Sunteți pe pagina 1din 29

MODALITATEA DE CONTACTARE A ENTITĂŢILOR

ANGELICE

Vă aşezaţi pe un scaun, având faţa orientată către nordul


magnetic, cu spatele drept, tălpile pe sol, paralele între ele, fără să
se atingă, palmele pe genunchi. Închideţi ochii, vă relaxaţi global,
îndepărtaţi orice fel de gânduri şi vă liniştiţi cât mai mult.
Împreunaţi apoi mâinile în faţa pieptului, ca pentru rugăciune
şi, cu multă sinceritate şi iubire, spuneţi rugăciunea “Tatăl nostru”
de trei ori, cu voce tare. După aceasta, rugaţi-L pe Dumnezeu să vă
ajute să contactaţi telepatic lumea angelică prin imaginea pe care o
aveţi acum în faţă.
Deschideţi ochii şi priviţi cu atenţie imaginea îngerului. Nu
neglijaţi nici un detaliu, admiraţi-i frumuseţea şi urmăriţi să simţiţi
efluviile de energie benefică ce vă cuprind, gradat, întreaga fiinţă.
Rostiţi, totodată şi ideea-forţă ce caracterizează Îngerul respectiv şi
cu ajutorul căreia veţi atrage graţia respectivei fiinţe angelice asupra
voastră.
Pe măsură ce simţiţi prezenţa divină a îngerului, puteţi să
treceţi la următoarea etapă.
Închideţi din nou ochii şi, trăind cât mai intens starea specifică
ce v-a fost transmisă, cereţi acelui înger să vă ajute în situaţia
concretă de viaţă pe care doriţi să o rezolvaţi. Gândiţi-vă apoi că
sunteţi deja în momentul în care aţi obţinut ceea ce aţi cerut.
Bucuraţi-vă că totul este aşa cum aţi dorit.
Mulţumiţi, în final, plini de recunoştinţă, lui Dumnezeu şi
îngerului cu care aţi comunicat, deschideţi uşor ochii şi treceţi,
gradat, la alte activităţi.
Fiţi atenţi la inspiraţiile care vor apărea ca urmare a
rugăciunilor voastre, la conjuncturile de viaţă care pot fi, de multe
ori, răspunsuri la întrebările pe care le-aţi pus.
Dacă, în timp ce vă rugaţi, constataţi că primiţi chiar
atunci răspunsuri concrete, este bine să le notaţi într-un
caiet, pe care va trebui să-l aveţi la îndemână. Acest
exerciţiu simplu trebuie reluat zilnic, până când observaţi că
aţi obţinut ceea ce v-aţi propus. În afara atingerii acestui
scop, puteţi fi sigur că aveţi, de acum înainte, un nou şi
minunat prieten divin, care va fi mereu alături de voi atunci
când îl veţi chema.

Vă prezentăm mai jos rugăciunea folosită pentru contactarea


Îngerului păzitor:

“Îngerul lui Dumnezeu, tu eşti păzitorul meu


Luminează-mă în noaptea aceasta,
Păzeşte-mă, sfătuieşte-mă şi cârmuieşte-mă pe mine, care-ţi
sunt încredinţat prin grija şi îndurarea lui Dumnezeu
Înger, îngeraşul meu, roagă-te lui Dumnezeu, pentru sufleţelul
meu
Şi oriunde m-aş afla
Tu să fii în preajma mea
Din zi, din noapte, până-n ceasul cel de moarte.
Eu sunt mic, tu fă-mă mare,
Eu sunt slab, tu fă-mă tare,
Şi-n tot locul mă-nsoţeşte
Şi de rele mă fereşte
Şi cu bine mă-ngrijeşte. Amin.”

ÎNGERII ARMONIEI

În reprezentarea simbolică, Îngerii Armoniei sunt înconjuraţi


de cele mai frumoase păsări ale aerului, care se unesc cu spiritul lor
sfânt şi plin de pace, ele simbolizând buna înţelegere, armonia şi
ghidarea către relaţiile care ne sunt cele mai favorabile.
Funcţia îngerilor: ajută sufletele noastre să trăiască în
armonie.
Misiunea lor pe Pământ: să vegheze ca noi să trăim în
armonie, să căutăm compania oamenilor şi să ne exprimăm într-un
mod cât mai plăcut.
Când Îngerii Armoniei îşi împart binecuvântările cu noi, atunci
optăm pentru o viaţă armonioasă, care vizează şi planul psihic şi
planul emoţional, care oglindeşte deschiderea şi sinceritatea noastră
faţă de lume. Dacă acordăm sentimentelor atenţia cuvenită, atunci
trăim nu numai într-o armonie exterioară, ci şi în armonie cu noi
înşine. Şi, a trăi astfel, înseamnă să ne respectăm talentele, să le
exersăm, rezonând cu Armonia cosmică şi dând naştere operelor de
artă.
Să ne gândim, în fiecare clipă, la Îngerii Armoniei, rugându-i
să ne îndrepte pe calea cea bună, spre un mod de viaţă creator şi să
ne ajute să evoluăm spiritual prin iubire, îngăduinţă, dăruire. Căci
nimeni nu trăieşte pentru sine, ci pentru gloria lui Dumnezeu pe
Pământ şi în Ceruri.
IDEEA FORŢĂ: “Trăiesc în armonie cu întreaga Natură,
deoarece sunt una cu Sursa Divină a Totului.”

ÎNGERII PĂZITORI AI COPIILOR


Aceşti minunaţi îngeri protejează şi menţin tot ce apare nou în
viaţă, în special pe nou-născuţi. Ei veghează asupra a tot ce are
legătură cu creşterea, asupra a tot ce are nevoie de căldură şi
ocrotire.
Funcţia îngerilor: veghează şi ocrotesc copiii.
Misiunea lor pe Pământ: ne ajută să redescoperim copilul
din noi; se îngrijesc de orice nou început în viaţă.
Ei sunt îngerii care veghează sufletele ce se încarnează; ajută
mamele şi bebeluşii la naştere. Fiecare nou-născut este binecuvântat
şi ocrotit de îngerul său păzitor. Ei hrănesc, susţin, ocrotesc tot ceea
ce este nou şi fragil, pentru ca aceşti copii să devină puternici şi
fermi. Aceşti îngeri înlesnesc toate începuturile, susţin noile proiecte
sau noile relaţii.
Tot ceea ce este nou în viaţa noastră va fi binecuvântat şi
ocrotit cu grijă de către Îngerii Păzitori ai Copiilor. Ei ne ajută, de
asemenea, să ne păstrăm puritatea şi inocenţa. Copilul din noi, care
aspiră să fie acceptat şi iubit, va fi recunoscut de către aceşti îngeri
păzitori.
Îngerii Păzitori ai Copiilor ne pot vindeca rănile sufletului.
Putem cere binecuvântarea lor atât pentru noi, cât şi pentru toţi cei
cu care venim zilnic în contact.
IDEEA FORŢĂ: “Preacinstesc preţiosul copil din sufletul meu,
încurajez şi ocrotesc fiecare nou început”.

ÎNGERII LIBERTĂŢII

Îngerii Libertăţii sunt reprezentaţi cu o frumoasă eşarfă care


flutură în vânt, simbol al energiei continue a vieţii. Ei veghează
asupra lumii, protejează libertatea interioară şi onestitatea sufletului,
ca noi să putem trăi independenţi şi creativi.
Misiunea lor cerească: netezesc calea spre libertate.
Misiunea lor pe Pământ: ne ajută să înţelegem libertatea în
toate aspectele ei semnificative, să ne preţuim conştientizând
propria noastră valoare, dar şi legăturile cu lumea.
Binecuvântând permanent Îngerii Libertăţii, noi primim
Libertatea Divină în noi şi, odată cu ea, toate nepreţuitele daruri
ale acestor îngeri.
Îngerii Libertăţii nu urmăresc să ne dăruiască o simplă
libertate exterioară, terestră ci, prin experimentarea formelor de
libertate interioară - independenţa în gândire, discernământ,
încredere în forţele proprii, iubire detaşată faţă de fiinţa iubită,
identificare cu Maestrul spiritual şi comuniune permanentă cu
Divinul - ne conduc către dobândirea libertăţii de conştiinţă. Trebuie
să înţelegem că libertatea presupune şi o opţiune: să păstrăm
vechile obiceiuri sau să privim deschis către nenumăratele
posibilităţi de înnoire, de schimbare, de deschidere mentală şi de
expansiune a conştiinţei.
Îi rugăm pe Îngerii Libertăţii să ne ofere, atât nouă, cât şi
celorlalţi oameni, darul spiritual de a trăi plenitudinea libertăţii şi să
îndepărteze din calea noastră obstacolele care ne împiedică evoluţia
spirituală. De asemenea, îi rugăm să ne ajute să nu transformăm
libertatea în capcane sau pericole ale propriei noastre existenţe. Ei
ne dăruiesc lumina şi curajul de a ne împlini benefic şi armonios
setea de libertate, graţie căreia destinul nostru individual este pus în
slujba destinului unic al omenirii, al planetei Pământ, al întregului
Univers. Ei ne ajută să găsim, în profunzimile fiinţei noastre,
libertatea ca stare superioară de conştiinţă.
IDEEA FORŢĂ: “Aleg întotdeauna iubirea, independenţa şi
creativitatea”.

