Sunteți pe pagina 1din 2

Avraam

Terah
Nahor
Serug
Reu
Peleg
Eber
Selah
Arpacsad

2108 n Israel Gen 25.26.; 2255 m Israel Gen 47.28


Legend:
n born
m death
Gen Genesis

2048 n Isaac Gen 21.5.; 2228 m Isaac Gen 35.28.


1948 n Avraam; Gen 25.7.; 2123 m Avraam

Sem,HamIafet
Noe

THE FLOOD 1656

Isaac

URMASI AI LUI ADAM PE LINIA LUI SET PANA LA ISRAEL

Israel

1878 n Terah; Gen 11.32.; 2083 m Terah


100 de ani

1849 n Nahor; Gen 11.25.; 1997 m Nahor

Lameh

1819 n Serug; Gen 11.23.; 2043 m Serug

Metusala

1787 n Reu; Gen 11.22.; 2026 m Reu

Enoh

1723+34=1757 n Peleg; Gen 11.19.; 1996 m Peleg

Iared

1693+30=1723 n Eber; Gen 11.17.; 2187 m Eber

Mahalaleel

1658+35=1693 n Selah; Gen 11.15.; 2126 m Selah

Cainan

1658 n Aracsad; Gen 11.10-13.; 2096 m Arpacsad

Enos
Set
Adam

500+1056=1556 n Sem; Gen 11.11.; 102+500=602 ani; 602+1556=2158 m Sem


874+182=1056 n Noe; Gen 5. 28-29.; Gen 7.6.

350+156=2006 m Noe

687+187=874 n Lameh; Gen 5.25.

182+595=777 ani; 874+777=1651 m Lameh

622+65=687 n Metusala
460+162=622
100
200
300 n Enoh
400
500
Anul 0 anul Facerii lui Adam si Eva
395+65=460 n Iared

187+782=969 ani; 687+969=1656 m Metusala; Gen 5. 27


600

700

800

900

987;1200
Luarea1300
la
1000 An1100

cer
a lui1500
Enoh;1600
Gen 5.
18-24
1400
1700
1800

1900

2000
2100
2200 2300
2400 2500
(Axa X) Ani de la Facerea lui Adam si Eva

325+70=395 n Mahalaleel; 65+830=895 ani; 395+895=1290 m Mahalaleel

Gen 5.12-17.

Continuare:
235+90=325 n Cainan ; 70+840=910 ani; 325+910=1235 m Cainan ; Gen 5.14.
Vom considera anii dupa anul 0, anul Facerii lui Adam si Eva.
Iacov adica Israel, nascut la 2108 dupa anul Facerii (a murit la 2255), avea 130
de ani candnaEnos
intratGen.
in EgiptGen 47;9.. ani; 235+905=1140 m Enos
130+105=235
5.6.; 90+815=905
;Gen.5.11.
2108 + 130 = 2238 anul intrarii in Egipt (au intrat 70 de barbati , plus un
numar nespecificat de femei si copii)
Gen 15;13. evreii robi 400 de ani in Egipt.
n Set an 130 Gen. 5.3. ; m Set an 1042 Gen. 5.8.
Exod 12;40,41. sederea evreilor in Egipt a fost de 430 de ani.
m Adam an 930 Gen. 5.5.

2238 + 430 = 2668 anul Iesirii evreilor din Egipt (cca 2 milioane de oameni).
Cartea Bibliei, 1 Imp. cap6; vers 1, spune ca Solomon a zidit Templul dupa 480 de ani de la Iesirea din Egipt (1 Imp 6;1), in al patrulea an al domniei lui.
2668 + 480 = 3148 anul zidirii Primului Templu ( zis al lui Solomon).
3148 4 = 3144 anul de inceput al domniei lui Solomon.
Istoria spune ca Solomon a domnit 971 .Hr. - 931 .Hr,(nascut in anul 1000 iHr).
Deci anul Facerii 3144 corespunde anului 971 iHr, iar anul 4115 dupa Facere corespunde cu anul 0 de Nastere al Domnului Hristos.
Calculand corespondenta anului in care suntem acum 2011 dHr. dupa calendarul contemporan:
4115 + 1 + 2011 = 6127 de la Facerea lui Adam si Eva. (am adunat +1 pentru anul 0).
Deci in anul 2011 dHr., suntem in anul 6127 de la Facerea lui Adam si Eva.

Potopul
1656

3144

0
1000
2000
3000
Axa orizontala de sus, axa anilor de la Facerea lui Adam si Eva

4115iHr.
2459 iHr.
Axa anilor dupa Nasterea Domnului Hristos

4115

4000

971 iHr.

0
iHr.

5000

6000

1000 dHr.

2000 dHr.

dHr.

Anul 2011 dHr..


Cateva concluzii: - Avraam a fost contemporan cu Noe 58 de ani
- perfect credibil faptul ca Avraam e tatal a o multime de popoare.
-

dan.bejinariu@yahoo.com