este de
131.378.824 RON, lund n considerare plata n avans (43.790.656 RON) efectuat ctre
furnizor n cursul perioadei. Suplimentar, OMV Petrom S.A. are alte datorii contingente n sum
de 2.629.828 RON reprezentnd garanii de bun execuie.
10.11. Tarif servicii de audit
Costurile contractuale referitoare la serviciile de audit pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2010
n conformitate cu ordinul OMF nr. 3055/2009 sunt n sum de 45.000 EUR.
10.12. Riscul de pia
Activele financiare care ar putea conduce Societatea la o expunere de risc de credit, constau n
special n creane (clieni i alte creane asimilate). Avnd n vedere numrul mare de clieni ai
Societii, riscul de credit este destul de limitat.

42

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE I POLITICI CONTABILE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, mai puin unde este specificat altfel)
10.

ALTE INFORMAII (continuare)


10.13. Ratele de schimb valutar i de inflaie
Societatea efectueaz tranzacii exprimate n diferite valute, inclusiv n dolari americani (USD)
i euro (EUR). La 31 decembrie 2010, rata de inflaie oficial n Romnia s-a situat sub 10%
(respectiv 6.09%) aa cum este precizat de Comisia Naional de Statistic din Romnia. Rata
inflaiei cumulat pentru ultimii 3 ani s-a situat sub 100%. Acest factor, mpreun cu ali factori,
au condus la concluzia ca Romnia s nu mai fie considerat o economie hiperinflaionist
ncepnd cu 1 ianuarie 2004. Ratele de schimb valutare oficiale au fost 3,2045 RON pentru 1
USD i 4,2848 RON pentru 1 EUR la 31 decembrie 2010 (31 decembrie 2009: 2,9361 RON
pentru 1 USD i 4,2282 RON pentru 1 EUR).
10.14. Gestionarea riscului de pre
Societatea produce petrol si gaze si utilizeaz iei in principal pentru producia proprie, ins
achiziioneaz de asemenea iei si de la teri. Instrumentele financiare sunt folosite dup caz,
pentru acoperirea mpotriva principalelor riscuri specifice industriei asociate cu volatilitatea
preului, cum ar fi impactul negativ mare al scderii preului ieiului asupra fluxurilor de
trezorerie.
Pentru a proteja fluxul de numerar al Companiei n 2011, OMV Petrom S.A. a angajat n
ianuarie 2011 contracte swap de acoperire a riscului privind preul la iei, ce asigur, pentru un
volum de 25.000 barili/zi, un nivel al preului Brent de aproximativ 97 USD/baril, pn la sfritul
anului 2011. Aceste contracte de acoperire a riscului vor fi decontate trimestrial n 2011.
n 2009, Societatea a folosit instrumente derivate pentru a proteja fluxurile de trezorerie de
impactul negativ al scderii preului ieiului pentru un volum de 38.000 barili/zi n 2010,
garantnd un prag de 54 USD/baril n 2010 atta timp ct preul la iei va scdea sub 75
USD/baril (structura de cost zero). n cazul n care preul la iei este mai mic de 54 USD/barili n
2010, contractul de acoperire a riscului pltete diferena pn la preul de pia obinut, n timp
ce Societatea nu va putea beneficia de preuri ale ieiului peste 75 USD/baril in 2010 pentru
volumul menionat mai sus. n cazul n care preul la iei n 2010 este ntre cele dou intervale,
nu este necesar nici o compensare. Contractele de acoperire a riscului sunt contracte la
ghieu cu bnci de renume i vor fi compensate trimestrial n 2010. n cursul anului 2010
instrumentele de acoperire a riscului privind preul ieiului au fost utilizate, rezultnd o cheltuial
de 202.820.338 RON pentru OMV Petrom SA. La 31 decembrie 2009 valoarea just a
contractelor era de 411.651.362 RON la fel ca i datoria aferent (vezi nota 5).
10.15. Riscul de credit
n cursul normal al activitii, Societatea se expune riscului de credit din clieni i fonduri
depozitate la instituiile financiare. Conducerea societii monitorizeaz ndeaproape i n mod
constant expunerea la riscul de credit.
Societatea nu are expunere semnificativa la riscul de credit fata de nici un singur partener sau
grup de parteneri avnd caracteristici similare. Societatea definete parteneri avnd
caracteristici similare daca acetia sunt pari afiliate.
10.16. Evenimente ulterioare
Nu exist evenimente semnificative ulterioare datei bilanului.

