Sunteți pe pagina 1din 17
SISTEM DE TELEGESTIUNE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC & PLATFORMĂ PENTRU SMART CITY
SISTEM DE TELEGESTIUNE
PENTRU ILUMINATUL PUBLIC
&
PLATFORMĂ
PENTRU
SMART
CITY

INVESTIȚIE REDUSĂ

FLEXIBIL ȘI ADAPTABIL

PLATFORMĂ PENTRU SMART CITY INVESTIȚIE REDUSĂ FLEXIBIL ȘI ADAPTABIL ORIENTAT SPRE VIITOR UȘOR DE IMPLEMENTAT

ORIENTAT SPRE VIITOR

UȘOR DE IMPLEMENTAT

În întreaga lume, orașele generează oportunități pentru societate. Odată cu creșterea în dimensiune a aglomerărilor urbane însă, conservarea resurselor și sustenabilitatea au devenit subiecte importante pe ordinea de zi a municipalităților. Cum statisticile arată că populația urbană va ajunge la 70% din totalul populației planetei în jurul anului 2050, inteliLIGHT® reprezintă o soluție pentru un viitor mai bun. Un sistem ecologic, sustenabil și abil de iluminat public, alături de o platformă inteligentă pentru Smart City.

Lorand Mozes CEO, Flashnet SRL

inteliLIGHT® este un sistem integrat de telegestiune a iluminatului public care se adaptează la rețeaua de iluminat public existentă. Prin modernizarea infrastructurii de iluminat nu doar că se economisesc bani, ci se transformă întreaga rețea de distribuție într-o structură inteligentă compatibilă cu multiple aplicații viitoare.

INVESTIȚIE REDUSĂ

inteliLIGHT® nu necesită modi cări ale sistemului de iluminat existent, nici lucrări speciale de construcții. Se adaptează corpurilor de cări ale sistemului de iluminat existent, nici lucrări speciale de construcții. Se adaptează corpurilor de iluminat existente, indiferent dacă acestea utilizează balasturi electronice sau electromagnetice. În plus, InteliLIGHT® este perfect adaptabil sistemelor inovatoare de nanțare, inclusiv ESCO, iar economia de bani se poate observa încă de la instalarea primei unități de control în cutia de distribuție (RTU) și a controllerelor aferente.

inteliLIGHT® este construit astfel încât să se adapteze nevoilor speci ce ale ecărui oraș. Sistemul utilizează o varietate de senzori și sisteme exibile personalizabile în ce ale ecărui oraș. Sistemul utilizează o varietate de senzori și sisteme exibile personalizabile în funcție de necesitățile indicate de municipalitate; de asemenea, inteliLIGHT® se va adapta fără probleme la rețeaua de electricitate existentă. Nu este necesară instalarea sistemului în tot orașul odată, nici existența continuității între segmentele de iluminat controlate de sistem. Fiecare oraș este unic și suntem gata să îi acceptăm provocarea.

FLEXIBIL ȘI ADAPTABIL

Folosind protocoale deschise, ind scalabil și adaptabil la componentele furnizate de terți, inteliLIGHT® se integrează cu sistemele actuale ind scalabil și adaptabil la componentele furnizate de terți, inteliLIGHT® se integrează cu sistemele actuale și viitoare ale orașelor. De asemenea, controlul individual al becurilor permite ca întreaga rețea de iluminat public să e continuu sub tensiune. Întreg sistemul se transformă astfel într-o platformă Smart City răspândită în tot orașul.

ORIENTAT SPRE VIITOR

inteliLIGHT® este o soluție abilă, livrată la cheie, susținută de un proces simplu și e cient de implementare. Evaluarea abilă, livrată la cheie, susținută de un proces simplu și e cient de implementare. Evaluarea compatibilității tehnice, proiectarea sistemului și inslatalrea proiectului pilot vor decurge uent sub supravegherea inginerilor noștri. Iar după validarea rezultatelor, implementarea efectivă va un proces rapid și e cient.

UȘOR DE IMPLEMENTAT

ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT Iluminatul public asigură un mediu mai sigur atât pentru pietoni, cât și

ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT

Iluminatul public asigură un mediu mai sigur atât pentru pietoni, cât și pentru tra cul rutier. De asemenea, un iluminat de calitate va pune mai bine în valoare arhitectura și frumusețea orașului, încurajând activitățile comerciale și turistice.

inteliLIGHT®

HARDWARE

SOFTWARE

SMART CITY

IMPLEMENTATION

inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT inteliLIGHT®
inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT inteliLIGHT®
www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu
SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT inteliLIGHT® este un sistem de

ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT

inteliLIGHT® este un sistem de telegestiune care asigură controlul individual al ecărei lămpi stradale din oraş. Lumina este furnizată acolo unde și când e necesar, deoarece ecare corp de iluminat poate pornit, oprit sau i se poate regla intensitatea luminoasă, manual sau conform unor programe prestabilite.

Sistemul permite culegerea și analizarea în timp real a informațiilor despre starea rețelei de iluminat, transformând-o în același timp într-o infrastructură inteligentă a orașului. Instrumentele de management puse la dispoziție de aplicația software oferă o hartă în timp real a sistemului, semnalează orice modi care în rețea, alertează despre posibilele pierderi de energie și oferă proceduri avansate de optimizare. Dar cum funcţionează de fapt inteliLIGHT®?

de optimizare. Dar cum funcţionează de fapt inteliLIGHT®? PARC 100% 0% 20 21 22 23 24
PARC 100% 0% 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7
PARC
100%
0%
20 21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
Timp
STRADĂ PRINCIPALĂ
100%
0%
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
Timp
ZONĂ REZIDENȚIALĂ
100%
0%
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
Timp
Putere lampă
Putere lampă
Putere lampă
6 7 8 Timp Putere lampă Putere lampă Putere lampă ZONĂ INDUSTRIALĂ 100% 0% 20 21
6 7 8 Timp Putere lampă Putere lampă Putere lampă ZONĂ INDUSTRIALĂ 100% 0% 20 21
6 7 8 Timp Putere lampă Putere lampă Putere lampă ZONĂ INDUSTRIALĂ 100% 0% 20 21
ZONĂ INDUSTRIALĂ 100% 0% 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
ZONĂ INDUSTRIALĂ
100%
0%
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
Timp
6
Putere lampă

CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL?

APRINDE ŞI STINGE LUMINILE6 7 8 Timp 6 Putere lampă CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL? InteliLIGHT® oferă posibilitatea de a controla

InteliLIGHT® oferă posibilitatea de a controla sistemul până la nivelul ecărui bec, lămpile putând tratate individual sau putând grupate după criterii prede nite. În funcţie de necesități, se poate selecta unul dintre programele de iluminat prestabilite, se poate crea un program special adaptat zonei sau se poate controla manual ecare lampă.

