Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

Bugetul general consolidat


-pe anul 2012 -

-milioane lei-

Venituri Cheltuieli Deficit

1 2 3=1-2

PIB - milioane lei 607.300,0

TOTAL - program anual 196.440,6 210.089,2 -13.648,6

% din PIB 32,3 34,6 -2,2

Program Trim. III 50.866,9 50.262,2 604,7


% din total program anual 25,9 23,9 -4,4

% din PIB 8,4 8,3 0,1

Execuie trim. III 48.025,0 48.402,7 -377,7


% din total program anual 24,4 23,0 2,8
% din program trim.III 94,4 96,3 -62,5

% din PIB 7,9 8,0 -0,06


Anexa nr. 2

EXECUIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT


pe trimestrul III 2012
-milioane lei-
Grad de
Program trim. III 2012 Realizari trim. III 2012 realizare
trim.III 2012

% din % din % din % din


mil.lei PIB total mil.lei PIB total

PIB 607.300,0 607.300,0

VENITURI TOTALE 50.866,9 8,4 100,0 48.025,0 7,9 100,0 94,4%

Venituri curente 46.455,9 7,6 91,3 45.842,4 7,5 95,5 98,7%

Venituri fiscale 29.867,6 4,9 58,7 28.528,6 4,7 59,4 95,5%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din 8.348,1 1,4 16,4 7.973,0 1,3 16,6 95,5%
capital

Impozitul pe profit 2.484,8 0,4 4,9 2.422,5 0,4 5,0 97,5%


Impozitul pe salarii si venit 5.631,8 0,9 11,1 5.266,1 0,9 11,0 93,5%
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
231,5 0,0 0,5 284,4 0,0 0,6 122,9%
capital
Impozite si taxe pe proprietate 1.029,3 0,2 2,0 873,2 0,1 1,8 84,8%
Impozite si taxe pe bunuri si servicii 20.154,2 3,3 39,6 19.355,1 3,2 40,3 96,0%
TVA 13.619,3 2,2 26,8 12.540,8 2,1 26,1 92,1%
Accize 5.616,7 0,9 11,0 5.848,7 1,0 12,2 104,1%
Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 429,1 0,1 0,8 527,0 0,1 1,1 122,8%
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
489,1 0,1 1,0 438,6 0,1 0,9 89,7%
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile
241,6 0,0 0,5 243,2 0,0 0,5 100,6%
internationale (taxe vamale)
Alte impozite si taxe fiscale 94,4 0,0 0,2 84,2 0,0 0,2 89,2%
Contributii de asigurari 12.725,0 2,1 25,0 12.802,0 2,1 26,7 100,6%
Venituri nefiscale 3.863,3 0,6 7,6 4.511,7 0,7 9,4 116,8%
Venituri din capital 282,9 0,0 0,6 257,9 0,0 0,5 91,2%
Donatii 155,4 0,0 0,3 84,7 0,0 0,2 54,5%
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si
3.972,7 0,7 7,8 1.913,3 0,3 4,0 48,2%
Prefinantare
Operatiuni financiare
Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) -73,2 0,0 -0,2

CHELTUIELI TOTALE 50.262,2 8,3 100,0 48.402,7 8,0 100,0 96,3%

Cheltuieli curente 44.663,7 7,4 88,9 44.495,7 7,3 91,9 99,6%


Cheltuieli de personal 10.858,6 1,8 21,6 10.464,1 1,7 21,6 96,4%
Bunuri si servicii 7.702,8 1,3 15,3 8.284,4 1,4 17,1 107,6%
Dobanzi 2.006,9 0,3 4,0 1.846,3 0,3 3,8 92,0%
Subventii 1.101,2 0,2 2,2 1.030,6 0,2 2,1 93,6%
Transferuri - Total 22.548,2 3,7 44,9 22.392,6 3,7 46,3 99,3%

388,4 0,1 0,8 275,4 0,0 0,6 70,9%


Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri 2.330,9 0,4 4,6 2.238,0 0,4 4,6 96,0%
Proiecte cu finantare din fonduri externe
2.540,7 0,4 5,1 2.885,1 0,5 6,0 113,6%
nerambursabile
Asistenta sociala 16.649,1 2,7 33,1 16.437,3 2,7 34,0 98,7%
Alte cheltuieli 639,1 0,1 1,3 556,8 0,1 1,2 87,1%
Cheltuieli aferente programelor cu
406,4 0,1 0,8 477,7 0,1 1,0 117,5%
finantare rambursabila
Fonduri de rezerve 39,6 0,0 0,1
Cheltuieli de capital 5.598,4 0,9 11,1 3.970,7 0,7 8,2 70,9%
Operatiuni financiare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
-63,7 0,0 -0,1
anul curent **)

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) 604,7 0,10 -377,7 -0,06 -62,5%


Anexa nr. 3

Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat

-milioane lei-
Grad de
Program 2012 Program 2012 Trimestrul III Trimestrul III Execuie
Indicator realizare trim.III
iniial actualizat iniial actualizat trimestrul III
2012

Buget de stat 16.384,0 17.151,3 4.225,5 4.631,8 4.569,0 98,6%


Bugetul asigurrilor sociale de stat 127,7 133,4 31,9 37,7 36,2 96,1%
Bugetul asigurrilor pentru omaj 75,7 80,5 18,7 21,1 20,5 97,4%
Bugetul Fondului Naional Unic de Asigurri Sociale de Sntate 132,1 134,4 32,8 32,8 34,2 104,1%
Bugetul general centralizat al unitilor administrativ teritoriale 16.110,4 16.552,9 4.229,5 4.314,0 4.116,4 95,4%
Bugetul instituiilor/activitilor finanate integral i/sau parial din
venituri proprii 6.738,4 6.769,8 1.664,4 1.764,4 1.633,7 92,6%
Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 234,4 225,4 58,7 56,8 54,1 95,3%
Total buget general consolidat 39.802,7 41.047,7 10.261,5 10.858,6 10.464,1 96,4%
Anexa nr. 4