ÎNGERII CREATIVITĂŢII

Aceşti îngeri, protectori ai celor mai subtile şi mai elevate


disponibilităţi creatoare ale fiinţei umane, ne ajută să contactăm
spontan sursa Creativităţii Universale. Ei ne inspiră şi ne deschid cele
mai fine canale de recepţie, pentru a putea să vibrăm la unison cu
forţa creatoare divină. Aceasta înseamnă că, prin intermediul acestor
minunate fiinţe angelice, suntem susţinuţi şi impulsionaţi să
transpunem puterea creatoare, prezentă în orice fiinţă umană, în
acţiuni şi realizări concrete, efective.
Îngerii Creativităţii, îmbrăcaţi cu un veşmânt lucrat cu
măiestrie şi purtând în mână o tamburină, ne ajută să aducem
mereu culoare, ritm şi originalitate în toate aspectele vieţii noastre.
Ei ne deschid porţi nebănuite către adâncurile propriei noastre fiinţe,
unde se află cele mai ascunse talente cu care am fost înzestraţi,
ajutându-ne să le descoperim şi să le manifestăm.
Misiunea lor cerească: veghează la înflorirea deplină a
creativităţii noastre.
Misiunea lor pe Pământ: ne ajută să fim creativi, originali,
să înfăptuim ceea ce ne propunem şi să ne valorificăm talentele cu
care suntem înzestraţi.
Aceşti îngeri ne susţin, de asemenea, să ne dezvoltăm şi să
ne armonizăm exprimarea de sine. Toate calităţile şi aspectele
minunate ale sufletului nostru trebuie să fie scoase la lumină şi
manifestate cât mai plenar, spre binele acestei lumi. Aceste fiinţe
angelice ne încurajează permanent să creăm o lume mai frumoasă,
armonioasă şi fericită. Totodată, ne impulsionează, stimulându-ne
simţurile şi mintea, în aşa fel încât să vedem, întotdeauna, aspectele
bune, minunate şi divine din orice lucru, fiinţă sau fenomen.
Îngerii Creativităţii sunt cei care ne ajută să trăim plenar
stările de rezonanţă cu aspectele sublime ale artei autentice, fie în
postura de creatori ai acesteia, fie în cea de spectatori. Ei ne ajută să
ne expansionăm permanent propriul orizont de cunoaştere şi simţire,
ferindu-ne de rutină şi de rigiditate sufletească. Astfel, putem fi
creativi în fiecare sector al vieţii noastre, de la modul cum ne
îmbrăcăm, cum ne aranjăm locuinţa, până la rafinatele şi elevatele
manifestări artistice, de genul picturii, muzicii sau poeziei, fiind
capabili să oglindim permanent Frumuseţea şi Binele Divin în toate
acţiunile, gesturile şi atitudinile pe care ni le asumăm. Îngerii
Creativităţii binecuvântează, plini de bucurie, toate formele noastre
proprii de exprimare, toate acţiunile noastre bune şi doresc să
transmită prin noi – în orice domeniu – lumina divină dătătoare de
bucurie şi fericire.
Îi rugăm pe aceşti îngeri să ne ghideze permanent astfel
încât, atunci când ne exprimăm, acest lucru să fie întotdeauna o
contribuţie la binele şi armonia acestei lumi, la bunăstarea şi
fericirea tuturor.
IDEEA FORŢĂ: “Creativitatea mea se manifestă liber şi
spontan; de aceea, sunt mereu capabil să exprim plenar ceea ce
simt”.
ÎNGERII SĂNĂTĂŢII

Funcţia îngerilor: aceşti îngeri veghează asupra sănătăţii


noastre.
Misiunea lor pe Pământ: ne ajută să avem energia
necesară pentru acţiunile pe care dorim să le întreprindem. Ocrotesc
sănătatea noastră şi ne inspiră să ne folosim energiile cât mai bine,
aşa încât să nu ne epuizăm, să nu ne îmbolnăvim. Îi putem ruga să
ne ocrotească sănătatea, să ne ferească de boli, să ne amplifice
energia vitală, astfel încât să facem faţă cu succes cerinţelor vieţii.
Aceşti îngeri ne susţin nu numai sănătatea fizică, ci şi pe cea
spirituală şi emoţională. Adevărata sănătate se dobândeşte prin
echilibrul dintre toate planurile fiinţei noastre, atât cele fizice, cât şi
cele subtile, energetice, Îngerii Sănătăţii ajutându-ne să ajungem la
acest echilibru armonios. Când cineva este bolnav, aceşti îngeri îl
veghează şi binecuvântează remediile care sunt necesare pentru
vindecare; ei ne inspiră, dacă sunt rugaţi, să ne asumăm numai
acele responsabilităţi pe care le putem îndeplini.
Îi rugăm pe Îngerii Sănătăţii să ne binecuvânteze cu sănătate
şi le cerem ajutorul pentru a atinge şi menţine echilibrul dintre
structurile noastre fizică, psihică, mentală şi spirituală.
IDEEA FORŢĂ: “Îngerii Sănătăţii mă ajută să fiu sănătos şi
împăcat cu mine însumi”.
ÎNGERII COMPASIUNII

Cu îndemânarea lor deosebită, aceşti îngeri ne călăuzesc


întotdeauna cu compasiune atunci când ne simţim slabi şi
neputincioşi. Tuturor acelora care luptă în numele lui Dumnezeu, ei
le aduc speranţă şi încredere şi reînnoiesc credinţa lor în
atotputernicia Graţiei Divine. Crinul este simbolul universal al
Purităţii şi Adevărului.
Funcţia îngerilor: aduc compasiunea în viaţa noastră.
Misiunea lor pe Pământ: ne ajută să înţelegem că
dragostea lui Dumnezeu se revarsă în orice moment asupra noastră,
să conştientizăm faptul că suntem în permanenţă protejaţi şi
îndrumaţi.
Virtutea principală, care determină orice acţiune a acestor
îngeri, este compasiunea. Unii oameni cred că această calitate,
compasiunea, este sinonimă cu sentimentul de milă. Din punct de
vedere ezoteric însă, compasiunea implică, pe lângă milă, puterea
desăvârşită de a empatiza cu suferinţa celorlalţi, cât şi capacitatea
de a prelua suferinţa cuiva şi a o neutraliza. Îngerii Compasiunii ne
oferă dragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vieţii. Atunci când,
aflându-ne într-o situaţie neplăcută, ne îndreptăm cu toată aspiraţia
către Divin, suntem ajutaţi de Îngerii Compasiunii. Ei ne îndeamnă să
lăsăm loc, în permanenţă, în gândurile noastre, pentru îndurare şi
milostenie divină.
Îngerii Compasiunii sunt cei care uşurează şi asigură
depăşirea evenimentelor dramatice din viaţa noastră, făcând
posibilă orientarea acestora către un deznodământ fericit.
Compasiunea lor se manifestă printr-o forţă miraculoasă, care
provine direct de la Dumnezeu şi care le permite să ne ajute prompt
dacă îi invocăm atunci când ne aflăm în pericol. Tot ceea ce trebuie
să facem pentru a-i simţi este să ne deschidem inima spre infinita lor
splendoare. Atunci când nu suntem conştienţi de puterea
compasiunii, suntem conduşi de ego-ul nostru, de conflictele noastre
interioare. Compasiunea ne călăuzeşte spre lumina şi dragostea
eternă a lui Dumnezeu.
IDEEA FORŢĂ: “Graţie compasiunii Divine, privesc cu
detaşare şi plin de iubire toate situaţiile care apar în viaţa mea”.

ÎNGERII EVOLUŢIEI SPIRITUALE


Aceşti îngeri ne binecuvântează să trăim în lumina propriei
noastre naturi divine. În mâna ridicată ei ţin lumânarea cu flacăra
iluminării şi ne arată lecţia vieţii, al cărei drum duce către inimă. Ei
ne ajută, totodată, să fim fericiţi şi liberi.
Funcţia îngerilor: ocrotesc evoluţia noastră spirituală.
Misiunea lor pe Pământ: ne ajută ca spiritualitatea să ne
ilumineze, să putem recunoaşte sursa vieţii şi să putem vedea
lumina în fiecare dintre semenii noştri. Ţelul cel mai important al
reîncarnării noastre pământeşti este evoluţia spirituală. Aceşti îngeri
ne veghează o viaţă întreagă şi ne apără sufletele. Ei
binecuvântează toate activităţile care ne fac să ajungem la o stare
de armonie interioară. Ei ne ajută să simţim că suntem, cu adevărat,
iubiţi şi ocrotiţi. Când avem nevoie de bună dispoziţie, aceşti îngeri
ne ajută să găsim, spre exemplu, compania unui prieten bun şi să
petrecem împreună clipe agreabile. Totodată, ne conduce către o
stare de împlinire, care ne ajută să ne înţelegem unii pe alţii. Ei ne
ghidează să păşim pe calea cea bună şi să găsim posibilităţile
potrivite pentru a ne susţine fiinţa. Aceşti îngeri au grijă ca noi să
găsim acele activităţi şi compania acelor fiinţe care ne stimulează în
creşterea spirituală. Ei ne binecuvântează cu iubire, astfel încât să
ne putem simţi profunzimile sufletului şi să lăsăm soarele să
strălucească în inima noastră. Aceşti îngeri ne trezesc fiorul credinţei
şi ne încurajează să ne păstrăm încrederea în tot ceea ce este
benefic în viaţă. Ei ne ghidează constant pe calea Iubirii Infinite către
Dumnezeu.
IDEEA FORŢĂ: “Evoluez spiritual prin faptul că devin cu
adevărat eu însumi”.

ÎNGERII DEVOTAMENTULUI ŞI AI IERTĂRII

Misiunea lor cerească: ne oferă ajutor divin când dorim să


uităm resentimentele faţă de suferinţele trecute şi ne ghidează să
înţelegem lecţia la care am fost supuşi în momentele în care aceasta
s-a manifestat, pentru ca noi să putem trăi constructiv şi liber
prezentul.
Misiunea lor pe Pământ: ne învaţă să-i respectăm pe
ceilalţi şi să găsim toate resursele de care avem nevoie atunci când
ne dăruim, divin inspiraţi, altei persoane, păstrând în atenţie din
trecut, doar experienţa de viaţă necesară trăirii prezentului cu cea
mai mare intensitate. Ei ne ajută, de asemenea, să ne orientăm
calea către sursa divină a tot ceea ce există.
Îngerii Iertării sunt reprezentaţi iconografic cu flori de crin în
mână, simbol al purităţii. Ei se roagă ca fiecare dintre noi să
dobândim puterea de a ne dărui necondiţionat şi deplin lui
Dumnezeu. Iertarea nu înseamnă uitare şi nu acesta este scopul ei.
Pentru a ierta într-adevăr corect, Îngerii Devotamentului şi ai Iertării
ne ajută să vedem rănile şi suferinţele noastre din trecut într-o altă
lumină. Dacă îi vom ruga să ne inspire cum să lăsăm mai uşor şi mai
repede, în urma noastră, suferinţa şi rănile vechi, vom declanşa
astfel (şi vom accelera direct proporţional cu intensitatea şi durata
rugăciunii) procesul de vindecare spirituală. Manifestarea deplină a
devotamentului implică şi iertarea tuturor acelora care ne-au
pricinuit suferinţe şi lacrimi. Numai aşa putem ajunge să trăim, aici şi
acum, iubirea divină pe care îngerii o manifestă şi o exemplifică
neîncetat. Altfel, vom rămâne prizonierii propriilor noastre orgolii şi
resentimente crezând, în continuare, că ceilalţi sunt cauza (şi nu
doar instrumentul) manifestării necazurilor şi durerilor noastre.
Iertarea ne ajută să ne eliberăm de aceste trăiri şi să ne ridicăm pe
un alt nivel superior de conştiinţă. Cei care sunt orgolioşi sau
ranchiunoşi nu iartă uşor, dar Îngerii Iertării şi ai Devotamentului,
prin graţia lor, îi ajută să găsească resursele interioare şi curajul
necesar pentru a o putea face.
IDEEA FORŢĂ: “Îi iert pe toţi cei care mi-au făcut rău în
trecut, pentru că, în esenţă, suntem uniţi în aceeaşi sursă Divină:
Sinele”.

