Sunteți pe pagina 1din 9

Profetia numelui tau (Onomantia):

Vechiigrecicredeaucanumeleareputereadeaneinfluentadestinul
sifoloseaucametodadepredictieanalizaprimeiliterea
prenumelui.
Onomantia (intalnita si ca onomomantie) este o arta divinatorie care
se bazeaza pe analiza numelui.Denumireaderivadingreacaveche,
unde"onoma"inseamnanume,iar"manteia"profetie.Aceasta
disciplinaeraintenspracticatainvremurilededemultcuscopulde
adescifradestinulomuluisi,uneori,chiarpentrualdetermina.
Primii si cei mai inflacarati sustinatori ai onomantiei au fost adeptii lui Pitagora.

Delagreci,practicaafostpreluatamaitarziuderomani,care
aveauchiarsiundicton"Nomenomen"careintraducereliberaar
insemna "Numele atrage soarta".Acestiaerauatatdeconvinsideputerea
numeluideainfluentamersullucrurilor,incatauextinsaplicatiile
onomantieiinclusivasupralocalitatilor.GeografulanticPomponius
Melanotainlucrarea"Dechorographia"caautoritatileromaneau
schimbatnumeleunuiorasilirproaspatcucerit,pentrualfacemai
favorabilRomei(estevorbadespreactualulportalbanezDurres).
Primaliteraaprenumelui.Unadintrecelemaifolositemetode
onomanticeesteanalizaprimeilitereaprenumeluiuzual.Prenumele
uzualnuesteneaparatcelinscrisincarteadeidentitate,cicelcu
careniseadreseazazilnicrudele,prietenii,colegii.Puterealui
deinfluentaefoartemare,iardintretoateliterelecarelcompun,
primaarecelmaimareimpact.Eaaduceinformatiipretioasedespre
caracterulsitemperamentulnostru,desprefelulincarereactionam
lastimuliiexteriori,laoportunitatilesiobstacolelevietii.
Inliniimari,notadominantaareactiilorpoatefidenaturafizica,
mentala,emotionalasauintuitiva.Tindsaraspunda:
o fizicceialecarorprenumeincepcuD,E,F,M,N,O,V,

W,X
o mentalceialecarorprenumeincepcuA,H,J,Q,S,Z
o emotionalceialecarorprenumeincepcuB,C,K,L,T,

U
o intuitivceialecarorprenumeincepcuG,I,P,RsauY

Influentavocalelor.Unadintreregulileonomanticemaiputin
cunoscuteinziuadeastazisustinecadacanumelecontineunnumar
pardevocale,imperfectiunilefizicetindsasemanifestepepartea
stangaacorpului,intimpceunnumarimpardevocaleconducela
1

imperfectiunipeparteadreapta.
Primavocala,nunumaiprimaliteraaprenumelui,esteimportantain
onomantie.Primavocala,deexemplu,oferaindiciiinteresantecu
privirelareactiileinstinctivepecareleaveminfatasurprizelor,
aschimbarilorneasteptate.Astfel:
Apoateraspundeiritatsauagresiv,tinzandsarespingaceeace

