Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I

FARMACIE
AGENIA NAIONAL PENTRU TIIN, TEHNOLOGIE
I
,,Carol Davila
BUCURETI Str. Dionisie Lupu 37
Bucureti
Universitatea de Medicin i Farmacie 020021
,,Carol Davila
Tel: (4021) 318. 07.
Bucureti dispune dn bu
RECTORAT 27
(4021) 318. 07.
18
Fax:(4021) 318. 07.
30.
Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice i de cercetare din Universitatea de Medicin i Farmacie
Carol Davila Bucureti
( aprobat n Senatul Universitii)

Capitolul I
Dispoziii generale

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de


cercetare n U.M.F. Carol Davila Bucureti este elaborat n conformitate cu
prevederile Legii nr.1/2011, Hotararea de Guvern nr. 457/2011 privind aprobarea
Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare
vacante din nvmntul superior, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
371/26.05.2011, partea I, Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6560/20.12.2012 privind aprobarea
standardelor minimale necesare i obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
nvmntul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare i a atestatului de
abilitare, pentru domeniile tiinifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1
Matematic i tiine ale naturii, P2 tiine inginereti i P3 tiine biomedicale, din
cadrul Consiliului Naional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor
Universitare i cu Carta Universitar.

Art. 1 (1) - Pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare din nvamntul


superior pot candida numai persoane care ndeplinesc standardele minime i obligatorii
pentru nscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice i de cercetare din
nvamntul superior, aprobate prin Ordin al Ministrului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) si art. 295 alin. (1) din Legea
educaiei naionale nr. 1/2011, denumite n continuare standarde minimale naionale
(art.1/alin. 1 din M-C).
(2) - Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante n
U.M.F. Carol Davila Bucureti prevede standarde minime de ocupare a posturilor
didactice i de cercetare pentru urmatoarele funcii didactice i de cercetare:
asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat
ef de lucrri/lector universitar
confereniar universitar
profesor universitar
asistent de cercetare angajat pe perioad nedeterminat
cercetator tiintific
cercettor tiinific gr. III
cercettor tiinific gr. II
cercettor tiinific gr. I (art. 1/alin. 2 din M-C)
(3) Standardele aferente funciilor prevazute la alin. (2) sunt cerine minime i
obligatorii pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea funciilor respective i sunt
denumite n continuare standardele universitii (art. 1/alin. 3 din M-C).
(4) Metodologia i standardele proprii ale U.M.F. Carol Davila Bucureti sunt
stabilite de ctre Consiliul de Administraie, n conformitate cu actele normative
antemenionate i aprobate de Senatul Universitii. Standardele U.M.F. Carol Davila
nu pot deroga de la standardele minimale naionale definite la alin. (1), aprobate
prin Ordin al Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, potrivit art.
219 alin. (1) lit. a din Legea 1/2011. Standardele U.M.F. Carol Davila sunt
superioare sau egale standardelor minimale nationale, aprobate prin Ordin al
Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului nr. 6560/20.12.2012 (art.
1/alin. 4 din M-C).
(5) U.M.F. Carol Davila Bucureti nu poate stabili prin metodologia
proprie sau prin alte documente echivalarea ndeplinirii de ctre un candidat a
standardelor minimale naionale prevazute la alin. (1) prin standarde, criterii sau
indicatori diferii de cei prevzui de standardele minimale naionale, aprobate prin
Ordin al Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, potrivit art. 219
alin. (1) lit. a din Legea 1/2011 (art. 1/alin. 5 din M-C).
(6) Ocuparea posturilor didactice i de cercetare pe perioad nedeterminat n
U.M.F. Carol Davila Bucureti se realizeaz numai prin concurs public, organizat de
Rectoratul U.M.F. Carol Davila Bucureti, n conformitate cu Metodologia proprie de
concurs i toate reglementrile legale n vigoare (art. 8 din M-C).

Art. 2 (1) Anunul privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice i
de cercetare n U.M.F. Carol Davila Bucureti se public cu cel puin 2 luni naintea
desfurrii primei probe de concurs, la loc vizibil, pe pagina principala a site-ului web a
U.M.F. Carol Davila, pe un site web specializat administrat de MECTS, n Monitorul
Oficial al Romaniei, partea a III-a i in ziarul Viata Medicala. Pagina web a concursului
de pe site-ul U.M.F. Carol Davila Bucureti prezint informatiile complete despre
concurs, ca si informatiile de pe site-ul specializat administrat de MECTS (art. 3/alin. 1
din M-C).
(2) Pe pagina web a concursului, vor fi publicate n termenul prevazut la alin. (1)
urmtoarele informaii (art. 3/alin. 5 din M-C):
a. descrierea postului scos la concurs;
b. atribuiile/activitile aferente postului scos la concurs, incluznd norma didactic
i tipurile de activiti incluse n norma didactic i, respectiv, norma de cercetare;
c. salariul minim de ncadrare a postului n momentul angajrii;
d. calendarul concursului;
e. tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susinute de
candidai (inclusiv a prelegerilor i cursurilor) i bibliografia aferent;
f. descrierea procedurii de concurs;
g. lista complet a documentelor pe care candidaii trebuie s le includ n dosarul
de concurs;
h. adresa la care trebuie depus dosarul de concurs (Rectoratul U.M.F. Carol Davila
Bucureti, Str. Dionisie Lupu, nr.37, sector 1, Bucureti).
(3) Anunurile referitoare la posturile de confereniar universitar, profesor
universitar, cercettor tiintific gr. II i I vor fi publicate i n limba englez.