ÎNGERII DRAGOSTEI ETERNE

Ochiul atotcuprinzător dovedeşte faptul că aceşti îngeri sunt


îngeri ai Cerului Paradisurilor. Delfinul este simbolul bucuriei şi al
conştiinţei iubirii eterne, asemenea valurilor de sub el. Roţile
înaripate constituie simbolul serafimilor. Şarpele care îşi muşcă
propria coadă reprezintă simbolul Întregului şi al Eternităţii, atunci
când am transcens ciclicitatea vieţii şi a morţii.
Misiunea lor cerească: înlesnesc şi vestesc dragostea
eternă a lui Dumnezeu.
Misiunea lor pe Pământ: ne aduc aminte că iubirea este
eternă, ne ajută să ne eliberăm de spaima că dragostea ar fi limitată
şi ne deschid, cu răbdare, sufletul către sursa divină a acestei iubiri
fără sfârşit.
Îngerii Dragostei Eterne dăruiesc fiecăruia dintre noi, atunci
când iubim, fericirea că sufletul va păstra veşnic această iubire.
Atunci când am pierdut o fiinţă apropiată, iubirea cu care noi am
înconjurat-o nu moare, ci se păstrează pentru eternitate în sufletul
nostru, purificându-se de ataşamente şi lăsându-ne esenţa şi
puterea sa infinită. Tot ei ne ajută să conştientizăm şi să păstrăm în
inima noastră iubirea mereu vie, întrucât încrederea şi iubirea nu se
pierd niciodată.
Noi ne rugăm Îngerilor Dragostei Eterne ca ei să îndepărteze
de pe conştiinţa noastră vălul care stă între noi şi iubirea eternă.
Atunci când suntem singuri sau când am pierdut ceva, noi ne rugăm
acestor îngeri să ne redea încrederea şi să ne înveţe cum să
deschidem drum către inima noastră tuturor îngerilor cerurilor.
Aceasta este o infinită Graţie ce se manifestă în special în relaţiile
interumane, în armonia vieţii cotidiene, în aspiraţia către Divinitate şi
ne rugăm Îngerilor Minunii Iubirii să o coboare şi asupra noastră.
Atunci când ne păstrăm puritatea, când acţionăm transfigurator
asupra propriei fiinţe, când avem puterea de a răspunde de faptele
noastre şi de a rămâne orientaţi pozitiv, atunci suntem deschişi
pentru cea mai minunată experienţă pe care spiritul uman o poate
avea, aceea a iubirii infinite de Dumnezeu.
În clipa în care vom simţi în inima noastră dragostea, o vom
regăsi şi în tot ceea ce ne înconjoară. Iubirea lui Dumnezeu nu
cunoaşte limite sau încorsetări. Ea pătrunde în fiecare substanţă, în
fiecare element al creaţiei, fiind energia cea mai rapidă care ne duce
către El.
IDEEA FORŢĂ: “Primesc mereu dragostea Divină, iar ea
înfloreşte etern în inima mea”.

ÎNGERII PĂZITORI AI ECHILIBRULUI ŞI ARMONIEI


MENTALE (AI NORDULUI)

Aceşti îngeri domnesc asupra elementului aer şi asupra


funcţiei psihologice mentale. Ei ţin în mână Soarele conştiinţei, cel
care susţine toate eforturile omului de a dobândi o minte clară şi
limpede. Aceşti îngeri ne stimulează şi ne ajută să realizăm echilibrul
între funcţia suprasolicitată a mentalului şi celelalte funcţii ale
psihicului uman.
Planul îngeresc: cerul formator
Funcţia îngerilor: susţin activitatea mentală raţională a
maselor de oameni şi ajută conducătorii lumii să gândească în
conformitate cu Ordinea Divină.
Misiunea lor pe Pământ: contribuie la dinamizarea gândirii
pozitive, afirmative, care determină susţinerea binelui în lume.
Dăruiesc omului claritate şi precizie mentală, astfel încât el să poată
atrage în viaţa lui tot ceea ce este benefic şi sublim.
Puterea gândirii pozitive este extrem de mare. Cu ajutorul
unei astfel de atitudini mentale, precum şi prin înţelegere justă,
fiinţa umană îşi poate exprima în mod armonios individualitatea, într-
o stare de mare libertate interioară. Aceşti îngeri protectori ne ajută
să ne împărtăşim cu claritate ideile faţă de ceilalţi şi să ne formăm
un plan de viaţă raţional, bazat pe principii sănătoase. Prin această
claritate superioară a gândirii, putem să folosim în mod inteligent
energia de care dispunem şi, mai mult chiar să acţionăm înţelept.
Îngerii Nordului sunt cei care ne ajută să înţelegem şi să
asimilăm aspectele mai abstracte şi mai greu de înţeles, cum ar fi
cele clasificabile de către minte sau cele ale căror sisteme de
referinţă ne sunt străine.
Aceşti îngeri ne susţin permanent să rămânem într-o atitudine
de deschidere mentală şi să ne îmbunătăţim permanent viziunea
despre viaţă şi Univers. Ei ne ajută să găsim mereu soluţiile optime
ale problemelor cu care ne confruntăm sau ale situaţiilor care ne par
fără ieşire.
Acţiunea acestor îngeri poate fi resimţită adesea în ceea ce
priveşte deschiderea “celui de-al treilea ochi”, care conferă
discernământul spiritual perfect şi viziunea totalizatoare şi divin
integrată asupra realităţii.
Aceşti îngeri susţin aşadar, în mod ireproşabil, funcţionarea şi
armonizarea planului mental al fiinţei umane, dezvoltarea
inteligenţei şi a puterii de pătrundere mentală. Ei menţin mintea într-
o stare de receptivitate elevată faţă de ideile noi şi minunate, oferind
omului capacitatea de a lua mereu decizii înţelepte.
Îi rugăm pe Îngerii Păzitori ai Nordului să ne susţină şi să ne
binecuvânteze cu puterea imensă a gândirii pozitive pentru
integrarea noastră divină în Marele Tot Universal.
IDEEA FORŢĂ: “Într-o stare de fericire profundă celebrez
unicitatea oricărei fiinţe”.

ÎNGERII MATURITĂŢII

Aceşti îngeri ne ajută să ne apropiem de fiinţe înţelepte, care


ştiu să-şi asume responsabilităţi şi să ia hotărâri adecvate chiar
dacă, la prima vedere, par riscante, ştiind că astfel se va ajunge la o
stare de bine interior şi de bucurie. Atunci când ne lăsăm inspiraţi de
ei, putem să îmbătrânim cu decenţă. Purtând în mâini lampa
cunoaşterii şi o trompetă, simbol al preţuirii muzicii, una dintre cele
mai mari şi mai frumoase bucurii ale vieţii, ei sunt vestitorii stărilor
elevate de armonie lăuntrică.
Misiunea lor cerească: asistă creşterea noastră interioară.
Misiunea lor pe Pământ: ne ajută să înţelegem procesul
maturizării, să putem fi capabili să ne asumăm responsabilităţilor
inerente lui şi să avem curajul de a face acele acţiuni pe care ni le-
am dorit întotdeauna.
Aceşti îngeri ne inspiră să luăm hotărâri chibzuite şi
inteligente, atât pentru binele nostru, cât şi pentru binele fiinţelor
care cresc sub îndrumarea noastră, fie că suntem educatori,
persoane cu atribuţii în domeniul ajutorului social, tutori sau părinţi.
Îngerii Maturităţii ne conduc, ajutându-ne “să o scoatem la capăt” în
marea misiune pe care o avem, aceea de a afla cine suntem şi cum
este cel mai folositor şi mai în acord cu voinţa divină să ne
planificăm viaţa. Sunt alături de noi atunci când greutatea deciziilor
devine mai mare decât cea pe care eram obişnuiţi să ne-o asumăm
şi ne susţin în găsirea răspunsurilor potrivite la întrebările complexe
cu care ne confruntăm, în general, în viaţă. Îi implorăm ca toate
hotărârile noastre să le luăm cu inima şi nu din mândrie şi să ne
ajute să găsim pacea şi înţelepciunea care apar o dată cu
maturitatea. Meditaţia asupra imaginii Îngerului Maturităţii ne
conferă îndrăzneală, curaj, înţelepciune, discernământ şi dezvoltarea
capacităţii de a fi mereu în putere. Prin forţa lor divină, primim darul
de face posibil ca fiinţele care ne sunt încredinţate pentru a le ajuta
în anumite direcţii să se simtă în siguranţă lângă noi. Aceşti îngeri ne
binecuvântează cu dobândirea respectului de sine şi a tăriei de
caracter, aşa încât testele şi greutăţile vieţii să ni se pară uşor de
suportat. Astfel, întărindu-ne cu aceste calităţi, avem toate şansele
să devenim fiinţe strălucitoare, ce emană tot mai multă spiritualitate
pură şi aspiraţie către Dumnezeu.
IDEEA FORŢĂ: “Îmi asum pe deplin responsabilitatea
existenţei mele şi devin astfel din ce în ce mai puternic”.

