Sunteți pe pagina 1din 83

.

Universitatea Tehnic Gh. Asachi IAI


Facultate
a de Construcii

Student:TUDOSI NADEJDA
Grupa : 4402
Secia C.C.I.A

2004-2005

PROIECTUL VA CUPRINDE :
A. Piese scrise

1.
2.
3.
4.

Realizarea unui studiu geotehnic.


Proiectarea unui zid de sprijin.
Verificarea stabilitatii unui taluz.
Proiectarea unor fundatii izolate :
a) rigide ;
b) elastice .
5. Retele de grinzi de fundare:
a) metoda aproximativa ;
b) metoda Winkler.
c)metoda Jemocikin
6. Fundatii pe piloti.
7. Fundatii pe chesoane deschise
B. Piese desenate
1. Plan general de amplasare a fundatiilor izolate (Sc. 1:100, 1:200).
2. Detalii de fundatii.
3. Armarea unei grinzi de fundatii continue sub stalpi..

I. Realizarea unui studiu geotehnic

Pe un amplasament corespunzator unui ansamblu industrial urmeaza sa se realizeze oserie de


obiective cu scop de productie si locuinte .In vederea precizarii structurii litografice a amplasamentului
se cere sa ese intocmeasca un studiu geotehnic necesar proiectarii si realizaeii constructiei respective .
In acest scop s-au realizat :
un profil transversal al amplasamentului ;
cercetari de teren urmate de incercari de laborator constand in efectuarea unor foraje
avand diametre de :
- 2 toli ( f 2);
- 12 toli ( f 12);
si a analizei de determinare a unor caracteristici fizico-mecanice a probelor recoltate .
Cercetarile in situ au constat in executia a trei foraje manuale cu diametrul de 2 si doua foraje
mecanice cu diametrul de 12.
Din forajele de 2 notate f1, f2, f3, s-au recoltat probe tulburate pentru care in laborator s-au
determinat caracteristicile care pun in evidenta proprietatile fizice ale pamantului((W,W,W,,n,e,)
Forajele de 12 notate F4, F5, au fost recoltate probe netulburate pe care in laborator s-au
determinat parametrii de rezistenta la forfecare ai pamantului si modulii de deformatie edometrica .
Forajele sint pozitionate ca in figura .. Datele obtinute din foraje si analiza de laborator sunt
precizate pentru fiecare foraj in parte.

Pe langa datele obtinute prin analize directe si analize de laborator cu ajutorul altor indici-geotehnici
vom determina alte caracteristici fizico-mecanice ale terenului de fundare.
N=29
Forajul f1 (2)

se realizeaza la cota teren


C1= 60+N=89m
se extinde pe o adincime de H1= 7m
are stratificatia:
S1 argila prafoasa
h1=2,4-0,05N=2,4-0,0529=0,95m
S2 argila grasa
h2=3,0+0,05N=3,0+0,0529=4,45m
S3 argila marnnoasa
h3=2,6m
Forajul F4(12)

se realizeaza la cota teren C4=61+N=61+29=90m


la o distanta d=25-0,1N=25-0,129=22,1m fata de f1
are urmatoarea stratificatie:

Stratul S1
Se extinde pe o grosime de h1=2,3,00-0,05N=2,3-0,0529=0,85m ,iar de la mijlocul stratului se
recolteaza proba P1 cu urmatoarele caracteristicile geotehnice, mecanice si fizice:
compozitie granulometrica
A= 32-0,5N=32-0,529=17,5%

P= 40+N=40+29=69%
N= 28-0,5N=28-0,5*29=13,5%

limitele de plasticitate

WP=23-0,2N=23-0,229=17,2%
WL=35+0,5N=35+0,529=49,50%

umiditatea naturala
W=19+0,2N=24,8%
porozitatea
`
n=35+0,3N=43,7%
greutatea specifica a scheletului mineral S=26,5+0,04N=27,66kN/m3
curba de compresiune tasare
p0,2=0,2+0,01N=0,49%
p0,5=1,3+0,02N=1,88%
p1=2,0+0,02N=2,58 %
p2=2,8+0,02N=3,38%
p3=3,8+0,02N=4,38%
p5=5,2+0,02N=5,78%
(daN/cm2)
(%)

0,2

0,5

0,49

1,88

2,58

3,38

3
4,38

5
5,78

parametri de rezistenta la forfecatr

=21-0,2N=15,2o
c=23-0,2N=17,2kPa

Stratul S2
Stratul are o grosime de h2=4,5-0,1N=1,6m, iar din mijlocul stratului se recolteaza proba P2
pentru care s-au determinat urmatoarele caracteristici geotehnice si fizico-mecanice:
compozitie granulometrica
A=48-0,5N=33,5%

P=19+N=48%
N=33-0,5N=18,5%
limite
de
plasticitate
WP=21+0,2N=26,8%

WL=54-0,5N=39,5%
umiditatea pamintului in stare naturala W=24-0,2N=18,2%

porozitatea pamintului
n=42-0,2N=36,2%

greutatea specifica a scheletului mineral S=26,6+0,05N=28,05kN/m3

p2=3,0+0,1N=5,9%
moduli edometrici

parametri la forfecare

M1-3 = 90+N=119daN/cm
M2-3 = 115+N=144daN/cm2
=15+0,2N=20,8o
c=25-0,3N=16,3kpa

Statul S3
Stratul are o grosime de h3=3,2+0,05N=4,65m, dincare s-a recoltat proba P3 pentru care s-au
determinat urmatoarele caracteristici geotehnica si fizico-mecanice:
compozitia granulometrica
A=32-0,5N=17,5%

P=40+N=69%
N=28-0,5N=13,5%

limite de plasticitate

WP=22+0,25N=29,25%
`
WL=48+N=77%
umiditatea in stare naturala a pamintului
W=26-0,3N=17,3%
porozitatea pamintului
n=43-0,3N=34,3%
greutatea specifica a scheletului mineral S=26,6+0,04N=27,76kN/m3
curba de compresiune tasare
p0,2=0,4+0,01N=0,69%
p0,5=1,4+0,02N=1,98%
p1=2,2+0,02N=2,78%
p2=3,4+0,02N=3,98%
p3=4,0+0,02N=4,58%
p5=5,0+0,02N=5,58%

6
2

(daN/cm )

(%)

0,2
0,69

0,5
1,98

2,78

3,98

4,58

5
5,58

parametri de rezistenta la forfecare


=21+0,2N=26,8o
c= 20+0,3N=28,7kPa

Forajul f2 (2)

s-a executat la cota teren C2= 62+N=91m


se extinde pe o adincime H=6m
se afla la distanta de d2=24+N=53m fata de forajul F4
prezinta urmatoarea stratificatie: S1
praf argilos
S2
argila prafoasa
S3
argila grasa

h1=2,3-0,05N=0,85m
h2=3,3-0,05N=1,85m
h3=0,4+0,10N=3,3m

Forajul F5 (12)
Forajul s-a executat la cota C5=61,5+N=90,5m
la o distanta de d3=56+0,5N=70,5m fata de forajul F4 si contine urmatoarele stratificatii.
Stratul S1
Acest strat are o grosime de h1=2,0+0,05N=3,45m, iar de la mijlocul stratului s-a recoltat proba
P4 cu urmatoarele caracteristici granulometrice si mecanice:

caracteristici granulometrice

A=10+N=39%
P=70-0,5N=55,5%
N=20-0,5N=5,5%
limitele de plasticitate ale paminului
WP=21+0,3N=29,7%
WL=45-0,5N=30,5%
umiditatea pamintului in stare naturala W=22-0,2N=16,2%
porozitatea pamintului
n=46-0,5N=31,5%
greutatea specifica,
curba de compresiune-tasare

S =26,50kN/m3
p0,2=0,4+0,01N=0,69%
p0,5=1,4+0,02N=1,98%
p1=2,6+0,02N=3,18%
p2=4,2+0,02N=4,78%
p3=5,6+0,02N=6,18%
p5=7,2+0,02N=7,78%

(daN/cm2)

0,2

(%)

0,69

0,5

1,98

3,18

4,78

3
6,18

5
7,78

parametri de rezistenta la forfecare a pamintului


=20+0,15N=24,35o
c=0,15+0,01 N=0,44daN/cm

Stratul S2
Stratul are o grosime de h=3,5-0,05N=4,95m, iar de la mijlocul stratului s-a recoltat proba P5, pentru
care s-au determinat urmatoarele caracteristici geotehnice si fizico- mecanice:

compozitia granulometrica a pamintului A=5%


P=10%
d (0,05-0,10) mm
d (0,10-0,25) mm
d (0,25-0,50) mm
d (0,50-2,00)mm

umiditatea in stare naturala a pamintului


porozitatea pamintului
greutatea specifica a pamintului
parametri la forfecare a pamintului
c=0KPa

N=28+0,5N=42,5%
N=21-0,4N=9,4%
N=28-0,6N=10,6%
N=8+0,5N=22,5%

W=20-0,2N=14,2%
n=45-0,2N=39,2%
nmax=51+0,4N=62,6%
nmin=42-0,2N=36,2%
S=26,5+0,02N=27,08kN/m3
=28+0,03N=36,7o

Stratul S3
Stratul are o grosime h3=4,5-0,1N=1,6m,din care s-a prelevat proba P6 din mijlocul stratului, pentru
care s-au determinat urmatoarele caracteristici geotehnice si fizico-mecanice :
-continutul de carbonat de calciu CaCO3 50%

-limitele de plasticitate wP 18 0,5 N 32,5%


wL 50 0,5 N 64,5%

-porozitatea pamintului n=40-0,2N=34,2%

-indicele de consistenta Ic=1,1+0,02N=0,52%


-gradul de umiditate
Sr=0,7+0,01N=0,99%
3
-greutatea specifica a scheletului mineral s 28,2 0,04 N 27,04 KN / m
-modulul de elasticitate E=110000kPa
-parametrii de rezistenta la forfecare :
19 0,3 N 27,7
c 25 0,4 N 36,6kPa

Forajul f3(2)
Acest foraj este realizat la cota C5=60,5+N=89,5m,
la distanta de d4=25+N=54m fata de forajul F5si are un singur strat S1
h1=3,2+0,1N=6,1m
h2=4,3-0,1N=1,4m
Pentru intocmirea studiului geotehnic este necesar sa determinam toate caracteristicile fizicomecanice, specifice fiecarui amplasament. Toate datele vor fi reprezentate in piesele desenate :
diagrama ternara

curba granulometrica

curba de compresiune tasare

profilele forajelor de 2si de 12

profilul geologic pentru 3 foraje


blocul diagram

Calculul caracteristicilor geotehnice si mecanice pentru forajele :

Forajul F4

se realizeaza la cota de teren C4=90m


la o distanta d1=22,10m fata de f1
are urmatoarea stratificatie:

Stratul S1

grosime de h1=0,85m ,
caracteristicile geotehnice, mecanice si fizice sint:
compozitie granulometrica

A=17,50%
P=69,00%
N=13,5%

limitele de plasticitate
WP=17,2%
WL=49,5%
umiditatea naturala
W=24,8%
porozitatea
n=43,7%
indicele porilor pamintului in stare naturala
e

n
0,437

0,776
n 1 1 0,437

greutatea specifica a scheletului mineral S=27,66 kN/m3


greutatea volumica a pamintului in stare uscata
d=S(1-n)=27,66(1-0,437)=15,573 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


=d(1+W)=15,573(1+0,248)=19,435 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat=d+nw= 15,573+0,43710=19,943kN/m3

praf argilos

10

greutatea volumica in stare submersata


=(s-w)(1-n)=(27,66-10)(1-0,437)=9,943kN/m3
umiditatea pamintului in stare saturata
e w 0,776 10
W sat

