Sunteți pe pagina 1din 8

BILANT

incheiat la data de 31 decembrie .

- lei ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI


A
Datorii contingente, din care:
- acceptri si andosri
- garanii si active gajate
Angajamente, din care:
- angajamente aferente tranzaciilor de vnzare cu posibilitate de rscumprare
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura

Cod
pozitie

Nota

Exercitiul financiar
precedent
ncheiat
1

600
603
606
610
615
NTOCMIT
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Raportarea contabil anual este semnat de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora.
Calitatea persoanei care a ntocmit raportarea contabil anual se completeaz astfel:
- directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai d
Raportarea contabil anual se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii instituie

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31 decembrie .

- lei Denumirea indicatorului


A
Dobnzi de primit si venituri asimilate, din care:
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix
Dobnzi de pltit si cheltuieli asimilate
Venituri privind titlurile
- Venituri din aciuni si alte titluri cu venit variabil
- Venituri din participaii
- Venituri din pri n cadrul societilor comerciale legate
Venituri din comisioane
Cheltuieli cu comisioane
Profit sau pierdere net din operaiuni financiare
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli administrative generale
- Cheltuieli cu personalul, din care:
- Salarii
- Cheltuieli cu asigurrile sociale, din care:
- cheltuieli aferente pensiilor
- Alte cheltuieli administrative
Corecii asupra valorii imobilizrilor necorporale si corporale
Alte cheltuieli de exploatare
Corecii asupra valorii creanelor si provizioanelor pentru datorii contingente si
angajamente
Reluri din corecii asupra valorii creanelor si provizioanelor pentru datorii contingente
si angajamente
Corecii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizri financiare, a
participaiilor si a prilor n cadrul societilor comerciale legate
Reluri din corecii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizri
financiare, a participaiilor si a prilor n cadrul societilor comerciale legate
Rezultatul activitatii curente
- Profit
- Pierdere
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul activitatii extraordinare
- Profit
- Pierdere

Denumirea indicatorului
A
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
- Profit
- Pierdere
Impozitul pe profit
Alte impozite ce nu apar n elementele de mai sus
Rezultatul net al exerciiului financiar
- Profit
- Pierdere

Cod
pozitie
B
010
015
020
030
033
035
037
040
050
060
070
080
083
084
085
086
087
090
100

Nota
C

Exercitiul financiar
precedent
incheiat
1
2

OK Ok

OK Ok

110
120
130

140
153
156
160
170

OK OK
OK OK

183
186

OK OK
OK OK

Cod
pozitie
B
190
200

Nota
C

Exercitiul financiar
precedent
incheiat
1
2

213
216
220
230

OK OK
OK OK

243
246

OK OK
OK OK
Ok Ok

ADMINISTRATOR,

NTOCMIT

Numele si prenumele

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Raportarea contabil anual este semnat de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora.
Calitatea persoanei care a ntocmit raportarea contabil anual se completeaz astfel:
- directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.
Raportarea contabil anual se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii instituiei

- lei Denumirea indicatorului


Fluxuri de trezorerie din activiti de finanare
+ ncasri n numerar din datorii constituite prin titluri i datorii subordonate
- pli n numerar aferente datoriilor constituite prin titluri i datorii subordonate

Cod
pozitie

Nota

Exercitiul financiar
precedent
incheiat

30
31

+ ncasri n numerar din emisiunea de aciuni sau pri


- pli n numerar pentru achiziionarea de aciuni sau pri proprii
+ ncasri n numerar din vnzarea de aciuni sau pri proprii
- pli n numerar reprezentnd dividende
- alte pli n numerar aferente activitilor de finanare
+ alte ncasri n numerar din activiti de finanare
Fluxuri de trezorerie din activiti de finanare
(rd.30 la 37)
Numerar la nceputul perioadei
Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare (rd.18)
Fluxuri de trezorerie din activiti de investiii (rd.29)
Fluxuri de trezorerie din activiti de finanare (rd.38)
Efectul modificrii cursului de schimb asupra numerarului
Numerar la sfritul perioadei
(rd.39 la 43)

32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44

ADMINISTRATOR,

NTOCMIT

Numele si prenumele

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Raportarea contabil anual este semnat de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora.
Calitatea persoanei care a ntocmit raportarea contabil anual se completeaz astfel:
- directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.
Raportarea contabil anual se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii instituiei

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII


la data de 31 decembrie . - exemplu

- lei Nota

Capital social

Prime de capital

Rezerve legale

Rezultatul
exercitiului
financiar

Alte capitaluri proprii


Rezerve statutare Actiuni proprii
sau contractuale
(-)

Sold la incheierea exercitiului financiar N-1


Modificari (cresteri sau reduceri), din care:
-

- Alte modificari
Sold la incheierea
exercitiului financiar N
Nota 1:
Prezentrile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie nsoite de informaii referitoare la:
natura modificrilor;
tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
natura i scopul pentru care au fost constituite rezervele;
orice alte informaii semnificative.
Nota 2:
Modificrile capitalurilor proprii se prezint pentru cele dou exerciii financiare, precedent i curent.