ÎNGERII INTUIŢIEI (VESTULUI)

Aceşti îngeri guvernează elementul foc şi funcţia psihologică a


intuiţiei. Ei ţin în mână o torţă, simbol al iluminării intuitive şi ne
deschid calea către latura cea mai profundă a conştiinţei.
Planul îngeresc: cerul formator
Funcţia îngerilor: fac posibilă intrarea oamenilor în
Împărăţia Cerurilor.
Misiunea lor pe Pământ: ei ne ajută să înţelegem
adevărata noastră esenţă, precum şi pe cea a situaţiilor în care ne
aflăm, ne ajută să ne amplificăm intuiţia, încrederea în sine şi
perceperea lumii dintr-o perspectivă mai înaltă.
Îngerii Intuiţiei ne ajută să aflăm informaţii utile pentru
creşterea şi dezvoltarea noastră spirituală. Noi folosim intuiţia chiar
inconştient pentru a simţi dacă anumite fiinţe sau obiecte sunt sau
nu benefice, ori dacă ne aflăm în siguranţă. Putem amplifica
rezonanţa cu aceşti îngeri dacă devenim mai atenţi la vocea noastră
interioară.
Îi rugăm pe Îngerii Intuiţiei să ne ajute în dezvoltarea intuiţiei
şi a cunoaşterii interioare, precum şi la realizarea cât mai rapidă a
menirii noastre în această viaţă. Îi putem ruga pe Îngerii Intuiţiei să
ne ajute să percepem realitatea cât mai clar şi mai exact. Aceşti
îngeri ne ajută să ne conştientizăm calităţile native, să le amplificăm
în fiinţa noastră şi să le folosim într-un sens superior, benefic.
IDEEA FORŢĂ: “Manifest mereu în jurul meu iubire şi
bunătate”.
ÎNGERII PĂZITORI AI ECHILIBRULUI AFECTIV ŞI
EMOŢIONAL (AI ESTULUI)

Aceşti îngeri domnesc asupra elementului apă şi a funcţiei


sentimentelor. Ei ţin în mână un potir cu apa vieţii şi plutesc
deasupra mării, care este aici simbolul emoţiei nediferenţiate. Aceşti
îngeri ajută oamenii să îşi exprime sentimentele şi să îşi controleze
emoţiile.
Planul îngeresc: cerul formator
Funcţia îngerilor: Ajută fiinţele să se deschidă afectiv şi să
îşi exprime sentimentele într-un mod armonios.
Misiunea lor pe Pământ: ajută oamenii să îşi înţeleagă
sentimentele, să îşi deschidă inimile şi să aibă încredere în trăirile
proprii şi în împărtăşirea lor.
Sentimentele au o forţă foarte mare şi, de aceea, dacă nu
sunt pozitive sau scapă de sub control, pot dezlănţui mari furtuni
emoţionale. Când nu sunt exteriorizate, datorită refulării, ele
“fermentează”, acumulând o mare energie, care la un moment dat
trebuie să se manifeste într-un anumit mod. Atunci, însă, când
suntem deschişi să înţelegem aceste sentimente ascunse, ele pot fi
transformate într-un mod superior, astfel încât să ne păstrăm mereu
o stare de echilibru psihic.
Este foarte important să privim adevărul în faţă, să ne
recunoaştem stările şi să nu le negăm. Supărările, durerile sau
temerile duc uneori, atunci când nu le controlăm, către situaţii
inevitabile, care pot acţiona ca un magnet care va propulsa emoţiile
la suprafaţă. Atunci când suntem inconştienţi, când închipuirile
noastre mentale ne guvernează şi când nu lăsăm loc obiectivităţii,
ne considerăm imediat “victime”.
Aceşti îngeri ne ajută să conştientizăm aceste trăiri, să le
putem controla şi transforma pe cele negative chiar în opusul lor,
îndrumându-ne să găsim soluţii. Ei ne ghidează către maturizarea
emoţională, deschizându-ne căi directe şi creative pentru a o atinge.
Ei ne binecuvântează de fiecare dată când dorim să recunoaştem
stările care ne domină şi ne ajută să le transformăm în forme de
exprimare creatoare.
Îngerii Protectori ai Estului oferă celor care îi invocă,
susţinerea şi ajutorul necesare pentru a se putea exprima şi a-şi trăi
cu adevărat sentimentele. Prin această stare de libertate interioară,
oamenii devin un adevărat izvor viu al vieţii. Atunci când ne dăruim
nouă înşine libertate, devenim mai puternici, trăim din plin
adevăratul nostru Eu. Cu fiecare depăşire a problemelor pe care
reuşim să le înţelegem şi să le conştientizăm, “creştem” spiritual. Cu
orice revărsare a bucuriilor devenim mai umani, mai comunicativi şi
mai apropiaţi de starea noastră firească de fericire.
Adevărata putere interioară constă în şansa oferită
sentimentelor noastre de a se manifesta într-un mod cât mai
armonios. Ele sunt, de fapt, o parte componentă a sufletului nostru,
iar Îngerii Estului ne inspiră să fim siguri pe trăirile noastre.
IDEEA FORŢĂ: “Îmi purific mintea şi îmi deschid sufletul.”

ÎNGERII PROTECTORI AI TINERILOR

Planul îngeresc: cerul formator


Funcţia îngerilor: veghează şi ocrotesc tot ceea ce este de-
a pururi tânăr în noi.
Misiunea lor pe Pământ: ajută fiinţele umane să trăiască
starea de candoare a copilului, să-şi menţină sufletul deschis faţă de
tot ce e frumos şi pur şi să stimuleze tot ceea ce este “viu” în ele.
Îngerii Păzitori ai Tinerilor, ale căror arcuri şi săgeţi indică o
atitudine dinamică şi plină de elan, iradiază energie benefică şi
entuziasm. Ei iubesc jucăuşenia şi ghiduşiile nevinovate şi veghează
ca toţi cei care au sufletul de copil să se bucure de ele. Aceşti îngeri
ocrotesc nu numai tinerii, ci tot ceea ce este pur şi candid în
sufletele oamenilor. Ei ne ajută să trecem cu îngăduinţă peste
anumite greşeli pe care le putem face din imaturitate şi, de
asemenea, ne ajută să învăţăm chiar şi din aceste greşeli. Ei ne
îndrumă să luăm decizii corecte, ferindu-ne de eşecuri şi
impulsionându-ne să evoluăm spiritual. Îi rugăm pe Îngerii Păzitori ai
Tinereţii să ne binecuvânteze şi să ne ajute să devenim conştienţi de
tinereţea veşnică a sufletelor noastre. Îi rugăm să renască în noi
emoţia bucuriilor sincere şi entuziasmul pentru începerea unor noi
proiecte şi să ne dăruiască puterea de adaptabilitate armonioasă în
faţa vieţii; să fim precum tinerii - victorioşi în toate momentele vieţii.
Ne rugăm ca sufletele noastre să rămână mereu deschise faţă de tot
ce este sublim şi viaţa noastră să fie plină de bucurii pe care să le
trăim din plin. Elanul tinereţii ne ajută să credem în bine şi să avem
totodată încredere în ceilalţi, să ne păstrăm puritatea minţii şi să
avem curajul de a ne exprima trăirile în mod sincer, cu toată inima.
Îngerii ne ajută, de asemenea, să ne manifestăm creativitatea şi să
alegem un drum ferit de incertitudini - drumul inimii.
IDEEA FORŢĂ: “Împărtăşesc tuturor entuziasmul, starea mea
de euforie şi bucuria de a avea simţul umorului.”

ÎNGERII PROTECTORI AI VIEŢII PE PĂMÂNT (AI


SUDULUI)

Aceşti îngeri guvernează elementul pământ şi funcţia


psihologică a simţurilor. Ei ţin în mână un spic de grâu, care
evidenţiază legătura subtilă dintre aceste entităţi angelice şi fructele
pământului. Îngerii Sudului ne inspiră şi ne îndeamnă să fim
prevăzători şi conştienţi atât de necesităţile corpului nostru fizic, cât
şi de cele ale planetei pe care locuim.
Planul îngeresc: cerul formator
Funcţia îngerilor: ghidează şi ocrotesc oamenii şi viaţa lor
pe această planetă
Misiunea lor pe Pământ: ei au rolul de a ne ajuta să ne
simţim bine, să ne bucurăm, să ne trezim capacitatea de înţelegere
şi toleranţă, să dinamizăm în noi înşine energiile pământului, astfel
încât să putem concretiza în planul fizic toate ideile şi aspiraţiile
noastre.
Aceştia sunt îngerii care ne ghidează prin lumea realităţii
materiale, palpabile. Binecuvântarea lor ne face să putem simţi şi
trăi plenar experienţele corpului nostru fizic şi să reuşim să fim în
armonie cu mediul înconjurător. Ei fac legătura între materialitatea
corpului fizic (pământ) şi aspectele subtile spirituale din creaţie.
Astfel, Îngerii Păzitori ai Sudului ne ajută întotdeauna să ducem la
îndeplinire cele mai mari speranţe ale noastre şi să ne transformăm
visele în realitate.
Pentru ca gândurile noastre să fie puse în practică, este
necesar în primul rând să fim conştienţi şi să înţelegem profund
implicaţiile şi consecinţele care ar putea apărea ca urmare a
materializării acestor gânduri şi intenţii ale noastre. Dacă toate
acestea au o natură eminamente benefică şi pozitivă, Îngerii Sudului
ne vor ajuta să le realizăm concret, prin angrenarea capacităţilor şi
resurselor noastre lăuntrice. În această misiune, ei acţionează
împreună cu Îngerii Creativităţii.
Energia telurică emanată de planeta pe care o locuim este
modulată de aceşti îngeri astfel încât ea să ofere structurii noastre
fizice acea stabilitate şi siguranţă care stau la baza eficienţei în tot
ceea ce întreprindem.
Îngerii Păzitori ai Sudului ne învaţă să fim atenţi şi receptivi la
necesităţile corpului nostru fizic şi să-l respectăm. Aceasta înseamnă
că atitudinea noastră faţă de corpul fizic, care este „templul
spiritului”, trebuie să fie cea corectă: să-l hrănim într-un mod
adecvat, să-l menţinem într-o bună stare de sănătate, curat şi
odihnit. Astfel, sub îndrumarea acestor îngeri, toţi cei care au
obiceiuri nesănătoase şi alte vicii sunt ajutaţi şi impulsionaţi să
renunţe la ele. Fiinţa umană este în cea mai bună formă atunci când
se alimentează corect, se îmbracă adecvat şi natural, se odihneşte
când simte nevoia şi păstrează comuniunea cu natura pentru a se
reîncărca energetic.
Formându-ne corect pe noi înşine, aducem implicit un omagiu
acestor îngeri, iar ei, pe de altă parte, ne binecuvântează pentru
aceasta. Ei susţin plini de bunăvoinţă strădaniile şi eforturile noastre
realizate în plan fizic, în scopul evoluţiei noastre spirituale.
Îi rugăm pe Îngerii Protectori ai Sudului să ne dăruiască
binecuvântarea lor, pentru a obţine şi menţine o stare de perfectă
sănătate şi vitalitate a fiinţei noastre, pentru a îndepărta orice stres
şi tensiune şi pentru a fi mereu optimişti şi armonioşi. Îi rugăm să ne
ajute să emanăm permanent în jurul nostru energie benefică,
pozitivă, care să cuprindă şi să purifice întregul spaţiu din jurul
nostru. Planeta pe care o locuim poate deveni astfel minunată numai
dacă noi suntem fericiţi.
Ideea forţă: “În oceanul iubirii divine topesc toată durerea şi
întristarea.”

