Sunteți pe pagina 1din 7

Salarii de baz pentru personalul de specialitate din unitile de asisten social

Salariul n Legea
Nr.crt Functia Studii Gradatie Diferenta Procent
plat 250/2016

0 2730 3274 544 20%


1 2860 3250 390 14%
Medic primar, medic primar 2 2989 3696 707 24%
1 S
dentist 3 3119 3880 761 24%
4 3248 3977 729 22%
5 3376 4077 701 21%
0 2365 2852 487 21%
1 2475 3066 591 24%
Medic specialist, medic 2 2587 3219 632 24%
2 S
specialist dentist 3 2698 3380 682 25%
4 2810 3465 655 23%
5 2920 3551 631 22%
0 2013 2367 354 18%
1 2107 2545 438 21%
2 2201 2672 471 21%
3 Medic, medic dentist S
3 2294 2805 511 22%
4 2388 2875 487 20%
5 2482 2947 465 19%
0 1708 2782 1074 63%
1 1786 2991 1205 67%
2 1865 3140 1275 68%
4 Asistent social principal S
3 1943 3297 1354 70%
4 2021 3380 1359 67%
5 2100 3464 1364 65%
0 1574 2336 762 48%
1 1645 2511 866 53%
2 1716 2637 921 54%
5 Asistent social specialist S
3 1786 2769 983 55%
4 1860 2838 978 53%
5 1932 2909 977 51%
0 1574 2141 567 36%
1 1645 2302 657 40%
2 1717 2417 700 41%
6 Asistent social practicant S
3 1789 2537 748 42%
4 1860 2601 741 40%
5 1932 2666 734 38%
0 1470 1700 230 16%
1 1470 1828 358 24%
2 1470 1919 449 31%
7 Asistent social debutant S
3 1470 2015 545 37%
4 1470 2065 595 40%
5 1470 2117 647 44%
0 1708 2782 1074 63%
1 1786 2991 1205 67%
2 1865 3140 1275 68%
8 Psiholog principal S
3 1943 3297 1354 70%
4 2021 3380 1359 67%
5 2100 3464 1364 65%
0 1574 2336 762 48%
1 1645 2511 866 53%
2 1716 2637 921 54%
9 Psiholog specialist S
3 1786 2769 983 55%
4 1860 2838 978 53%
5 1932 2909 977 51%
0 1574 2141 567 36%
1 1645 2302 657 40%
2 1717 2417 700 41%
10 Psiholog practicant S
3 1787 2537 750 42%
4 1860 2601 741 40%
5 1932 2666 734 38%
0 1470 1700 230 16%
1 1470 1828 358 24%
2 1470 1919 449 31%
11 Psiholog debutant S
3 1470 2015 545 37%
4 1470 2065 595 40%
5 1470 2117 647 44%
0 1708 2782 1074 63%
Logoped, profesor CFM,
1 1786 2991 1205 67%
interpret in limbajul mimico
2 1865 3140 1275 68%
12 gestual, kinetoterapeut, S
3 1943 3297 1354 70%
psihopedagog, terapeut
4 2021 3380 1359 67%
ocupational, principal
5 2100 3464 1364 65%
0 1574 2336 762 48%
Logoped, profesor CFM,
1 1645 2511 866 53%
interpret in limbajul mimico
2 1716 2637 921 54%
13 gestual, kinetoterapeut, S
3 1786 2769 983 55%
psihopedagog, terapeut
4 1860 2838 978 53%
ocupational
5 1932 2909 977 51%
0 1470 1700 230 16%
Logoped, profesor CFM,
1 1470 1828 358 24%
interpret in limbajul mimico
2 1470 1919 449 31%
14 gestual, kinetoterapeut, S
3 1470 2015 545 37%
psihopedagog, terapeut
4 1470 2065 595 40%
ocupational, debutant
5 1470 2117 647 44%
0 1708 2785 1077 63%
1 1786 2994 1208 68%
2 1865 3144 1279 69%
15 Fiziokinetoterapeut principal S
3 1943 3301 1358 70%
4 2021 3383 1362 67%
5 2100 3468 1368 65%
0 1574 2336 762 48%
1 1645 2511 866 53%
Fiziokinetoterapeut 2 1716 2637 921 54%
16 S
specialist 3 1786 2769 983 55%
4 1860 2838 978 53%
5 1932 2909 977 51%
0 1574 2141 567 36%
1 1645 2302 657 40%
2 1717 2417 700 41%
17 Fiziokinetoterapeut S
3 1787 2537 750 42%
4 1860 2601 741 40%
5 1932 2666 734 38%
0 1470 1700 230 16%
1 1470 1828 358 24%
Fiziokinetoterapeut 2 1470 1919 449 31%
18 S
debutant 3 1470 2015 545 37%
4 1470 2065 595 40%
5 1470 2117 647 44%
0 1708 2405 697 41%
1 1786 2585 799 45%
2 1865 2715 850 46%
19 Educator principal S