vinedinexterior.
Eprimestefoartebinenoul,bamaimult,atuncicandse
plictisestetindesalprovoace.
Ireactioneazaintuitiv,darcamilogicsisubiectiv,cuposibile
regreteulterioare.
Oreactioneazalent,estegreudescosdinalesalesicautasasi
controlezefoartebineemotiile.
Uraspundecupasiune,poateunpicteatral,siadeseadiferitde
cumteaiastepta.
Candprimaliteraaprenumeluiseintamplasafiechiarovocala,
persoanarespectivapoateintampinadificultatiinaseparalogicade
emotie,capuldeinima.
Cespunlitereledespretine(initialaprenumelui)
LiteraA
Imprimaoatitudineplinadeambitiesicuraj.Ceialcarorprenume
incepecuAsuntoameniputernici,independentisiactivi.Auo
mentalitatedeinvingator,cautasasiimpunavointasinusedau
batutiinfatacapriciilorsortii.Suntdirectisiurmarescobiective
precise.Leplacesaactionezepecontpropriu,inmodfermsi
original.Suntcreativi,iubescviatasinatura.
Defecte:Celemaivizibilesuntimpulsivitatea,agresivitatea,
incapatanarea,lipsadefinetesiegoismul.Uneori,maipotaparea
scepticismul,arogantasicritica.
LiteraB
Imprimaoatitudinediscretasimoderata.OameniiBsuntsensibili,
emotivi,uneoritimizisauretrasi.Auinsaunsufletinsetatde
dragostesiprietenie,suntafectuosi,loialisiintelegatori.
Lucreazabineincolaboraresisuntmultmaieficientiinadesavarsi
decatinainitia.Cautapaceasiarmonia,apreciazaarta,muzicasi
frumuseteasisuntdeseoridotaticufanteziesitalent.
Defecte:Nehotarareasinesiguranta,maialesatuncicandseincearca
safiecompensateprinlacomiesiposesivitate.Lenea,lasitateasau
tendintalacompromissuntaltecatevadefectealelor.

LiteraC
Imprimaoatitudineinteligentasisintetica.Ceialcarorprenume
incepecuCsuntmandri,hotaratisiambitiosi.Deregulaauominte
scaparatoaresispontanasiexcelenteabilitatidecomunicare.Pot
reperarapidesentauneiproblemesigasicelemaieficiente
rezolvari.Sociabilisifoarteexpresivi,auprizalapublic.Punpret
peprietenie,fiindamicisinceri,generosisidevotati.
Defecte:Neglijenta,nepasare,dezorganizare.Uneori,lipsaderusine
saudescrupule.Avandmulteinterese,riscasasirisipeascatimpul
sienergia.
LiteraD
Imprimaoatitudinepracticasiorganizata.Ceialecarorprenume
incepcuDsuntoamenicuomarevointa,organizatisitenace.
Capacitatealordeasefocalizaasuprateluriloresteuluitoare.Au
autoritate,simtpracticsifinanciar,suntbuniinpozitiide
conduceresauinafaceri.Conceptiilelorsuntsolidesiconformiste,
iarsentimentele,durabile.Multisuntpasionatideplantesi
gradinarit.
Defecte:Insituatiitensionatepotdevenifixisti,radicali,
incapabilideconcesii,rigizisiuneorideoindaratnicie
prosteasca.Tendintelaposesivitate,gelozie.
LiteraE
Imprimaoatitudineindrazneatasiinventiva.OameniidetipEsunt
deschisisiadaptabili.Invatarepedesiauabilitatidecomunicare.
Nevoiadelibertateestefoartemaresesimtbinecandpotsasi
largeascaorizontul:sasemiste,sacalatoreasca,saacumulezenoi
cunostinte.Suntplinideresurse,talentati,creativisioriginali.
Auunputernicinstinctsexual,suntpasionatisiseducatori.
Defecte:MultepersoanealcarorprenumeincepecuEtindsafie
iresponsabile,inconstante,frivole.Altelemaipotfiirascibilesi
aprigelamanie.
LiteraF
Imprimaoatitudineenergicasidecisa.OameniidetipFsunt
impetuosi,puternicisifascinanti.Indiferentcaseremarcainbine
sauinrau,nupottreceneobservati.Leplacesauimeascasisafie
admirati.Suntinteligenti,auologicaexcelenta,suntharnici,
priceputisibuniprofesionisti.Auosexualitateviguroasasi
tanjescdupaadrenalina.Suntprietenibunisistatornici.