43

Raportul Directoratului referitor la situaiile financiare ale S.C. OMV PETROM S.A.
ntocmit n conformitate cu OMF nr. 3055/2009

Natura general a activitii Companiei


Societatea are sediul n Calea Dorobani nr. 239, sector 1, Bucureti, Romnia. Societatea a
fost nfiinat n conformitate cu Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 49 din octombrie 1997,
modificat de Legea nr. 70 din aprilie 1998. Societatea i desfoar activitatea n explorare i
producie i activiti aferente, rafinare i marketing, distribuia de gaz, chimice, producie gaz i
energie i de asemenea are activiti in Kazahstan. Societatea este cotat la Bursa de Valori
Bucureti.
Pe 1 octombrie 2010 activitile de marketing ale OMV Petrom S.A. s-au desprins n interesul
Societii i s-au transferat ctre OMV Petrom Marketing S.R.L. (denumit anterior OMV
Romania Mineraloel S.R.L.), o companie deinut integral de OMV Petrom S.A..
OMV Petrom S.A. are activiti integrate vertical i prezint urmtoarele segmente raportabile:
Extracie i Producie, Rafinare i Marketing, Gaz i Energie, Sediu i Altele.
Capitalul social total este de 5.664.410.834 RON, reprezentnd 56.644.108.335 aciuni cu o
valoare nominal de 0,1 RON pe aciune.
Structura acionariatului la 31 decembrie 2009 i 31 decembrie 2010
Nr. de aciuni

Procent

OMV Aktiengesellschaft
Ministerul Economiei
Fondul Proprietatea SA
Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare
Persoane fizice i juridice

28.894.467.414
11.690.694.418
11.391.130.186
1.147.770.061
3.520.046.256

51,01%
20,64%
20,11%
2,03%
6,21%

Total

56.644.108.335

100,00%

Pe 8 ianuarie 2010, OMV Petrom S.A. a demarat un program de rscumparare de aciuni


proprii. n cadrul acestui program OMV Petrom S.A. a rscumparat de pe piaa organizat de
valori mobiliare un numar de 6.195.500 aciuni proprii, reprezentand 0,011% din capitalul social
al Societii, cu scopul distribuirii lor gratuite ctre persoanele ndreptite (foti i actuali
angajai), n perioada 25 februarie 31 decembrie 2010.
Pe 7 ianuarie 2011, OMV Petrom S.A. a anunat finalizarea procesului de distribuire de valori
mobiliare ctre persoanele ndreptite s primeasc aciuni gratuite emise de S.C. OMV
Petrom S.A., n cadrul programului de rscumparare aciuni aprobat in Adunarea General
Extraordinar a Acionarilor din 16 decembrie 2008. Numrul de valori mobiliare distribuite a
fost de 6.133.500, dintr-un total de 6.195.500 de valori mobiliare achiziionate.

Bilanul sumarizat al OMV Petrom S.A.


31-Dec-09
MRON

31-Dec-10
MRON

16.816
5.427

19.912
6.712

2.098
2.093
280

1.829
2.234
1.416

26.714

32.103

Datorii curente
mprumuturi pe termen scurt (rd. 38)
Furnizori (rd. 39+40)
Alte datorii pe termen scurt (rd. 42+44)

183
2.027
1.352

391
2.910
1.584

Datorii pe termen lung


mprumuturi pe termen lung (rd. 49+53)
Alte datorii pe termen lung (rd. 55+61+62)
Provizioane (rd. 60)

2.810
109
6.177

3.466
55
7.502

Capitaluri
Capitaluri proprii (rd. 86)

