Sunteți pe pagina 1din 17

COLEGIUL NAIONAL OCTAV ONICESCU Avizat ef Catedr

DISCIPLINA: Limba i literatura romn prof. Corina Popescu

Clasa a XII-a
Prof.
Director: prof. dr. Marcela Graianu

PLANIFICAREA PE UNITI DE NVARE


An colar 2015 2016
Semestrul al II-lea

Coninuturi (detalieri) Competene specifice Activiti Resurse Evaluare


de nvare
I.POEZIA POSTBELIC 1.3 folosirea adecvat a strategiilor
STUDIU DE CAZ: Literatura aservit de comunicare oral n monolog i Activitate pe grupe -gril de
ideologiei comuniste dialog, n vederea realizrii unei - exerciii de definire evaluare a
- premis; definirea problemei; comunicri eficiente i personalizate; a problemei i comunicrii
- descrierea i analiza cazului; 2.1 adecvarea strategiilor de lectur stabilrea modalitilor Microantologia orale;
- proletcultismul; la specificul textelor literare studiate, de documentare Manualul -gril de
- realismul socialist; n vederea nelegerii i interpretrii - descrierea i analiza evaluare a
- concluzii personalizate; cazului i identificarea Fiul patriei, de comunicrii
Texte suport soluiilor Mihai Beniuc scrise;
2.3. Compararea propriei interpretri a -exerciii de -autoevaluare;
textelor studiate cu altele, realizate de interpretare a unor edina, de -investigaia
colegi sau de critici i istorici literari fragmente ilustrative Mihu
3.1. Analiza relaiilor dintre o oper -exerciii de Dragomir Proiectul
studiat i contextul cultural n care a dezvoltare a unei
aprut aceasta viziuni de ansamblu
4.2 Compararea i evaluarea unor asupra fenomenului
argumente diferite pentru formularea cultural romnesc
unor judeci proprii
POEZIA
Al doilea val de suprarealism: Activiti de lectur
Radu Stanca. Oglinda timpului 3.1 analiza relaiilor dintre o oper corespunztoare
- Lectur-nelegere (nelegerea global a textului, literar studiat i contextul cultural etapelor lecturii -
analiza unor elemente ce pot conduce la n care a aprut aceasta; prelectur, lectur i - volume de -observarea
nelegerea textului, anticipri); chei de lectur 2.1. Adecvarea strategiilor de lectur postlectur; poezii; sistematic a
(titlu, incipit, simbol central etc.) la specificul textelor literare studiate, Activiti de - fie de lucru; comportamen-
- Lectur critic (elevii evalueaz ceea ce au citit), n vederea nelegerii i interpretrii comunicare oral - flip-chart; tului elevilor;
lectur creativ (elevii extrapoleaz, formuleaz personalizate; ascultare activ i - manual; -test de
interpretri personale, prin raportri la propria exerciii de exprimare evaluare;
sensibilitate, experien de via i de lectur) 2.3 compararea propriei interpretri a a unei opinii Radu Stanca, - gril de
textelor studiate cu altele, realizate de argumentate; Oglinda evaluare a
Poezia neomodernist colegi sau de critici i istorici literari; Exerciii de analiz timpului monologului
Nichita Stnescu - universul liric; etapele a nivelurilor textului oral de tip
creatiei liric; Nichita argumentativ;
Poveste sentimental Activiti de Stnescu,
- Lectur nelegere ; (nelegerea global a 1.4. Utilizarea adecvat a tehnicilor aplicare a noiunilor Poveste
textului, analiza unor elemente ce pot conduce la de redactare, n vederea realizrii de teorie literar; sentimental Tema pentru
nelegerea textului, anticipri); chei de lectur unei comunicri eficiente i Exerciii de ilustrare n dulcele stil acas
- Lectur critic (elevii evalueaz ceea ce au citit), personalizate; a caracteristicilor clasic
lectur creativ (elevii extrapoleaz, formuleaz limbajului poetic
interpretri personale, prin raportri la propria Activiti de
sensibilitate, experien de via i de lectur) 4.1 adecvarea tehnicilor i strategiilor comunicare scris:
argumentative la situaii de redactarea eseului
Nichita Stnescu, n dulcele stil clasic comunicare diverse (scrise sau orale); structurat
- Lectur nelegere (nelegerea global a textului, /argumentativ;
analiza unor elemente ce pot conduce la
4.2 compararea i evaluarea unor
nelegerea textului);
argumente diferite pentru formularea
- teme i motive;
unor judeci proprii.
- achiziiile din clasele anterioare n domeniul
limbii i al vocabularului
3.2. Integrarea cunotinelor privind Activiti de -observare
limba si literatura romn ntr-o comunicare oral sistematic a
viziune coerent asupra culturii ascultare activ i comportament
Marin Sorescu universul liric, etapele romneti producere de Schem ului elevilor;
creaiei 2.1. Adecvarea strategiilor de lectur monolog oral -autoevaluare;
Scar la cer la specificul textelor literare studiate, argumentativ; Fie de lucru - gril de
n vederea nelegerii i interpretrii Exerciii de analiz evaluare a
personalizate; a elementelor de Manual eseului
2.3. Compararea propriei interpretri compoziie; structurat;
- Lectur nelegere ; (nelegerea global a a textelor studiate cu altele, realizate Activiti de Marin Sorescu, -test de
textului, analiza unor elemente ce pot conduce la de colegi sau de critici i istorici nelegere i aplicare Scar la cer evaluare
nelegerea textului, anticipri); chei de lectur literari; a noiunilor de teorie
- Lectur critic (elevii evalueaz ceea ce au citit), 2.2. Compararea, pe baza unor criterii literar;
lectur creativ (elevii extrapoleaz, formuleaz clar formulate, a unor viziuni despre Exerciii de analiz Tema pentru
interpretri personale, prin raportri la propria lume, despre condiia uman sau a nivelurilor textului acas
sensibilitate, experien de via i de lectur) despre art reflectate n textele liric;
studiate; Activiti de
comunicare scris:
eseul liber;
Exerciii de
exprimare a unui
punct de vedere
argumentat despre
semnificaia / mesajul
textului;
LIMB I COMUNICARE: 1.1. Aplicarea achiziiilor lingvistice
Denotaie i conotaie. Sensul cuvintelor n receptarea mesajelor orale i -exerciii de
n context scrise, cu explicarea rolului identificare a sensului
Manual
- funcia expresiv a comunicrii acestora n reliefarea mesajului conotativ al
- ncifrarea, ambiguizarea sensurilor cuvintelor
Fie de lucru
- caracteristici ale stilului beletristic 1.2 utilizarea achiziiilor lingvistice, -identificarea rolului
cu accent pe aspecte normative cu sensurilor denotative observare
explicarea rolurilor acestora n i conotative n sistematic a
reliefarea mesajului; context comportament
- exerciii de ului elevilor;
1.3 folosirea adecvat a strategiilor interpretare a
de comunicare oral n monolog i diferitelor texte
dialog, n vederea realizrii unei poetice Tema pentru
comunicri eficiente i personalizate; acas