ÎNGERII PROTECTORI AI ADOLESCENŢILOR

Planul îngeresc: Aceşti îngeri ţin în mână cheia cu ajutorul


căreia, în mod simbolic, devenim adolescenţi, fericiţi şi stabili,
capabili să găsim echilibrul între efort şi odihnă.
Funcţia îngerilor: Ei ne ajută să distingem între bine şi rău
şi să alegem binele.
Misiunea lor pe pământ: Ne binecuvântează atunci când ne
luăm responsabilitatea vieţii şi ne ajută să fim capabili să ne
asumăm începutul maturităţii.
Aceşti îngeri ne ajută să luăm hotărâri chibzuite şi inteligente,
atât pentru binele nostru, cât şi pentru al celor din jur.
Îngerii Păzitori ai Adolescenţilor ne îndrumă să ne planificăm
viaţa, să luăm decizii şi ne ghidează atunci când greutatea
responsabilităţilor noastre devine prea mare. Ei răspund prompt
atunci când îi apelăm pentru a găsi nişte răspunsuri potrivite la
întrebările dificile cu care ne confruntăm în orice plan al activităţii
noastre.
Rugăm aceşti îngeri să ne binecuvânteze şi să ne conducă
spre atingerea înţelepciunii, învăţându-ne cum să rezolvăm cu
înţelegere şi răbdare problemele care apar în decursul vieţii. De
aceea îi putem ruga ca toate hotărârile noastre să fie luate cu inima
şi să nu ne umbrească mândria în relaţiile cu ceilalţi.
Îi rugăm pentru îndrăzneală, curaj, discernământ şi
înţelepciune.
Îi rugăm, totodată, să ne ajute să conferim încredere în noi,
fiinţelor cărora le suntem încredinţaţi sau le avem noi înşine în grijă.
Îngerii Adolescenţilor ne inspiră să găsim cel mai adecvat
comportament pentru a ne asuma responsabilitatea ocrotirii tinerilor.
Ei ne ajută de asemenea să ne rafinăm calităţile pe care le
avem şi să atingem nivelul de fiinţe spirituale.
Ideea forţă: „Sunt condus şi ocrotit pe drumul vieţii mele”

ÎNGERII AJUTORĂRII ŞI DĂRUIRII


Aceşti îngeri aduc binecuvântarea lui Dumnezeu tuturor celor
care şi-au pus viaţa în slujba semenilor lor. Ei sunt reprezentaţi
ţinând în mână un porumbel, simbol al dorinţei permanente de a
ajuta toate fiinţele. Îngerii ajutorării sunt întotdeauna alături de toţi
cei care au înţeles profund necesitatea fundamentală a fiinţei umane
de a manifesta altruismul. Toţi cei care îşi oferă plini de dăruire
serviciile pentru ca această planetă să devină mai fericită, iar viaţa
să fie mai bună, sunt puternic impulsionaţi şi mereu ocrotiţi de aceşti
îngeri.
Planul îngeresc: Cerul formator
Funcţia îngerilor: Ne învaţă cum să dăruim ajutorul nostru
cu toată inima celor care merită.
Misiunea lor pe Pământ: Ne ajută să înţelegem
semnificaţia majoră a actului de a dărui şi a primi, să putem aprecia
cu discernământ însemnătatea spirituală a ajutorului dat şi primit.
Aceşti îngeri păzitori oferă protecţie tuturor celor care fac bine
oricărei fiinţe, binecuvântându-i pe toţi cei care au inima deschisă şi
care sunt oricând pregătiţi să facă tot ce le stă în putinţă pentru ca
viaţa pe această planetă să fie rodnică şi fericită. Tuturor celor care
cred cu toată fiinţa lor că este foarte important să-i ajuţi pe alţii,
aceşti îngeri le oferă energie, inspiraţie, le facilitează accesul la
resurse infinite din macrocosmos, astfel încât ceea ce ei fac să poată
fi dus la capăt cât se poate de bine. Mulţi dintre noi am avut ocazia
să simţim ajutorul nepreţuit al acestor îngeri şi am remarcat că,
atunci când dorim din toată inima să ne ajutăm semenii şi să facem
ceva pentru ceilalţi, suntem mult mai intens susţinuţi, iar calea ne
este netezită mai uşor decât atunci când lucrăm doar pentru noi
înşine.
Actul dăruirii se poate manifesta foarte clar în munca celor
implicaţi în viaţa politică şi socială. De asemenea, el poate fi evident
şi în cazul minunatelor fiinţe care, având mai multe posibilităţi decât
ceilalţi, ajută dezinteresat pe toţi cei care au nevoie. Tot aici pot fi
incluşi vindecătorii şi terapeuţii altruişti, ca şi orice altă fiinţă umană
care ajută oamenii, fără să aibă vreun interes personal.
Aceşti oameni sunt binecuvântaţi, deoarece îşi pun viaţa în
slujba altora. Lumea nu ar fi atât de minunată fără ajutorul celor care
au dăruit din energia şi resursele lor pentru a schimba în bine viaţa
celorlalţi.
Rugăm Îngerii Păzitori ai ajutorării să ne sprijine pentru
trezirea şi amplificarea resurselor noastre lăuntrice şi pentru
obţinerea lucrurilor necesare pentru a-i putea ajuta pe toţi cei care
merită şi au nevoie de aceasta. Pentru ajutorul dăruit în mod
necondiţionat, devenim parte activă a lumii în care trăim şi ne
intregrăm în armonia Vieţii Universale. Contribuţia noastră la Binele
general este directă, adevărată şi durabilă.
Ne rugăm acestor îngeri să-i binecuvânteze pe toţi aceia care,
în orice colţ din această lume, fac ca viaţa noastră să fie din ce în ce
mai bună.
Ideea forţă: „Manifest plin de iubire tot ceea ce este mai
bun în mine şi, plin de bunăvoinţă, mă integrez armonios în Univers.”

ÎNGERII PĂZITORI AI PRIMEI IUBIRI

Aceşti îngeri ţin în mână o pereche de turturele. Ei ocrotesc


prima iubire şi ne binecuvântează ca prima noastră experienţă
amoroasă să fie deosebit de frumoasă. Cu ajutorul lor putem să ne
raportăm permanent la starea de îndrăgostire.
Funcţia îngerilor: ocrotesc toţi îndrăgostiţii
Misiunea lor pe pământ: ne ajută să preţuim şi să omagiem
sexualitatea, să avem inima deschisă mereu, să ne bucurăm de
minunea iubirii, să fim iubiţi şi să respectăm sentimentele frumoase.
Aceştia sunt îngerii păzitori care veghează atunci când ne
îndrăgostim, conferind cuplului nostru frumuseţe şi drăgălăşenie. Ei
ne ajută să ne simţim siguri în relaţia noastră şi ne dau încrederea că
ne putem exprima deschis gândurile şi sentimentele. De asemenea,
ne încurajează să ne îndreptăm spre fiinţele care ne preţuiesc şi care
pot vedea lumina şi frumuseţea din noi. Să rugăm aceşti îngeri să ne
susţină atunci când întâlnim pe cineva cu care am vrea să începem o
relaţie de dragoste. Ei ne ajută să ne revărsăm iubirea spre persoana
care ne iubeşte. Ne inspiră să găsim modalitatea prin care putem să
determinăm persoana iubită să se deschidă faţă de noi şi să îşi
exprime sentimentele chiar dacă este emotivă şi rezervată. Aceşti
îngeri ne conduc spre fiinţa care ne iubeşte aşa cum suntem şi faţă
de care ne putem împărtăşi fără reţinere orice trăire. Să ne rugăm la
Îngerii Păzitori ai Primei Iubiri atunci când începem o nouă relaţie şi
avem nevoie de ajutor şi încredere pentru ca totul să fie aşa cum
dorim. De asemenea, putem să ne rugăm la aceşti îngeri şi atunci
când relaţia actuală a devenit anostă sau s-a „împotmolit” şi are
nevoie de un nou impuls pentru a reînvia. Aceştia sunt îngerii care
ne îmbogăţesc sufletul cu iubire şi ne ajută să transfigurăm
sexualitatea şi să încărcăm actul erotic cu dragoste divină, detaşată,
înălţătoare.
Să îi rugăm să ocrotească cele mai intime relaţii ale noastre şi
să ne îndepărteze de forţele negative care ne-ar putea influenţa şi
conduce la despărţiri. Ne rugăm să ne vegheze şi să ne conducă
către prieteniile favorabile, aducătoare de o fericire profundă şi
eternă.