14.056

16.195

Total datorii i capitaluri proprii

26.714

32.103

Poziie de bilan
Active imobilizate
Active corporale i necorporale (rd. 06+11)
Investiii financiare i alte active finanziare (rd. 18)
Active circulante
Stocuri (rd. 24)
Creane i alte active similare (rd. 30+36)
Cas i banc (rd. 34)
Total active

Activele imobilizate conin n principal active corporale i necorporale, din care cea mai mare
parte este format din instalaii de iei i gaze n cadrul E&P. Creterea nregistrat n 2010
este rezultatul investiiilor semnificative din E&P, pentru sonde de dezvoltare, reparaii capitale
i operaiuni de subteran, dar i din proiecte aferente R&M, Energie i Sediu. Din creterea
total din anul 2010, 1.306 MRON reprezint revizuirea provizioanelor de dezafectare conform
OMF 3055/2009, din care 1.296 MRON aferente E&P.
Activele imobilizate conin de asemenea:
- creane imobilizate aferente statului romn pentru dezafectarea sondelor, precum i
pentru cheltuielile cu protecia mediului nconjurtor n E&P, R&M i Doljchim n
sum de 2.459 MRON (2009: 2.273 MRON).
- investiii financiare nete n sum de 2.050 MRON (2009: 1.078 MRON). Creterea
net a investiiilor n anul 2010 reprezint aciuni suplimentare n OMV Petrom
Marketing SRL ca urmare a desprinderii activitilor de marketing din OMV Petrom
SA, achiziia aciunilor rmase n Petrom Aviation SA i achiziia de aciuni n
societatea Wind Power Park SRL, compensate de vnzarea aciunilor de la M.P.
Petroleum Distribuie SRL, Ring Oil Holding &Trading LTD, Poliflex SRL, GTI Oil CO
SA i Bursa Maritima i de Mrfuri SA.
Activele circulante cuprind de asemenea numerar i alte valori de natura numerarului n valoare
de 1.416 MRON, comparativ cu 280 MRON n anul precedent.

Stocurile, n valoare de 1.829 MRON au sczut comparativ cu anul precedent (2009: 2.098
MRON) n principal datorit scderii cantitative a materialelor din E&P. Creanele comerciale au
crescut cu 513 MRON comparativ cu anul precedent, n principal datorit desprinderii activitii
de marketing ctre OMV Petrom Marketing SRL.
Activele circulante includ i poriunea curent a mprumuturilor acordate entitilor afiliate, care
au sczut cu 465 MRON, n principal n urma reclasificrii acestora ca mprumuturi pe termen
lung.
Datoriile pe termen scurt constau n principal n datorii ctre furnizori n valoare de 2.910
MRON i sume datorate entitilor afiliate ca urmare a contractelor de cash pooling n sum de
831 MRON. Datoriile comerciale au crescut comparativ cu 2009 datorit investiiilor mai mari i
a intensificrii activitilor de curare a batalurilor din E&P precum i datorit cantitilor mai
mari de produse petroliere achiziionate de R&M i a serviciilor de curire industrial i a
mediului n rafinrii. Datoriile curente la 31 decembrie 2009 includeau valoarea just a
instrumentelor de protejare mpotriva riscului privind preul ieiului n sum de 412 MRON
realizate n 2010.
Poziia de datorii pe termen scurt cuprinde i suma de 391 MRON (2009: 183 MRON)
reprezentnd credite bancare pe termen scurt. Creterea poriunii pe termen scurt a creditelor
se datoreaz mprumuturilor pentru proiecte de mediu primite de la BERD, Banca pentru
Comer i Dezvoltare a Mrii Negre i creditelor de la BERD pentru centrala electric,
compensate de rambursarea overdraft-urilor de la Intesa i Raiffeisen.
Datoriile pe termen lung constau n principal n provizioanele de dezafectare (5.703 MRON),
provizioane de mediu (637 MRON), beneficii de pensionare (280 MRON), provizioane pentru
litigii (673 MRON) i provizioane de restructurare (205 MRON). Creterea provizioanelor
comparativ cu anul precedent se datoreaz n principal creterii provizionului de dezafectare, ca
rezultat al alinierii cu prevederile OMF nr. 3055/2099.
O alta component important a sumei de 3.466 MRON (2009: 2.810 MRON) este reprezentat
de mprumuturile pe termen lung (Consoriu de bnci, BERD, BEI i Banca pentru Comer i
Dezvoltare a Mrii Negre). Maturitatea acestor mprumuturi variaz ntre 2 i 12 ani.
Capitalurile proprii ale Societii au crescut de la 14.056 MRON la nceputul anului la 16.195
MRON la 31 decembrie 2010. Creterea se datoreaz n principal profitului net generat de
Societate n cursul anului (1.799 MRON) i creterii rezervelor ca urmare a realizrii
instrumentelor de acoperire a riscului privind preul ieiului n sum de 412 MRON.
Inventarierea anual a activelor, datoriilor i capitalurilor proprii a fost efectuat n conformitate
cu legislaia romneasc (Ordinul nr. 2861/2009), iar rezultatele au fost nregistrate n situaiile
financiare de la 31 decembrie 2010.