ADMINISTRATOR,

NTOCMIT

Numele si prenumele

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Raportarea contabil anual este semnat de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora.
Calitatea persoanei care a ntocmit raportarea contabil anual se completeaz astfel:
- directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.

Rezerve din
reevaluare

Rezultatul
reportat

Alte capitaluri
proprii

Total capitaluri
proprii

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cod
poziie

Cheltuieli de inovare

Exerciiul financiar
Precedent
1

ncheiat
2

701

VIII. Informaii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod
poziie

B
801

IX. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod
poziie

Cheltuieli cu colaboratorii

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare


Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate
X. Informaii privind bunurile din proprietatea privat a statului
supuse inventarierii conform OMFP nr.668/2014

Exerciiul financiar
Precedent
1

ncheiat
2

Exerciiul financiar
Precedent
1

ncheiat
2

901
902
903
Cod

Exerciiul financiar

poziie
A

Valoarea contabil net a bunurilor 2)

Precedent

ncheiat

1000

XI. Capital social vrsat*****)

Cod
poziie

Exerciiul financiar
Precedent
Sume

% 3)
Col.2

Col.1
Capital social vrsat3), (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120), din care:

1100

- deinut de instituii publice (poz. 1111 + poz.1112), din care:


- deinut de instituii publice de subordonare central
- deinut de instituii publice de subordonare local
- deinut de societile cu capital de stat, din care:
- cu capital integral de stat
- cu capital majoritar de stat
- cu capital minoritar de stat

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

- deinut de regii autonome

1117

- deinut de societile cu capital privat


- deinut de persoane fizice
- deinut de alte entiti

1118
1119
1120

XII. Dividende/vrsminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din


profitul anului de raportare de ctre companiile naionale, societile naionale,
societile i regiile autonome*****)
A
Total sume, din care:
- ctre instituii publice centrale
- ctre instituii publice locale

Exerciiul financiar
Cod
B
1121
1122
1123

- ctre ali acionari la care statul/ unitile administrativ teritoriale/ instituiile


publice deine/dein direct/indirect aciuni sau participaii, indiferent de ponderea acestora.

1124

XIII Dividende/Vrsminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate n perioada de


raportare din profitul companiilor naionale, societilor naionale, societilor i
regiilor autonome*****)

Cod
poziie

A
Total sume, din care:

B
1130

- dividende/vrsminte din profitul exerciiului financiar al anului precedent, din care virate:

1131

- ctre instituii publice centrale


- ctre instituii publice locale

Precedent

ncheiat

Exerciiul financiar
Precedent

ncheiat

1132
1133

- ctre ali acionari la care statul/ unitile administrativ teritoriale/ instituiile


publice deine/ dein direct/indirect aciuni sau participaii, indiferent de ponderea acestora
- dividende/vrsminte din profitul exerciiilor financiare anterioare anului precedent, din

care virate:
- ctre instituii publice centrale;
- ctre instituii publice locale;

1134
1135
1136
1137

- ctre ali acionari la care statul/ unitile administrativ teritoriale/ instituiile publice
deine/ dein direct/indirect aciuni sau participaii, indiferent de ponderea acestora

1138

XIV. Creane preluate prin cesiune de la persoane juridice******)

Cod
poziie

Exerciiul financiar
Precedent

ncheiat

Creane preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care:
- creane preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate
Creane preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziie), din care:
- creane preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1140
1141
1142
1143

*) Pentru statutul de persoane juridice asociate se vor avea n vedere prevederile art.124 20 lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
**) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care
ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrst de peste 45 de ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data
angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute de
legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea
tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere n
aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European i
a Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare n domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 299 din 27 octombrie 2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr.995/2012.
*****) Se raporteaz doar de ctre instituii, altele dect instituiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate i funcioneaz n baza Legii societilor nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi
comerciale, cu modificrile ulterioare i la care statul este acionar sau deine direct sau indirect o participaie.
******) Pentru creanele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa att valoarea nominal a acestora, ct i costul lor de achiziie.
Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Se vor include chiriile pltite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, puni, fnee etc.) i aferente spa iilor comerciale (terase, etc.) aparinnd
proprietarilor privai sau unor uniti ale administraiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ap n scop recreativ sau n alte scopuri
(pescuit, etc).
2)
Se va completa de ctre entit i, altele dect instituiile de credit, crora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanelor publice nr.
1)

