Sunteți pe pagina 1din 29
Capitolul 6 Cimentarea coloanelor Cimentarea coloanei de ancoraj D g ρ n h d4 H c
Capitolul 6
Cimentarea coloanelor
Cimentarea coloanei de ancoraj
D
g
ρ
n
h
d4
H
c
ρ
p
h
D
D g – diametrul gaurii de sonda pentru coloana de ancoraj
D i = D-2t = 444.48 mm
h = inaltimea inelului de retinere fata de siu = 20m
1.
Adancimea de cimentare
H c = H a = 800 m
2.
Densitatea pastei de ciment
ρ pmin < ρ p < ρ pmax
ρ pmin = ρ noroi + 200 kg/m 3 =1150 + 200 = 1350 kg/m 3
ρ pmax = ρ’ pmax – 200 kg/m 3
ρ’ pmax =Γ fis / g = 18800/9.81 = 1916 kg/m 3
ρ pmax = 1716 kg/m 3
ρ p nu va fi aleasa conform metodei anterioare, ci este impusa prin tema de proiect la
ρ p = 1800 kg/m 3
3.
Volumul de pasta de ciment
k cav = 1,2
D
2
2
 H
2
k
2
2
 H
4
V
A
H
A
h
D
D
h
D
D
D
h
p
s
a
i
g
c
i
cav
s
c
i
i
4
4
4
a
4
45


4

1,2 0,6223

 

2

0,4731

2

 

800

0,4445

2

20

 

4

 

V

k

 

A

 

H

 

h

 

k

D

2

H

 

h

 

 

n

2

i

2

4

 

i

a

1.03

V

0.4445

2

800

20

124.7

n

4

   
 

1000

a

 

kg/m 3

 

c

3150

kg/m 3

 

 

v

v

v

1

v

a

a

v

a

c

mpc

1

..

pc

v

1

c

c

3

v 1000

1

a

a

c

 

v

a

3150 11800

 
 

2150 v

a

 

1350

 
 

v

a

m 3 apa/m 3 p.c.

0.628

 

v

a

1

0.628

m 3 cim/m 3 p.c.

0.372

 

c

c

0.372 3150

kg cim/m 3 p.c.

1172

M

m

V

1172 154

180.5

t

c

 

c

p

 
 

V

v

 

V

 

0.628

154

 

96.72

 

3

 

 
 

a

a

M

p

c

189.52

t

 

m apa

 

3

 

V

a

101.56

m apa

 
 

M

 

180.5

 

N

ac

M

ac

c

 

10

 

18.05

=> N

ac 18

 

M

ac

 

10...12

tone

 
 

N

N

ac

1

18

1

10 agregate

agr

2

2

V p
V p

154

 • m 3

 • 4. Volumul fluidului de refulare

  • m 3

 • 5. Cantitati de materiale

 • - cantitati unitare

 

v

c

1

m

c

v

 • - cantitati totale

La acestea se va adauga un coeficient de pierdere de 5%.

 • 6. Numarul de autocontainere

ac

 • 7. Numarul de agregate de cimentare

 • 8. Presiunea de pompare

46

V  V p i col V  154 3 m p   2 2
V
 V
p
i
col
V
 154
3
m
p
2
2
V
D
H
0.4445
800
124.14
3
m
i
i
a
col
4
4
Incepe pomparea
ρ n
p
 p
p
c
1
p
 0
d
1
V
 0
p
1
p c =0.012H+16 = 25.6 bar
1~[0;25.6]
Pasta de ciment ajunge la siu
ρ c
H
a
ρ n
p
 p
 p
 p
25.6
51
 
25.4
bar
p
c
d
c
n
pc
2
2
p
 g H 
g
H
  51
bar
d
n
p
a
2
2
V
V
D
H
 124.16
3
m
p
i
i
a
2
col
4
2~[124.16;-25.4]
S-a pompat intreaga cantitate de pasta de ciment
47
d3 h x
d3
h
x
ρ pc ρ n
ρ pc
ρ n

p

d

3

p

n

p

p

3

p

g

c

p

h

d

d

3

1150

25.6

3

18009,81 567.4

( 36.18)