Art. 3 (1) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare din U.M.F.
Carol Davila Bucureti are caracter deschis. La concurs pot participa persoanele care
ndeplinesc condiiile de nscriere n temeiul legii, fr nici o discriminare legat de sex,
origine etnic sau social, cetaenie, religie sau credin, dizabiliti, opinii politice,
condiie social sau economic. Metodologia de concurs nu poate face referire la
vechimea candidatului, iar descrierea postului scos la concurs nu limitezeaz numrul
candidailor.
(2) nscrierea la concurs ncepe n ziua publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a-III-a a postului scos la concurs i se ncheie cu 15 zile calendaristice
naintea desfurrii primei probe de concurs.
(3) Pe site-ul web al U.M.F. Carol Davila Bucureti vor fi publicate, pentru
fiecare dintre candidaii nscrii, cu respectarea legii privind protecia datelor cu caracter
personal, cel mai trziu n termen de 5 zile lucratoare de la data limit pentru nscrierea la
concurs, urmtoarele:
a. Curriculum vitae;
b. Fia de verificare a ndeplinirii standardelor minimale ntocmit i completat
personal de ctre candidat (art. 4, 5 din M-C).

Art. 4 (1) n procedura de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare din
U.M.F. Carol Davila Bucureti se consider a fi implicate persoanele care (art. 6/alin.
1 si 2 din M-C):
a. particip n procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;
b. sunt membri sau membri supleani ai comisiei de concurs;
c. sunt implicate n decizii de evaluare profesional sau administrativ n
cadrul concursului;
d. sunt implicate n soluionarea contestaiilor.
(2) Nu pot fi implicate n procedura de concurs persoanele care :
a. sunt soi, afini i rude pna la gr. III inclusiv, cu unul din candidai;
b. sunt angajate n aceeai instituie cu un candidat care deine o funcie de
conducere i sunt subordonate ierarhic candidatului;
c. sunt asociate cu un candidat n societi comerciale n care dein,
fiecare, pri sociale care reprezint cel puin 10% din capitalul
societii;
d. sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare n care un candidat
a avut calitatea de director de proiect n ultimii 5 ani anterior
concursului;
e. beneficiaz sau au beneficiat n ultimii 5 ani, anterior concursului, de
servicii sau foloase de orice natur din partea unui candidat.
(3) Membrii comisiei de concurs vor face o declaraie pe proprie rspundere
referitoare la conflictul de interese.

Art. 5 n situaia n care un candidat deine elemente care pot demonstra obiectiv,
conform legii, nerespectarea procedurilor legale de concurs, acesta poate formula
contestaie n termen de 5 zile lucrtoare de la comunicarea rezultatului. Contestaia se
formeaz n scris, se nregistreaz la Registratura Rectoratului U.M.F. Carol Davila
Bucureti i se solutioneaz n termen de 3 zile lucratoare de la depunere, de ctre
comisia de concurs. Rezultatul analizei contestaiei se nmaneaz, n scris, candidatului,
n termenul menionat. Hotrrea comisiei de concurs privind contestaia este definitiv
(art. 1/alin. 7 din M-C).

Art. 6 Nerespectarea prevederilor Metodologiei proprii de concurs a U.M.F. Carol


Davila Bucureti de ctre persoanele cu atribuii n organizarea i desfurarea
concursurilor constituie abatere disciplinar i se sanctioneaz n conformitate cu
prevederile Legii nr.1/2011 precum i a altor prevederi legale n vigoare, dup caz (art.
1/alin. 8 din M-C).

Art. 7 n U.M.F. Carol Davila Bucureti, n situaia n care, n urma ctigrii unui
concurs de ctre un candidat, una sau mai multe persoane urmeaz s se afle ntr-o
situaie de incompatibilitate conf. art. 295, alin. 4 din Legea nr. 1/2011, numirea pe post i
acordarea titlului universitar sau al gradului profesional de cercetare poate avea loc numai
dup soluionarea situaiei/situaiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluionare a
situaiei de incompatibilitate se comunic Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului
i Sportului, n termen de 2 zile lucrtoare de la soluionare (art. 7 din M-C).

CAPITOLUL II
Reglementri specifice privind Concursurile de ocupare a posturilor didactice i de
cercetare n U.M.F. Carol Davila Bucureti

Art. 8 n U.M.F. Carol Davila Bucureti ocuparea posturilor didactice sau de cercetare
pe perioad neterminat se realizeaz numai prin concurs public n conformitate cu Legea
nr. 1/2011, Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de
cercetare vacante din nvmntul superior, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 371/26.05.2011, partea I, cu Ordinul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului nr. 6560 din 20 decembrie 2012, privind aprobarea standardelor minimale
necesare i obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din nvmntul superior i a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 890 din 27.12.2012; standardele minimale necesare i obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din nvmntul superior i a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare sunt prevzute n anexele 1-35, publicate n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 890 bis; precum i cu Metodologia proprie de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior a U.M.F.
Carol Davila Bucureti i cu respectarea prevederilor Legii 1/2011 (art. 8 din M-C).

