Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI _________________ loc foto
Nr. din
3x4
APROB

CERERE
(prelungire valabilitate permis arm)

Subsemnatul
( numele de familie ) ( prenumele )
fost () , fiul / fiica lui i
( nume anterioare ) ( tata ) ( mama )
nscut() n data de n ,
( ziua, luna, anul ) ( localitatea ) ( judeul / sectorul )

cu domiciliul n ,
( localitatea ) ( os. / B-dul / Str. / Aleea / Intrarea )
, , , , ,
( numrul ) ( blocul ) ( scara ) ( apt. ) ( codul potal ) ( judeul / sectorul )

permis de arm tip seria nr eliberat de la data

permis de arm tip seria nr eliberat de la data

atestat de colecionar seria nr eliberat de la data

Act de identitate seria nr. , CNP


S A A L L Z Z N N N N N C
Reedina ,
( localitatea ) ( os. / B-dul / Str. / Aleea / Intrarea )
, , , , ,
( numrul ) ( blocul ) ( scara ) ( apt. ) ( codul potal ) ( judeul / sectorul )
Profesia locul de munc funcia

Telefon ac. Telefon serv. Mobil

V rog s binevoii a aproba prelungirea valabilitatii permisului de arm Tip A B


i a atestatului de colecionar seria AC nr

Declar pe propria rspundere c nu dein alte arme supuse autorizrii dect cele specificate pe verso.

Documente prezentate:

- Copie permis de arm tip - Permis de vntoare


- Copie carte de Identitate
- Certificat medical - Atestat de colecionar
- aviz psihologic - Carnet antrenor de tir sau sportiv cat.I
- o fotografie (3x4) - Certificat de cazier judiciar
- dovada calitii prev. de art.14 alin.2 din L295/2004

D a t a Semntura .

gradul,numele, prenumele si semnatura Aprob, clasarea lucrrii


persoanei verificatoare
Armele si documente au fost verificate
i corespund cu cele consemnate
1* caracteristici marca seria cal

2 caracteristici marca seria cal

3 caracteristici marca seria cal

4 caracteristici marca seria cal

5 caracteristici marca seria cal

6 caracteristici marca seria cal

7 caracteristici marca seria cal

8 caracteristici marca seria cal

9 caracteristici marca seria cal

10 caracteristici marca seria cal

11 caracteristici marca seria cal

12 caracteristici marca seria cal

13 caracteristici marca seria cal