36.18

10.58

 

 

bar

 

h

d

3

H

a

x

800

232.6

567.4

m

 

V

A

H

A

x

p

i

a

s

i

 

V

A

 

H

154

0.4445

2

800

 

x

 

p

i

a

4

232.6

 
   
 

A

s

i

 

0.6223

2

0.4731

2

 
 

4

 
 

V

V

87.45

 

3

3~[187.45;-10.58]

m

p

3

 

p

p

4

p

p

c

d

4

p

max

25.6

49.74

 

75.34

bar

p

d

4

pc

h

n

H

g

4

d

h

11509.81 780

20

800

780

h

1800

h H

49.74

 

V

d

4

4

V

p

a

124.7

154

V

n

c

 

278.7

m

m

3

bar

Sfarsitul operatiei de cimentare

bar

4~[278.7;75.34]

d3 h x ρ pc ρ n p d 3    p n

9.Alegerea agregatelor de cimentare:

48

Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel: Viteza p bar Q ,l / min a
Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel:
Viteza
p
bar
Q
,l / min
a ,
Q
,l / min
a
a
real
I
210
372
297.6
II
110
700
560
III
60
1265
1012
Q I a real = 217.6 l / minut
10.
Durata operatiei de cimentare
T
T
T
T
c
p
d
n
T
 15min
d
V
V
3
278.7 10
p
n
T
T
 1280 min
p
n
I
Q
217.6
a
real
T
15
1280
1295min
c
11.
Timpul de pompabilitate
T pmin = 1.5 T c = 1942.5 min
T pmax = 1.5 T pmin = 2913.75 min
49
Cimentarea coloanei intermediare 1 100…150m H a H i 1. Adancimea de cimentare H c =
Cimentarea coloanei intermediare 1
100…150m
H
a
H
i
1.
Adancimea de cimentare
H c = H i1 -H a +(100…150m) = 1800-800+100 = 1100 m
2.
Densitatea pastei de ciment
ρ pmin < ρ p < ρ pmax
ρ pmin = ρ noroi + 200 kg/m 3 =1450 + 200 = 1650 kg/m 3
ρ pmax = ρ’ pmax – 200 kg/m 3
ρ’ pmax =Γ fis / g = 20000/9.81 = 2038 kg/m 3
 1700
ρ pmax = 1838 kg/m 3
kg/m 3 < 1750 kg/m 3 => 3 componenti (apa+ciment+cenusa)
pc
3.
Volumul de pasta de ciment
k cav = 1,2
D
2
2
 H
2
k
2
2
 H
4
V
A
H
A
h
D
D
h
D
D
D
h
p
s
a
i
g
c
i
cav
s
c
i
i
4
4
4
a
4
2
2
2
V
1.2 0.37465
0.29845
1100
0.27568
20
69.75
3
m
p
4
4
4.
Volumul fluidului de refulare
2
V
k
A
H
h
k
D
H
h
n
2
i
2
i
a
4
2
V
1.03
0.27568
1800
20
109.44
3
m
n
4
50

Densitatea pastei de ciment este inferioara valorii de 1750 kg/m 3 si o vom considera o pasta usoara ce va fi preparata din apa, ciment si cenusa.

 m   1   c  c v  0 a c c
m
1
c
c
v
0
a
c
c
0
a
c
v
v
0
m
0
c
(
c
a
c
m
x
p
c
m
c
v
a
1
v
x
0
 
c
v
0
m
x
v
p
a
c
c
v
v
m
x
c
 
c
v
v
 1  0.405  0.575  0.020
1800
a
v
 0.5748
0.03 0.405 3150
0.405
x
1
1800
c
0
m
x
a
m
v 
Cantitati totale
kg cenusa / 1 m 3 p.c.
 0.020 1800  36
x
x
v
x
kg ciment / 1 m 3 p.c.
 0.405 3150  1275.75
c
c
v
c
m
c 
a
p
1000
1700
x
m
p
a
a
c
)
3150
c
0.03 3150
0.03 3150 1000
1000
a
c
0
m
[(1
 
