Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE SERVICII

nr. 00 / L / din 00.11.2014

Preambul
Prezentul contract se ncheie n temeiul prevederilor art. 19 din Ordonana de urgen a
Guvernului Romniei nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare i n baza Procesului Verbal privind rezultatele
cercetrii de pia, nregistrat sub nr. .. din 00.00.2014.

1. Prile contractante:

Autoritatea contractant:
MUNICIPIUL BISTRIA, cu sediul n Bistria, P-a Central nr. 6, cod potal 420040,
tel./fax 0263 237323, cod unic nregistrare 4347569, cont nr. RO
09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria municipiului Bistria, reprezentat prin
PRIMAR, OVIDIU TEODOR CREU, n calitate de Achizitor,
i
., cu sediul n Bistria, ., numr de
nmatriculare la Registrul Comerului ., cod unic de nregistrare
cont nr.deschis la Trezoreria Bistria,
reprezentat prin .. n calitate de Prestator.

2. Definiii
2.1. n prezentul contract, urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract - reprezint prezentul contract i toate anexele sale.
b. achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
e. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz
greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i
care face imposibil executarea i respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaiilor uneia din pri;
g. caietul de sarcini - descrierea obiectiv a produselor, serviciilor sau lucrrilor necesare
autoritii contractante. Conine n mod obligatoriu specificaii tehnice.
k. zi - zi calendaristic;
l. an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice, dac nu se
specific n mod diferit.

1
CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se oblig s presteze servicii de curenie i igienizare birouri, la sediile
achizitorului din n perioada convenit, n conformitate
cu prevederile caietelor de sarcini i obligaiile asumate prin prezentul contract.

5. Preul contractului
5.1 Preul total al contractului este de ................... lei, din care fr TVA ...................... lei, la
care se adaug TVA n valoare de .............. lei.
Preul total se defalc astfel:
- Pentru perioada ....................2014-31.12.2014, preul total este ..................... lei, din care
.............. fr TVA la care se adaug TVA n valoare de ............... lei.
- Pentru perioada 01.01.2015-30.04.2015, preul total este ............................. lei, din care
fr TVA .................... lei, la care se adaug TVA n valoare de .................... lei.
5.2 Tariful lunar de prestare a serviciilor pe fiecare locaie:

5.3 Tariful lunar include valoarea serviciilor de curenie zilnic, valoarea serviciilor
periodice precum i valoarea materialelor consumabile necesare prestrii serviciilor.

6. Durata contractului
6.1. Termenul de prestare a serviciilor contractate este, de la data 00.00.2014 pna la
31.12.2014, cu posibilitatea prelungirii pn la 30.04.2015, cu acordul scris al prilor, cu
condiia existenei resurselor financiare alocate acestor servicii, meninnd tariful lunar al
contractului.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului, parte integrant a acestuia, sunt:
a) propunerea financiara;
b) caietul de sarcini;
c) anexa tarife lunare

8. Obligatiile principale ale prestatorului


8.1. Standarde
Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i / sau performanele prezentate
n caietul de sarcini.
8.2. Caracterul confidenial al contractului
(1) O parte contractant nu are dreptul, fr acordul scris al celeilalte pri:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tere pri, n afara
acelor persoane implicate n ndeplinirea contractului.
b) de a utiliza informaiile i documentele obinute sau la care are acces n perioada de
derulare a contractului, n alt scop dect acela de a-i ndeplini obligaiile contractuale.
(2) Dezvluirea oricrei informaii fa de persoanele implicate n ndeplinirea
contractului se va face confidenial i se va extinde numai asupra acelor informaii
necesare n vederea ndeplinirii contractului.
(3) Prile contractante vor fi exonerate de rspunderea pentru dezvluirea de
informaii referitoare la contract dac:
a) informaia era cunoscut prii contractante nainte ca ea s fi fost primit de la
cealalt parte contractant; sau

2
b) informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri
contractante pentru asemenea dezvluire; sau
c) partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.

9. Obligaiile principale ale achizitorului


9.1. Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenele prevzute la
clauza 15.

10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor


10.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu i ndeplinete obligaiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o
sum echivalent cu dobnda legal penalizatoare calculat potrivit art.3, alin.2^1 din
Ordonana Guvernului nr. 13/2011 privind dobnda legal remuneratorie i penalizatoare
pentru obligaii bneti, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale n
domeniul bancar cu modificrile i completrile ulterioare.

10.2 - n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de 30 de zile de la


expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti,
pentru suma neachitat, dobnda legal penalizatoare calculat potrivit art.3, alin.2^1 din
Ordonana Guvernului nr. 13/2011 privind dobnda legal remuneratorie i penalizatoare
pentru obligaii bneti, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale n
domeniul bancar cu modificrile i completrile ulterioare.
10.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri,
n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere
rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese n condiiile prevederilor art.
1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificrile i completrile
ulterioare.
10.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare
scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu
condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau
despgubire pentru prestator.
10.5 - n toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare
pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

11. Alte responsabiliti ale prestatorului


11.1. Prestatorul are obligaia de a presta serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promtitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu,
caietul de sarcini.
11.2. Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele
umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur
provizorie, fie definitiv cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea
asigurarii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din
contract.
11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor n conformitate
programul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor
operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe
toat durata contractului.

3
11.4 Prestatorul are urmtoarele obligaii:
s ncheie un proces verbal de constatare a strii fizice a suprafeei ce urmeaz a fi
curat n care s se specifice, orice deficien constatata, pete care nu pot fi
ndeprtate;
s asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de recepie
semnate de ctre Achizitor;
s ia toate msurile care se impun pentru ca personalul su s fie informat i s
respecte normele de securitate i sntate n munca i PSI;
s asigure lucrtorilor echipamentul de protecie i de lucru corespunztor;
s utilizeze numai substane i echipamente certificate i aprobate de autoritaile
naionale i internaionale competente;
rspunde, pentru daunele provocate prin desfurarea activitaii, pentru nereguli sau
abateri produse de salariaii proprii.
s asigure personalului propriu echipament de lucru personalizat, cu ecuson care s
conin cel puin denumirea firmei, numele i prenumele persoanei i fotografia
acestuia.
s respecte Regulamentele interne ale Achizitorului.

12. Alte responsabiliti ale achizitorului


Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe
care acesta le-a cerut i pe care le consider necesare ndeplinirii contractului.
12.1 Achizitorul are urmatoarele obligatii:
s permit accesul i s asigure condiii optime Prestatorului n vederea desfurrii
activitaii;
s pun la dispoziia Prestatorului utilitaile indispensabile executarii serviciilor: ap,
energie elecric;
s asigure spaiu de vestiar pentru personalul Prestatorului;
s informeze Prestatorul despre incidente imediat ce a luat cunostin despre
acestea i s furnizeze toate informaiile utile pentru stabilirea obiectului i cauzei ce
a generat incidentul respectiv;
s fac cunoscute regulamentele interne i PSI angajailor Prestatorului

13. Recepie i verificri


13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.
13.2. Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului, identitatea reprezentanilor si
mputernicii pentru acest scop.
13.3 Recepia serviciilor de curenie se va face zilnic de ctre achizitor n prezena
prestatorului, procesul verbal de recepie urmnd a fi ncheiat lunar.

14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare


14.1. (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n cel mult 2(dou) zile
de la data semnrii contractului.

14.2. (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a
acestora prevzut a fi terminata ntr-o perioad stabilit n caietul de sarcini, trebuie
finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii
prestrii serviciilor.

(2) n cazul n care:


i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau

4
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin
nclcarea contractului de ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i
vor semna un act adiional.
14.3. Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect termenul de
prestare a serviciilor, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului.
Modificarea datei / perioadelor de prestare asumate, se face cu acordul prilor, prin act
adiional.
14.4. n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare a serviciilor, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de
a solicita penaliti prestatorului.

15. Documente i modaliti de plat


15.1. Plata aferent serviciilor prestate se va achita n termen de maxim 30 de zile de la
primirea facturii fiscale. Factura se va emite lunar dup ntocmirea Procesului Verbal de
recepie din care s rezulte efectuarea cantitativ i calitativ a serviciilor.
- Factura pentru locaia Str. . lei fr TVA la care se adaug
.. lei TVA. Cont. ...
16. Actualizarea preului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt cele
prevzute la pct. 5.2. i declarate n propunerea financiar, anex la contract.
16.2. Nu se accept actualizarea preului.

17. Amendamente
17.1. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi
prevzute la data ncheierii contractului.

18. Cesiunea
18.1. Conform prevederi art 204 1 din OUG 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
este permis doar cesiunea creanelor nscute din contract, obligaiile nscute rmnnd n
sarcina prilor contractante, astfel cum au fost stipulate n contract.

19. Fora major


19.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
19.2. Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta acioneaz.
19.3. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar
fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parilor pn la apariia acesteia.
19.4. Partea contractanta care invoca fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitarii consecinelor.
19.5. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.

20. Soluionarea litigiilor


20.1. Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice nenelegere sau disputa care se poate ivi ntre ei n cadrul sau
n legatura cu ndeplinirea contractului.

5
20.2. Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i
prestatorul nu reusesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate
solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti din Romnia.

21. Limba care guverneaz contractul


21.1. Limba care guverneaz contractul este limba romn.
21.2. Rapoartele i alte documente solicitate se vor redacta n limba romn.

22. Comunicri
22.1. Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s
fie transmis n scris i nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
22.2. Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

23. Legea aplicabil contractului


Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Prezentul contract, mpreun cu anexele sale, reprezint voina prilor i nltur orice
nelegere verbal dintre acestea, anterior i ulterior ncheierii lui.
Prtile au neles s ncheie prezentul contract azi, 00.11.2014, la sediul autoritii
contractante, n patru exemplare, trei pentru Achizitor i unul pentru Prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL BISTRIA SC .. SRL BISTRIA

PRIMAR,
OVIDIU TEODOR CREU

DIRECIA ECONOMIC
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
SCURTU NICOLAE

BIROU ADMINISTRATIV
EF BIROU
POP MRIUCA

VIZAT JURIDIC,
SERVICIUL ACHIZIII PUBLICE
EF SERVICIU
FILIPOI LEONTIN

PRIMRIA MUNICIPIULUI BISTRIA SC SRL BISTRIA


Nr. .. din 00.00.2014 Nr. din 00.00.2014