0,281
s
27,66
gradul de umiditate al pamintului
Sr

Wsat=28,1%

W
Wsat

24,8
0,883
28,10

indicele de plasticitate
Ip=Wl-Wp=49,5-17,2=32,3% ,
indicele de consistenta
Ic

W L W 49,5 24,8

0,765%
Ip
32,3

indicele de lichiditate
IL

W Wp
Ip

1 I c 1 0,765 0,235

Stratul S2
-

grosime de h2=1,60m

caracteristici geotehnice si fizico-mecanice:

compozitie granulometrica

A=33,50%
P=48%
N=18,5%

limite de plasticitate
WP=26,8%
umiditatea pamintului in stare naturala W=18,2%
porozitatea pamintului
n =36,2%
indicele porilor in stare naturala a pamintului
e

argila prafoasa

WL=39,50%

n
0,362

0,567
n 1 1 0,362

greutatea specifica a scheletului mineral S=28,05kN/m3


greutatea volumica a pamintului in stare uscata
d=S(1-n)=28,05(1-0,362)=17,896 kN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare naturala
=d(1+W)= 17,896(1+0,182)=21,153 kN/m3

11

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat=d+nw=17,896+0,36210=21,516 kN/m3
greutatea volumica in stare submersata
=(s-w)(1-n)=(28,05-10)(1-0,362)=11,516 kN/m3
umiditatea pamintului in stare saturata
e w
W sat
0,202
Wsat=20,2%
s
gradul de umiditate al pamintului
Sr

18,2
0,901
20,2

WL W
39,5 18,2

1,677
Ip
12,7

pamant saturat

pamint cu plasticitate mica


,

pamint tare

indicele de lichiditate
IL

Wsat

indicele de plasticitate
Ip=Wl-Wp=12,7%
indicele de consistenta
Ic

W Wp
Ip

1 I c 1 1,677 0,677

moduli edometrici

M1-3 =119
M2-3 = 144

daN/cm2
daN/cm2

p2=5,9 %

M 2 3

p3 p2
32
100
144 p 3 5,909%
p3 p2
p 3 5,9

M 13

p3 p1
3 1
100
100 119 p1 5,892%
p 3 p1
5,909 p1

Statul S3

grosime de h3=4,65m
caracteristici geotehnica si fizico-mecanice:
compozitia granulometrica

A=17,5%
P=69%
N=13,5%

praf argilos

12

limite de plasticitate
WP=29,25% WL=77%
umiditatea in stare naturala a pamintului
W=17,3%

porozitatea pamintului

indicele porilor in stare naturala a pamintului

n
0,343

0,522
n 1 1 0,343

greutatea specifica a scheletului mineral S=27,76 kN/m3


greutatea volumica a pamintului in stare uscata
d=S(1-n)=27,76(1-0,343)=18,238 kN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare naturala
=d(1+W)=18,238(1+0,173)=21,393 kN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare saturata
sat=d+nw=18,238+0,34310=21,668 kN/m3
greutatea volumica in stare submersata
=(s-w)(1-n)=(27,76-10)(1-0,343)=11,668 kN/m3
umiditatea pamintului in stare saturata
e w 0,522 10
Wsat

0,188
Wsat=18,8%
s
27,76

gradul de umiditate al pamintului ,


Sr

n=34,3%

W
0,173

0,92
Wsat
0,188

indicele de plasticitate
Ip=Wl-Wp=47,75%
indicele de consistenta

Ic

WL W
1,25%
Ip

pamant saturat

plasticitate mare

pamant tare

13

indicele de lichiditate I L

W Wp
Ip

1 I c 1 1,25 0,25

Forajul F5
Forajul s-a executat la cota C 5=90,5m, la o distanta de d3=70,5m fata de forajul f2 si contine
urmatoarele stratificatii.
Stratul S1
-

grosime de h1=3,45m
caracteristici granulometrice si mecanice:

caracteristici granulometrice

argia prafoasa

limitele de plasticitate WP=29,7%


WL=30,5%
umiditatea in stare naturala a pamintului
W=16,2%
porozitatea pamintului
n=31,5%
indicele porilor in stare naturala a pamintului
e

A=39%
P=55,5%
N=5,5%

n
0,315

0,46
n 1 1 0,315

greutatea specifica a scheletului mineral

S=26,50 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare uscata


d=S(1-n)=26,5(1-0,315)=18,153kN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare naturala
=d(1+W)=18,153(1+0,162)=17,77 kN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare saturata
sat=d+nw=14,87+0,44610=21,303 kN/m3
greutatea volumica in stare submersata
=(s-w)(1-n)=(26,50-10)(1-0,315)=11,303 kN/m3
umiditatea pamintului in stare saturata
e w 0,46 10
Wsat

0,174
s
26,50

Wsat=17,40%

14

gradul de umiditate al pamintului


Sr

W
Wsat

pamant saturat

indicele de plasticitate
Ip=Wl-Wp=30,5-29,7=0,8% ,

indicele de consistenta

Ic

indicele de lichiditate

plasticitate mica

WL W 0,305 0,162

17,875% pamant tare


Ip
0,008

IL

16,2
0,931
17,4

W Wp
Ip

1 I c 1 17,875 16,875

Stratul S2

stratul are o grosime de h2=4,95m


caracteristici geotehnice si mecanice:
compozitia granulometrica a pamintului A=5%
P=10%
d (0,05-0,10) mm
N=42,5%
d (0,10-0,25) mm
N=9,40%
d (0,25-0,50) mm
N=10,6%
d (0,50-2,00)mm
N=22,5%

umiditatea in stare naturala a pamintului


W=14,2%
porozitatea pamintului
n=39,2%
nmax=62,6%
nmin=36,2%

indicele porilor in stare naturala

n
0,392

0,645
n 1 1 0,392

indicile porilor de indesare maxim si minim a pamintului


nmax
0,626

1,674
1 nmax 1 0,626
nmin
0,362

0,567
1 nmin 1 0,362

emax
emin

Nisip

15

gradul de indesara al pamintului,maxima si minima


e e
1,674 0,645
I d max

0,93 ,
pamint in stare indesata
emax emin 1,674 0,567

capacitatea de indesare
e emin 1,674 0,567
C i max

1,95
,
capacitate de indesare foarte mare
emin
0,567
greutatea specifica a pamintului S=27,08 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare uscata

d=S(1-n)=27,08(1-0,392)=16,465 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


=d(1+W)= 16,465 (1+0,142)=18,803 kN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare saturata
sat=d+nw=16,465+0,39210=20,385kN/m3
greutatea volumica in stare submersata
=(s-w)(1-n)=(27,08-10)(1-0,392)=15,857 kN/m3
umiditatea pamintului in stare saturata
e w 0,645 10
Wsat

0,238
s
27,08

Wsat=23,80%

gradul de umiditate al pamintului


Sr

W
W sat

0,142
0,597
0,238

pamant umed

Stratul S3

grosime de h3=1,6m
caracteristici geotehnice si fizico-mecanice:
continut de carbonat de calciu CaCO3>50%
porozitatea
n=34,2%
indicele porilor in stare naturala a pamintului
e

n
0,342

0,52
n 1 1 0,342

indicele de consistenta IC=0,52


indicele de lichiditate I L 1 I c 1 0,52 0,48
gradul de umiditate al pamintului :

S r 0,99

pamint plastic moale

pamant saturat

16

greutatea specifica a scheletului mineral S=27,04 kN/m3


greutatea volumica a pamintului in stare uscata
d=S(1-n)=27,04(1-0,342)=17,792 kN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare naturala
=d(1+W)=17,792(1+0,19)=32,178 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat=d+nw=17,792+0,34210=21,212kN/m3
greutatea volumica in stare submersata
=(s-w)(1-n)=(27,04-10)(1-0,342)=17,134 kN/m3

umiditatea pamintului in stare saturata


e w 0,52 10
Wsat

0,192
s
27,04
modulul de elasticitate

E=110000 kPa

Wsat=19,2 %

17

18

Proiectarea unui zid de sprijin


Pe ansamblul amplasamentului studiat la etapa anterioara, se va proiecta si executa un zid de
sprijin de rezistenta alcatuit din beton armat Proiectarea zidurilor de sprijin se va realiza astfel incit sa
fie indeplinite si respectate conditiile de rezistenta si stabilitate pentru astfel de elemente de constructie .
Etapa va cuprinde :
1.
2.
3.
4.
4

Calculul coeficientilor de impingere activa (Ka) in ipoteza lui Coulomb.


Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa pe paramentul zidului de sprijin(calea
analitica)
Calculul rezultantelor presiunilor active ce actioneaza asupra zidului de sprijin
Verificarea zidului de sprijin :
verificarea stabilitatii la rasturnare
verificarea stabilitatii la lunecare

verificarea unei sectiuni de beton

verificarea presiunilor pe talpa fundatiei

Stratificatia pe amplasamentul corespunzator zidului de sprijin se va considera stratificatia forajului F2.

19

Caracteristicile zidului de sprijin :


HZ=5,90m
g 8 g 9 0,65m
g 7 g 3 0,3m
g 7 0,5m
b1 0,5m
b 3,9m
D f 0,90m

12
11

20

2.1. Calculul coeficientilor de impingere activa (Ka)


Acesti coeficienti sint utilizati pentru determinarea impingerii pamintului asupra elementului de
constructie, tinind cont de stratisficatia care este pozitionata in spatele zidului de sprijin.
Proiectarea zidului se realizeaza pe stratificatia forajului F4 de 12 considerind aceasta
stratificatie inclinata cu unghiul =11o.
h 1 =0,85m

Ka

sin 2 ( )

sin( ) sin( )
sin 2 sin( ) 1

sin( ) sin( )

Stratul S1

1=102

1=15,2o

1=10,13o

=11o

21

Ka1

sin 2 (102 15,2)

sin 2 102 sin(102 10,13) 1

Stratul S2
h 2 =1,6m
Ka 2

sin 2 102 sin(102 13,87) 1

2=102o 3=26,8o

sin( 20,8 13,87) sin( 20,8 11)

sin(102 13,87) sin(102 11)

3=17,87o

0,421

0,301

=11o

sin 2 (102 26,8)

sin 2 102 sin(102 17,87) 1

2=90o

sin( 26,8 17,87) sin( 26,8 11)

sin(102 17,87) sin(102 11)

3 =26,8o

3=17,87o

=11o

sin 2 (90 26,8)

'

sin 2 90 sin(90 17,87) 1

0,59

=11o

sin (102 20,8)

Stratul S3
'
h 3 =0,30m

Ka 3

2=13,87o

Stratul S3
h 3 =2,8m

Ka 3

2=102o 2=20,8o

sin(15,2 10,13) sin(15,2 11)

sin(102 10,13) sin(102 11)

sin( 26,8 17,87) sin( 26,8 11)

sin(90 17,87) sin(90 11)

0,397

2.2. Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa,


Calculul rezultantelor de impingere activa ce actioneaza asupra
zidului de sprijin
Stabilirea presiunilor active (pa) , cit si a impingerilor totale active (Pa) si se face pe cale
analitica .
a). Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa
Stratul S1

22

p a0 Ka1 h0 1

sin 1
0
cos 1

sin 1
sin 102
p 1a Ka1 h1 1
0,59 0,85 19,435
9,68
cos 1
cos10,13

kN/m2

Stratul S2

1 h1
sin 2
19,435 0,85
sin 102

0,83 m
2 sin 2
21,153
sin(102 11)
sin 2
sin 102
p as 2 Ka 2 hech 2 2
0,421 0,83 21,153
7,45
cos 2
cos13,87
kN/m2
sin 2
sin 102
i
p a 2 Ka 2 hech 2 h2 2
0,421 0,83 1,6 21,153
21,8
cos 2
cos13,87
Stratul S3
hech 2

sin 3
1 h1 2 h2
19,435 0,85 21,153 1,6
sin 102

2,502 m
3
sin 3
21,393
sin(102 11)
sin 3
sin 102
p as 3 Ka3 hech3 3
0,301 2,502 21,393
16,56
cos 3
cos 17,87
kN/m2
sin

sin
102
3
p ai 3 Ka3 hech 3 h3 3
0,301 2,502 2,8 21,393
35,09
cos 3
cos17,87
Stratul S3
hech 3