3 1943 2850 907 47%
4 2021 2922 901 45%
5 2100 2995 895 43%
0 1574 2020 446 28%
1 1645 2172 527 32%
2 1717 2280 563 33%
20 Educator S
3 1786 2394 608 34%
4 1860 2454 594 32%
5 1932 2515 583 30%
0 1470 1376 -94 -6%
1 1470 1479 9 1%
2 1470 1553 83 6%
21 Educator debutant S
3 1470 1631 161 11%
4 1470 1672 202 14%
5 1470 1713 243 17%
0 1708 2405 697 41%
1 1786 2585 799 45%
Asistent medical, tehnician
2 1865 2715 850 46%
22 de audiologie si protezare S
3 1943 2850 907 47%
auditiva, principal
4 2021 2922 901 45%
5 2100 2995 895 43%
0 1470 2020 550 37%
1 1645 2172 527 32%
Asistent medical, tehnician
2 1717 2280 563 33%
23 de audiologie si protezare S
3 1789 2394 605 34%
auditiva
4 1860 2454 594 32%
5 1932 2515 583 30%
0 1470 1376 -94 -6%
1 1470 1479 9 1%
Asistent medical, tehnician
2 1470 1553 83 6%
24 de audiologie si protezare S
3 1470 1631 161 11%
auditiva, debutant
4 1470 1672 202 14%
5 1470 1713 243 17%
0 1649 2269 620 38%
1 1725 2439 714 41%
Educator, profesor CFM,
2 1800 2561 761 42%
25 educator puericultor, SSD
3 1876 2689 813 43%
asistent medical, principal
4 1951 2756 805 41%
5 2027 2825 798 39%
0 1470 2141 671 46%
1 1536 2302 766 50%
Educator, profesor CFM,
2 1603 2417 814 51%
26 educator puericultor, SSD
3 1670 2537 867 52%
asistent medical
4 1736 2601 865 50%
5 1802 2666 864 48%
0 1470 1541 71 5%
1 1470 1656 186 13%
Educator, profesor CFM,
2 1470 1738 268 18%
27 educator puericultor, SSD
3 1470 1825 355 24%
asistent medical debutant
4 1470 1871 401 27%
5 1470 1918 448 30%
0 1628 2176 548 34%
1 1702 2339 637 37%
Educator, educator
2 1770 2456 686 39%
28 puericultor, asistent PL
3 1851 2579 728 39%
medical, principal
4 1926 2643 717 37%
5 2000 2710 710 36%
0 1470 1960 490 33%
1 1537 2107 570 37%
Educator, educator 2 1603 2212 609 38%
29 PL
puericultor, asistent medical 3 1670 233 -1437 -86%
4 1736 2381 645 37%
5 1802 2441 639 35%
0 1470 1550 80 5%
1 1470 1666 196 13%
Educator, educator
2 1470 1750 280 19%
30 puericultor, asistent medical PL
3 1470 1837 367 25%
debutant
4 1470 1883 413 28%
5 1470 1930 460 31%
Educator, educator 0 1909 1909
puericultor, asistent igiena, 1 2052 2052
asistent BFT, optician 2 1660 2155 495 30%
31 M
protezare ortopedica si 3 1729 2263 534 31%
auditiva, asistent medical, 4 1798 2319 521 29%
principal 5 1868 2377 509 27%
0 1470 1745 275 19%
Educator, educator
1 1470 1876 406 28%
puericultor, asistent igiena,
2 1470 1970 500 34%
32 asistent BFT, optician M
3 1483 2068 585 39%
protezare ortopedica si
4 1541 2120 579 38%
auditiva, asistent medical,
5 1600 2173 573 36%
Educator, educator 0 1470 1516 46 3%
puericultor, asistent igiena, 1 1470 1630 160 11%
asistent BFT, optician 2 1470 1711 241 16%
33 M
protezare ortopedica si 3 1470 1797 327 22%
auditiva, asistent medical, 4 1470 1842 372 25%
debutant 5 1470 1888 418 28%
0 1470 1909 439 30%
Profesor CFM, interpret in 1 1470 2052 582 40%
limbaj mimico gestual si al 2 1470 2155 685 47%
34 M
limbajului specific 3 1483 2263 780 53%
prsoanelor cu surdoceitate 4 1541 2319 778 50%
5 1600 2377 777 49%
0 1909 1909
1 2052 2052
Instructor de educatie, 2 1660 2155 495 30%
35 M
instructor CFM, principal 3 1729 2263 534 31%
4 1798 2319 521 29%
5 1868 2377 509 27%
0 1470 1745 275 19%
1 1470 1876 406 28%
Instructor de educatie, 2 1470 1970 500 34%
36 M
instructor CFM, 3 1483 2068 585 39%