Contul de profit i pierdere sumarizat al OMV Petrom S.A.

Cifra de afaceri (rd. 01)


Variaia stocurilor (rd. 07, 08)
Producia imobilizat (rd. 09)
Alte venituri din exploatare (rd. 10)
Total venituri din exploatare (rd. 12)

2009
MRON
12.842
(2)
208
158
13.206

2010
MRON
13.953
87
246
344
14.630

Cheltuieli cu materiile prime i consumabilele (rd. 13)


Alte cheltuieli cu materialele (rd. 14)
Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (rd. 15)
Cheltuieli privind mrfurile (rd. 16)
Cheltuieli cu salariile (rd. 18)
Ajustarea valorii imobilizrilor corporale i necorporale (rd. 21)
Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 24)
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli (rd. 32)
Alte cheltuieli din exploatare (rd. 27)
Total cheltuieli de exploatare (rd. 35)

2.402
43
501
1.325
2.344
1.752
136
(483)
3.989
12.009

1.214
39
417
2.194
1.919
1.987
(56)
(485)
4.199
11.428

Profitul din exploatare (rd. 36)

1.197

3.202

Venituri financiare (rd. 45)


Cheltuieli financiare (rd. 52)
Rezultatul financiar (rd. 53. 54)

1.119
619
500

910
1.897
(987)

Profit brut (rd. 63)


Impozit pe profit (rd. 65)

1.697
329

2.215
416

Profit net (rd. 67)

1.368

1.799

Poziie cont de profit i pierdere

Profitul operaional al OMV Petrom S.A. este n sum de 3.202 MRON, cu 2.005 MRON mai
mare dect n 2009, ca rezultat al mediului favorabil al preului la iei i al managementului strict
al costurilor. Profitul operaional al Societii a fost de asemenea influenat favorabil i de
scaderea provizioanelor pentru restructurare i a cheltuielilor de explorare.
Rezultatul financiar al Societii a sczut comparativ cu 2009, n principal ca urmare a ajustrii
de valoare nregistrat pentru mprumuturile acordate filialelor din Kazahstan generat de
deprecierea activelor din Kazahstan pe baza evalurii tehnice a zcmintelor. n plus, n 2010
s-au realizat instrumentele de acoperire a riscului privind preul ieiului rezultnd o pierdere
financiar de 203 MRON.
Managementul riscului
Ca orice companie din domeniul industriei petroliere, OMV Petrom S.A. este expus la o
varietate de riscuri, precum cele date de climatul economic internaional i cele specifice
industriei de gaz i iei. Activitile de management al riscului sunt reflectate de un raport
integrat, realizat de dou ori pe an, n mai i octombrie de ctre departamentul de Management
al riscului i asigurrii corporative.
Riscurile sunt monitorizate la nivel de companie i segment de activitate. n vederea evitrii a
unora din riscuri, msuri de prevenire au fost luate i aplicate acolo unde a fost posibil.