1 h1 2 h2 3 h3
sin ' 3
19,435 0,85 21,153 1,6 21,393 2,8
sin 90

5,251m
3
sin ' 3
21,393
sin(90 0)
sin ' 3
sin 90
Ka ' 3 h' ech3 '3
0,397 5,251 21,393
46,86
cos ' 3
cos17,87
kN/m2
sin ' 3
sin 90
Ka ' 3 h' ech 3 h'3 '3
0,397 5,251 0,3 21,393
49,53
cos ' 3
cos 17,87

h' ech3
p as 3'
p ai 3'

b). Calculul rezultantelor presiunilor active


Stratul S1
Pa1

1
1
Ka1 1 h12 0,59 19,435 0,85 2 4,14 kN/m
2
2

Stratul S2
Pa 2

2 he 2 1
1
0,421 21,153 1,6 2 (1 2 0,83 / 1,6) 23,22 kN/m
Ka 2 2 h22 1
2
h2 2

Stratul S3

23

Pa 3

2 he 3 1
1
0,301 21,393 2,8 2 (1 2 2,502 / 2,8) 70,35 kN/m
Ka 3 3 h32 1
2
h3 2

Stratul S3
Pa' 3

2 h' e 3
1
1
0,397 21,393 0,3 2 (1 2 5,521 / 0,3) 13,76 kN/m
K ' a3 '3 h'32 1
2
h' 3
2

c). Calculul coeficientilor impingerilor pasive


Kp

1
sin( )
(
)2
sin sin( )
sin( ) sin( )
1
sin( ) sin( )
2

1
(
sin 102 sin(102 17,87)

K p1

sin(102 26,8)

K p2

1
(
sin 90 sin(90 17,87)

sin( 26,8 17,87) sin( 26,8 0)


sin(102 17,87) sin(102 0)

sin(90 26,8)

sin( 26,8 17,87) sin( 26,8 0)


sin(90 17,87) sin(90 0)

) 2 7,46

) 2 4,68

d) Calculul presiunilor pasive

hech

3 0,6
0,6
3

sin
sin 90
0,6 21,393 4,68
63,12 KN / m 2
cos
cos17,87
sin
sin 90
(hech 0,3) 3 K p 2
0,9 21,393 4,68
94,67 KN / m 2
cos
cos17,87
sin
sin 102
p p1 K p1 0,25 3
7,46 0,25 21,393
41,004 KN / m 2
cos
cos 17,87

p sp 2 hech 3 K p 2
p ip 2

e) Calculul rezultantelor presiunilor pasive

24

0,25
0,25
41,004
5,13KN / m
2
2
2h
2 0,6
1 / 2 K p 2 3 (1 ech ) h 2 0,5 4,68 21,393 (1
) 0,3 2 22,53KN / m
h
0,3

Pp1 p p1
Pp 2

f) Calculul distantelor zi
1
3

Z1= 0,85 0,283m

2 p as 2 p ai 2 h 2 2 7,45 21,8 1,6


0,67 m
Z2= s
7,45 21,8 3
p a 2 p ai 2 3
2 p as 3 p ai 3 h 2 2 16,56 35,09 2,8

1,23m
Z3= s
16,56 35,09
3
p a 3 p ai 3 3
Z3=

2 p ' as 3 p 'ia 3 h' 2 46,86 49,53 0,3


0,149m
46,86 49,53
3
p ' as 3 p ' ia 3 3

Z p1 1 / 3 0,25 0,08m

2 p sp 2 p ip 2 h 2 2 63,12 94,67 0,3


0,14m
Zp2= s
3
63,12 94,67
3
p p 2 p ip 2

25

g).

Proiectiile pe verticala si pe orizontala a impingerilor active :

Pa1h Pa1 cos 4,14 cos10,13 11 3,86


Pa Pa1 sin 4,14 sin 10,13 11 1,49
v
1

kN/m2

Pa 2h Pa 2 sin 23,22 cos13,87 11 21,07

23,22 sin(13,87 11) 9,77

70,35 sin(17,87 11) 33,97

Pa 2v Pa 2 cos

kN/m2

Pa3h Pa 3 sin 70,35 cos17,87 11 61,61


Pa3v Pa3 cos

Pa' P' a 3 sin 13,76 cos17,87 11 12,05


h
3

Pa'3v P' a3 cos

13,76 sin(17,87 11) 6,64

Pp Pp1 sin 5,13 cos17,87 11 4,49


h
1

5,13 sin(17,87 11) 2,48

22,53 sin(17,87 0) 6,91

Pp1v Pp1 cos

Pp Pp 2 sin 22,53 cos17,87 0 21,44


h
2

Pp 2v Pp 2 cos

2.3. Verificare analitica a zidului de sprijin


Verificarea analitica a zidului de sprijin consta in verificarea la rasturnare si verificarea la
lunecare a zidului de sprijin.
a).

Calculul greutatilor corpurilor zidului de sprijin si ale pamantului

Calculul greutatilor corpurilor zidului de sprijin ce alcatuiesc zidul de sprijin stiind ca


beton=24kN/m2 si se desfasoara pe o lungime de 1m.
G1 A1 1 b 1 0,5 5,25 25 65,625kN / m
G 2 A2 1 b 0,3 3,9 1 25 29,25kN / m
G3 A3 1 b 1 0,5 0,35 2,9 25 12,688 KN / m
G 4 A4 1 b 1 0,35 0,5 25 4,375 KN / m
G5 A5 1 b 1 0,5 0,35 0,5 25 2,19 KN / m
G P1 1,0 5,25 1,933 21,153 214,67 kN / m 3
G p 2 0,38 1,933 1 0,5 19,435 7,14kN / m 3
G p 3 0,35 3,9 1 0,5 21,393 14,6kN / m 3
G p 4 1 0,5 0,967 5,25 21,393 54,3kN / m 3
G p 5 (0,6 0,25) 0,5 0,5 1 21,393 4,55 KN / m 3

26

b). Verificarea la rasturnare a zidului de sprijin


Verificarea la rasturnare a zidului de sprijin se faceprintr-un raport notat Fsr al momentelor de
stablitate Mstabilitate si de rasturnare Mrasturnare fata de un punct inferior al fundatiei zidului de sprijin

27
V

M stab ( Pa1 Pa 2

Pa 3 P ' va 3 ) d G1 d 1 G 2 d 2 G3 d 3 G 4 d 4 G5 d 5

G p1 d p1 G p 2 d p 2 G p 3 d p 3 G p 4 d p 4 G p 5 d p 5
M stab 65,625 * 1 29,25 * 1,95 12,688 * 1,967 4,375 * 0,75 2,19 * 0,333 214,67 * 2,934
7,14 * 3,256 14,6 * 2,934 54,3 * 1,645 4,55 * 0,167 1,49 * 2,13 9,77 * 1,88 33,97 * 1,26
6,64 * 3,9 1027,88 KNm
M

r as
t

11

11

11

p1

4
5

2,934 m
3
, 256 m
2,934 m
1
,645m
0,
167 m

r as
t

r as
t

r as
t

d
d

"
2

"
3

"
3

YG

G d
G
i

'

1
,967 m

M
"
1

0,75m

M
M

h
i

1
,95m

0,33m

2
3

Pa

1
,0 m

h
Pa
1

3
,
86

''
1

5
,333

213
,38kN m

5
,333m
4,
12 m
1
,
88m
0,
149 m

2,15 m

Fsr

M stab 1027,88

4,82 1,5
M rast
213,38

c). Verificarea la lunecare a zidului de sprijin


Verificarea la lunecare a zidului de sprijin se faceprintr-un raport notat Fsl al sumelor fortelor
pe verticala Fv si al fortelor pe orizontala Fh, inmultite cu un coeficient f=0,3(STAS 3300/2-85 pentru argila
nisipoasa), indeplinind conditia ca
Fsl (1,1 1,3).

28
n

F
i 1
n

F
i 1

Pa1h Pa 2h Pah3 Pah3 ' Pp1h Pph2 3,86 21,07 61,61 12,05 4,49 21,44 72,66kN

Pa1v Pa 2v Pav3 Pav3 ' Pp1v Ppv2 G1 G 2 G3 G 4 G5 G p1 G p 2 G P 3 G p 4 G p 5

1,49 9,77 33,97 6,64 2,48 6,91 65,625 29,25 12,688 4,375 2,19 214,67

F
i 1

7,14 14,6 54,3 4,55 451,87 KN


n

Fsl

i 1
n

i 1

451,87
0,3 1,87 1,1
72,66

d). Verificarea presiunilor pe talpa fundatiei zidului de sprijin


n

N tot Fi v 451,87 kN
i 1

B 3,9m
A B 1 3,9 1 3,9m 2
B 2 1 3,9 2 1

2,535m 3
6
6
M Gt ( 2,15 0,85) Pah1 (0,2831,6 3,45) Pah2 (0,67 3,45) Pah3 (1,23 0,65) P ' ha 3 0,149

( Pav1 Pav2 Pav3 P ' va 3 ) 3,15 Pp2 0,14


M 409,388 1,3 3,86 5,333 21,07 4,12 61,61 1,88 12,05 0,149 (1,49 9,77 33,97
6,64) 3,15 6,91 0,14 471,546 KNm

2
2

65
,
03
k
N
/
m

350
KN
/
m
Ntot M 451,87 471,546 1
p1,2 2 conv
A W 3,9 ,2 535 p2 307kN / m 0
Calculul presiunilor conventionale
pconv p conv C B C D

e 0,776
I p 32,3% p conv 350 KPa 350 KN / m 2
I c 0,765
C B p conv K ( B 1) 350 0,05 (3,9 1) 50,75kN / m 2
C D p conv
p conv p conv

Df 2

1,0 2
87,5kN / m 2
4
4
C B C D 350 50,75 87,5 313,25kN / m 2
350

29

Verificarea unei sectiuni de beton

Sectiunea a-a

1, 2

Nt M

A W

A=B 1 1 0,50 0,50m 2


N

G1

e1

v
P
a1

G1

p1

p1

p1

GP

65,625 0,02 214,67 0


21
,07 3, 47 61
,61 1
, 23 1

0,5 2
6

0,042 m

30

1, 2

2
2

2971
,
88
kN
/
m

9500
KN
/
m
303,525 150,292 1
c
N
M

A W
0,5 0,042 2 4184,88kN / m2 Rc 9500KN / m2
t

e). Calculul armaturii din zidul de beton armat

Sectiunea a-a
Rc=95daN/cm2
Ra=2100 daN/cm2
M a a 3,86 4,683 21,07 3,47 61,61 1,23 169,97 kNm
M aa
169,97 10 4

0,081 1 1 2 B 0,085
b h02 Rc 100 47 2 95
R
95
p c 100 0,085
100 0,385% 0,1%
Ra
2100

h0 h ab / 2 0,47 m
b h0 Rc 100 47 0,085 95

18,07cm 2 / m 916 / m Aef 18,09cm 2


Ra
2100
f). Calculul armaturii din fundatia zidului
-sectiunea b-b
Anec

31

Armare in cazul 1:
p3 17,5kN / m 2
p 4 32,5kN / m 2
p1 p 2
h 20,698
2
z 1,13
M b b 20,698 1,13 23,32kNm
R1

M b b
23,32 10 4
B

0,011 1 1 2 B 0,0111
b h02 Rc 100 47 2 95
R
95
p c 100 0,0111
100 0,051 0,1%
Ra
2100
Anec

b h0 Rc 100 47 0,1 95

21,26cm 2 / m 918 cuAef 22,905cm 2 / m


Ra
2100

Armarea in cazul 2:
Se pune constructiv

A 918 Aef 22,905cm 2

32

III.Stabilitatea taluzului
Sa se predimensioneze panta unui taluz cand se cunosc inaltimea si caracteristicile pamantului
din care este alcatuit masivul .caracteristicile terenului din care este alcatuit taluzul sunt cele existente in
forajul F4
Predimensionarea pantei taluzului se face folosind relatia lui Goldstein.
Fs A tg B