p
x
x
a
c
)
v
a
v
c
(
p
x
c
a
]
0
m
1
)
m
(1
0
m
x
x
v
kg/m 3
 1800
cenusa
kg/m 3
 3150
c
kg/m 3
 1000
a
cantitati unitare
c
v
1
x
a
v
v
a
c
 1
c
v
 
v
0
)
m
a
c
p
(
x
c
1
m
a
1
x
0
p
m
m
 0.03
a
m
x
c
a
(
0
)
x
m
1
m
a
c
(
x
c
)
m
)
c
a
c
a.
p
m
a

0.405

51

M  m  V  1275.75  69.75  88984 kg = 88.98 t c
M
m
V
 1275.75  69.75  88984
kg = 88.98 t
c
c
p
M
m
V
36  69.75  2511
kg = 2.51 t
x
x
p
V
v
V
 0.575  69.75  40.1
m 3 apa
a
a
p
Numarul autocontainerelor:
M
M
88.98
2.51
c
x
N
 9.149
N
ac
autcontnc
ac  9
M
10
autoc
5.
Numarul de agregate de cimentare:
N
9
N
ac
1
1
5.5
agr
2
2
Alegem N agreg = 6
6.
Presiunea de pompare
V
 V
p
i
col
V
 69.75
3
m
p
2
2
V
D
H
0,27568
1800
107.44
3
m
i
i
i
col
4
i
4
p
 p
 p
p
c
d
p
0.012
H
16
0.012 1800
16
37.6
bar
c
i 1
p
const
c
Incepe pomparea
ρ n
p
 p
p
c
1
p
 0
d
1
V
 0
p
1
1~[0;37.6]
S-a pompat intreaga cantitate de pasta de ciment
52
d3 h x
d3
h
x
ρ pc ρ n
ρ pc
ρ n
bar 1700  h  1080 1100 37.6 8.94 37.6 37.6  H  p 
bar
1700
 h 
1080
1100
37.6
8.94
37.6
37.6
 H
 p
 p
 p
bar
1450
max
20
m
ρ n
d 2
pc
(
a
c
3~[107.44;8.94]
2~[69.75;8.94]
 0.27568
 69.75
1700 9.81 1168.54
1450 9.81 1080
 1168.54
 107.44
  28.66
H
109.44
179.19
28.66)
m
m
3
28.66)
69.75
69.75
26.49
p
bar
Sfarsitul operatiei de cimentare
c
n
4
p
3
2
d
d
p
26.49
p
p
Pasta de ciment ajunge la siu
bar
bar
bar
m
3
col
h
p
d
d
d
(
2
3
2
 
8.94
 p
28.66
64.09
pc
n
V
d
4
d
i
V
n
n
g
p
V
4
d
h
n
c
p
h
 H
i
D
2
d
4
g
 g
3
2
i
H
c
4
p
h
p
g
p
2
p
p
2
3
4
2
V
i
A
p
V
V
c
V
p
4
ρ c
4
p
d
p
m
3
p
V
h
p

4~[179.19;64.09]