Defecte:Potaveareactiiexcesivesipotajungeinsituatiiextreme.
Desiauopersonalitateforte,suntpredispusilaanxietatesi
depresie.
LiteraG
Imprimaoatitudineintreprinzatoaresiperspicace.Oameniialcaror
prenumeincepecuGauoparerebunadespresinesimultaincredere
incapacitatileproprii.Sunthotarati,practici,perseverenti,ageri
lamintesirazbatatori.Auconvingeriferme,indraznealasi
aptitudinidelider.Sepricepsaspeculezeoportunitatileivite,au
adeseanorocdebanisicucerescusoratentiasexuluiopus.
Defecte:Lisereproseazaadeseatupeul,aroganta,incapatanareasi
uneorilipsadescrupule.Potascundeinsamultefrustrarisi
framantariinterioare.
LiteraH
Imprimaoatitudineautonomasimotivata.Ceialcarorprenumeincepe
culiteraHurmarescsadetinacontrolul,saacumulezeputeresi
bani.Auopersonalitateputernicasidominanta,darsunttotodata
prudenti,rezervatisiabili.Dotaticuspiritdeobservatiesio
gandireprofunda,actioneazainbazaunorplanuri
chibzuitesinurenuntapananusiatingobiectivele.Iubescnatura
sisportul.
Defecte:Potdezvoltatendinteobsesivesimanipulatoare.Inanumite
situatiiseinchidinsinesaudevinsceptici,banuitori,
ranchiunosi,extremisti,tiranici.
LiteraI
Imprimaoatitudineidealistasicreativa.OameniidetipIsunt
romanticisiemotivi.Majoritateaausimtesteticsiinclinatii
artistice,iubescarmonia,elegantasiconfortul.Suntafectuosisi
intelegatoricuceidinjur,darnuleplacecaacestiasa
interferezeculibertateasaucuplanurilelor.Suntinteligenti,
insalelipsestesimtulpracticsicurajul.Auobunarezistenta
fizica.
Defecte:Candnusesimtinsiguranta,potaveacaderinervoase,
schimbaribrustedestaredespirit,devintimizi,irascibilisise
ofenseazausor.
LiteraJ
Imprimaoatitudinesincerasifoartebineintentionata.Persoanele
alcarorprenumeincepecuJsuntinteligente,auimaginatiesi
talent.Lefaceplaceresafiedefolossisaiajutepeceilaltisi

sestraduiescsasefacaplacute.Suntincrezatoare,optimistesiau
aspiratiiinalte,uneorichiarmaiinaltedecatlepermit
posibilitatile.Auoinimacalda,suntgeneroasesiloialecelor
dragi.
Defecte:Isigasescgreuomotivatie,riscandsasirisipeasca
talentele.Nupreaausimtulprevederii,ceeaceleexpunela
situatiineplacute.
LiteraK
Imprimaoatitudineambitioasasiinspirata.OameniidetipKsunt
intuitivi,creativisivizionari.Auomintescaparatoare,ogandire
percutantasirapida,capabilasagaseascasolutiiingenioase.Pot
aveatalentinmaimultedomenii.Suntmandrisiconstientide
valoarealor.Cautasuccesul,ilmeritasicelmaiadeseailobtin,
capatandunplusdeautoritate,respectsipopularitate.
Defecte:Laturanegativa,pecareincearcadinrasputerisao
mascheze,estecaracterizatadetensiuninervoase,ezitari,temeri,
lipsadeincredere.
LiteraL
Imprimaoatitudineincrezatoaresisociabila.Ceialcarorprenume
incepecuLsuntisteti,curiosisicomunicativi.Semiscamult,
calatorescfrecvent,semutainaltelocurietc.Nusuportaniciun
feldeconstrangeri.Suntplinideresurse,audiverseaptitudini,
darlelipsestevitezadereactienecesaraspecularii
oportunitatilor.Suntsenzuali,insatindsasitreacaemotiileprin
filtrulmental.
Defecte:Autendintadeaacumulatensiuni,pefondulcarorapot
dezvoltaotendintalaadictiisiexcese,predispusilaaccidentari.
LeonardoDiCapriointopulcelormaivanatiburlaci.
LiteraM
Imprimaoatitudineconstructivasioptimista.PersoaneleMsunt
responsabile,tenacesimuncitoare,darstiusasebucureside
viata.Realistesipractice,acordaomareimportantasigurantei
financiare.Auinsaofireafectuoasa,suntatasatedefamilie,
dornicededragoste,generoasesireceptivelaproblemelecelordin
jur.Invatarepede,aucurajsisuntcapabilesasimodeleze
personalitatea.
Defecte:Oamenii?M?suntcampripitisiiutilamanie.Potavea
accesedeincapatanaresi,inuneleprivinte,viziuniprea
conservatoare.

