Sunteți pe pagina 1din 18

METODA STANDARD-COST

1. Metoda standard-cost parial

O firm prezint urmtoarele informaii referitoare la procesul de fabricaie a 100 de


buci din produsul A:
Standardele privind materialele directe necesare fabricrii produsului:
Tabel 9.1.
Nr. Denumire materiale U.M. Norme de consum Pre unitar
crt. standard standard (u.m.)
1. Stof tip 016 m. 3,6 100.000
2. Cptueal m. 1,8 70.000
3. Capse buc. 4 3.000
4. Fermoar tip 1 buc. 1 10.000
5. Fermoar tip 2 buc. 1 8.000
6. A m. 40 100
7. Nasturi tip 6 buc. 8 2.000
8. Burei pentru umeri buc. 2 3.000
9. Lnior imitaie buc. 1 10.000
10. Umera buc. 1 15.000

Standardele privind manopera necesar obinerii unui produs:


Tabel 9.2.
Nr. Operaii U.M. Timp standard Tarif standard
crt. orar (u.m.)
1. Croire ore 0,13 30.000
2. mbinare ore 0,19 50.000
3. Coasere ore 0,35 70.000
4. Finisare ore 0,10 60.000
5. Clcat ore 0,16 50.000
Cheltuielile fixe standard sunt de 60.000 u.m. iar cele variabile de 110.000 u.m.
Cheltuielile efective efectuate n cursul lunii cu materialele directe sunt prezentate n
tabelul de mai jos:
Tabel 9.3.
Nr. Denumire materiale U.M. Norme de consum Pre unitar
crt. efectiv efectiv (u.m.)
1. Stof tip 016 m. 3,2 90.000
2. Cptueal m. 1,5 65.000
3. Capse buc. 4 3.500
4. Fermoar tip 1 buc. 1 10.000
5. Fermoar tip 2 buc. 1 7.000
6. A m. 42 95
7. Nasturi tip 6 buc. 8 2.100
8. Burei pentru umeri buc. 2 2.900
9. Lnior imitaie buc. 1 11.000
10. Umera buc. 1 13.000

Cheltuielile efective cu manopera se prezint astfel:


Tabel 9.4.
Nr. Operaii U.M. Timp efectiv Tarif efectiv orar

1
crt. (u.m.)
1. Croire ore 0,15 35.000
2. mbinare ore 0,18 50.000
3. Coasere ore 0,40 60.000
4. Finisare ore 0,10 65.000
5. Clcat ore 0,15 45.000
n cursul perioadei de gestiune, firma mai efectueaz urmtoarele cheltuieli:
- cheltuieli pentru ntreinere 1.100.000 u.m.;
- cheltuieli cu energia i apa necesare procesului productiv 2.600.000 u.m.;
- cheltuieli cu amortizarea 1.900.000 u.m.;
- cheltuieli cu salariile i contribuiile sociale ale personalului indirect productiv
4.600.000 u.m.;
- cheltuieli de publicitate 1.800.000 u.m.;
- cheltuieli cu salariile i contribuiile sociale ale personalului de conducere 5.000.000
u.m.
La finele perioadei de gestiune se obine o producie de 95 buc. produs A. S se
nregistreze toate operaiile prezentate n contabilitate, utilizndu-se metoda standard-cost
parial.

Rezolvare:
1. Se determin cheltuielile standard cu materialele:
Tabel 9.5.
Nr. Denumire materiale U.M. Norme de consum Pre unitar Valoare
crt. standard standard (u.m.) (u.m.)
1. Stof tip 016 m. 3,6 100.000 360.000
2. Cptueal m. 1,8 70.000 126.000
3. Capse buc. 4 3.000 12.000
4. Fermoar tip 1 buc. 1 10.000 10.000
5. Fermoar tip 2 buc. 1 8.000 8.000
6. A m. 40 100 4.000
7. Nasturi tip 6 buc. 8 2.000 16.000
8. Burei pentru umeri buc. 2 3.000 6.000
9. Lnior imitaie buc. 1 10.000 10.000
10. Umera buc. 1 15.000 15.000
Total - - - 567.000
Cheltuieli standard materiale = 567.000 x 100 = 56.700.000 u.m.
2. Se determin cheltuielile standard cu manopera:
Tabel 9.6.
Nr. Operaii U.M. Timp standard Tarif standard Valoare
crt. orar (u.m.) (u.m.)
1. Croire ore 0,13 30.000 3.900
2. mbinare ore 0,19 50.000 9.500
3. Coasere ore 0,35 70.000 24.500
4. Finisare ore 0,10 60.000 6.000
5. Clcat ore 0,16 50.000 8.000
Total - - - 51.900
Cheltuieli standard manoper = 51.900 x 100 = 5.190.000 u.m.