53

9.Alegerea agregatelor de cimentare Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel: Viteza p bar Q
9.Alegerea agregatelor de cimentare
Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel:
Viteza
p
bar
Q
,l / min
a ,
Q
,l / min
a
a
real
I
210
372
297.6
II
110
700
560
III
60
1265
1012
Q I a real = 217.6 l / minut
10.
Durata operatiei de cimentare
T
T
T
T
c
p
d
n
T
 15min
d
V
V
3
179.19 10
p
n
T
T
 823.5min
p
n
I
Q
217.6
a
real
T
15
823.5
838.5min
c
11.
Timpul de pompabilitate
T pmin = 1.5 T c = 1257.75 min
T pmax = 1.5 T pmin = 1886.63 min
Cimentarea coloanei intermediare 2
54
100…150m H i1 H i2 Adancimea de cimentare H c = H i2 -H i1 -H
100…150m
H
i1
H
i2
Adancimea de cimentare
H c = H i2 -H i1 -H a +(100…150m) = 3400-1800-800+100 = 900 m
Densitatea pastei de ciment
ρ pmin < ρ p < ρ pmax
ρ pmin = ρ noroi + 200 kg/m 3 =1550 + 200 = 1750 kg/m 3
ρ pmax = ρ’ pmax – 200 kg/m 3
ρ’ pmax =Γ fis / g = 21500/9.81 = 2191 kg/m 3
 1800
ρ pmax = 1991 kg/m 3
kg/m 3 > 1750 kg/m 3 => 2 componenti (apa+ciment)
pc
Volumul de pasta de ciment
k cav = 1,2
D
2
2
 H
2
k
2
2
 H
4
V
A
H
A
h
D
D
h
D
D
D
h
p
s
i
g
c
i
cav
s
c
i
i
4
4
4
a
4
2
2
2
V
1.2 0.25083
0.19368
900
0.16828
20
26.89
3
m
p
4
4
Volumul fluidului de refulare
H
2
H h
V
k
A
h
k
D
n
2
i
2
i
4
2
V
1.03
0.16828
3400
20
77.42
3
m
n
4
Cantitati de materiale
 1000
kg/m 3
a
55

v

c

m

c

 

3150

c

 

kg/m 3

 
 

v

 

v

v

1

a

a

v

v

a

c

mpc

..

v

1

c

c

3

1

pc

v 1000

a

c

1

a

v

a

3150 11800

 
 

2150 v

a

 

 

1350

 

v

a

m 3 apa/m 3 p.c.

0.628

 

1

v

1

a

0.628

m 3 cim/m 3 p.c.

0.372

 

v

c

c

0.372 3150

1172

kg cim/m 3 p.c.

M

m

V

1172 26.89

31.5

t

 
 

c

c

p

     

3

 

V

a

v

a

V

p

0.628 26.89

 

m apa

16.88

 

M

c

33.09

t

 
 

3

 

V

a

17.73

m apa

 
 

M

M

50.82

 
   

c

x

 

5.082

ac 5

N

ac

   
 

autoc

M

 

10

   

N

N

ac

1

5

1

3.5

 
 

agr

2

2

 

Alegem N agreg = 4

 
 

V

p

V

col

i

 

V

p

26.89

m

3

V

 

D

H

2

 

 

0.16828

2

3400

 
 

 

i

col

4

i

i

i

p

4

p

p

p

d

c

 

p

c

0.012

 

H

i 2

16

0.012 3400

16

 

p

c

const

 

75.61

56.8

Cantitati totale

La acestea se va adauga un coeficient de pierdere de 5%.

Numarul autocontainerelor

N

autcontnc

Numarul de agregate de cimentare:

Presiunea de pompare

 • m 3

bar

Incepe pomparea

56

ρ n p  p p c 1 p  0 d 1 V  0
ρ n
p
 p
p
c
1
p
 0
d
1
V
 0
p
1
1~[0;56.8]
S-a pompat intreaga cantitate de pasta de ciment
ρ
n
h
d3
ρ
pc
x
p
p
p
56.8
(
29.65)
27.15
bar
p
2
c
d
2
p
g
h
1550
1800
9.81 1209
 
29.65
bar
d
2
n
p
d
2
V
26.89
p
h
 1209
d 2
A
m
2
i
 0.16828
4
V
V
 26.89
3
m
2
p
2~[26.89;27.15]
Pasta de ciment ajunge la siu
57
ρ c H a ρ n   p  p  p  p 
ρ c
H
a
ρ n
p
p
 p
p
 g  H
56.8
( 29.65)
27.15
bar
p
3
c
d
3
c
n
pc
p
g
h
  29.65
bar
d
3
n
p
d
2
2
V
V
D
H
 75.62
3
m
p
3
i
i
i
col
4
3~[75.62;27.15]
Sfarsitul operatiei de cimentare
p
 p
 p
 p
56.8
21.58
78.38
bar
p
c
d
max
4
4
p
g
h
1800
1550 9.81 880
21.58
bar
d
pc
n
d
4
4
h
 H
 h 
900
20
880
m
d
c
4
V
V
V
26.89
77.42
104.31
3
m
4
p
n
4~[104.31;78.38]
Alegerea agregatelor de cimentare
Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel:
58
Viteza p bar Q ,l / min a , Q ,l / min a a real
Viteza
p
bar
Q
,l / min
a ,
Q
,l / min
a
a
real
I
210
372
297.6
II
110
700
560
III
60
1265
1012
Q I a real = 217.6 l / minut
Durata operatiei de cimentare
T
T
T
T
c
p
d
n
T
 15min
d
V
V
3
104.31 10
p
n
T
T
 479.4 min
p
n
I
Q
217.6
a
real
T
15
479.4
494.4 min
c
Timpul de pompabilitate
T pmin = 1.5 T c = 741.6 min
T pmax = 1.5 T pmin = 1112.4 min
59

Cimentarea coloanei de exploatare

D e = 5 in = 127mm

t med = 8.05 mm

H = H e = H sd = 4450m

D i2 = 7 5 / 8 in = 193.68mm

D eimed = 110.9mm

H i2 = 3400m

D se = 158.75mm

H c = H - H i2 +200m = 4450-3400+200 = 1250m

D i2imed = 168.28 mm

k 1 = k cav = 1.2

h = 20m

H s =4250m

Γ fis = 2.25 bar/10m

ρ ne = 1750 kg/m 3

η pn = 25cP = 25·10 -3 N·s/m 2

τ 0 =5N/m 2

p ia = 628.8 bar

 • 1. Adancimea de cimentare

H c = H - H i +200m = 4450-3400+200 = 1250m

 • 2. Densitatea pastei de ciment si proprietatile reologice ale pastei

 p
p

fis

p

 

min

p

H

n

 

min

p

p

p

100...300

max

H

H

H

100

1750

1850

 

fis

fis

 

s

p

fis

g

fis

H

s

s

g

n

H

c

H

n

c

g

 

fis

p

 

g

 

H

s

H

H

c

2.25 10 5

 

4250

1750 9.81

 

4450

1250

 
 

10

 
 

9.81

4250

 

4450

1250

 
 

 

200

3950

200

3750

 

1850kg/m

3

max

fis

p

p

min

p

 

p

 

max

p

3750

 

Se alege

 

2000

p

kg/m 3

 

kg/m 3

H

H

c

3950

kg/m 3

kg/m 3

kg/m 3

Ciment S 2 :

η pp = 316.01·ρ p – 522.85 = 316.01·2 – 522.85 = 109 cP = 109·10 -3 N·s / m 2

τ 0p = 213.08·ρ p – 370.19 = 213.08·2 – 370.19 = 56 N/m 2

η p = 900·ρ p 2 – 3050·ρ p -2602= 900·4 – 3050·2-2602 = -5012

vom utiliza η p = 0.3·η pn = 7.5 cP = 7.5·10 -3 N·s / m 2

τ 0p = 213.08·ρ p – 370.19 = 213.08·2 – 370.19 = 55.97 N/m 2

 • 3. Volumul pastei de ciment

60

V  A  H  H  A  H  H  H 
V
A

H
H

A

H

H
H

A 
h
p
en
i
et
c
i
i
2
2
2
2
A
D
D
0.1739
0.127 
0.011083
2
m
en
g
4
4
netubata
D
k
D
1,2
0.15875
173.9
mm
g
1
s
D = 127mm
2
2
2
2
A
D
D
0.16828
0.127 
0.009573
2
m
et
iim
4
4
2
2
A
D
0.1109 
0.019318
2
m
i
i
4
4
D
 D 
2 t  110.9
mm
i
V
 0.011083 4450  3400 0.0095731250  4450  3400 0.019318  20  13.94
3
m
p
4.
Cantitati de materiale
-
unitare
 v
v
1
a
c
v
v
1
a
a
c
c
pc
2000
1000
p
a
 0.465
v c
m
3 ciment/1m 3 pasta
3150
1000
c
a
v
1
v
1
0.465
0.535
m
3 apa/1m 3 pasta
a
c
q
v
0.465 3150
1464.75
kg ciment/1m 3 pasta
c
c
c
-
totale
k 2 = 1.05 (coeficient de pierdere de ciment)
M
k
q
V
1.05 1464.75 13.94
21439
kg = 21.4t
c
2
c
p
V
 k
v
V
1.05 0.535 13.94
7.83
3
m
a
2
a
p
5.
Numarul de autocontainere cu capacitate de 10 tone
M
21.4
c
n
 2.14
ac
M
10
ac
n
 3
ac
6.
Volumul dopului de ciment separator cu o inaltime in spatial inelar de 200m
V
A
h
0.009573 200  1.9146
3
m
s
et
s
V
A
h
0.011083  200  2.2166
3
m
s
en
s
1750kg/m
3 
2000
kg/m 3
n
s
p
Se alege
 1900
kg/m 3
s
3
30
10 
Ns/m 2
ps
 6
N/m 2
0 s
7.
Volumul fluidului de refulare
61
k  1,03 (coeficientul de compresibilitate al noroiului) 3 V  k  A  
k
 1,03
(coeficientul de compresibilitate al noroiului)
3
V
 k
 A 
H  h
1.03 0.019318 4450
20
88.14
3
m
nr
3
i
8.
Volumul interior al colanei
V
 A  H  0.019318 4450  85.97
3
m
i
i
col
V
V
i
p
col
9.
Debitul de pasta si debitul de noroi
Agregate de cimentare ACF – 700
d
 100
mm
p
 80%
v
Viteza
Q agr , l/min
p a , bar
Q agr-real = 0.8·Q agr
6
555
444
60
7
753
602.4
120
602.4
Q
 602.4l / min 
 10.04
l/s
agr
real
60
Q
 10
l/s
agr
real
Doua autocontainere la un agregat de cimentare.
Q
20
p
n
 2
agr
Q
10
agr
real
n
 2
agr
Q
 2 
Q
 2 10  20
l/s
p
agr
real
Q
 20
l/s
p
2
2
D
D
56
0.1739
0.127
2000
0 p
g
p
H
 20735
numarul Hedstrom
e
2
2
 3
109 10
pp
Re
 4000
cr
 Re
 3
109 10
4000
pp
cr
v
 4.648
m/s
cr
D
D
0.1739
0.127
2000
g
p
Q
Q
A
v
0.011083 4.648
0.0195
m 3 /s = 195 l/s
n
cr
en
cr
Pentru curgerea turbulenta se limiteaza valoarea lui Q n .
Q
 30
l/s
n
Se admite:
V
 3,04
3
m
Q
 10
l/s (un agregat)
s
s
V
 15,84
3
m
Q
 20
l/s (doua agregate)
p
p
V
 82
3
m
Q
 30
l/s
n
n
2
v
l
p
  