COMUNICĂ PRIN REŢEAadaptat zonei sau se poate controla manual ecare lampă. inteliLIGHT® comunică între lămpi şi sistemele

inteliLIGHT® comunică între lămpi şi sistemele instalate în cutiile de distribuție prin liniile de tensiune (Power Line Communication) sau WiFi. Pentru comunicația între punctele de aprindere şi aplicația software se utilizează orice conexiune la Internet disponibilă local. inteliLIGHT® utilizează la maximum infrastructura existentă și nu necesită lucrări suplimentare pentru a instala sistemul.

CONTROLEAZĂ INFRASTRUCTURAnecesită lucrări suplimentare pentru a instala sistemul. Pe lângă managementul iluminatului public, software-ul

Pe lângă managementul iluminatului public, software-ul inteliLIGHT® StreetLight Control poate controla și diverse dispozitive conectate la reţeaua de iluminat. Sisteme de irigare pentru spații verzi, sisteme de stingere a incendiilor, porţi sau uşi acționate electric – toate pot integrate în rețea, oferind în plus municipalității informații detaliate despre starea lor de funcționare.

REDUCE INTENSITATEA LUMINIIinformații detaliate despre starea lor de funcționare. Pentru orele din noapte în care tra cul scade

Pentru orele din noapte în care tra cul scade simţitor, sistemul permite reducerea intensității luminii fără a afecta nivelul de siguranță a cetățenilor. Scad astfel consumul de energie electrică şi emisiile de dioxid de carbon, prelungind în același timp durata de viață a echipamentelor. inteliLIGHT® este furnizat cu scenarii prestabilite de scădere a intensității luminii pentru zonele urbane cele mai răspândite. Nu numai că se economisesc bani, dar se și reduce semni cativ poluarea luminoasă a orașului.

SUPRAVEGHEAZĂ ORAŞULși reduce semni cativ poluarea luminoasă a orașului. Datorită controlului individual al becurilor, reţelele de

Datorită controlului individual al becurilor, reţelele de iluminat public gestionate de inteliLIGHT® rămân alimentate cu energie și pe timpul zilei. De aceea poate instalat de-a lungul reţelei de iluminat un număr mare de senzori sau camere video, transformând întreg sistemul într-o platformă care să furnizeze informații esențiale municipalității.

RAPORTEAZĂ ŞI PLANIFICĂ MENTENANȚAcare să furnizeze informații esențiale municipalității. Serverele inteliLIGHT® primesc şi compilează permanent

Serverele inteliLIGHT® primesc şi compilează permanent informaţii din reţea. inteliLIGHT® StreetLight Control Network Management Software (NMS) este o aplicaţie care oferă instrumente avansate de analiză, raportare a avariilor și plani care personalizată a lucrărilor de întreţinere; în plus, oferă back-up zilnic automat şi proceduri de recuperare.

7
7

inteliLIGHT®

HARDWARE

SOFTWARE

SMART CITY

IMPLEMENTATION

inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu BENEFICII inteliLIGHT® 8 Costurile cu
inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu BENEFICII inteliLIGHT® 8 Costurile cu
www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu
SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu BENEFICII inteliLIGHT® 8 Costurile cu energia electrică

BENEFICII inteliLIGHT®

8
8

Costurile cu energia electrică sunt reduse imediat cu până la 35% printr-un program inteligent de aprindere și stingere a luminilor, prin reducerea progresivă a intensităţii luminoase şi prin managementul

e cient al consumului. În același timp, costurile operaţionale sunt

scăzute cu până la 42% datorita e cientizării activităților de reparații și întreținere, alături de menetenanța preventivă realizată pe baza rapoartelor generate de sistem.

ELECTRICITATE

ECONOMII de până la 35%
ECONOMII de până la 35%

› reducerea intensităţii luminoase sau chiar oprirea iluminatului stradal atunci când nivelul redus de tra c din zonă o permite

› monitorizarea consumului şi astfel identi carea şi reducerea pierderilor de energie

MENTENANȚĂ

ECONOMII de până la 42%
ECONOMII de până la 42%

› prelungirea duratei de viaţă a echipamentelor datorită reducerii gradului lor de utilizare

› anticiparea şi evitarea avariilor prin monitorizarea permanentă a reţelei

› furnizarea de informaţii precise despre defecţiunile apărute echipelor de intervenție (descrierea problemei, localizare exactă)

› eliminarea inspecţiei de noapte şi realocarea resurselor către sarcini mai productive

› reducerea bugetului blocat în piese de schimb determinat de monitorizarea timpului de viaţă al echipamentelor și estimarea duratei de viață rămase

VENITURI PENTRU COMUNITATEal echipamentelor și estimarea duratei de viață rămase De vreme ce reţelele de iluminat stradal controlate

De vreme ce reţelele de iluminat stradal controlate de inteliLIGHT® sunt alimentate cu energie și în timpul zilei, acestea permit montarea de senzori şi aplicaţii suplimentare. Panouri publicitare instalate pe stâlpii de iluminat, stații de încărcare pentru vehicule electrice sau acces WiFi în întreg orașul sunt doar câteva idei care pot implementate cu ușurință și care vor genera venituri suplimentare pentru comunitate.

Prin diminuarea risipei de lumină și de energie, inteliLIGHT® ajută la reducerea impactului pe care oraşul îl are asupra mediului înconjurător în conformitate cu cele mai ridicate standarde. Se vor reduce astfel emisiile de CO2, iar poluarea luminoasă care afectează păsările migratoare şi vieţuitoarele în general va scădea semni cativ. cativ.

MAI PUŢINĂ POLUARE LUMINOASĂ ŞI EMISII REDUSE DE CO2

Cu un sistem de iluminat public care funcţionează 99,99% din timp, inteliLIGHT® ajută la evitarea situațiilor neplăcute cauzate de lipsa luminii pe stradă. Locuitorii și vizitatorii orașului se simt în siguranță, camerele de supraveghere şi butoanele de panică ajută la gestionarea situațiilor de urgență, iar sumele importante economisite vor putea utilizate pentru alte proiecte în bene ciul comunității. utilizate pentru alte proiecte în bene ciul comunității.

