Sunteți pe pagina 1din 3

Republica Moldova

CONSILIUL
MUNICIPAL BLI

DECIZIA

nr.
din 2017
Proiect

Cu privire la premierea persoanelor


cu funcie de demnitate public a
Primriei mun. Bli

n conformitate cu art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraia public local, art. 8 alin (3) din Legea RM nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul
de salarizare n sectorul bugetar, decizia Consiliului municipal Bli nr. 1/58 din 27.02.2014 Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului anual persoanelor care dein funcii
de demnitate public din cadrul Primriei mun. Bli cu modificrile i completrile ulterioare,
Procesul-verbal nr. 1 din 24.02.2017 al edinei Comisiei de evaluare a performanelor colective a
persoanelor care dein funcii de demnitate public din cadrul primriei municipiului Bli, -

Consiliul municipal Bli DECIDE:

1. Se acord persoanelor care dein funcie de demnitate public n Primria municipiului Bli, dlui
Renato Usati, primar, dlui Igor eremet, dlui Leonid Babii i dnei Lilia Sava, viceprimari ai
municipiului Bli premiul anual n mrime de 3 salarii lunare.
2. Premiul va fi achitat n limita a 30% din veniturile (cu excepia transferurilor i granturilor)
obinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul 2016, din contul i n limita
bugetului rectificat pentru anul 2017, pentru perioada efectiv lucrat n anul 2016.
3. Controlul asupra executrii prezentei decizii se pune n sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activiti economico-financiare.

Preedintele edinei a III-a


ordinar a Consiliului mun. Bli

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului mun. Bli Irina Serdiuc