ÎNGERII PĂZITORI AI ÎNCREDERII


Îngerii păzitori ai încrederii sunt reprezentaţi purtând pe braţe
o etolă. Aceasta simbolizează faptul că, deşi ochii ne sunt legaţi, în
sensul că nu avem o viziune de ansamblu asupra lucrurilor care ni se
petrec, trebuie să avem întotdeauna încredere în Dumnezeu. Îngerii
Păzitori ai Încrederii ne ocrotesc şi ne inspiră în permanenţă şi, în
orice situaţie de viaţă, atunci când îi apelăm, ne oferă, dacă
merităm, ajutorul lor, plini de iubire.

Planul îngeresc: Cerul creaţiei


Funcţia îngerilor: ne deschid inima şi mintea pentru a avea
încredere în tot ceea ce este bun în viaţă
Misiunea pentru pământ: ne ajută să trezim şi să ne
amplificăm încrederea în noi înşine, în ceilalţi şi, mai presus de toate,
în Dumnezeu.

Aceşti îngeri ne deschid inima şi mintea pentru a putea primi


cu adevărat tot ceea ce viaţa ne oferă.
Starea de încredere determină şi influenţează cursul vieţii. A fi
încrezător înseamnă a avea constant o atitudine optimistă şi a
depăşi astfel, cu uşurinţă, obstacolele generatoare de suferinţă.
Încrederea ne conferă curajul de a realiza acele acţiuni benefice de
care nu ne credeam capabili şi, de asemenea, curajul de a ne ridica
şi de a merge mai departe atunci când ne simţim ameninţaţi de
greutăţi.
Aceşti îngeri păzitori ne ajută să apreciem şi să avem
încredere în propriile noastre sentimente. Urmând vocea interioară a
inimii, amplificăm cu uşurinţă în fiinţa noastră starea de încredere,
atât de necesară unei vieţi armonioase şi fericite. Când învăţăm să
ne deschidem fiinţa şi să avem încredere în tot ceea ce viaţa ne
oferă, relaţiile cu cei din jurul nostru vor fi din ce în ce mai profunde,
calde şi afectuoase.
Starea de încredere se reflectă în toate deciziile noastre. Dacă
această încredere lipseşte, vom alege întotdeauna calea neutră şi
care nu implică nici un risc, doar din teama de a nu fi răniţi sau de a
nu greşi. Însă atunci când avem deplină încredere în sentimentele
noastre şi ne lăsăm ghidaţi de vocea interioară a inimii, care ne
spune ce este bine şi ce nu, putem să alegem şi să urmăm, cu
adevărat, un mod de viaţă armonios şi minunat.
Îi rugăm pe îngerii Păzitori ai Încrederii să ne ajute să avem
încredere în noi înşine, în semenii noştri şi în primul rând în
Dumnezeu. Îi rugăm, de asemenea, să ne ajute să ne exprimăm liber
şi armonios sentimentele faţă de ceilalţi oameni.
IDEEA FORŢĂ – Am deplină încredere în Iubirea şi în Binele
divin, care mă ocrotesc, mă inspiră şi mă ghidează în permanenţă.
ARHANGHELUL MIKAEL (MIHAIL)

Numele său înseamnă, în traducere


românească, Cel care este asemenea lui
DUMNEZEU. Atât în unele texte biblice cât şi în
cele care le sunt posterioare lor, Arhanghelul
Mihail este considerat a fi cel mai important dintre
toţi Arhanghelii. Acest aspect este menţionat atât
în tradiţia creştină cât şi în cea ebraică şi islamică.
Fiind un protector divin prin excelenţă,
Arhanghelul Mihail este apelat adeseori de
Biserică şi de comunitatea creştină ca să apere de
rău. Nu este deloc întâmplator că în Apocalipsa lui
Ioan, Arhanghelul Mihail împreună cu îngerii săi,
sunt descrişi ca fiind în luptă cu balaurul (forţa satanică) şi cu
demonii (îngerii decăzuţi) care sunt subordonaţi acestuia, iar
deznodământul acestei lupte este că acest balaur al abisurilor
infernale a fost azvârlit sub pământ împreună cu îngerii întunericului
(demonii) care-1 slujeau. Tocmai din această cauză, Arhanghelul
Mihail este reprezentat cel mai adesea în iconografia creştină
luptându-se şi biruind un balaur. El este atunci înarmat cu o lance
sau cu o sabie, amândouă fiind în realitate simboluri ale
discernământului spiritual care învinge până la urmă orice rău.
Testamentul lui Avraam, lucrare care datează din secolul al II-lea
D.C. îl prezintă pe Arhanghelul Mihail ca fiind atât de apropiat de
DUMNEZEU încât, prin intervenţia sa în faţa lui DUMNEZEU, el poate
chiar să salveze sufletele din infernuri şi să le ghideze către ceruri
(sferele tainice superioare ale manifestarii). Întocmai ca şi zeul
egiptean ANUBIS care patrona toate riturile funerare precum şi
procedeele de proiecţie conştientă în lumile astrale, Arhanghelul
Mihail este de asemenea însărcinat cu cântărirea faptelor bune şi a
faptelor rele ale sufletului care tocmai a părăsit definitiv corpul fizic.
HERMES, care este judecătorul tradiţional al sufletelor celor defuncţi,
în tradiţia greacă (el fiind în această direcţie identic cu zeul MERCUR
din tradiţia romană) este adesea identificat cu ANUBIS iar şerpii care
sunt încolăciţi pe caduceul său tradiţional îl fac să prezinte unele
asemănări cu Arhanghelul Mihail şi cu balaurul pe care el îl învinge.
De altfel, este demn de reţinut că în ezoterismul yoghin şi tantric,
înfrângerea balaurului reprezintă în realitate atingerea fazei de
control perfect asupra potenţialului creator (sexual). Dealtfel, nu
este deloc întâmplător că balaurul care e învins de Arhanghelul
Mihail este reprezentat cel mai adesea având aripi, iar acesta
(balaurul cu aripi) este un binecunoscut simbol alchimic şi tantric,
care semnifică un control perfect, atât asupra tentaţiilor, cât şi
asupra forţelor inferioare, ce sunt imediat sublimate (aceasta este
semnificaţia ascunsă a aripilor) în aspecte angelice şi dumnezeieşti;
în felul acesta, natura inferioară a şarpelui este sublimată şi
transformată în natura superioară a păsării (porumbelul sau
vulturul). Arhanghelul Mihail (lat. Sanctus Michael Angelus; fr.
Monseigneur Saint Michel; it. San Michele, Sammichele) este cel pe
care Dumnezeu l-a însarcinat să-i alunge din rai pe Satana şi pe
ceilalţi îngeri răzvratiţi. Sarcina lui acum este dublă: cea de sfânt
protector al Bisericii pe Pâmânt şi de Stapân al sufletelor morţilor. El
hotărăşte, în funcţie de meritele lor, ca cei buni să meargă la
Dumnezeu, iar cei răi şi ticăloşi, în iad. Se crede că Arhanghelul
Mihail i-a aparut la Hagar (Geneza XXI.17) lui Abraham pentru a-i
interzice sacrificarea lui Isaac (Geneza XXII.11); tot el este acela care
i-a adus pe ciumaţi în Egipt, i-a condus pe israeliţi în timpul călătoriei
lor, s-a luptat cu Satana pentru trupul lui Moise (Iudei 5), a înlocuit
blestemele din gura lui Balaam cu binecuvântari (Num. XXII, 35), a
fost cu Joshua la Jericho (Josh. V.13), i-a apărut lui Gideon (Jud.
VI.11), a adus molima în Israel (2 Sam. XXIV.16), a distrus armata
asiriană (2 Cron. XXXII.21), i-a eliberat pe cei trei evrei credincioşi
din cuptorul fierbinte (Daniel III, 25) şi l-a trimis pe Habakkuk să-l
hrănescă pe Daniel în adapostul leului (Clopotul şi dragonul, 32). Tot
învăţătura Bisericii ne arată că Sfântul Arhanghel Mihail este cel care
l-a scos pe Sfîntul Apostol Petru din închisoare şi l-a pedepsit pe Irod
(care primise cu încântare lauda exagerată a poporului, ce îi spunea
ca ar fi vorbit cu glas de înger). Descris uneori ca deţinând cheile
Cerului (Paradisului), Arhanghelul Mihail, este numit Prinţul Luminii,
într-unul dintre manuscrisele de la Marea Moartă, intitulat Lupta
Fiilor Luminii împotriva Fiilor întunericului, şi el este conducătorul
îngerilor de lumină în lupta împotriva demonilor (îngerilor
întunericului), aceştia din urma fiind conduşi de demonul Belial,
identificat de regulă cu Satana (care este denumit şi Prinţul
Întunericului). În tradiţia islamică,
Arhanghelul Mihail (numit Mikail), este
înfăţişat având aripi verzi, din topaz, şi
fiind acoperit din cap până în picioare
cu fire de păr aurii, fiecare fir având un
milion de faţete (feţe), iar fiecare
dintre aceste feţe implorând într-o
limbă diferită iertarea divină pentru
faptele rele ale celor credincioşi. Ghid
divin al sufletelor umane, pe care le
conduce catre lumina eternă,
Arhanghelul Mihail este prin excelenţă
eroul luptator al lui Dumnezeu. Prin
urmare, ajutorul său necondiţionat
este primit instantaneu de toţi cei care luptă plini de
eroism şi cu curaj împotriva răului (atât cel exterior,
cât şi cel interior, din fiinţa lor). Modalitatea optimă
de a-i atrage spontan sprijinul şi ghidarea este calea
luptătorului curajos sau a eroului spiritual, VIRA.
Reciproca este, deasemenea adevarată, în sensul că
apelarea constantă şi plină de dăruire a
Arhanghelului Mihail dezvoltă extraordinar de mult
în cel sau în cea care îl invoca astfel, starea de erou
spiritual (VIRA). În decursul istoriei creştine,
Arhanghelul Mihail s-a manifestat de multe ori,
salvând diferite comunitaţi creştine de o serie întreagă de pericole.
În sec. Al Vl-lea, când s-a declanşat în Roma o molimă
înspăimântatoare, Sfântul Grigore i-a sfatuit pe locuitori sa realizeze
o procesiune care să strabată străzile oraşului, intonând cântece
religioase, cântece care de atunci s-au numit Marile Litanii. Aceste
procesiuni s-au desfăşurat timp de trei zile, şi în ultima zi, când au
ajuns în faţa mormântului lui Hadrian, Grigore l-a vazut pe
Arhanghelul Mihail plutind în aer deasupra oraşului; Arhanghelul a
coborât apoi pe vârful Mausoleului şi şi-a scos sabia din teacă; sabia
era, se spune, stropită cu sânge. După aceasta, ciuma a încetat, iar
mormântul lui Hadrian a fost numit din acea zi "Castelul Sfântului
Înger"; o capela purtând numele de "Ecclesia Sancti Angeli usque al
Coelos" i-a fost consacrată Arhanghelului Mihail. Se mai spune că tot
Arhanghelul Mihail ar fi apărut pentru a cere construirea a două
biserici. Prima a fost ridicată pe coasta de est a Italiei şi a fost
denumită Biserica Muntele Galgano. Legenda povesteşte că în sec.
Al V-lea locuia în Siponte un om numit Galgano, care avea multe
turme; acestea erau duse la paşune pe munte. La un moment dat,
un taur s-a rătăcit, iar Galgano a plecat împreună cu caţiva slujitori
să-l caute; când l-au văzut, taurul se afla pe vârful muntelui, lânga
intrarea unei peşteri. Galgano s-a înfuriat pe taur atât de tare, încât
a ordonat unui slujitor să-l omoare; dar săgeata s-a întors în pieptul
slujitorului care a tras-o şi 1-a omorât imediat. Galgano, tulburat de
această întâmplare, a cerut sfatul preotului. Preotul a postit şi s-a
rugat timp de trei zile, după care Arhanghelul Mihail i-a apărut şi i-a
spus că locul în care taurul se afla pe vârful muntelui, era un loc
sacru şi nu putea să permită ca acel loc sa fie stropit cu sânge;
Arhanghelul a cerut ca acolo să fie ridicată o biserică care să îi fie
consacrată lui. În peşteră a fost descoperit un pârâu ce cobora de pe
stâncă, cu o apă miraculoasă care vindeca tot felul de boli; imediat
au fost ridicate trei altare, iar unul dintre ele a fost acoperit cu o
ţesătură purpurie, brodată cu fir de aur. Faima acestei viziuni s-a
răspândit în toată Europa, iar biserica ce a fost ridicată acolo a
devenit un loc sfânt de pelerinaj. În timpul domniei lui Hidelbert II,
Arhanghelul Mihail i-a aparut Sfântului Aubert, Episcop de
Avranches, în Normandia. Aici se afla o stâncă ce era înconjurată de
apă pe perioada fluxului, şi de aceea era considerată ca o fortareaţă
inaccesibilă. Episcopului i s-a spus că un taur va fi găsit ascuns
acolo, iar biserica trebuie construită astfel încât să acopere tot
pamântul pe care taurul l-a călcat în picioare; tot acolo se afla şi un
pârâu cu apă extrem de pură. Sfântul Aubert a crezut că este vorba
doar despre un vis, dar viziunea s-a repetat din nou şi din nou, iar a
treia oară, Arhanghelul Mihail şi-a apăsat degetul mare pe capul
episcopului şi i-a lăsat aici un semn care nu a mai dispărut niciodată.
După aceasta, a fost construită o bisericuţă care a fost înlocuită mai
târziu cu o mânastire magnifică, începută de catre Richard, Ducele
de Nomandia şi terminată de catre Wilheim Cuceritorul. Muntele Sf.
Mihail (SaintMichel) a devenit unul dintre cele mai celebre locuri de
pelerinaj, având o legendă atât de originală, dar care totuşi pare a
fost doar o variantă mai săracă aceleia a Muntelui Galgano. Din
acest moment, Arhanghelul Mihal a început sa fie foarte venerat în
Franta. El a fost ales ca sfânt protector al întregii ţări şi al ordinului
pe care Sf. Louis l-a instituit în onoarea sa. Un vechi scritor francez îl
numeşte Îngerul bunelor sfaturi şi spune despre el: Marea sarcină a
Arhanghelului Mihail este aceea de a face revelaţii oamenilor, dându-
le sfaturi sfinte pline de înţelepciune şi în mod special sfaturi
referitoare la hrana bună pe care tatăl şi mama trebuie să o dea
copiilor lor. Arhanghelul Mihail este întotdeauna reprezentat tânăr şi
frumos. Ca protector al Bisericii Militante, el este Sfântul Înaripat,
fără nici un alt atribut (însemn) decât scutul şi lancea. Ca învingător
al lui Satana, el este reprezentat în armură, ţinând un picior peste
cel Rău, care este înfăţişat ca o fiinţă doar pe jumatate om sau ca un
dragon. Îngerul este pe cale să-l pună în lanţuri pe Cel Rău sau să-l
strâpungă cu lancea. Dar modul în care este tratat acest subiect
variază în foarte multe moduri, cum de altfel se poate recunoaşte
foarte uşor. Ca Stăpân (Domn) al sufletelor, Arhanghelul Mihail este
neînarmat, el ţine o balanţă, şi pe fiecare platan se află câte un mic
trup gol (nud), reprezentând sufletele; cei acceptaţi au, de obicei,
mâinile împreunate într-un gest de recunoştintă, în timp ce cei
respinşi exprimă groaza în privire şi atitudine. În mod frecvent este
reprezentat şi un demon care prinde cu ghearele sau cu un cârlig
plutonian platanul care coboară în aceste reprezentari, Arhanghelul
Mihail apare doar rareori fără aripi. Atunci când în picturi apare şi
Fecioara Maria cu Pruncul, Arhanghelul Mihail îi prezintă balanţa lui
Iisus, care pare să spună bun venit sufletelor fericite. Oricum, cu sau
fără balanţă, Arhanghelul Mihail este întotdeauna stăpânul sufletelor
în picturile care reprezintă moartea, venerarea sau glorificarea
(slăvirea) Fecioarei Maria, deoarece tradiţia arată ca el i-a primit
sufletul şi a avut grija de el până când s-a ridicat la Fiul ei. Cei doi
Arhangheli, Mihail şi Gabriel, sunt pictaţi pe uşile laterale ale
iconostasului (peretele pictat care desparte altarul de restul
bisericii), păzind intrarea în locul unde se săvârşeşte, la fiecare
Liturghie, Sfânta Jertfă. Datorită tuturor acestor dovezi ale sprijinului
şi protectiei permanente din partea sa asupra întregii umanităţi,
Arhanghelul Mihail este cel mai popular şi mai apelat înger din
tradiţia creştină.