Dat fiind c OMV Petrom S.A. se afl ntr-o dezvoltare continu, toate procesele operaionale
noi sunt pe deplin integrate n procesul de management al riscului, cu analize i interpretri
sistematice ale acestora. Tratamentul riscului const n transferarea acestuia (cum ar fi
apelarea la instrumente de acoperire a riscului de tipul contractelor de acoperire a riscurilor sau
la polie de asigurare), minimizarea riscului sau asumarea acestuia, ncercndu-se atingerea
nivelului optim al riscului companiei. Instrumentele financiare de toate tipurile sunt folosite
pentru administrarea expunerii la fluctuaiile privind cursul valutar, preul produselor de referin
i a ratele dobnzilor, fiind analizate i evaluate la nivelul Grupului OMV, dar lundu-se n
considerare nevoile Grupului OMV Petrom i fiind supuse aprobrii Directoratului OMV Petrom
SA.
Astfel, pentru a proteja fluxul de numerar al Companiei n 2010, OMV Petrom S.A. a angajat n
al doilea trimestru din 2009 instrumente de acoperire a riscului pentru aproximativ 38.000 bbl/d
(aproximativ 41 % din totalul produciei), ce asigur, pentru cantitatea menionat, un pre minim
de 54 USD/bbl (structur de cost zero), din cauza cruia Societatea nu va putea profita de
preurile ieiului ce depesc 75 USD/bbl n 2010 pentru cantitile mai sus menionate. Aceste
instrumente de acoperire a riscului s-au realizat pe baz trimestrial n 2010.
Suplimentar, n vederea protejrii fluxului de trezorerie din 2011, OMV Petrom S.A. a devenit
ncepnd cu ianuarie 2011 parte ntr-un contract swap privind preul ieiului, asigurnd la un
pre Brent de aproximativ 97 USD/bbl pentru un volum de 25.000 bbl/d. Volumele asigurate sunt
acoperite pn la sfritul anului 2011. Riscul de acoperire va fi decontat pe o baz trimestrial
n 2011.
Guvernan corporativ
Un proces transparent de luare a deciziilor pe baza unor reguli clare i obiective este o cerin
necesar pentru creterea ncrederii acionarilor n Companie. Contribuie de asemenea la
protejarea drepturilor acionarilor, crescnd performana general a Companiei, oferind un
acces mai bun la capital i un management al riscurilor mai bun.
n consecin, Societatea a acordat ntotdeauna o importan sporit principiilor de guvernan
corporativ i ncepnd cu anul financiar 2010 ader la principiile expuse n Codul de
Guvernan corporativ emis de Bursa de Valori Bucureti.
Structurile de guvernan
Sistemul de guvernan al OMV Petrom S.A. este bazat pe o structur dualist: un Directorat,
care gestioneaz activitatea zilnic a Companiei i un Consiliu de Supraveghere, ales de
acionari, n cadrul Adunrii Generale, ca organism de monitorizare. Prerogativele i obligaiile
acestor organisme de conducere sunt detaliate n Actul Constitutiv precum i n reglementrile
interne relevante ale Companiei.
Un Comitet de Audit alctuit din patru membrii ai Consiliului de Supraveghere a fost constituit
cu scopul de a acorda sprijin organismelor de conducere ale OMV Petrom S.A. n materie de
control intern i raportare financiar. Comitetul supervizeaz msurile de management de risc
ale Companiei i rezultatele financiare ale acesteia i examineaz rapoartele ntocmite de
auditorii si interni. n conformitate cu legea societilor comerciale, Comitetul de Audit cuprinde
i membri care dein cunotinele de specialitate necesare n domeniul auditului financiar i al
contabilitii. n plus, cel puin unul din membrii acestui Comitet ndeplinete criteriile de
independen stipulate n legea societilor commerciale.

S-ar putea să vă placă și