Sunteți pe pagina 1din 2

ANUN

Direcia de Sntate Public a jud. Suceava organizeaz concurs (prob scris i


interviu), n vederea ocuprii funciei publice de execuie vacant de expert (clasa I) grad
profesional debutant la Compartiment avize/autorizri din cadrul DSP Suceava..
condiii generale:
-candidaii trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcionarilor publici (r2), cu modificrile i completrile ulterioare;
condiii specifice:
-studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung
durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul medicin uman/
ingineria produselor alimentare/ inginerie sanitar .
Concursul se organizeaz la sediul Direciei de Sntate Public a Jud. Suceava,
n data de 16 decembrie 2016, ora 10.00 -proba scris.
Dosarele de nscriere la concurs se pot depune n termen de 20 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, partea a III-a, la sediul Direciei de Sntate
Public a Jud. Suceava-Biroul Resurse Umane i trebuie s conin n mod obligatoriu
documentele prevzute la art. 49 din Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 modificat i
completat:
-copia actului de identitate;
- formularul de nscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificat;
- copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri;
-cazierul judiciar (acesta poate fi nlocuit cu o declaraie pe proprie rspundere, cu
obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfurrii concursului, dar nu mai trziu de 5 zile lucrtoare de la data la care a fost
declarat admis n urma seleciei dosarelor, sub sanciunea neemiterii actului administrativ
de numire).
- adeverin care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat de medicul de
familie;
- declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a desfurat
activiti de poliie politic.
Nota: Copiile de pe actele prevzute mai sus se prezint nsoite de documentele
originale, care se certific pentru conformitatea cu originalul de ctre secretariatul
comisiei de concurs.
Pentru candidai s-a stabilit urmtoarea bibliografie.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea prin CONCURS a funciei publice de execuie de

expert grad profesional debutant la Compartiment avize/autorizri


Acte normative*
1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat.
2 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat.
3. Ordinul MS nr.1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare
sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea
obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.
4. Ordinul MS nr.1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura
functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara.
5. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare, Titlul I.
6. OG nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale.
7. Ordin MS 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.
8. OUG 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica
pentru servicii publice conexe.
9. OMS nr.979/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica.
10. OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igien i sntate public
privind mediul de via al populaiei.
11. Ordinul Ministrului Sntii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului
de organizare i funcionare i a structurii organizatorice a direciilor de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti.
*inclusiv actele normative prin care au fost modificate sau / i completate