Arhanghelul Mihail - Arhanghelul Razei Albastre de Protectie,


Perfectiune si Vointa Divina

Mihail, Arhanghelul Primei Raze de Protecţie, Perfecţiune


şi Voinţa Divină, este cunoscut şi ca Prinţul Arhanghelilor, Îngerul
Eliberator, Apărătorul Credinţei Fiilor si Fiicelor lui Dumnezeu,
Păzitorul Celor Douăsprezece Triburi ale lui Israel, Protectorul
Relaţiei Maestru-Discipol. În ierarhia cerească, el are rolul celui care
conduce oştirile de lumina împotriva rebelilor. Despre Arhanghelul
Mihail şi acţiunile sau misiunea sa apar multe referiri în Biblie, atît
referitoare la cele din trecut, cît şi la misiunea sa din evenimentele
descrise în Apocalipsă. Lui i s-a dat rolul de a aduce prima din cele 7
plăgi care sunt descrise ca "mînia lui Dumnezeu", de fapt karma
negativă acumulată de omenire, şi care astfel se poate manifesta
pentru a-i elibera pe cei care au generat-o, în măsura în care sunt
pregătiţi pentru asta. Mesajele recepţionate prin channeling,
meditaţii sau de către mediumi în ultimele zeci de ani dezvăluie că
Pamîntul a fost scos din carantină, şi că Arhanghelul Mihail conduce
acţiunea de eliminare, din corpurile subtile ale oamenilor, a seminţei
de rebeliune plantate de către asa-numiţii îngeri căzuţi. Pentru
aceasta, fiecare om trebuie să ceară, în sufletul său, această
purificare, pe calea care îi este proprie, pentru ca să poată trece la o
nouă conştiinţă.

Adrese despre Arhanghelul Mihail

Archangel Michael

http://www.tsl.org/teachings/masters/michael/michael_set.html

The Temple of Presence

http://www.templeofthepresence.org/michael.htm

Archangel Michael's Monthly Messages


http://www.ronnastar.com/starquest4.html

ARHANGHELUL GABRIEL (GAVRIL)

Numele Gabriel semnifică în limba ebraică


Dumnezeu este puterea mea (lat. Sanctus
Gabriel; it. San Gabriello, San Gabriele, LAngelo
Annuriziatore; Li. St Gabriel)

Arhangheul Gabriel (Gavril) este, alături de


Arhanghelul Mihail, unul dintre cei mai importanţi
îngeri de lumină cunoscuţi în mod explicit în
cadrul tradiţiei iudeo-creştine şi acelei islamice.
Este cel de-al doilea în rang printre arhanghelii
care se află înaintea lui Dumnezeu. El este
Îngerul Bunei Vestiri, al reînvierii, al compasiunii,
al pedepsei divine, al morţii şi al revelaţiei divine
şi este considerat a fi guvernatorul divin al
Paradisului (Raiului).

Profetul Mahomed afirma că Arhanghelul


Gabriel (Jibrail, în arabă), cel cu 140 de perechi
de aripi, i-a dictat Coranul vers cu vers, şi de
aceea el îl considera îngerul său protector şi
inspirator.

În tradiţia islamică, Gabriel (Jibrail) este considerat a fi spiritul


divin al adevărului. În tradiţia ebraică se arată că Gabriel este îngerul
pedepsei divine bine meritate, care s-a abătut asupra oraşelor
decăzute - Sodoma şi Gomora.