4 1541 2120 579 38%
5 1600 2173 573 36%
0 1470 1516 46 3%
1 1470 1630 160 11%
Instructor de educatie, 2 1470 1711 241 16%
37 M
instructor CFM, debutant 3 1470 1797 327 22%
4 1470 1842 372 25%
5 1470 1888 418 28%
0 1628 2176 548 34%
Instructor de ergoterapie, 1 1702 2339 637 37%
art terapeut, animator socio- 2 1770 2456 686 39%
38 PL
educativ, pedagog de 3 1851 2579 728 39%
recuperare, principal 4 1926 2643 717 37%
5 2000 2710 710 36%
0 1470 1960 490 33%
Instructor de ergoterapie, 1 1537 2107 570 37%
art terapeut, animator socio- 2 1603 2212 609 38%
39 PL
educativ, pedagog de 3 1670 2323 653 39%
recuperare 4 1736 2381 645 37%
5 1802 2441 639 35%
0 1470 1550 80 5%
Instructor de ergoterapie, 1 1470 1666 196 13%
art terapeut, animator socio- 2 1470 1750 280 19%
40 PL
educativ, pedagog de 3 1470 1837 367 25%
recuperare, debutant 4 1470 1883 413 28%
5 1470 1930 460 31%
0 1909 1909
Instructor de ergoterapie, 1 2052 2052
art terapeut, animator socio- 2 1729 2155 426 25%
41 M
educativ, pedagog de 3 1798 2263 465 26%
recuperare, principal 4 1729 2319 590 34%
5 1868 2377 509 27%
0 1470 1745 275 19%
Instructor de ergoterapie, 1 1470 1876 406 28%
art terapeut, animator socio- 2 1470 1970 500 34%
42 M
educativ, pedagog de 3 1483 2068 585 39%
recuperare 4 1541 2120 579 38%
5 1600 2173 573 36%
0 1470 1516 46 3%
Instructor de ergoterapie, 1 1470 1630 160 11%
art terapeut, animator socio- 2 1470 1711 241 16%
43 M
educativ, pedagog de 3 1470 1797 327 22%
recuperare, debutant 4 1470 1842 372 25%
5 1470 1888 418 28%
0 1705 1705
1 1833 1833
Sora medicala, masor, 2 1729 1925 196 11%
44 M
principal 3 1798 2021 223 12%
4 1729 2071 342 20%
5 1868 2123 255 14%
0 1470 1560 90 6%
1 1470 1677 207 14%
2 1470 1761 291 20%
45 Sora medicala, masor, M
3 1483 1849 366 25%
4 1541 1895 354 23%
5 1600 1942 342 21%
0 1470 1513 43 3%
1 1470 1626 156 11%
Sora medicala, masor, 2 1470 1708 238 16%
46 M
debutant 3 1470 1793 323 22%
4 1470 1838 368 25%
5 1470 1884 414 28%
0 1365 1446 81 6%
Parinte social, ingrijitor la
1 1365 1554 189 14%
domiciliu, asistent personal,
2 1365 1632 267 20%
47 asistent maternal M, G
3 1365 1714 349 26%
pofesionist, asistent
4 1365 1757 392 29%
personal profesionist
5 1365 1801 436 32%
0 1470 1909 439 30%
1 1470 2052 582 40%
Tehnician protezist, 2 1470 2155 685 47%
48 M, PL
tehnician audioprotezist 3 1470 2263 793 54%
4 1470 2319 849 58%
5 1470 2377 907 62%
0 1470 1909 439 30%
1 1470 2052 582 40%
Agent informare privind 2 1470 2155 685 47%
49 M, PL
cariera 3 1470 2263 793 54%
4 1470 2319 849 58%
5 1470 2377 907 62%
0 1365 1370 5 0%
1 1365 1473 108 8%
2 1365 1546 181 13%
50 Infirmiera M,G
3 1365 1624 259 19%
4 1365 1664 299 22%
5 1365 1706 341 25%
0 1365 1360 -5 0%
1 1365 1462 97 7%
2 1365 1535 170 12%
51 Infirmiera debutanta M,G
3 1365 1612 247 18%
4 1365 1652 287 21%
5 1365 1693 328 24%
0 1365 1370 5 0%
1 1365 1473 108 8%
2 1365 1546 181 13%
52 Supraveghetor de noapte M,G
3 1365 1624 259 19%
4 1365 1664 299 22%
5 1365 1706 341 25%
0 1365 1360 -5 0%
1 1365 1462 97 7%
Supraveghetor de noapte 2 1365 1535 170 12%
53 M,G
debutant 3 1365 1612 247 18%
4 1365 1652 287 21%
5 1365 1693 328 24%
0 1365 1350 -15 -1%
1 1365 1451 86 6%
2 1365 1524 159 12%
54 Ingrijitoare, spalatoreasa M,G
3 1365 1600 235 17%
4 1365 1640 275 20%
5 1365 1681 316 23%