Sunteți pe pagina 1din 1

HOTARARE DIN DATA DE.............

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR


S.C. ....................................................S.R.L.,
Cu sediul in ........................................................, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
.................. ..... C.I.F .........................,
(in continuare Societatea)

Subsemnatii:

.....................................

.....................................

.....................................,

in calitate de Asociati ai Societatii

HOTARASC IN UNANIMITATE URMATOARELE:

1. Incheierea de catre Societate a unui contract de leasing financiar cu S.C. EFG Leasing
IFN SA, cu sediul in Bucuresti, str. Agatha Barsescu nr. 15B, et.1, sector 3, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/9154/2005, avand C.I.F. RO17607105 in calitate de
Finantator in vederea achizitionarii a ............................................, in valoare totala
de ............................ Euro (..................................euro), pe o durata de ................
(..........................) luni.

2. Imputernicim pe ..................................................., legitimat cu CI seria ...... nr ...............,


CNP..................................in calitate de......................................... sa reprezinte Societatea
si sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare in vederea
incheierii contractului de leasing financiar cu EFG Leasing IFN S.A.. Imputernicitul va
negocia si semna contractul de leasing, contractul de vanzare-cumparare cu furnizorul
bunului finantat si/sau orice documente anexe, inclusiv constituirea de garantii si emiterea
de bilete la ordin in numele Societatii in favoarea EFG LEASING IFN S.A., daca e cazul, va
indeplini toate formalitatiile necesare perfectarii contractului, ne va reprezenta in fata EFG
Leasing IFN S.A, n general va face totul pentru o bun reprezentare, ne va apra n toate
drepturile i interesele noastre legate de contractul de leasing. Imputernicitul nostru va
semna pentru noi i n numele nostru oriunde va fi necesar, n limitele prezentei hotarari,
semnatura sa fiindu-ne opozabil.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta se declara inchisa.
Redactata in ...........exemplare originale, astazi ...........................

ASOCIATI prin:
.................................. (nume, prenume) Semnatura:

.................................. (nume, prenume) Semnatura:

.................................... (nume, prenume) Semnatura:

..................................... (nume, prenume) Semnatura:

STAMPILA: LS

Pag. 1/1

S-ar putea să vă placă și