Art. 9 (1) U.M.F. Carol Davila Bucureti organizeaza concurs pentru ocuparea unui
post didactic sau de cercetare numai daca acesta este declarat vacant.
(2) Un post se consider vacant dac este prevazut astfel n statul de funcii al
Departamentului/Clinicii sau Disciplinei, ntocmit anual, cu 30 de zile naintea nceperii
anului universitar sau dac este vacantat pe parcursul anului universitar.
(3) Postul se vacanteaz printr-una din urmatoarele modaliti:
a. prin ncetarea contractului de munca, conform legii;
b. prin transferul persoanei care ocup postul pe un alt post din cadrul
U.M.F. Carol Davila Bucureti, ca urmare a ctigrii unui concurs.
(4) Posturile didactice si de cercetare n U.M.F. Carol Davila Bucureti nu pot
fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat ntr-un post didactic/de cercetare
de rang superior (art. 9/alin. 1, 2, 3 i 4 din M-C).

Art. 10 (1) Concursul pentru ocuparea pe perioad nedeterminat a unui post didactic sau
de cercetare poate fi organizat numai dup publicarea de ctre MECTS a postului scos la
concurs n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a.
(2) Propunerea de organizare a Concursului pentru ocuparea unui post vacant se
face de ctre Directorul Departamentului sau Conducatorul colii Doctorale n structura
cruia se afl postul, prin referat avizat de ctre Consiliul Departamentului/colii
Doctorale i de ctre Consiliul Facultii. Propunerea se adreseaz Decanatului Facultii.
(3) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobat de Decan
i naintat Consiliului de Administratie n vederea aprobrii, conform articolului 213,
alin. (13), lit. c) din Legea nr. 1/2011.
(4) n vederea publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, U.M.F.
Carol Davila Bucureti transmite MECTS urmtoarele documente :
a. lista posturilor propuse pentru scoaterea la concurs i structura acestora,
semnat de Rectorul U.M.F. Carol Davila Bucureti i tampilat cu
tampila instituiei;
b. extrasul din statul de funcii care conine posturile scoase la concurs, semnat
de Rectorul U.M.F. Carol Davila Bucureti, de Decanul Facultii i de
Directorul de Department sau Conducatorul colii Doctorale;
c. n cazul posturilor didactice, declaraia pe proprie rspundere a Rectorului
UMF Carol Davila Bucureti prin care acesta atest c toate posturile
didactice propuse a fi scoase la concurs sunt n structura disciplinelor din
planurile de nvmnt al specializarilor/programelor de studii legal
nfiinate, inclusiv ca form de nvmnt i localitatea de desfurare;
d. o copie a Metodologiei proprii de organizare i desfurare a concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice/de cercetare n U.M.F. Carol Davila
Bucureti.
(5) Transmiterea ctre MECTS a solicitrii n vederea publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei a posturilor scoase la concurs se face n primele 30 de zile
calendaristice de la nceperea fiecrui semestru al anului universitar, urmnd ca MECTS
s verifice structura posturilor n raport cu prevederile legale.
(6) Declanarea procedurilor de concurs poate fi demarat doar dup publicarea n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs. (art. 10 integral
din M-C.)

Art. 11 Condiiile pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcii didactice
sunt urmtoarele :
(1) Pentru funcia de asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat sunt
necesare cumulativ (art. 11/alin. 6 din M-C):
a. deinerea diplomei de Doctor n Medicin/Medicin Dentar/Farmacie;
b. ndeplinirea standardelor minime de ocupare a posturilor didactice,
specifice funciei didactice de asistent universitar angajat pe perioad
nedeterminat, precizate n Metodologia proprie a U.M.F. Carol Davila
Bucureti (Anexa I);
c. deinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist rezident sau a unui
titlu medical superior n specialitatea postului pentru care candideaz.
(2) Pentru funcia de ef de lucrri/lector universitar sunt necesare cumulativ (art.
11/alin. 6 din M-C):
a. deinerea diplomei de Doctor n Medicin/Medicin Dentar/Farmacie;
b. ndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice,
specifice funciei didactice de ef de lucrri/lector universitar precizate
n Metodologia proprie a U.M.F. Carol Davila Bucureti (Anexa I);
c. deinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist specialist n
specialitatea postului pentru care candideaz.
(3) Pentru funcia de confereniar universitar sunt necesare cumulative (art.
11/alin. 6 din M-C):
a. deinerea diplomei de Doctor n Medicin/Medicin Dentar/Farmacie;
b. ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a posturilor
didactice, specifice funciei didactice de confereniar universitar
aprobate prin Ordin al Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului, potrivit art. 219, alin. (1), lit. a din Legea nr.1/2011;
c. ndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice,
specifice funciei didactice de confereniar universitar prevazute n
Metodologia proprie a U.M.F. Carol Davila Bucureti (Anexa I) care
trebuie s fie superioare sau egale standardelor minimale naionale
aprobate prin Ordinul Ministrului, Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului, conform art. 219, alin.(1), lit. a din Legea 1/2011;
d. deinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist specialist n
specialitatea postului pentru care candideaz.
(4) Pentru funcia de profesor universitar sunt necesare cumulative (art. 11/alin. 6
din M-C):
a. deinerea titlului de Doctor n Medicin/Medicin Dentar/Farmacie;
b. ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a posturilor
didactice, specific funciei didactice de profesor universitar, aprobate
prin Ordin al Ministrului, Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului, potrivit art. 219, alin. (1), lit. a din Legea nr. 1/2011;
c. ndeplinirea standardelor minimale de ocupare a postului didactic de
profesor prevazute n Metodologie proprie de concurs a U.M.F. Carol
Davila Bucureti (Anexa I). Aceste standarde trebuie s fie superioare
sau egale standardelor minimale naionale aprobate prin Ordinul
Ministrului, Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului potrivit art.
219, alin.(1), lit. a din Legea nr.1/2011;
d. deinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist primar n
specialitatea postului scos la concurs.
(5) Prevederile prezentului articol, cuprinse la alin. 1 i 2 lit.c, alin 3 i 4 lit.d, se
refer la posturile didactice care au corespondent n reeaua Ministerului Sntii. Sunt
exceptate de la aceste prevederi posturile de la disciplinele care nu au corespondent n
reeaua Ministerului Sntii i cele de la disciplinele preclinice. (art. 11/alin. 6 din
M-C).

