Sunteți pe pagina 1din 5

Laboratorul 9

Nume student si grupa

DETERMINAREA RAPORTULUI SEMNAL-ZGOMOT AL


SISTEMULUI TV FOLOSIND LINIILE DE TEST
Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate)
-

Probleme parcurse:

1.

Determinarea raspunsului in frecventa a sistemului TV

Sistemul de masura ce poate fi utilizat are la baza osciloscopul digital


cu memorie echipat cu modul de extensie pentru comunicatia cu calculatorul
prin portul serial RS 232 (sau GPIB sau USB in functie de echipare).
Echipamentul permite masurarea directa pe doua sau patru canale cu setarea
modului de lucru si controlul achizitiei de date prin software specializat realizat
de producatorul de echipament.
Pentru efectuarea masurarilor sunt utilizate si interconectate aparatele ca
in figura 1.
La intrarea distribuitorului de RF se poate aplica:
semnal de radiofrecventa de la antena, semnal corespunzator unui
post TV care transmite semnale de test inserate in semnalul video
complex;
semnal de la generatorul de semnale TV care se regleaza, dupa caz,
pentru a genera semnal TV in trepte de luminanta.
Nivelul semnalului de la intrarea receptorului TV este masurat cu
analizorul de spectru conectat dupa distribuitorul de RF. Semnalul astfel aplicat
si masurat contine semnalul util utilizat pentru testare si zgomotul datorat
generatorului de semnal si elementelor de interconectare aflate intre acesta si
receptor.
Aparate si materiale necesare:
Page 1

DETERMINAREA RAPORTULUI SEMNAL-ZGOMOT AL SISTEMULUI TV FOLOSIND


LINIILE DE TEST

* receptor TV cu circuit de studiu;


* antena TV si distribuitor de antena;
* analizor spectral;
* osciloscop digital cu selector de linie incorporat(doua
canale, cursoare de voltaj, selector de linii inclus, modul de
extensie pentru cuplare la calculator RS-232, accesorii pentru
masura);
* Calculator PC - pentru salvarea si prelucrarea datelor sub
mediu Windows;
Iesiri pentru masura:
Demodulator Amplificator
video
video final
Antena

dipol
Osciloscop
digital cu
dou canale

Receptor
TV Color
Distribuitor
de RF

Y1

Modul de
extensie

Y2
Generator
de semnale
TV

Analizor
de spectru
HM 5011

PC
IBM

RS 232

Sofware de
proces

Fig. 1 Conectarea echipamentelor pentru determinare


raportului semnal / zgomot

Mod de lucru:
se conecteaza echipamentele ca in figura 1;
se alege frecventa generatorului TV pentru masurari, in cazul lucrului cu
generator TV, sau se conecteaza comutatorul pe antena TV in functie de
ponderea canalelor TV cu acoperire locala (sau canalul ales din transmisia
TV pe cablu) pentru lucrul cu semnale - test inserate la emisie in semnalul
video complex;
se regleaza corespunzator receptorul TV pe canalul ales pentru obtinerea
unei imagini optime;

DETERMINAREA RAPORTULUI SEMNAL-ZGOMOT AL SISTEMULUI TV FOLOSIND


LINIILE DE TEST

se regleaza amplitudinea semnalului produs de generatorul de semnal TV


pentru a se obtine o imagine cu grad de calitate corespunzator cazului
analizat, pentru un semnal in trepte de luminanta;
osciloscopul se conecteaza la iesirea demodulatorului video sau dupa caz
si la iesirea amplificatorului final video;
se lanseaza, dupa caz, de pe calculator programul software pentru captarea
imaginii vizualizate pe ecranul osciloscopului (de exemplu pentru
osciloscopul Tektronix TDS 2000 este folosit programul Wave Star for
Oscilloscopes), se fac setarile corespunzatoare procesului de masurare si
achizitiei a formelor de semnal si a datelor de masura necesare
prelucrarilor ulterioare;
se masoara cu ajutorul cursoarelor de voltaj valorile USvv si UZGvv pe
semnalul video in trepte de luminanta (ca in figura 1.4 din materialul
teoretic);
se efectueaza calcule potrivit relatiilor:
RSZ 20 lg

in care:

U ZGef

U ZGvv
FV

U Svv
dB
U ZGef

si se alege

FV = (5 - 7 )

se pot efectua masuratori si determinari ale RSZ pentru mai multe


programe TV;
rezultatele obtinute, pentru minim doua determinari/programe TV, se trec
in tabelul 1;
dupa caz , se compara valorile raportului semnal zgomot determinate la
iesirea demodulatorului video cu valorile determinate la iesirea
amplificatorului video;
se desprind aprecieri/ concluzii pe baza rezultatelor obtinute;
se fac aprecieri asupra calitatii imaginii TV dupa valorile RSZ determinat
potrivit cerintelor de la subcapitolul 2.2 din materialul teoretic.
Tabel 1 Rezultatul determinarilor RSZ si a calitatii imaginii TV
Programul
TV

Nr.
canal

USvv
[Vvv]

UZGvv
[Vvv]

FV
aleasa

RSZ
[dB]

Calitatea imaginii
[Q] - detalii

DETERMINAREA RAPORTULUI SEMNAL-ZGOMOT AL SISTEMULUI TV FOLOSIND


LINIILE DE TEST

2. Aprecierea calitatii imaginii TV pe baza valorilor raportului semnalzgomot determinat.


Calitatea imaginii de televiziune se poate aprecia si prin valoarea
raportului semnal zgomot, masurat de regula pe catodul tubului cinescop,
poate fi incadrata intr-o scara cu cinci grade de calitate Q .
foarte buna Q = 5 pentru valori ale raportului semnal zgomot mai
mari de 45 dB;
buna Q = 4 pentru valori ale raportului semnal zgomot cuprinse intre
30 dB si 40 dB;
acceptabila Q = 3 pentru valori ale raportului semnal zgomot
cuprinse intre 20 dB si 30 dB;
saraca Q = 2 pentru valori ale raportului semnal zgomot cuprinse
intre 5 dB si 15 dB, situatie in care in conditii de iluminare foarte
scazuta a obiectului, anumite detalii pot fi inca sesizate pe imagine;
foarte slaba Q = 1 pentru valori ale raportului semnal zgomot mai
mici de 5 dB.
Pe baza rezultatului determinarilor de la problema de studiu nr.1 se va
face aprecierea calitatii imaginii TV si se va completa tabelul 1, ultima coloana,
pentru fiecare program explorat.
Calcule prentru RSZ:

DETERMINAREA RAPORTULUI SEMNAL-ZGOMOT AL SISTEMULUI TV FOLOSIND


LINIILE DE TEST

CONCLUZII desprinse din determinarile efectuate:


-

Intrebari:
1. Care sunt cauzele inrautatirii valorii RSZ?
2. Cate grade de calitate sunt stabilite pentru aprecierea
imaginii TV si care sunt acestea?
Raspuns:
1.

Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate.