Sunteți pe pagina 1din 39

1/4/2016 lex.justice.

md/md/352736/

HGC293/2014
IDinternunic:352736 Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova

GUVERNUL

HOTRRENr.293
din23.04.2014

pentruaprobareaRegulamentuluicuprivirelaregimul
armelorialmuniiilorcudestinaiecivil

Publicat:06.05.2014nMonitorulOficialNr.104109artNr:324

ntemeiularticolului3alineatul(2)literaa)alLegiinr.130din8iunie2012privindregimul
armelorialmuniiilorcudestinaiecivil(MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2012,nr.222
227,art.721),GuvernulHOTRTE:
1.Seaprob:
Regulamentulcuprivirelaregimularmelorialmuniiilorcudestinaiecivil,conformanexei
nr.1
ListahotrrilordeGuverncareseabrog,conformanexeinr.2.
2.Organelecentraledespecialitatealeadministraieipublicevoraduceactelelornormativen
conformitatecuprevederileprezenteihotrri.

PRIMMINISTRUIurieLEANC

Contrasemneaz:
Viceprimministru,
ministruleconomieiValeriuLazr
MinistrulafacerilorinterneDorinRecean
MinistrulfinanelorAnatolArapu
MinistrulsntiiAndreiUsati

Nr.293.Chiinu,23aprilie2014.

Anexanr.1
laHotrreaGuvernuluinr.293
din23aprilie2014

http://lex.justice.md/md/352736/ 1/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

REGULAMENTUL
cuprivirelaregimularmelorialmuniiilorcudestinaiecivil
CapitolulI.Dispoziiigenerale
1.Regulamentulcuprivirelaregimularmelorialmuniiilorcudestinaiecivil(ncontinuare
Regulamentul)aredreptscopasigurareaaplicriiuniformeaprevederilorLegiinr.130din8iunie
2012privindregimularmelorialmuniiilorcudestinaiecivil(denumitncontinuareLege).
2.MinisterulAfacerilorInterneesteautoritateacompetentcareexercitatribuiileprevzutela
art.3alin.(3)dinLege.
3. Autoritatea prevzut la pct.2, prin intermediul Inspectoratului General al Poliiei i
structurilordespecialitatealeacestuiadenivelcentralilocal,autorizeaz,ncondiiileprevzute
deLege,persoanelefiziceijuridicecaresolicitsprocure,sdeini,dupcaz,spoarteis
foloseasc armele letale, precum i muniiile aferente ori s efectueze operaiuni cu acestea i
elibereaz permise de arm sau, dup caz, permise de deinere, verific i autorizeaz circulaia
armelor,funcionareatirurilordetragere,acordatestatulpentrucolecionaruldearme.
4. Autoritatea prevzut la pct.2 elibereaz permisul de arm sau, dup caz, certificatul de
deintor persoanelor fizice i juridice care ndeplinesc condiiile prevzute de Lege i solicit s
deinisfoloseascarmeneletaleimuniiileaferenteorisefectuezeoperaiunicuacestea.
5.Evidenapersoanelorfiziceijuridiceautorizateconformpct.3i4,aarmelorimuniiilor
deinutedeacestea,precumiaoperaiunilorcuarmeleimuniiileseinedectreInspectoratul
GeneralalPolitieiprinstructurasadespecialitatedenivelcentral,careadministreazRegistrulde
statalarmelor.
6.nsensulprezentuluiRegulament,urmtoarelenoiunisemnific:
1) perimetrul tirului de tragere include toate zonele tirului de tragere, respectiv, zona de
primire,zonadepregtireizonaactiv(cmpuldetragere)
2)zonadeprimireestezonancarearmeleimuniiileseaflnchisencontainerespeciale
(safeuri, huse, casete), armele fiind descrcate, asigurate i pstrate separat de muniii care, la
rndullor,sntnchisencontainerespeciale(cutiidemetal,plasticsaulemn)
3) zona de pregtire este zona n care armele pot fi scoase din containerele speciale, sub
supravegherea obligatorie a personalului tirului de tragere. Armele snt descrcate i asigurate i
inuteseparatdemuniiilepstratencontainerespeciale,iarportullorsefaceconformregulilor
specificealetiruluidetragere
4) zona activ (cmpul de tragere) este zona n care, sub supravegherea obligatorie a
personalului poligonului, armele pot fi ncrcate cu muniii, se realizeaz ochirea asupra intelor
desemnate i se poate executa foc la comanda conductorului tragerii, dup care se confirm
identificareacorectaintelordectrefiecaretrgtor
5)zonadesiguranreprezintteritoriuldinjurulzoneiactiveatiruluidetragere,extinsn
adncimeilateral,ncareesteprobabilcdereaaccidentalagloanelorprovenitedinricoeuri
saudinfocdirectgreitdirecionat.naceastzonestepermisactivitateaumanagricultur,
punat,silviculturnspeduratatragerilortrebuieasiguratabsenaoamenilorsauanimalelor.
n aceast zon nu este permis existena construciilor locuite de orice fel, permanente sau
temporare, dar pot exista construcii industriale nelocuite de tipul celor aferente sistemelor de
irigaieetc.
6) axa tirului de tragere este axa longitudinal a tirului de tragere, care determin direcia
generaldetragere.ncadrultirurilordetragereexterioare,axapoligonuluitrebuiendreptatspre
zonenelocuitei,preferabil,orientatsprenord(alternativnordnordestsaunordnordvest)
7)lungimeautilestelungimeadelaaliniamentuldetragerepnlabiut(pereteledefund)
8)biutaprincipalsaupereteledefundreprezintmijloculprincipaldesiguranaltiruluide
tragereexterior,respectivinterior,amplasatimediatnspatelelinieideinteiperpendicularpeaxa
tiruluidetragere.Tiruriledetragerencaresefolosescexclusivarmelisecumuniiecualicenu
necesitacestmijlocdeprotecie.Utilizareaarmelorlisecuproiectilunicnusepoatefacedectn
tiruriledetragereamenajatepentruarmecuglon
http://lex.justice.md/md/352736/ 2/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

9)biuteleintermediarereprezintmijloacesecundaredesiguran,naturalesauconstruiten
tiruriledetragereexterioare,aferenteunordistaneintermediaredetragere.Nusntobligatorii,ns
prezena lor, precum i caracteristicile lor geometrice, pot determina o reducere a zonei de
siguran,deoareceacesteareducricoeurileprovenitedinimpactulgloanelorcusolul.nlimea
minimcareseianconsiderareestede0,7m
10)captatoruldegloanereprezintoconstruciesauamenajarespecialatirurilordetragere,
situat imediat n spatele liniei de inte, destinat s capteze loviturile directe sau ricoeurile
apropiate.ncazultirurilordetragereexterioare,seconstruietedinlemniseumplecunisipsau
se amenajeaz prin excavaii practicate n maluri naturale, umplute cu pmnt afnat sau nisip,
necesaredoaratuncicnddistanamaximntreintibiutnupoatefimaimicde3metri.n
cazul tirurilor de tragere interioare, constituie o combinaie ntre diverse elemente construite,
conformprevederilorspecifice
11) parapeii sau pereii laterali delimiteaz n lateral tirul de tragere exterior, respectiv
interior,saudiferitezoneactive(cmpuridetragere)ntreele,ncadruluneizoneactivemari
12) parabalurile snt amenajrile de siguran situate deasupra zonei active, la distan
predeterminat,careaumenireadeaeliminascpareagloanelornplanverticalsaudeareduce
unghiurileutilealetiruluidetragerenvedereaconcentrriifoculuipeanumitezone.Parabalurile
nusntcaracteristicetirurilordetragereexterioarenaturale
13) unghiul de foc reprezint unghiul n plan vertical i orizontal n care se disperseaz
loviturile datorit toleranelor aprute n fabricarea armelor i a muniiilor, precum i a erorilor
acceptabiledeochire
14)unghiuldeochirereprezintunghiulnplanverticaldintresuprafaatiruluidetragerei
liniadeochireatuncicndarmaestendreptatspreintigatadetragere
15)unghiuldezvcnireesteunghiulsubcaresedeplaseazarmanplanverticalsauorizontal
fadeliniadeochire,cndarmaseaflpeint,subaciuneaexplozieincrcturiideazvrlire
16)unghiulcriticreprezintunghiulcareincludeunghiuldefoc,unghiuldeochireiunghiul
dezvcnirelamomentuldriifocului,caracteristicfiecruitipdearmament,icaredeterminn
moddirectidecisivdimensiuneaigeometriamijloacelordeprotecie.Valorileunghiurilorcritice
snturmtoarele:
pentruarmescurte:8grade(142miimi/mil)
pentruarmalungcusistemedeochiremecanicetipstandard(ctarenltorcrestat):4grade
(71miimi/mil)
pentruarmalungechipatcudispozitiveopticedeochirecumagnificaredemaxim6xsauarma
lungdesportcusistemedeochiremecanicedetipcompetiie(ctaretuneldioptru):2,25grade
(40miimi/mil)
pentruarmalungechipatcudispozitiveopticedeochirecumagnificaremaimarede6x:1,25
grade(22miimi/mil)
17) limitatoarele de unghi reprezint ansamblul regulilor i procedurilor de manipulare a
armelornzonaactivaunuitirdetragereexteriornatural,marcajelelimitelorlateraleiverticale
ale sectorului de tragere, precum i dispozitivele portabile destinate s limiteze unghiurile
orizontale,uneoriipeceleverticale,pentruanupermitedepireaunghiuluicriticntirurilede
tragereexterioarenaturale
18) erori acceptabile snt erorile incluse n unghiul critic. Aceste erori snt cunoscute,
cuantificate i meninute la nivelul acceptabil prin soluiile tehnice adoptate n dimensionarea
mijloacelordesiguran,combinatecunivelulacceptabildepregtireatrgtorilorirespectarea
disciplineintiruldetragere
19)eroriinacceptabilesntabaterileintenionatedelaprocedurademanipulareaarmelori
muniiilornoricarezonaperimetruluitiruluidetrageredenaturexclusivuman.Elereprezint
principalaformdedepirealimitelordesiguranaletirurilordetragere,nprincipalprintrageri
n direcii nepermise, cu unghiuri anormale sau cu dereglri eseniale ale sistemelor de ochire.
Singurametoddecontrolalacestorabateriesteasumareacontient,responsabilimeticuloasa
http://lex.justice.md/md/352736/ 3/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

regulilordesiguranntiruldetragere.
CapitolulII.Proceduradeautorizareapersoanelorfizice
pentruprocurarea,deinerea,portulifolosireaarmelor
imuniiilorcudestinaiecivil
7. n vederea autorizrii procurrii armelor letale i neletale supuse autorizrii, ceteanul
RepubliciiMoldovacudomiciliulpermanentnRepublicaMoldova,caredoretesdevintitular
aldreptuluidedeineresau,dupcaz,deportifolosire,trebuiesdepunlaserviciulabilitatdin
cadrul Inspectoratului General al Poliiei sau, dup caz, pentru armele cu eava lis, la serviciul
abilitat din cadrul inspectoratului de poliie n a crui raz teritorial domiciliaz, un dosar
cuprinzndurmtoareledocumente,caresatestendeplinireacondiiilorprevzutelaart.7alin.(1)
i(2)dinLege:
1)cereretip,alcreimodelesteprezentatnanexanr.1
2)actuldeidentitatealsolicitantului,noriginalincopie
3)certificatmedicaleliberatcucelmult12luninainteadepuneriicererii,dincaresrezultec
esteaptdinpunctdevederemedical(concluzienarcologicipsihiatric)pentruadeineiafolosi
armeimuniiiletale
4)certificatdeabsolvireaunuicursdeinstruireteoreticipracticdemnuireaarmeidefoc,
organizatdeopersoanjuridicautorizatnacestsens,noriginalincopie
5)avizdesprestareapsihologicdincaresrezultecsolicitantulesteaptsdein,spoartei
sfoloseascarmedefocimuniiiaferente,eliberat,cucelmult12luninainteadepuneriicererii,
deunpsiholog
6)1fotografiecolor10x15cm
7)dovadaachitriitarifelorprevzutelaanexanr.2dinLege
8)carnetdevntor,noriginalincopie,eliberatdeoorganizaievntoreasclegalconstituit
dinRepublicaMoldova,pentruarmedevntoare,dupcaz
9)legitimaiedeantrenordetiroribiatlon,saulegitimaiedemembrualuneifederaii,asociaii
saualunuiclubsportivdetiroribiatlon,noriginalincopie,pentruarmedetirdincategoria
celorlungi,dupcaz
10) avizul cu privire la condiiile de pstrare i de asigurare a siguranei armei i muniiei la
domiciliu, ntocmit de ctre reprezentanii organului de poliie sau, dup caz, ai asociaiei,
federaieisauclubuluisportivdincarefaceparte
11) copia autentificat a deciziei definitive, emis de organul de drept competent, din care s
rezultecsolicitantulnuseaflnunadinsituaiileprevzutelaart.7alin.(2)lit.a),b),e)g),dup
caz.
8. Actul prevzut la pct. 7 subpct. 10) poate fi prezentat dup luarea deciziei de eliberare a
permisuluideprocurareaarmelorletaleineletalesupuseautorizriidectreorganuldeexaminare
acereriisolicitantului.
9. Prin derogare de la prevederile pct. 7 subpct. 3)5), persoana care activeaz n cadrul
autoritiloradministraieipublicecucompetenendomeniulaprriinaionale,securitiistatului
iordiniipubliceiestedotatcuarmletaldeserviciupoatefacedovadandepliniriicondiiilor
prevzutelaart.7alin.(1)lit.c)e)dinLegeprinprezentareauneilegitimaiideserviciusau,dup
caz,aadeverineieliberatedeangajator.
10. Persoana care se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 10 alin.(1) sau (2) din Lege
poatesolicitaprelungireapermisuluideprocurareaarmeisau,dupcaz,eliberareaunuinoupermis
deprocurare,framaifinecesarprezentareaaltordocumente.
11. Cererea formulat n condiiile prevzute la pct. 710 se soluioneaz de ctre serviciul
abilitatalInspectoratuluiGeneralalPoliieisaualorganuluidepoliiedecompetenteritorial,n
termende30deziledindatadepuneriiacesteia.
12.ntermende30deziledindatadepuneriicererii,organeledepoliiecompetentesntobligate
sverificendeplinireacondiiilorprevzutelaart.7alin.(1)i(2)dinLege,pebazadocumentelor
depusedesolicitantladosar,precumiadateloriinformaiilorcuprinsenevideneleproprii.
13.ncazulncarencadrulverificrilordespecialitateorganeledepoliiecompetenteapreciaz
http://lex.justice.md/md/352736/ 4/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

13.ncazulncarencadrulverificrilordespecialitateorganeledepoliiecompetenteapreciaz
csntnecesaredocumentesauinformaiisuplimentarenvedereaverificriindepliniriicondiiilor
prevzutedeLege,acesteapotsolicitadelapersoanancauzprezentareadocumentuluiprevzut
lapct.7subpct.11).
14.nsituaiileprevzutelapct.8i13dinprezentulRegulament,termenulde30dezile,stabilit
lapct.11,sesuspendpentruoperioadde10ziledindatalacareisasolicitatpersoaneincauz
prezentarea unor documente ori informaii aferente sau, dup caz, i sa comunicat faptul c nu
ndeplinetecondiiileprevzutelaart.7alin.(1)i(2)dinLege.nperioadade10zilesolicitantul
vaprezentainformaiasolicitatsau,dupcaz,vafacedovadaasigurriicondiiilordepstrareia
securitii armelor. n cazul neprezentrii informaiei solicitate, organul de poliie competent va
respingecererea.
15. Pentru constatarea ndeplinirii condiiilor de pstrare i de asigurare a siguranei armelor,
reprezentaniiorganuluidepolitiecompetentsauaiasociaiei,federaieisauaiclubuluisportivdin
carefacepartesolicitantulpotefectuaverificriladomiciliunumaidupinformareaprealabili
cuconsimmntulacestuia.
16. n cazul n care dosarul prevzut la pct.7, precum i rezultatele celorlalte verificri de
specialitateefectuatedeorganeledepoliientrunesctoatecondiiileprevzutedeLege,organulde
poliiecompetentelibereazcteunpermisdeprocurare,alcruimodelesteprezentatnanexanr.
2, pentru fiecare arm pentru care sa solicitat autorizarea, iar n caz contrar comunic n scris
solicitantuluimotivelepentrucarecerereaafostrespins.
17. Refuzul nejustificat al solicitantului de a prezenta documentele sau de a comunica
informaiileprevzutelapct.13orideapermiteefectuareaverificrilorprevzutelapct.15poate
constitui motiv de respingere a cererii de autorizare, dac astfel este imposibil de a constata
ndeplinirea condiiilor prevzute la art.7 alin. (1) i (2) din Lege sau, dup caz, a condiiilor de
pstrareideasigurareasecuritiiarmelor.
18.Deciziaautoritiicompetente,prevzutlapct.17,poateficontestatdectresolicitantn
condiiileLegiicontenciosuluiadministrativnr.793XIVdin10februarie2000.
CapitolulIII.Proceduraacordriicertificatuluideabsolvire
acursurilordeinstruireteoreticipracticndomeniul
armelorimuniiilor
19.Persoanelecareurmeazssoliciteautorizareaprocurriiarmelorletaleineletalesupuse
autorizriitrebuiesurmezenprealabiluncursdeinstruireteoreticipracticprevzutlaart.7
alin.(1)lit.b)dinLegeissusinexamenuldeabsolvireacursului,ncondiiileprevzuten
prezentulRegulament.
20.Cursulprevzutlapct.19poatefiurmatnumaidepersoanelecareaumplinitvrstade21de
ani.
21.Dovadandepliniriicondiieiprevzutelapct.20sefaceprinprezentareaactuldeidentitate.
22.Pentruadmiterealacursulprevzutlapct.19,solicitantultrebuiesprezinteactelespecificate
lapct.7subpct.2)i3).
23.Lafinelecursului,cursaniivorsusineexamenuldeabsolvire,careconstdindouteste,i
anume:
1) testul teoretic, n cadrul cruia se verific nsuirea cunotinelor n urmtoarele domenii:
legislaiaprivindregimularmelorialmuniiilorcudestinaiecivil,precumiceareferitoarela
legitimaaprareistareadenecesitateacordareaprimuluiajutorprilecomponenteimodulde
funcionareifolosireaarmelorimuniiilorcudestinaiecivil
2)testulpractic,ncadrulcruiaseverificdeprinderiledebazprivindfolosireaarmamentului,
respectiv, pregtirea armei pentru tragere, respectarea poziiilor de tragere, reacia personal la
declanareafoculuiimoduldeasigurareaarmei.
24.Rezultatulexamenuluiseconsemneazntrunprocesverbalsemnatdemembriicomisieide
examinare,n carese nscriupunctajele obinutela celedou teste, precum imedia aritmetic a
acestora, sub forma unei note cuprinse ntre 1 i 10, respectiv meniunea promovat, dac nota
http://lex.justice.md/md/352736/ 5/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

astfelobinutestecelpuin7,saunepromovat,dacnotaestemaimicde7,isecomunicn
aceeaiziparticipantuluilaexamen.
25. n cazul n care candidatul nu sa prezentat la examen la data prestabilit, acest fapt se
consemneaznprocesulverbalprevzutlapct.24.
26.Candidatulcarenuatrecutexamenuldeabsolvirepoatecontestarezultatulntermende5
ziledindatasusineriiexamenului.Contestaiaseexamineazdeonoucomisie,dincarenupot
facepartepersoanelecareaustabilitpunctajuliniial,iarrezultatulseconsemneazntrunproces
verbalncheiatnaceleaicondiii.
27.Modalitateadestabilireapunctajuluiprevzutlapct.24,precumiproceduradeconstituirea
comisiei de examinare i a comisiei de examinare a contestaiilor se reglementeaz prin
regulamentulinternalorganizatorului,caresecoordoneazcuInspectoratulGeneralalPoliiei.
28. Persoanei care a trecut examenul de absolvire n condiiile pct.23 i se elibereaz de catre
persoanajuridicorganizatoarecertificatuldeabsolvireacursuluidepregtireteoreticipractic
de mnuire a armei de foc, al crui model este prezentat n anexa nr. 3, care se semneaz de
directorulcursuluiisetampileazcustampilaorganizatorului.
29.Persoanacarenuatrecutsaucarenusaprezentatlasusinereaexamenuluideabsolvireare
dreptuldeaparticipalaunnouexamenncondiiilestipulatelapct.23,ntermendecelmult12
luni,conformplanuluistabilitdeorganizator,framaifinecesarrepetareacursuluidepregtire.
30.Persoanacarenusaprezentatlarepetareaexamenuluisaunulatrecutpoatesusineunnou
examennumaidupfrecventareaunuinoucursdepregtirencondiiilestabilitelapct.19.
CapitolulIV.Procurareainstrinareaarmelorimuniiilor.
Efectuareameniunilornpermisuldearmieliberareaacestuia
31. Titularul permisului de procurare a armei poate procura de la orice armurier liceniat n
domeniulcomercializriiarmelorimuniiilorcudestinaieciviloarmsau,dupcaz,oeavdin
categoriaceleipentrucareafostautorizat,ntermenuldevalabilitateadocumentului.
32.nsituaiaprevzutlapct.31,armurierulareobligaiadeanscrienpermisuldeprocurare
toatedateleprevzutepeversoulacestuia.
33.Persoanacareaprocurat,ncondiiilelegii,oarmaletalsauneletalsupusautorizrii,orio
eavpentruoasemeneaarmareobligaiasseprezinte,ntermende10ziledeladataprocurrii,
laautoritateacareaemispermisuldeprocurareaarmeipentruaiseeliberapermisuldearm.
34.nsituaiaprevzutlapct.33,organeleautoritiicompetenteverific,ntermende10zile,
urmtoarele:
1)autenticitateadocumentelorprezentatedetitularularmei
2)dacarmasaueavaprocuratcorespundecategorieiitipuluipentrucaresaemispermisul
deprocurareaarmei
3)corespundereadintreseriainumrulnscrisepearmsaupeeavcuceledindocumentele
careonsoesc
4)existenanRegistruldestatalarmeloraarmeirespective
5)dacpermisuldeprocurareafostcompletatpeversonmodulcorespunztor.
35. Dac n urma verificrilor prevzute la pct.34 nu au rezultat nereguli sau impedimente,
organuldepoliiecompetentemitepermisuldearmtipA,alcruimodelesteprezentatnanexa
nr.4,ncazulncarepersoanaesteautorizatsdeinarmaprocurat,saupermisuldearmtipB,
al crui model este prezentat n anexa nr. 5, dac persoana este autorizat s o poarte i s o
foloseasc, nscriind arma n documentul respectiv, precum i calibrul muniiei care poate fi
deinutdesolicitant.
36.eavaderezervsenscrienpermisuldearm.
37.ncazuldepistriiunorneregulisauimpedimente,autoritateacompetentfacedemersurilece
seimpunpentruclarificareaneconcordanelorconstatatesau,dupcaz,refuzeliberareapermisului
dearmidispunepstrareaarmeilaorganuldepoliie,nfunciedesituaiacarejustificacest
refuz.
38. n vederea nstrinrii armei prin donaie, donatorul depune contractul de donaie n 3
http://lex.justice.md/md/352736/ 6/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

exemplare, arma respectiv, precum i permisul de arm la un armurier liceniat n domeniul


comercializrii armelor din aceast categorie sau, dup caz, la serviciul abilitat al Inspectoratului
GeneralalPoliieiorilaorganuldepoliienrazacruiadomiciliazdonatarul.
39.Autoritateaprevzutlapct.38autentificcontractelededonaieitransmiteunexemplar
donatorului, iar al doilea exemplar, mpreun cu cotorul chitanei de recepionare a armei
donatarului.
40.nvedereaobineriipermisuluidearmpentruarmaprevzutlapct.38,donatarulvaurma
proceduradeautorizareprevzutlapct.718i3537.
41.ncazulncaredonatarulnuaprezentatpermisuldearmtimpde6luninvederearidicrii
acesteia,autoritateaprevzutlapct.38transmitearmalaorganulteritorialdepoliie.
CapitolulV.Condiiiledepstrare,transportareideasigurare
asecuritiiarmelorletaleineletalesupuseautorizrii,precum
iamuniiiloraferente
42.Titularuldreptuluidedeinereesteobligatspstrezearmeleimuniiileletaleineletale
supuseautorizriiladomiciliu,ndulapurimetalicespecialamenajate,caresntasiguratecusistem
denchiderecucheiesaucifruastfel,nctsnupermitaccesulpersoanelorneautorizate.
43.Titularuldreptuluidedeineresaudeportidefolosireaarmelorletaleineletalesupuse
autorizriipoatedepunesprepstrare,cutitlutemporar,armele,precumimuniiadeinut,laun
armuriersaulapoliie.
44. Titularul dreptului de deinere poate transfera armele nscrise n permis numai cu ocazia
depuneriiacestoralaunarmuriersauaschimbriiloculuiundeacesteasntpstrate,ncondiiile
prevzutelapunctele4547.
45. n vederea autorizrii efecturii unui transfer de arme, titularul dreptului de deinere a
acestora va depune la organul de poliie, n a crui raz de competen teritorial snt pstrate
armele,ocererencareseindicdateledeidentificareasolicitantului,motivultransferului,locul
undeurmeazsfietransferatearmele,dataiduratatransferului,traseuldedeplasare,mijloculde
transport, armele i muniiile ce fac obiectul transferului, nsoit, dup caz, de urmtoarele
documente:
1)nsituaiancaresesolicitautorizareatransferuluiunuinumrmaimarede12arme,dovada
asigurrii transportului printrun armurier autorizat n acest sens, dac se va transfera ntreaga
cantitatedearmenacelaitimp
2)dovadaasigurriicondiiilordepstrareiasecuritiiarmelor,ncazultransferriiarmelorla
unnoudomiciliu.
46. Cererea prevzut la pct. 45 se soluioneaz prin eliberarea permisului de transport al
armelor,alcruimodelesteprezentatnanexanr.6,ntermendecelmultozilucratoare,timpn
care,nsituaiaprevzutlapct.45subpct.1),organuldepolitiecompetentverificdacarmurierul
careurmeazsasiguretransferulesteautorizatsdesfoareoperaiunidetransport,iarncazuln
care solicitantul declar c armele urmeaz s fie depuse la un armurier, se verific dac acesta
existiesteautorizat(dispunedelicen).
47.ncazulncare,dupefectuareaverificrilorcorespunztoare,organuldepoliiecompetent
constat c autorizarea solicitat n condiiile pct.46 nu se justific, acesta respinge cererea i
comunicsolicitantuluimotivelecareaustatlabazaacesteidecizii.
48.Titularuldreptuluideadeinearmelungicueavghintuitsaucolecionaruldearmepoate
fi autorizat, la cerere, s foloseasc ntrun tir de tragere autorizat pentru asemenea categorii de
armeoarmadintreceledeinute,respectivarmadecolecieprevzutlaart.15alin.(3)dinLege,
dacaceastaareexaminareatehnicperiodicefectuatnultimii5ani.
49.ncerereaprevzutlapct.48seindicdateledeidentificareasolicitantului,tiruldetragere
unde urmeaz s fie folosit arm, data i perioada n care urmeaz s fie transportat i folosit
arma,traseuldedeplasarei,dupcaz,mijloculdetransportutilizat.
50. Cererea prevzut la pct. 48 se soluioneaz n termen de o zi lucratoare, prin eliberarea
permisuluitemporardetransportidefolosireaarmei,alcruimodelesteprezentatnanexanr.7,
http://lex.justice.md/md/352736/ 7/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

timpncareorganuldepolitiecompetentverificdactiruldetragereundeurmeazsfiefolosit
armaesteautorizatncondiiilelegii.
51.Permisultemporardetransportidefolosireaarmeiseacordcuovalabilitatede10zile,
carepoatefiprelungitosingurdat,lacerere,pentruaceeaiperioaddetimp.
52.Persoaneleautorizatencondiiilepct.45auobligaiadeatransportaarmelepnlaloculde
destinaienhuseinstaredescrcat.
53. n situaia n care transportul armelor i al muniiilor se efectueaz cu autoturismul,
deintorul este obligat s asigure un spaiu special amenajat n interiorul vehiculului, astfel nct
persoane strine s nu aib acces la arme, iar n cazul vehiculelor prevzute din construcie cu
portbagaj,armelevorfiinutenumainacestcompartiment.
CapitolulVI.Moduldeacordareaatestatuluidecolecionar
54. Persoanele fizice care doresc s dein arme de colecie pot solicita organului de politie
competent acordarea atestatului de colecionar, al crui model este prezentat n anexa nr. 8, dac
ndeplinesccondiiilespecificatelaart.7dinLege.
55.nvedereaobineriiatestatuluidecolecionar,solicitantultrebuiesdepunocererensoit
dedocumenteleprevzutelapct.7subpct.1)7),precumideunuldintreurmtoareledocumente,
dupcaz,caresjustificescopulsolicitrii:
1)dovadacalitiidemotenitoraluneiarmeletale
2) actul de donaie (decorare) din partea unei instituii publice, a unui muzeu, a unei alte
persoanejuridiceautorizate,precumidinparteapersoanelorfizicecaredeinnmodlegalarmace
urmeazsfiedonat
3) documentul emis de un muzeu sau de o asociaie de colecionari, care atest c arma ce
urmeazsfieprocuratesteoarmdestinatafipiesdemuzeusauconstituieoraritateoriare
valoareartistic,tiinificsaudocumentar
4) adeverina eliberat de o asociaie de colecionari, legal constituit n Republica Moldova,
caresatestecalitateademembrualsolicitantuluisau,dupcaz,faptulcacestaurmeazsdevin
membrudupprocurareaarmelordecolecie.
56.Prinderogaredelaprevederilepct.55,nsituaiancaresolicitantulestetitularaldreptului
dedeineresaudeportidefolosireauneiarmeletale,cerereapoatefinsoitdoardepermisulde
armvalabil,precumidedocumenteleprevzutelapct.55.
57.Prevederilepct.815referitoarelaprocedurasoluionriicererii,precumicelealepct.42
privindcondiiiledepstrareideasigurareasecuritiiarmelor,respectiv,proceduradeverificare
andepliniriiacestora,seaplicnmodcorespunztorisolicitaniloratestatuluidecolecionar.
58. Dac snt ndeplinite condiiile prevzute de lege, organul de politie competent elibereaz
solicitantuluiatestatuldecolecionar,precumi,dupcaz,permisuldeprocurareaarmelor.
59.ncazulncarenusntndeplinitecondiiiledeeliberareaatestatuluidecolecionar,organul
depolitiecompetentcomunicnscrissolicitantuluimotivulrespingeriisolicitrii.
60.Atestatuldecolecionarconfertitularului,dupcaz,dreptuldedeinerencolecieaarmelor
intrate n proprietatea lui prin motenire sau donaie anterior obinerii acestui drept, precum i
dreptuldeprocurareideinereaarmelordecolecie,devntoaresaudetir(sportive).
61.Armeledeinutencolecienupotfifolositenniciomprejurare,cuexcepiacazuluide
legitimaprare.
62. n cazul n care colecionarul a fcut uz de arm, are obligaia s acioneze n condiiile
prevzutelaart.17dinLege.
63.Atestatuldecolecionarsevizeazodatacupermisuldearmncaresntnscrisearmele
deinutencolecie.
CapitolulVII.Proceduradevizareapermisuluidearm
64.TitulariipermiselordearmtipAitipBauobligaiadeaseprezentapentruavizapermisul
dearmnperioadastabilitdeInspectoratulGeneralalPoliiei,nlocurileindicatedeorganelede
poliie de competen teritorial, avnd asupra lor: permisul de arm, actul de identitate al
deintoruluilegaldearme,certificatuldeexaminaretehnicperiodicpentruarmelecudreptde
http://lex.justice.md/md/352736/ 8/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

port i de folosire, efectuat n ultimele 12 luni, documentul care atest calitatea ce ia conferit
dreptul de a deine sau, dup caz, de a purta i a folosi arma respectiv, certificatul medical
(concluzienarcologicipsihiatric),precumi,dupcaz,actulprevzutlapct.7subpct.11).
65.Sntscutitedeprezentareacertificatuluimedicalpersoaneleprevzutelapct.9.
66.Organuldepoliiecompetentrefuzvizareapermisuluidearmncazurilecnd:
1)solicitantulseaflnunadintresituaiileprevzutelaart.19dinLege
2)solicitantulnufacedovadaefecturiiexaminriitehniceperiodiceaarmelorpentrucarese
soliciteliberareapermisuluidearmcudreptdeportidefolosire.
67. Persoanele care fac dovada cu acte autentice c n perioada stabilit pentru vizarea
permisuluidearmsauaflatnimposibilitateadeaseprezentalaorganuldepoliiecompetentdin
motiveobiectivebeneficiazdedreptuldevizareapermisuluidearm,darceltrziupeste30de
ziledeladatancetriimotivelorrespective.
68.Dupprimaavizareapermisuluidearmesteinterzisfolosireaarmelorletalelavnatin
tiruridetragere,dacacesteanuauefectuatexaminareatehnicperiodicnultimii5ani.
CapitolulVIII.Regimularmelorletaleineletalesupuseautorizrii
aflatenproprietateaunorpersoanefizicecarenusnttitulare
aledreptuluidedeineresaudeportidefolosire
69.Persoanelefizice,carenusnttitularealedreptuluidedeineresau,dupcaz,deportide
folosireaarmelorletaleineletalesupuseautorizriioricroraacestdreptleancetattemporarsau
definitiv,potaveaarmenproprietatenumainurmtoarelesituaii:
1)audevenitproprietarinurmancheieriiuneiprocedurisuccesorale
2)erauproprietariladatasuspendriiorincetriidreptuluidedeineresaudeportidefolosire
aarmelor,ncondiiileLegii.
70.Armeleaflatenproprietateapersoanelorprevzutelapct.69potfinstrinatedeacestean
condiiile Legii sau, dup caz, pot fi pstrate numai la armurieri liceniai, cu excepia cazului n
caresntluatencustodiedeorganeledepoliie.
71.Persoaneleprevzutelapct.69,carendeplinesccondiiileprevzutelaart.7alin.(1)i(2)
din Lege, pot fi autorizate, la cerere, s dein sau s poarte i s foloseasc armele aflate n
proprietate n condiiile prevzute n capitolul II, ori, dup caz, le pot dezactiva n condiiile
prevzutelacapitolulXXXVII,urmndsfiepstratecaarmedepanoplie.
CapitolulIX.Proceduradesuspendareianulareadreptului
dedeinere,deportidefolosireaarmelorletaleineletale
supuseautorizrii,precumiamuniiiloraferente
72.nsituaiileprevzutelaart.18alin.(1)dinLege,organuldepoliiecompetentvadispune
msura anulrii autorizrii deinerii i retragerea permisului de arm. Msura se comunic
persoaneincauzprintrodeciziescris,alcreimodelesteprezentatnanexanr.9.
73.ntermende10ziledeladataluriilacunotinaacesteimsuri,deintorulesteobligats
prezinte la organul de poliie competent permisul de deinere sau, dup caz, cel de port i de
folosire,mpreuncudocumentulcarefacedovadanstrinriiarmeisauadepuneriiarmeipentru
nstrinare la un armurier liceniat, cu excepia situaiei n care arma este luat n custodie de
poliie.
74.nsituaiileprevzutelaart.18alin.(2),(3)ilaart.19alin.(1),(2)i(3)dinLege,organul
depoliiecompetentcomunicnscristitularuluidreptuluidedeineresaudeportidefolosirea
armeidespresuspendareaacestuidrept,obligndulsdepunarmalaunarmurierisprezinteo
dovadnacestsensntermende10ziledindataprimiriicomunicrii,cuexcepiasituaieincare
armaesteluatncustodiedepoliie.
75.Peperioadasuspendriidreptuluidedeineresaudeportidefolosire,permisuldearmse
pstreazdecatreorganuldepoliiecompetent,carelvarestituititularuluilancetareamotivelor
careaudeterminatmsurasuspendrii.
CapitolulX.Autorizareacltoriilornstrintatecuarme
letaleineletalesupuseautorizriiicumuniiiaferente
http://lex.justice.md/md/352736/ 9/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

76.CeteanulRepubliciiMoldovacaredeinencondiiilelegiiarmeletaleineletalesupuse
autorizrii i care dorete s cltoreasc n strintate cu ele, trebuie s solicite n prealabil
eliberarea de catre organul de poliie competent a unui permis de transport pentru scoaterea
temporardinaraarmelor/muniiilor,alcruimodelesteprezentatnanexanr.10,nbazacruia
organulvamalpermitescoatereaarmelordepeteritoriulrii,cuefectuareaformalitilorvamale
conformlegislaiei.
77. Permisul prevzut la pct.76 se elibereaz dac solicitantul urmeaz s se deplaseze n
strintate,dupcaz,lavntoaresaulaunconcursdetir.
78. Pentru eliberarea permisului prevzut la pct.76, persoana interesat trebuie s depun la
organuldepolitiecompetentocererensoitdedocumentuldecltorienstrintate,permisulde
arm,precumideurmtoareledocumente,dupcaz,nfunciedescopuldeplasrii:
1)permisuldevntoaresaucarnetuldevntor,precumiinvitaiadinparteauneiorganizaiide
vntoaresauaalteipersoanedinstatuldedestinaie,nsoit,dupcaz,detraducereanlimbade
stat
2)legitimaiadesportivsaudeantrenordetiroribiatlon,precumioinvitaielaunconcurs
oficialdetir,organizatnstatuldedestinaie,orioinvitaiedinparteaunuiclubsportivdetirsau
biatlondinacelstat,nformautentic,nsoit,dupcaz,detraducereanlimbadestat.
79.Dacsntndeplinitecondiiilemenionatelapct.78,organuldepoliiecompetentelibereaz,
n termen de 5 zile de la depunerea cererii, permisul de transport pentru scoaterea temporar din
tar,ncaresntnregistratearmelei/sau,dupcaz,muniia.
80.Termenuldevalabilitateapermisuluiprevzutlapct.76reprezintperioadapentrucarese
autorizeaz scoaterea temporar a armelor de pe teritoriul Republicii Moldova i se stabilete n
funcie de perioada de valabilitate a vizei de intrare ori a dreptului de edere n statul respectiv,
precumi,dupcaz,dedatelecuprinsendocumentelemenionatelapct.78subpct.1)i2).
81. n baza permisului prevzut la pct. 76 organul vamal permite trecerea frontierei de stat a
Republicii Moldova cu armele i muniia aferent, fcnd meniunea respectiv n permisul de
transportareaarmelori/sau,dupcaz,naltdocumentdenregistrarepesuportelectronicattla
ieire,ctilaintrareanar.
82. n situaia prevzut la art. 20 alin. (3) din Lege, organul de poliie competent, sesizat n
legturcupierdereasaucufurtularmeinstrintate,vamenionaacestfaptnevidene,fra
radiaarmadinRegistruldestatalarmelor,pnlarecuperareaacesteia.
CapitolulXI.IntroducereatemporarnRepublicaMoldova
aarmelorletaleiamuniiiloraferentedectrecetenii
strinicudomiciliulsaucureedinanstrintate
83.Ceteanulstrincudomiciliulsaucureedinanstrintate,carecltoretetemporarn
Republica Moldova pentru a participa la concursuri de tir sau pentru a practica vnatul, poate
introducenararmeletaleimuniiiaferentedincategoriacelorpermisencircuitulcivildac
facedovadanpunctuldetrecereafrontiereidestatadeineriilegaleaarmelornstatuldeunde
provine.
84.Persoanafizicsaujuridicceformuleazinvitaiadeparticiparepentruunuldintrescopurile
prevzute la pct.83 trebuie s informeze persoana invitat cu privire la punctele de trecere a
frontierei de stat prin care poate introduce arma n tar, precum i cu privire la faptul c este
obligatcalaintrareanRepublicaMoldovasfacdovadadeineriilegaleaarmelor.
85.Persoanacarefaceinvitaiapentruunuldintremotiveleprevzutelapct.83areobligaiadea
obinedelaInspectoratulGeneralalPoliieisaudelaorganuldepoliiedecompetenteritorialn
perimetrul cruia se va desfura activitatea un permis de arm provizoriu i de a notifica i a
nainta organului vamal, nainte de sosirea invitatului, cte o copie a invitaiei i a permisului de
arm provizoriu. Invitaia va cuprinde: datele de identificare a persoanei invitate, a armelor,
cantitatea de muniie introdus, locul i perioada n care se va desfura activitatea pe teritoriul
RepubliciiMoldovaipunctuldetrecereafrontiereidestat.
86.IntroducereaarmelorletalepeteritoriulRepubliciiMoldovancondiiilepct.83estepermis
http://lex.justice.md/md/352736/ 10/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

prinoricepunctdetrecereafrontiereidestatnotificatdeorganulvamal.
87.Dovadadeineriilegaleaarmeidectrepersoanaprevzutlapct.88sefaceprinunadintre
urmtoarelemodaliti:
1)armaestenscrisndocumentuldecltoriedecatreautoritilestatuluideundeprovine
2)existenaunuidocumentoficial,emisdeautoritilestatuluideundeprovinepersoana,care
atestdreptulacesteiadeadeinearmaprezentatlaintrareanar.
88. Verificarea armei introduse pe teritoriul Republicii Moldova se efectueaz n punctul de
trecere a frontierei de stat de ctre organul vamal i se atest prin conformarea meniunilor
corespunztoare incluse n permisul de arm provizoriu, al crui model este prevzut n anexa
nr.11,eliberatdeorganeledepoliiecompetente.
89. Verificarea respectrii unuia dintre scopurile prevzute la pct.83, pentru care se solicit
autorizarea introducerii armei pe teritoriul Republicii Moldova, se efectueaz de ctre organul
vamalntemeiulunuiadintreurmtoareleacteprezentatededeintorularmei,dupcaz:
1) invitaia nominal de participare la o vntoare organizat din partea unei organizaii de
vntoarelegalconstituite,ncazulintroduceriiuneiarmedevntoare
2)invitaianominaldeparticiparelaunconcursdetirorganizatdeofederaie,asociaiesaude
unclubdetirsportiv,ncazuluneiarmedetir
3)permisuldearmprovizoriueliberatdeserviciulabilitatalInspectoratuluiGeneralalPoliiei
saudeorganuldepoliiedecompetenteritorialnrazacruiasevadesfuraconcursuldetir
sauvnatul.
90.Dacsntndeplinitecondiiileprevzutelapct.87i89cuprivirelaintroducereaarmelorn
ar pentru scopurile prevzute la pct.83, organul vamal face meniuni n permisul de arm
provizoriucuprivireladataipunctuldetrecereafrontiereidestatprincarearmaafostintrodus
peteritoriulRepubliciiMoldova.
91.ncazulncarenusntndeplinitecondiiiledeintroducereaarmeipeteritoriulRepublicii
Moldova,aceastasedepunedectredeintorlaorganulvamal,urmndsfierestituitpersoanei
ncauz,ncondiiilelegii,laieireadinarsaulaprezentareaactelorprevzutelapunctele87i
89.
92.InspectoratulGeneralalPoliiei,prinintermediulstructurilordepoliieteritoriale,verific
dacpersoanastrinncauzrespectscopulpentrucareafostautorizatsintroducarmelei
muniiilenar.
93.PersoanadinRepublicaMoldovacareaformulatinvitaiancondiiileprevzutelapct.84are
obligaiadeaasiguracondiiiledepstrareidesecuritateaarmeiaparinndpersoaneiinvitate,pe
toataperioadaederiiacesteianar.
94.DeintorularmeiintrodusenRepublicaMoldovancondiiileprezentuluiRegulamentnu
are dreptul s o foloseasc dect, dup caz, n cadrul vnatului sau al concursului de tir la care
particippotrivitinvitaiei.
95.ncazulncarepersoanaintratpeteritoriulRepubliciiMoldovancondiiilepct.83dorete
ca, n timpul ct se afl n ar, s nstrineze una dintre armele introduse, trebuie s solicite n
prealabileliberareapermisuluidenstrinareaarmei,alcreimodelesteprezentatnanexanr.12,
de la Inspectoratul General al Poliiei sau de la organul de politie n a crui raz teritorial de
competenseaflarmurierul,prinintermediulcruiasevaefectuaoperaiunea.
96.nbazapermisuluidenstrinare,deintorulpoatenstrinaarmanumaidupefectuarean
prealabilaformalitilorvamaleprevzutedelege.
97.PersoanacareanstrinatarmapeteritoriulRepubliciiMoldovavaprezenta,laieireadin
ar,laorganulvamaloriginalulpermisuluidenstrinareialdocumentuluicareatestfaptulc
armaafostnstrinatncondiiilelegii.
98.ncazulncare,laieireadepeteritoriulRepubliciiMoldova,persoananuprezintarmacu
careaintrat,precumidocumenteleprevzutelapct.97ori,dupcaz,dovadaeliberatdepoliien
cazul n care aceasta a fost pierdut, furat sau reinut de autoritile competente, n condiiile
legii,organulvamalmpreuncupoliiadefrontiervoraplicamsurilelegalenvigoare.
http://lex.justice.md/md/352736/ 11/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

CapitolulXII.Procurareaiscoatereadepeteritoriul
RepubliciiMoldovaaarmelorletaleineletalesupuse
autorizriiiamuniiiloraferentedectreceteniistrini
99.Ceteniistrinicaredorescsprocurearmeletaleineletalesupuseautorizrii,nvederea
scoateriilordinar,seadreseazlaunarmurierliceniatndomeniulcomercializriiarmelor,care
trebuie s solicite n prealabil serviciului abilitat al Inspectoratului General al Poliiei eliberarea
permisuluidetransferalarmeiprevzutlaart.28alin.(2)dinLege,alcruimodelesteprezentatn
anexanr.13.
100.nvedereaobineriipermisuluidetransferprevzutlapct.99,armurierulliceniattrebuies
prezinte organului de poliie competent cererea solicitantului pentru procurarea armei, nsoit de
copiadocumentuluidetrecereafrontierei,precumideundocumentoficialemisdeautoritateadin
aradedomiciliualacestuia,dincaresrezultecelndeplinetecondiiilededeinereatipului
respectiv de arm ori de muniie, tradus n limba de stat sau, dup caz, eliberat de reprezentana
diplomaticorideoficiulconsularalstatuluincareurmeazstransferearma.
101. n temeiul cererii i a documentelor prevzute la pct.100, organul de poliie competent
elibereazpermisuldetransferalarmeisauamuniiei,careareovalabilitatede30dezile.
102.Dupvnzareaarmeiarmurierulrespectivareobligaiastransmitarma,ntermende10
zile lucratoare, persoanei care a procurato la ieirea ei de pe teritoriul Republicii Moldova sau,
dup caz, s o expedieze la domiciliul din strintate al acesteia, prin intermediul unui armurier
autorizat s efectueze operaiuni de transport internaional cu arme i muniii, dup efectuarea
formalitilorvamalenecesare.
103. n cazul n care persoana n cauz urmeaz s scoat personal arma procurat de pe
teritoriul Republicii Moldova, ea trebuie s o prezinte organului vamal, mpreun cu permisul de
transfer,laieireadepeteritoriulRepubliciiMoldova.
104.ncazulncarepersoanaprevzutlapct.99solicitcumprareaatreisaumaimultearme,
armurierul procedeaz la expedierea lor la domiciliul din strintate al cumprtorului, prin
intermediul unui armurier autorizat s efectueze operaiuni de transport internaional cu arme i
muniii.
CapitolulXIII.Regimuldeprocurare,deinere
instrinareaarmelorneletale

105.CeteanulRepubliciiMoldovasauceteanulstrincuederelegalnRepublicaMoldova,
care a mplinit vrsta de 18 ani i dorete s procure arme neletale, cu excepia celor supuse
autorizrii,nscopuldeineriisau,dupcaz,portuluiifolosirii,trebuiesprezintelaunarmurier
autorizat de pe teritoriul Republicii Moldova dovada faptului c ntrunete condiiile stabilite la
pct.7 subpct. 3), precum i actul de identitate, care s ateste vrsta solicitantului i, dup caz,
ederealegalpeteritoriulRepubliciiMoldova.
106.Solicitantulpoateprocuraoarmaneletaldelaoricearmurierautorizatiareobligaiasse
prezinte, n termen de 10 zile de la data procurrii, la organul de poliie, n raza cruia se afl
domiciliul, pentru a i se elibera certificatul de deintor, al crui model este prezentat n anexa
nr.14.
107.Eliberareacertificatuluidedeintorseefectueazdeorganuldepoliiecompetentnumaila
prezentareadectresolicitantaarmeiiadocumentuluicareatestfaptulcprocurareasafcutn
condiiilelegii.
108. n cazul n care persoana prevzut la pct.105 dorete s scoat definitiv de pe teritoriul
Republicii Moldova o arm neletal, cu excepia celor supuse autorizrii, procurat n condiiile
legii, aceasta se declar la ieirea din ar organului vamal n vederea efecturii formalitilor
vamalenecesare,cuprezentareaurmtoarelordocumente:
1)certificatuldedeintorsaudocumentulcareatestfaptulcprocurareasafcutncondiiile
legii,ncazulprocurriintermendepnla10ziledinziuaieiriidinar
2)documentuldecltorievalabil.
http://lex.justice.md/md/352736/ 12/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

CapitolulXIV.Introducereaarmelorletaleineletaleimuniiilor
aferentepeteritoriulRepubliciiMoldovadectrealtecategorii
decetenistrini
109. nsoitorii delegaiilor strine la nivelul efilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari
strinicarebeneficiazdeprotecienRepublicaMoldovapotintroduce,purtaifolosipeteritoriul
RepubliciiMoldovaarmeletale,nbazapermisuluidearmprovizoriu,eliberatdeserviciulabilitat
alInspectoratuluiGeneralalPoliiei.
110.Permisulprevzutlapct.109seelibereazlasolicitareaServiciuluideProtecieiPazde
StatalRepubliciiMoldovaiconineurmtoareleinformaii:
1)dateledeidentitatealepersoaneipenumelecreiaseelibereazpermisuldearmprovizoriu
2)modelul,calibrul,seriainumrularmei,precumicantitateademuniiicareurmeazsfie
introdusnpermisuldearmprovizoriu
3)perioadapentrucaresesoliciteliberareapermisuluidearmprovizoriu.
111.Personalulmisiunilordiplomatice,aloficiilorconsulareialreprezentanelororganizaiilor
internaionale acreditate n Republica Moldova poate introduce, purta i folosi arme letale i
neletale pe teritoriul Republicii Moldova n baza permisului de arm provizoriu, eliberat de
serviciulabilitatalInspectoratuluiGeneralalPoliiei.
112.Permisulprevzutlapct.111seelibereazlacerere,nsoitdeactelecareconininformaia
prevzutlapct.110,subpct.1)3).
113.ncazulncarearmeleintrodusencondiiilepct.109i111aufostpierdute,furatesau
distrusepeteritoriulRepubliciiMoldova,titularulpermisuluiareobligaiasanune,ntermende
24 de ore, organul de poliie, n a crui raz de competen sa produs evenimentul, acesta
elibernduiodovadcarevafiprezentatorganuluivamallaieireadinar.
CapitolulXV.Dispoziiicomune
114.ncazulncareproprietarulunorarmeadecedatoriafostdeclaratdisprutprinhotrre
judectoreasc,rudelesaupersoanelecarelocuiescmpreuncuacestasntobligatesanuneis
depunarmeleaflateladomiciliulorilareedinaluilacelmaiapropiatorgandepoliie,ntermen
de15ziledeladatadecesuluisau,dupcaz,armneriidefinitiveahotrriijudectoretiprincare
afostdeclaratdispariia,undesevorpstrapnlancheiereaproceduriisuccesorale.
115.ncazulncare,lancheiereaproceduriisuccesorale,motenitorulcareadevenitproprietar
alarmeidoretesintrenposesiaacesteia,pentruaoridicadelaorganuldepoliieestenecesars
fie autorizat n condiiile capitolului II n cazul armelor letale i neletale supuse autorizrii i,
respectiv, s notifice acest fapt organului de poliie competent n condiiile capitolului XIII n
cazularmelorneletale.
116. Persoana care a motenit o arma letal sau neletal supus autorizrii, dar care nu
ndeplinete cerinele pentru deinere sau port i folosire, o poate nstrina, n condiiile legii, o
poatepstrancontinuarelaunarmurierautorizatoripoateoptapentrudezactivareaacesteia.
117.ncazulncarepersoanelecareaudevenitproprietarealeunorarmesntminore,armele
respective pot fi pstrate la un armurier autorizat pn la majorat, cnd pot proceda potrivit
prevederilorpct.116.
118. n situaia n care motenitorul armei, al crei proprietar a decedat sau a fost declarat
disprut, nu poate fi identificat, organele de poliie transmit arma la Comisia de stat pentru
evaluarea,bonificareairebutareaarmelor.
CapitolulXVI.Proceduradeautorizareapersoanelorjuridice
pentruadeinei,dupcaz,afolosiarmeletaleineletale
supuseautorizriiimuniii
119.Persoanelejuridiceprevzutelaart.31alin.(2),alin.(3)lit.a)ib)ialin.(4)dinLege,care
doresc s dein i, dup caz, s foloseasc arme letale i neletale supuse autorizrii, precum i
muniii aferente, dac acest fapt se justific n raport cu genul de activitate, trebuie s solicite
organului de poliie competent autorizarea deinerii sau, dup caz, a folosirii armelor letale i
neletalesupuseautorizriiiamuniiiloraferente.
120. n vederea autorizrii corespunztoare, persoana juridic interesat trebuie s depun o
http://lex.justice.md/md/352736/ 13/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

120. n vederea autorizrii corespunztoare, persoana juridic interesat trebuie s depun o


cererelaorganuldepoliiecompetent,mpreuncuurmtoareledocumente,noriginalincopie:
1)certificatuldenregistrareantreprinderiisauactuldeconstituire
2)actulconstitutiv,dincaresrezultefaptulc,potrivitgenuluideactivitate,urmeazsdein
sau,dupcaz,sfoloseascarmeimuniii
3) dovada deinerii legale a spaiului de depozitare a armelor i a muniiilor pentru care se
solicitautorizarea,dotat cusisteme de asigurare a securitii acestora, la sediusau,dupcaz, la
puncteledelucrudeclarateconformlegii
4)contracteledemunccupersoaneleangajate,careauatribuiidegestionare,administrarei
ntreinereaarmelor,precumialepersoanelorcareurmeazsfiedotatecuarmeimuniiipentru
executareaatribuiilordeserviciu
5)dovadandepliniriicondiiilorprevzutelaart.7alin.(1)lit.b)id)dinLege,princertificatul
de absolvire a unui curs de instruire teoretic i practic n domeniul armelor i muniiilor,
certificatulmedical(concluzienarcologicipsihiatric)iavizuldesprestareapsihologic,pentru
persoanelefizicecarevordesfuraactiviticeimplicaccesulnemijlocitlaarmeimuniii
6) n cazul unei organizaii specializate de paz, contractul de prestri de servicii ncheiat de
aceasta n condiiile Legii nr.283 din 4 iulie 2003 privind activitatea particular de detectiv i de
paz,dincaresrezultefaptulceaurmeazsdesfoareunadintreactivitileprevzutelaart.
43alin.(2)lit.a)c)dinLege,carenecesitfolosireaarmelorletalesauneletalesupuseautorizrii
i,respectiv,amuniiiloraferente
7)dovadaachitriitarifuluiprevzutdelegepentruprestareaserviciuluisolicitat
8)ordinuldedesemnareapersoaneiresponsabiledegestionareaiasigurareasecuritiiarmelor
imuniiilor
9)dovadacpersoanaresponsabildegestionareaiasigurareasecuritiiarmeloresteaptdin
punctdevederepsihologicimedicalpentruadeineiafolosiarmeimuniii.
121. Cererea formulat n condiiile prevzute la pct.120 se soluioneaz de ctre autoritatea
competent,ntermende15ziledeladatadepuneriiacesteia.
122. n termenul prevzut la pct. 121, organele de poliie competente snt obligate s verifice
ndeplinirea condiiilor de autorizare, pe baza documentelor depuse de solicitant, precum i a
prevederilorart.34alin.(7)dinLege.
123. n cazul n care, n cadrul verificrilor de specialitate, organele de poliie competente
stabilesccsntnecesaredocumentesauinformaiisuplimentarenvedereaverificriindeplinirii
condiiilorprevzutedeLege,lepotsolicitapersoaneincauz,prezentndmotivelecareauimpus
acestdemers.
124.nsituaiancareseconstatcnuexistimpedimentepentruautorizare,organuldepoliie
competent poate efectua verificri la sediul sau la punctul de lucru al solicitantului pentru a se
constatadacsntndeplinitecondiiiledepstrareideasigurareasecuritiiarmelor,prevzutela
art.33dinLege,numaidupinformareaprealabilicuconsimmntulacestuia.
125.Termenulde15zile,prevzutlapct.121,sesuspend,nsituaiileprevzutelapct.123i
124,deladatalacarepersoaneincauzisasolicitatprezentareaunordocumentesauinformaii
suplimentaresau,dupcaz,isasolicitatacordulcuprivirelaverificareandepliniriicondiiilorde
pstrareiasigurareasecuritiiarmelor,pnladatalacareaceastadcurssolicitrii.
126. n cazul n care, din analiza documentelor prevzute la pct.120, precum i a celorlalte
verificri de specialitate efectuate de organele de poliie, se constat c snt ndeplinite toate
condiiile prevzute de Lege, autoritatea competent elibereaz permisul de procurare a armelor
letalesauneletalesupuseautorizriiiamuniiiloraferente,alcruimodelesteprezentatnanexa
nr. 15, numai pentru acele arme i muniii deinerea i, dup caz, folosirea crora este necesar
pentru desfurarea activitilor specifice domeniilor incluse n categoria genului de activitate al
persoaneijuridicesolicitante.
127.ncazulncareorganuldepoliiecompetentrefuzautorizareaprocurriituturorarmelor
menionatencerere,elesteobligatscomunicenscrissolicitantuluimotivelecareaustatlabaza
http://lex.justice.md/md/352736/ 14/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

refuzului,carepoateficontestatdectresolicitantncondiiileLegiicontenciosuluiadministrativ
nr.793XIVdin10februarie2000.
128. Refuzul nejustificat al persoanei juridice de a prezenta documentele sau informaiile
prevzute la pct.123 ori de a permite organelor de poliie efectuarea verificrilor prevzute la
pct.124poateconstituimotivpentrurespingereacereriideautorizare.
129. Persoanele prevzute la art.31 alin.(2) i (3) lit.a) din Lege pot procura, deine i folosi
numaiarmedeaprareipaz,ncondiiilelegii.
130.Dupprocurareaarmelorpentrucareaprimitpermisncondiiilepct.130,reprezentantul
persoaneijuridiceareobligaiasseprezinte,ntermende10zile,laorganuldepoliiecompetent,
mpreun cu documentul original care atest procurarea acestora n condiiile legii, precum i cu
permisul de procurare completat n mod corespunztor pe verso de armurierul de la care lea
procurat,pentruaiseeliberapermisuldedeinere,alcruimodelesteprezentatnanexanr.16,
sau, dup caz, permisul de deinere i de folosire, al crui model este prezentat n anexa nr. 17,
pentruarmeleimuniiileprocurate.
131.Prinderogaredelaprevederilepct.130,ncazulncarenumrularmelorprocurateestemai
marede12,persoanajuridicareobligaiasledepozitezenspaiileamenajatenacestscop,pe
care le deine, i s informeze organul de poliie competent n legtur cu procurarea acestora i
loculdedepozitare.
132. Organul de poliie sesizat n condiiile pct. 130 i 131 verific autenticitatea meniunilor
armurierilor, nscrise pe versoul permisului de procurare, precum i corespunderea tipului,
modelului,seriei,numruluidefabricaieidestinaieiarmelorpentrucaresaacordatpermisulcu
datelenscrisendocumentelecarefacdovadaprocurriiicuceleexistentelasolicitant.nsituaia
prevzutlapct.131aceastverificareseefectueazlaloculdedepozitareaarmelorimuniiilor.
133.Pebazaverificrilorprevzutelapct.132organuldepoliiecompetentelibereazpermisul
dedeinereidefolosireaarmelor.
134.Persoanelejuridicecaredeintiruridetragerencondiiileart.45dinLegeiorganizaiile
particularedepazsntobligatesnstrineze,ntermende15ziledeladatancetriivalabilitii
permisuluidedeinereidefolosireaarmelor,armelerespectiveisprezinteorganuluidepoliie
competentdovadanstrinriilor.
135.Persoanelejuridiceautorizatesdeinarmeauobligaia,ncazulncarelenstrineaz,s
seprezintelaorganuldepoliiecompetentnvederearadieriiacestoradinpermisuldedeineresau,
dupcaz,dedeinereidefolosireaarmelor.
136.Prevederilepct.135nuseaplicncazulpersoanelorjuridicecareauicalitateadearmurier
autorizat s comercializeze arme i muniii, dac armele folosite snt dintre cele aflate n
proprietateaacestora,destinatepentrunchirierencondiiilelegii.
137.nsituaiileprevzutelapct.134i135,organuldepoliiecompetentvaverificaefectuarea
meniunilorcorespunztoarenevidenelepersoaneijuridice,concomitentcuradiereaarmelordin
permisulrespectiv.
138.Persoanajuridicautorizatncondiiileprezentuluicapitolsdeinsausfoloseascarme
letale sau arme neletale supuse autorizrii poate depune spre pstrare, cu titlu temporar sau
permanent,armele,precumimuniiiledeinute,laoaltpersoanjuridicautorizatnacestsens.
139.Persoanaprevzutlapct.138poatetransferaarmelenscrisenpermisuldedeineresau,
dupcaz,dedeinereidefolosirenumaicuocaziadepuneriiacestoralaunarmuriersaucuocazia
schimbriiloculuiundeacesteasntpstrate.
140.nsituaiileprevzutelapct.138i139,persoanajuridicautorizatpoatetransportaprin
mijloacepropriiunnumrdecelmult5armenacelaitimp.Transportulunuinumrmaimarede
arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat s desfoare operaiuni de
transport cu arme i muniii, cu excepia cazului n care persoana juridic este autorizat s
desfoareiasemeneaoperaiuni.
141.Pentruautorizareaefecturiiunuitransferdearme,persoanajuridicinteresattrebuies
depunlaorganuldepoliienacruirazdecompetenteritorialsntpstratearmeleocereren
http://lex.justice.md/md/352736/ 15/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

careseprecizeazdateledeidentificareasolicitantului,motivultransferului,loculundeurmeazs
fietransferatearmele,dataiduratatransferului,traseuldedeplasare,mijloculdetransport,armele
imuniiilecefacobiectultransferului,nsoit,dupcaz,deurmtoareledocumente:
1) n situaia n care se solicit autorizarea transferului unui numr mai mare de 5 arme, o
declaraiescrisreferitoarelamodalitateaprincareurmeazstransportearmele,respectiv,dovada
asigurriitransportuluiprintrunarmurierautorizatnacestsenssau,dupcaz,nmijloaceproprii,
dacsevatransferantreagacantitatedearmenacelaitimp
2)dovadaasigurriicondiiilordepstrareisecuritateaarmelor,ncazultransferriiarmelorla
unlocnoudepstrare.
142. Cererea prevzut la pct.141 se soluioneaz prin eliberarea permisului de transport al
armelor,alcruimodelesteprezentatnanexanr.18,dupcumurmeaz:
1)ntermendecelmultozilucrtoare,timpncare,nsituaiaprevzutlapct.141subpct.1),
organul de poliie competent verific dac armurierul care urmeaz s asigure transferul este
autorizat s desfoare operaiuni de transport, iar n cazul n care solicitantul declar c armele
urmeazsfiedepuselaunarmurier,severificdacacestaexist
2)ntermendecelmult15zile,nsituaiaprevzutlapct.141subpct.2),timpncareorganul
de poliie n a crui raz de competen teritorial urmeaz s fie transferate armele verific
ndeplinireacondiiilordepstrareiasigurareasecuritiiarmelor,prevzutelaart.33dinLege.
143. n cazul n care, dup efectuarea verificrilor prevzute la pct.142, organul de poliie
competentconstatcnusejustificautorizareasolicitatncondiiilepct.141,elrespingecererea
icomunicsolicitantuluimotivelecareaustatlabazaacesteidecizii.
144.Persoanelejuridiceprevzutelapct.119,caredorescstransportetemporarnstrintate
arme i muniii letale pentru vntoare, concursuri de tir, prezentarea armelor n cadrul unor
expoziiispecializate,precumipentruefectuareaunorreparaiialearmelordeinutelaunarmurier
autorizat, trebuie s solicite n scris organului de poliie competent eliberarea permisului de
transportpentruscoatereatemporardintaraarmelor/muniiilor,alcruimodelesteprezentatn
anexanr.19,anexnddocumentelecareconfirmscopulcltoriei,noriginalincopie.
145.Organuldepoliiecompetentverificdacsntndeplinitecondiiilemenionatelapct.144,
iarncazulncarenuaurezultatimpedimente,elibereazpermisuldetransportnvedereascoaterii
temporaredinarpentruarmeleimuniiilesolicitate.
146.Pebazapermisuluidetransportprevzutlapct.144i145,persoanajuridicpoatescoate
armele de pe teritoriul Republicii Moldova n mijloace proprii sau, dup caz, poate ncheia un
contract cu un armurier autorizat s efectueze operaiuni de transport, n vederea realizrii
transferului temporar n strintate al armelor respective, dup efectuarea formalitilor vamale
necesare.
147. Persoanele prevzute la pct.144 au obligaia la ntoarcerea n Republica Moldova s
prezinte la punctul de trecere a frontierei de stat toate armele nscrise n permisul de transport
pentruscoatereatemporardinar.
148. Dac pe perioada cltoriei n strintate armele nscrise n permisul de transport pentru
scoaterea temporar din ar au fost furate, pierdute sau distruse, la ntoarcerea n ar titularul
trebuie s prezinte organului vamal documente autentice eliberate de autoritatea competent din
strintate,caresatestefaptulcevenimentulafostreclamat,nvedereandepliniriiformalitilor
vamalenecesare.
149.ncazulevenimentuluiprevzutlapct.148,reprezentantulpersoaneijuridiceprevzutela
pct.147areobligaiasseprezinte,ntermende3ziledelaintrareanar,laorganuldepoliie
careaeliberatpermisuldetransportpentruscoatereatemporardinaraarmelor/muniiiloris
depunodeclaraiecuprivirelaevenimentulprodus,mpreuncuoriginaluldocumentuluiemisde
autoritateacompetentdinstatulncaresaprodusevenimentul.
150. Organul de poliie competent sesizat despre eveniment de ctre reprezentantul persoanei
juridicevafacemeniuneaderigoarenevidenepnlarecuperareaarmelor.
CapitolulXVII.Proceduradeautorizareapersoanelorjuridice
http://lex.justice.md/md/352736/ 16/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

pentruadeinei,dupcaz,afolosiarmeimuniiineletale
151.Persoanelejuridiceprevzutelaart.31alin.(3)lit.b)ic)ialin.(4)dinLege,nvederea
obinerii certificatului de deintor al armelor neletale i muniiilor aferente, al crui model este
prezentat n anexa nr. 20, trebuie s depun la organul de poliie n a crui raz de competen
teritorialseaflsediulloronotificareconformanexeinr.21referitoarelaprocurareaarmelori
muniiilorneletalecarefacobiectuldeclarrii,nsoitdedocumenteleprevzutelapct.120subpct.
1)5) i 7), cu excepia certificatelor de absolvire a unui curs de instruire teoretic i practic de
mnuireaarmeidefoc.
152.ntemeiuldocumentelorprevzutelapct.151,precumialverificriindepliniriicondiiilor
depstrareiasigurareasecuritiiarmeloriamuniiilor,organuldepoliiecompetentelibereaz
solicitantului,ntermende15zile,certificatuldedeintor.
153.ncazulncarepersoanajuridicnstrineazunasaumaimultedintrearmelepecarele
deinenbazacertificatuluidedeintor,eaesteobligatsinformezeorganuldepoliiecompetent,
care va proceda la radierea acestora din certificat i va verifica efectuarea meniunilor
corespunztoarenevidenelepersoaneijuridice.
CapitolulXVIII.Evidenaicondiiiledepstrareiasigurare
asecuritiiarmelorimuniiilordeinutedepersoanelejuridice
154. Persoanele juridice autorizate s dein sau, dup caz, s foloseasc arme i muniii snt
obligatesiconstituieevideneleprevzutelaart.33alin.(5)dinLegeisasigurecondiiilede
pstrare i securitate a armelor i muniiilor respective, n condiiile prevzute n anexa nr.3 la
Lege.
155. Armele i muniiile ce fac obiectul dreptului de deinere sau de folosire se pstreaz la
sediulsau,dupcaz,lapunctuldelucru,menionatnpermisuldedeineresaudefolosireori,dup
caz, n certificatul de deintor, n dulapuri metalice special amenajate, fixate n perete sau n
podea,ncuiateiasigurateastfel,nctsnupermitaccesulpersoanelorneautorizate.Dulapurile
trebuie s fie prevzute cu compartimente separate, asigurate cu sisteme de nchidere
multifuncionalecucheiesaucifru,pentrupstrareamuniiilorseparatdearme.
156.ncazuldeineriiunuinumrmaimarede12armeneletale,acesteasepstreazdectre
deintori la adresa menionat n permisul de deintor, ntrun spaiu special amenajat pentru
depozitare, cu sistem de supraveghere video i mijloace de alarmare, conectate la dispecerate de
alarmareiinterveniealeunororganizaiispecializatedepazsaualepoliiei.
157. Spaiile prevzute la pct. 156, destinate pstrrii sau depozitrii armelor i muniiilor,
trebuiesfieavizatedeserviciileabilitatealeorganuluidepoliiedecompetenteritorial.
158.Persoanajuridicautorizatsdeinsausfoloseascarmeimuniiiesteobligatsin
evidenaacestorarmeimuniii,precumiapersonaluluidotatcuarmeimuniii,nregistrede
evidenseparate,numerotateinregistratelaorganuldepoliiedecompetenteritorial.
159. Persoana juridic prevzut la pct.158 are obligaia ca, n termen de 15 zile de la data
nfiinriisau,dupcaz,aincluderiingenuldeactivitateaocupaiilorcarejustificdeinereaori
folosirea armelor i muniiilor, ns nu mai trziu de data procurrii armelor i muniiilor, s
prezinte la organul de poliie n a crui raz de competen teritorial se afl sediul acesteia
registruldeevidenaarmelorimuniiilor,precumiceldeevidenapersonaluluidotatcuarme,
nvedereanregistrriiiluriineviden,ncondiiilelegii.
160.Lamplinireatermenelorprevzutelaart.33alin.(6)dinLegesau,dupcaz,ntermende5
zile de la data dizolvrii persoanei juridice n condiiile legii, registrele prevzute la pct. 158 se
depunsprearhivarelaorganuldepoliiecompetent.
CapitolulXIX.Condiiiprivinddotareapersonaluluicuarme
imuniiiieliberareapermiselordeportidefolosirea
armelorvalabilenexerciiulfunciunii
161. Pot fi dotate cu arme i muniii letale sau, dup caz, neletale numai persoanele care
ndeplinesccondiiileprevzutelaart.34alin.(1)iart.35alin.(1)dinLege,dupobinerean
prealabilapermisuluidearmtipC,alcruimodelesteprezentatnanexanr.22,cudreptdeport
http://lex.justice.md/md/352736/ 17/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

idefolosire,valabilnumainexerciiulfunciunii,acordat,pentrufiecarepersoan,deserviciul
abilitatalorganuluidepoliiedecompetenteritorial.
162.nvedereaobineriipermisuluiprevzutlapct.161,persoanajuridictrebuiesadresezeun
demers la serviciul abilitat din cadrul inspectoratelor de poliie n a cror raz teritorial se afl
spaiile de pstrare a armelor, la care se anexeaz urmtoarele documente, care s ateste
ndeplinireacondiiilorprevzutelaart.34alin.(1)i35alin.(1)dinLege:
1)copiaactuluideidentitatealpersoaneicareurmeazsfiedotatcuarm
2)certificatulmedical(concluzienarcologicipsihiatric)eliberatcucelmult12luninaintea
depunerii cererii, din care s rezulte c este apt din punct de vedere medical pentru a deine i a
folosiarmedefocimuniiileaferente
3)certificatuldeabsolvireaunuicursdeinstruireteoreticipracticndomeniularmelori
muniiilor,organizatdeopersoanjuridicautorizatnacestsens,noriginalincopie
4)avizuldesprestareapsihologic,dincaresrezultecsolicitantulesteaptsdein,spoarte
i s foloseasc arme de foc i muniiile aferente, eliberat cu cel mult 12 luni naintea depunerii
cereriideunpsihologautorizatpentruefectuareaunorastfeldeteste
5)2fotocolor3x4cm
6)dovadaachitriitarifelorprevzutelaanexanr.2dinLege
7)copiacontractuluiindividualdemuncalpersoaneiangajate,careurmeazsfiedotatcu
armimuniii
8) avizul despre trecerea instructajului prevzut la art.34 alin.(1) lit.e) din Lege cu privire la
scopul pentru care persoana n cauz este dotat cu arm, precum i la condiiile n care trebuie
purtatifolositarma,semnatdeangajatoripersoanacareurmeazsfiedotatcuarm
9)copiaordinuluideserviciuindividual,prevzutlaart.33alin.(4)dinLege.
163.ntemeiuldemersuluiformulatncondiiilepct.162,precumialdocumentelorprezentate
de persoana juridic solicitant, organul de poliie competent verific ndeplinirea condiiilor
prevzute la art. 34 alin. (1) i art. 35 alin. (1) din Lege i, dup caz, solicit prezentarea
documentelorprevzutelapct.7subpct.11)dinprezentulRegulament.
164.Coninutulinstructajuluiprevzutlaart.34alin.(1)lit.e)dinLegetrebuiescuprindteme
referitoare la condiiile de port, folosire i pstrare a armelor letale din dotare, datele tehnico
balistice ale acestora, modaliti de intervenie n diferite situaii aprute pe timpul desfurrii
atribuiilor de serviciu, uzul de arm, edine de tragere cu armamentul din dotare n tiruri de
tragereautorizate.
165.ncazulncare,nurmaefecturiiverificrilorprevzutelapct.163,seconstatcsnt
ndeplinitecondiiileprevzutedeLege,organuldepoliiecompetentemitepermisuldearmtipC,
prevzutlapct.161.
166. Prevederile pct.161 se aplic n mod corespunztor i urmtoarelor categorii de personal
angajatdepersoanajuridicautorizat:
1) personalul desemnat cu administrarea, ntreinerea i supravegherea tirurilor de tragere
aparinndpersoanelorjuridicerespective
2)personalulcuatribuiidegestionare,administrareintreinereaarmelordeinutedepersoana
juridicrespectiv.
167.Demersulprevzutlapct.162sesoluioneazntermende15ziledeladatadepunerii.
CapitolulXX.Proceduradevizareapermiselordedeinere
saudefolosireaarmeloriamuniiilorletale,apermiselor
deportidefolosireaarmelorvalabilenumainexerciiul
funciunii,precumiapermiselordefuncionareatirurilor
detragere
168.Permiselededeineresau,dupcaz,defolosireaarmeloriamuniiilorletaleineletale
supuseautorizrii,permiseledeportidefolosireaarmelorvalabilenumainexerciiulfunciunii,
precumipermiseledefuncionareatirurilordetragere,respectivcertificatelededeintorpentru
armeneletale,auovalabilitateiniialde3aniisevizeazlafiecare3ani.
http://lex.justice.md/md/352736/ 18/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