1
2

c
, unde : FS -coeficient de stabilitate;
H

A,B-coeficienti a caror valoare este functie de panta taluzului


Analiza de verificare a stabilitatii taluzului consta in
Metoda de predimensionare Goldstein
Metoda fisiilor (felenius)

1. Metoda Goldstein
Se impune o panta a taluzului1:m
c
F A tg B
H

1:1

m=1

33

unde:
-A, B sint coeficienti adimensionali determinati din tabele A=2,34
-, c, sint caracteristicile geotehnice ale taluzului

B=5,79

1 h1 2 h2 3 h3 15,2 0,85 20,8 1,6 26,8 3,45

23,5
h1 h2 h3
0,85 1,6 3,45
c h c 2 h2 c3 h3 17,2 0,85 16,3 1,6 28,7 3,45
1 1

23,68kPa
h1 h2 h3
0,85 1,6 3,45
h 2 h2 3 h3 19,435 0,85 21,153 1,6 21,393 3,45
1 1

21,05kN / m 3
h1 h2 h3
0,85 1,6 3,45

med
c med

med

-h inaltimea taluzului h=5,90m


Conditia este ca

Fs>1,5
Fs 2,34 tg 23,5 5,79

23,68
2,12 1,5
21,05 5,9

2. Metoda fisiilor
Metoda fisiilor are la baza o serie de observatii determinate pe teren in care suprafata de
lunecare este cilindrica circulara.
Stabilirea centrului de lunecare:
de la piciorul taluzului pe verticala se ia h=3,60m iar pe orizontala se ia 4,5h=16,2m

obtinindu-se punctul1.
se masoara unghiurile 1 si 2 obtinindu-se punctul 2

linia obtinuta 1-2 reprezinta linia centrelor suprafetelor cilidrice

se noteaza O1centrul suprafetei cilindrice 1 in punctul 2 obtinut.

se imparte in fisii de 1m lungimea taluzului si se numeroteaza cu 1, 2, 3, ...

se calculeaza greutatile fiecareai fisii i=1, 2, 3 ...

Gi hmed bi 1 med

se determina proiectiile pe verticala si pe orizontala


Ti Gi sin i
N i Gi cos i
unde I reprezinta unghiul dintre linia centrelor 1-2 si linia de la centrul O1 la fisia respectiva

34

Fi N i tg i

Fcoez

ci bi
cos i

Verificarea se face astfel:

Tabel nr 1 R=8,8
bi

hi

Gi

sin i

Gi sin i

cos i

Li
bi
cos i

ci

ci Li

(m)

(m)

(KN/m 2 )

-2
-1

1
1

0,8
2,0

17,114
42,786

-0,2273
-0,1136

-3,89
-4,86

-0,974
-0,994

-1,027
-1,006

28,7
28,7

-29,475
-28,872

3,05

65,249

28,7

28,7

4,0

85,536

0,1136

9,717

0,994

1,006

28,7

28,872

4,8

102,41

0,2273

23,278

0,974

1,027

28,7

29,475

5,5

116,201

0,3409

39,613

0,94

1,064

28,7

30,537

5,4

113,474

0,4545

51,574

0,891

1,122

28,7

32,201

35

4,8

100,638

0,5682

0,823

1,215

28,7

34,871

4,0

83,524

0,6818

56,947

0,731

1,367

28,7

39,233

2,9

59,991

0,7955

47,723

0,606

1,65

28,7

47,355

0,95

1,2

23,923

0,8636

20,66

0,505

1,982

16,3

32,307

57,183

297,945

245,204

(0) 0
( 1) 6,5
(1) 6,5
( 2) 13,1
( 2) 13,1
(3) 19,9
( 4) 27
(5) 34,6
(6) 43
(7) 52,7
(8) 59,7

cos i tg 258,049

F c L
T G sin
coez

Fs

245,204

i
i

297,245

245,204 258,049
1,689 1,5
297,945

se noteaza O2 centrul suprafetei cilindrice 2 la distanta d=0,3h=0,35,90=1,77m fata de O1 pe linia


centrelor.
Tabel nr 2 R=9,30m
bi

hi

sin i

Gi sin i

cos i

0
21,393

-0,0538
0

0
0

41,716

0,1075

4,484

Gi

(m)

(m)

(KN/m )

-1
0

0,5
1

0
1

1,95

Li

ci Li

bi
cos i

ci

-0,999
1

-0,501
1

28,7
28,7

-14,379
28,7

0,994

1,006

28,7

28,872

36

2,8

59,9

0,2151

0,977

1,024

28,7

29,389

3,5

74,744

0,3226

24,112

0,947

1,056

28,7

30,307

4,15

88,409

0,4301

38,025

0,903

1,107

28,7

31,771

4,5

94,22

0,5376

50,653

0,843

1,186

28,7

34,038

3,75

78,175

0,6452

50,439

0,764

1,309

28,7

37,568

2,8

57,852

0,7527

43,545

0,657

1,522

28,7

43,681

1,5

30,269

0,8602

26,037

0,511

1,957

16,3

31,899

12,884

250,179

281,846

(0) 0
( 1) 6,5
(1) 6,5
( 2) 13,1
( 2) 13,1
(3) 19,9
( 4) 27
(5) 34,6
(6) 43
(7) 52,7
(8) 59,7

Gi cos i tg 202,025

F c L
T G sin
coez

Fs

281,846

i
i

250,179

281,846 202,025
1,934 1,5
250,179

se noteaza O3 centrul suprafetei cilindrice 3 la distanta d=0,3h=2,8m fata de O2 pe linia centrelor


R=10,1m

37

Tabel nr 3

bi

(m)

0
1

0
1

hi

sin i

Gi

Li

Gi sin i

cos i

ci Li

ci

bi
cos i

(m)

(KN/m )

0,45

9,627

0,099

0,953

0,995

1,005

28,7

28,844

1,3

27,811

0,198

5,507

0,98

1,02

28,7

29,274

2,0

42,786

0,297

12,707

0,955

1,047

28,7

30,049

2,65

56,691

0,396

22,45

0,918

1,089

28,7

31,254

3,15

67,148

0,495

33,238

0,869

1,151

28,7

33,034

3,5

74,396

0,594

44,191

0,804

1,244

28,7

35,703

3,45

71,758

0,693

49,728

0,721

1,387

28,7

39,807

2,0

40,846

0,792

32,35

0,611

1,637

16,3

26,683

0,7

0,4

7,774

0,891

6,927

0,454

2,203

17,2

37,892

208,051

292,54

38

( 0) 0
( 1) 6,5
(1) 5,7
( 2) 11,4
(3) 17,3
( 4) 23,3
(5) 29,7
(6) 36,4
(7) 43,9
(8) 52,4
(9) 63

Gi cos i tg 142,673

F c L
T G sin
coez

Fs

292,54

i
i

208,051

292,54 142,673
2,092 1,5
208,051

IV. Proiectarea unei fundatii izolate


(rigide,elastice,)
Sa se amplaseze pe acelasi amplasament fundatia unui complex industrial alcatuit din doua hale
avand 2 deschideri si 6 travee fiecare cu dimensiunile LD =6m LT =6m si dimensiunile stilpilor de
sectiune dreptunghiulara 40x50cm conform shitei alaturate.Structura de rezistenta a halei este din cadre
din beton armat monolit .Pe suprafata unui stalp actioneaza o sarcina uniform distribuita p.
Caracteristicile terenului de fundare sunt cele existente in forajul F4 . Fundatiile se vor realiza
urmatoarele variante:
fundatii izolat rigide pentru stilpurile S1 si S3 alcatuite din bloc din beton simplu si cuzinet din beton

armat ;

39

fundatii izolat elastice S2 ,S4 si S5 talpi din beton armat .


Pentru calculul static avem o structura cu un numar de nivele
n=2+N/15=2+29/15=4 nivele
Pentru calculul eforturilor axiale aven o incarcare uniform distribuita
p 16

N
29
16
13,1kN / m 2
10
10

Calculul se va realiza in doua variante


in gruparea fundamentala
N f , Mf
ingruparea speciala
Ns, Ms

Aria aferenta fiecarui stilp:

40

Aafs1 LT D 6 * 6 36
Aafs 2 LT D / 2 6 * 3 18
Aafs 3 D / 2 LT / 2 3 * 3 9

[m2 ]

Aafs 4 D LT / 2 6 * 3 18
Aafs 5 D / 2 LT 3 * 6 18

Efortul axial la baza stilpului va fi:


P n p Aafs
P1 4 * 13,1 * 36 1886,4
P2 4 * 13,1 * 18 943,2
P3 4 * 13,1 * 9 471,6

[KN]

P4 4 * 13,1 * 18 943,2
P5 4 * 13,1 * 18 943,2

Fortele concentrate din stilpi pentru gruparea fundamentala:


N 1f 1886,4
N 2f 943,2
N 3f 471,6
N

[KN]

943,2

f
4
f

N 5 943,2

Momentele concentrate pentru gruparea fundamentala:


M 1f 0,15 N 1f 0,15 1886,4 282,96kNm
M 2f 0,1 N 2f 0,1 943,2 94,32kNm
M 3f 0,15 N 3f 0,15 471,6 70,74kNm
M 4f 0,20 N 4f 0,20 943,2 188,64kNm
M5

0,1 N 5 0,1 943,2 94,32kNm

Fortele concentrate din stilpi pentru gruparea speciala:

41

N 1s 1,3 N 1f 1,3 1886,4 2452,32kN


N 2s 1,3 N 2f 1,3 943,2 1226,16kN
N 3s 1,3 N 3f 1,3 471,6 613,08kN
N 4s 1,3 N 4f 1,3 943,2 1226,16kN
f

N 5 1,3 N 5 1,3 943,2 1226,16kN

Momentele concentrate pentru gruparea speciala:


M 1s 1,25 M 1f 1,25 282,96 353,7 kNm
M 2s 1,25 M 2f 1,25 94,32 117 ,9kNm
M 3s 1,25 M 3f 1,25 70,74 88,425kNm
M 4s 1,25 M 4f 1,25 188,64 235,8kNm
M5

1,25 M 5 1,25 94,32 117 ,9kNm

1. Proiectarea fundatiei izolat rigide al stilpului S1


Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala N1f=1886,4kN si un
moment M1f=282,96kNm.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
c=16,3kN/m2
N1=0,55
o
=20,8
deci
N2=3,18
3
=21,153kN/m
N3=5,89
1.1 Conditii pentru stabilirea adincimii de fundare
adincimea de fundare sa fie maimare decit 10cm fata de adincimeade inghet

talpa fundatiei sa patrunda cel putin 10cm in terenul de fundare

Df=Di+10cm=90+10=100cm
1.2. Calculul terenului la starea limita de deformatie
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:
pefectiv max<1,2ppl
p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

q=Df =0,85*19,435+0,15*21,153=19,693KN/m

ml=1,4

42

Pentru predimensionare se neglijeaza valoare bazei fundatiei B.


p pl ml D f N 2 c N 3 1,4 19,463 3,18 16,3 5,89 221,059kN / m 2
p

Nf
Af

p pl 1886,4 1,25B 2 221,059 B 2 6,83 B 2,61 2,7m

L=3,4m
Se impun urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei, lungimea fundatiei L=3,4m latimea fundatiei
B=2,7m.
1.2.1Determinarea caracteristicilor:
greutatea fundatiei

G f 0,85 L B D f beton 0,85 3,4 2,7 1,0 24 187,272kN

incarcarea totala la nivelul talpii

N tot N 1f G f 1886,4 187,272 2073,672kN

1.2.2. Calculul eforturilor de la baza fundatiei

2
Ntot M1f 2073,672 282,96 p1 280,18kN / m
p1,2
2
Af W f 2,7 3,4 2,7 3,4 p2 171,38kN / m2
6
Pef

N tot
2073,672

225,78kN / m 2
Af
2,7 3,4

1.2.3Verificare

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3
p pl 1,4 21,153 2,7 0,55 19,693 3,18 16,3 5,89 266,06kN / m 2
p ef max p1 280,18kN / m 2 1,2 p pl 350,61kN / m 2
p ef 225,78 p pl 266,06kN / m 2

1.3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale: N1s =2452,32KN si M1s=353,7KN
1.3.1 Determinarea incarcarii totale
'
N tot
N 1s G f 2452,32 187,272 2639,592kN

1.3.2.Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei

43

M 353,7 L' L 2 e 3,4 2 0,14 3,1m


e 0,14m
N 2639,592 B' B ,2 70m
s
1
'
tot

1.3.3 Determinarea presiunii critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul B/L=0,8>0,2 atunci vom avea
urmatorii coeficienti de forma:
p cr =BN y +qN q q +cN c c
Pentru B/L0, 2
B'
2,7
1 0,3
1,261
L'
3,1
q c 1,261

c 1 0,3

1 0,4

B'
2,7
1 0,4
0,65
L'
3,1

Pentru =20,8

N=2,16

Nq=7,12

Nc=15,88

p cr 21,153 2,7 2,16 0,65 19,693 7,12 1,261 16,3 15,88 1,261 583,399kN / m 2

p ef,

,
N tot
2639,592

315,363kN / m 2
B 'L' 3,10 2,7

Verificare
p ef, 315,363kN / m 2 m0 p cr 0,9 583,399 525,059kN / m 2

1.4.Stabilirea dimensiuniloc cuzinetului


Conform normativului P100-77, suprafata de contact a cuzinetului cu blocul de beton simplu se alege
din considerente economice, dupa conditiile
pentru bloc din beton cu o singura treapta

l c bc

0,55 0,65
L B
pentru bloc din beton cu doua trepte

l c bc

0,4 0,5
L B
Se alege bloc din beton simplu cu doua trepte, astfe dimensiunile cuzinetului vor fi:
l c 0,5 L 0,5 3,4 1,7 m

bc 0,5 B 0,5 2,7 1,35 1,4m

44

Inaltimea cuzinetului se alege astfel incit sa nu fie necesara verificarea la forta taietoare
h
tg c 1
respectind conditia:
e
e

l c l s 1,7 0,5

0,6m
2
2

se adopta hc=60cm
1.5.Armarea cuzinetului
Cuzinetul va fi armat la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare paralele cu laturile pe cele
doua directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armarii cuzinetului de forma dreptunghiulara
in plan si a stilpilor de sectiune dreptunghiulara, se duc din colturije bazei stilpului drepte inclinate la
45o fata de axele fundatiei.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sint incastrate in stilp si incarcate cu o presiune
reactivea de pe talpa

lc

45

P1
p2
P1

Ariec l c bc 1,7 1,4 2,38m 2


bc l c2 1,4 1,7 2

0,674m 3
6
6
l l
1,7 0,5
lx c s
0,6m
2
2
b bs 1,4 0,4
ly c

0,5m
2
2

Wc

1.5.1 Calculul presiunilorde la baza cuzinetului

2
N1f M 1f 1886,4 282,96 p1 1212,427kN / m
p1,2

2
Ac Wc 2,38 0,674 p2 372,783kN / m

p1 p2
pmed 792,605kN / m2
2

1.5.2 Calculul momentelor de pe cele 2 directii

46
2

p0 p2
p3 p 2

p1 p 2 l c l x
lc

916,08kN / m 2

p1 p 2 l c l x l y
lc

1163,036kN / m 2

bc l x
l3y
(2 p1 p 0 )
( p 3 p 0 ) 237,32 KNm
6
6
2
p med l y
My
(3 l s 4 l x ) 128,798 KNm
6
Mx

1.5.3 Armarea cuzinetului


h0 x hc a b 60 3,50 56,5cm
hoy h0 x 1 56,5 1 55,5cm

BX

ab=acoperirea de beton

MX
237,32

0,056
2
bC h 0 x Rc 1,4 0,565 2 9500

1 1 2 B 0,058
R
95
Ax bc h0 x c 0,058 140 56,5
20,75cm 2 7 20cuAef 21,99cm 2
Ra
2100
By

My
lC h

0x

Rc

128,798
0,026
1,7 0,555 2 9500

1 1 2 B 0,0263
R
95
Ay l c h0 y c 0,0263 170 55,5
11,25cm 2 518cuAef 12,7cm 2
Ra
2100

1.5.4.Verificarea procentelor de armare


px
py

Aefx
h0 x bc
Aefy
h0 y l c

100

21,99
100 0,28% 0,05%
56,5 140

12,7
100 0,13% 0,05%
55,5 170

1.6. Stabilirea dimensiunilor blocului de beton


In cazul fundatiei rigide trebuie respectate anumite valori pentru unghiul de rigiditate.
L l c 3,4 1,7
l1

0,85m
2
2
h
h
1,3
1,3 h 1,1m
l1
0,85
Pentru p pl 4daN / cm tg 1,3
Blocul de fundare se va realiza in doua trepte de inaltimi h1=0,55m si h2=0,55m
2

1.7 Verificarea la compresiune locala sub cuzinetul din beton armat

47

B bc 2,7 1,4
R c 95daN / cm 2

0,65m
2
2
Ab l c 2 l1 bc 2 l 2 1,7 2 0,85 1,4 2 0,65 9,18m 2

l2

Ac l c bc 1,7 1,4 2,38m 2


ki 3

Ab
9,18
3
1,57
Ac
2,38

N N 1s 2452,32kN k i Ac Rc 1,57 2,38 95 10 2 35497,7 kN

1.7. Verificarea unghiului de rigiditate


1,1

pe directia x-x : tg 1 0,85 1,303 tg adm 1,3


1 .1

pe directia y-y: tg 2 0,65 1,69 tg adm 1,3

2. Proiectarea fundatiei izolat rigide al stilpului S3


Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala N3f=471,6KN si un
moment M3f=70,74KNm.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
c=16,3kN/m2
N1=0,55
=20,8o
deci
N2=3,18
=21,153kN/m3
N3=5,89
2.1 Conditii pentru stabilirea adincimii de fundare
adincimea de fundare sa fie maimare decit 10cm fata de adincimeade inghet

talpa fundatiei sa patrunda cel putin 10cm in terenul de fundare

Df=Di+10cm=90+10=100cm
2.2. Calculul terenului la starea limita de deformatie
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:
pefectiv max<1,2ppl

48

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

ml=1,4

q=Df
Pentru predimensionare se neglijeaza valoare bazei fundatiei B.
p pl ml D f N 2 c N 3 216,45kN / m 2
p

Nf
Af

p pl 471,6 1,25 B 2 216,45 B 2 1,743m 2 B 1,6m

L=2,0m
2.2.1Determinarea caracteristicilor:
greutatea fundatiei

incarcarea totala la nivelul talpii

G f 0,85 A f D f med 0,85 1,6 2 1,0 24 65,28kN

N tot N 3f G f 471,6 65,28 536,88kN

2.2.2 Calculul eforturilor de la baza fundatiei

232
,
05
kN
/
m
Ntot M 536,88 70,74 1
p1,2
Af W f 3,2 ,1 067 p2 99,42kN / m2
f
2

.
Pef

N tot
165,735kN / m 2
Af

2.2.3Verificare

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3
p pl 1,4 21,153 1,6 0,55 19,693 3,18 16,3 5,89 239,25kN / m 2
p ef max p1 232,05kN / m 2 1,2 p pl 287,1N / m 2
p ef 165,735 p pl 239,25 N / m 2

2.3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


s

In acest calcul intervin incarcarile speciale: N3s=613,08kN si M 3 =88,425kNm


2.3.1 Determinarea incarcarii total e
'
N tot
N 3s G f 671,832kN .

49

2.3.2.Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei

M 88,425 L' L 2 e 1,8m


e ' ,0 13m
Ntot 671,832 B' B 1,60m
s
3

.
2.3.3 Determinarea presiunii critice
p cr =BN

+qN q q +cN c c
B'
1,6
1 0,3
1,267
L'
1,8
q c 1,267

c 1 0,3

P entru B/L0,2

1 0,4

Pentru =20,8

N=2,16

B'
1,6
1 0,4
0,64
L'
1,8

Nq=7,12

Nc=15,88

p cr 21,153 1,80 2,16 0,64 19,693 7,12 1,267 16,3 15,88 1,267 556,41kN / m 2
N
671,832
p ' ef tot
207,36kN / m 2
L'B '
1,8 1,6

Verificare
p ef, 207,36kN / m 2 m0 p cr 0,9 556,41 500,769kN / m 2

.Stabilirea dimensiuniloc cuzinetului


Conform normativului P100-77, suprafata de contact a cuzinetului cu blocul de beton simplu se
alege din considerente economice, dupa conditiile
pentru bloc din beton cu o singura treapta

l c bc

0,55 0,65
L B
pentru bloc din beton cu doua trepte

50

l c bc

0,4 0,5
L B
Se alege bloc din beton simplu cu doua trepte, astfe dimensiunile cuzinetului vor fi:
l c 0,5 L 0,5 2 1m

bc 0,5 B 0,5 1,8 0,90m

Inaltimea cuzinetului se alege astfel incit sa nu fie necesara verificarea la forta taietoare
h
tg c 1
respectind conditia:
e
e

l c l s 1 0,5

0,25
2
2

se adopta hc=35cm
2.5.Armarea cuzinetului
Cuzinetul va fi armat la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare paralele cu laturile pe cele
doua directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armarii cuzinetului de forma dreptunghiulara
in plan si a stilpilor de sectiune dreptunghiulara, se duc din colturije bazei stilpului drepte inclinate la
45o fata de axele fundatiei.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sint incastrate in stilp si incarcate cu o presiune
reactivea de pe talpa cuzinetului.

Ariec l c bc 1 0,9 0,9m 2


bc l c2 0.9 12

0,15m 3
6
6
l c l s 1 0,5
lx

0,25m
2
2
b bs 0,9 0,4
ly c

0,25m
2
2

Wc

lc

51

P1
p2
P1

2.5.1 Calculul presiunilorde la baza cuzinetului

2
N 3f M 3f 471,6 70,74 p1 995,6kN / m
p1,2

2
Ac Wc 0,9 0,15 p2 52,4kN / m

p1 p2
pmed 524kN / m 2
2

2.5.2 Calculul momentelor de pe cele 2 directii


p0 p 2

p3 p 2

( p1 p 2 ) (l c l x )
759,8 KN / m 2
lc

( p1 p 2 ) (l c l x l y )
lc

524kN / m 2

52
2

bc l x
l3y
(2 p1 p 0 )
( p 3 p 0 ) 191,198 KNm
6
6
2
p med l y
My
(3 l s 4 l x ) 19,10 KNm
6
Mx

2.5.3 Armarea cuzinetului


h0 x hc a b 35 3,50 31,5cm
hoy h0 x 1 31,5 1 30,5cm

BX

ab=acoperirea de beton

MX
191,198

0,225
2
bC h 0 x Rc 0,9 0,315 2 9500

1 1 2 B 0,259
R
95
Ax bc h0 x c 0,259 90 31,5
13,2cm 2 1212cuAef 13,572cm 2
Ra
2100
By

My
lC h

0x

Rc

19,10
0,0216
1 0,305 2 9500

1 1 2 B 0,0219
R
95
Ay l c h0 y c 0,0219 100 30,5
3,015cm 2 410 Aefy 3,16cm 2
Ra
2100

2.5.4 Verificarea procentelor de armare


px
py

Aefx
h0 x bc
Aefy
h0 y l c

100

13,572
100 0,479% 0,05
31,5 90

100 0,104 0,05

2.6. Stabilirea dimensiunilor blocului de beton


In cazul fundatiei rigide trebuie respectate anumite valori pentru unghiul de rigiditate.
L lc 2 1
l1

