Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDURA OPERAIONAL Ediia:

coala Gimnazial privind Nr.de ex.:


,,Diaconu Coresi
EVIDENA CRI Revizia: -
Fieni
Nr.de ex. : -
Pagina 1 din 5
Departament Cod: P.O.
Biblioteca Exemplar nr.:
Nr. nregistrare: Avizat n Consiliul Aprobat n Consiliul de
profesoral din data de administraie din
........... octombrie 2014 ___octombrie 2014

PROCEDUR OPERATIONALA
PRIVIND
,, EVIDENTA CARTI
COD: P.O. .
1. Lista responsabilitilor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a
reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale.

ELEMENTE PRIVIND
NUMELE SI
RESPONSABILII/ PRENUMELE
FUNCTIA DATA SEMNATURA
OPERATIUNEA
1 2 3 4 5
ELABORAT Mihai Liliana Bibliotecar
VERIFICAT Plea Octavian Coordonator CEAC
APROBAT Moraru Camelia DIRECTOR

2. Situaia reviziilor n cadrul procedurii operaionale


Data la care se aplic
Ediia sau dup caz, revizia Componenta Modalitatea
prevederile ediiei sau
n cadrul ediiei revizuit reviziei
reviziei ediiei
2.1 Ediia 1 x x
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii operaionale

Scopul Ex. Numele i Data


Compartiment Funcia Semntura
difuzrii nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1 Aplicare 1 Biblioteca Bibliotecar Mihai Liliana
3.2 Informare 2 Responsabil
Mihai Liliana
3.3. Arhivare 3 Biblioteca Bibliotecar Mihai Liliana

1
PROCEDURA OPERAIONAL Ediia:
coala Gimnazial privind Nr.de ex.:
,,Diaconu Coresi
EVIDENA CRI Revizia: -
Fieni
Nr.de ex. : -
Pagina 2 din 5
Departament Cod: P.O.
Biblioteca Exemplar nr.:

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Stabilirea si respectarea regulilor standard pentru evidena documentelor;


4.2. Stabilirea responsabilitilor privind respectarea standardelor pentru
evidena documentelor;
4.3. Stabilirea modului de realizare a execuiei evidenei documentelor;
5. Domeniul de aplicare

5.1 Precizarea (definitivarea) activitii la care se refer procedura operaional

- procedura operaional se refer la modalitatea n care se desfoar evidena n


bibliotec a documentelor;

5.2 Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia colar

- Activitatea se desfoar n cadrul compartimentului bibliotec ;

- n biblioteca colar, orice operaie de intrare sau ieire a documentelor se face pe baza
unui act ( factur i specificaie,proces-verbal de donaie,ordin de transfer, proces-verbal de casare etc)

- Pentru documentele care intr n bibliotec fr act nsoitor,bibliotecarul este obligat s


ntocmeasc un act de primire,cu borderou;

- La constatarea unor lipsuri n stocul de publicaii primite sau n cazul n care acestea sunt
deteriorate,au foi lips,pagini netiprite etc.,bibliotecarul ntocmete un proces-verbal care va fi avizat
de conducere i contabilitatea colii;

5.3 Listarea principalelor activiti de care depinde activitatea procedurat;

- Evidena documentelor specifice unei biblioteci se poate face n sistem manual sau
automatizat;

- Evidena manual se realizeaz pe formate tipizate astfel:

a) evidena global- pe registre de micare a fondului ( R.M.F.)

b) evidena individual pe registre de inventar (R.I.) cu numerotare de la 1-infinit

c) evidena preliminar pentru periodice pe fie tipizate pn la constituirea lor n uniti


de

eviden

d) evidena analitic pe fie analitice n eviden nsoite de imagini foto- pentru


bunurile culturale care fac parte din patrimoniul naional
2
PROCEDURA OPERAIONAL Ediia:
coala Gimnazial privind Nr.de ex.:
,,Diaconu Coresi
EVIDENA CRI Revizia: -
Fieni
Nr.de ex. : -
Pagina 3 din 5
Departament Cod: P.O.
Biblioteca Exemplar nr.:

6. Documente de referin aplicabile activitatii procedurale

6.1.Legislatie primara
- Legea bibliotecilor nr.334/2002 cu modificrile i completrile ulterioare
- Ghidul bibliotecarului colar
- Regulamentul de organizare i funcionare a bibliotecilor colare i a C.D.I.-urilor
- Legea educaiei naionale nr.1/20011

7. Definiii i prescurtri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definitii ale termenilor

Nr. Termenul Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul
crt.
Prezentarea formalizata, in scris, a tututor pasilor ce trebuie urmati, a
Procedura
1. metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii
operationala
activitatii, cu privire la aspectul procesual
Editie a unei
Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale,
2. proceduri
aprobata si difuzata
operationale

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.O. Procedura operaional
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. R.M.F. Registru de micare a fondului
6. R.I. Registru de inventar

8. Descrierea procedurii operationale

8.1.Generalitati

- Procedura operaional se refer la modalitatea de aplicare a evidenei documentelor


conform legilor i normativelor n vigoare;

8.2. Documente utilizate

- Registrul de Micare a Fondurilor care cuprinde trei pri:


1. Intrarea publicaiilor;
2. Ieirea publicaiilor
3. Recapitulare
3
PROCEDURA OPERAIONAL Ediia:
coala Gimnazial privind Nr.de ex.:
,,Diaconu Coresi
EVIDENA CRI Revizia: -
Fieni
Nr.de ex. : -
Pagina 4 din 5
Departament Cod: P.O.
Biblioteca Exemplar nr.:

- Registrul de inventar- este un document de eviden tipizat care reflect situaia fondului de
publicaii, exemplar cu exemplar. Numerele de inventar se dau n continuare de la un registru la altul,
de la 1 la infinit;

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale:

- Registru de micare a fondurilor;


- Registru de inventar;
- Fie tipizate dac avem periodice;
- Fie analitice dac avem eviden analitic;

8.3.2. Resurse umane:

- Activitatea se desfoar la bibliotec de ctre bibliotecar;

8.3.3. Resurse financiare:

- costul R.M.F
- costul R.I.

8.4. Modul de lucru

n registrul de Micare al Fondurilor care aa cum am spus conine trei pri,numerele de ordine ,n
Partea I ,ncep de la nr.1 n fiecare an.ntregul stoc de publicaii primit cu acelai act nsoitor ( factur i
specificaie,chitan,ordin de transfer,act de primire donaie etc.) se nregistreaz pe un singur
rnd,conform rubricilor din aceast parte a R.M.F.:numr curent,data nregistrrii,proveniena
publicaiilor,denumirea i data actului nsoitor,valoarea total a stocului de cri, numrul de volume.
La sfritul anului,sub ultima nregistrare,se fac totalurile anuale.Pe fiecare act nsoitor al
publicaiilor intrate n bibliotec se face meniunea,semnat i tampilat de bibliotecar .Crile au fost
nregistrate n R.M.F la nri n registrul de inventar dela nr la nr
n Partea a II-a a R.M.F.,numerele de ordine se dau n continuare,de la un an la altul
n partea a III-a a R.M.F. se completeaz pe baza totalurilor anuale din parteaI i partea aII-a

Registrul de inventar este un document de eviden tipizat care reflect situaia fondului de
publicaii,exemplar cu exemplar.
Numerele de inventar se dau n continuare de la un registru la altul, de la 1 la infinit.Pentru a
asigura unitatea i exactitatea datelor nscrise n registrul inventar, completarea acestuia se face numai de
ctre bibliotecarul-gestionar.Scrisul trebuie s fie ordonat i lizibil.
nregistrarea publicaiilor n registrul inventar trebuie efectuat n ordinea intrrii publicaiilor n
bibliotec, ndat ce stocul din care au fcut parte a fost nregistrat mai nti n RE.M.F.

4
PROCEDURA OPERAIONAL Ediia:
coala Gimnazial privind Nr.de ex.:
,,Diaconu Coresi
EVIDENA CRI Revizia: -
Fieni
Nr.de ex. : -
Pagina 5 din 5
Departament Cod: P.O.
Biblioteca Exemplar nr.:

9. Responsabiliti

Responsabilitatea nscrisurilor i revine bibliotecarului-gestionar.

10. Cuprins

Numarul
componentei
in cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
procedurii
operationale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
8. Descrierea procedurii operationale
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10. Anexe, inregistrari, arhivari
11. Cuprins