CHELTUIELI DE PERSONAL 2012

BUGET DE STAT -mii lei-


Grad de
Program Program Program
Cod Program Execuie realizare
Denumirea ordonatorului principal de credite 2012 iniial actualizat
ind. 2012 iniial trimestrul III trim.III
actualizat trimestrul III trimestrul III
2012
A B 1 2 3 4 5 6=5/4*100

TOTAL din care: 16.384.018 17.151.278 4.225.528 4.631.781 4.568.982 98,6%


1 Administratia Prezidentiala 8.523 8.523 2.130 2.130 2.141 100,5%
2 Senatul Romaniei 60.602 62.602 11.819 11.819 12.122 102,6%
3 Camera Deputatilor 131.618 131.618 30.283 30.283 24.309 80,3%
4 Inalta Curte de Casatie si Justitie 52.289 53.733 13.600 13.600 12.967 95,3%
5 Curtea Constitutionala 9.631 9.781 2.560 2.635 2.441 92,6%
6 Consiliul Legislativ 4.135 4.171 1.050 1.050 1.078 102,7%
7 Curtea de Conturi 153.000 153.000 40.620 40.620 40.495 99,7%
8 Consiliul Concurentei 29.603 32.053 7.303 7.903 7.866 99,5%
9 Avocatul Poporului 3.872 4.372 968 1.083 1.083 100,0%
10 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor 9.711 10.051 2.400 2.570 2.552 99,3%
11 Consiliul National al Audiovizualului 6.221 6.397 1.578 1.587 1.674 105,5%
13 Secretariatul General al Guvernului 136.755 324.179 38.774 91.654 83.860 91,5%
14 Ministerul Afacerilor Externe 243.531 257.035 60.400 67.504 67.532 100,0%
15 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 240.310 61.750 63.647 16.207 16.221 100,1%
16 Ministerul Finantelor Publice 1.656.204 1.684.042 439.662 443.476 437.212 98,6%
17 Ministerul Justitiei 1.105.197 1.197.397 281.000 321.900 322.009 100,0%
18 Ministerul Apararii Nationale 3.263.768 3.481.243 837.308 897.661 884.811 98,6%
19 Ministerul Administratiei si Internelor 5.988.178 6.390.247 1.512.980 1.808.514 1.799.245 99,5%
20 Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 179.194 191.173 45.000 52.000 49.875 95,9%
22 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 301.057 311.679 75.264 80.443 80.836 100,5%
23 Ministerul Mediului si Padurilor 126.830 130.778 31.708 34.034 33.592 98,7%
24 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii 21.947 20.263 5.817 5.694 5.308 93,2%
25 Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 273.735 279.540 86.846 99.488 92.033 92,5%
26 Ministerul Sanatatii 187.407 190.708 49.000 49.000 48.490 99,0%
27 Ministerul Culturii si Patrimoniului National 21.496 15.336 5.374 3.351 3.341 99,7%
28 Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale 7.515 11.240 2.500 5.500 5.609 102,0%
29 Ministerul Public 516.372 557.272 129.800 140.616 149.388 106,2%
30 Agentia Nationala de Integritate 5.789 5.789 1.446 1.446 1.183 81,8%
31 Serviciul Roman de Informatii 726.892 764.892 184.025 200.935 200.671 99,9%
32 Serviciul de Informatii Externe 106.229 112.441 26.100 29.050 28.971 99,7%
33 Serviciul de Protectie si Paza 103.719 108.319 26.056 27.896 27.884 100,0%
34 Serviciul de Telecomunicatii Speciale 156.185 164.599 39.460 42.910 42.808 99,8%
35 Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de 65.062 65.331 21.659 20.125 16.445 81,7%
37 Academia Romana 126.365 130.742 31.336 32.910 33.626 102,2%
39 Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revolutionarilor din Decembrie 1989 1.123 1.123 280 280 270 96,5%
40 Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii 8.000 8.000 2.015 2.015 2.036 101,0%
41 Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de 5.750 5.750 1.430 1.430 1.461 102,2%
42 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 2.975 3.003 749 763 699 91,6%
46 Societatea Romana de Televiziune 63 63 21 21 17 83,0%
47 Consiliul Superior al Magistraturii 43.935 48.444 10.584 13.959 13.070 93,6%
48 Autoritatea Electorala Permanenta 5.590 5.770 1.450 1.453 1.453 100,0%
50 Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal 2.305 2.045 585 585 560 95,7%
51 Consiliul Economic si Social 1.957 1.925 500 500 331 66,1%
52 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 7.059 7.404 1.742 2.087 1.901 91,1%
53 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 11.979 11.873 2.990 2.979 3.212 107,8%
54 Ministerul Afacerilor Europene 17.870 17.550 4.418 4.418 4.295 97,2%
65 Ministerul Finantelor Publice-Actiuni Generale 246.470 106.032 89.291 13.697

La modificarea prevederilor anuale la titlul "Cheltuieli de personal" au fost avute n vedere urmtoarele acte normative:

Ordonana Guvernului nr.4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002


Hotararea Guvernului nr.142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei
publice locale din anul 2012
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012, Agantia Nationala pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara si Inspectoratul de Stat in Constructii au trecut din
subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului in subordinea Guvernului, finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012, Secretariatul de Stat pentru Culte a trecut din cadrul aparatului de lucru al Guvernului in subordinea
Ministerului Culturii i Patrimoniului Naional
Ordonana Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012