EVALUAREA UNITII 3.2. Integrarea cunotinelor privind -test de


Poezia n perioada postbelic limba si literatura romn ntr-o evaluare
viziune coerent asupra culturii
romneti
2.2. Compararea, pe baza unor criterii
clar formulate, a unor viziuni despre
lume, despre condiia uman sau
despre art reflectate n textele
studiate;

II.PROZA POSTBELIC Activitate frontal,


Marin Preda, universul operei individual
Moromeii Activiti de lectur Marin Preda,
- Lectur-nelegere (nelegerea global a textului, 2.1 adecvarea strategiilor de lectur corespunztoare Moromeii - jurnalul de
analiza unor elemente ce pot conduce la nelegerea la specificul textelor literare studiate, etapelor lecturii -
lectur;
textului, anticipri); chei de lectur n vederea nelegerii i interpretrii prelectur, lectur i
- observare
- Lectur critic (elevii evalueaz ceea ce au citit), postlectur;
personalizate; - fie de lucru; sistematic;
lectur creativ (elevii extrapoleaz, formuleaz Activiti de
- flip-chart; -autoevaluare;
interpretri personale, prin raportri la propria comunicare oral
ascultare activ i - manual;
sensibilitate, experien de via i de lectur)
-- Compoziie, teme i motive, viziune despre lume, producere de monolog Investigaia
2.2 compararea pe baza unor criterii oral argumentativ;
exegeza critic
clar formulate a unor viziunii despre Exerciii de analiz a
lume, despre condiia uman sau elementelor specifice Observaie
despre art reflectate n textele textului epic: tipul de permanent
studiate; roman, problematic,
instanele comunicrii Tema pentru
2.3 compararea propriei interpretri a narative (autor, narator, Paralel - tipul acas
textelor studiate cu altele, realizate de naraiune, perspectiv ranului n
colegi sau de critici i istorici literari; narativ, personaj ); literatura
3.1 analiza relaiilor dintre o oper caracterizarea romn
literar studiat i contextul cultural personajelor, relaiile (referiri la Test de
n care a aprut aceasta; dintre personaje; secvene personajul Ion evaluare
narative etc.;
din romanul
Activiti de nelegere
3.2 integrarea cunotinelor privind i aplicare a noiunilor de omonim de
limba i literature romn ntr-o teorie literar; Liviu
viziune coerent asupra culturii Activiti de Rebreanu etc.);
romneti; comunicare scris:
3.3 analiza unor conexiuni ntre eseul structurat /
literatura romn i cea universal; argumentativ;
Exerciii de exprimare
3.4 selectarea unor tehnici adecvate a unui punct de vedere
de documentare i cercetare a unei argumentat despre
teme; semnificaia / mesajul
textului;

