Sunteți pe pagina 1din 1

Etapa I Stabilirea obiectivelor generale si specifice

Etapa II Stabilirea activitatilor si actiunilor pentru realizarea obiectivelor


Etapa III Descrierea modului de organizare si functionare a sistemului de control managerial
Etapa IV Identificarea riscurilor si disfunctionalitatilor care pot afecta realizarea obiectivelor
Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial prin
Etapa V
raportarea la Codul Controlului Intern
Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informatii, a proceselor si modului de
Etapa VI
comunicare intre structurile entitatii si cu alte entitati
Etapa VII Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii actiunilor si activitatilor
Etapa Autoevaluarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice si imbunatatirea
VIII sistemului de control managerial
Elaborarea manualelor de proceduri pentru activitatile entitatii in directa corelatie cu
Etapa IX
fluxul de informatii prezentate
Etapa X Elaborarea programului de pregatire profesionala in domeniul controlului managerial