668/2014 pentru aprobarea Precizrilor privind ntocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat a statului i a
drepturilor reale supuse inventarierii. Valoarea contabil a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dup ce se deduc amortizarea
acumulat, pentru activele amortizabile i ajustrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
3)
La seciunea XI. Capital social vrsat, la poz. 1110 - 1120 n col. 2, entit ile, altele dect instituiile de credit vor nscrie procentul corespunztor
capitalului social deinut n totalul capitalului social vrsat nscris la poz. 1100.
ADMINISTRATOR,

NTOCMIT,

Numele i prenumele
Semntura

Numele i prenumele
Calitatea
Semntura
Nr. de nregistrare n
organismul profesional

Raportarea contabil anual este semnat de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora.
Calitatea persoanei care a ntocmit raportarea contabil anual se completeaz astfel:
- directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.
Raportarea contabil anual se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii instituiei

Tiparit : 07.02.2007 16:06:56

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40A
VALOAREA BRUTA A
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI
A
IMOBILIZARI NECORPORALE
Fond comercial
Cheltuieli de constituire
Alte imobilizari necorporale
Avansuri si imobilizari necorporale in curs
TOTAL (poz.101 la 104)
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri
Amenajari de terenuri
Constructii
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale
Avansuri si imobilizari corporale in curs
TOTAL (poz.106 la 114)
IMOBILIZARI FINANCIARE
Efecte publice si valori asimilate
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
Parti in societatile comerciale legate
Participatii si activitati de portofoliu
TOTAL (rd.116 la 119)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.105+115+120)

Cod
pozitie
B

Sold initial
Cresteri
1(1)

2(2)

Total
3(3)

Reduceri
din care: dezmembrari
si casari
4(4)

101
102
103
104
105

X
X
X
X
X

106
107
108
109
110

X
X

111
113
114
115

116
117
118
119
120

X
X
X
X
X

- RON Sold final


(col.5=1+2-3)

'

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40B

- RON AMORTIZARI AFERENTE


ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI

Cod
pozitie

Sold
initial

Amortizare
in cursul anului

6(1)

7(2)

5(5)
A
IMOBILIZARI NECORPORALE
Fond comercial
Cheltuieli de constituire
Alte imobilizari necorporale
TOTAL (poz.131 la 133)
IMOBILIZARI CORPORALE
Amenajari de terenuri
Constructii
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale
TOTAL (poz.135 la 141)
AMORTIZARI - TOTAL
(poz.134+142)

131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143

Amortizare
aferenta
imobilizarilor
scoase din
evidenta
8(3)

Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
9(4)

40C
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI
A
IMOBILIZARI NECORPORALE
Fond comercial
Cheltuieli de constituire
Alte imobilizari necorporale
Avansuri si imobilizari necorporale in curs
TOTAL (poz.151 la 154)
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri
Amenajari de terenuri
Constructii
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale
Avansuri si imobilizari corporale in curs
TOTAL (poz.156 la 164)
IMOBILIZARI FINANCIARE
Efecte publice si valori asimilate
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
Parti in societatile comerciale legate
Participatii si activitati de portofoliu
TOTAL (poz.166 la 169)
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL
(poz.155+165+170)

Cod.
pozitie
B

Sold initial
10(1)

Provizioane constituite
in cursul anului
11(2)

Provizioane reluate
la venituri
12(3)

- RON Sold final


(col.13=10+11-12)
13(4)

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171

121

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura

INTOCMIT
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Raportarea contabil anual este semnat de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora.
Calitatea persoanei care a ntocmit raportarea contabil anual se completeaz astfel:
- directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.
Raportarea contabil anual se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii instituiei

Corelatii intre

CORELATII INTRE MODELUL DE BILANT SI CEL DE CONT DE PROFIT SI PIERDERE


Formular cod 40
Relaia

Formular Bilan

40A.105(col.5) 40B.134(col.4) 40C.155(col.4)

090(col.2)

OK

40A.115(col.5) 40B.142(col.4) 40C.165(col.4)

100(col.2)

OK

CORELATII INTRE MODELUL DE BILANT , CEL DE CONT DE PROFIT SI PIERDERE SI DATE INFORMATIVE
Bilant - col. 1
433
436
Bilant - col. 2
433
436

relatia
=
=

Cont de profit si pierdere - col. 1


243
246
Cont de profit si pierdere - col. 2
243
246

=
=

Page 7

=
=

Date informative
101
102

Corelatii intre

OK
OK
OK
OK

Page 8