3. Se ntocmete fia de cost standard (complet) a produsului A:


Tabel 9.7.
Nr. Denumire materiale U.M. Norme de consum Pre unitar Valoare
crt. standard standard (u.m.) (u.m.)
1. Stof tip 016 m. 3,6 100.000 360.000

2
2. Cptueal m. 1,8 70.000 126.000
3. Capse buc. 4 3.000 12.000
4. Fermoar tip 1 buc. 1 10.000 10.000
5. Fermoar tip 2 buc. 1 8.000 8.000
6. A m. 40 100 4.000
7. Nasturi tip 6 buc. 8 2.000 16.000
8. Burei pentru umeri buc. 2 3.000 6.000
9. Lnior imitaie buc. 1 10.000 10.000
10. Umera buc. 1 15.000 15.000
Total - - - 567.000
Nr. Operaii U.M. Timp standard Tarif standard Valoare
crt. orar (u.m.) (u.m.)
1. Croire ore 0,13 30.000 3.900
2. mbinare ore 0,19 50.000 9.500
3. Coasere ore 0,35 70.000 24.500
4. Finisare ore 0,10 60.000 6.000
5. Clcat ore 0,16 50.000 8.000
Total - - - 51.900
Cheltuieli fixe (u.m.) 60.000
Cheltuieli variabile standard (u.m.) 110.000
Cost unitar standard (u.m.) 788.900
4. Se determin i se nregistreaz cheltuielile materiale efective:
Tabel 9.8.
Nr. Denumire materiale U.M. Norme de consum Pre unitar efectiv Valoare
crt. efectiv (u.m.) (u.m.)
1. Stof tip 016 m. 3,2 90.000 288.000
2. Cptueal m. 1,5 65.000 97.500
3. Capse buc. 4 3.500 14.000
4. Fermoar tip 1 buc. 1 10.000 10.000
5. Fermoar tip 2 buc. 1 7.000 7.000
6. A m. 42 95 3.990
7. Nasturi tip 6 buc. 8 2.100 16.800
8. Burei pentru umeri buc. 2 2.900 5.800
9. Lnior imitaie buc. 1 11.000 11.000
10. Umera buc. 1 13.000 13.000
Total - - - 467.090
Cheltuieli materiale efective = 467.000 x 95
= 44.365.000 u.m.
921.01 = 901 44.365.000
5. Se determin i se nregistreaz cheltuielile cu manopera efective:
Tabel 9.9.
Nr. crt. Operaii U.M. Timp ef. Tarif ef. orar (u.m.) Valoare(u.m.)
1. Croire ore 0,15 35.000 5.250
2. mbinare ore 0,18 50.000 9.000
3. Coasere ore 0,40 60.000 24.000
4. Finisare ore 0,10 65.000 6.500
5. Clcat ore 0,15 45.000 6.750
Total - - - 51.500
Cheltuieli cu manopera efective = 51.500 x 95
= 4.892.500 u.m.
921.02 = 901 4.892.500
6. Se nregistreaz cheltuielile variabile n cursul lunii:

3
- cheltuieli pentru ntreinere:
923 = 901 1.100.000
- cheltuieli cu energia i apa necesare procesului productiv:
923 = 901 2.600.000
- cheltuieli cu amortizarea:
923 = 901 1.900.000
- cheltuieli cu salariile i contribuiile sociale ale personalului indirect productiv:
923 = 901 4.600.000
7. Se nregistreaz cheltuielile fixe n cursul lunii:
- cheltuieli de publicitate
924 = 901 1.800.000
- cheltuieli cu salariile i contribuiile sociale ale personalului de conducere:
924 = 901 5.000.000
8. Se repartizeaz cheltuielile variabile asupra activitii de baz:
921.03 = 923 10.200.000
9. Se repartizeaz cheltuielile fixe asupra activitii de baz:
921.04 = 924 6.800.000
10. Se determin costul standard (complet) al produciei finite obinute i se nregistreaz n
contabilitate:
Cost standard al produciei obinute = 788.900 x 95
= 74.945.500 u.m.
931 = 902 74.945.500
11. Se deconteaz costul standard al produciei obinute n vederea determinrii diferenelor
dintre costul efectiv i costul standard:
902 = % 74.945.500
921.01 53.865.000(56.700.000 x 95%)
921.02 4.930.500(5.190.000 x 95%)
921.03 10.450.000(11.000.000 x 95%)
921.04 5.700.000(6.000.000 x 95%)
12. Se nregistreaz diferenele de pre (soldul contului 921 nainte de nchidere):
903.01 = 921.01 9.500.000
903.02 = 921.02 38.000
903.03 = 921.03 250.000
903.04 = 921.04 1.100.000
13. Decontarea produciei obinute la cost efectiv:
901 = 931 66.257.500
14. Decontarea diferenelor de pre:
931 = % 8.688.000
903.01 9.500.000
903.02 38.000
903.03 250.000
903.04 1.100.000

4
2. Metoda standard-cost unic

O firm obine un singur tip de produs utiliznd un singur sortiment de materie prim.
Cantitatea de producie standard este de 1.000 de buci. Standardul de materie prim pe
produs este de 0,98 kg, iar preul standard al acesteia este de 100.000 u.m./kg, iar cel de
manoper este de 1 h la tariful standard de 80.000 u.m/h. Cheltuielile indirecte variabile
standard aferente cantitii standard de producie sunt de 5.545.000 u.m., iar cheltuielile fixe
standard de 1.980.000 u.m.
Cantitatea efectiv de producie obinut este de 1.100 buc. pentru care au fost
consumate 1.000 kg. de materie prim reprezentate valoric de 116.000.000 u.m. Orele de
munc efectiv realizate pentru obinerea produciei nsumeaz 1.050 h evaluate la 89.000.000
u.m. Cheltuielile indirecte variabile efective sunt de 6.023.000 u.m., iar cheltuielile fixe
efective 2.010.000 u.m.
S se nregistreze toate operaiile prezentate n contabilitate utilizndu-se metoda
standard-cost unic.

Rezolvare:
1. Se calculeaz tariful orar pentru cheltuielile indirecte:
- fixe: 1.980.000/1.000 = 1.980 u.m./or
- variabile: 5.545.000/1.000 = 5.545 u.m./or
2. Se ntocmete fia de cost standard a produsului:
Tabel 9.10.
Nr. Explicaii Produs
crt.
Cantitate Pre (u.m.) Valoare (u.m.)

1. Materii prime 0,98 kg. 100.000 98.000


2. Manoper 1h 80.000 80.000
3. Cheltuieli indirecte fixe 1h 1.980 1.980
4. Cheltuieli indirecte var. 1h 5.545 5.545
Total - - 185.525

3. Se compar cheltuielile standard cu cele efective pentru producia de 1.100 buc.:


Tabel 9.11.
Nr. Ex- Cost standard Cost efectiv Abateri
crt. pli- Qs Ps QsPs Qe Pe* QePe
caii
1. Ma- 1.078 100.000 107.800.000 1.000 116.000 116.000.000 +8.200.000
terii
pri-
me
2. Ma- 1.100 80.000 88.000.000 1.050 84.762 89.000.000 +1.000.000
no-
per
3. Ch. 1.100 1.980 2.178.000 1.050 1.914 2.010.000 -168.000
indir.
f.
4. Ch. 1.100 5.545 6.099.500 1.050 5.736 6.023.000 -76.500
indir.
v.
Total - - 204.077.500 - - 213.033.000 +8.955.500

* Pe rezult din raportul QePe/Qe


4. Se descompun abaterile pe factori de influen:

5
- materii prime:
a. Abateri datorate
modificrii cantitilor = (Qe Qs) Ps =
= (1.000 1.078) 100.000 =
= - 7.800.000 u.m. (favorabil)
b. Abateri datorate
modificrii preului = (Pe Ps) Qe =
= (116.000 100.000) 1.000 =
= + 16.000.000 u.m. (nefavorabil)
- manoper:
a. Abateri datorate
modificrii timpului = (Te Ts) ts =
= (1.050 1.100) 80.000 =
= - 4.000.000 u.m. (favorabil)
b. Abateri datorate
modificrii tarifului = (te - ts) Te =
= (84.762 80.000) 1.050 =
= 5.000.000 u.m. (nefavorabil)
- cheltuieli indirecte fixe i variabile:
a. Abaterea de volum
Conform bugetului iniial: 7.525.000 u.m. la 7.525 u.m./or
- Cheltuieli fixe: 1.980.000 u.m. la 1.980 u.m./or
- Cheltuieli variabile: 5.545.000 u.m. la 5.545 u.m./or
Dreapta bugetului are urmtoarea form innd cont de datele din bugetul iniial:
1.980.000 + 5.545 X, unde X este numrul de ore.
Pentru 1.050 ore bugetul cheltuielilor indirecte este:
1.980.000 + 5.545 x 1.050 = 7.802.250 u.m.
Cheltuieli indirecte
efective = 8.033.000 u.m.
Abatere de volum = 230.750 u.m. (nefavorabil)
b. Abaterea de capacitate = (1.000 1.050) 1.980 =
= - 99.000 u.m. (favorabil)
c. Abaterea de randament = (1.050 1.100) 7.525 =
= - 376.250 u.m. (favorabil)
Abaterea total = Abaterea de volum + Abaterea de capacitate + Abaterea de randament
Abaterea total = 230.750 99.000 376.250 = 244.500 u.m.
5. Se nregistreaz cheltuielile standard cu materia prim, manopera i cele indirecte:
% = 901 204.077.500
921.01 107.800.000
921.02 88.000.000
921.03 8.277.500
6. Se nregistreaz abaterile de cantitate i de pre la materii prime:
931. 01 = % 8.200.000
903.01.01 7.800.000
903.01.02 16.000.000

7. Se nregistreaz abaterile de timp i de tarif la manoper:


931.02 = % 1.000.000
903.02.01 4.000.000
903.02.02 5.000.000
8. Se nregistreaz abaterile de volum, capacitate i randament:
931.03 = % 244.500

6
903.03.01 230.750
903.03.02 99.000
903.03.03 376.250
9. Se nregistreaz producia obinut la cost standard:
% = 902 204.077.500
931.01 107.800.000
931.02 88.000.000
931.03 8.277.500
10. Se deconteaz costurile standard aferente produciei obinute:
902 = % 204.077.500
921.01 107.800.000
921.02 88.000.000
921.03 8.277.500

11. Se transfer diferenele de pre asupra contului 902:


% = 902 8.955.500
903.01.01 7.800.000
903.01.02 16.000.000
903.02.01 4.000.000
903.02.02 5.000.000
903.03.01 230.750
903.03.02 99.000
903.03.03 376.250
12. nregistrarea costului efectiv privind producia obinut:
901 = % 213.033.000
931.01 116.000.000
931.02 89.000.000
931.03 8.033.000
13. nchiderea conturilor cu rezultatul perioadei:
902 = 901 8.955.500

7
3. Metoda standard-cost dublu

O firm obine un singur tip de produs utiliznd un singur sortiment de materie prim.
Cantitatea de producie standard este de 500 de buci. Standardul de materie prim pe produs
este de 0,90 kg, iar preul standard al acesteia este de 50.000 u.m./kg, iar cel de manoper este
de 0 h 50 la tariful standard de 80.000 u.m/h. Cheltuielile indirecte variabile standard aferente
cantitii standard de producie sunt de 3.240.000 u.m., iar cheltuielile fixe standard de
1.020.000 u.m.
Cantitatea efectiv de producie obinut este de 520 buc. pentru care au fost
consumate 470 kg. de materie prim reprezentate valoric de 24.000.000 u.m. Orele de munc
efectiv realizate pentru obinerea produciei nsumeaz 420 h evaluate la 34.000.000 u.m.
Cheltuielile indirecte variabile efective sunt de 3.500.000 u.m., iar cheltuielile fixe efective
1.030.000 u.m.
S se nregistreze toate operaiile prezentate n contabilitate utilizndu-se metoda
standard-cost dublu i s se calculeze indicii de eficien globali i cauzali.

Rezolvare:
1. Se calculeaz tariful orar pentru cheltuielile indirecte:
- fixe: 1.020.000/(500x50/60) = 2.448 u.m./or
- variabile: 3.240.000/(500x50/60) = 7.796 u.m./or
2. Se ntocmete fia de cost standard a produsului:
Tabel 9.12.
Nr. Explicaii Produs
crt.
Cantitate Pre (u.m.) Valoare (u.m.)

1. Materii prime 0,90 kg. 50.000 45.000


2. Manoper 50/60= 0,83h 80.000 66.400
3. Cheltuieli indirecte fixe 0,83 h 2.448 2.032
4. Cheltuieli indirecte var. 0,83 h 7.796 6.471
Total - - 119.903

3. Se compar cheltuielile standard cu cele efective pentru producia de 520 buc.:


Tabel 9.13.
Nr. Ex- Cost standard Cost efectiv Abateri
crt. pli- Qs Ps QsPs Qe Pe* QePe
caii
1. Ma- 468 50.000 23.400.000 470 51.064 24.000.000 +600.000
terii
pri-
me
2. Ma- 432 80.000 34.560.000 420 80.952 34.000.000 -560.000
no-
per
3. Ch. 432 2.448 1.057.536 420 2.452 1.030.000 -27.536
indir.
f.
4. Ch. 432 7.796 3.367.872 420 8.333 3.500.000 +132.128
indir.
v.
Total - - 62.385.408 - - 62.530.000 +144.592

* Pe rezult din raportul QePe/Qe


4. Se descompun abaterile pe factori de influen:

8
- materii prime:
a. Abateri datorate
modificrii cantitilor = (Qe Qs) Ps =
= (470 - 468) 50.000 =
= + 100.000 u.m. (nefavorabil)
b. Abateri datorate
modificrii preului = (Pe Ps) Qe =
= (51.064 50.000) 470 =
= + 500.000 u.m. (nefavorabil)
- manoper:
a. Abateri datorate
modificrii timpului = (Te Ts) ts =
= (420 - 432) 80.000 =
= - 960.000 u.m. (favorabil)
b. Abateri datorate
modificrii tarifului = (te - ts) Te =
= (80.952 80.000) 420 =
= 400.000 u.m. (nefavorabil)
- cheltuieli indirecte fixe i variabile:
a. Abaterea de volum
Conform bugetului iniial: 4.260.000 u.m. la 10.244 u.m./or
- Cheltuieli fixe: 1.020.000 u.m. la 2.448 u.m./or
- Cheltuieli variabile: 3.240.000 u.m. la 7.796 u.m./or
Dreapta bugetului are urmtoarea form innd cont de datele din bugetul iniial:
1.020.000 + 7.796 X, unde X este numrul de ore.
Pentru 420 ore bugetul cheltuielilor indirecte este:
1.020.000 + 7.796 x 420 = 4.294.320 u.m.
Cheltuieli indirecte
efective = 4.530.000 u.m.
Abatere de volum = 235.680 u.m. (nefavorabil)
b. Abaterea de capacitate = (415 420) 2.448 =
= - 12.240 u.m. (favorabil)
c. Abaterea de randament = (420 432) 10.244 =
= - 122.928 u.m. (favorabil)
Abaterea total = Abaterea de volum + Abaterea de capacitate + Abaterea de randament
132.128 27.536 235.680 12.240 122.928
Diferena dintre cele dou valori este datorat rotunjirilor efectuate pe parcursul
rezolvrii.
5. Se nregistreaz costurile standard cu materiile prime, manopera i cele indirecte:
% = 906* 62.385.408
921.01 23.400.000
921.02 34.560.000
921.03 4.425.408
* Cont de decontri interne privind costurile standard
6. Se nregistreaz costurile efective cu materialele, manopera i cele indirecte:

% = 901 62.530.000
921.01 24.000.000
921.02 34.000.000
921.03 4.530.000
7. Se nregistreaz producia obinut la cost standard:
931 = 902 62.385.408
8. Se deconteaz costurile efective ale produciei obinute:
901 = % 62.530.000

9
921.01 24.000.000
921.02 34.000.000
921.03 4.530.000
9. Se deconteaz costurile standard ale produciei obinute:
906 = % 62.385.408
921.01 23.400.000
921.02 34.560.000
921.03 4.425.408

10. Se calculeaz indicii de eficien globali:


Imateriale = QePe/QsPs = 24.000.000/23.400.000 = 1,025 (nefavorabil)

Imanoper = Tete/Tsts = 34.000.000/34.560.000 = 0,983 (favorabil)

I ch. indirecte = Tete/Tsts = 4.530.000/4.425.408 = 1,023 (nefavorabil)


11. Se calculeaz indicii de eficien cauzali:
Imateriale (Q) = QePs/QsPs = (470 x 50.000)/23.400.000 = 1,004

Imateriale (P) = QePe/QePs = 24.000.000/ (470 x 50.000) = 1,021

Imanoper (Q) = Tets/Tsts = (420 x 80.000)/34.560.000 = 0,972

Imanoper (P) = Tete/Tets = 34.000.000/ (420 x 80.000) = 1,011

Observm c creterea cheltuielilor materiale cu 25 la mie se datoreaz n proporie de 4 la


mie creterii cantitilor utilizate i n proporie de 21 la mie creterii preurilor materialelor.
n ceea ce privete reducerea cheltuielilor cu manopera fa de standard la 983 la mie, aceasta
se datoreaz reducerii timpului de munc la 972 la mie i creterii tarifului orar cu 11 la mie.

METODA GEORGES PERRIN

1. Aplicaie practic rezolvat

O firm obine trei produse A, B i C n urmtoarele cantiti: 2.000 buc. A, 2.500 buc.
B i 3.000 buc. C. Ciclul de fabricaie al celor trei produse este compus din trei operaii, dup
cum se observ din urmtorul tabel:
Tabel 10.1.

10
Nr. Produs Numr de ore pe produse i operaii
crt.
Operaia 1 Operaia 2 Operaia 3

1. A 50 70 40
2. B 100 - 60
3. C 30 40 20
Cheltuielile cu materiile prime sunt de 100.000.000 u.m. din care pentru produsul A
40.000.000 u.m., pentru produsul B 35.000.000 u.m. i pentru produsul C 25.000.000 u.m.
Cheltuielile cu salariile sunt de 60.000.000 u.m., cheltuielile cu contribuiile la asigurrile
sociale i protecia social 19.500.000 u.m., cheltuielile cu energia i apa 40.000.000 u.m., iar
cele cu amortizarea imobilizrilor 20.000.000 u.m. Pe lng cheltuielile de enumerate
anterior, care fac parte din categoria cheltuielilor imputabile, firma efectueaz i alte cheltuieli
n valoare de 15.500.000 u.m., neimputabile.
Bazele de repartizare pentru cheltuielile imputabile sunt:
- numrul de ore de funcionare a utilajelor pentru cheltuielile cu salarii i asimilate;
- consumul de energie pentru cheltuielile cu energia i apa;
- volumul utilajelor, pentru cheltuielile cu amortizarea.
Situaia bazelor de repartizare este prezentat n tabelul urmtor:
Tabel 10.2.
Nr. Baze de repartizare Operaii
crt.
Operaia 1 Operaia 2 Operaia 3

1. Ore de funcionare a utilajelor (h) 140 190 170


2. Consumul de energie (kwh) 45.000 55.000 50.000
3. Volumul utilajelor (m3) 25 40 35
S se determine, utiliznd metoda Georges Perrin, costul complet al produselor A, B i
C.

Rezolvare:
1. Repartizm cheltuielile imputabile pe operaii folosind procedeul suplimentrii:
- cheltuielile cu salariile i asimilate n funcie de numrul de ore de funcionare a utilajelor
Tabel 10.3.
Nr. Explicaia Total Operaii
crt.
Operaia 1 Operaia 2 Operaia 3

1. Cheltuieli cu salariile i 79.500.000 X X X


asimilate
2. Ore de funcionare a 500 140 190 170
utilajelor (h)
3. Ks 159.000 X X X
4. Cheltuieli repartizate 79.500.000 22.260.000 30.210.000 27.030.000

- cheltuielile cu energia i apa n funcie de consumul de energie

Tabel 10.4.
Nr. Explicaia Total Operaii
crt.
Operaia 1 Operaia 2 Operaia 3

1. Cheltuieli cu energia i 40.000.000 X X X


apa
2. Consumul de energie 150.000 45.000 55.000 50.000

11
(kwh)
3. Ks 266,67 X X X
4. Cheltuieli repartizate 40.000.000 12.000.150 14.667.150 13.332.700

- cheltuielile cu amortizarea n funcie de volumul utilajelor

Tabel 10.5.
Nr. Explicaia Total Operaii
crt.
Operaia 1 Operaia 2 Operaia 3

1. Cheltuieli cu amortizarea 20.000.000 X X X

2. Volumul utilajelor (m3) 100 25 40 35


3. Ks 200.000 X X X
4. Cheltuieli repartizate 20.000.000 5.000.000 8.000.000 7.000.000

Cheltuielile imputabile au fost repartizate pe operaii, n baza calculelor de mai sus,


astfel:

Tabel 10.6.
Nr. Explicaia Total Operaii
crt.
Operaia 1 Operaia 2 Operaia 3

1. Cheltuieli cu salariile i 79.500.000 22.260.000 30.210.000 27.030.000


asimilate
2. Cheltuieli cu energia i 40.000.000 12.000.150 14.667.150 13.332.700
apa
3. Cheltuieli cu amortizarea 20.000.000 5.000.000 8.000.000 7.000.000
Total 139.500.000 39.260.150 52.877.150 47.362.700

2. Se determin indicele de baz conform relaiei:


n C
Ib i unde: Ci = cost pe operaie;
i 1 Qi
Qi = producia orar/operaie.
Alegem produsul A ca i produs etalon, pentru care calculm Ib.
Ib = 39.260.150/50 + 52.877.150/70 + 47.326.700/40
= 2.723.760 u.m.
3. Se determin indicii G.P. pe operaii conform formulei G.P.i = Ci/Ib:
Tabel 10.7.
Nr. Explicaia Operaii
crt.
Operaia 1 Operaia 2 Operaia 3

1. Ci 39.260.150 52.877.150 47.362.700

2. Ib 2.723.760 2.723.760 2.723.760


3. G.P.i 14,413 19,413 17,389

nG.P.i
4. Se determin indicii G.P. pe produse dup relaia G.P. j :
i 1 Qi
Tabel 10.8.

12
Nr. Produs Operaie G.P.i Qi G.P.i/Qi
crt.

13
1. A 1 14,413 50 0,288
2 19,413 70 0,277
3 17,389 40 0,435
G.P.A 1,000
2. B 1 14,413 100 0,144
2 - -
3 17,389 60 0,289
G.P.B 0,433
3. C 1 14,413 30 0,480
2 19,413 40 0,647
3 17,389 20 0,869
G.P.C 1,996

5. Se exprim producia n uniti echivalente G.P.j conform formulei:


Tabel 10.9.
Nr. Explicaia Produs
crt.
A B C

1. Qi 2.000 2.500 3.000


2. G.P.j 1,000 0,433 1,996
3. Qe (producie 2.000 1.083 5.988
echivalent)

6. Se determin costul unitar pe unitate echivalent G.P.j conform formulei


Chelt.imputabile
Cue :
Qe
Cue = 139.500.000/9071
= 15.379 u.m.
7. Determinarea cheltuiala unitar de prelucrare al produselor A, B i C conform relaiei
Cu / j Cue G.P. j :
Tabel 10.10.
Nr. Explicaia Produs
crt.
A B C

1. Cue 15.379 15.379 15.379

2. G.P.j 1,000 0,433 1,996


3. Cu/j 15.379 6.659 30.696

8. Se determin cheltuiala unitar cu materiile prime:


Tabel 10.11.
Nr. Explicaia Produs
crt.
A B C

1. Cheltuieli cu materiile 40.000.000 35.000.000 25.000.000


prime
2. Qi 2.000 2.500 3.000
3. Cheltuial unitar cu 20.000 14.000 8.333
materiile prime

9. Se determin costul complet pe produs:

14
Tabel 10.12.
Nr. Explicaia Produs
crt.
A B C

1. Cheltuial unitar cu 20.000 14.000 8.333


materiile prime
2. Cheltuial unitar de 15.379 6.659 30.696
prelucrare
3. Cost complet 35.379 20.659 39.029

METODA DIRECT COSTING

1. Aplicaie practic rezolvat


O firm obine trei produse n urmtoarele cantiti: 10.000 buc. din produsul A; 12.000 buc.
din produsul B; 16.000 buc. din produsul C.
Preurile de vnzare ale celor trei produse sunt:
- 3,5 u.m. pentru produsul A;
- 4 u.m. pentru produsul B;
- 3,25 u.m. pentru produsul C.
Cheltuielile fixe efectuate de firm prezint urmtoarea situaie:
- cheltuieli de producie 6.000
- cheltuieli de desfacere 7.000
- cheltuieli de administraie 9.000
Cheltuielile variabile prezint urmtoarea situaie pe produse:
Tabel 11.1.
Nr. Cheltuieli variabile Produs
A B C
crt.

15
1. De producie: 20.000 30.000 34.000
- consumuri de mat. 9.000 12.000 14.000
prime i materiale
- salarii directe i 10.000 16.000 17.000
asimilate
- alte cheltuieli 1.000 2.000 3.000
2. De desfacere: 3.000 5.000 4.000
- ambalare 2.000 3.000 2.500
- transport 1.000 2.000 1.500

S se determine contribuia brut la profit din producie i contribuia brut la profit


din desfacere precum i indicatorii specifici metodei direct costing.

Rezolvare:
1. Se determin volumul valoric al desfacerii: Tabel 11.2.
Nr. crt. Produs Pre Cantitate (Qi) Volum valoric al desfacerii (Di)
1. A 3.5 10.000 35.000
2. B 4 12.000 48.000
3. C 3,25 16.000 52.000
Total 135.000
2. Se determin contribuia brut la profit din producie:
Tabel 11.3.
Nr. crt. Produs Volum valoric al Cheltuieli variabile de Contribuia brut la profit
desfacerii (Di) producie din producie
1. A 35.000 20.000 15.000
2. B 48.000 30.000 18.000
3. C 52.000 34.000 18.000
Total 135.000 84.000 51.000
3. Se determin contribuia brut la profit din desfacere:
Tabel 11.4.
Nr. crt. Produs Contribuia brut la Cheltuieli variabile de Contribuia brut la profit
profit din producie desfacere din desfacere
1. A 15.000 3.000 12.000
2. B 18.000 5.000 13.000
3. C 18.000 4.000 14.000
Total 51.000 12.000 39.000

16
4. Se determin cheltuielile fixe totale (Ch.f):
Ch.f = 6.000 + 7.000 + 9.000
= 22.000 u.m.
5. Se determin rezultatul global al ntreprinderii:
Profit = Contribuia brut total la profit din desfacere Ch.f
Profit = 39.000 22.000
= 17.000 u.m.
6. Determinm punctul de echilibru (Pe):
Pe = Ch.f/Contribuia brut unitar din desfacere
= 22.000.000/1.026
= 21.442 produse
Rezult c unitatea trebuie s produc 21.442 produse pentru a avea profit 0.
Contribuia brut unitar din desfacere = Contribuia brut total la profit din
desfacere/Producia total obinut
= 39.000.000/38.000*
= 1.026 u.m.
* Cifra de 38.000 buc. s-a obinut prin nsumarea cantitilor de produse obinute din fiecare
produs, aspect care nu este permis n practic dect dac produsele respective sunt relativ
omogene. Dac nu, se obine o cantitate de producie echivalent, utiliznd procedeul indicilor
de echivalen, care se utilizeaz pentru calculul contribuiei brute unitare din desfacere.
7. Calculm valoarea factorului de acoperire:
Factorul de acoperire pentu produsul i (Fa i) = (Contribuia brut la profit din desfacere/D i) x
100
FaA = (12.000.000/35.000.000) x 100
= 34,29 %
FaB = (13.000.000/48.000.000) x 100
= 27,08 %
FaC = (14.000.000/52.000.000) x 100
= 26,92 %
Rezult c unitatea va trebui s-i orienteze producia cu precdere spre produsul A
pentru c n cazul acestuia cheltuielile fixe i profitul au cea mai mare pondere n volumul
desfacerii, comparativ cu celelalte produse.
8. Calculm coeficientul de siguran (Ksig.):
Ksig. = (Profit/ Contribuia brut la profit din desfacere) x 100
= (15.000.000/39.000.000) x 100
= 38,46 %

17
Profitul reprezint 38,46 % din contribuia brut la profitul din desfacere.

18