Sunteți pe pagina 1din 3

Redactarea a II-a -

Art. 2.3.7.9.

tele respective, dar minim EI 60.

Art. 2.3.7.10. (1)

Art. 2.3.7.3. E 30.


(2) Art. 2.3.7.1.
, ,

a. Art. 2.3.7.5. treb


Art. 2.4.1.2. Tabelului
5, dar minimum EI 60;
b. realizarea, la limita atriumului, a unor
0,50 m DH 60, precum

.
(3) La atriumurile neacoperite se
incen

2.3.8. i acoperi

2.3.8.1. ad

2.3.8.1.1. Prevederi generale

Art. 2.3.8.1.1.1.

(Figura 5).

Figura 5. Propagarea incendiilor de la

Art. 2.3.8.1.1.2. (1)


ta una din
Figura 6):
a)
E 30
38
Redactarea a II-a -

peretelui

de pano ;
b) este E 30
;
c) zone continui, cu
pe vertical
rezistente la foc minimum E 30 ,
planul
(2) Pentru
E 30
(Figura 7).

Figura 6. erii perimetrale


)

Figura 7.

(3)

copertine exterioare continui rezistente la foc minimum REI 30 (Figura 8),


de minimum 1,20

39
Redactarea a II-a -

Figura 8. Copertine continui

Art. 2.3.8.1.1.3. care nu


i ,
perimetrali trebuie s A1, A2-s1do, B-s1d0 sau B-s2d0.

Art. 2.3.8.1.1.4. (1) Art. 2.3.8.1.1.3.


B-s1d0 sau
B-s2d0
exterioare, , A1 sau
A2-s1d0 minimum 0,80 m

(2) B erimetral
alin. (1),
a)
foc A1 sau A2-s1d0
minimum 0,80 m
grosime cu a materialului utilizat la termoizo
;
b)
minimum 0,80 m
foc A1 sau A2-s1d0.

Art. 2.3.8.1.1.5. Produsele utilizate pentru finisajul exterior (inclusiv cele de izolare
l
A1 sau A2-s1d0.

Art. 2.3.8.1.1.6. la
foc normate.

40