169.Persoanelejuridicecaresntautorizatesdeinsausfoloseascarmeimuniiioricare
deintiruridetragereautorizate,precumipersonaluldotatcuarmedeaprareipaz,auobligaia
deaseprezentalavizare,pnlaexpirareatermenuluistabilitlapct.168,laorganuldepoliiede
competenteritorialncareseaflneviden.
170.Pentruaplicareavizei,persoanajuridictrebuiesprezinteorganuluidepoliiecompetent
urmtoareledocumente,noriginalincopie:cereredeaplicareavizei,certificatuldenregistrare
antreprinderii,actulconstitutivalntreprinderii,permisuldedeineresaudefolosireaarmelori
muniiilor letale ori de funcionare a tirului de tragere, respectiv certificatul de deintor pentru
armeneletale,planuldepaziapraresau,dupcaz,contractuldeprestrideservicii.
171. Dup primirea cererii i a documentelor prevzute la pct. 168170, organul de poliie
competentefectueazntermende15zileverificrilapuncteledelucrualepersoaneijuridiceunde
se dein armele i muniiile, respectiv la tirurile de tragere i, dac snt ndeplinite condiiile
prevzutedelege,aplicvizapepermis,respectivpecertificatuldedeintor.
172.Pentruvizareapermiselordeportidefolosireaarmelordindotareapersonaluluiangajat,
persoana juridic trebuie s prezinte organului de poliie competent urmtoarele documente:
cererea de aplicare a vizei, copia actului de identitate al persoanei care este dotat cu arma
respectiv,certificatulmedicalcepermitedeinereaifolosireaarmelorimuniiilor.
CapitolulXXI.Retragereasauanulareapermiselorpersoanelor
juridicepentrudeinereasaufolosireaarmelorimuniiilori
pentrufuncionareatirurilordetragere,precumiacertificatelor
dedeintoralarmelorimuniiilorneletale
173.Permiselepentrudeinereasaufolosireaarmelorimuniiiloripentrufuncionareatirurilor
de tragere, precum i certificatele de deintor al armelor i muniiilor neletale, care se acord
persoanelorjuridicenconformitatecuprezentulRegulament,seretragsau,dupcaz,seanuleaz
ncondiiileprevzutedeart.41dinLege.
174.Retragereasau,dupcaz,anulareapermiseloriacertificatelorprevzutelapct.173seface
deorganuldepoliiedecompetenteritorialsaudeserviciulabilitatalInspectoratuluiGeneralal
Poliiei, prin decizie scris, al crei model este prezentat n anexa nr. 23, care se comunic
persoaneijuridicencauz.
CapitolulXXII.Aprobareaorganizriiidesfurriicursurilor
deinstruireteoreticipracticndomeniularmelorimuniiilor
175.Persoanelejuridice,nbazaunuiprogramaprobatdeMinisterulEducaiei,potsorganizeze
cursuri de instruire teoretic i practic n domeniul armelor i muniiilor pentru cunoaterea
legislaieiiamoduluidefolosireaarmelorimuniiilorprevzutedeLege.
176.Cursurileprevzutelapct.175sntdestinate,dupcaz:
1)calificriiprofesionaleainstructorilorntiruridetragere
2) pregtirii teoretice i practice a persoanelor fizice care doresc s dein sau s poarte i s
foloseascarmeletaleineletalesupuseautorizriiimuniiiaferente,ncondiiilelegii,precumi
a persoanelor care urmeaz s fie dotate cu arme pentru exercitarea atribuiilor de serviciu sau,
dupcaz,sdesfoareactiviticeimplicaccesullaarmeimuniiincadrulpersoanelorjuridice
autorizate s dein ori s foloseasc arme i muniii sau, dup caz, s desfoare operaiuni cu
armeimuniii.
177. n vederea aprobrii programului ciclului de cursuri, persoanele juridice vor depune la
MinisterulEducaieiocererensoitdeurmtoareledocumente,noriginalincopie:
1)certificatuldenregistrareantreprinderiiiactulconstitutiv,dincaresrezultecarenscris
n obiectul de activitate instruirea de scurt durat (alte forme de invmnt pentru aduli i alt
nvmntneinclusnaltecategorii)2)dovadadeineriidespaiiadecvateactivitiideinstruiren
domeniularmelorimuniiiloriabazeitehnicomaterialenecesare
3) permisul de funcionare a tirului de tragere, n cazul n care persoana juridic deine un
asemeneatirdetragere,saucontractuldenchiriereorideprestrideserviciincheiatcuopersoan
juridiccedeinetirdetragere
http://lex.justice.md/md/352736/ 19/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

4)dovadacdispunedecadrecalificatendomeniu.
178. Dac persoana juridic ndeplinete condiiile prevzute de lege, Ministerul Educaiei
aprob programul pentru organizarea i desfurarea cursului de instruire teoretic i practic n
domeniularmelorimuniiilor.
179.Pentruobinereaaprobriiprevzutelapct.178,persoanajuridicvacoordonacuserviciul
abilitat al Inspectoratului General al Poliiei programul ciclului de cursuri, care trebuie s fie
ntocmitncondiiileprevzutelapct.180.
180.Cursurileprevzutelapct.176subpct.1)sedesfoaroperioaddecelpuin2luni,iar
programuldeinstruiretrebuiescuprindurmtoareleteme:
1)legislaiaprivindregimularmelorialmuniiilor,pentrucareseatribuiecelpuin15ore
2)aspecteledenaturjuridicreferitorlauzuldearm,pentrucareseatribuiecelpuin6ore
3)proceduradeacordareaprimuluiajutorncazulrniriicuarma,pentrucareseatribuiecel
puin20deore,dincare10oredeactivitatepractic
4) prile componente i modul de funcionare i folosire a armelor i muniiilor i balistica,
pentrucareseatribuiecelpuin30deore
5)executareaisupraveghereaactivitilorntiruldetragere,mnuireaarmelorimuniiilori
utilizareaechipamentelordeprotecie,pentrucareseatribuiecelpuin40deore,dincare20deore
deactivitatepractic
6)metodologiainstruiriipersoanelorfizicepentruexecutareatragerilorntiruldetragere,pentru
careseatribuie70deore,dincare40deoredeactivitatepractic
7)activitateapracticdeexecutareatrageriintruntirdetragereautorizatcutoatetipurilede
armepermisedelege,pentrucareseatribuie50deore.
181.Cursurileprevzute la art.176 subpct.2) se desfoar o perioad decel puin 2 zile, iar
programuldeinstruiretrebuiescuprindurmtoareleteme:
1)legislaiaprivindregimularmelorialmuniiilor,pentrucareseatribuie4ore
2)aspecteledenaturjuridicreferitorlauzuldearm,pentrucareseatribuie4ore
3)proceduradeacordareaprimuluiajutorncazulrniriicuarma,pentrucareseatribuie2ore
4) prile componente i modul de funcionare i folosire a armelor i muniiilor i balistica,
pentrucareseatribuie4ore
5)activitateapracticdeexecutareauneitragerintruntirdetragereautorizat,pentrucarese
atribuiecelpuin2ore.
182. Tematica va fi ntocmit i cursurile vor fi susinute de personal cu pregtire de natur
juridici/saucupregtiredespecialitatendomeniularmelorimuniiilororicareaactivatntro
instituie din sistemul de aprare, ordine public i securitate naional, precum i de personal
calificatnfiecaredintredomeniileenumeratelapct.181.
183. Cel puin 20 la sut din orele destinate instruirii teoretice vor fi rezervate pentru ore
practice.
184.Lafinelecursurilor,participaniivorsusineexamenuldeabsolvirencondiiilestabilitela
pct.23sau,dupcaz,lapct.190.
185.MinisterulEducaieiverificdin2n2anindeplinireatuturorcondiiilorstabilitepentru
autorizareadesfurriicursurilorprevzutelapct.175.
186.MinisterulEducaieidispuneanulareadecizieideaprobareaprogramuluicicluluidecursuri
ncazulncarenurmacontroluluiefectuatncondiiilepct.185seconstatexistenauneiadintre
urmtoarelesituaii:
1)nuserespectdestinaiacursurilorprevzutlapct.176
2)nusntndeplinitecondiiileprevzutelapct.177
3) nu snt respectate condiiile prevzute la pct. 180183 referitor la structura i coninutul
programuluidepregtire.
CapitolulXXIII.Moduldeacordareaatestatului
deinstructorntiruldetragere
187. Personalul care desfoar activiti de instruire, ndrumare i supraveghere a tragerilor
http://lex.justice.md/md/352736/ 20/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

efectuate n tiruri de tragere autorizate trebuie s dein atestatul de instructor n tirul de tragere,
careseelibereazdectrepersoanajuridicautorizatsorganizezecursurileprevzutelapct.176
subpct.1).
188. Solicitantul trebuie s depun la persoana juridic autorizat s organizeze cursurile
prevzutelapct.176subpct.1)ocererescris,nsoitdeurmtoareledocumente,noriginalin
copie:
1)actuldeidentitate
2)actuldestudii
3)cazieruljudiciar
4)certificatulmedicaleliberatcucelmult12luninainteadepuneriicererii
5)avizuldesprestareapsihologic,eliberatcucelmult12luninainteadepuneriicererii,deun
psiholog
6)dovadaachitriitarifuluiprevzutpentruobinereaatestatuluideinstructorntiruldetragere.
189.Persoanajuridiccudreptdeorganizareacursurilorprevzutelapct.176subpct.1)verific
documentele menionate la pct.188 i, dac nu rezult impedimente, admite solicitantul la cursul
respectividuptrecereaexamenuluiielibereazatestatuldeinstructorntiruldetragere.
190. Persoanele care au frecventat n proporie de cel puin 90 la sut cursurile prevzute la
pct.176subpct.1)vorsusineunexamendeabsolvirenfaauneicomisiideexaminare,constituite
dinreprezentaniaiorganizatoruluiiaiserviciuluiabilitatalorganelordepoliie.
191. Organizatorul are obligaia de a informa candidaii asupra datei, orei i locului susinerii
examenuluicucelpuin5zilenainte.
192.Examenulprevzutlapct.190constnsusinereaadouteste,ianume:
1) testul teoretic, care este constituit dintrun set de ntrebri prin care se verific nsuirea
cunotinelordintoatedomeniileabordatencadrulcursurilor
2)testulpractic,careconstntroedindetragerentruntirdetragere,princareseverific
deprinderileprivindfolosireaarmamentuluiiamuniiei,precumiaechipamentelordeprotecie
individual,pregtireaarmeipentrutragere,respectareapoziiilorpentrutragere,preciziatragerii,
reacia personal la declanarea focului, modul de asigurare a armei, precum i deprinderile
personale i modul de a aciona n situaii care necesit acordarea primului ajutor i n caz de
incendiu.
193. Rezultatul examenului se consemneaz ntrun procesverbal semnat de toi membrii
comisiei prevzute la pct.190, n care se nscriu punctajele obinute la cele dou teste, precum i
media aritmetic a acestora, sub forma unei note cuprinse ntre 1 i 10, respectiv meniunea
promovat,dacnotaastfelobinutestecelpuin7,saunepromovat,dacnotaestemaimic
de7.
194. n cazul n care candidatul nu sa prezentat la examen la data prestabilit, acest fapt se
consemneaznprocesulverbalprevzutlapct.193.
195.Candidatulcarenuatrecutexamenuldeabsolvirepoatecontestarezultatulconsemnatn
procesulverbalncheiatncondiiileprevzutelapct.193,ntermende5ziledindatasusinerii
examenului.Contestaiaseexamineazdeonouacomisieconstituitpotrivitpct.190,dincarenu
potfacepartepersoanelecareaustabilitpunctajuliniial,iarrezultatulexaminriiseconsemneaz
ntrunprocesverbalncheiatnaceleaicondiii.
196.Persoanacarenuatrecutsaucarenusaprezentatlasusinereaexamenuluideabsolvireare
dreptuldeaparticipalaunnouexamenncondiiileprevzutelapunctele190195,ntermende
celmult12luni,conformplanuluistabilitdeorganizator,framaifinecesarrepetareacursului
depregtire.
197.Persoanacarenusaprezentatlarepetareaexamenuluisaunulatrecutpoatesusineun
nouexamennumaidupfrecventareaunuinoucursdepregtirendomeniu.
198.Prinderogaredelaprevederilepct.190195,potsusineexamenulprevzutlapct.184fr
sfifrecventatcursurileprevzutelapct.176subpct.1)urmtoarelecategoriidepersoane:
1)celecareaucalificareaprofesionaldearmurier
http://lex.justice.md/md/352736/ 21/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

2)celecareausauauavutcalitateadesportivdetirsaubiatlon,ncondiiilelegii.
199. Fr s frecventeze cursurile prevzute la pct.176 subpct.1) i fr s susin examenul
prevzutlapct.188,potsolicitaacordareaatestatuluideinstructorntiruldetragereurmtoarele
categoriidepersoane:
1) persoanele care snt sau au avut calitatea de poliist sau militar, atestat prin adeverin
eliberatdeinstituiancaresntsauaufostncadrate
2)antrenoriidetirsaubiatlon,precumiprofesoriidetir.
200. Persoana juridic autorizat s organizeze cursuri de instruire teoretic i practic n
domeniul armelor i muniiilor este obligat s instituie un registru pentru evidena atestatelor de
instructor,eliberatepersoanelorfizice,carevaaveaurmtoarelerubrici:numrulcurent,numelei
prenumele, domiciliul i codul personal al persoanei care a obinut atestatul de instructor, seria
atestatului,dataeliberrii,observaii.
CapitolulXXIV.Marcareaarmelorimuniiilor
produsedearmurieriidinRepublicaMoldova
201. Armele i componentele eseniale ale acestora, precum i muniiile trebuie s poarte
marcajeaplicatencursulprocesuluidefabricaie,carecuprindelementeleprevzutelaart.49alin.
(2)dinLege.
202.Marcajelecareseaplicpearmesntconstituitedintroniruiredetreigrupealfanumerice,
dupcumurmeaz:
1)primagrupesteconstituitdin5literemajuscule,primeledoufiindntoatecazurileMD,iar
urmtoarelefiindprimele3consoanedindenumireaarmurieruluicareproducearma
2)adouagrupesteconstituitdintrolitermajuscul,delaAlaD,corespunztoarecategoriei
din care face parte arma, conform anexei la Lege, precum i din dou cifre corespunztoare
numrului curent din anexa respectiv, de la poziia la care snt indicate caracteristicile armei pe
careseaplicmarcajul
3) a treia grup este constituit din cel puin 3 cifre, dintre care primele dou indic ultimele
doucifrealeanuluincareafostprodusarma,iarurmtoareleindicnumruldeordinealarmei,
stabilitpefiecarecategoriedearme,nfiecarean.
203. Marcajele care se aplic pe cartue i/sau pe ambalajul iniial snt constituite dintro
niruirededougrupealfanumerice,dupcumurmeaz:
1)primagrupesteconstituitdin3literemajuscule,primafiindntotdeaunaR,iarurmtoarele
fiind primele dou consoane din denumirea armurierului productor, urmate de dou cifre care
reprezintultimeledoucifrealeanuluidefabricaieamuniiei
2)adouagrupesteconstituitdinliteraLpentrumuniiadestinatarmelorlungi,respectivS
pentru muniia destinat armelor scurte, urmat cel puin de un numr care reprezint calibrul
exprimatnmilimetri.
204.Pentruindividualizareagrupelordincaresntconstituitemarcajeleprevzutelapct.202i
203,acesteatrebuiesfieseparateprinspaiisuficientdevizibile.
205.Incazularmelorletale,toatecelelalteansamblurisausubansambluridincaresntconstituite
trebuiesfiemarcatecuseriinumerice,utiliznduseoplajdecifrestabilitdeRegistruldestatal
armelor,pentrufiecarearmurier,nconformitatecureglementrileipracticanmaterie.
206.Marcajelecuprinzndseriileprevzutelapct.205seaplicpeeavipebasculpentru
armele de acest tip pe eav, cutia mecanismelor i nchiztor pentru carabinele de vntoare,
armeledetircuglon,armeledepaziaprareiarmeledeautoaprare,armelecuaercomprimat
numaipeeavpentruarmelecutranchilizante,pistoaledealarmareisemnalizare,pistoalelede
start, armele de recuzit pe piesa principal metalic pentru armele cu destinaie industrial,
armeledeasomare,arbalete,arcuriiharpoanedestinatepescuitului.
207. Evidena armelor i muniiilor produse de armurier se ine de catre personalul anume
desemnat, ntrun registru de eviden a produselor finite, numerotat i nregistrat la organele de
poliiecompetente,ncaresevormeniona:numrulcurentaloperaiunii,categoriadincareface
parte arma conform anexei la Lege, tipul armei, marca, marcajul armei i seriile componentelor
http://lex.justice.md/md/352736/ 22/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

acesteia, calibrul, data i ora intrrii armei n magazie, numele, prenumele i funcia celui care a
predatoisemnturaacestuia,numele,prenumeleifunciaceluicareaprimitarmaisemntura
acestuia.
208. Fiecare arm ca produs finit trebuie s aib, la ieirea din magazia de produse finite,
certificatdeomologare.
209. Marcajul aplicat pe armele importate n Republica Moldova este constituit din 2 litere
majuscule MD i ultimele 2 cifre ale anului n care sa importat arma, aplicarea cruia este
asiguratdectreimportator.
CapitolulXXV.Proceduraefecturiitrageriiexperimentale
210.Sntsupusetrageriiexperimentalearmeleletalecueavaghintuitievilederezervale
acestora.
211.Lasolicitareaorganuluidepoliiecompetent,deintorularmeiletalecueavghintuitare
obligaiasprezintepentrutragereexperimentalarmasau/ieavadeinut:
1) n cazurile modificrii sau reparrii autorizate a componentelor eseniale sau a pieselor de
armdefoccueavghintuit(percutorul,eava,ghearaextractoare,pragularunctor,nchiztorul,
manonulnchiztor)
2)ncazuritemeinicjustificate,stabilitedectreorganeledepoliie.
212.Tragereaexperimentalseefectueazdectrestructuracriminalisticdincadrulautoritii
competente, n scopul nregistrrii proiectilului i a tubului de cartu n evidenele operative ale
poliiei.
213. La solicitarea titularului dreptului de deinere sau, dup caz, de port sau/i de folosire a
armei,tragereaexperimentalsepoateefectuanprezenaacestuia,dacsituaiapermiteaceasta.
214. n cazul armelor de colecie care constituie rariti sau care au valoare istoric, artistic,
tiinific sau documentar, numrul de cartue care urmeaz s fie trase, precum i condiiile n
caresevaefectuatragereasepotstabilidecomunacordcutitularuldreptuluidedeinere,atunci
cnd exist suspiciuni c, prin tragerea experimental, poate fi afectat funcionalitatea sau
integritateaarmei.
CapitolulXXVI.Proceduradeliceniereaarmurierilor
pentruefectuareaoperaiunilorcuarmeimuniii
215. Persoanele juridice constituite ca armurieri pot desfura operaiuni cu arme i muniii
numaidupobinerealicenei,careseelibereaznconformitatecuprevederileLegiinr.130din8
iunie2012privindregimularmelorialmuniiilorcudestinaieciviliLegiinr.451XVdin30
iulie 2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor de organul de
specialitateabilitatndomeniullicenierii.
216.Pentruobinereai,dupcaz,prelungireasaureperfectarealiceneiprevzutelapct.215,
armurierul trebuie s depun o declaraie, n care se precizeaz categoria de operaiuni pe care
urmeazslederuleze,nsoitdeurmtoareledocumente,noriginalincopie:
1)certificatuldenregistrareantreprinderii
2)actulconstitutivalntreprinderii,ncaresfiemenionatelagenuldeactivitateoperaiunile
pecareurmeazslederulezepotrivitdeclaraiei
3)dovadadeineriilegaleaimobiluluincaresevadesfuraactivitatealiceniat
4) dovada deinerii unor spaii special amenajate, destinate depozitrii i, dup caz,
comercializriisaureparriiarmelorimuniiilor,carecorespundcerinelorprevzutelaanexanr.3
i, dup caz, nr.4 sau nr.5 din Lege, i asigurate cu amenajri tehnice de protecie i sisteme
electronice de supraveghere i de alarmare, conectate la dispecerate de alarmare i intervenie
specializate,precumilasistemedemonitorizarevideo
5) n cazul armurierilor care doresc s desfoare operaiuni de reparare a armelor, dovada
verificrilor metrologice a instrumentelor supuse verificrii obligatorii i, dup caz, permisul de
funcionareatiruluidetrageredestinatverificriiarmelor
6) n cazul armurierilor care doresc s desfoare activiti de transport cu arme i muniii,
dovada deinerii legale a mijloacelor de transport specializat pentru transportul mrfurilor
http://lex.justice.md/md/352736/ 23/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

