Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la Tehnici poligrafice


Profesori Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


1. Imprimarea se poate realiza pe suporturi diferite. 10puncte
a. Enunţaţi suporturile de imprimare cunoscute.
b. Precizaţi trei parametri de calitate, ai suportului de imprimare.
c. Descrieţi pregătirea suportului de imprimare.
2. Maşinile de tipar ofset cu hârtie în bobină pot avea în componenţă dispozitive de uscare
a benzii de hârtie imprimată. 10 puncte
a. Specificaţi tipurile de cerneală utilizate la imprimare funcţie de utilizarea dispozitivului
de uscare pe maşina pe care se imprimă tirajul.
b. Precizaţi patru tipuri de dispozitive de uscare în funcţie de principiul de funcţionare.
c. Enumeraţi două operaţii la care este supusă banda de hârtie după uscarea forţată şi
rolul lor.
3. Pentru asigurarea calităţii tiparului şi finisării producţiei poligrafice, la realizarea montajului,
sunt utilizate semnele de control. 10 puncte
a. Clasificaţi semnele de control.
b. Enumeraţi semnele tehnologice.
c. Descrieţi rolul semnului de automat.

SUBIECTUL II (30 puncte)


1. Alcătuiţi un eseu cu titlul ,,Defecţiuni ale procesului de imprimare la tiparul ofset ‘’după
următoarea stuctură de idei : 14 puncte
a. Enumerarea celor mai importante defecţiuni.
b. Precizarea cauzelor care conduc la apariţia acestora.
c. Explicarea modalităţilor de remediere pentru tiparul neuniform.
2. 16puncte
Viteza de imprimare a maşinii are 20 000rotaţii/oră, lucrarea are 8 coliţe, pe cilindrul portformă
intră 4 coliţe ale lucrării:
a. Determinaţi numărul de deruloare(bobine) necesare pentru executarea lucrării
b. Determinaţi numărul de ore necesare pentru executarea lucrării de tiraj de
240 000 exemplare
c. Lucrarea are nevoie de 2 falţuri în cruce. Indicaţi aparatele care vor executa aceste operaţii.
d. Indicaţi dispozitivele care permit schimbarea direcţiei de deplasare a benzii de hârtie
e. Precizaţi ce operaţie trebuie aplicată asupra benzii de hârtie, pentru a fi finisate separat
cele două exemplare.

Probă scrisă la Tehnici poligrafice Profesori Varianta 5


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a


activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la Tehnici poligrafice Profesori Varianta 5


2