LIMB I COMUNICARE: 1.1 aplicarea achiziiilor lingvistice n -exerciii de


Exprimarea corect i nuanat receptarea mesajelor orale i scrise, identificare a unor Observaie
- anacolutul; evitarea anacolutului; cu explicarea rolului acestora n greeli de exprimare; Fie de lucru permanent
- atracia/ confuzia paronimic; evitarea reliefarea mesajului -identificarea unor
confuziilor paronimice; valene stilistice a Manual
- pleonasmul; 1.2 utilizarea achiziiilor lingvistice, greelilor de
- tautologia; cu accent pe aspecte normative, cu exprimare; Tema pentru
- cacofonia; explicarea rolurilor acestora n - exerciii de acas
- adecvarea/ inadecvarea stilistic; reliefarea mesajului; interpretare a
- norma literar, variante libere. diferitelor texte
1.3 folosirea adecvat a strategiilor poetice
de comunicare oral n monolog i
dialog, n vederea realizrii unei
comunicri eficiente i personalizate;
Activitate frontal,
Romanul postmodern individual
Mircea Nedelciu, Zmeura de cmpie Activiti de lectur
2.1. Adecvarea strategiilor de lectur la corespunztoare Mircea
specificul textelor literare studiate, n
- Lectur-nelegere (nelegerea global a textului, etapelor lecturii - Nedelciu,
vederea nelegerii i interpretrii
analiza unor elemente ce pot conduce la nelegerea personalizate;
prelectur, lectur i Zmeura de -jurnalul de
textului, anticipri); chei de lectur postlectur; cmpie lectur;
- Lectur critic (elevii evalueaz ceea ce au citit), Activiti de -observare
2.2. Compararea, pe baza unor criterii
lectur creativ (elevii extrapoleaz, formuleaz comunicare oral Fie de idei sistematic;
clar formulate, a unor viziuni despre
interpretri personale, prin raportri la propria - autoevaluare;
lume, despre condiia uman sau despre ascultare activ i
sensibilitate, experien de via i de lectur) - investigaia;
art reflectate n textele studiate; exerciii de exprimare -fie de lucru;
- viziune despre lume, teme; limbaj a unei opinii -flip-chart
- forme ale discursului epic; 2.3. Compararea propriei interpretri a argumentate;
- cutarea identitii; textelor studiate cu altele, realizate de Teme pentru
Activiti de aplicare acas
- un roman mpotriva memoriei; colegi sau de critici i istorici literari; a noiunilor de teorie
literar: definirea
- Interpretri i judeci de valoare exprimate n critica
si n istoria literar 1.4. Utilizarea adecvat a tehnicilor de
termenilor de
metaliteratur, Manualul
redactare, n vederea realizrii unei -test de
comunicri eficiente i personalizate; autoreferenialitate, evaluare;
colaj, intertextualitate, - gril de
4.2. Compararea i evaluarea unor parodie, pasti; evaluare a
argumente diferite, pentru a formula metaromanul; eseului;
judeci proprii perspectiv narativ
(punct de vedere/
focalizare/ viziune);
LIMB I COMUNICARE: 1.1. Aplicarea achiziiilor lingvistice n Investigaia
Discursul politic: reacii ale receptorului: receptarea mesajelor orale i scrise, cu Fie de lucru
explicarea rolului acestora n reliefarea Activitate frontal, Dezbaterea
efectul de obinuin, efectul de frond.
mesajului individual, pe grupe
Discursul publicistic: ancheta, interviul,
Activiti de Plana Autoevaluarea
mica publicitate, reportajul, tirea, grupajul 1.3. folosirea adecvat a strategiilor de comunicare oral
de tiri; diversitate lexical; caracteristici; comunicare oral n monolog i dialog, ascultare activ i
scopul discursului publicistic. n vederea realizrii unei comunicri
producere de Textele suport -gril de
eficiente i personalizate
monolog evaluare a
monologului
Prezentarea operei autorului preferat oral de tip
- etape ale prezentrii 1.4. utilizarea adecvat a tehnicilor de
redactare, n vederea realizrii unei argumentativ;
- aspecte de care trebuie s se in cont
comunicri eficiente i personalizate
- realizarea unei prezentri
-gril de
Scrierea unei prefee pentru cartea evaluare a
preferat prezentrii;
- caracteristicile unei prefee
- realizarea unei prefee - observare
sistematic a
comportamentu-
lui elevilor
Activitate pe grupe Investigaia
STUDIU DE CAZ: Tipuri de roman n Activiti de lectur
perioada postbelic 2.2 compararea pe baza unor criterii corespunztoare -prezentare Proiectul:
clar formulate a unor viziuni despre textelor selectate PowerPoint - evaluarea de
lume, despre condiia uman sau (literare, critice etc.); (videoproiector) proces;
activiti de cercetare ;
- romanul realist-psihologic (Marin despre art reflectate n textele - evaluarea de
a unei teme, desfurate produs;
Preda, Moromeii, vol. I, II); studiate; nc de la nceputul -selecii din - gril de
- romanul psihologic (Nicolae Breban, 2.3 compararea propriei interpretri a semestrului; texte literare ale
textelor studiate cu altele, realizate de evaluare a
Animale bolnave, Augustin Buzura, activiti de scriitorilor prezentrii;
Absenii); colegi sau de critici i istorici literari; prezentare / evaluare / studiai;
- romanul obsedantului deceniu sau autoevaluare a - istorii literare,
romanul politic (Marin Preda, Cel mai rezultatelor unei eseuri i studii
iubit dintre pmnteni); investigaii; dedicate temei;
3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de activiti de
- proza postmodern, romanele
documentare i cercetare a unei teme; comunicare oral
optzecitilor (Mircea Nedelciu, 3.1. Analiza relaiilor dintre o oper ascultare activ,
Zmeura de cmpie). studiat i contextul cultural n care a producere de monolog
aprut aceasta; oral etc
3.2. Integrarea cunotinelor privind activiti de utilizare a
limba i literatura romn ntr-o viziune elementelor de limb n
coerent asupra culturii romneti; receptarea i
producerea mesajelor
orale i scrise.

Curente culturale/literare: Postmodernismul 3.3. Analiza unor conexiuni ntre Activiti de lectur
(prezentare sintetic) literatura romn i cea universal; corespunztoare Mircea
- scurt istoric; trsturi; 3.2. Integrarea cunotinelor privind etapelor lecturii - Crtrescu, -jurnalul de
- postmodernismul romnesc limba i literatura romn ntr-o viziune prelectur, lectur i Levantul lectur;
coerent asupra culturii romneti; postlectur; -observare
Exerciii de exprimare sistematic;
Mircea Crtrescu, Levantul Fie de lucru
3.1. analiza relaiilor dintre o oper a unui punct de vedere - autoevaluare;
- Lectur-nelegere (nelegerea global a textului,
studiat i contextul cultural n care argumentat despre - investigaia;
analiza unor elemente ce pot conduce la nelegerea
a aprut aceasta semnificaia / mesajul
textului, anticipri); chei de lectur
textului;
- Lectur critic (elevii evalueaz ceea ce au citit),
lectur creativ (elevii extrapoleaz, formuleaz
interpretri personale, prin raportri la propria 2.1. Adecvarea strategiilor de lectur la
sensibilitate, experien de via i de lectur) specificul textelor literare studiate, n Exerciii de analiz a
-- Viziune despre lume, teme; vederea nelegerii i interpretrii nivelurilor textului Tema pentru
- Interpretri i judeci de valoare exprimate n critica personalizate; epic; acas
si n istoria literar; 2.3. Compararea propriei interpretri a Activiti de aplicare a
(redactarea unui
- Redactarea eseului structurat / argumentativ textelor studiate cu altele, realizate de noiunilor de teorie
eseu structurat)
colegi sau de critici i istorici literari; literar;
4.2. Compararea i evaluarea unor Activiti de
argumente diferite, pentru a formula comunicare scris: eseu
judeci proprii structurat

Literatura i muzica (limbajul literaturii, 2.2. compararea, pe baza Exerciii de identificare Antologii - investigaia;
limbajul muzicii) unor criterii clar formulate, a conceptelor -observare
- relaia dintre literatur i muzic; a unor viziuni despre operaionale Fie de lucru sistematic;
lume, despre condiia Audiii - autoevaluare
- Phoenix i Cantofabule
uman sau despre art Internet
reflectate n textele studiate
EVALUAREA UNITII 3.2. Integrarea cunotinelor privind
Romanul n perioada postbelic limba si literatura romn ntr-o Test de
viziune coerent asupra culturii evaluare
romneti
2.2. Compararea, pe baza unor criterii
clar formulate, a unor viziuni despre
lume, despre condiia uman sau
despre art reflectate n textele
studiate;
COLEGIUL NAIONAL OCTAV ONICESCU Avizat ef Catedr
DISCIPLINA: Limba i literatura romn prof. Corina Popescu

Clasa a XII-a
Prof.
Director: prof. dr. Marcela Graianu

Planificarea unitii de nvare DRAMATURGIA POSTBELIC

Curriculum aplicat: TC
Semestrul al II -lea
Coninuturi ( detalieri ) Competene specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare

Eugen Ionescu, un text dramatic 3.3. Analiza unor conexiuni ntre Activiti de lectur jurnalul de lectur;
literatura romn i cea universal; corespunztoare etapelor lecturii secven din observare sistematic;
- Lectur nelegere ; (nelegerea global a - prelectur, lectur i piesa de teatru; autoevaluare;
textului, analiza unor elemente ce pot postlectur; fie de lucru; investigaia;
conduce la nelegerea textului, anticipri); flip-chart;
chei de lectur 2.1. Adecvarea strategiilor de lectur la manual;
specificul textelor literare studiate, n Activiti de comunicare oral
- Ascultare activ, exprimarea opiniei, vederea nelegerii i interpretrii ascultare activ i exerciii de
conversaie, monolog argumentativ, personalizate; exprimare a unei opinii
prezentare oral a rezultatului unor argumentate;
documentri