0,5m
2
2
h
h
1,3
1,3 h 0,65 0,7 m
l1
0,5
Pentru p pl 4daN / cm tg 1,3
Blocul de fundare se va realiza in doua trepte de inaltimi h1=0,35m si h2=0,35m
2

2.7 Verificarea la compresiune locala sub cuzinetul din beton armat

53

B bc 1,60 0,90

0,35m
2
2
Ab l c 2 l1 bc 2 l 2 1 2 0,50 0,90 2 0,35 3,2m 2

l2

Ac l c bc 1 0,90 0,9m 2
ki 3

Ab
3,2
3
1,53
Ac
0,9

N N 3s 613,08kN k i Ac Rc 1,53 0,9 9500 13081,5kN

2.8. Verificarea unghiului de rigiditate


0,7

pe directia x-x : tg 1 0,5 1,4 tg adm 1,3


0,7

pe directia y-y: tg 2 0,35 2,0 tg adm 1,3

3. Proiectarea fundatiei izolat elastice a stilpului S2

54

Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala N2f=943,2kN si un
moment M2f=94,32kNm.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
c=16,3kN/m2
N1=0,55
=20,8o
deci
N2=3,18
=21,153kN/m3
N3=5,89
3.1 Conditii pentru stabilirea adincimii de fundare
adincimea de fundare sa fie maimare decit 10cm fata de adincimeade inghet
talpa fundatiei sa patrunda cel putin 10cm in terenul de fundare

Df=Di+10cm=90+10=100cm
3.2. Calculul terenului la starea limita de deformatie
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:
pefectiv max<1,2ppl
p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

ml=1,4

q=Df
Pentru predimensionare se neglijeaza valoare bazei fundatiei B.
p pl ml D f N 2 c N 3 1,4 21,153 3,18 16,3 5,89 228,58kN / m 2
p

Nf
Af

p pl

Se impun urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei, lungimea fundatiei L=2,5m latimea
fundatiei B=2,0m.
p1 252,78 KN / m 2
=>
p 2 162,23KN / m 2
Conform tabel => p cr 5daN / cm 2

H
0,26 H 0,65m
L

H=H/3=60/3=20cm
3.2.1Determinarea caracteristicilor:
greutatea fundatiei

incarcarea totala la nivelul talpii

G f L B D f med 2 2,5 1,0 25 125kN

N tot N 2f G f 943,2 125 1055,2kN

A f 5m 2 , W f 2,083m 3

3.2.2. Calculul eforturilor de la baza fundatiei

55

N tot
6 e1
(1
)
BL
L
M
94,32
e1

0,09m
N tot 1055,2
p1, 2

p1, 2

1055,2
6 0,09
(1
)
5
2,5

p1 256,746 KN / m 2
p2 165,534 KN / m 2
p1 pmax 256,746 pcr 500
p2 pmin 165,534 0

3.3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale: N2s =1226,16kNsi M2s=117,9kNm
3.3.1 Determinarea incarcarii totale
'
N tot
N 2s G f 1226,16 125 1251,16kN

56

3.3.2.Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei

M 2s 1 7,9 L' L 2e 2,5 2 ,0 09 2,3m


e ' 0,09m
Ntot 1251,16 B' B 2,0m

3.3.3 Determinarea presiunii critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul B/L=0,87>0,2 atunci vom avea
urmatorii coeficienti de forma:
p cr =BN

+qN q q +cN c c
B'
2,0
1 0,3
1,261
L'
2,3
q c 1,261

c 1 0,3

Pentru B/L0,2

1 0,4

Pentru =22,2

B'
2,0
1 0,4
0,65
L'
2,3

N=2,7

Nq=8,2

Nc=17,5

p cr 21,153 2,0 2,16 0,65 21,153 7,12 1,261 16,3 15,88 1,261 575,72kN / m 2

p ef,

,
N tot
1251,16

271,99kN / m 2
B 'L ' 2,0 2,3

Verificare
p ef, 271,99kN / m 2 m0 p cr 0,9 575,72 518,15kN / m 2

3.5.Armarea fundatiei izolat elastice


3.5.1 Calculul momentelor de pe cele 2 directii
Calculam presiunea pe talpa fundatiei datorata greutatii sale proprii :
p

p1 "
p
p

Mx

'

me d

p 2 L3
p p 2 L3
1

p min
L

B
p1
p

16
2,0

p1 "
2

"

57

"
p med

B3

,unde ,,,se determina functie de

rapaortele:B/L , ls/L , bs/B.


B
2

0,80
L 2,5
ls
0,50

0,2
L
2,5
bs
0,40

0,2
B
2

Pentru

19
21
16

132,4272 2,5 3 ( 223,6392 132,4272) 2,5 3

176,77 kNm
19
21
178,0332 3
My
2 89,0166kNm
16
MX

3.5.2.Armarea fundatiei
h0 x H a b 65 3,5 61,5cm
hoy h0 x 1 61,5 1 60,5cm

BX

ab=acoperirea de beton

MX
1767700

0,033
2
B h 0 x Rc 200 61,5 2 70

1 1 2 B 0,034
R
70
Ax B h0 x c 0,034 200 61,5
20,295cm 2 1016cuAef 20,106cm 2
Ra
2100
By

My
L h

0x

Rc

890166
0,014
250 60,5 2 70

1 1 2 B 0,015
R
70
Ay L f h0 y c 0,015 250 60,5
10,588cm 2 1012cuAef 11,31cm 2
Ra
2100

3.5.3.Verificarea procentelor de armare


px
py

Axefectiv
h0 x L
Ayefectiv

100 0,05%

100 0,05%
h0 y B
p x 0,165% 0,05%
p y 0,07% 0,05%

58

4. Proiectarea fundatiei izolat elastice al stilpului S4


Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala N4f=943,2kN si un
moment M4f=188,64kNm.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
c=16,3kN/m2
N1=0,59
o
=20,8
deci
N2=3,18
3
=21,153kN/m
N3=5,89
4.1.Conditiiii pentru stabilirea adincimii de fundare
adincimea de fundare sa fie maimare decit 10cm fata de adincimeade inghet

talpa fundatiei sa patrunda cel putin 10cm in terenul de fundare

Df=Di+10cm=90+10=100cm
4.2. Calculul terenului la starea limita de deformatie
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:
pefectiv max<1,2ppl
p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

ml=1,4

q=Df
Pentru predimensionare se neglijeaza valoare bazei fundatiei B.
p pl ml D f N 2 c N 3 1,4 21,153 3,18 16,3 5,89 228,58kN / m 2
p

Nf
Af

p pl

Se impun urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei, lungimea fundatiei L=2,5m latimea
fundatiei B=2,0m.
p1 252,78 KN / m 2
=>
p 2 162,23KN / m 2
Conform tabel => p cr 5daN / cm 2
H=H/3=60/3=20cm
4.2.1Determinarea caracteristicilor:
greutatea fundatiei

incarcarea totala la nivelul talpii

H
0,26 H 0,65m
L
G f L B D f med 2 2,5 1,0 25 125kN

N tot N 2f G f 943,2 125 1055,2kN

59

A f 5m 2 , W f 2,083m 3

4.2.2. Calculul eforturilor de la baza fundatiei

N tot
6 e1
(1
)
BL
L
M
188,64
e1

0,18m
N tot 1055,2
p1, 2

p1, 2

1055,2
6 0,18
(1
)
5
2,5

p1 302,35 KN / m 2
p2 119,93KN / m 2
p1 pmax 302,35 pcr 500
p2 pmin 119,93 0

4.3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale: N4s=1226,16kN si M4s=235,8kNm
4.3.1 Determinarea incarcarii totale
'
N tot
N 4s G f 1226,16 125 1251,16kN

60

4.3.2.Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei

M 4s 188,32 L' L 2 e 2,5 2 ,015 2,2m


e ' ,0 15m
Ntot 1251,16 B' B 2,0m
4.3.3 Determinarea presiunii critice
p cr =BN

+qN q q +cN c c
B'
2
1 0,3
1,273
L'
2,2
q c 1,273

c 1 0,3

P entru B/L0,2

1 0,4

Pentru =20,8

B'
2
1 0,4
0,64
L'
2,2

N=2,16

Nq=7,12

Nc=15,88

p cr 21,153 2,0 2,16 0,64 21,153 7,12 1,273 16,3 15,88 1,273 579,72kN / m 2
N
1251,16
p ' ef tot
284,35 N / m 2
L'B'
2,2 2

Verificare
p ef, 284,35kN / m 2 m0 p cr 0,9 579,72 521,75kN / m 2

4.5.Armarea fundatiei izolat elastica


4.5.1 Calculul momentelor de pe cele 2 directii
Calculam presiunea pe talpa fundatiei datorata greutatii sale proprii :
p

p1 "
p
p

Mx

'

med

p 2 L3
p p 2 L3
1

p m in
L

B
p1
p

11
2

p1 "
2

61

"
p med

B3

,unde ,,,se determina functie de

rapaortele:B/L , ls/L , bs/B.


B
2

0,80
L 2,5
ls
0,50

0,2
L
2,5
bs
0,40

0,2
B
2,0

Pentru

19
21
16

95,944 2,5 3 ( 278,364 95,944) 2,5 3

214,63kNm
19
21
187,154
My
2,0 3 93,577 kNm
16
MX

4.5.2.Armarea fundatiei
h0 x H a b 65 3,50 61,5cm
hoy h0 x 1 61,5 1 60,5cm

BX

ab=acoperirea de beton

MX
214,63 10 4

0,04
B h 2 0 x Rc 200 61,5 2 70

1 1 2 B 0,041
R
70
Ax B h0 x c 0,041 200 61,5
24,6cm 2 8 20cuAef 25,12cm 2
Ra
2100
By

My
L h 2 0 x Rc

187,154 10 4
0,029
250 60,5 2 70

1 1 2 B 0,03
R
70
Ay L h0 y c 0,03 250 60,5
21,93cm 2 7 20cuAef 21,98cm 2
Ra
2100

4.5.3.Verificarea procentelor de armare


px
py

Axefectiv
h0 x B
Ayefectiv
h0 y B

100 0,2% 0,05%


100 0,145% 0,05%

62

5. Proiectarea fundatiei izolat elastice al stilpului S5


Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala N5f=943,2kN si un
moment M5f=94,32kNm.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
c=16,3kN/m2
N1=0,55
o
=20,8
deci
N2=3,18
3
=21,153kN/m
N3=5,89
5.1.Conditiiii pentru stabilirea adincimii de fundare
adincimea de fundare sa fie maimare decit 10cm fata de adincimeade inghet

talpa fundatiei sa patrunda cel putin 10cm in terenul de fundare

Df=Di+10cm=90+10=100cm
5.2.Repartizarea momentului dat de excentricitate

B=2m

L=2,5m

63

2 0,4
0,8m
2
M 0,8 943,2 754,56kNm

e0

Ms M
Mf M

Ks
Ks K f
Kf
Ks K f

4 Kb
h
K b 0,6 Eb I b 0,6 240000 266666,6667 3,84 1010 daNcm 2
Ks

50 40 3
266666,6667cm 4
12
4 3,84 1010
Ks
43,89 10 7 daNcm
350
B L3
250 200 3
Kf kIf k
8
133,33 10 7 daNcm
12
12
43,89 10 7
M s 754,56
672,79kNm
43,89 10 7 133,33 10 7
Ib

M f 754,56

133,33 10 7
81,77kNm
133,33 10 7 43,89 10 7

M t M 5f M f 94,32 81,77 176,09kNm

5.3. Calculul terenului la starea limita de deformatie


5.3.1.Determinarea caracteristicilor:
greutatea fundatiei

incarcarea totala la nivelul talpii

G f L B D f b 125kN

N tot N 5f G f 943,2 125 1055,2kN

5.3.2 .Calculul eforturilor de la baza fundatiei

251
,
679
kN
/
m
Ntot 6 e2 1055,2 6 0,16 1
p1,2 1 1
Af L 5 2,5 p2 170,6kN / m2
M t 176,09
e2 0,16m
Nt 1055,2
Pef