Numele său este menţionat de patru ori în Biblie (de două ori în
Daniel VIII.16 şi IX.21; de două ori în Luca I.19, 26), şi de fiecare dată
apare ca un mesager care aduce veşti importante. Mai întâi, el l-a
anunţat pe Daniel despre întoarcerea evreilor din captivitate, şi apoi
i-a revelat printr-o viziune spirituală viitorul naţiunilor. Apoi tot el i-a
spus lui Zaharia (care avea o vârstă înaintată) că soţia lui îi va naşte
un copil, şi în cele din urmă i-a spus Fecioarei Maria că ea este cea
aleasă şi cea mai binecuvântată dintre femei. Aceste patru
manifestări binecunoscute ale Arhanghelului Gabriel îi conferă o
importanţă aparte şi arată că el poate ghida şi susţine orice acţiune
benefică atunci când este invocat. În plus, faţă de cele arătate mai
sus, se crede că tot el ar fi profeţit naşterea lui Samson şi a Fecioarei
Maria. Este totodată venerat ca fiind îngerul care veghează în mod
constant asupra naşterii copiilor.

Mulţi dintre sfinţii Părinţi spun că Arhanghelul


Gabriel a fost şi cel care a răsturnat piatra de la intrarea
mormântului lui Hristos, la înviere şi le-a vorbit femeilor
mironosiţe. Acestea, intrând în mormânt, au văzut un
tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb
şi s-au înspăimântat iar el lea spus: Nu vă
înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul Cel
răstignit? A Înviat! (Marcu 16, 5-6)

Evreii îl consideră Conducătorul îngerilor păzitori şi


păstrătorul comorilor cereşti. Tot el a anunţat şi
naşterea lui Ioan Botezătorul. Deasemenea, în mod
tradiţional, se consideră că Arhanghelul Gabriel a fost
îngerul care i-a apărut lui Iisus în grădina Ghetsimani,
pentru a-L sprijini în teribilul moment al cunoaşterii cu anticipaţie -
de către Iisus - a Calvarului ce urma să se producă.

Pe de altă parte, o legendă islamică, menţionată în Coran


(20.88), relatează că atunci când praful de pe urmele copitelor
calului [vehiculul subtil al Arhanghelului Gabriel a fost aruncat în
gura Viţelului de Aur [idol al bogăţiei, simbol al bunurilor materiale
care se substituie celor spirituale şi al tentaţiei mereu crescânde a
fiinţelor ignorante sau perverse, de a se orienta exclusiv către
aspectele materiale (bogăţie, plăceri inferioare, senzualitate
necontrolată, putere socială etc)], acesta şi-a pierdut pentru un
anumit timp puterea sa de fascinaţie perversă. Acest aspect
ilustrează alegoric ajutorul divin extraordinar pe care Arhanghelul
Gabriel îl poate oferi oricând celor care îl apelează sincer şi intens,
pentru a se detaşa rapid de tentaţiile planurilor inferioare şi pentru a
amplifica în fiinţa lor starea de puritate şi de aspiraţie către
Dumnezeu.
Într-un alt pasaj din Coran, Gabriel

(Jibrail) este descris (simbolic) ca având în total

1600 de aripi, părul fiindu-i de culoarea şofranului

(galben auriu) - simbol al strălucirii extraordinare

şi sublime a aurei sale de lumină – chiar fiecare fir

de păr având o strălucire comparabilă cu cea a

Lunii şi astrelor. Între ochii săi - se spune în

continuare – răsare însuşi Soarele; observăm aici

un simbol foarte evident al deschiderii (activării)

sale deosebite la nivelul celui de al treilea ochi,

Ajna Chakra.

În plus, atunci când el şi-a manifestat

măreţia sa dumnezeiască, pentru a revela

învăţătura spirituală cuprinsă tainic în Coran, aripile sale verzi ca smaraldul strălucitor au

acoperit întregul orizont, de la răsărit şi până la apus, din ele căzând pe pământ, sub forma a

milioane de stropi de lumină, tot atâţia îngeri care îl slăvesc necontenit pe Dumnezeu.

Datorită asocierii sale tradiţionale, în creştinism, cu naşterile,


Arhanghelul Gabriel este considerat drept sfântul patron (protector
divin) al naşterilor (de altfel, mai ales în Occident, alături de numele
Michael, numele de Gabriel este (în formele adaptate fiecărei limbi
europene) cel mai răspândit mai mult decât atât, datorită rolului său
atât de important - după cum am arătat – de vestitor (mesager
divin), Arhanghelul Gabriel a fost declarat în anul 1926, de către
Papa Benedict al XV-lea, drept patron (protector divin) al poştelor,
telefoanelor şi posturilor telegrafice, şi, prin extensie, el este asociat
astăzi cu televiziunea, radioul şi alte forme moderne de
telecomunicaţie.
În conformitate cu mărturiile de epocă, Arhanghelul Gabriel a
fost şi cel carea inspirat-o pe Ioana D’Arc să vină cu întăriri în
ajutorul regelui Franţei.

În literatură şi artă, Sfântul


Arhanghel Gabriel este tradiţional descris
ca un Înger de lumină pură, a cărui
frumuseţe este o minunată oglindire a
Frumuseţii Divine. El poartă în mână, de
regulă, în reprezentările iconografice, un
crin (simbol al purităţii, inocenţei şi stării
virginale, dar şi al iubirii divine,
triumfătoare datorită abandonării fiinţei în
harul şi splendoarea iubirii Divine).

Maniera în care Arhanghelul Gabriel


a fost reprezentat pictural diferă însă, de-
a lungul timpului, în funcţie de
modificările dictate de către Biserica de la Roma în reprezentările
cele mai vechi ale Arhanghelului Gabriel şi ale Fecioarei Maria.
Fecioara Maria este înfăţişată în genunchi, plină de umilinţă şi
veneraţie în faţa Arhanghelului Mihail, considerându-l în mod evident
o fiinţă superioară. După secolul al XII-lea însă, Fecioara Maria este
cea slăvită şi preamărită. De acum ea va apărea ca Regina
angelorum (Regina îngerilor), şi datorită acestui fapt, Gabriel aparea
deseori ilustrat stând în genunchi în faţa ei. Atributele (simbolurile)
Arhanghelului Gabriel sunt: crinul, un pergament cu inscripţia Ave
Maria, Graţia Plena, un sceptru şi uneori o ramură de măslin, simbol
a1 păcii pe pământ pe care el o anunţă.

În cadrul tradiţiei creştine, Arhanghelul Gabriel mai este uneori


considerat şi ca Îngerul Păzitor al aspectului uman al lui lisus Cristos.

ARHANGHELUL METATRON

ARHANGHELUL METATRON este considerat drept cel mai


pământesc dintre arhangheli, deoarece el a fost mai întâi un om
înţelept şi virtuos pe care, apoi, Dumnezeu l-a luat în Cer. Sufletul
său a fost toată viaţa plin de credinţă, de iubire pentru oameni şi a
fost foarte atent la înţelesurile faptelor, nutrind convingerea că
numai acela care învaţă permanent din ceea ce petrece în el şi în
afara lui este capabil să-şi ajute cu adevărat semenii. Astfel, el a
urmat de la sine calea înţelepciunii şi a bunătăţii inimii.
Misiunea lui cerească: El consemnează în Cartea Vieţii
toate faptele noastre, ca nimic din experienţa umană să nu se
irosească, ci ca marii îndrumători de oameni să aibă unde să caute
învăţăturile care ne salvează în timpuri tulburi.
Misiunea lui pe pământ: Ne ajută să avem măsura corectă
în tot ceea ce facem, apărând ca martor al acţiunilor noastre. Graţie
lui, noi conştientizăm puterea noastră de a iubi şi sensul existenţei
noastre.
În timpul vieţii sale pământeşti, ca fiinţă umană, Metatron a
fost cunoscut sub numele de Henoch şi a fost al şaptelea patriarh
după Adam. Povestirile ni-l redau ca „plimbându-se cu Dumnezeu”,
după moartea sa fiind primit în Cer printre arhangheli. El a fost atât
de bun, atât de blând, atât de înţelegător şi de îngăduitor, încât a
întruchipat, la vremea sa, virtuţi divine, care au atras asupra sa harul
Tatălui. Mai mult chiar, el a ştiut să asculte glasul inimii şi a trăit
smerit şi abandonat total Voinţei Supreme, asemenea tuturor marilor
iluminaţi.
Scrierile iudaice presupun că el ar fi fost Schechina, îngerul
care conduce copiii rătăciţi prin pădure, şi că tot el a fost cel care l-a
oprit pe Abraham din săvârşirea jertfei, atunci când Dumnezeu i-a
cerut să i-L ofere pe fiul său, Isaak.
Metatron este întâlnit sub diferite ipostaze: arhivar a lui
Dumnezeu, înger al legăturilor şi rege al îngerilor. El susţine totodată
viaţa oamenilor, fiind o punte între Dumnezeu şi om. Este foarte bine
să-i cerem sfatul pentru fiecare acţiune pe care o avem de făcut, mai
ales atunci când ştim că ne lipseşte simţul măsurii sau că, fiind
implicaţi emoţional într-o chestiune, nu deţinem măsura corectă a
raţiunii ori a acţiunii noastre. Vom putea astfel să obţinem echilibrul
şi discernământul necesar în orice întreprindem. Rezultatul va fi
claritatea a ceea ce realizăm, iar această înţelepciune ne va conferi
o mare siguranţă, atât de necesară atunci când vrem să ne
angrenăm cu succes în oricare dintre planuri (material, afectiv,
spiritual etc.)
Tot Metatron ne conduce către starea de armonie în iubire,
pentru ca noi să ducem o viaţă solară, sănătoasă, echilibrată şi
calmă. El este, astfel, martorul faptelor noastre bune şi al tuturor
acelor acte ale vieţii şi ale iubirii pe care nimeni în afara lui nu ni le
cunoaşte.
Îl vom ruga pe arhanghelul Metatron să ne conducă şi să ne
susţină în orice moment al vieţii, ca să avem întotdeauna măsura
corectă a faptelor şi a sentimentelor noastre. Tot astfel, îl putem
ruga, în timpul meditaţiilor, să ne indice când „destul e destul”, dar
şi când trebuie să mai facem ceva pentru noi înşine sau pentru
ceilalţi.

INGERII DOMNULUI