Exerciii de analiz a
elementelor specifice textului
dramatic;
Marin Sorescu, un text dramatic 2.1. Adecvarea strategiilor de lectur la Activiti de lectur jurnalul reflexiv;
specificul textelor literare studiate, n corespunztoare etapelor lecturii observare sistematic;
- Lectur-nelegere (nelegerea global a vederea nelegerii i interpretrii - prelectur, lectur i evaluarea realizat pe
textului, analiza unor elemente ce pot personalizate; postlectur; fi D.Ogle de elevi;
conduce la nelegerea textului, anticipri);
chei de lectur Activiti de comunicare oral fie de lucru; autoevaluarea;
2.2. Compararea, pe baza unor criterii ascultare activ i producere de
- Lectur critic (elevii evalueaz ceea ce clar formulate, a unor viziuni despre monolog oral argumentativ; flip-chart; test de evaluare;
au citit), lectur creativ (elevii lume, despre condiia uman sau despre
extrapoleaz, formuleaz interpretri art reflectate n textele studiate; Exerciii de analiz a manual; gril de evaluare a eseu
personale, prin raportri la propria elementelor specifice textului
sensibilitate, experien de via i de dramatic; fi de gril de evaluare a
lectur prezentare monologului oral de tip
2.3. Compararea propriei interpretri a Activiti de nelegere i sintetic a argumentativ;
-- Viziune despre lume, teme; textelor studiate cu altele, realizate de aplicare a noiunilor de teorie receptrii critice
colegi sau de critici i istorici literari; literar; dezbaterea
- Interpretri i judeci de valoare
exprimate n critica si n istoria literar; Activiti de comunicare scris:
1.4. Utilizarea adecvat a tehnicilor de eseul structurat / argumentativ;
- Redactarea eseului structurat / redactare, n vederea realizrii unei
argumentativ comunicri eficiente i personalizate; Exerciii de exprimare a unui
punct de vedere argumentat
despre semnificaia / mesajul
4.2. Compararea i evaluarea unor textului
argumente diferite, pentru a formula
judeci proprii
Lucrare scris
3.2. Integrarea cunotinelor privind
Recapitulare pentru tez limba si literatura romn ntr-o viziune Activitate frontal Fie de lucru
coerent asupra culturii romneti Exerciii de analiz i
Tez interpretare a textelor studiate
1.4 utilizarea adecvat a tehnicilor de
Discutarea tezei redactare, n vederea realizrii unei
comunicri eficiente i personalizate
STUDIU DE CAZ: Dinamica unor specii dup 1990:
jurnalul, memoriile 2.1 adecvarea strategiilor de lectur Activitate
la specificul textelor literare frontal, N. Steinhardt, Investigaia
Experiena universului concentraionar studiate, n vederea nelegerii i individual Jurnalul fericirii jurnalul reflexiv;
N. Steinhardt, Jurnalul fericirii interpretrii personalizate; observare
- importana credinei n viaa deinutului; 2.2 compararea pe baza unor criterii sistematic;
- lumea anchetelor Securitii i a nchisorilor clar formulate a unor viziunii Activiti de
comuniste; despre lume, despre condiia uman nelegere i Eseul argumentativ
- adecvarea titlului la coninutul i la mesajul crii. sau despre art reflectate n textele aplicare a
studiate; noiunilor de
Experiena exilului. Destinul unui spirit teorie literar;
enciclopedic
Mircea Eliade, Memorii 2.3 compararea propriei interpretri Mircea Eliade,
- dificultile i ansele vieii n exil; a textelor studiate cu altele, Memorii
- ntre jurnal i memorii; realizate de colegi sau de critici i
- caracterul literar al unei scrieri nonficionale; istorici literari; Exerciii
argumentative
STUDIU DE CAZ: Forme ale istoriei i criticii literare Fie de lucru
Istoria literar: George Clinescu, Istoria literaturii 3.2 integrarea cunotinelor privind
romne de la origini pn n prezent limba i literature romn ntr-o
- condiia creatorului i condiia criticului n viziunea viziune coerent asupra culturii
clinescian; romneti;
- responsabilitatea sporit a criticului; Exerciii Proiectul
- separarea omului de oper n actul critic. explicative
3.3 analiza unor conexiuni ntre Activitate
Monografia critic: E. Lovinescu, Titu Maiorescu literatura romn i cea universal; Activiti de individual
nelegere i
- monografia definiie, trsturi;
aplicare a Observaie
- idei de baz n cercetarea critic;
4.1 adecvarea tehnicilor i noiunilor de permanent
- rolul lui Maiorescu n evoluia criticii literare
strategiilor argumentative la situaii teorie literar;
romneti;
de comunicare diverse (scrise sau
- ncadrarea lucrrii lui Lovinescu n categoria
orale);
monografiilor litarare.
Fragmente din
textele suport
Eseul critic: Nicolae Manolescu, Arca lui Noe
- eseul definiie, caracteristici;
- romanul o arc a lui Noe n viziunea lui 4.2 compararea i evaluarea unor Exerciii de
Manolescu; argumente diferite pentru analiz
- relaia ficiune-realitate ntr-un roman studiat (la
alegere); formularea unor judeci proprii. Nicolae
- romanul ca reconstituire a universului, nu o Manolescu, Arca
restituire a lui; Activitate lui Noe
frontal
Studiul critic: Mircea Crtrescu,Postmodernismul Manualul
romnesc
- studiul critic definiie, caracteristici;
- schimbri produse n domeniul cultural romnesc
dup prbuirea regimului comunist; Proiectul
- nclinarea ctre non-fiction, n defavoarea ficiunii; Exerciii de
- literatura romn n perioada postcomunist. exprimare a
unui punct de
Cronica literar/recenzia: cronici literare despre vedere Fie de lucru
romanul Maitreyi, de Mircea Eliade
- cronica literar/recenzia definiie, caracteristici;
- impresia asupra recenzenilor;
- influena unei cronici literare asupra cititorului.
Exerciii de
argumentare Teme pentru acas

