Sunteți pe pagina 1din 26

NORMATIV A .., ..

PRIVIND IMBUNATAJIREA
TERENURILOR DE FUNDARE
SLABE PRIN PROCEDEE MECANICE
Caietul VIII: Compactarea cu maiul foarte greu (intre 5-20t)

184 185
:;. CUPRINS

k .....I. .....................
1. GENERALITA I ..l, 188

,TO!.

1
V

I
2. DOMENIUL DE APLICARE . ;,ffn:. 190

3. PREVEDERI GENERALE PRIVIND CONTINUTUL PROIEC'PULUI


DE iMBUNATATIRE A TERENULUI DE FUNDARE PRIN
:,J COMPACTARE CU MAIUL FOARTE GR1EU ....,...... 191

4. EXECUTAREA COMPACTARII CU MAIUL FOARTE GREU 193

5. VERIFICAREA COMPACTARII CU MAIUL FOARTE 6REU 195

Anexa 1. Verificari prin calcul dinamic a eficientei compactarii cu maiul


foarte greu ......................... . ...... 198
.
Anexa 2. Stabilirea elementelor tehnologice .. .la : . 204
I.

i1JAJ:mqmo,
Anexa 3. Utilaje de compactare cu maiul foarte greu ..8!?1?"1 .. 211
L

Anexa 4.Date privind lucrarile de compactare experimenta!a cu maiul foarte


greu .................................... 214

Anexa 5. Model privind cofftinutul 'iei tehnologice de executie a


compactarii cu maiul foarte greu ...... ....... .. . . . . 220

Anexa 6. Fie de intregistrare a executiei compactarii cu maiul


foarte greu . .. . . . ... . . . ..... . .... . ........ . 221

Anexa 7. Exemplu de calcul dinamic al compactarii cu maiul


foarte greu .. .. . ... . . ... . .. . .............. . 223

187
NORMATIV PRIVIND iMBUNATATIREA Indicativ: NE-008-97
I felil}f\Jo<t' ". .J,tl;. l':l
TERENURILOR DE FUNDARE SLABE PRIN inJocuiete C 29-77 'N1ZB r.n 2 ;;s, 3
'ijij lift'M'lq,iJlrnuj
PROCEDEE MECANICE
{
"'I
200

Caietul VIII/95: Compactarea cu maiul foarte greu @ t;11HI> f!b:irb ffltt1WfA'.. 1tfl!3Jtl>r;t-tk . >jqlf" (lt
(intre 5 i 20 t)
1r r i, .snv-.:1:.:> '
r :Jsl:rl ,. .hc.Wrm'!
tt}o

,,q,n iiini i':m Lrci:>Z')l')
oc 1. GENERALITATI l>l/)IJ'lA 1a l' Jl\11'1MOG .r
I (lj ri men J/um iocp: l? ioq
.:)
- 7;;,1?.,0--;;
I
1.1. Compactarea cu maiul foarte greu este un procedeu folosit .pentru
sporirea capacitlitii portante a terenurilor de fundare i pentru realizarea u..Jt r,41 'k.
indeslirii lor in adancime, inainte de executarea construqiilor pe aceste Mil\ Jt.fr.ihldt 'l,
terenuri.
(j (;Rf:t
b smr::m.t.bA 1
1.2. Compactarea cu maiul foarte greu constli in aplicarea de lovituri (t) t\> !hf . rpjft
p ,J r u. t : , t 1 \ a '- )!
repetate pe aceeai amprenta, cu un mai avand uzual masa de 5 ...20 t, care
cade de la inliltimi de 10... 20 m (vezi Aneexa 1). Compactarea cu maiul , ri\ :r i
11
supergreu ( > 20 t) nu face obiectul prezentului normativ.
Executarea loviturilor se aplicli in 3... 6 faze pe o retea de ochiuri (de
regula triunghiularli sau plitratli) trasatli in prealabil pe teren, inaintea
,., - . -,0 IUJ{l 'l;:J1q f i
fieclirei faze. u1 ;.. m ttioh''111J, ljitHW
U
r n >> tti ':,1im'f'iti'J
1.3. Procesele fizico-mecanice care au loc in terenul de fundare in li1Jdo!l,g: .,,:,W{J,
"r:, ;-i "' (c) a J. l<'fCl:l !le- ., ,, Jft
timpul compactlirii cu maiul foarte greu sunt (fig. 1): lllni'foo1'fltt1h ls.t.'filttf
- introducerea unor energii mari in teren (fig. l .a) i transmiterea unor , I .r,I, 'Zf
c'twUftnW.> \ \ :tre .
forte importante scheletului mineral ce produc distrugerea acestuia, precum ':Hrtffti 11;&
i creterea presiunii apei i aerului din pori; '- 'i%.\ !i ;iJh :P.>n
@ 'nerg-ia af' Uco>f ()
- comprimarea terenului de fundare i reducerea volumului porilor (fig. trf 'HfOIGmlU ':,1101
@ VGr,;,;i(';,;, cle Vb/um ,1,..1\1
l.b); - i 1:.. (!1 V)
- creterea presiunii apei i aerului din pori, uneori panli la lichefierea <;1 .} 1, @ R.<9;,orlv! nfre cre;s.ferea ,Pres/vn;i ''
terenului (fig. l .c); ape! din ?,ori si ,,Presiunea l /eel
- sporirea presiunii critice a terenului de fundare, in reechilibrliri in ,ml,. e/eclivcJ:. 0 u!vg) og
timp a presiunii 6uplimentare din pori. :> K.e Preit.1nea er/I/ca c> tere/Julv/ of:, (unc!ar
pr n, 1,i, (f,er}
Wf .e,,l !f1gll.mt'Wit;lrNro. .I t' , ,
Fig. 1. Comportarea terenului de fundare in timpul comp
actlirii cu maiul
foarte greu

188
189