LiteraN
Imprimaoatitudinesociabilasicomunicativa.OameniidetipNsunt
facutisatraiascaincuplu,saaibamultiprietenisioactivitate
socialabogata.Amabili,veselisioriginali,atragsimpatia.Le
placesasedistrezesipotdaimpresiadefrivolitate,darin
realitatesuntinteligenti,abili,planificatisisiurmarescbine
interesele.Suntnorocosi,atrasidemistersifoartesenzuali.
Defecte:Potfinelinistiti,disimulanti,derutantisiinclinati
catreschimbarifrecvente,purtarealordandulecelorapropiatio
senzatiedenesiguranta.
LiteraO
Imprimaoatitudinehotaratasiresponsabila.OameniidetipOau
vointa,convingeriputernice,scopuriclaresisimtuldatoriei
dezvoltat.Totusi,auoinimaentuziasta,pornirieroticeintensesi
potajungeinsituatiadeatrebuisaaleagaintresentimentsi
datorie.Aunevoiededragoste,darvorsasipastrezeindependenta.
Suntinteligentisidornicisainvete.
Defecte:Potaveatendintadealedacelorlalticammulteindicatii.
Uneoriactioneazaimpulsiv.Suntgelosisiposesivi.
LiteraP
Imprimaoatitudineinteleaptasistabila.Ceialcarorprenume
incepecuPsuntoameniputernici,laboriosisiprolifici.Foarte
inteligenti,suntadeseainclinatisprestudiu,culturasau
spiritualitate.Suntinsafirimairetrase,carenusocializeazacu
preamultatrageredeinimasicaresiselecteazaatentanturajul.Cu
toateastea,facimpresie,auinfluenta,iarparerilelorsunt
ascultate.
Defecte:Potfidistanti,aroganti,secretosisaulipsitidebuna
vointasirabdarefatadeceilalti.Uneorisuntrigizi,lacomisau
foarteposesivi.
LiteraQ
Imprimaoatitudineingenioasasioriginala.Cei(putini,dealtfel)
alcarorprenumeincepecuQsuntplinideidei,intuitivisi
inspirati.Multidintreeiaupreocuparineobisnuite,suntatraside
misteresisubiecteneconventionale.Auopersonalitateputernicasi
capacitateadeaifascinasiinfluentapeceilalti,darsuntgreude
cunoscutsideanalizat.Sepriceplaafacerisiatragbanii.
Defecte:Potfidificili,complicatisiascunsi.Candsuntstresati,

creeazamultatensiuneinjur.Uneorivorbescpreamult,plictisindu
ipeceilalti.
LiteraR
Imprimaoatitudinedeterminatasireflexiva.Ceialcarorprenume
incepecuRsuntprofunzi,auspiritanaliticsimultadorintade
cunoastere.Auunsufletbun,suntmilosisigatasapunaumarulla
indeplinireauneicauzenobile.Intereselelorparafimaimult
spiritualedecatmateriale.Suntmuncitorisiseriosi,darating
reusitadoarinurmauneistraduinteconstante.
Defecte:Auframantariinterioare,tindsafiefragiliemotional,
nervosisiiritabili.Potfiexpusilapierderidebanisaude
posesiuni.
LiteraS
Imprimaoatitudineinstinctivasigeneroasa,suntbunicuceidin
jurullor.CeialcarorprenumeincepecuSprezintaopersonalitate
forte,ausentimenteputernicesiambitiiinalte.Sunt
inteligenti,ageri,patrunzatori,intuitivisiimaginativi.Ambitiaii
motiveazasiiiajutasasifocalizezeenergiile.Destinulloreste
adeseapresaratcuobstacole,luptesiframantari.Auoextraordnara
puteredeluptaatatmentalacatsifizica.
Defecte:Emotivitateasinervozitatea,careiitensioneazasii
impinglareactiineadecvate,darnumaipeperioadescurtedetimp.
Nestapanirea,nerabdarea,lipsadeprevedere.
LiteraT
Imprimaoatitudinedinamicasisociabila.OameniidetipTsunt
puternici,vivace,spontani,ingeniosisiconstructivi.Nupotstape
loc;trebuiesaavanseze,saevolueze,sacreeze,safondeze.Au
initiativa,decizierapida,aptitudinipentruorganizaresicomanda.
Totusi,suntdependentideceilalti,deafectiuneasisprijinullor.
Aumarenevoiededragoste,familie,prietenisicolaboratori.
Defecte:Auotendintaspreagresivitate(maialesverbala,darnu
numai)siisipotpierdedestulderepedecontrolul.Seofenseaza
usor.
LiteraU
Imprimaoatitudinemetodicasisuperioara.Ceialcarorprenume
incepeculiteraUsuntorganizati,muncitori,practicisi
performanti.Iiatrageinsasicunoasterea,spiritualitatea,misterul
sipotaveatalentartistic.Adeseasuntinimpas,nestiindcumsase
impartaintretendintelematerialistesiceleidealiste,deopotriva