N tot 1055,2

211,04kN / m 2
Af
5

5.3.3Verificare

64

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3
p pl 1,4 21,153 2 0,55 21,153 3,18 16,3 5,89 261,16kN / m 2
p ef max p1 251,679kN / m 2 1,2 p pl 313,39kN / m 2
p ef 211,04 p pl 261,16kN / m 2

5.4. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale: N5s=1226,16kN si M5s=117,9kNm
5.4.1 Determinarea incarcarii totale
'
N tot
N 5s G f 1226,16 125 1251,16kN

5.4.2.Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei

M5s 1 7,9 L' L 2e 2,5 2 ,0 09 2,3m


e ' 0,09m
Ntot 1251,16 B' B 2,0m

5.4.3 Determinarea presiunii critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul B/L=0,87>0,2 atunci vom avea
urmatorii coeficienti de forma:
p cr =BN

+qN q q +cN c c
B'
2,0
1 0,3
1,261
L'
2,3
q c 1,261

c 1 0,3

Pentru B/L0,2

1 0,4

Pentru =22,2

N=2,7

B'
2,0
1 0,4
0,65
L'
2,3

Nq=8,2

Nc=17,5

p cr 21,153 2,0 2,16 0,65 21,153 7,12 1,261 16,3 15,88 1,261 575,72kN / m 2

p ef,

,
N tot
1251,16

271,99kN / m 2
B 'L ' 2,0 2,3

Verificare
p ef, 271,99kN / m 2 m0 p cr 0,9 575,72 518,15kN / m 2

65

5.5.Armarea fundatiei izolat elastica


5.5.1. Calculul momentelor de pe cele 2 directii
Calculam presiunea pe talpa fundatiei datorata greutatii sale proprii :
p

p1 "
p
p

'

med

p 0" p 2"

G
L

p1
p

p1 "
2

p1" p 2"
226,679 145,6
l x 145,6
0,8 115,67 KN
B
2

66

l x 80cm
M
M
M
M

l y 100cm

l
6

bs

med

2
x

"

6
0, 40

(2
(3

H / L 0,3 H 0,3 L 0,75m

h0 x H ab 75 3,50 71,5cm
hoy h0 x 1 71,5 1 70,5cm

ab=acoperirea de beton

MX
65,36 10 4
BX

0,0073
L h 2 0 x Rc 250 71,5 2 70

1 1 2 B 0,00733
R
70
Ax L h0 x c 0,00733 250 71,5
4,37cm 2 610cuAef 4,71cm 2
Ra
2100
My
B h 2 0 x Rc

156,45 10 4
0,022
200 70,5 2 70

1 1 2 B 0,0223
R
70
Ay B h0 y c 0,0223 200 70,5
10,481cm 2 912cuAef 10,18cm 2
Ra
2100

5.6.3.Verificarea procentelor de armare


px

Ax

py

Axefectiv
h0 x L

100

4,71
100 0,026% 0,05%
71,5 250

p x h0 x L 0,05 71,5 250

8,94cm 2 1210cuAef 9,42cm 2


100
100

Ayefectiv
h0 y B

100

0,8 2
6
188,64
(3
6

5.6.2.Armarea fundatiei

By

10,18
100 0,072% 0,05%
70,5 200

67

V,Proiectarea fundatiilor pe retele de grinzi

Se cere sa se proiecteze fudatiile unui bloc de locuinte avand ca regim de inaltime P+10 etaje cu
o structura de rezistenta pe cadre de beton armat.Din calcul static efectuat au rezultat momentele
incovoietoare si fortele axiale (calculate in gruparea fundamentala) adoptandu-se ca sistem de fundare
solutia de fundatii pe retele de grinzi.Dupa repartizarea sarcinilor axiale din noduri pe directie
longitudinala si transversala se vor calcula fundatiile pentru o grinda longitudinala si una transversala
in ipotezele:
a.Metoda aproximativa-se va calcula grinda longitudinala si transversala incarcata cu forte si
momente.
b.Ipoteza deformatiilor elastice locale(Winkler)- se va calcula grinda transversala incarcata cu
forte si momente si se va face armarea pentru aceasta grinda.
Stalpii vor avea sectiunea patrata (40x40)cm2,iar grinzile sectiunea in T.
c.Ipoteza deformatiilor elastice generale(Jemocikin)-se va calcula grinda incarcata doar cu
forte.
Date numerice personale:
toate grinzile au inaltimea Hg=1,10m
grinzile marginale transversale 1-1 si 6-6 au latimea By=1,60m
celelalte grinzi transversale interioare 2-2,3-3,4-4,5-5,au latimea By=1,75m
grinzile marginale longitudinale A-A si E-E au latimea Bx=1,35m
grinzile longitudinale interioare B-B,C-C,D-D au latimea Bx=1,60m
coeficientul de rigiditate Ks=2,9
inaltimea talpii h=Hg/3=1,1/3=0,36~0,40m
latimile inimilor grinzilor bx=ls+10cm=0,5+0,1=0,6m by=bs+10cm=0,4+0,1=0,5m

68

25

26

27

28

29

30

19

20

21

22

23

24

13

14

15

16

17

18

10

11

12

2
3,6

3
3,6

4
3,6

5
3,6

6
3,6

69

1.Repartizarea pe directia x si y a sarcinilor din noduri ce provin di icarcarile transmise de


stalpi.

1
1
Pyi Pi
1
Pxi Pi

pentru un nod oarecare

Pyi Pi
,

Pxi Pi
1
1
Pyi Pi
1
Pxi Pi

pentru un nod de pe grinda marginala transvaersala

pentru un nod de pe grinda marginala longitudinala


2
Pxi Pi
1 2
1
Pyi Pi
1 2
pentru un nod de colt
,

f l1
Lex

f l2
Ley
,

1 f l1 2 f l 2 L
ey
Lex ,

In care:

B x Lex
B y Ley

Lex 4

4 E I zx
K Bx

Ley 4

4 E I zy
K By

b h3
12
b
h3
I yx y
12 ,
I zx x

h Bx
,

H b
h By

y f
,
H b

x f

70

1.1Calculul momentelor de inertie ale grinzilor

a) pentru grinzile A-A si E-E

I zx x

h
0,4

0,35
H
1,1
Bx
1,35

2,25
b
0,6

x 1,1554

bh 3
60 110 3
1,1554
7,69 10 6 cm 4
12
12

b) pentru grinzile 2-2,...,5-5


h
0,4

0,35
H
1,1
By
1,75

2,9
b
0,6

I zy y

y 1,5875

b h3
60 110 3
1,5875
1,06 10 7 cm 4
12
12

c) pentru grinzile B-B,C-C si D-D


h
0,4

0,35
H
1,1
Bx
1,6

2,7
b
0,6

I zx x

x 1,5455

bh 3
60 110 3
1,5455
1,03 107 cm 4
12
12

d)pentru grinzile 1-1 si 6-6


h
0,4

0,35
H
1,1
By
1,60

2,7
b
0,6

I zy y

y 1,5455

bh 3
60 110 3
1,5455
1,03 10 7 cm 4
12
12

1.2.Calculul lungimilor elastice ale grinzilor

71

a) pentru grinzile A-A si E-E


4 270000 7,69 10 6
381,63 381cm
2,9 135

4 EI zx 4

KB x

Lex 4

b) pentru grinzile 2-2,...,5-5


Ley 4

4 EI zy 4

KB y

4 270000 1,06 10 7
387,22 387cm
2,90 175

c) pentru grinzile longitudinale B-B,C-C si D-D


Lex

4 EI zx 4

KB x

4 270000 1,03 10 7
393,35 393cm
2,9 160

d) pentru grinzile 1-1 si 6-6


Ley 4

4 EI zy 4

KB y

4 270000 1,03 10 7
393,49 393cm
2,9 160

1.3.Calculul incarcarilor in nodurile de colt (1,6,25,30)

1 f l1 2
Lex ,

f l2
Ley ,l1=l2=1,8m

pentru
l1
180

0,45 1 1,75
Lex 393
pentru
l2
180

0,45 2 1,75
Ley 393

B x Lex 160 393

1,0
B y Ley 160 393

2
1 1,75

140,13 70,065t
1 2 1,75 1 1,75
1
1,75
Py1 Py 6 Py 25 Py 30 P1

140,13 70,065t
1 2 1,75 1 1,75
1.4.Calculul incarcarilor in nodurile de pe grinzile longitudinale marginale(2,5,26,29)
Px1 Px 6 Px 25 Px 30 P1

72


1
1
Py Pi
1

f l2
Ley

Px Pi

pentru:

l1
180

0,475 2 1,635
Lex 381

B x Lex 135 381

0,767
B y Ley 175 387

0,767 1,635

149,792 83,34t
1 1 0,767 1,635
1
1
P1

149,792 66,45t
1 1 0,767 1,635

Px 2 Px 5 Px 26 Px 29 P2
Py 2 Py 5 Py 26 Py 29

nodurile(3;4;27;28)


0,767 1,635

160,216 89,14t
1 1 0,767 1,635
1
1
P3

160,216 71,079t
1 1 0,767 1,635

Px 3 Px 4 Px 27 Px 28 P3
Py 3 Py 4 Py 27 Py 28

1.5.Calculul incarcarilor in nodurile de pe grinzile transversale marginale(7,12,13,18,19,24)

Pyi Pi

Pxi Pi

l1
180

0,45 1,75
Lex 393
B L
135 393
x ex
0,771
B y Ley 175 393

pentru

nodurile( 7;12;19;24)

0,771

160,478 49,08t

0,771 1,75

1,75
P7

160,478 111,4t

0,771 1,75

Px 7 Px12 Px19 Px 24 P7
Py 7 Py12 Py19 Py 24

nodurile(13;18)

0,771

137,469 42,04t

0,771 1,75

1,75
P13

137,469 95,73t

0,771 1,75

Px13 Px18 P13


Py13 Py18

1.6.Calculul incarcarilor in nodurile centrale(8,9,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23)

73

1
1
Pyi Pi
1
Pxi Pi

f l1
Lex

B x Lex 160 393

0,928
B y Ley 175 387

nodurile(8;11;20;23)

0,928

170,09 81,89t
1 1 0,928
1
1
P8

170,09 88,22t
1 1 0,928

Px 8 Px11 Px 20 Px 23 P8
Py 8 Py11 Py 20 Py 23

nodurile(9;10;21;22)

0,928

180,624 86,94t
1 1 0,928
1
1
P9

180,624 93,68t
1 1 0,928

Px 9 Px10 Px 21 Px 22 P9
Py 9 Py10 Py 21 Py 22

nodurile(15;16)

0,928

157,615 75,86t
1 1 0,928
1
1
P15

157,615 81,75t
1 1 0,928

Px15 Px16 P15


Py15 Py16

nodurile(14;17)

0,928

147,061 70,78t
1 1 0,928
1
1
P14

147,061 81,75t
1 1 0,928

Px14 Px17 P14


Py14 Py17

1.Metoda aproximativa pentru grinda longitudinala C-C

74

1.Verificarea presiunii terenului de sub fundatie.


1.1.Calculul rezultantei incarcarilor
R

P x13 Px14 Px15 Px16 Px17 Px18 2 42,04 2 70,78 2 75,86 377,36t

1.2. Calculul greutatii grinzii si a incarcarii totale


G f LT B x H b 0,85 0,85 21,6 1,6 1,1 25 807,84t
Rt R G f 377,86 807,84 1185,2t

1.3.Presiunea efectiva sub talpa fundatiei


P

Rt
1185,2

34,29t / m 2
L B x 21,6 1,6

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

ml=1,4
q=Df
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
c=16,3kN/m2
N1=0,55
o
=20,8
deci
N2=3,18
3
=21,153kN/m
N3=5,89

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3 1,4( 21,153 1,6 0,55 17,58 3,18 16,3 5,89) 238,74t / m 2


p ef 34,29 p pl 238,74t / m 2

q D f 0,85 19,435 0,15 21,153 17,58t / m

2.Calcul static si de dimensionare a grinzii de fundare


'

'

p1 p 2 pef

Gf
LB

34,29

807,84
10,915t / m 2
21,6 1,6

q p '1 B x 10,915 1,6 17,464t / m


420,4

707,8

13
1,8

14
3,6

3,6

2.1.Calculul fortei taietoare


TA=0
T1st=174,64 1,8=314,352kN
T1dr= T1st-420,4=-106,048kN
T2st= 174,64(1,8+3,6)-420,4=522,656kN

758,6

758,6

707,8

420,4

15

16

17

18

3,6

3,6

3,6

B
1,8

75

T2dr= T2st-707,8=-185,144kN
T3st=174,64(1,8+3,62)-420,4-707,8=443,56kN
T3dr= T3st-758,6=-315,04kN
T4st=174,64(1,8+3,63)-420,4-707,8-758,6 =313,664kN
T4dr= T4st-758,6=-444,936kN
T5st=174,64 (1,8+3,64)-420,4-707,8-758,6-758,6 =183,768kN
T5dr= T5st-707,8=-524,032
T6st=174,64(3,6 5+1,8)-420,4-707,8-758,6-758,6-707,8 =104,672kN
T6dr= T6st-420,4=-315,728
TB=174,6421,6-2420,4-2707,8-2758,6=-0,128~0
2.2.Calculul momentelor incovoietoare in dreptul stalpilor
MA=0
M1st=174,64 1,82/2=282,92kNm
M1dr=M1st-69,16=213,76kNm
M2st=174,64 (1,8+3,6)2/2-420,4 3,6-69,16=963,65kNm
M2dr=M2st-45,16=918,49kNm
M3st=174,64 (1,8+23,6)2/2-69,16-45,16-420,47,2-707,83,6=1383,64kNm
M3dr=M3st-39,55=1344,09kNm
M4st=174,64 (1,8+33,62)/2-420,4 10,8-707,8 7,2-758,6 3,6-69,16-45,16-39,55=1341,61kNm
M4dr=M4st+39,55=1381,16kNm
M5st=174,64 (1,8+14,4)2/2-420,4 14,4-707,8 10,8-758,6 7,2-758,63,6-69,16-45,16=911,06kNm
M5dr=M5st+45,16=956,22kNm
M6st=174,64 (1,8+18)2/2-420,4 18-707,8 14,4-758,6 10,8-758,6 7,2-707,8 3,6-69,16=201,37kNm
M6dr=M6st+69,16=270,53kNm
MB=174,64 21,62/2-420,4 19,8-707,8 16,2-758,6 12,6-758,6 9-707,8 5,4-420,4 1,8=-14,86kNm
2.3.Calculul momentelor incovoietoare in campuri
Ma=174,64 3,62/2-420,4 1,8-69,16=305,79kNm
Mb=174,64 7,22/2-420,4 5,4-707,8 1,8-69,16-45,16=868,15kNm
Mc=174,64 10,82/2-420,4 9-707,8 5,4-758,6 1,8-69,16-45,16-39,55=1059,93kNm
Md=174,64 14,42/2-420,4 12,6-707,8 9-758,6 5,4-758,6 1,8-69,16-45,16=863,19kNm
Me=174,64 182/2-420,4 16,2-707,8 12,6-758,6 9-758,6 5,4-707,8 1,8-69,16=295,88kNm

2.4.Corectarea momentelor incovoietoare din dreptul stalpilor


yi

l i M
L

M 14,86kNm
L 21,6m

MA=0
M1st=282,92+(1,8*14,86)/21,6=284,2kNm
M1dr= 213,76+(1,8*14,86)/21,6=214,99kNm

76

M2st=963,65+(5,4*14,96)/21,6=967,365kNm
M2dr=918,49+(5,4*14,86)/21,6=922,205kNm
M3st=1383,64+(9*14,86)/21,6=1389,83kNm
M3dr= 1344,09+(9*14,86) /21,6=1350,28kNm
M4st=1341,61+(12,6*14,86)/21,6=1350,28kNm
M4dr= 1381,16+(12,6*14,86)/21,6=1389,83kNm
M5st=911,06+(16,2*14,86)/21,6=922,205kNm
M5dr=956,22+(16,2*14,86)/21,6=967,365kNm
M6st=201,37 +(19,8*14,86)/21,6=214,99kNm
M6dr= 270,5+(19,8*14,86)/21,6=284,2kNm
MB=-14,86+21,6*14,86/21,6=0

2.5.Corectarea momentelor incovoietoare din campuri


l a 3,6m

Ma=305,79+3,6*14,86/21,6=308,27kNm
lb 7,2m

Mb=868,15+7,2*14,86/21,6=873,1kNm
l c 10,8m

Mc=1059,93+10,8*14,86/21,6=1067,36kNm
l d 14,4m

Md=863,19+14,4*14,86/21,6=873,1kNm
l e 18m

Me=295,88+18*14,86/21,6=308,27kNm

77

78

2.Metoda aproximativa pentru grinda transversala 6-6

1.Verificarea presiunii terenului de sub fundatie.


1.1.Calculul rezultantei incarcarilor
R Pi Py 6 Py 7 Py18 Py19 Py 30 2 70,065 2 111,4 95,73 458,36t

M t M i M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 9,426 2,026 2,026 2,026 9,426 2,026tm

1.2. Calculul greutatii grinzii si a incarcarii totale

G f LT B y H b 0,85 0,85 22,2 1,6 1,1 25 845,24t

Rt R G f 458,36 845,24 1303,6t

1.3.Presiunea efectiva sub talpa fundatiei


Rt
6Mt
1303,6
6 2,026
P

)
2
L B y L B y 22,2 1,6 22,2 1,6 2
p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

p1 36,91t / m 2
p 2 36,49t / m 2

ml=1,4

q=Df
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici
c=16,3kN/m2
=20,8o
deci
3
=21,153kN/m

N1=0,55
N2=3,18
N3=5,89

79

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3
p pl 238,74t / m 2
p ef max p1 36,9t / m 2 p pl 238,74t / m 2
p ef 36,49 p pl 238,74t / m 2

2.Calcul static si de dimensionare a grinzii de fundare

p1
p

"

"
2

q1

q2

q me d

p1

"

p2

"

q2

36, 49

3
3,6

20,64t

1114

TA=0
T1st=206,4 1,8=371,52kN
T1dr= T1st-700,65=-329,13kN
T2st= 206,4*7,5-700,65=847,35kN
T2dr= T2st-1114=-266,65kN
T3st=206,4*11,1-700,65-1114=476,39kN
T3dr= T3st-957,3=-480,91kN
T4st=206,4*14,7-700,65-1114-957,3=262,13kN
T4dr= T4st-1114=-851,87kN
T5st=206,4*20,4-700,65-1114*2-957,3=325,195kN
T5dr= T5st-700,65=-375,455
TB=206,4*22,2-700,65*2-1114*2-957,3=-0,25 0
2.2.Calculul momentelor incovoietoare in dreptul stalpilor

5
5,7

B
1,8

845,
22, 2

845
22, 2

700,65

4
3,6

2.1.Calculul fortei taietoare

MA=0
M1st=206,4 1,82/2=334,37kNm

36,91

12,69 1
,6

957,3

13,
11 1
,6

1114

5,7

L B
G f

q1

1
1,8

p2

700,65

p1

20,9

20,3

80

M1dr=M1st-94,26=240,11kNm
M2st=206,4 (1,8+5,7)2/2-700,65 5,7-94,26=1717,04kNm
M2dr=M2st-20,26=1696,78kNm
M3st=206,4 (1,8+5,7+3,6)2/2-94,26-20,26-700,659,5-111,43,6=1934,177kNm
M3dr=M3st+20,26=1954,437kNm
M4st=206,4 (1,8+5,7+23,6)2 /2-700,65 12,9-1114 7,2-957,3 3,6-94,26-20,26+20,26=1700,76kNm
M4dr=M4st+20,26=1721,02kNm
M5st=206,4 20,42/2-700,65 18,6-1114 12,9-957,3 9,3-11145,7-94,26+20,26=218,33kNm
M5dr=M5st+94,26=312,59kNm
MB=206,4 22,22/2-700,65 20,4-1114 14,7-957,3 11,1-1114 7,5-700,65 1,8+20,26=-29,912kNm
2.3.Calculul momentelor incovoietoare in campuri
Ma=206,4 5,72/2-700,65 2,85-94,26=1261,86kNm
Mb=206,4 9,32/2-700,65 7,5-1114 1,8-94,26-20,26=1551,17kNm
Mc=206,4 12,92/2-700,65 11,1-1114 5,4-957,3 1,8-94,26-20,26+20,26=1563,3kNm
Md=206,4 18,62/2-700,65 16,8-1114 11,1-957,3 7,5-1114 1,8-94,26+20,26=1215,46kNm

2.4.Corectarea momentelor incovoietoare din dreptul stalpilor


M 29,912
L 22,2m

yi

l i M
L

MA=0
M1st=334,37+(1,8*29,912)/22,2=336,8kNm
M1dr= 240,11+(1,8*29,912)/22,2=242,54kNm
M2st=1717,04+(7,5*29,912)/22,2=1727,15kNm
M2dr=1696,78+(7,5*29,912)/22,2=1706,89kNm
M3st=1934,177+(11,1*29,912)/22,2=1949,133kNm
M3dr=1954,437+(11,1*29,912)/22,2=1969,393kNm
M4st=1700,76+(14,7*29,912)/22,2=1706,89kNm
M4dr=1721,02+(14,7*29,912)/22,2=1727,15kNm
M5st=218,33+(20,4*29,912) /22,2=242,54kNm
M5dr=312,59+(20,4*29,912)/22,2=336,8kNm
MB=-29,912+(22,2*29,912)/22,2=0
2.5.Corectarea momentelor incovoietoare din campuri
l a 5,7 m

81

Ma=1261,86+(5,7*29,912)/22,2=1269,54kNm
l b 9,3m

Mb=1551,17+(9,3*29,912)/22,2=1563,7kNm
l c 12,9m

Mc=1543,04+(12,9*29,912)/22,2=1563,7kNm
l d 18,6m

Md=1215,45+(18,6*29,912)/22,2=1269,54kNm
-

3.Metoda Winkler

82

3. 1.Grinda incarcata cu forte concentrate

L
22,2

5,65 0,6 6 grindadelungimemedie


Le
3,93

h / H 0,4 / 1,10 0,35


B y / b 1,6 / 0,6 2,7

bh 3
60 110 3
1,5455
1,03 10 7 cm 4
12
12
K s 2,9daN / cm 3
I zx y

le 4

4 EI
4 270000 1,03 10 7
4
393cm 3,93m
BK s
160 2,9

3.1.1.Determinarea fortelor fictive V1 ;V2 ;V3 ;V4

y 1,5455

83

1
2
pentru 1,55
3
4

0,2166
0,2121
0,2076
0,0113

-Sectiunea A-neglijind influienta fortelor V3 ;V4

Forta

x / lc

3 ( )

4 ( )

Q P / 2 4

Pl e
3
4

V1

1,57

-0,2079

-0,1357V

V2

0,785

0,3224

0,1612V

P1 70,065t 0,46

0,3104

0,5834

20,44

21,37

P2 111,4t

1,92

-0,1878

-0,05

-2,785

-20,55

P3 95,43t

2,85

-0,0719

-0,0534

-2,55

-6,74

P4 111,4t

3,77

-0,0052

-0,0187

-1,042

-0,57

0,0074

0,00264

0,082

0,51

14,147t

-5,98tm

P5 70,065 5,22