periculoase,corespunztorcondiiilorstabilitentratateleinternaionalelacareRepublicaMoldova
esteparte,saudovadacarencheiatcontractdeprestareaserviciilordetransportcupersoanacare
dispunedetransportspecializatpentrutransportulmrfurilorpericuloase
7)pentruautorizareaaccesuluipersonaluluiangajat,administratoruluiiasociailorntreprinderii
ladesfurareaactivitinemijlocitcuarmeimuniiiestenecesarsseprezinte:
a)acteledeidentitate
b)avizuldesprestareapsihologic,dincaresrezultecsolicitantulesteaptsdein,spoarte
isfoloseascarmeimuniiiletale,eliberatcucelmult12luninainteadepuneriicereriideun
psiholog
c)certificatulmedical(concluzienarcologicipsihiatric),eliberatcucelmult12luninaintea
depuneriicererii,dincaresrezultecsolicitantulesteaptdinpunctdevederemedicalpentrua
deineiafolosiarmedefocimuniiileaferente
d)certificatuldeabsolvireaunuicursdeinstruireteoreticipracticndomeniularmelori
muniiilorprevzutlapct.176subpct.1),organizatdeopersoanjuridicautorizatnacestsens
8)mputernicireadereprezentaredinparteantreprinderiincauzcuprivirelapersoanacare
depunedocumentele.
217. Documentele prevzute la pct. 216 subpct.7) pot fi prezentate n prealabil la serviciul
abilitatalInspectoratuluiGeneralalPoliieipentruautorizareaaccesuluiladesfurareaactiviti
cuarmeimuniii.
218.ncazulncarecelpuinunadinpersoaneleangajatesaucareaucalitateadeasociatsau
administrator nu ntrunete condiiile prevzute la art.7 alin.(1) lit. a) i d) sau se afl n una din
situaiileprevzutelaart.7alin.(2),eliberarealiceneisolicitateesterefuzat.
219.Organuldespecialitateabilitatndomeniullicenierii,careaprimitdeclaraiaprevzutla
pct.216, constat dac snt ndeplinite condiiile pentru eliberarea licenei pe baza documentelor
prezentate,precumipebazaverificrilorpecareleefectueazcuprivirelaspaiilencaresevor
deinesau,dupcaz,sevordesfuraoperaiunilecuarmeimuniii.
220. Declaraia privind eliberarea i, dup caz, prelungirea sau reperfectarea licenei nu se
nregistreazncazulncare:
1)aceastaafostdepus(semnat)deopersoancarenuareatribuiilerespective
2)documenteleaufostperfectatecunclcareaprevederilorpunctelor216218.
221. Despre refuzul nregistrrii declaraiei prevzute la pct. 219, solicitantul este informat n
scrisncelmult5zilelucrtoaredinziuaadresrii,indicndusetemeiulrefuzului.
222. Dup nlturarea cauzei ce a servit drept temei pentru refuzul nregistrrii declaraiei
respective, solicitantul de licen poate depune o nou declaraie, care se examineaz n modul
stabilit.
223. Dac n urma efecturii verificrilor prevzute la pct.218 se constat c snt ndeplinite
condiiileprevzutedelege,organuldespecialitateabilitatndomeniullicenieriielibereazsau,
dupcaz,prelungetesaureperfecteazlicenapentruefectuareaoperaiunilorcuarmeimuniii,
prinmenionareacategorieideoperaiunipentrucaresaconstatatndeplinireaacestorcondiii,al
creimodelesteprezentatnanexanr.24.
224. Termenul de soluionare a declaraiei prevzute la pct.216 este de 30 de zile de la data
nregistrriieilaorganuldespecialitateabilitatndomeniullicenierii.
CapitolulXXVII.Proceduraefecturiiexaminrii
tehniceperiodice
225.Armurieriiliceniaindomeniulreparriiarmelorefectueaz,cuocaziavizriipermiselor
dearmsauanstrinriiarmelor,examinareatehnicperiodicaarmelordincircuitulcivil,pentru
averificaiaconstatadacacesteandeplinesccerineleesenialedesecuritatenutilizare.
226. Pentru efectuarea examinrii tehnice periodice a armelor, posesorul prezint armele,
permisuldedeineresau,dupcaz,deportidefolosireaarmelor,actulsudeidentitateidovada
achitriitarifuluistabilitdeLegepentruexaminareatehnicperiodic.
227.Sesupunexaminriitehniceperiodicetoatearmelepentrucaresesolicitpermisdearmcu
http://lex.justice.md/md/352736/ 24/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

dreptdeportidefolosiredincategoriaarmelorletaleineletalesupuseautorizrii.
228.Armeleprezentatepentruexaminareatehnicperiodictrebuiesfiecuriteidescrcate
decartue.
229.Cheltuielileocazionatedeefectuareaexaminriitehniceperiodiceprevzutelapct.225se
suport de ctre deintorul legal al armelor verificate i nu includ cheltuielile pentru reparaia
armei.
230. Pentru armele deinute de persoanele fizice i juridice examinarea tehnic periodic se
efectueazlasolicitareadeintoruluilegal,precumilasolicitareaexpresastructurilordepoliie
competente.
231. Examinarea tehnic periodic a armei se efectueaz n prezena posesorului armei sau a
angajatului organului de poliie competent n domeniul controlului armelor i muniiilor, iar
prezenapersoanelorstrineesteinterzis.
232.Examinareatehnicperiodicprivindfuncionareaarmelorintrunireacondiiiloreseniale
desecuritateconstn:
1)verificareaevilorarmei
2)verificareafuncionriifiabileamecanismelorarmei
3)verificareanchiztoruluisauverificareajoculuilabasculpentruarmelecueavlis
4)verificareamarcajuluiiidentificareaarmei
5)verificareadimensiunilorarmei
6)dupcaz,ncercareaprintrageriexperimentalentiruridetragereaarmelordeinutecudrept
deportidefolosire.
233. Verificrile prevzute la pct. 232 se efectueaz n conformitate cu cerinele stabilite de
standardelenaionalecorespunztoare:
1) SM GOST R 50529:2010 Arme de foc civile i de serviciu, dispozitive cu destinaie
industrialispecial.Cerinedesecuritateimetodedencercrilasecuritate
2)SMGOSTR50741:2005Armecugazdeautoaprare.Pistoale,revolvere,dispozitivede
mpucatiarmefreavcugaz.Cerinedesecuritate.Tipuridemetodedecontrollancercrile
decertificarelasecuritate
3) SM GOST R 51612:2001 Arme pneumatice. Condiii tehnice generale i metode de
ncercri.
234. Dac la examinarea tehnic periodic se constat c elementele verificate ndeplinesc
cerinele eseniale de securitate n utilizare, armurierul liceniat n domeniul reparrii armelor
elibereazpersoaneifizicesaujuridice,creiaiaparinearma,uncertificatdeexaminaretehnic
periodic,alcruimodelesteprezentatinanexanr.25icareestevalabilpentruoperioadde5
ani,ncondiiileLegii.
235.Pentruadaptorieviderezervcertificateledeexaminaretehnicperiodicseelibereaz
separat.
236.ncazulncareseconstat,cuocaziaexaminriitehniceperiodice,carmaverificatnu
ndeplinetecondiiiletehnicedesigurannutilizare,armurierulprevzutlapct.225ntocmete
ielibereazpersoaneifizicesaujuridice,creiaiaparinearma,unprocesverbaldeconstatarea
neconformitiiarmei,alcruimodelesteprezentatinanexanr.26.
237. n procesulverbal prevzut la pct. 236 se indic defeciunile constatate n procesul
verificriiarmei,componenteleesenialealearmeiicerineleesenialedesecuritatecroranule
corespund,precumiconcluzianepromovriiexaminriitehniceperiodicesauneconformitii.
238.Procesulverbalprevzutlapct.236sentocmetedectrearmurierulliceniatndomeniul
reparaieiarmelorndouexemplare,secontrasemneazdectrearmurieriposesorularmei,care
primesccteunexemplarfiecare.
239.ncazulncarearmanupoatefireparatastfel,nctsntruneasccondiiileesenialede
securitate,eapoatefideinutnumaicudreptdedeinere,frdreptdeportidefolosire,saupoate
fitransformatnarmdepanoplie,ndeplinindproceduradedezactivare,saupoatefitransmisla
organuldepoliiedecompetenteritorialpentrudistrugereiradieredineviden.
http://lex.justice.md/md/352736/ 25/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

240. Pentru armele care nu au fost supuse examinrii tehnice periodice, la solicitarea
deintorului armei, organul de poliie competent elibereaz permis de arm numai cu drept de
deinere,frdreptdeportidefolosire.
241. Armele cu eava retezat sau cu eava adaptat pentru folosirea amorsorului de sunet,
precumiarmelecumodificrinmarcajseretragdincircuitulcivilisetransmitcutitlugratuit
organuluidepoliiecompetentpentrudistrugereiradieredineviden.
242. Cu ocazia examinrii tehnice periodice, n cazul depistrii schimbrii componentelor
eseniale i a pieselor de arm de foc cu eav ghintuit (percutorul, eava, gheara extractoare,
pragularunctor,nchiztorul,manonulnchiztor),armurierulesteobligatsinformezeserviciul
abilitatalInspectoratuluiGeneralalPoliiei.
CapitolulXXVIII.Regimulfuncionriiarmurierilor
243.Persoanajuridicliceniatsefectuezeoperaiunicuarmeimuniiiesteobligatsin
evidena armelor, muniiilor i a operaiunilor cu acestea, precum i a personalului desemnat s
efectueze operaiuni, ntrun registru de eviden a armelor i muniiilor letale, numerotat i
nregistratlaorganuldepoliiecompetent.
244. Armurierii pot primi pentru comercializare arme numai n baza unui act care confirm
dreptul de proprietate al deponentului asupra acesteia, prezentat mpreun cu documentul de
identitate,permisuldearmsaucertificatuldedeintorsau,dupcaz,permisuldedeineresaude
folosiresau,respectiv,permisuldenstrinareaarmeieliberatdeorganuldepoliiecompetent,al
cruimodelesteprezentatnanexanr.27.
245.Armurieriicareprimescarmeprinoricemodalitateprevzutdelege,careexcludeintrarea
n proprietatea acestora, nu au dreptul s nstrineze sau s foloseasc armele respective n alte
condiiidectcelestabilitededeponentsaufracordulacestuia.
CapitolulXXIX.Registreledeevidenaoperaiunilor
cuarmeimuniiiefectuatedearmurieri
246.Armurieriicaredesfoaroperaiunidecomer,dereparareidetransportalarmelori
muniiilor snt obligai s menioneze n registrele de eviden constituite n condiiile legii toate
operaiunilepecareledesfoar.
247.Armurieriisntobligaispunladispoziiaorganelorcompetenteregistreleconstituiten
condiiileprevzutelapct.246oridecteorilisesolicitaceasta.
248. Evidena operaiunilor de reparare i verificare a armelor sau a pieselor primite n acest
scop, respectiv de efectuare a examinrilor tehnice periodice, trebuie inut zilnic de armurierii
liceniai,nregistruldeeviden,carevacuprindenmodobligatoriuurmtoarelerubrici:numrul
curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare,
verificare ori pentru efectuarea examinrii tehnice periodice, tipul, modelul, calibrul, seria i
numruldefabricaiealarmei,precuminumrulpermisuluidearmsau,dupcaz,alpermisului
de deinere ori de folosire sau al certificatului de deintor al persoanei fizice ori juridice, data
depunerii armei, denumirea reparaiei efectuate, data restituirii armei, numrul documentului
eliberatcaurmareaefecturiioperaiuniidereparare,verificaresauexaminaretehnicperiodic,
semntura,semnturaderecepieaarmei,observaii.
249.Evidenaoperaiunilordecomercializareaarmelortrebuieinutzilnicdectrearmurierii
liceniai s le desfoare, n registre separate, care vor cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele
rubrici: numrul curent, operaiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care
depunearmasprevnzare,numrulpermisuluidearm,acertificatuluidedeintorsau,dupcaz,
numrulpermisuluidedeineresaudefolosire,respectivalpermisuluidenstrinarealarmei,n
bazacruiasedeinearmadepussprevnzare,tipul,marca,calibrul,seriainumruldefabricaie
al armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care o procur, numrul i data
permisuluideprocurareiorganuldepoliiecarelaeliberatisemnturacumprtorului.
250. Evidena operaiunilor de importexport, respectiv de transfer al armelor i muniiilor,
trebuieinutnregistreconstituitencondiiileprevzutelapct.246,carevorcuprindeurmtoarele
rubrici:numrulcurent,operaiunea,numrulidataeliberriipermisuluideprocurarelaimporti
http://lex.justice.md/md/352736/ 26/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

permisuluidetransportlaimport,iarlaexportireexportnumrulpermisuluidetransferacordat
de ctre organele de poliie competente, cantitatea de arme sau de muniii care fac obiectul
operaiuniideimportexportoridetransfer,precumicaracteristicileacestora,denumireaiadresa
partenerului strin de la care snt importate armele ori muniiile sau, dup caz, cruia i snt
destinate,dataefecturiioperaiunii.
251. Evidena operaiunilor de transport de arme i muniii, precum i a armelor i muniiilor
transportate, trebuie inut n registre constituite n condiiile prevzute la pct. 246, care vor
cuprinde urmtoarele rubrici: numrul curent, denumirea i numrul documentului de nsoire a
mrfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectueaz transportul,
cantitatea, caracteristicile i, dup caz, marca, calibrul, seria i numrul de fabricaie al armelor,
cantitatea i calibrul muniiei, mijlocul de transport autorizat i numrul de nmatriculare al
acestuia,dovadaasigurriipazeitransportului,dateledeidentificareareprezentantuluiioferului
ntreprinderii sau organizaiei de transport, care nsoesc marfa, datele de identificare a
destinatarului, perioada n care se desfoar transportul, traseul utilizat, meniuni privind
eventualeleevenimentedesfuratentimpultransportului.
252.Evidenaarmelorimuniiilorpstratendepoziteimagaziidearmeimuniiiseinen
registreconstituitencondiiileprevzutelapct.246,caretrebuiescuprindtreipri,ianume:
1)primaparte,denumitINTRRI,vacuprinde:denumireaisediulpersoaneijuridicesau,
dupcaz,numele,prenumele,adresaidocumentuldeidentitatealepersoaneifizicecareaintrodus
armeleimuniiilendepozit,numrulidatapermisuluidedeinereoridefolosiresau,dupcaz,
numrulpermisuluidearmorialcertificatuluidedeintor,dataintroduceriiarmelorimuniiilor
n depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria i numrul actului de identitate al persoanei
delegatestransportearmeleimuniiileladepozit,numrulidataeliberriiprocurii,numrulde
nmatriculare al autovehiculului cu care sa efectuat transportul, cantitatea de arme i muniii,
marca,calibrul,seriainumruldefabricaiealarmei,cantitateaicalibrulmuniiei
2)parteaadoua,denumitIEIRI,vacuprinde:dataieiriiarmelorimuniiilordindepozit,
denumirea i adresa persoanei juridice care lea ridicat din depozit, numrul i data facturii,
numele, prenumele, domiciliul, seria i numrul actului de identitate ale persoanei delegate s le
ridice, numrul i data eliberrii, numrul de nmatriculare al autovehiculului care efectueaz
transportul, cantitatea de arme i muniii, marca, calibrul, seria i numrul de fabricaie al armei,
cantitateaicalibrulmuniiei
3)parteaatreia,denumitCONSEMNRIVERIFICRI,vacuprinde:numrulcurent,data
verificrii, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificrii, termenul de remediere, alte
observaii.
253.Rubricilecuprinsenregistreledeevidenprevzutelapct.246252sepotcompletasau
modificaprinordinulInspectoratuluiGeneralalPoliiei.
254. Modelele registrelor prevzute la pct.253 se comunic de ctre autoritatea de poliie
competent,cuocaziaobineriiliceneipentruefectuareaoperaiunilorcuarmeimuniiisau,dup
caz,apermisuluidefuncionareatiruluidetragere.
CapitolulXXX.Efectuareaoperaiunilordeimportiexport
cuarmeimuniiidectrearmurieri
255. Operaiunile comerciale de import i export cu arme i muniii se pot efectua de ctre
armurierii liceniai numai dup obinerea n prealabil a permisului de procurare la import i de
transport la import, precum i a permisului de transfer la export al armelor i muniiilor, al crui
model este prezentat n anexa nr. 28, eliberat de ctre serviciul abilitat din cadrul Inspectoratului
GeneralalPoliiei,nconformitatecuprevederileart.59alin.(3)dinLege.
256.nvedereaefecturiioperaiuniicomercialedeimportsaudeexport,armurieriitrebuies
depunocererensoitdecopiacontractuluidevnzarecumpraresaufacturaproformatradus,
dupcaz,deuntraductorautorizat.
257.ncazulncaresesoliciteliberareaunuinoupermispentruoperaiunideimport/exportcu
armeimuniii,dacnuauintervenitmodificricuprivirelasituaiajuridicafirmei,cearputea
http://lex.justice.md/md/352736/ 27/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

mpiedica continuarea activitii de comercializare a armelor i muniiilor, se va anexa la cerere


doarfacturaproformatradus,dupcaz,deuntraductorautorizat.
258. Urmare a analizei documentelor prezentate, dac snt ndeplinite condiiile prevzute de
Lege,autoritateaprevzutlapct.255elibereazpermisulnbazacruiaseefectueazimportulsau
exportularmelori/sau,dupcaz,almuniiilor.
259.Dupefectuareaimportuluisauexportului,armurierulareobligaiasprezinteautoritii
care a emis permisul pentru operaiuni de import/export cu arme i muniii declaraia vamal de
import,respectiv,deexport.
260. Pentru efectuarea operaiunilor de import, export, reexport i de tranzit al armelor i
muniiilor din Categoria A din anexa nr.1 la Lege, precum i a armelor i muniiilor folosite n
scopuldotriiautoritiloradministraieipublicecareaucompetenendomeniulaprriinaionale,
securitii statului i ordinii publice, al cror regim este reglementat prin legi i acte normative
speciale, armurierul liceniat are obligaia s obin, suplimentar, un certificat internaional de
import, eliberat de Comisia interdepartamental de control asupra exportului, reexportului,
importuluiiatranzituluidemrfuristrategice.
CapitolulXXXI.Proceduradeacordareapermisuluipentru
operaiunidetransportdearmeimuniiinarin
strintate
261.Efectuareaoperaiunilordetransportdearmeimuniiinari,dupcaz,nstrintatede
ctrearmurierulliceniatnacestsenssepoatefacenumaipebazapermisuluieliberat,lacerere,de
ctreorganuldepoliiecompetent,dac:
1)ndeplinetecondiiileprevzutenHotrreaGuvernuluinr.672din28mai2002Cuprivire
laefectuareatransporturilordemrfuripericuloasepeteritoriulRepubliciiMoldova,precumide
tratateleinternaionalelacareRepublicaMoldovaesteparte
2)deinevehiculeautorizatedeMinisterulTransporturiloriInfrastructuriiDrumurilor
3)personalulangajatpentrumanipulareaarmelorimuniiilorndeplinetecondiiileprevzute
laart.56alin.(1)lit.e)dinLegeiesteinstruitcuprivirelanormeledesecuritateamuncii.
262.nvedereaeliberriipermisuluidetransport,armurierultrebuiesdepunocerere,nsoit
dedocumenteleceatestndeplinireacondiiilordelapct.272,laorganuldepoliiecompetentcare,
dacnurmaverificrilorcorespunztoareconstatcsntsatisfcutecondiiileprevzutedelege
pentru efectuarea transportului, elibereaz permisul pentru efectuarea transportului de arme i
muniii,alcruimodelesteprezentatnanexanr.29.
263. Armurierii liceniai s efectueze transporturi de arme i muniii snt obligai s ncheie
contractedeasigurareasecuritiitransportului,ncondiiilelegii.
264.Transportatoriistriniautorizaisefectuezetransporturidearmeimuniiidincategoria
celor admise de Lege au obligaia s notifice n prealabil acest lucru Departamentului Poliiei de
FrontieriServiciuluiVamal.
265.Transportatoriiifirmeledecurieratrapidauobligaiasinformezenprealabilpoliiade
frontier i Serviciul Vamal despre transporturile de armament i muniii ce urmeaz s se
efectuezen/dinRepublicaMoldova.
CapitolulXXXII.Proceduradeautorizareafuncionrii
tirurilordetragere
266. Pentru autorizarea funcionrii tirului de tragere, persoana juridic interesat trebuie s
depunlaorganuldepoliiecompetentocererensoitdeurmtoareledocumente:
1)certificatuldenregistrareantreprinderii,noriginalincopie
2)dovadadeineriilegaleaimobiluluincareestesituattiruldetragere,noriginalincopie
3) copii ale actelor de identitate, ale contractelor de munc i ale certificatelor de calificare
profesional sau ale altor documente avnd aceeai valoare juridic, precum i cazierul judiciar
pentru personalul desemnat s administreze, s ntrein i s supravegheze tirurile de tragere,
pentrupersonaluldesemnatssupraveghezeactivitilecaresedesfoarnincintaacestortiruri
detragere,respectivpentruinstructoriintiruriledetragere
http://lex.justice.md/md/352736/ 28/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

4)dovadaasigurriitiruluidetragerecupunctdeprimajutor,precumicopiialecontractelorde
muncialecertificatelordecalificareprofesionalsaualealtordocumenteavndaceeaivaloare
juridic,pentrupersonalulspecializatnacordareaprimuluiajutoriasisteneimedicaledeurgen
ncazuleventualeloraccidentespecifice
5) dovada existenei n cadrul tirului de tragere a echipamentelor individuale de protecie n
timpultragerii
6) regulamentul de organizare i funcionare a tirului de tragere, semnat de administratorul
acestuia
7)dovadaachitriitarifelorprevzutedeLegepentruautorizareafuncionriitiruluidetragere.
267. Documentele originale prevzute la pct.266 subpct. 1) i 2) se restituie pe loc, dup
confruntareacopiilorcuacestea,iarcerereaseexamineazntermende15zile.
268.ntemeiuldocumentelorprevzutelapct.266,precumialverificrilorefectuatelatirulde
tragere, pentru a stabili dac snt ndeplinite condiiile prevzute la art. 46 alin. (2) din Lege,
serviciul abilitat al Inspectoratului General al Poliiei avizeaz regulamentul de organizare i
funcionareatiruluidetragere,ncazulncaresntndeplinitecondiiileprevzutelapct.269i
270,ielibereazpermisuldefuncionareatiruluidetragere,alcruimodelesteprezentatnanexa
nr.30.
269. Regulamentul de organizare i funcionare a tirului de tragere trebuie s cuprind
urmtoarelemeniuni:
1)denumireaiadresapersoaneijuridicecaredeinetiruldetragere
2)denumireaiadresatiruluidetragere
3)destinaiatiruluidetragere
4)categoriiledearmepermisentiruldetragere
5)condiiilepecaretrebuieslendeplineascpersoanelefizicepentrualisepermiteaccesuln
tiruldetragere,precumialtecondiiisuplimentare,impusedeadministratorultiruluidetragere
6)obligativitateafolosiriiechipamentelorindividualedeprotecieiaregulilorprivindmodulde
utilizareaacestora
7)interdiciiprivindintroducereanincintatiruluidetragereaarmelorimuniiilorcarenusnt
permise sau fr ntiinarea personalului administrativ, introducerea i consumul de buturi
alcoolice,drogurisaumedicamente,alecrorefectesntdenatursafectezesecuritateatragerii,
accesulntiruldetragerealpersoaneloraflatesubefectulacestorsubstanesaunstareavansatde
oboseal ori care sufer de o afeciune temporar ce poate genera o stare de pericol n condiiile
folosiriiarmelor
8)normeledeconduitnincintatiruluidetragerepeperioadaefecturiitragerii
9) alte condiii sau meniuni suplimentare considerate necesare de ctre administrator pentru
asigurareasecuritiitragerii.
270.Regulamentuldeorganizareifuncionareatiruluidetragereseafieazlaintrareantirul
detragere,precuminincintaacestuia,nlocurivizibile,iarpersonaluladministrativareobligaia
deandrumapersoanelecareintrnincintatiruluidetrageresconsulteconinutulacestuia.
271. La intrarea n tirul de tragere, persoanele care urmeaz s efectueze activiti de tragere
trebuiessemnezenregistruldeevidenprevzutlapct.274i275,pentruacertificafaptulcau
luatcunotindeconinutulregulamentuluideorganizareifuncionareatiruluidetragereise
obligsirespecteprevederile.
272.Persoanelecareurmeazsefectuezeactivitidetragerecualtetipuridearmedectcele
pentru care snt autorizate sau pe care le au n dotare trebuie s urmeze un curs de siguran n
utilizare,efectuatdepersonaluldespecialitatedincadrultiruluidetragere,respectivdeinstructorii
ntiruldetragere.
273. Prin derogare de la prevederile pct.272, cursul de siguran nu este necesar n cazul
persoanelorcareauurmatacestcursifacdovadaprinprezentareaunuicertificateliberatdeuntir
detragereautorizatsaudeopersoanfizicsaujuridicautorizatsorganizezecursurideiniiere
ipregtireteoreticipracticpeliniedearmeimuniii.
http://lex.justice.md/md/352736/ 29/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

274. Persoana care deine un tir de tragere autorizat n condiiile legii are obligaia s in
evidenaarmelorimuniiilorfolositentrunregistrunumerotatinregistratlaorganuldepoliie,
carevacuprinde:numrulcurent,dataiintervaluldetimpncaresaefectuattragerea,numele,
prenumele, seria i numrul actului de identitate aparinnd persoanei fizice sau, dup caz,
denumirea i adresa persoanei juridice care a organizat i a executat tragerea, categoria de arme
folositlatragere,cantitateademuniiefolositicalibrul,numeleiprenumelesupraveghetorului
sau,dupcaz,aleinstructoruluioricoordonatoruluidetragere,rubricidestinatesemnriidectre
persoanele menionate anterior, meniuni referitoare la eventualele evenimente produse n timpul
tragerii,alteobservaii.
275. Registrul prevzut la pct.274 se ine de ctre administratorul tirului de tragere, care este
obligatslpunladispoziiaorganuluidepoliiecompetentoridecteoriisesolicitaceasta.
276.Persoanacaredeineuntirdetragereautorizatncondiiilelegiiareobligaiasasigure
toatemsurilenecesarepentrudesfurareaactivitilordetragerendeplinsiguran.
277.ncazulproduceriiunuiincidentcaresasoldatcuvtmareacorporalsaumoarteaunor
persoane ori care a cauzat pagube materiale importante, organul de poliie competent dispune
suspendareapermisuluidefuncionareatiruluidetragerepnlafinalizareacercetrilor.
278. n situaia n care n urma cercetrilor se constat c incidentul sa produs datorit unor
deficiene de natur tehnic sau de construcie, msura suspendrii permisului de funcionare se
meninepnladatalacarepersoanacaredeinetiruldetragerefacedovadaremedieriiacestora.
CapitolulXXXIII.Categoriidetiruridetragere
279.Dupdestinaie,tiruriledetragereseclasificn:
1)sportivetiruriledetrageredestinatedesfurriiantrenamenteloricompetiiilorsportivei
careseconstruiescsauseamenajeaznconformitatecucerineledisciplinelorsportiverelevante,
inclusennormeletehnicespecificealefederaiilorsauasociaiilorsportivenaionale
2)deagrementtiruriledetrageredestinateefecturiitragerilordeagrementidedivertisment
3)depregtiretiruriledetrageredestinatepregtiriipersonaluluinsrcinatcupazaanumitor
obiective
4)detestaretiruriledetrageredestinateverificrilorincercrilorarmelorimuniiilor.
280.Dupamplasaretiruriledetragereseclasificntiruridetrageresituate:
1) n cuprinsul zonelor locuite tirurile de tragere situate n cadrul intravilanului unei uniti
administrativteritoriale
2)nafarazonelorlocuitetiruriledetrageresituatenextravilanuluneiunitiadministrativ
teritoriale.
281.Duptipulamenajriitiruriledetragereseclasificn:
1)interioarecaresntconstruitesauamenajateninterioruluneicldiri
2)exterioarecaresntconstruitesauamenajatenaerliber.
282.Dupnaturamijloacelordesigurantiruriledetragereseclasificn:
1)construitetiruridetragerealecrormijloacedeproteciesntconstruitespecialpentruacest
scop
2) naturale tiruri de tragere care utilizeaz morfologia reliefului (maluri, pante, terase) n
scopulreineriigloanelornperimetruldelimitataltiruluidetragere.
283.Dupnumrulcmpurilordetrageretiruriledetragereseclasificn:
1)simpleavndunsingurcmpdetragere
2)complexeavndmaimultecmpuridetragere,cepotfifolositesimultan.
284.Dupnaturacmpurilordetrageretiruriledetragereseclasificn:
1)unidirecionaleavndosingurdireciedetragere
2) multidirecionale avnd mai multe direcii de tragere, aceast situaie fiind caracteristic
tirurilordetragereexterioarenaturale.
285.Dupmrimeazoneidesigurantiruriledetragereseclasificastfel:
1) cu zon de siguran ntreag tirurile de tragere la care mrimea zonei de siguran n
adncime (ZSA) i a celei n lateral (ZSL) coincide cu zona de pericol a armelor de foc (ZPA),
determinatconformfiguriinr.1.naceastcategoriesencadreaztiruriledetragereexterioaredin
http://lex.justice.md/md/352736/ 30/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

determinatconformfiguriinr.1.naceastcategoriesencadreaztiruriledetragereexterioaredin
zonadecmpie,undenuexistobstacolenaturalencaleafoculuidirectsauaricoeurilor
2)cuzondesiguranredustiruriledetragerelacarefieZSA,fieZSL,fieambelesntmai
mici dect ZPA. n aceast categorie se ncadreaz tirurile de tragere exterioare, construite sau
naturale, ale cror construcii sau amenajri de siguran asigur reinerea majoritii gloanelor
provenitedinfocdirectsaudinricoeuri.Reducereazoneidesiguranseacordpebazacriteriilor
referitoare la calibrele utilizate, la caracteristicile fizice i dimensionale ale mijloacelor de
siguran,lanclinaialinieideochire(tragerinunghiurinegative)etc.
3)frzondesigurantiruriledetragerelacareZSAiZSLcoincidculimitelezoneiactive
atiruluidetragere.naceastcategoriesencadreaztiruriledetragereinterioareconstruiteicele
exterioarenaturale,lacaredimensiuneasauamplasareamijloacelordesiguranasigurreinerea
tuturorgloanelornzonaactivatiruluidetragere.
286.Dupgraduldefrecventaretiruriledetragereseclasificn:
1)permanentetiruriledetragerecaresntoperate50dezilepean
2)nepermanentetiruriledetragerecaresntoperatemaipuinde50dezilepean.
287.Tiruriledetragereprevzutelapct.286subpct.2)potbeneficiadeanumiteexcepiidela
dimensionareamijloacelordesiguran.
288.ncazultirurilordetragerecomplexe,determinareaZSAiZSLsefacepentrufiecarecmp
de tragere, iar conturul ZSA i ZSL ale tirului de tragere se determin pe conturul exterior al
zoneloraferentefiecruicmpdetragere.
289.ncazulcmpurilormultidirecionale,determinareaconturuluiZSAiZSLsefacepetoate
direciiledetragereprevzute.
CapitolulXXXIV.Normetehnicepentruconstruirea
sauamenajareatirurilordetragere
290. Prezentele norme stabilesc criteriile ce trebuie s fie luate n considerare la alegerea
amplasamentului,asoluiilorconstructivesauamenajrilortirurilordetragerenvederearealizrii
uneilocaiisigurepentrupopulaiadinzon.
291.Normeledesiguranprivindutilizareaarmelorimuniiilornincintatirurilordetragerese
stabilesc n regulamentele de organizare i funcionare ale acestora, avizate de ctre serviciul
abilitatalInspectoratuluiGeneralalPoliieisauserviciulabilitatdincadrulorganuluiteritorialde
poliie.
292.Toatearmelecareseutilizeazntiruldetrageretrebuieverificatepentrujusteeareglrii,
de ctre instructorul care supravegheaz activitatea ce se desfoar n incinta tirului de tragere,
naintedencepereaedineidetragerepropriuzise,laurmtoareledistanedesiguran:710m
pentru armele scurte, 25 m pentru armele lungi n calibrul .22LR, 50 m pentru armele lungi cu
calibrulpnla9,3mm(echivalentmetric),excluzndcalibreleMagnumiUltraMagnum,100m
pentruarmelelungicucalibrulmaimarede9,3mmicalibrelemaimicide9,3mmMagnumi
UltraMagnum.
293.Zonadesiguranaunuitirdetragerepentrumuniiicuglonsestabileteconformfigurii
nr.1.

Figuranr.1

http://lex.justice.md/md/352736/ 31/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

294.Zonadesiguranaunuitirdetragerepentruarmecueavalisreprezintunsemicerccu
bazapeliniadetragereicurazaegalcubtaiamaximamuniieiutilizate+25%.
295.Btaiamaximamuniiilordevntoareidesportesteindicatnurmtorultabel.

Calibrul Btaiamaxim Energialaguraevii
.22LRdinarmscurt 1300m 130J
.22LRdinarmlung 1550m 150J
9mmarmscurt 1900m 500650J
9mmarmlung 2100m 650800J
.40S&W,.45ACP 2000m 500600J
.357Magnum 2000m 700800J
.223Remington 3000m 1900J
.308Winchester 3100m 35004100J
7mmRemMag,.300WinMag 3500m 4600J
http://lex.justice.md/md/352736/ 32/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

Diversemuniiidevntoarencalibre 4500m 5300J,5800J,6100J,7000


MagnumiUltraMagnum: J
.338WinMag,.300RUM,.338RUM,
.338378WeatherbyMagnum
Diversemuniiidevntoarencalibre 3500m 6300J,8380J,8000J,
mari(africane): 12000J
.375Holland&Holland,.505Gibbs,.500
NitroExpress,.700NitroExpress
.338LapuaMagnum 4000m 66006800J
12,7x99(.50BMG) 5200m 1500020000J
DiversemuniiiLongRangen
calibrele.408,.416,.460:
muniiecumiezplumb 5500m 11300J,13500J,15200J
muniiemonoblocdinbronzsaualte 6500m 11300J,13500J,15200J
aliajedecupru
Cartuecualice22,5mm 300m 24004100J
Cartuecualice45mm 550m 24004100J
Cartuecuproiectilunicuorcal. 1200m 24004100J
12/16/20
Cartuecuproiectilunicgreucal. 1400m 24004100J
12/16/20
296. Pentru tirurile de tragere n cuprinsul zonelor locuite, principiul general este ca toate
gloaneleprovenitedinfoculdirectidinricoeurisfiereinutenzonaactivatiruluidetragere.
Acestetiruridetragereaudreptcaracteristicdefinitorieexistenauneibiutesauperetedefundia
unuicaptatordegloaneconstruiteiaparabalurilorsauaunuiacopericenupermitetraversarea
sadectregloane.
297.Principaleleamenajriobligatoriipentrutiruriledetragereprevzutelapct.296sntbiuta
sau peretele de fund, captatorul de gloane, parapeii sau pereii laterali i parabalurile, iar
amenajrileopionalesntlimitatoareledecalibru,astfelnct:
1) biuta trebuie s aib o nlime de minim 4 m, dac tirul de tragere are o lungime util de
maxim50mideminim6metripentrutiruriledetragereculungimiutilecuprinsentre50i300
m.nclinareapanteiundeseproduceimpactulgloanelortrebuiesfiecuprinsntre45i60,cu
56nclinaiaoptim.Pentrucalibrul.22LR,nlimilesereduccu1m
2) peretele de fund este echivalentul biutei pentru tirurile de tragere interioare i trebuie
dimensionat n conformitate cu calibrul maxim utilizat. Dac acesta provine de la companii
specializate n construirea acestor mijloace de protecie, este obligatorie prezentarea certificrilor
privindrezistenapecalibreitipuridegloane.
298.ncazulncaretiruldetragereprevzutlapct.297esteconstruitcumijloaceproprii,fundul
tiruluidetragereseamenajeazastfel:
1)peretedebetonB25curezistendeminim20,0N/mm2icugrosimeademinim25cm
2) plac de oel 122 cu grosimea de minim 8 mm pentru calibrele de arm scurt i
minim12mmpentrucalibreledearmlung,excluzndcalibreleacrorenergieiniialestemai
marede4200J.
299.Captatoruldegloanencazultirurilordetragereexterioare,seconstruietedinlemnise
umplecunisip.
300.Captatoruldegloanencazultirurilordetragereinterioare,estecompusdintroperdeade
decelerareconstituitdintroperdeadecauciuccuinserietextilcugrosimeademinim8mm,care
acoperoperdeadelanurideoelsaudeplcideoeldispusenjaluzea,idincaptatorulpropriu
zis.Attsistemuldejaluzele,ctiplacaprincipaldeoel,trebuiesasiguredeflectareagloanelor
http://lex.justice.md/md/352736/ 33/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