deputernice.Auoparerefoartebunadespresinesile
placelanebuniesafieadulati.
Defecte:Suntegoisti,teatrali,ingamfatisilaudarosi.Leplacesa
critice.
Auonesigurantainterioaracareiipoateimpingecatreadictii.
LiteraV
Imprimaoatitudinerespectabilasiimpozanta.Ceialcarorprenume
incepecuVauplanurimarete,darurmarescimplinirealorinmod
prudent,tenacesiplanificat.Dotaticuointeligentavie,intuitie
siinspiratie,auomarecapacitatedeanticipare,cepoatefiluata
dreptspiritprofetic.Suntresponsabili,eficienti,loialisi
onorabili.Auemotiiputernice,pecarecautasalecontroleze.
Defecte:Lelipsesteflexibilitateasiseadapteazagreula
schimbari.Suntacaparatori,posesivisigelosi,iaruneoripot
devenichiarcruzi.VanessaParadissiJohnnyDeppformeazaunul
dintrecelemaistabilecupluridelaHollywood.

LiteraW
Imprimaoatitudineexpresivasiadaptabila.OameniiWsuntcuriosi,
prietenosi,plinidefarmec,vioi,inteligentisicomunicativi.Sunt
consecventiinurmarireascopurilor,darabilisiflexibiliin
metodeleaplicatepentrualeatinge.
Defecte:potfidezordonati,delasatori,instabilisiimprevizibili.
LiteraX
Imprimaoatitudineinflacaratasisenzuala,magnetismsiun
inepuizabilapetiterotic,vitalitatesispiritintreprinzator.Sunt
creativi,comunicativisilideriinnascuti.
Defecte:Inclinatiacatreplacerisiexcese,dependentesirisipa.
Potfinepasatori,neseriosisauiresponsabili.
LiteraY
CeialcarorprenumeincepecuYsuntpasionali,independenti,
dinamicisicurajosi,darsiintuitivi,sensibilisicreativi.Au
inclinatiiromanticesauidealiste.Suntemotivisiromantici.Auo
bunarezistentafizica.
Defecte:Potaveadificultatiinluareadeciziilor.Aureactiibruste
sischimbarisubitededispozitie.

LiteraZ
Imprimaoatitudineincrezatoaresicombativa.Ceialcarorprenume
incepecuZsuntcurajosisicompetitivi.Cautaputereasifaima.Pot
aveainteresefinanciaresaupolitice,dardacasuntmotivatidin
punctdevederepsihoemotional,potatingesuccesulinorice
domeniu,inclusivartisticsausportiv.Auinstinctebune,ointuitie
ascutitasiointeligentaiscoditoare.Suntoamenipasionati,
fascinantisiplinideforta.
Defecte:Acestiaaudefectelecomunefirilorputernice:tindsafie
incapatanati,pripiti,nesupusi,impulsivisiinclinasaicomande
sausaicontrolezepeceidinjurullor,situatiecarepoatecrea
tensiuni.

S-ar putea să vă placă și