Art. 12 Pentru nscrierea la Concursul pentru ocuparea unei funcii de cercetare n U.M.F.
Carol Davila Bucureti este necesar ndeplinirea condiiilor prevazute de Legea nr.
31/2003 privind Statutul personalului de cercetare i dezvoltare i Legea nr. 1/2011,
astfel:
a. pentru posturile pe perioad nedeterminat deinerea diplomei de doctor, conform
art. 294, alin. (1) din Legea nr. 1/2011;
b. ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a posturilor de cercetare,
specific funciei, prevazute n Metodologia proprie a U.M.F. Carol Davila
Bucureti, conform art. 1 (art . 12 din M-C).

Art. 13 (1) n vederea nscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de
cercetare n U.M.F. Carol Davila Bucureti, candidatul va ntocmi un dosar care va
conine urmtoarele documente (art. 13 din M-C):
a. cererea de nscriere la concurs semnat de ctre candidat, care include i o
declaraie pe proprie rspundere privind veridicitatea informaiilor prezentate n
dosar;
b. propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului att din punct de
vedere didactic, n cazul posturilor didactice, ct i din punctul de vedere al
activitilor de cercetare tiinific; propunerea se redacteaz de ctre candidat pe
maximum 10 pagini i este unul din principalele criterii de departajare;
c. curriculum vitae, n format tiprit i electronic;
d. lista de lucrri a candidatului n format tiprit i n format electronic;
e. fia de verificare a ndeplinirii standardelor U.M.F. Carol Davila Bucureti de
prezentare la concurs, al crei format standard este prevazut n actuala
Metodologie proprie (Anexa II), completat i semnat de ctre candidat, inclusiv
n format electronic;
f. copia legalizat a diplomei de doctor i n cazul n care diploma de doctor
original nu este recunoscut n Romnia atestatul de recunoatere sau
echivalare a acesteia;
g. rezumatul tezei de doctorat sau, dupa caz, a tezei de abilitare, n limba romna i
ntr-o limb de circulaie internaional, pe maximum 1 pagin;
h. declaraie pe proprie rspundere a candidatului care indic situaiile de
incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011, n care s-ar afla n cazul
ctigrii concursului, sau lipsa acestor situaii de incompatibilitate;
i. copii legalizate care atest deinerea titlurilor medicale/farmaceutice aferente
postului pentru care candideaz, recunoscute n Romnia;
j. copii ale altor diplome care atest studiile candidatului;
k. copia crii de identitate/paaportului sau a unui document echivalent acestora;
l. copie de pe documentele care atest schimbarea numelui n cazul n care
candidatul i-a schimbat numele (certificat de cstorie, actul juridic care atest
schimbarea numelui);
m. maximum 10 publicaii, brevete sau alte lucrri ale candidatului, n format
electronic, selecionate de acesta i considerate a fi cele mai relevante pentru
realizrile profesionale proprii;
(2) n cazul n care lucrrile candidatului nu sunt n format electronic se accept
extrase oficiale din reviste, publicaii n care au fost publicate sau un exemplar al
crilor publicate ale candidatului.

Art. 14 Curriculum vitae al candidatului trebuie s includ:


a) informaii despre studiile efectuate i diplomele obinute;
b) informaii despre experiena profesional i locurile de munc relevante;
c) informaii despre proiectele de cercetare dezvoltare pe care le-a condus ca
director de proiect i granturile obinute, indicndu-se pentru fiecare sursa
de finanare, volumul finanrii i principalele publicaii sau brevete
rezultate;
d) informaii despre premii sau alte elemente de recunoatere a contribuiilor
tiintifice ale candidatului.

Art. 15 Lista complet de lucrri a candidatului va fi structurat astfel (art. 15 din M-C):
a) lista celor maximum 10 lucrri considerate de candidat a fi cele mai
relevante pentru realizrile profesionale proprii, incluse n format
electronic n dosar;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevetele de invenii i alte titluri de proprietate industrial;
d) cri i capitole din cri;
e) articole/studii in extenso publicate n reviste cotate ISI, indexate PubMed
sau alte BDI, CNCSIS;
f) publicaii in extenso, aparute n lucrri ale principalelor conferine
internaionale de specialitate i rezumate ale lucrrilor prezentate la
conferine internaionale de specialitate, publicate n reviste cotate ISI;
g) alte lucrri i contribuii tiinifice.

Art. 16 (1) Candidaii la posturile de confereniar universitar sau CS gr. II trebuie s


includa n dosarul de concurs cel puin 3 nume si adrese de contact ale unor personaliti
din domeniu din afara U.M.F. Carol Davila Bucureti din ara i/sau strintate
care au acceptat s elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitile profesionale
ale candidatului.
(2) Candidaii la posturile de profesor universitar sau CS gr. I trebuie sa includ
n dosarul de concurs cel puin 3 nume i adrese de contact ale unor personaliti din
domeniul respectiv din strintate, care au acceptat s elaboreze scrisori de recomandare
privitoare la calitile profesionale ale candidatului ( art. 17 din M-C).

Art.17 (1) Dosarul de concurs este constituit de ctre candidat i se depune la


Secretariatul Rectoratului U.M.F. Carol Davila Bucureti (specificat i pe pagina de
web a concursului) direct sau prin intermediul serviciilor potale sau de curierat care
permit confirmarea primirii.
(2) Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs ncepand cu
data ncheierii procesului de depunere a dosarelor de concurs dar nu mai trziu de 5 zile
lucrtoare naintea desfurrii primei probe a concursului (art. 16 din M-C).

Art. 18 (1) ndeplinirea de ctre candidai a condiiilor legale de prezentare la concurs


este certificat prin avizul Compartimentelor juridic i Secretariatul General al U.M.F.
Carol Davila Bucureti, pe baza verificrii informaiilor din fia de verificare a
ndeplinirii standardelor U.M.F. Carol Davila Bucureti prevazuta la art. 13, alin. (1),
lit.e i a celorlalte documente necesare nscrierii la concurs. Avizul se comunic
candidailor la Avizierul Rectoratului U.M.F. Carol Davila Bucureti n maximum 48
ore de la emiterea sa dar nu cu mai puin de 5 zile lucrtoare naintea desfurrii primei
probe a concursului (art. 18 din M-C).
(2) Certificarea ndeplinirii condiiilor legale de prezentare la concurs d dreptul
candidatului s participe la probele concursului, conform planificrii afiate la avizierul
Rectoratului/Decanatelor Facultilor U.M.F. Carol Davila Bucureti i pe pagina web a
U.M.F. Carol Davila Bucureti.

Art. 19 (1) Stabilirea componenei comisiei de concurs se face dup publicarea anunului
de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.
(2) Consiliul Departamentului sau al colii Doctorale n structura cruia se afl
postul face propuneri pentru componena nominal a comisiei de concurs, pe care o
nainteaz Decanului Facultii.
(3) Componena comisiei de concurs este propus de Decanul Facultii pe baza
propunerilor prevazute la alin. (2) i este avizat de Consiliul Facultii/colii Doctorale.
(4) Componena nominal a comisiilor de concurs nsoit de avizul Consiliului
Facultii/colii doctorale este transmis Senatului U.M.F. Carol Davila Bucureti i
supus aprobrii acestuia.
(5) n urma aprobrii de ctre Senatul U.M.F. Carol Davila Bucureti, comisiile
de concurs sunt numite prin Decizia Rectorului U.M.F. Carol Davila Bucureti.
(6) In termen de 2 zile lucrtoare de la emiterea Deciziei Rectorului, aceasta
(decizia) este transmis MECTS, iar componena nominal a comisiilor de concurs este
publicat pe pagina web a U.M.F. Carol Davila Bucureti.
(7) n cazul posturilor de confereniar universitar, profesor universitar, CS gr.II i
gr. I componena comisiilor este publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-
a. n cazul posturilor din nvamntul superior din sistemul Aprrii Naionale, Ordine
Public i Securitate naional, Decizia Rectorului U.M.F.Carol Davila Bucureti este
transmis i structurilor cu atribuii n domeniu (art. 22 din M-C).

Art. 20 (1) Comisiile de concurs sunt formate din 5 membri, incluznd preedintele
acestora, specialiti n domeniul postului scos la concurs sau din domenii apropiate.
(2) Membrii comisiei de concurs pot fi din interiorul sau din afara U.M.F.
Carol Davila Bucureti, din ar sau din strintate.
(3) Pentru ocuparea unui post de confereniar universitar, profesor universitar,
cercettor tiinific gradul I sau cercettor tiinific gradul II, cel puin 3 membri ai
comisiei trebuie s fie din afara U.M.F. Carol Davila Bucureti, din ar sau din
strintate.
(4) Membrii Comisiei de concurs trebuie s aib un titlu didactic sau de
cercetare superior sau cel puin egal cu cel al postului scos la concurs iar pentru membrii
din strinatate s ndeplineasc standardele U.M.F. Carol Davila Bucureti
corespunzatoare postului scos la concurs, prevazute n actuala Metodologie proprie.
(5) n scopul exclusiv al participrii n comisia de concurs, echivalarea titlurilor
didactice sau de cercetare ale membrilor din strinatate cu titluri didactice ori de cercetare
din ar se face prin aprobarea de ctre Senatul U.M.F. Carol Davila Bucureti a
componenei nominale a comisiei.
(6) Componena comisiei de concurs poate include membri supleani, numii
dup aceeai procedur ca i membri titulari.
(7) n cazul indisponibilitii participrii unui membru titular la lucrrile
Comisiei, acesta va fi nlocuit de membrul supleant.
(8) Lucrrile Comisiei de concurs sunt conduse de Preedintele comisiei.
(9) Preedintele comisiei de concurs poate fi un membru al consiliului
departamentului, respectiv consiliului facultii, delegat n acest scop prin votul
consiliului respectiv.
(10) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor
acesteia; o decizie a comisiei este valid dac a ntrunit votul a cel puin 3 membri ai
comisiei (art. 23 din M-C).

Art. 21 (1) Concursurile se deruleaz n cel mult 45 zile de la ncheierea perioadei de


nscriere.
(2) Concursul const n evaluarea activitii tiinifice i a calitii didactice a
candidailor pentru posturile didactice.
(3) Comisia de concurs evalueaz candidatul din perspectiva urmatoarelor
aspecte:
a) relevana i impactul rezultatelor tiinifice;
b) capacitatea candidatului de a ndruma studeni sau tineri cercettori;
c) competenele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevd
activiti didactice;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunotinele sale ctre mediu
medical/farmaceutic i de popularizare a propriilor rezultate tiinifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra n echip i eficiena colaborrilor
tiinifice ale acestuia, n funcie de specificul domeniului de activitate;
f) capacitatea de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experiena profesional a candidatului n alte instituii dect instituia care
a scos postul la concurs, respectiv U.M.F. Carol Davila Bucureti.
(4) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidailor i
nominalizeaz drept ctigtor al concursului, candidatul care a ntrunit cele mai bune
rezultate.
(5) La finele concursului, preedintele comisiei ntocmete un Raport asupra
concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de
concurs i cu respectarea ierarhiei candidailor decis de comisie.
(6) Raportul asupra concursului este aprobat prin Decizie a comisiei de concurs i
este semnat de fiecare membru al comisiei de concurs i de ctre preedintele acesteia.
(7) Consiliul Facultii analizeaz respectarea procedurilor stabilite prin
Metodologia proprie a U.M.F. Carol Davila Bucureti i acord sau nu avizul su
Raportului asupra concursului. Ierarhia candidailor stabilit de comisia de concurs nu
poate fi modificat de Consiliul Facultii.
(8) Senatul universitar analizeaz respectarea procedurilor stabilite prin
Metodologia proprie a U.M.F. Carol Davila Bucureti i aprob sau nu Raportul asupra
concursului. Ierarhia candidailor stabilit de Comisia de concurs nu poate fi modificat
de Senatul U.M.F. Carol Davila Bucureti.
(9) Rezultatele concursului se public pe pagina web a Concursului n termen de
2 zile lucrtoare de la finalizarea concursului (art. 20 i 24 din M-C).

Art. 22 (1) Numirea pe post i acordarea titlului universitar aferent de ctre U.M.F.
Carol Davila Bucureti, n urma validrii concursului de ctre Senat, se face prin
Decizia Rectorului i intr n vigoare ncepnd cu semestrul urmtor desfurrii
concursului.
(2) Pentru posturile didactice, Decizia de numire i de acordare a titlului
universitar aferent de ctre U.M.F. Carol Davila Bucureti mpreun cu Raportul de
concurs se trimite MECTS i CNATDCU n termen de 2 zile lucrtoare de la emiterea
deciziei de numire.
(3) Numirile pentru posturile de nvmnt superior din sistemul de aprare,
ordine public i securitate naionala se fac potrivit reglementrilor specifice, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 (art. 25 din M-C).

Art. 23 (1) Pentru posturile de cercetare se aplic prevederile Legii nr. 319/2003, prin
excepie de la art. 23 alin. (1) i art. 24 alin. (1) din Metodologia cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 371/26.05.2011, partea I.
(2) n U.M.F. Carol Davila Bucureti, n vederea desfurrii concursurilor
pentru posturile de cercetare, atribuiile prevzute de Legea nr. 319/2003 se ndeplinesc
astfel :
a) cele prevzute pentru Consiliul tiinific al unitii de cercetare, de ctre
Consiliile Facultilor din U.M.F. Carol Davila Bucureti;
b) cele prevzute pentru Consiliul de administraie al instituiei de cercetare,
de ctre Senatul U.M.F. Carol Davila Bucureti;
c) cele prevzute pentru secretarul tiintific sau directorul tiintific al unitii
de cercetare, de ctre Directorul Departamentului/Conducatorul colii
Doctorale a U.M.F. Carol Davila Bucureti, Decan sau Prodecan (art.
26 din M-C).

Art. 24 n cazul n care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat
pe parcursul aceluiai semestru, cu respectarea integral a procedurii de concurs
prevzut n Metodologia proprie a U.M.F. Carol Davila Bucureti (art. 27 din M-C).

Art. 25 Rectoratul U.M.F. Carol Davila Bucureti ntocmete anual, pn cel trziu la
data de 1 septembrie, un Raport anual cu privire la organizarea, desfurarea i finalizarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare n U.M.F. Carol
Davila Bucureti. Raportul este trimis pentru notificare MECTS i CNATDCU (art. 29
alin (1) din M-C).

Anexa I

A. Criteriile minimale pentru nscrierea la concursul de ocupare a posturilor


didactice n UMF Carol Davila Bucureti

1. Pentru postul de asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat:

(1) Titlul de medic/medic dentist/farmacist rezident n specialitatea postului pentru care


concureaz pentru disciplinele clinice cu corespondent n reeaua M.S., justificat prin
adeverina doveditoare sau Diploma de finalizare a studiilor universitare de licen
(pentru disciplinele preclinice sau fr corespondent n reeaua M.S.) *.
(2) Titlul de Doctor n medicin/ medicin dentar/farmacie n specialitatea pentru care
candideaz sau n specialitile nrudite;
(3) Dovada competenei lingvistice ntr-o limb de circulaie internaional (englez,
francez, german, spaniol) = atestatul de competen lingvistic valabil n limita a 2 ani
n raport cu data nscrierii la concurs i eliberat de Catedra de limbi strine a U.M.F.
Carol Davila Bucureti sau Certificatul TOEFL, JELTS, DALF valabil la data
nscrierii.

*
n nvmntul superior medical, candidaii la concursul pentru ocuparea postului de
asistent universitar trebuie s aib cel puin titlul de medic rezident. Fac excepie
posturile de la disciplinele care nu au corespondent n reeaua Ministerului Sntaii i
cele din disciplinele preclinice (Artic. 301, alin. (8) din Legea nr. 1/2011 si art. 11, alin.
(6) din Hotrrea de Guvern nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul
superior, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 371/26.05.2011, partea I).

2. Pentru postul de ef de lucrri angajat pe perioad nedeterminat:

(1) Titlul de Doctor (n Medicin/Medicin dentar/Farmacie sau alt specialitate, n


funcie de specificul postului pentru care concureaz).
(2) Titlul de medic/medic dentist/farmacist specialist n specialitile care au
corespondent n reeaua MS (pentru disciplinele clinice).
(3) Dovada competenei lingvistice ntr-o limb de circulaie internaional (englez,
francez, german, spaniol) = atestatul de competen lingvistic valabil n limita a 2 ani
n raport cu data nscrierii la concurs i eliberat de Catedra de limbi strine a U.M.F.
Carol Davila Bucureti sau Certificatul TOEFL, JELTS, DALF valabil la data
nscrierii.
(4) Calitatea de autor (prim autor/coautor) a unei cri (sau capitol) de specialitate (tratat,
monografie, etc) la o editur recunoscut sau la o editur internaional, n specialitatea
pentru care concureaz.
(5) A. Minimum 5 lucrri publicate in extenso n ultimii 5 ani n reviste cotate CNCSIS
(A sauB )sau n reviste internaionale cu IF, din care minimum 2 ca autor principal.
[ Echivalare : 1 articol publicat n reviste cu IF = 4 articole publicate n reviste naionale
cotate CNCSIS ].
SAU
B. Calitatea de deintor a cel puin 1 brevet de invenie/inovatie, atestat de OSIM
sau alt organism recunoscut de certificare a proprietii intelectuale/industrial.
(6) Membru n echipa a cel puin 1 proiect de cercetare dezvoltare naional obinut pe
baz de competiie (grant).

3. Pentru postul de confereniar universitar angajat pe perioad nedeterminat:

(1) Titlul de doctor (n Medicin/Medicin dentar/Farmacie sau alt specialitate, n


funcie de specificul postului pentru care concureaz).
(2) Titlul de medic/medic dentist/farmacist specialist n specialitile care au
corespondent n reeaua M.S.
(3) Dovada competenei lingvistice ntr-o limb de circulaie internaional (englez,
francez, german, spaniol) = atestatul de competen lingvistic valabil n limita a 2 ani
n raport cu data nscrierii la concurs i eliberat de Catedra de limbi strine a U.M.F.
Carol Davila Bucureti sau Certificatul TOEFL, JELTS, DALF valabil la data
nscrierii.
(4) ndeplinirea standardelor minimale necesare i obligatorii prevzute n Ordinul
MECTS nr. 6560/20.12.2012 i anume:
(a) 1 carte de specialitate sau cel puin 3 capitole ntr-un tratat (cu ISBN) n calitate de
autor/coautor (1 carte internaional = 3 cri naionale; 1 capitol n tratat internaional =
1 carte naional), n specialitatea pentru care concureaz .
(b) 3 articole in extenso n reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole n reviste cu
factor de impact) n calitate de autor principal, de la ultima promovare;
(c) Minimum 15 articole in extenso n reviste i volumele unor manifestri tiinifice
indexate ISI sau n alte BDI, din care 3 de la ultima promovare ( 1 articol ISI cu IF< 1 se
echivaleaz cu 3 articole n reviste indexate BDI, dar nu i invers; un articol ISI cu IF>1
se echivaleaz cu 5 articole n reviste indexate BDI, dar nu i invers;
(d) 3 articole publicate n rezumat n reviste i volumele unor manifestri tiinifice cu
ISBN sau ISSN, din care 1 n ultimii 5 ani;
(e) 2 granturi/proiecte, ctigate prin competiie (director/responsabil de proiect) din care
n unul ca responsabil de proiect.
(5) Pentru candidaii din afara nvmntului universitar evaluarea se va face pentru
activitatea din ultimii 5 ani.

4. Pentru postul de profesor universitar angajat pe perioada nedeterminat:

(1) Titlul de doctor (n Medicin/Medicin Dentar/Farmacie sau alt specialitate, n


funcie de specificul postului pentru care candideaz).
(2) Titlul de medic/medic dentist/farmacist primar n specialitile care au corespondent
n reeaua M.S.
(3) Dovada competenei lingvistice ntr-o limb de circulaie internaional (englez,
francez, german, spaniol) = atestatul de competen lingvistic valabil n limita a 2 ani
n raport cu data nscrierii la concurs i eliberat de Catedra de limbi strine a U.M.F.
Carol Davila Bucureti sau Certificatul TOEFL, JELTS, DALF valabil la data
nscrierii.
(4) ndeplinirea standardelor minimale necesare i obligatorii prevzute n Ordinul
MECTS nr. 6560/20.12.2012 i anume:
(a) 2 cri n specialitatea pentru care candideaz (din care una ca prim autor sau autor
unic) sau 6 capitole de specialitate n tratate, de la ultima promovare (1 carte
internaional = 3 cri naionale; 1 capitol n tratat internaional = 1 carte naional) .
(b) Minim 6 articole in extenso n reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole n reviste
cu factor de impact) n calitate de autor principal, de la ultima promovare;
(c) Minim 25 articole in extenso n reviste i volumele unor manifestri tiinifice
indexate ISI sau n alte BDI, din care 5 de la ultima promovare (1 articol ISI cu IF< 1 se
echivaleaz cu 3 articole n reviste indexate BDI, dar nu i invers; 1 articol ISI cu IF>1 se
echivaleaz cu 5 articole n reviste indexate BDI, dar nu i invers);
(d) Minimum 8 articole publicate n rezumat n reviste i volumele unor manifestri
tiinifice cu ISBN sau ISSN, din care 3 n ultimii 5 ani.
(e) Minim 3 granturi/proiecte ctigate prin competiie, din care n unul ca director de
proiect.
(5) Pentru candidaii din afara nvmntului universitar evaluarea se va face pentru
activitatea din ultimii 5 ani.

B. Desfurarea Concursurilor de ocupare a posturilor didactice n U.M.F. Carol


Davila Bucureti Bucureti i criteriile de evaluare specifice

I. Pentru postul de asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat:

1. Proba scris, cu durata de 3 ore, din tematica pe specialiti (medicale, chirurgicale, de


medicin dentar, farmaceutice), anunat mpreun cu bibliografia recomandat
cu cel puin 60 de zile naintea desfurrii concursului prin afiare pe site-ul
U.M.F. Carol Davila Bucureti i la Avizierul Rectoratului. Pentru disciplinele
preclinice sau fr corespondent n reeaua M.S., tematica i bibliografia vor fi
redactate la nivelul Disciplinei i dup avizarea de ctre Decanatul Facultii
vor fi publicate n aceleai condiii de timp la sediul Disciplinelor i pe site-ul
U.M.F. Carol Davila Bucureti.
Tipul probei: redacional, cu 10 subiecte formulate de Comisiile de concurs din
tematica anunat. Notarea este de la 1 la 10, pe baza unui barem redactat de
Comisiile de concurs pentru fiecare subiect i afiat dup ncheierea probei scrise.
Media minim de promovare: 7.
2. Proba clinic pe baza tematicii i a regulamentului de concurs al Ministerului
Sntii pentru examenul de medic specialist n specialitatea pentru care
concureaz.
Media minima de promovare: 7.
3. Proba didactic expunerea public n 15-20 minute a unui subiect formulat de
comisie din tematica de concurs i anunat candidatului cu 48 de ore naintea
desfurrii probei.
Media minim de promovare: 7.
4. Prelegerea public - prezentarea de ctre candidat a principalelor rezultate obinute, a
perspectivelor i obiectivelor de dezvoltare proprie n domeniul didactic i de
cercetare (prezentare public, de minimum 45 de minute, incluznd i rspunsuri
la ntrebrile Comisiei sau ale membrilor comunitii tiinifice care participa la
prezentare). Data, ora i locul de susinere a probei didactice i a prelegerii
publice a propunerii de dezvoltare a carierei didactice i de cercetare se vor afia
pe pagina de web a U.M.F. Carol Davila Bucureti.
Notarea: calificativ admis/respins.
5. Nota final va fi media aritmetic a probelor 1-3.

II. Pentru posturile de ef de lucrri angajat pe perioad nedeterminat:

1. Proba didactic: expunerea public n 20-30 minute a unui subiect formulat de


comisie din tematica de concurs i anunat candidatului cu 48 de ore naintea
desfurrii probei.
Notare: calificativ admis/respins.
2. Prelegerea public - prezentarea de ctre candidat a principalelor rezultate obinute, a
perspectivelor i obiectivelor de dezvoltare proprie n domeniul didactic i de
cercetare (prezentare public, de minimum 45 de minute, incluznd i rspunsuri la
ntrebrile Comisiei sau ale membrilor comunitii tiinifice care particip la
prezentare).
Notarea: calificativ admis/respins.
3. Analiza/evaluarea de ctre Comisie a candidatului privind activitatea didactic i de
cercetare pe baza criteriilor stabilite de Consiliul de Administraie i aprobate de
Senatul U.M.F. Carol Davila Bucureti.
4. Data, ora i locul de susinere a probei didactice i a prelegerii publice a propunerii
de dezvoltare a carierei didactice i de cercetare se vor afia pe pagina de web a U.M.F.
Carol Davila Bucureti.

III. Pentru posturile de confereniar universitar i profesor universitar angajat pe


perioada nedeterminat:

1. Proba didactic pentru candidaii care provin din afara nvmntului universitar.

Notare: calificativ admis/respins.


2. Prelegerea public - prezentarea de ctre candidat a principalelor rezultate
obinute, a perspectivelor i obiectivelor de dezvoltare proprie n domeniul
didactic i de cercetare (prezentare public, de minimum 45 de minute, incluznd
i rspunsuri la ntrebarile Comisiei sau ale membrilor comunitii tiinifice care
particip la prezentare).
Notarea: calificativ admis/respins.
3. Analiza/evaluarea de ctre Comisie a candidatului privind activitatea didactic i
de cercetare pe baza criteriilor stabilite de Consiliul de Administraie i aprobate
de Senatul U.M.F. Carol Davila Bucureti.
4. Data, ora i locul de susinere a probei didactice (pentru candidaii care provin din
afara nvmntului universitar) i a prelegerii publice a propunerii de dezvoltare
a carierei didactice i de cercetare se vor afia pe pagina de web a U.M.F. Carol
Davila Bucureti.

Anexa II

Fia de autoevaluare a candidatului i evaluare de ctre Comisiile de concurs pentru


ocuparea posturilor didactice n U.M.F. Carol Davila Bucureti