sprepodeauapoligonului.
301. Captatorul propriuzis este constituit fie din dispozitive special construite de ctre firme
specializate(tunel,melc,plnie,crmizidincauciucbalisticetc.),fiedintroladdenisipdispus
petoatlimeazoneiactiveicugrosimeastratuluidenisipcorelatcucalibrul,darnumaimic
de 1,5 m. Anumite modele de captatoare construite de ctre firme specializate pot elimina
necesitateaperdeleidedecelerare.
302.Pereiilateraliseconstruiescdin:
1)betonB25curezistendeminim20,0N/mm2icugrosimeademinim15cm
2) plac de oel 122 cu grosimea de minim 6 mm pentru calibrele de arm scurt i
minim 8 mm pentru calibrele de arm lung, excluznd calibrele a cror energie iniial este mai
marede4200J
3)stratantiricoeudincauciucsaufaguredelemn.
303.Acoperiulseconstruietesimilarpereilorlaterali.
304. Parabalurile au un miez de beton cu grosime minim de 6 cm sau din plac de oel cu
grosimea de minim 6 mm i snt acoperite cu un strat antiricoeu, iar numrul lor, n funcie de
lungimeazoneiactiveatiruluidetragere,trebuiesfiede:
1)pentru25mminim2
2)pentru50m4
3)pentru100m6
4)pentru300m8.
305. Dimensiunile parabalurilor, precum i nlimea fa de sol, se calculeaz n funcie de
unghiurilecriticepentrufiecarecategoriedearmament.
306.Limitatoareledecalibruseamplaseazdoarpealiniamenteledetragereundesefolosesc
calibreitipuridegloanecareauoenergieiniialcuprinsntre4200i6000J(energiamaxim
permisntiruriledetragereinterioare).
307.Limitatoareledecalibrupotficonstituitedinlzidenisipsuplimentaresauplcideoelcu
grosimeademinim12mm,amplasateimediatnspatelepanourilorpentruinte,acoperitecustrat
grosdebanddecauciucistratdelemn,antiricoante.
308. Pentru tirurile de tragere situate n afara zonelor locuite principiul general este ca toate
gloaneleprovenitedinfoculdirectidinricoeurisfiereinutenzonaactivatiruluidetragere
inzonadesiguranaferentacestuia.Acestetiruridetragereaudreptcaracteristicdefinitorie
existena unei biute naturale i absena parabalurilor. Aceste aspecte snt specifice tirurilor de
tragereexterioareamenajate,construitesaunaturale,astfelnct:
1)biutatrebuiesaibonlimedeminim4m,dactiruldetragereareolungimeutilde
maxim50m,deminim6metripentrutiruriledetragereculungimiutilecuprinsentre50i300m
ide8mpentrutiruriledetragereculungimiutilemaimaride300m,pentrutoatecategoriilede
armamentceseutilizeaz,cuexcepiacalibrului12,7x99(.50BMG).Pentruacestcalibru,precum
i pentru calibrele Long Range cu energii iniiale de minim 10000 J, biuta trebuie dimensionat
astfel:pentrudistanadepnla100mnlimeaminimde8mntre100i500mnlimea
de9mpeste500mnlimeade10m.Existenavegetaieipecreastabiuteinuesteconsiderat
unmijlocdesiguraninuseincludencalcululnlimiiacesteia.Pantaminimestede45,cel
puin pe nlimea intelor + 1 m. n cazul tirurilor de tragere naturale, se accept o biut cu
nclinaiamediedeminim30,dacexistbiuteintermediarencmpuldetrageresaudacbiuta
principalesteformatdintrosuccesiunedebiutemaimicincadrulunuiversantdedealsaude
muntesaudacversantulesteterasatidacamplasareaintelorsefacenzonacunclinaiemai
mare de 30. Dac versantul biutei conine pietre sau bolovani, nu se accept aceast reducere a
nclinaieiiestenecesaramenajareaunuicaptatordegloane
2)parapeiisntconstituiidupcumurmeaz:
ncazultirurilordetragereconstruite,carenuprezintmijloacenaturaledeprotecie,parapeii
sntconstituiidinziduridebetoncunlimeademinim3m
ncazultirurilordetragereceprezintmijloacenaturaledeprotecie,parapeiisntconstituii
http://lex.justice.md/md/352736/ 34/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

dinversaniilateraliaiformeidereliefncareestesituattiruldetragere,deregulovale,avndo
nlimeminimde3m
n cazul tirurilor de tragere naturale, la care forma de relief nu prezint parapei pe una sau
ambelelaturi,nuseaplicreducereaZSL,conformablonuluiindicat,pentrulaturarespectiv
ncazultirurilordetragereamplasatenzonestncoasesaucusolundeafloreazpietre,ZSLse
dubleaz.
309.ncazulncaretiruldetragereexteriorcuamenajrinaturaleesteamplasatntrozonn
care mijloacele naturale de protecie depesc limitele minime impuse prin prezentele norme, se
aplicurmtoarelereducerialemrimiizonelordesiguran:
1)reducerialeZSA:
dacbiutaarenlimeaminim+1mcu15%
dacproieciaunghiuluicriticintersecteazbiutalacelpuin2msubcreastaacesteiacu50%
dacnlimeabiuteidepeteproieciaunghiuluicriticcunlimicuprinsentre25mcu10
%
dacnlimeabiuteidepeteproieciaunghiuluicriticcunlimicuprinsentre510mcu
20%
dacnlimeabiuteidepeteproieciaunghiuluicriticcunlimidepeste10mcu30%
dacpantatiruluidetragereestenegativ,determinndunghiuridetragerenegative+15%pentru
fiecaregraddenclinare
dacexistbiuteintermediaredecelpuin0,7mnlimecu10%
2)reducerialeZSL:
dacparapeiiauonlimemaimarede3metricu10%
dacparapeiiauonlimeminimde6mcu25%
dacparapeiiauonlimeminimde15mcu40%.
310.Reducerilesntcumulativeipotdeterminaminimizareadimensiunilorzoneidesiguran.
311.Dacuntirdetragerearenevoiedeozondesigurandeoanumitextindereiaceastanu
se poate asigura, se pot lua urmtoarele msuri pentru ncadrarea acestuia n zona de siguran
existent:
1)reducereacalibruluimaximautorizat
2)reducereadistaneidetragere
3)impunereaunorunghiuridetragerenegative(ridicareapostuluidetragere).
312. Pentru delimitarea tirului de tragere, pe ntreaga zon de siguran a acestuia trebuie
amplasatemijloacedeinformareiprevenire,nvedereaeliminriirisculuideaccesneautorizat.
313.Mijloaceledeinformareiprevenireprevzutelapct.312snt:
1)panourideavertizarededimensiuneaA3cufundalrou,pecaresfieinscripionatculitere
albe urmtorul mesaj: ATENIE! TIR DE TRAGERE! PERICOL DE MPUCARE!, care se
amplaseazlaodistandepnla250mntreele
2)barierepedrumuriledeaccescareintersecteazzonadesiguran,pecareseaplicpanouri
de avertizare de dimensiunea A3 cu fundal rou, pe care s fie inscripionat cu litere negre
urmtorulmesaj:ATENIE!TIRDETRAGERE!TRECEREAINTERZIS!
3) steaguri roii cu dimensiunea de 1,5 m x 0,75 m, amplasate pe un catarg de minim 2 m
nlime,ncelpuin2puncteproeminenteisituatencadrulzoneidesiguran,vizibiledepecel
maifrecventatdrumdeacces
4) opional alte panouri coninnd mesaje explicative despre orarul funcionrii tirului de
tragere,ruteocolitoareetc.
CapitolulXXXV.Proceduradenregistrareaarmelor
dedecoraieiamuniiiloraferente
314. Cetenii Republicii Moldova care au fost decorai cu arme i muniii aferente n baza
prevederilor legale pot nregistra numai armele prevzute de Lege, dac ntrunesc condiiile
indicatelaart.7alin.(1)i(3)inuseaflnunadinsituaiilespecificatelaalin.(2)alaceluiai
articoldinLege.
http://lex.justice.md/md/352736/ 35/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

315. Cetenii strini care au fost decorai cu arme i muniii aferente de ctre Preedintele
RepubliciiMoldovasauPrimministrulRepubliciiMoldovapotscoateacestearmeimuniiidepe
teritoriul rii dup obinerea permisului de transfer de la serviciul abilitat al Inspectoratului
GeneralalPoliiei.
316. Documentul care face dovada decorrii n situaiile prevzute la pct. 314 i 315 servete
drept temei pentru eliberarea permisului de deinere sau, dup caz, de port i de folosire sau al
permisuluidetransfer.
317. n vederea obinerii permisului de transfer, ceteanul strin decorat cu arm depune la
serviciul abilitat al Inspectoratului General al Poliiei o cerere, nsoit de actul de identitate i
documentuldedecorare.
CapitolulXXXVI.Proceduraautorizriischimbrilor
nsituaiaarmeisauatitularuluiarmei
318. Proprietarul unei arme letale poate solicita unui armurier liceniat n domeniul reparrii
armelor efectuarea unor modificri de natur tehnic ale armei numai cu acordul organului de
poliiecompetent.
319. Dovada acordului prevzut la pct.318 se elibereaz la cerere, fr alte formaliti, cu
excepiacelorprevzutelapct.321,ncazulncare:
1) prin modificarea adus armei nu se schimb caracteristicile tehnice sau destinaia acesteia,
prevzutenLege
2)prinmodificareaadusarmaletalsetransformnarmneletal.
320.ncazulncareprinmodificrileadusearmeiseschimbdestinaiaeioricategoriadincare
face parte potrivit clasificrii prevzute n anexa nr.1 la Lege sau modificrile snt de natur s
determineschimbarearegimuluidedeineresau,dupcaz,deportidefolosireaarmei,dovada
acordului prevzut la pct.318 se elibereaz numai dup ndeplinirea n prealabil a procedurii
corespunztoare de autorizare a titularului pentru deinerea sau, dup caz, portul i folosirea
acesteia conform destinaiei sau categoriei din care face parte arma, n condiiile prevzute de
prezentulRegulament.
321.nvedereaobineriiacorduluiprevzutlapct.318,solicitantultrebuiesdepunlaorganul
depoliiecompetent,nacruievidenestenscrisarma,ocererencaresmenionezedatelede
identificare a armei, modificrile ce urmeaz s fie efectuate, precum i motivul care determin
acestemodificri.
322. Odat cu depunerea cererii prevzute la pct.321, solicitantul trebuie s prezinte actul de
identitateipermisuldearmncopieinoriginal.
323.nsituaiaprevzutlapct.320,cerereasedepuneconcomitentcuceaprivindautorizarean
condiiilepct.7.
324.Prevederilepct.321323seaplicnmodcorespunztoriproprietaruluiuneiarmecarenu
estetitularaldreptuluidedeineresau,dupcaz,deportidefolosireaarmeipentrucaresolicit
acordulnvedereamodificrii.
325.Termenuldesoluionareacereriidepusencondiiilepunctelor321324sestabiletedup
cumurmeaz:
1)celmult3ziledeladatadepunerii,nsituaiileprevzutelapct.319
2) n termenul prevzut la pct.10, n cazul n care cererea este depus concomitent cu cea de
autorizare.
326. n termenele prevzute la pct.325 organul de poliie competent efectueaz urmtoarele
verificri:
1) n situaia prevzut la pct.319, n cazul n care prin modificrile aduse armei se schimb
categoria din care aceasta face parte, verific dac se respect numrul maxim de arme din acea
categoriepecaretitularullepoatedeinesaupurtaifolosi
2)nsituaiaprevzutlapct.320,severificmotivelecarecondiioneazautorizareadeinerii
sau, dup caz, a portului i a folosirii unei arme de tipul, categoria i destinaia corespunztoare
armeidupmodificare.
327.ncazulncare,dupefectuareaverificrilorprevzutelapct.326,nurezultimpedimente,
http://lex.justice.md/md/352736/ 36/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

327.ncazulncare,dupefectuareaverificrilorprevzutelapct.326,nurezultimpedimente,
organul de poliie elibereaz solicitantului dovada acordului pentru modificarea armei, iar n caz
contrar,comunicnscrismotivelecarestaulabazarefuzuluideaeliberadovadarespectiv.
328. Dup efectuarea modificrii de ctre un armurier liceniat n domeniul reparrii armelor,
titularulesteobligatsseprezintentermende10zilelaorganuldepoliiecareiaeliberatdovada
acordului, cu arma, precum i cu un document autentic eliberat de armurier, care s certifice
modificrileceaufostadusearmeiisatestendeplinireacondiiilordeomologare,nsituaian
careprinmodificrileadusearmeisaschimbatcalibrul,tipulacesteiasaucategoriadincareface
parte,potrivitanexeinr.1dinLege.
329.nsituaiaprevzutalapct.328,armapoatefisupustrageriiexperimentale,dupcaz,n
condiiilecapitoluluiXXV.
330. n temeiul documentelor prezentate de solicitant, precum i dup efectuarea tragerii
experimentale,atuncicndestecazul,organuldepoliiecompetentpreschimbpermisuldearmn
cauz,daciafostmodificatcelpuinunadintrecaracteristicilenscrisenacestdocument.
331.Schimbareadestinaieiarmeifrefectuareamodificriitehniceaacesteiapoatefipermis
de organul de poliie competent, la cererea proprietarului, numai n condiiile autorizrii
solicitantului pentru deinere sau, dup caz, port i folosire a armei n scopul corespunztor noii
destinaii,nconformitatecuprevederilecapitoluluiII.
332.PosesorulpermisuluidedeinereaarmeidetipA,caredoretespoarteisfoloseasc
armaletalnscrisnpermis,poatesolicitaorganuluidepoliiecompetenteliberareapermisuluide
portidefolosireaarmeidetipBinscriereaarmeindocumentulmenionat,cuobligaiadea
prezenta documentul care atest calitatea ce i confer dreptul de a purta i a folosi arma letal
solicitat.
333. Posesorul permisului de port i de folosire a armei de tip B, care dorete s dein arma
letalnscrisnpermis,renunndladreptuldeportidefolosire,trebuiessoliciteorganuluide
poliie competent eliberarea permisului de deinere a armei de tip A i nscrierea armei n acest
document.
CapitolulXXXVII.Dezactivareasautransformarea
armelorletalenarmeneletale
334. Armele letale pot fi transformate de ctre armurierii liceniai s efectueze operaiuni de
reparareaarmelornumainarmedezactivate/depanopliesauarmederecuzit.
335.Proprietaruluneiarmeletale,caredoretesotransformentroarmneletalncondiiile
pct.334trebuiesnotificenprealabilacestlucruorganuluidepoliie,nacruievidenseafl
arma respectiv, care i elibereaz o dovad n care se nscriu datele de identificare a acesteia,
precumifaptulceaurmeazsfietransformatnarmdezactivat/depanopliesau,dupcaz,
derecuzit.
336. Armele letale se pot transforma n arme dezactivate/de panoplie prin perforarea evilor,
imediatdupcameracartuului,diametrulorificiuluifiinddecelpuin5mm.
337.Armeleletalesepottransformanarmederecuzitprinobturareacanaluluieviicuajutorul
adoutifturideoelfixateprinpresaresausudurdeexterioruleviiiamplasateastfel,ncts
nupermitintroducereancameracartuuluidectamuniieidemanevr,nencrcatcuglonsau
cualice.
CapitolulXXXVIII.Dispoziiispeciale
338.TarifeleprevzutelacapitolulI,pct.15,7i8,precumilacapitolulII,pct.13i58din
anexa nr. 2 la Lege, se vars n contul special al Inspectoratului General al Poliiei ca mijloace
speciale.
339.TarifeleprevzutelacapitolulI,pct.6icapitolulII,pct.4i9dinanexanr.2laLegese
vireazpecontulunitilorcarepresteazserviciilerespective.
340. ntru verificarea ndeplinirii condiiilor necesare pentru deinerea ori portul i folosirea
armelor,persoanelefiziceijuridicecaredeinarmeletaleineletale,ntermenulstabilitlaart.72
alin. (4) din Lege, se vor prezenta la organul de poliie competent, pentru a li se elibera
http://lex.justice.md/md/352736/ 37/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

documentelecorespunztoare,ncondiiileLegii.
341.Pentruobinereapermiselordedeineresau,dupcaz,deportidefolosireaarmelorletale
i neletale supuse autorizrii n condiiile prevzute la pct.343, persoanele fizice vor depune la
organul de poliie competent o cerere, al crei model este prezentat n anexa nr. 31, nsoit de
urmtoarele documente: permisul de arm, actul de identitate al deintorului legal de arm,
certificatul medical (concluzie narcologic i psihiatric), dovada achitrii tarifelor prevzute la
anexa nr.2 la Lege, avizul privind condiiile de pstrare i de asigurare a siguranei armei i
muniiei la domiciliu, ntocmit de ctre reprezentanii organului de poliie sau, dup caz, ai
asociaiei, federaiei sau clubului sportiv din care face parte, documentul care atest calitatea
impusdeLegepentruobinereapermisuluidearmdetipBcudreptdeportidefolosireaarmei,
precumi,dupcaz,documenteleprevzutelapct.7subpct.11).
342.Persoaneleprevzutelapct.341,carenuntrunesccondiiileprevzutelapct.7subpunctele
8)i/sau9),potobinepermisdearmdetipA,ceofertitularuluiposibilitateadeapstraarmala
domiciliu.
343.ndependendecaracteristicelearmelor,estestabilitdestinaiaacestoraconformanexei
nr.32.
344. Componentele eseniale ale armelor interzise i ale armelor letale, respectiv mecanismul
nchiztorului,cameracartuuluiieava,urmeazregimularmeicreiaisntdestinate.

anexanr.1

anexanr.2

anexanr.3

anexanr.4

anexanr.5

anexanr.6

anexanr.7

anexanr.8

anexanr.9

anexanr.10

anexanr.11

anexanr.12

anexanr.13

anexanr.14

anexanr.15

anexanr.16

http://lex.justice.md/md/352736/ 38/39
1/4/2016 lex.justice.md/md/352736/

anexanr.17

anexanr.18

anexanr.19

anexanr.20

anexanr.21

anexanr.22

anexanr.23

anexanr.24

anexanr.25

anexanr.26

anexanr.27

anexanr.28

anexanr.29

anexanr.30

anexanr.31

anexanr.32

Anexanr.2
laHotrreaGuvernuluinr.293
din23aprilie2014
LISTA
hotrrilordeGuverncareseabrog
1.HotrreaGuvernuluinr.44din18ianuarie1995CuprivirelamsurilederealizareaLegii
nr.110XIIIdin18mai1994(MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,1995,nr.14,art.70),cu
modificrileicompletrileulterioare.
2.HotrreaGuvernuluinr.1173din19decembrie1997Cuprivirelaraportareaunormodele
de arme la armele individuale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.9, art.68), cu
modificrileicompletrileulterioare.
3.HotrreaGuvernuluinr.126din15februarie2000CuprivirelaaprobareaListeicutipurile
dearmeimuniiileaferentepasibiledevnzarepersoanelorfiziceijuridice(MonitorulOficial
alRepubliciiMoldova,2000,nr.1920,art.208),cumodificrileicompletrileulterioare.

http://lex.justice.md/md/352736/ 39/39