Sunteți pe pagina 1din 3
ATITUDINI@S1 INFLUENTA LIMBAJULUI ASUPRA GANDIRII LIMBA RASPUNDE FOARTE MULT DE MODUL IN CARE SE DEZVOLTA CREIERUL” de loan Vidduca »Cercetirile realizate in ultimele de- cenii arati cd limba rispunde foarte multdemodulincaresedezvolticre- ierul. Iner-un fel arata creierul unui oriental care are o limba bazata mai mult pe simboluri, pe metafore, si alefel creierul unui anglo-saxon care se bazeazi mai mult pe silogism, pe discurs. De aceea, filosofia pozitiva s-a nascut in Anglia, nu s-a niscut in China sau in Orient.” Limbajul si gandirea se afla intr-o stransa legatura. Influenga este bidirectional. Gindirea actioneazi asupra limbajului, iar limbajul actioneazi asupra gindirii. Acest tip de legitura exista intre toate com- ponentele psihicului uman, fapt care ne permite si considerim ci psihicul este un sistem. »Caracteristica fundamentalia sistemului psihic uman o reprezintica- racterul siu interactiv,interactionist. Elesteun sistem prin excelengadi- namic, neaflindu-se aproape niciodari intr-o stare de echilibru per- fect, dar nici excluznd posibilitatea unei perioade de relativa stabilita te. Indiferent insi de starea in care se afli, interactiunea elemente- lot, a pargilor, structurilor, subsistemelor sale, este modul lui curent existengial. Este greu si neimaginim o parte a sistemului independent de alti parte a sa. Caracterul interacfionist al sistemului este demon- strat de faptul ci nivelul de dezvoleare a unei parti depinde de nivelul dezvoltirii altei parti’ Dezvoltarea gandirii permite dezvoltarea limbajului; reciproc, dez- voltarea limbajului favorizeazi dezvoltarea gandirii, Intre cuvantul 1 Prof. dr. Virgilia Gheorghe, invervia realizar in septembrie 2012 la Fundasia Sfingii Marciri Brincoveni 2 Prof. univ. dr. Miclu Zlate, Incroducere in Psihologi, Ed. Polirom, lagi, 2000, cap. IX, 2.2 EDUCATIE Limba romana este o limba bogati. Dar ea trebuie intr-adevar invatata in potentialele in pacate, limba ei. romana de la televizor nu mai este limba romana. multe ori avem de-a face uo caricaturizare omascareal, a limbii romane." ATITUDINE mintal si cuvantul rostit exist’ un izomor-fism. ,Limba romani este o limba bogari. Dar ea trebuie intr-adevir invigara in potengialele ei. Din pacate, limba romana de la televizor nu mai este limba roman. Este o reminiscengi de limba romaneasca; de multe ori avem de-a face cu 0 miscireali, cu o caricaturizare a limbii romane’? Aceasti caricaturi se intipireste in minte si distruge structurile semantice sinitoase, autentice, inlocuin- dule cu structuri distorsionate si simpliste. La denatu- ra-rea gi siricirea limbii romane se adaugi influenga ne- fast a limbii engleze, invatate intensiv incd de la 3-4 ani gi exer- sati la televizor gi pe internet. Consecingele sunt foarte grave. Adolesceny mare parte ~ nu mai gindesc romaneste fi- indc& nu mai au structuri mintale romanesti. ‘Asa cum spunea Simion Mehedingi, a educa inseamni a integra pe copil in neamul din care face parte. De aceea, pentru salvarea neamului nostru avem nevoie de 0 educagie romaneasci autenticd, la baza cireia trebuie sa stea Limba romani, Logica, Ortodoxia, Arta gi tehnica tradigionali romaneasca, Istoria neamului romanesc si Geografia patriei. BIBLIOGRAFIE ‘Sfancul Joan Damaschin, Dogmatica, Ed. Insticucului Biblic gi de Misiune al Bise- ricii Ortodoxe Romine, Bucuresti, 2005. ‘Sfineul Ioan Damaschin, Logica, Ed. Sim Art, Craiova, 2007. Ernest Bernea, Trilogie pedagogic, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002. ‘Simion Mehedingi, Ce trebuie sa cugete un roman despre fara si nagia romand, Ed. Viaga Romineasci, Bucuresti. ‘Simion Mehedingi-Soveja, Alta crestere. Scoala muncii, Ed. Axia, Craiova, 2003. Toan Nicola, Tratat de pedagogic scolard, Ed. Didactici si Pedagogici, R.A. Bucuresti, 1996. Dumitru Stiniloae, Nasionalismul in cadrul spiriewalisagi crestine, in «Telegraful Romin», ne. 36, 1936. Dumitru Stiniloae, Idealul national permanent, in «Telegrafal Roman», nr. 4, 1940. Dumitru Stiniloae, Rolul Ortodoxiei in formarea si pastrarea fintei poporului roman ia unitatii nationale, in «Ortodoxia», XXX, ne. 4, 1978. Dumicru Stiniloae, Vechimea si spirituaitatea termenilor crestini romani in solidaritatecu ale limbii romaine in general, in «Biserica Ortodoxi Romani», XCVIL, ns. 3-4, 1979. E.C. Stewart, M. Bennett, American Cultural Patterns, Intercultural Press Inc, 1972. H.C. Triandis, EM. Sub, Cultural Influences on Personality, Ann. Rex. Psychol, 53, 2002. Toan Viiducd, Dictatura pseudo-stiinfei, Fundagia Justin Parvu, 2010. Ioan Vladuca, Pagini din istoria neamului romanesc, Fundagia Justin Parvu, 2012. 3 Prof. dr. Virgiia Gheorghe oe 2d hi ree an ae Sone. e ned _ Hest, § 4/ SFINTI AI VEACULUI Xx: GHERON IOSIF ISIHASTUL ULTIMUL MARE POVATUITOR AL RUGACIUNII LUI TISUS 27/ TOIAGUL LUI DUMNEZEU ROBESON BBN OP) el Oe 2.0 SUFLETUL OMULUI DE AZI? INTERVIU CU PARINTELE JUSTIN PARVU CUVIOSUL PAISIE AGHIORITUL Paes Ee CA eee 63/ DANION VASILE: VA FI UN RAZBOI CURATITOR INGADU! DONNA eho SER BILL LAI ena or sie acoe d & simu este nimeni care si o doreasca! (Gheron Iosif) P