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ PENTRU LOCUITORI

Prin furnizarea permanentă de energie şi comunicaţii prin reţeaua electrică, alături de utilizarea protocoalelor deschise, inteliLIGHT® devine o adevărată platformă pentru implementarea sistemelor Smart City. Se pot îmbunătăţi astfel permanent condiţiile de trai şi se poate creşte atractivitatea oraşului pentru afaceri și turism.pentru alte proiecte în bene ciul comunității. CONFORT ȘI SIGURANȚĂ PENTRU LOCUITORI UN PAS SPRE VIITOR

UN PAS SPRE VIITOR

9
9
ARHITECTURA SISTEMULUI inteliLIGHT® InteliLIGHT® este un sistem de telegestiune a iluminatului public integrat și

ARHITECTURA SISTEMULUI inteliLIGHT®

InteliLIGHT® este un sistem de telegestiune a iluminatului public integrat și abil, prevăzut cu sisteme avansate de siguranță și care se adaptează infrastructurii existente în oraș.

inteliLIGHT®

HARDWARE

SOFTWARE

SMART CITY

IMPLEMENTATION

www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu

ARHITECTURA SISTEMULUI inteliLIGHT®

Sistemul inteliLIGHT® este adaptabil şi abil. Modulele pot controla orice tip de bec sau balast existent pe piață, comunică utilizând cablurile de curent existente şi soluţiile de acces la Internet disponibile și asigură managementul ecărei lămpi din sistemul de iluminat stradal. În același timp, sistemul urmărește parametrii electrici ai rețelei și raportează în timp real orice eroare sau disfuncționalitate.

Software-ul InteliLIGHT® StreetLight Control vine în completarea avantajelor sistemului hardware, oferind scalabilitate pentru un număr nelimitat de lămpi și integrând toate procesele și funcțiile corelative necesare unui sistem modern de telegestiune a iluminatului public.

12
12
unui sistem modern de telegestiune a iluminatului public. 12 LA NIVELUL BECULUI Controllerele inteliLIGHT® sunt

LA NIVELUL BECULUI

Controllerele inteliLIGHT® sunt compatibile cu toate tipurile de becuri și balasturi din rețeaua de iluminat public (electromagnetice sau electronice). Acestea asigură controlul individual și monitorizarea funcționării lămpilor - gestionează funcțiile de aprindere, stingere și reducere a intensității luminii (dimming), oferind în același timp raportări detaliate ale parametrilor de funcționare și semnalând erorile apărute.

COMUNICAȚII PE CABLUL ELECTRIC (PLC)de funcționare și semnalând erorile apărute. Comunicația între concentratorul de date a at în

Comunicația între concentratorul de date a at în punctul de aprindere și modulele de control din lampă se face prin cablurile de tensiune, folosind protocolul LONWorks. Pentru extinderea ariei de operare, inteliLIGHT® include mecansime avansate de ampli care si asigurare a continuității semnalului, menținând astfel funcționarea sistemului indiferent de dimensiunea rețelei de iluminat.

TERMINALUL DIN PUNCTUL DE APRINDERE (RTU)sistemului indiferent de dimensiunea rețelei de iluminat. RTU este un ansamblu de echipamente care gestionează

RTU este un ansamblu de echipamente care gestionează intermediar toată comunicația și toate informațiile utilizate de sistem. Aici ajung, se procesează și se retransmit comenzile aplicației software către modulele hardware care controlează becurile. De asemenea, terminalul colectează informațiile de la controllerele aferente, le analizează, le prioritizează și le trimite spre software-ul inteliLIGHT®. Sistemele redundante de securitate implementate asigură funcționarea sistemului de iluminat chiar și în situații neprevăzute, cum ar problemele de comunicație.

COMUNICAȚII PRIN INTERNETneprevăzute, cum ar problemele de comunicație. Comunicația dintre punctele de aprindere (unde sunt

Comunicația dintre punctele de aprindere (unde sunt instalate echipamentele RTU) și aplicația centrală se realizează prin orice tip de rețea IP disponibilă, Ethernet sau HSUPA/GPRS. Pentru a asigura securitatea transmisiilor sunt utilizate conexiuni VPN, iar pentru continuitate pot instalate sisteme redundante de comunicație si protocoale de load-balancing.

redundante de comunicație si protocoale de load-balancing. LA NIVELUL APLICAȚIEI Disponibilă în trei versiuni (Lite,

LA NIVELUL APLICAȚIEI

Disponibilă în trei versiuni (Lite, Professional și Enterprise), aplicația inteliLIGHT® StreetLight Control NMS este intregrată cu modulele inteliLIGHT® și asigură managementul la distanță al sistemului de iluminat public și monitorizarea permanentă a rețelei electrice. În funcție de dimensiunile proiectului și de solicitările speciale apărute, vom alege împreună cea mai potrivită soluție software pentru dumneavoastră.

13
13
www.inteliLIGHT.eu TERMINALUL DIN PUNCTUL DE APRINDERE (RTU) Terminalul (RTU - Remote Terminal Unit), plasat în
www.inteliLIGHT.eu TERMINALUL DIN PUNCTUL DE APRINDERE (RTU) Terminalul (RTU - Remote Terminal Unit), plasat în
www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu TERMINALUL DIN PUNCTUL DE APRINDERE (RTU) Terminalul (RTU - Remote Terminal Unit), plasat în punctele

TERMINALUL DIN PUNCTUL DE APRINDERE (RTU)

Terminalul (RTU - Remote Terminal Unit), plasat în punctele de aprindere, este o unitate inteligentă care culege datele și măsurătorile efectuate de modulele alocate, le procesează, le optimizează și le trimite la software-ul central de management al rețelei. Mai multe sisteme de siguranță acționează în paralel pentru ca iluminatul public să funcționeze fără întreruperi, chiar și în cazul apariției unor probleme neprevăzute.

chiar și în cazul apariției unor probleme neprevăzute. LA NIVELUL CORPULUI DE ILUMINAT Controllerele inteliLIGHT®

LA NIVELUL CORPULUI DE ILUMINAT

Controllerele inteliLIGHT® permit managementul și monitorizarea oricărei structuri de iluminat public. Ele sunt compatibile cu orice tip de balast, electronic sau electromagnetic, și pot controla orice tip de corp de iluminat, inclusiv pe cele decorative sau arhitec- turale. În plus, pot comanda orice dispozitiv auxiliar care se alimentează de la rețeaua de iluminat.

auxiliar care se alimentează de la rețeaua de iluminat. 14 MODULE PENTRU CONTROLUL BALASTURILOR: Acestea sunt
14
14

MODULE PENTRU CONTROLUL BALASTURILOR:

Acestea sunt proiectate cu scopul de a asigura controlul de la distanță al oricărei lămpi din instalația de iluminat. Pe lângă aprinderea, stingerea și reducerea intensității luminoase, modulele efectuează culegerea de informații despre starea lămpii (tensiune și curent, defecte ale lămpii sau ale balastului, defecțiuni ale dispozitivului, detectarea de avarii la împământare, defecțiuni ale condensatorilor etc.).

FPM-152

› pentru lămpi cu balast electromagnetic

› până la 150W

› pentru lămpi HPS și MH HID

FPM-402

› pentru lămpi cu balast electromagnetic

› până la 400W

› pentru lămpi HPS și MH HID

FPE-220/220D

› pentru lămpi cu balast electronic

› până la 500W

› pentru interfețe 0-10V (220) sau DALI (220D)

CONTROLLER ELECTRONIC ON/OFF FPX-220

Un modul de control universal care operează nu doar orice lampă, dar și orice dispozitiv conectat la rețeaua de electricitate. Modulul poate porni/opri dispozitivul atașat, având în același timp implementate și funcțiile de feedback. Acest modul este gândit să administreze aplicații de până la 500W și contactoare.

CONCENTRATOR DE DATE / SMART SERVER FPC-200

Folosind tehnologia Echelon Powerline (i.LONSmartServer 2.0), acest dispozitiv colectează datele primite de la controllere și codi ca informația în conformitate cu protocolul LONWORKS/ANSI709.1, transmițând-o ulterior spre procesare către aplicația centrală prin liniile de tensiune, cablu torsadat, radio (RF), infraroșu (IR), cablu coaxial sau bră optică.

ANALIZOARE DE REȚEA FNM-232, FNM-236

Aceste module sunt destinate măsurării și analizării parametrilor electrici din rețelele de iluminat public și transmiterii lor în timp real serverului central. Analizoarele măsoară direct parametri ca: factorul de putere, puterea activă/reactivă/aparentă, tensiunea, intensitatea, frecvența, energia activă/reactivă zilnică; de asemenea, asigură informațiile necesare pentru determinarea altor parametri precum: raportul curent al transformatorului, praguri de tensiune/putere și praguri de consum pe timp de zi sau de noapte.

DETECTOR PREZENȚĂ TENSIUNE FVD–124

Proiectat să monitorizeze rețele electrice de până la 300V și să furnizeze feedback în timp real cu parametrii măsurați. Defecțiunile siguranțelor, cablurilor, contactoarelor, întrerupătorului principal sau alimentării principale sunt raportate instantaneu serverului central.

DISPOZITIV INTELIGENT pentru COMUNICAŢIE FRB-110

Nucleul inteligent al terminalului din punctul de aprindere, asigură:

PROCESAREA DATELOR – adună și compactează datele de la controlerele atașate corpurilor

de iluminat, analizoarele de rețea și concentratoarele de date pentru a putea trimise cât mai

e cient serverului central.

COMUNICAȚIA - asigură legătura securizată VPN (3G, WiFi sau Ethernet) între controlerele atașate corpurilor de iluminat, echipamentele terminalului din punctul de aprindere și softul inteliLIGHT® de telegestiune a iluminatului.

SIGURANȚA - asigură funcționarea optimă a sistemului în cazul situațiilor neprevăzute de întrerupere a comunicației conform unor criterii pre-de nite, memorând istoricul evenimentelor și sincronizându-se cu serverul central de îndată ce conexiunea este restabilită.

inteliLIGHT®
inteliLIGHT®
HARDWARE SOFTWARE
HARDWARE
SOFTWARE
SMART CITY
SMART CITY
IMPLEMENTATION 15
IMPLEMENTATION
15

inteliLIGHT®

HARDWARE

SOFTWARE

SMART CITY

IMPLEMENTATION

inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu APLICAȚIA inteliLIGHT® STREETLIGHT CONTROL
www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu

APLICAȚIA inteliLIGHT® STREETLIGHT CONTROL NMS

Experiența noastră în domeniul producției de dispozitive hardware care controlează și monitorizează sistemul de iluminat public ne-a permis să înțelegem care sunt funcțiile necesare unui software de telegestiune. Am identi cat și implementat în software-ul nostru toți algoritmii, procesele şi funcţiile corelative necesare pentru un sistem de management integrat modern.

În plus, software-ul nostru se integrează perfect cu modulele inteliLIGHT® și cu dispozitivele de comunicație, dar este de asemenea compatibil cu orice soluție bazată pe protocoale deschise (open protocols) disponibilă pe piață.

inteliLIGHT® StreetLight Control este disponibil în trei versiuni (LITE, PROFESSIONAL și ENTERPRISE) care combină grade de complexitate progresive cu funcționalități îmbunătățite, în funcție de dimensiunea infrastructurii de iluminat și de cererile speci ce ale clientului.

16
16

inteliLIGHT® folosește cele mai recente tehnologii VPN și de criptare a datelor pentru a asigura securitatea transferului de informații și invulnerabilitatea sistemului. Siguranța în operarea sistemului este extrem de importantă pentru noi; din acest motiv studiem și îmbunătățim permanent protocoalele de securitate ale aplicației, eliminând toate vulnerabilitățile.de iluminat și de cererile speci ce ale clientului. 16 SIGURANȚĂ Aplicația inteliLIGHT® StreetLight Control

SIGURANȚĂ

Aplicația inteliLIGHT® StreetLight Control este disponibilă și ca soluție software locală. Toate datele se pot stoca pe serverul propriu al clientului, nu în cloud. Clientul are control total asupra rețelei și sistemului, putând opera cu propriile proceduri de securitate, în conformitate cu politica proprie.eliminând toate vulnerabilitățile. SIGURANȚĂ CONTROL Cele trei versiuni software au apărut din dorința

CONTROL

Cele trei versiuni software au apărut din dorința de a putea adapta mai bine sistemul la necesitățile reale ale proiectelor de iluminat implementate. Suita de aplicatii software inteliLIGHT® este adaptabilă astăzi oricarui proiect de iluminat public inteligent, indiferent de mărime sau complexitate. Mai mult, soluțiile software inteliL- IGHT® sunt proiectate să funcționeze împreună cu diferite tipuri de soluții tehnice, indiferent de tipul lămpilor controlate sau chiar de furnizorul de module de control. Aplicația este deschisă pentru extinderi și dezvoltări ulterioare, fără a condiționa opțiunile viitoare de achiziții hardware ale orașului.de securitate, în conformitate cu politica proprie. CONTROL FLEXIBILITATE Fiecare oraș este unic și putem personaliza

FLEXIBILITATE

Fiecare oraș este unic și putem personaliza software-ul în funcție de solicitările speci ce ale proiectului. Funcțion- alități sau rapoarte speciale, aspecte legate de limba de utilizare sau ce ale proiectului. Funcțion- alități sau rapoarte speciale, aspecte legate de limba de utilizare sau alte cereri speci ce pot integrate în software-ul inteliLIGHT® StreetLight Control. Și cum bugetul poate prevedea o achiziție de licență software completă în loc de o licență SAAS (Software as a Service), putem să ne adaptăm și la acest gen de solicitare.

PERSONALIZARE

Software-ul gestionează informații complexe care se pot folosi pentru îmbunătățirea performanței sistemului de iluminat. Nu există pe piață nicio soluție integrată care să realizeze culegerea de date la acest nivel de detaliu. Astfel, utilizatorii au acces la rapoarte de calitate mai bună, pot analiza detaliat situația de pe teren și au posibili- tatea să ia decizii de management mai bune, în timp real.SAAS (Software as a Service), putem să ne adaptăm și la acest gen de solicitare. PERSONALIZARE

INFORMAȚII DETALIATE

17
17

inteliLIGHT®

HARDWARE

SOFTWARE

SMART CITY

IMPLEMENTATION

inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu inteliLIGHT® StreetLight Control Lite
inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu inteliLIGHT® StreetLight Control Lite
www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu
SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu inteliLIGHT® StreetLight Control Lite inteliLIGHT®

inteliLIGHT® StreetLight Control Lite

inteliLIGHT® StreetLight Control Lite este cea mai simplă aplicație a suitei NMS și poate controla în mod e cient până la 5000 de module inteliLIGHT®. Este o aplicație Java de sine stătătoare , care oferă control de bază asupra instalațiilor de iluminat din clădiri, parcări, parcuri industriale și zone comerciale.

Mai mult, inteliLIGHT® StreetLight Control NMS Lite poate controla orice dispozitiv legat la rețeaua electrică, inclusiv sisteme de irigare, porți acționate electric și multe altele.

CARACTERISTICI:

› Controlează până la 5000 de dispozitive

› Vizualizare pe hartă a dispozitivelor controlate

› Gestionează aprinderea/stingerea luminilor

› Gestionează reducerea intensității luminilor (dimming)

› Compatibil cu diverse tipuri de lămpi și module de control

› Controlează alte dispozitive (comandarea la distanță a ușilor sau barierelor automate)

› Interfață în mai multe limbi

sau barierelor automate) › Interfață în mai multe limbi Versiunea inteliLIGHT® StreetLight Control Lite poate
sau barierelor automate) › Interfață în mai multe limbi Versiunea inteliLIGHT® StreetLight Control Lite poate
sau barierelor automate) › Interfață în mai multe limbi Versiunea inteliLIGHT® StreetLight Control Lite poate

Versiunea inteliLIGHT® StreetLight Control Lite poate descărcată și testată gratuit, în condițiile în care proiectul conține maximum 300 de lămpi/dispozitive controlate. Puteți folosi codul QR de mai jos pentru a descărca și a începe să folosiți imediat cea mai simplă aplicație de telegestiune din portofoliul inteliLIGHT®.

aplicație de telegestiune din portofoliul inteliLIGHT®. sau accesați www.inteliLIGHT.eu pentru a descărca direct o

sau accesați www.inteliLIGHT.eu pentru a descărca direct o copie gratuită

18
18

inteliLIGHT® StreetLight Control Professional

inteliLIGHT® StreetLight Control Professional Edition este un software de management al rețelei de iluminat proiectat să controleze un număr maxim de 50.000 de lămpi.

Scrisă în PHP și funcționând pe o bază de date MYSQL, versiunea profesională a aplicației inteliLIGHT® trebuie instalată pe un server dedicat. În plus față de ediția Lite, StreetLight Control Professional furnizează instrumente complexe de management și monitorizare, inclusiv feedback detaliat asupra funcționării ecărei lămpi, raportarea erorilor înregistrate în rețea, dar și instrumente de programare a activităților de întreținere și reparații.

inteliLIGHT® StreetLight Control Professional Edition este recomandat pentru orașe mici și medii care doresc să revoluționeze managementul rețelei de iluminat public, oferind exibilitate, control detaliat al ecărui bec sau grup de becuri, instrumente avansate de raportare si plani care, dar și posibilitatea instalării altor aplicații Smart City de-a lungul rețelei.

altor aplicații Smart City de-a lungul rețelei. ALTE CARACTERISTICI, în plus față de versiunea Lite: ›
altor aplicații Smart City de-a lungul rețelei. ALTE CARACTERISTICI, în plus față de versiunea Lite: ›
altor aplicații Smart City de-a lungul rețelei. ALTE CARACTERISTICI, în plus față de versiunea Lite: ›

ALTE CARACTERISTICI, în plus față de versiunea Lite:

› Baza de date MySQL poate gestiona până la 50.000 de dispozitive

› Sistem avansat de plani care a funcționării iluminatului public

› Management al userilor, de nirea pro lelor, alocarea zonelor

› Monitorizare și feedback în timp real

› Management al alertelor și avariilor din rețea, avertizare imediată prin sms sau email, programarea de răspunsuri automate ale aplicației în anumite situații

› Raportare detaliată și gra ce de măsurare a performanței sistemului

› Detectarea consumului neautorizat de energie

› Monitorizarea timpului de viață a lămpilor, monitorizarea economiei de energie

› Alerte de cablu secționat, alți senzori disponibili

› Permite operarea de servicii Smart City precum Near Zero Street Lighting Cost sau încărcarea vehiculelor electrice

› Conexiune de date securizată prin VPN

› Compatibil cu tablete operate de iOS/Android

CONTROLEAZĂ PÂNĂ LA 50.000 DE DISPOZITIVE

19
19

inteliLIGHT®

HARDWARE

SOFTWARE

SMART CITY

IMPLEMENTATION

inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu inteliLIGHT® StreetLight Control SUITE LITE
inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu inteliLIGHT® StreetLight Control SUITE LITE
www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu

inteliLIGHT® StreetLight Control SUITE

LITE

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

APLICAȚIE ȘI BAZA DE DATE

Aplicație Java independentă.

Aplicație tip server bazată pe MySQL/PHP.

Aplicație tip server bazată pe Oracle. Bază de date mai rapidă, mai e cientă.

NUMĂR DISPOZITIVE

Controlează până la 5 000 de dispozitive. Gratuit până la 300.

Controlează până la 50 000 de lămpi și dispozitive.

Controlează un număr nelimitat de lămpi și dispozitive.

CONTROLATE

DIMENSIUNE

Sate, zone comerciale, parcuri industriale.

Pentru orașe mici și medii.

Pentru aglomerări urbane și metropole

ZONĂ PROIECT

CARACTERISTICI

Control manual de la distanță, comutare a luminii PORNIT/OPRIT, reducerea intensității luminoase.

Control manual sau programat de la distanță, comutarea luminii, reducerea intensității luminoase. Programare avansată. Monitorizare și feedback în timp real.

Control manual sau programat de la distanță, comutarea luminii, reducerea intensității luminoase. Programare avansată. Monitorizare și feedback în timp real. Număr nelimitat de niveluri gestionate și grupări de corpuri de iluminat. Administrarea de volume mari de date, grupări, ltrări și acțiuni de actualizare multiplă.

DE BAZĂ

ALE SISTEMULUI

CARACTERISTICI

Compatibil cu diverse tipuri de lămpi și de module de control. Vizualizări simple ale dispozitivelor controlate, interfață multilingvă.

Compatibil cu diverse tipuri de lămpi și de module de control. Vizualizări avansate și interactive ale dispozitivelor controlate, interfață multilingvă.

Compatibil cu diverse tipuri de lămpi și de module de control. Vizualizări avansate și interactive ale dispozitivelor controlate, interfață multilingvă.

ADIȚIONALE

MANAGEMENTUL

 

Managementul userilor, al privilegiilor, alocarea zonelor

Managementul avansat al userilor, de nirea privilegiilor, alocarea zonelor și alocarea de responsabilități în managementul sistemului (inclusiv sub-sisteme independente)

UTILIZATORILOR

ALERTE PENTRU AVARII ȘI ERORI

 

Gestionarea alertelor și avariilor, noti care imediată prin sms sau email, posibilitate de a programa reacții automate ale sistemului. Detectarea consumului neautorizat de energie. Prioritizarea alertelor.

Gestionarea alertelor și avariilor, noti care imediată prin sms sau email, posibilitate de a programa reacții automate ale sistemului. Detectarea consumului neautorizat de energie. Prioritizarea alertelor.

SENZORI

 

Avertizare secționare cabluri, deschidere uși de la stâlpi, impact asupra stâlpilor și alte informații provenite de la senzorii montați pe rețea.

Avertizare secționare cabluri, deschidere uși de la stâlpi, impact asupra stâlpilor și alte informații provenite de la senzorii montați pe rețea

INSTRUMENTE DE

 

Instrumente avansate de raportare și gra ce de performanță. Rapoarte de utilizare a lămpilor, rapoarte de economisire a energiei, starea corpurilor de iluminat.

Instrumente avansate de raportare și gra ce de performanță. Rapoarte de utilizare a lămpilor, rapoarte de economisire a energiei, starea corpurilor de iluminat. Sistem interactiv de raportare cu capacități de ltrare îmbunătățite.

RAPORTARE ȘI

GRAFICE

DISPOZITIVE

 

Poate controla alte dispozitive. Permite administrarea unor servicii inteligente precum Near Zero sau încărcarea Vehiculelor Electrice.

Poate controla alte dispozitive. Permite administrarea unor servicii inteligente precum Near Zero sau încărcarea Vehiculelor Electrice.

CONTROLATE

Poate controla alte dispozitive.

SUPLIMENTAR

ALTE ASPECTE

 

Compatibil cu tablete iOS/Android

Compatibil cu tablete iOS/Android

inteliLIGHT® StreetLight Control Enterprise

inteliLIGHT® StreetLight Control Enterprise Edition integrează cel mai avansat și e cient set de caracteristici, permițând managementul detaliat și monitorizarea sistemelor de iluminat public din aglomerările urbane.

Folosind o bază de date Oracle/PostgreSQL, versiunea Enterprise este gândită să controleze un număr nelimitat de lămpi, chiar și din mai multe orașe din zone geogra ce diferite. Pe lângă posibilitățile avansate de management al utilizatorilor, această versiune permite integrarea mai multor proiecte inteliLIGHT® în aceeași consolă centrală.

Aplicația este mai interactivă, folosește o interfață de raportare îmbunătățită, iar procesul de con gurare si editare orare este mai facil . De asemenea, plani carea intervențiilor de mentenanță este mai ușor de automatizat. În plus, administrarea numărului mare de lămpi, grupuri de lămpi, utilizatori și acțiuni plani cate este mai rapidă ca oricând cu noile funcționalități de modi care multiplă.

cu noile funcționalități de modi care multiplă. ALTE CARACTERISTICI, în plus față de versiunea
cu noile funcționalități de modi care multiplă. ALTE CARACTERISTICI, în plus față de versiunea
cu noile funcționalități de modi care multiplă. ALTE CARACTERISTICI, în plus față de versiunea

ALTE CARACTERISTICI, în plus față de versiunea Professional:

› Aplicație pentru server, utilizând o bază de date Oracle/PostgreSQL

› O bază de date mai rapidă, mai e cientă, care administrează un număr nelimitat de dispozitive, cu nenumărate posibilități de organizare și grupare.

› Administrarea de volume mari de date, grupări, ltrări și acțiuni de actualizare multiplă › Management avansat al utilizatorilor și al sistemului (inclusiv sub-sisteme independente) › Interfață de raportare și vizualizare pe hartă îmbunătățită, viteză mai mare de funcționare

› Gra ce interactive și rapoarte ușor de urmărit

CONTROLEAZĂ UN NUMĂR NELIMITAT DE DISPOZITIVE

20 21
20
21
PLATFORMĂ pentru SMART CITY O calitate mai bună a vieții, zone pietonale mai sigure și

PLATFORMĂ pentru SMART CITY

O calitate mai bună a vieții, zone pietonale mai sigure și condiții îmbunătățite de tra c rutier, toate sunt obiective ale oricărui oraș modern. Fiind o platformă gândită pentru viitor, inteliLIGHT® susține inovarea și se integrează perfect în conceptul de Smart City. Și cum ecare oraș este unic, suntem pregătiți să ne adaptăm solicitărilor speci ce ecărui proiect.

inteliLIGHT®

HARDWARE

SOFTWARE

SMART CITY

IMPLEMENTATION

inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu PLATFORMĂ pentru SMART CITY Un oraș ideal
www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu
SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu PLATFORMĂ pentru SMART CITY Un oraș ideal este cel în

PLATFORMĂ pentru SMART CITY

Un oraș ideal este cel în care tra cul se desfășoară fără blocaje, cetățenii bene ciază de Internet de mare viteză în ecare parc sau zonă publică, un oraș în care autovehiculele electrice se pot încărca direct din rețeaua de iluminat public. Pe timpul nopții, luminile stradale și-ar modi ca automat intensitatea în funcție de condițiile de tra c, putând chiar să se stingă, dacă lumina oferită de ele nu este necesară. Oraşul consumă mai puţină energie şi resurse, în timp ce oamenii se simt mai în siguranţă şi afacerile prosperă. Acest oraş este un Smart City, un oraş în care totul este conectat, un oraş căruia îi pasă mai mult de locuitorii săi şi de mediul înconjurător deopotrivă.

24
24
REȚEA MUNICIPALĂ WIRELESS

REȚEA MUNICIPALĂ WIRELESS

Astăzi, toată lumea este conectată la Internet. Accesul permanent la Internet mobil sau wireless a devenit un standard şi este de la sine înțeles ca orașul să bene cieze de o infrastructură modernă în acest sens. inteliLIGHT® facilitează implementarea unei reţele WiFi municipale folosind infrastructura de iluminat public - o soluţie rapidă, accesibilă şi convenabilă pentru a avea acces la Internet de mare viteză pretutindeni.

ELEMENTE DE SIGURANŢĂ

ELEMENTE DE SIGURANŢĂ

Oraşele mari se dezvoltă continuu şi orice aglomerare urbană generează preocupări legate de siguranţa publică. O infrastructură care să includă senzori, camere de supraveghere, butoane de panică și sisteme de comunicare ar putea reduce riscurile apariției unor amenințări la siguranța locuitorilor sau bunurilor, e cientizând în același timp intervenția echipajelor de urgență. Un asemenea sistem poate implementat direct pe rețeaua de iluminat public gestionată de inteliLIGHT®, aducând un bene ciu de siguranță întregului oraș.

SMART GRID

SMART GRID

În

condițiile creșterii exigenței consumatorilor, dar și a prețului resurselor, controlul îmbunătățit al consumului și

 

distribuției utilităților devine din ce în ce mai necesar. inteliLIGHT® transformă rețeaua de iluminat public într-un sistem inteligent de comunicare în întreg orașul, ceea ce permite interconectarea de sisteme Smart Grid cu costuri reduse de implementare şi evitând lucrările civile.

  SENZORI
 

SENZORI

Administrarea unui oraş modern este o sarcină complexă şi provocatoare. Și pentru că informația corectă este baza oricărei decizii, inteliLIGHT® permite instalarea de senzori de-a lungul infrastructurii de iluminat , furnizând în timp real informații relevante din întreg orașul.

CONTROLUL TRAFICULUI

CONTROLUL TRAFICULUI

Utilizarea unui sistem de management al tra cului capabil să anticipeze valorile de tra c și să gestioneze instalații de semaforizare poate determina reducerea timpilor de așteptare la semafor atât pentru mașini, cât și pentru pietoni. Vom avea astfel mai puțină frustrare, nervozitate și poluare, bene ciind totodată de un plus de siguranță și

 

desfășurare rească a deplasărilor de peste zi. Un astfel de sistem poate implementat folosind rețelele de iluminat public gestionate de inteliLIGHT®, reducând astfel semni cativ timpul și costurile de instalare.

o

25
25

inteliLIGHT®

HARDWARE

SOFTWARE

SMART CITY

IMPLEMENTATION

inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION ÎNCĂRCAREA VEHICULELOR ELECTRICE Luând în calcul caracterul
inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION ÎNCĂRCAREA VEHICULELOR ELECTRICE Luând în calcul caracterul

ÎNCĂRCAREA VEHICULELOR ELECTRICE

Luând în calcul caracterul epuizabil al resurselor tradiționale de energie, alături de preocupările legate de poluarea mediului, apare necesitatea de a identi ca alte surse de alimentare pentru autovehicule. Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice implementate pe platforma inteliLIGHT® sunt o soluţie convenabilă care poate să asigure răspândirea rapidă a sistemului în tot oraşul, aducând chiar venituri suplimentare municipalității. Staţiile de încărcare pot plasate peste tot în oraş utilizând infrastructura de iluminat public.

În timpul zilei, întreaga capacitate electrică a rețelei de iluminat poate folosită pentru încărcarea vehiculelor electrice; în timpul nopţii, inteliLIGHT® poate să măsoare şi să aloce energie pentru a echilibra atât iluminatul stradal cât şi încărcarea.

Dispozitivele de încărcare pot instalate de-a lungul rețelei de iluminat pretutindeni în oraş, fără alte investiţii semni cative şi evitând lucrările suplimentare. În comparație cu soluţiile existente, aceasta ar face posibilă o reţea mai densă de staţii de încărcare, încurajând astfel utilizarea vehiculelor electrice pe scară largă.

26
26

NEAR ZERO – COSTURI APROAPE ZERO PENTRU ILUMINATUL PUBLIC

NEAR ZERO – COSTURI APROAPE ZERO PENTRU ILUMINATUL PUBLIC În timpul zilei sistemul colectează lumina solară
NEAR ZERO – COSTURI APROAPE ZERO PENTRU ILUMINATUL PUBLIC În timpul zilei sistemul colectează lumina solară

În timpul zilei sistemul colectează lumina solară cu ajutorul panourilor fotovoltaice montate pe stâlpii de iluminat și injectează energia în rețea. Pe timpul nopții consumă energie electrică din rețea, astfel compensând energia consumată cu energia produsă. Cu inteliLIGHT® se ajunge la costuri de energie pentru iluminarea oraşului apropiate de ZERO, la care se adaugă bene ciile administrării de la distanţă a sistemului de iluminat stradal.

Energia solară este una dintre cele mai utilizate și e ciente surse de energie alternativă, majoritatea oraşelor de pe glob utilizând deja panourile fotovoltaice pentru a reduce emisiile de carbon şi a deveni mai sustenabile.

Prin utilizarea opţiunii de injectare a energiei în rețeaua electrică a orașului propusă de inteliLIGHT® se evită utilizarea acumulatorilor, foarte scumpi şi a căror întreţinere este di cilă. Se obţin astfel costuri de energie aproape de zero pentru iluminatul orașului, plus informații detaliate despre rețea și management inteligent pentru iluminatul public.

inteliLIGHT®

HARDWARE

SOFTWARE

SMART CITY

IMPLEMENTATION

inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu FINANȚARE ȘI PLAN DE AFACERI. Împreună
inteliLIGHT® HARDWARE SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu FINANȚARE ȘI PLAN DE AFACERI. Împreună
www.inteliLIGHT.eu
www.inteliLIGHT.eu
SOFTWARE SMART CITY IMPLEMENTATION www.inteliLIGHT.eu FINANȚARE ȘI PLAN DE AFACERI. Împreună vom construi o

FINANȚARE ȘI PLAN DE AFACERI.

Împreună vom construi o evaluare a impactului bene c pe care implementarea inteliLIGHT® îl va avea asupra orașului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Argumentația va convinge responsabilii proiectului că inteliLIGHT®, prin economiile sale de energie, prin e cientizarea activităților de întreținere și reparații și prin posibilitatea instalării altor sisteme inteligente, este o soluție sustenabilă, ecologică și pregătită pentru viitor.