 
2
d
echiv
   Re,B
i
62
v  d   echiv Re   p   d 0 echiv B
v
d
 
echiv
Re 
p
 d
0
echiv
B
i
v
p
10.
Viteze de curgere
Q
 3
20
10
p
v
 1.04
interior: - pasta de ciment:
m/s
i
p
A
0.019318
i
p
 3
Q
10
10
s
-
fluid separator:
v
 0.52
m/s
i
s
A
0.019318
i
 3
Q
30
10
n
-
fluid de refulare:
v
 1,56
m/s
i
n
A
0.019318
i
A
H
H
A
H
0.011083
4450
3400
0.009573 3400
en
i
et
i
A
 0.00993
2
m
e med
H
4450
D
H
H
D
H
0.1739
4450
3400
0.16828 3400
g
i
ii
i
D
 0.1696
m
e med
H
4450
D
 D  170 127  43
mm
e
med
Q
 3
20
10
p
exterior: - pasta de ciment:
v
 2.014
m/s
e p
A
0.00993
e
med
 3
Q
10
10
s
-
fluid separator:
v
 1.007
m/s
e s
A
0.00993
e
med
 3
Q
30
10
-
fluid de refulare:
v
n
 3.021
m/s
e n
A
0.00993
e
med
11.
Presiunea la manifold
2
p
0.7
10
  
Q
m
 3
2
p
0.7
10 1750
(30 10
/ 2)
4.64
bar
m
 3
2
p
0.7
10
2000
(20 10
/ 2)
2.7
bar
m
 3
2
p
0.7
10 1900
(10 10
/ 2)
1.175
bar
m
Nota: debitul se imparte la 2 deoarece se folosesc doua conducte colectoare pana
la capul de cimentare.
Debitul
l/s
10
20
30
Spatiul
--
Interior
Exterior
Interior
Exterior
Interior
Exterior
Viteza
m/s
0.52
1.007
1.04
2.014
1.56
3.021
Fluid de
Re
4037
7817
8074
15635
12110
23452
foraj
B i
43
22
21
11
14
7
63
 

Regim

Laminar

Laminar

Turbulent

Turbulent

Turbulent

Turbulent

λ

0.083

0.07

0.027

0.028

0.017

0.015

p m

1.1375

2.45

4.6375

Fluid

Re

3652

7073

7305

14146

10957

21218

separator

 

B i

43

22

21

11

14

7

Regim

Laminar

Laminar

Laminar

Laminar

Turbulent

Turbulent

λ

0.185

0.15

0.054

0.043

0.028

0.028

p m

1.175

2.6

4.975

Pasta de

Re

1058

2049

2116

4098

3174

6147

ciment

 

B i

110

57

55

28

37

19

Regim

Laminar

Laminar

Laminar

Laminar

Laminar

Laminar

λ

1.2

0.78

0.29

0.28

0.15

0.12

p m

1.2

2.7

5.2

64

   

Lungimi de fluide

 

Presiunea

 

Interior

 

Exterior

 

Momentul

Debitul

           

p p

p cap-col

p fis-strat

l

n

l

s

l

p

h n

h s

h p

---

l/s

M

M

 

m

m

M

m

Bar

Bar

bar

1.Incepe

           

pomparea

 • 10 4450

0

 

0

4450

0

0

18,09

16,99

422,68

fluidului

separator

                   

2.Sfarsitul

           

pomparii

 • 10 4045

405

 

0

4450

0

0

10,95

9,85

422,68

fluidului

separator

                   

3.Incepe

           

pomparea

 • 20 4045

405

 

0

4450

0

0

30,43

27,73

430,29

pastei de

ciment

                   

4.Sfarsitul

           

pomparii pastei

 • 20 3323

405

722

4450

0

0

2,7

0

430,29

de ciment

5.Incepe

           

pomparea

 • 30 3323

405

722

4450

0

0

3,175

0

434,42

noroiului de

refulare

                   

6.Pasta de

           

ciment ajunge

 • 30 3661

0

789

4250

200

0

3,175

0

434,42

la siu

7.Sfarsitul

           

operatiei de

 • 30 4430

0

20

3000

200

1250

247,78

244,61

621,62

cimentare

65

V 7.83 s l    405 m (interior) s A 0.019318 i V 13.94
V
7.83
s
l
 405
m (interior)
s
A
0.019318
i
V
13.94
p
l
 722
m
(interior)
p
A
0.019318
i
l
 4450 
l
l
 4450  (405  722)  3323
m (interior)
n
p
s
Pasta ajunge la siu.
V
7.83
s
l
 789
m
(exterior)
s
A