Sunteți pe pagina 1din 2

DIRECIA TEHNIC

Serviciul Investitii
CAIET DE SARCINI

DATE GENERALE :
1. Denumirea obiectivului :

Elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, detalii de


execuie, documentatia pentru obtinerea avizelor cerute in Certificatul de urbanism, DTAC i
execuia branamentului de apa si racord canal la obiectivului de investitii: Asigurare utilitati

aferente Centrului Comunitar pentru Tineret, str. Liviu Rebreanu nr.18,


municipiul Bistrita
2. Ordonator principal de credite:
3. Amplasamentul:

Primarul Municipiului Bistrita

Intravilanul municipiului Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr. 18

ELEMENTELE CARACTERISTICE ALE INVESTITIEI:


Bransament apa, racord canal
Branamentul de ap se va executa din conducta public de ap rece din fonta 150.
Conducta utilizat pentru executarea bransamentului de apa va fi polietilen de nalt
densitate PEHD, Pn = 10 bar. Conducta se pozeaz la o adncime inferioar limitei de nghe, ntrun pat de nisip. mbinarea tuburilor de polietilen de nalt densitate se va realiza prin sudur cap
la cap, utilizndu-se un procedeu de sudur omologat. mbinarea tuburilor de PEHD cu fitinguri,
armturi i alte elemente ale instalaiei, se va realiza prin nurubare folosind piese de mbinare cu
etanare prin compresiune sau prin electrofuziune.
Caminul existent din gangul de acces al construciei va fi modernizat si amenajat pentru racord de
canalizare.

Se pune la dispozitia ofertantului :


- Studiu de fezabilitate Asigurare utilitati aferente Centrului Comunitar pentru Tineret, str.
Liviu Rebreanu nr.18, municipiul Bistrita
- Certificat de urbanism Primaria municipiului Bistrita,
- Aviz AQUABIS SA nr. 23 051 / 03.12.2014,

Modul de prezentare a propunerii financiare:


Prin asumarea proiectrii i execuiei, prin solutiile propuse, ofertantul si asum pe lng
cele de ordin profesional si responsabilitatea bunei gestionri a resurselor financiare.
Propunerea financiar se va elabora i prezenta astfel nct s furnizeze toate informaiile
cu privire la pre, tarif i s respecte n totalitate cerinele prevzute n caietul de sarcini.
Propunerea financiara va cuprinde, in mod obligatoriu, formularul de oferta care reprezinta
elementul principal al propunerii financiare si care cuprinde pretul ofertat. Pretul ofertei cuprins in
formularul de oferta va cuprinde cheltuielile totale necesare pentru executia lucrarilor de
bransament apa si racord canal, cheltuielile necesare pentru elaborarea Proiectului tehnic,
Caietelor de sarcini, Detaliilor de execuie, Documentatia pentru obtinerea avizelor cerute in
Certificatul de urbanism si D.T.A.C. Se va prezenta distinct valoarea diverselor i neprevzutelor in
procent de 1% din valoarea ofertata.
La elaborarea ofertei tehnice i financiare, ofertanii au obligaia de a analiza i evalua
toate lucrrile i operatiunile de baz sau intermediare ce conduc la realizarea integral a
lucrrilor, pe baza Studiului de fezabilitate si a avizului SC AQUABIS SA Bistrita-Nasaud puse la
dispozitie.
Valoarea ofertat trebuie s rezulte prin nsumarea cheltuielilor de proiectare i execuie a
lucrrilor, astfel:
>Faza 1: Valoarea de ofert pentru PT+CS+DE+ Documentatia pentru obtinerea avizelor
cerute in Certificatul de urbanism + DTAC;
>Faza 2: Valoarea de oferta pentru execuia lucrrilor.
La valoarea ofertata se adauga diverse si neprevazute in procent de 1%, reprezentand
valoarea totala ofertata.
Condiii impuse.
Proiectul tehnic, Caietele de sarcini si Detaliile de executie, vor fi elaborate conform
prevederilor Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi
din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii", iar DTAC va fi elaborata
conform Legii 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat cu
modificarile si completarile ulterioare.
Durata de execuie a contractului este de 30 de zile .
Se va prezenta Proiectul Tehnic avizat de catre Aquabis + CS DE n termen de 5 zile
de la primirea ordinului de ncepere a serviciilor de proiectare.
Durata de garanie a lucrrii min. 24 luni de la recepia la terminarea lucrrilor.
Este obligatorie asistenta tehnica din partea societatii Aquabis SA pe intreaga perioada de
realizare a lucrarilor de executie a bransamentului de apa si racord canal.
DIRECTOR EXECUTIV
VALENTINA FECHETE

ntocmit: Ciherean Ioan/2ex

EF SERVICIU
NICOLETA BRETFELEAN