De asemenea, suntem pregătiți să vă sprijinim în identi carea celei mai potrivite soluții de nanțare, pe baza experienței noastre anterioare. În acest sens, în afara soluției clasice de nanțare din bugetul propriu, inteliLIGHT® este perfect adaptat pentru nanțări de tip ESCo sau alte soluții inovatoare de nanțare.

IMPLEMENTARE RAPIDĂ, EFICIENTĂ generând ECONOMII SEMNIFICATIVE & VENITURI SUPLIMENTARE VENITURI + SUPLIMENTARE
IMPLEMENTARE RAPIDĂ, EFICIENTĂ generând ECONOMII SEMNIFICATIVE & VENITURI SUPLIMENTARE
VENITURI
+
SUPLIMENTARE
LA CHEIE
până la
până la
ADAPTABIL LA
A
INFRASTRUCTURA URA
DE ILUMINAT T
EXISTENTĂ
35 %
42 %
COMPATIBIL
cu nanțare ESCo
cu n
cu
SCALABIL &
ECONOMIE
REDUCERE
OPERAȚIONAL
& AL
DE ENERGIE
E
IMEDIAT
A COSTURILOR DE
ÎNTREȚINERE
28

inteliLIGHT® este unul dintre cele mai economice sisteme de telegestiune a iluminatului public de pe piață deoarece este ușor de implementat pe infrastructura existentă, nu are nevoie de investiții suplimentare pentru pregătirea implementării și începe să economisească bani de îndată ce se instalează primul RTU cu modulele de control aferente.DE ENERGIE E IMEDIAT A COSTURILOR DE ÎNTREȚINERE 28 IMPLEMENTARE inteliLIGHT® reduce costurile de întreţinere

IMPLEMENTARE

inteliLIGHT® reduce costurile de întreţinere şi creşte calitatea serviciului deprimul RTU cu modulele de control aferente. IMPLEMENTARE FUNCȚIONARE iluminat stradal. Se poate economisi până la

FUNCȚIONARE

iluminat stradal. Se poate

economisi până la 42% din costurile operaţionale şi până la 35% din costurile de energie electrică prin

acest sistem de telegestiune sigur, e cient şi proactiv.

VENITURI SUPLIMENTAREacest sistem de telegestiune sigur, e cient şi proactiv. InteliLIGHT® nu doar că diminuează cheltuielile, dar

InteliLIGHT® nu doar că diminuează cheltuielile, dar poate deveni și un generator venituri. Dincolo de bene ciile directe ale sistemului, prin aplicațiile suplimentare care pot instalate, orașul va mai sigur și mai bine pus în valoare, determinând dezvoltarea mediului turistic și comercial.

Împreună vom pune la punct un plan de afaceri bine întocmit care să arate că inteliLIGHT®, prin economiile de energie pe care le generează, este un sistem ecologic, sustenabil și pregătit pentru viitor. Iar dacă soluția clasică de nanțare din bugetul propriu nu este disponibilă, inteliLIGHT® este perfect adaptat pentru nanțări de tip nanțare din bugetul propriu nu este disponibilă, inteliLIGHT® este perfect adaptat pentru nanțări de tip ESCo sau alte surse inovatoare de nanțare.

FINANȚARE & STUDIU DE FEZABILITATE

29
29

PAȘII PROIECTULUI

inteliLIGHT® este o soluție la cheie, abilă și suținută de un proces simplu de implementare - echipa noastră va gestiona majoritatea detaliilor complexe ale proiectului, tot ce trebuie să facă un client este marcat cu portocaliu mai jos.

Legendă:

Aveți nevoie de un oraș mai ecologic și mai e cient și ne contactați pentru

Aveți nevoie de un oraș mai ecologic și mai

e cient și ne contactați pentru îmbunătățirea rețelei de iluminat public.

Vă furnizăm

informațiile de bază și un chestionar de început.

informațiile de bază și un chestionar de început. 2 Evaluați propunerea și alegeți între o demonstrație

2

Evaluați propunerea și alegeți între o demonstrație de funcționare sau instalarea unui proiect pilot.

Finalizăm și vă prezentăm soluția tehnică, bugetul și programul de implementare.

soluția tehnică, bugetul și programul de implementare. COD QR PENTRU A CALCULA ECONOMIILE LA ILUMINAT PUBLIC
soluția tehnică, bugetul și programul de implementare. COD QR PENTRU A CALCULA ECONOMIILE LA ILUMINAT PUBLIC

COD QR PENTRU A CALCULA ECONOMIILE LA ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TĂU

tehnică, bugetul și programul de implementare. COD QR PENTRU A CALCULA ECONOMIILE LA ILUMINAT PUBLIC ÎN

Ce face clientul

Ce facem noi

Ne trimiteți toate informațiile relevante în legătură cu infrastructura de iluminat și detalii despre solicitările speci ce.

Inițiem procedura de evaluare tehnică și de compatibilitate.

procedura de evaluare tehnică și de compatibilitate. Adaptăm inteliLIGHT® pentru a răspunde necesităților

Adaptăm inteliLIGHT® pentru a răspunde necesităților și cererilor speci ce.

Coordonăm implementarea proiectului pilot și ne ocupăm de demonstrarea funcționării sistemului.

proiectului pilot și ne ocupăm de demonstrarea funcționării sistemului. sau accesează www.inteliLIGHT.eu
proiectului pilot și ne ocupăm de demonstrarea funcționării sistemului. sau accesează www.inteliLIGHT.eu

sau accesează www.inteliLIGHT.eu

3 Organizăm toate trainingurile și prezentările despre sistem, asigurăm suport tehnic permanent. Validați
3
Organizăm toate
trainingurile și
prezentările despre
sistem, asigurăm suport
tehnic permanent.
Validați rezultatele
înregistrate de
proiectul pilot.
Împreună pregătim
planul de afaceri și
evaluăm toate
oportunitățile de
nanțare disponibile.
Finalizăm toate
detaliile într-un acord
și începem
implementarea
inteliLIGHT®.
Fundătura Hărmanului 4A Braşov 500240, ROMÂNIA Telefon: +40 268 333 766 +40 268 334 331
Fundătura Hărmanului 4A Braşov 500240, ROMÂNIA Telefon: +40 268 333 766 +40 268 334 331
Fundătura Hărmanului 4A Braşov 500240, ROMÂNIA Telefon: +40 268 333 766 +40 268 334 331
Fundătura Hărmanului 4A Braşov 500240, ROMÂNIA Telefon: +40 268 333 766 +40 268 334 331
Fundătura Hărmanului 4A Braşov 500240, ROMÂNIA Telefon: +40 268 333 766 +40 268 334 331

Fundătura Hărmanului 4A

Braşov 500240, ROMÂNIA Telefon: +40 268 333 766

+40 268 334 331

www.FLASHNET.ro

Fax: