Sunteți pe pagina 1din 1

FACTUR

Furnizor ........................................ Cumprtor.....................................


Nr.ord.reg.com./an............................ Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.................................................. C.I.F.......................................................
Sediul............................................... Sediul.....................................................
Judeul.............................................. Judeul....................................................
Capital social.................................... Cod IBAN..............................................
Nr. Facturii..................................
Cod IBAN........................................ Banca......................................................
Data (ziua, luna, anul)...........................
Banca...............................................
Aviz de nsoire a marfii..............
(dac este cazul)

Cota T.V.A ....................... %

Nr. Denumirea U.M. Cantitatea Preul unitar Valoarea Valoare


Crt. produselor sau a (fr T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semntura i tampila Date privind expediia: Total, x


furnizorului Numele delegatului din care:
NUME B.I./C.I. Seria.......Nr............................... accize
PRENUME Eliberat.. Semntura Total de plat
B.I./C.I. C.N.P... de primire (col. 5+col.6)
C.N.P. Mijloc de transport..
Nr
Expediia s-a fcut n prezena noastr
la data de............................ ora ..............
Semnturile.............................................