Sunteți pe pagina 1din 46
SOCIETATEA NATIONALA A CAILOR FERATE ROMANE INS TRUCTIA Nr, 306 INTRODUCERE Irie de tntetinere aol x euprinde 9 verfesrea woinleha flor, cre areca scp deseoperces [a imp 8 si- Mihm tet eare'ar putea si perclitoresigurnta circulate [tcl pnelor Se impart dups gravitatea lor tet cx Th categoria I intr, defectele care fac necessi sosterea M eeeT na seurt timp a nel (co ase de defect), sensu de convolonre reste de Viez8 pis Is ‘ve le stgoria Tl intel defetele care pot progress pink la spat aoed cesar. tinerea sub ervaie + cole 0 ef fete Ge eltre personas de line Sinele 86 VOF i EM Mien Ge cel"mnult 6 toni de Ja. descoperzes de INSTRUCTIA PENTRU DETERMINAREA DEFECTELOR $INELOR §1 PENTRU VERIFICAREA $INELOR IN CALE Ieeliee Atunel cid defectele progreseaa, sie vor fs iets cReporta tla eategoria Tse vor trata a etre Wh ctogod TT inteddefectele care se pot reredia sau @ cae yeoreece fet ete Inc since ot #4 intoelte tn «x hi ogra, defectual difert in funetie de locul unde se ots inatipeuase-carena, dives piss gk expedier sat pe ile iit sta. Pinte cu uur nu foc obisctl prezeatefor instruct ee Suc in tonformiine co preveden iesteutie 0 Sit poutra norme gi oleae te inte, sebimbdtoare 6 cae i tuner 1972- Recipe 1997 1 CLASIFICAREA DEFECTELOR SINELOR, i, Clasificaren defectelor sinelor are scopel do a deter tf ea ie pa car nda. prin sabres categorie dfectlui ql compie- nc event statstice inoemit tm boxe acest clei ( emarere lusrea. Ge maul corespanzitore In ex ‘lnk smbandtetives cali sineor, tp vederes prelun- tl te le de servi ponte deectle se clasifick dupa un sistem aecimal co ima cif indich felul defector sf tn acest mp waitin Sefectalul In sectunea sibel, deosrece defecele de un Teh altl oper in anumite Tocur ale setnll gl se dex il neo at departe v doue ella indica o sublmpértire a defector dupa fecpale cate lee press (Pian Gist indict ponija defectelor pe lungimes a dova si a trea clr se despart pea cite un punt 1.3. Felurle defectelor indicate de prima ile se subim= 1 exflieri i triton pe suprafata de rule ) — clapton tronsversle In cuperel 3. Gapatur longitudinale tn caper (orizontale gl ver= 0 suctiet sf ururk neuniforme laciuperct Defetee gnelor re datorese pe de o parte imperfect tee de pt as in nse rusnt i fart ee Stas “at ‘ieee Sintered 8 Hr png at Sr snc de pone nee cls pe ss ik ta cle gna eles or perf nicole Rupee i Pt septs tina re eee Frogentren dees recess aul Se cae emipotnd suport aca, se Faber Rare she Sep Soe at ae Mpa tare Ra ea ee SE deagheal alternate a ptulur de belt Fivelare ei! pee el produ # i urna let Fitlufur rant cs gropl-seurocist ia banda) tt aes tn fimpol gerurilor rue Le roperes sinelor msl ‘ontrouie? das” Sma Hert Sou lea ams pe na eps 5 stata neregemestar ra mare tntre ale traver- ear ais ae veacag HA #98 8 Hevea care a poate consi un = deburarca traverslor = reperzarea neuter sarciit po oie care fae oa ereelGucten tau flores gio Ochre oxiaccdcdet| defectele _datorite unor ctluni mecanice (escecith ‘tour, lovitrd causa de deroir! seu blot, paint, ete) entra dexoperites fnelor defecte folie pipitord si aculstondl orsnapal de Teviie,eglinda cnet, pa, recum 9 defetoueapele 1b — ta sorte eu gaze gi presiune 5 — defect ts inna sine ae 1 intr pe toa sexbune gn aay coma eis etn mi i ak 2.08 5 el nar eat Gece) rremplt defcleniete fa inteetineneg cil prabex: dervoles defector dle fabricate, In legitina cu afenste se rable, | a, defectele af fle easficte dupa causa prinipeld cae’ 5 Attenioae sparta or 1 la eanté (unginen acest regis se tainda pag 1m de capitul sine) e 4 fa Sade “ante nse Ro — ia sudurile aluminetermice rapide; rn et gh de 10] Sorune de restore i eet Steet ue forage cre | Sit Trl de bend cat ae sping pe fafa de rule p Reser gn ee eo seme Ste aan sangeet | Jato, sina sespectivd va rebut Inlet cata calor tel | ‘va sooate din evident. “ 8 Greulatie se eg rece Ne ater ag Masurt: sinele defecte de categoria a II-2 se vor inlocul WeACW04 NR 4 PATINARI $4 POSURE DE CALSRE gt grime silo poe le lil aut mura po "ie, tanga otre patna fled galt eu deta fe motaare ae locate ear le prod (a)-In urea eke materia, pea de Tate a ine, apa” erode aor rates wor adlnett de toa mul tel Aceste defecte ot Sf dea nastere la crdpltur ere (0 lore cs och ber 8 op, sad patindsle ot saineime mah mare pe mile curnte sau de primi te prin suidurd, in col mai seset tmp: cele cu fund ‘sTilea ver fi tinue sub uduray in esd plac Sonev04 NM 12 EXFOLIRE St STIRBITURE Pe SURRATATA taclicae: te joasts 7.15 fn efarajoante 17.2. Sinan de recunogstre 9 aspect: pe suprafesle de rulare fale siselor. ratte prin cite pet Unear despelnder Siper= Categora defect» 1 Masur» gisele trebuie inate slp obaervato st reparate prin Inccare eu sudud sau nioeuite in cadul pane DEVECTOL NR 18 — DESPRINDEREA DE PE SUPRAFATA. DE Clasficer: ta josnts 181; i Senne de recuncostre aspect be ciuperca sine, tp portones Incireati cu sudurd, se prodipe o eriptties tare co contiud pint bn bara incl tel st produce opel deeprinderea ecestoia ();, deeprinderea Snsieettril se" poste. prodace dintr-0 ‘daa ea peat exfoire suv form de Start Mod de consatare ext ociul ber eu defectosenpul nile Categoria defectalut: 11, dae8 adincimes sratlul det eins este de 2 mim sau mat mich Ia sdielerk mal mark 36 Fm inrares face la defectal ne 4 Masur: Repararea prin sudré a inc, pe lool cu defect, fe cada pla ra joantel 182 Tonthe berLcreLon DE FABRICATION hoes crite sint cant de fg, bule de gaze gf a Claslitene in joautt 201 in fora jnntet 202. Qe rind dite'un pune interior va) ca perelt sine, mia vn defect de fabricate (lg, bale Ge giz, inclu rsimtaca njunge ls fata gel (0) at ed (0) dag cave eer rpere gts i secune taney in seclunee Ge rupere so conetall © all oe culonre seach fu ips i fort de Flt ; suprainaclupen, pata cate de culeare arnt (2) ene cind sara © aun le supeefafa cuperli, mate spa are uloare inched {pat negra) (3) ct transverse eupla a nel e eonatat uneor te neg, eae i le suproet ;sceste “isos Toate soe defects peiculote Pot 8 Fresca ma mnlter ine. Se poate tntinpla ct la ince Seri a8 se proc fone dee reper dato a tut tabi existenta petslor t nogtal eel mat scuet tp Slows peovenite da defoste, ins’ ole vor ft invemoete exo dungi de vopsea abi dheiet tng 90 eons lat de cm marca pe iim owt pe fa dspre Taco na ruptd yo ya teimite sn eupen ta Trstittul de (Gere ienaportar. pasted sealizi, ar DOLL Yul yang te Jos rat pe baba reulatelor SAL Se ee deena StSata att nee Cuifcae: In jot 21.1; tn fara josntes 24.2, versale pernese din. aychiess ale materielului de pe muchia We're a cope gine); ie aellunen de rupere a gel encal 0 pa reine sey Inch in forma de Tish Por SE de Js agehiweaespectv a Mod “aeTeonstatare ca orbisl ber al Ivpa et defeeto- ‘Categoria defectulut: 1 Masur sincle in core a putat stabi existent petlor In form eich inferent de mrimen defect tee AUEATE TY SSNDAIELE ROTILOR, Clasfeare; Is jor 241; in aferaJoentes 242. ‘Soe de reeunaoytee gl axpert De oblce acete erp tori int apreape veriale se» brodue po cluperea tn drep- EM margifor pide de suport, kane ind fovitura se Bet {he im acost pact Tne erreur oor pete i dani em, profuse de lviturie andajelor ew locust plane sats gop Toca ind sin sto fupt In sooponea Se Tupee se const ween fees ab Mod de constteres eu ochiil ber 9 ope; ex deco sop electromagnetic sau ultrssnie, entra furl sscunse. ‘Catgoriadelectlut: 1 Manet: sete table foloeite Sn cel mai seurt timp. ” Drevicr NR af — CRAPATURILE YRANSYERSAGE IN_CIUPES- (CAL CAUEATE BE ROVIREA.GINELOR, (CO SCuLR SIA CU si DHRAIER! RIC) In fara joante 28.2, Hi aspect! en lovtira. prick ora defect 1 vuris‘Se va inocu laa sau portiunes def 1 MN Sem Sigel Ua Z0ANTT, DATORITE. DEFICTENTE shone 283 fa dure alamingter fotermics rapids 28 Ta wudura onacetilenich ln refacere se va elisa. provzer ste Spon ie Tangine estructonal, eclist normal ofele lateral ale ciupee fume cu erdpatu up ona de 30 min ® Ceiptara vercalh () depict trptat cupercs ae doa Tegra. Mange la Supa roe Roel, ch te! Sie Lb su fora te hegre (Toast ez, poste Wdoeevecd io alncve a foe de ela, peu 9 i frets Cert gin Lies cloperetloxeptnae cy nines ‘Sips fama Cnt rtp lenge i rocrdaes rein qUepecs, ne Seer in an oe @-Gongh Ting ‘tudinal de rug’ (). “ ripitura vorcls none a sopafela de rere ec per gn! fa tebule comundatl cr feasle tngctole Ripeille ) formate i Gmpul lamin gaan deve siTaine ( Sinn Slant Mo de contotae, Se face cu chal Uber sco 0p sctsnd ated pin rote de iste ct ogi co Since pene caput vesteale sftmes i tere, ob ecccadullecttorgneti aa iret ent ch isle longaiale sericea a ou fe confundae_ cu seeleclgutrt se. Yolouie sonal Site? dopa con ayia tat de pe fafp ce ruler se dese {ice in mh boc aat'n tests fecal ene expand SS IP ototanl, "An aonda) Se exooil ura in ‘Prcanta ul onan descat de sted be ‘Categoria efeceled pe inl cites, ete, prim Sante ele tana al See et ers Ich sup fener longline sprite & pe Topesai a rule a ae (0) are st cxgeie S'uffat pe celta ln a sn eipierie crzotals Sele Hoe estgoia'#1-a sure Tonghdaale ait or categoria Tita ri soc dfecte de eategoia T a0 vor floes tu cl mal sol inp ar sls de caognis-a a vor Bl file sab lcervaley nse eu afc de tategooa"& Te ts jounté 98:1; in afara joantel 382 ‘eu sce Classe Ja joonth 40.1; tn ara joante 402 Sime de reeunoagtere 3 aspect: pe fala de rulare se ‘co repettin ditanfa de 25160 cm int {incl de civa mlimets! t ssneort do limes euperci 1% ‘deptal tue pot opare, dn unele cat char 9 capstan lenpltuainaie sau transverale (9. Mat de cosiaare a eal Uber; dup aomotul pro ‘uso matossha rulant, Ie teceron pe orien erpectv Casper defectulut, Defect te do categoria Ty In ce ul In ce ao constals erpatart (0) ‘efeerl este fot de categorie i, cazul ama turtle (e sity st pat mar de 2mm seincime in nll enrente, (tele "primis! 