Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT : BAZE DE DATE

Bazele de date se folosesc in sisteme informationale pentru diferite domenii


gospodariei nationale (., medicina, agricultura, energetica, comert, finante, banci,
etc).
Un sistem informational destinat pentru prelucrarea, prezentare, pastrarea si
distribuirea informatiei pentru un domeniu precis. El include in componenta sa
produse soft, Hard si specialisti ce asigura administrarea lucrului. Productul soft
include o totalitate de algoritmi, limbaje, programe legate cu prelucrarea informatiei si
asigura acces la informatie. In prod. Soft sunt inclusi algoritmi ce asigura securitatea
informatiei ( protocoale pictografice, diferite parole, siguranta, etc).
Productul Hard - este o totalitate de echipamente tehnice ( Calculatoare,
Controale, etc). Destinate pentru "invierea" softului. El este o parte fizica. Hardul
asigura transformarea informatiei exterioare in informatie interioara cu care lucreaza
SI si transformarea informatiei interioare, in mod de prezentare exterioara pe care o
intelege utilizatorul informatiei.
Informatia este o masurare de eliminare a entropiei. Hartly a propus masurarea
informatiei in biti. Bitul este o unitate elementara de masura a entropiei, baza
determinarii acestei valori el a luat un system simplu cu 2 stari, dar aceste stari nu se
stiu pina in system, nu se demonstreaza, de sxemplu noi stim sist. De calcul binar (2
numere 0.1).
Aparitia unui sistem elimentar este probabililistica si fiindca avem doua stari.
Informatia in SI se reprezinta prin masurarea ei, prin Biti.
BD - este o talitate de obiecte.
O baza de date - reprezinta o colectie de date integrate , anume, structurata si
dotata cu o descriere a strucrurii si a realitatilor dintre date.
Bit - este o unitate de masura a informatiei egala cu 8- biti. ( volum - fisier, BD se
masoara in biti). Fiecare obiect in BD este caracterizat cu o totalitate de atribute, ce
descopera proprietatile obiectului. Fiecare atribut din caracteristica BD in structura
datei se foloseste o singura data..De exemplu BD - Student. Aceasta includ studentii
dintr-o institutie.Fiecare student in acceasta BD este caracterizat cu proprietatile sale.
Fiecare atribut descrie o proprietate, Nume, prenume, data nasterii, adresa, telefon,
anul nasterii, grupa.
Data in BD a primit denumirea de "Tuplu" iar fiecare Tuplu are structura sa...In
orce lucru cu BD se foloseste SGBD. Prin menajarea datelor, se scoate informatia de
date.
Informatia - masura necunostintelor
Sisteme de gestiune a bazelor de date S.G.B.D.
Termenul de baza de date apare in 1967 si reprezinta o colectie de informatii
corelate despre subiectul studiat, relatiile logice dintre aceste informatii si tehnicile de
prelucrare corespunzatoare (sortare, regasire, apreciere, stergere, adaugare,
inserare, modificare).
Sistemul de gestiune a bazelor de date S.G.B.D. reprezinta sistemul de
programe care permite construirea bazelor de date, introducerea de inregistrari in
bazele de date si dezvoltarea de aplicatii privind bazele de date, permitnd astfel
accesul utilizatorului la date printr-un limbaj de nivel inalt, apropiat modului obisnuit
de operare; el reprezinta o interfata intre utilizator si sistemul de operare.
Orice sistem de gestionare a bazelor de date contine:

- limbajul de descriere a datelor (LDD), care permite descrierea structurii bazei de


date, a componentei, a relatiilor dintre componente, a drepturilor de acces al
utilizatorilor la baze de date (BD);
- limbajul de cereri (LC) este limbajul in care se scriu programele pentru realizarea
prelucrarii datelor;
- limbajul de prelucrare a datelor (LPD), care permite operatii asupra BD, cum ar fi
incarcarea BD, inserarea, stergerea, cautarea sau modificarea unui element,
realizarea de statistici.
Principalele sarcini ale gestionarului bazei de date sunt:
- reducerea redundantei prin identificarea informatiilor comune si alcatuirea
corespunzatoare a aplicatiilor;
- eliminarea inconsistentelor ce rezulta din reducerea redundantei;
- utilizarea simultana a datelor de mai multi utilizatori;
- standardizarea informatiilor;
- asigurarea securitatii BD prin acordarea si urmarirea modului de acces al
utilizatorilor la componentele BD;
- asigurarea integritatii BD;
- asigurarea sincronizarii in cazul utilizarii simultane a BD de mai multi utilizatori sau
a distribuirii informatiei pe mai multe sisteme.
In raport de modul de exploatare a BD, utilizatorii se impart in urmatoarele
clase:
- utilizatorii obisnuiti sunt utilizatorii care obtin informatiile fara a avea cunostinte de
programare;
- programatorii de aplicatii scriu programe in limbajul de cereri, acestea sunt apoi
compilate si memorate in fisiere program, putnd fi lansate in executie prin invocarea
numelui asociat lor.
Administratorul bazei de date este cel care stabileste structura initiala a bazei
de date si modul de memorare a datelor la nivel fizic, acorda utilizatorilor dreptul de
acces la baza de date sau parti ale ei, stabileste conditiile pentru asigurarea
securitatii si integritatii datelor, modifica structura BD daca este nevoie, asigura
intretinerea BD facnd copii periodice si reconstituind BD in cazul in care au aparut
erori si raspunde de modul de utilizare a bazei de date.
Administratorul sistemului de baze de date, care stabileste bazele de date de
pe un sistem de calcul, aloca spatii de memorare si asigura drepturi de acces.
Cele mai multe SGBD-uri contin si o colectie de utilitare folosite in diferitele
aplicatii, cum sunt:
-procesoare de limbaje de cereri;
- editoare de rapoarte;
- subsisteme de reprezentari grafice;
- posibilitati de lucru tabelat;
- procesoare de limbaje naturale;
- programe statistice;
- generatoare de aplicatii.
Dictionarul BD se foloseste pentru urmarirea cronologica a lucrului cu Bd in
dictionar....Se includ date ce au fost schimbate cu fixarea timpului cind sau facut
schimbari Pentru menajarea Bd si gestiunea SGBD se folosesc administrarea. Bd
(ABD) care raspund nu numai de menajarea dar si de securitatea si axccesul la BD.
STUDENT : PISICA LIVIU IOAN
GRUPA : TA15