9h expediod de caegora’ a Ila pe resthl Ductal este de categoria ¢ H-a fa cazul end turtle sint maf ie! de 2mm sdlacime pe line curente iret, Se categoria sea pe rest nler. Swami ginele. ct defect de categorie 1 so vor Snlocu fe cl tna start inp, inele ca defects do categoria 'e Tea be vor inocu ir tenn de6 Kun de eta. deisel, ar Sinvie de categoria a Ill-a ae yor Bine ub observa se eran a ae Al out gf relat spre plrileInerle, cota ce ‘turer, cart a flak do rulare so bavureaul (3). Se ssemindtcare eo prodve ala copetle since ‘defect Hp lini eure, deste, primis it pe retail ino I" pnale trebule nue sub oboervaie; eae de teqoria ea se vor inocu in ermen de Iuai‘de la rene bev et yor fader ajtere sf aspect Je muenia lupecit teror al eurholor,atunel cnd suprlniarea “ormeask bows ain cana nopraine Sie bevurkri ge conta do seguld in ace i bavura se cork prin polizare sau prin tiers oe a 2 civifcers sur prin opie sntermediars sob pre siune ‘wd sluinotersck normals 464 Tavs SOE lminotenmies rapid 40; In-eudurk cu gaae spre ee ie tek 8 sor ae tier a ee contre: oi ber. 1 a RaE ROE Caserta defect: mene asot™ denivetirle se Jncorh eu sduréostactenet TURTIREA, crUFERCIL DE rE PORTIUNEA | meee SCALIEA DLA CAPEFELD SINELOR Seume de recuncaare 9 arec: i xine ile, o EES | ci peerage rlor la teecren in pounce cl tad de ener: eu oc ibe. Categoria fect TH ia SMaswt: na ne re sub observa ‘perecrUL st — UZORA ONDULATOREE CU LENGIOE MICA Ctacfcere: la fonts 49.25 in ara joante $82. See de recshoayiere. aspect Uaara onduatoeie ex tungime ita. de und const into sented. proeminente Tieton iaciocurl mal ineise la tilote care se suceed sproape “regula Vist dou nde este de Pen a Sale esd electeitiate se pot sath uneors wens ngolaion ln cave att proeminenele, et seinettrie eioase Hod de contatere: cu och! Hbee sau dup zgomot prt rnin vera pears ree wesege al Teeiner la Biasurts since defects te 1 Ctasificae + In Joan 502; fn afar, Joaute 502. Simo do romiogtere Wt arpoct Pe portioned defect pot flaisccvstes unflarca tines say ambelor foe Marat Ble nish o ujand denvelare a feet de ruloce a cluperelt fine sou" cpatan pe tea ‘sorte a inet sou pe Pere ‘Blior de eebare este efecto’ so nsmese nutri deschise, CrEpaturle die aecst fel se poodue in” plan verUcalaxlalal ioe (G) sou fatt-an’ plan vertct parcel Capture ereqle €on- Hina eendice ia ruperca ene! Mou de eomutatare’ ex oshisl ber 9 lupa prin deeci- area nel cereetarca Tela fontale @ snel ga peel Glurtdr de colbore cu aeasondh introdur” prin rant de trate sou prin ghurle de cole, stnd pe ind eile wn sunihs cn défecossopal ulrasate Ceseoorta: defects Hurt" snwle it care so obeers existenta retasurlor eschise se vor tno nol mat Sear timp. a AND Spemrentr Se care ste sin oraental, cberce ne ae sc ie ind, exapltura poate ase extindl ole tn cose a fa de rulare a ssc gi eifel poate ft ib lor pends uns porn dl cuperes set) "Mua fe convtanare: co ochish ber, ipa gi oglinda Ceregorta defect Iamurts gina defo tree tnloeits in cel mal seu timp. a tein” Ia jt $8.15 fx afar foantel 582. vouagtere yf aspect eripaturl care pornese | a Ge In cle ein afore Jountelor au fistilor exitente. poste ft rtentali (Qs ele provoacs "euperea | e ana i tons Spor (yee nd | SHY palin Salus a par wee wlres px dvelbre chil ee 6 oan gree tno pur eu ach-eendl ntrodus te restul ‘cnnapa, prim loviees nets cw defect Calves defectubss> defectal stuat_Jn_rona joates xtc ayoris I atune! Gnd cripitora a sjane a tps sa 1h 3a capil lal sau inele dul gaurd ccd gra) de eatogorie 8 a, ata timp ele sua au frat nn ajunge a uber, latalpa sau Ls espata sine ‘Beet sil hv afore jomest ate totdesuna de ees | usar since ee seecte de eatgorin T vor fnloclts fn cel tt st tin iar eee ou efeete de Gategora. a TEs St Sor os to teriien de € Ink de la dala Gepistar, te Mr tine au sbwevatie 3h se Prat dereclneres ou oven werisrice prdice 1H, Ya ealea fink joonte sow ct founte sudate izlat CCsjicere: sudura prin topire intermedi’ pre sunt Sod tudurealominctermieh normall 84; salu © bre exec 528 ‘Somme de recunogstere gf aspect: feurl sau, rapitust care pormese spre cordonul de soars de ia una ain gaurle Bisolate {Sou tse lure. de elsare” (); defect. se Stioese i jnele sudate In care ms sau Indeprtat gare (ie ecre Moma de constatre: ex oxhisl liber gi cu Tupa; eu cul siedl nteedus tn gluse Qe eclisare; ca efectseopul Utraonie “Categoria defectadul. Defectut este de categoria T cind tisute onvantale sau fnelinate sit. pomite dev ta ena. din ERIC SGlconte coréonshut de sider tint Indreptate fpre cordon de sudurs Defect este ot de categoria 1 ind fiurle ce se aft intre ple de eelizare ot ajons pind latalpa sau ieperca ‘inci Bufecu slo de eatogoria'sfi-a ‘ind furl orzontale i inlinete ner unece dout girl weene ssa nu au afin Ie {flpa sau lupe gine ia sees din urm cea, dofectal ate GePlstegose ach este stat in afora zonel de elie ‘Minurl Sinele cu defecte de categoria T vor fl ecisate medial at joante sudata se va Sedge peintzun expen de ina'ig'cel nut set timp, ‘Sinele defect de categoria a Te Seer else meat, lar oanta. sudeth va ft nlocltS Shinkesuseupon, esi sau va Ml Teldcala in termen de Tn aceasta perioadd, se vane sub observatie ge va hilgatodu Pet cemecliare, in cedralverficritor esac al sil. DEPPCTOE WH. $8 — CRAPATURE LONGITUDINALE SAU OBLACE atcar: Ue Jans 98.15 naar ate 383 rane de. recinoagtore gf apect. Atste crate focmesst in local roperdsiier fotze ini gl cupered su {alps Ble pot duce ‘defacereacuperel sau pit de Criporile porese Je regulb dint-o lviturs pe ini si upoorshiar de la semnela bates In cald ca elon pe Ean ine la laminare ‘ibd de consiatare: cu ochiul Mber 4 Iupa cu defect sop utesonte ‘Categoria defect: 1 turd: nee co acete defecte tecbule fnlcuite tn CClaficare: sudiek prin topire intermedia gl pre- june 90; sudusdaluminbtermich normals #64; sudars alo 3 Sidra cu are ecrie 8 Scete cpa pot te la sine fhe"cavor capete most part de eeearey eapitare care Se tormencl itce dough poste xh se extlada in cloperca ovecind rupees, scsi ‘ot ehlul Ibe, ew defetescoput a8 Categrda defeat: 1. Atasct font inte eofScuth sas Helo tn eet mah scart timp un eupen | pind iv refacere-dnloclre es va f “6 oe = CSREES em | BI] | sn | cchiol bet si prin sizure eu | oer ete Didar: sone tebe tinue, sub observe petra eo reatstenj sfectiva stabilits pen call Sind seabed SB Pr ea rere aoe Csr ont 61; tn fara jon 602 See vcore pape Fl Tngtsle capitate rb fant een ile © Wet Wa gn ev urmare onli oe eee Gr enero testa In ep © 5. bie sete sto de ea mee th pal {Sette sci oste Tun sapere» upee” bony Sev me ere ote St ee ‘ied rtpatura st giete tn tenes moi, ceen ss gests pec ioe arn fut deaiiocuat in Sst es, tn mange i so Bape 'o tues decelerate Sato ett lngudoas care dice Ik rape snl ponte 11 er eeuoaeth ade comttro> cobs ‘ber, oc apes 6 egisietes nine cx coset Ine pe tb ape se Categoria defect 1 ect wor front fel mal Mast sacle eu scot timp. or BuNEUOS Ase iN CCasfeae: lx joanth 621; In afara Josntel 622 ei capa Foe asp yiet asl sb se produc Geepinderee nel Bich Gin tine Mod de consipare: chil ber lupas ex deestn scope assoc Caters defect: Masui: yiole or fi Snoeute ta el mal eur timp. DEPECTCE NR, 6 — CRAPATORL LATALPA. DEN CAUZA omD- Clacifcers «i sudurn prin topic intrmedierspresiune 663 la sudura aluminotermies normals B84: In sudara alae ‘inctemies rapids #6 in sadure cu gue si presiune C66 |e Sudura cxlaceenies 6677 In sudurn ev are electee 808 Sere de recinoaytere aspect: de abies acste crip tort se formesch In send suds, ponind dele margin Llp progeseacd pe talph pina la Tuperes sel; ta ruptra, tn gone paper ceo o pata de culate Tachi cee Mod dr constatare > co och ber 68 lope st olinds Cetegoria defetut 1 sunt soanta sudat treble rele; pln Ie refacere ase va colts provizoria sau se va inode provizor 0 ‘Sipen tint ino tel sunt Sp, DesHCrCL NH. o) — ConOHIUNEA TALI siNet Clasficere + te joants 691 te atare joantat 682 Senme de reeuncasare si aipect: pe tap se observé gradatta Supraojel, cave este mincaté Je Fug Mod de eonstetare ec ehisl ber 9 prin slave 0a Categoria defectuet» 1 Miésuri: gincle tebuie jinule sub obvervaie, pete ea eaistenfa lor stables prin eeu), isid seama de ugar fla Preiedt sf nu Intease resentle admit asfeare Ja junta 701 $n fara foie 702 SE. retaoutere sf aspects fn eeeiunea de rupene fe observ « pat de eulonre neh fn care 1a examinares 8 pwn se const incostant emetaliceaceste eluant for rsd incepta de fry care devolindirse sub ctl, eG ia jul defect inital sub forme nel pets A ‘tsar sete yin cee din umd, la rupeces gin Wd fe eontaare* cu ech bee Notes fot pt Diatot: Sineke rupte trie Snlouite cel mat scurt sump pt Ie ioelre ele vor fi eclieste, iar reais 60 V8 eee Gu mura de ites OREN CmCuATiiN MAVEREALUNT, RE TQM codecs neat gr gnort ‘Dae noviton losis: oni Te fare Sore 742 crane de reewhoayere aspect in settunes, de Fupere ou ge Conseil de regu, defect, st pe Tala de rulefe Sitel“te pot constata nese loiter la atante egal eu cie= EMtaterinte rls sate rupert te Produc beuse, de blce I timpul.gervlor mart Madde constatare cu och Notarea defect ropt Masri, Sinele rupte trebuie foloclte tm cel mal seurt timp, Pind i ilecuze ele or teebut cle. ‘Sineie coe a ine de lvitrt datontecieulait mate- iol vulant ct lout plane sau gropt in bandajele rolor rf yerficte si dacs print cepaturi, yor fi elite heise pe sectoral pe cave a toca zaterai rulant ea eet ta bindajes cave Prods rupert de jin, yor inate ber Sip? otwervaie thier decd nu presnts vreun defect exterior. 7 Joantes 192. te rupert poste A et punctal de parse a ‘hrupeen se produce bree She ia inpal gent Oe stare: ev oil ber Mefetut: rapt rile vor Hi aloe in cel mai seu im: bind a nls ele or helo DDEPECTUL NR. 8 — STRINBAREA SINELOR DIN CAUZA stANI- ULAR "NFCORESPUNZATOARE. @DHSCAR- Clonicare: ia joantt 83:1; in are joantel 862. Sonne de reeunoaytere st spect: snele presi defor- snari in olan orizontal ea wera. Categoria defect: Masur: sinele vor tebsi indreptnt, tn eadrul Ivertilor se ntetinere e DRFECYUL NE #6 ~ DEFORMARE ALK SINBLOR, IW cADZA sO Clasficre = ba eudurd prin topre intermediark gi pre- dune 863; la sudurh sluminctermica normal 4 la suber luminosermied rapich 865 In sidund ca._gtee st Drecane Bea; la cudurd chlacedlenics 68.11 la sudunl cu are cleciie eo” Mod de contatare: cs ocho Me fu nea Sere de recnoagere ares n caus In caren 9¢ respect ainirea ‘See ie stcaes les ion eel @ Corl ell defen ele fad de a Catena defecate: defect cote de categoria 1 cad se depagese tolerantele admise, * Man: Jontle sat cu else peste teeane tebe retical mat sent inp de ean do sadueh mate Suny anu Tnlocute provers eu capeane regents ere Nam — DORMARE ALE BMRLON, parOuTE DE cata Lom, Clason Sots 1.15 in aera Scant 672 Senne de rocuonyere amet sn co indreptces a beter sa chen lor Sst teat i od delet, ee, oete reduce stribrea incor in” pat vetil sad @esstoia ne Getegora defeat defect este de eategoria I, cad depts leraniie amie ‘ to eblatu sele i defected categoria Tor fi tloute spree sim ime Co age, oped de Oia ery tes wg lease A Ee DEFECTUL Nm» — SINE CU ALTE DEFECHE DOCIE CHL ARs- unter os 90. nfo ote 99. In prin tpire Intermediard gt pestune 983 la sudurd. lumine fermicd normal 2847 shir aluminotermics api 9°, Ae ch pein gaow qf proshine 2907 Ta soda onaceeied 907; ta eudurd cu arc clecisc 898 ‘onsenvari 2, MULOACELE MANUALE CARE SE FOLOSESC LA \VERIFICAREA SINELOR IN CALE $1 INDRUMARI PENTRU CAUTAREA DEFECTELOR se folosae urmitosele mijiare imple eu care va tl 5. DISPOZITIE FINALE Say ae a ‘Pe aceastd hartd sinele rupte vor fi trecute, in dreptul tom Gin Doves decapil en cing Tinks) un ea prods sa. Preveerle in przctele struc so apie eli pein] eee eteet ea Lane Ea stile” (on "eontenclon tors contapnar de Te eee oS SSDS ie a ual de Be foe tel oT din vce el ep ata a See! Slat Britt St siesta Di sects Cenc ini 9 Tcl sna le ne ro we me ici ice pot Ht ectse din evdela dcr 96 secs aber Scat a is ae | TE THEY pra eaten rua! tte fel eran, pocuin f le flntor de Ingaart de a ace sone defects, se va tscrie numarul de- 1eethintcene de fa tect I er ela cuales Ge “2k Trimet decopoane de sine petra soli 1 ot olin sterol ye ide cvstne Test 1 couobSe Base cece Praeger ns be pot face geet cate care au condos in rupeon su defines fel fn cle sel a But Br mate a Nm 2 i's Sime fave Sr op ample el Bieter Generale ins tata fects de categoria Ize intoemone Se cire steel repetie | ‘ah. Snete defete struts scose in cale vor putea dhol (mete 9 onempiae, an Soper de soetere w pact | reat fap cu feet Se seston a hy et ee SOURS, Feeratoitate cu indice da 3 a eal Pe ore le ered cere cp ule. pe supra ce rare, (pat ala gine’ un exrpirtin Topot seri noi cextcied"aehie, suri nia locle, Sespinden ia es eel glee ela . Sib foca'un eae. * siupere Ia capete fet rota ee) so pot sti, dps ce Dorin defect ste inceeal prin Sederd “ — nel care pot eparate pre incrcare cu mada vor putle Ih refolte'prin teres peru defect = pnele cu retasur, cele cu eraptiri, precum a gine” fa pete ove’ de cloate desist sau fnelsa, in seciune — fnele regenerate vor putea 1 reullizte pe aceleays Ushio! funeie Ge lungines South ‘4, Reutllarea fnelor, in cazurile mantionate mal sim, cit i in afte camurt eventuaie, va fi slat numa de seh 4 Secie Evidenta ginelor defecte si rupte aflate in cale si tnlocuite itech To ae car te complied vee LL Doph veicre nota era fe) SINISTERLL TRANSPORTURILOR 1 TELECOMUSICATIILOR ERALA LINTT 81 INSTALAT auexa DARE DE SEAMA STATISTICA RVI. MELE DerEGTE 91 RUPTE eta) lent