EVALUAREA UNITII 3.2. Integrarea cunotinelor Test de evaluare


Dramaturgia n perioada postbelic privind limba si literatura
romn ntr-o viziune coerent
asupra culturii romneti
2.2. Compararea, pe baza unor
criterii clar formulate, a unor
viziuni despre lume, despre
condiia uman sau despre art
reflectate n textele studiate
RECAPITULARE FINAL 1.1. Utilizarea adecvat a Activiti de
Sistematizarea materiei n vederea pregtirii examenului de strategiilor i a regulilor de comunicare
Bacalaureat exprimare oral n monolog i n oral
proz scurt: dialog, n vederea realizrii unei ascultare activ
- basm cult comunicri corecte, eficiente i i exerciii de
- nuvel personalizate, adaptate unor situaii exprimare a
de comunicare diverse unei opinii
roman: texte reprezentative pentru aspectele 1.2. Utilizarea adecvat a tehnicilor argumentate;
eseniale ale genului i ale evoluiei acestuia; de redactare i a formelor Activiti de Portofoliile
poezie: texte poetice care s ilustreze aspecte exprimrii scrise compatibile cu nelegere i elevilor
eseniale ale genului i ale evoluiei acestuia; situaia de comunicare n elaborarea aplicare a
dramaturgie: unor texte diverse noiunilor de
- comedia 1.3. Identificarea particularitilor i a teorie literar; Observaie
- texte dramatice care s ilustreze aspecte funciilor stilistice ale limbii n permanent
specifice i diferite ale genului i ale receptarea diferitelor tipuri de mesaje/ Activiti de
evoluiei acestuia. texte comunicare
1.5. Utilizarea adecvat a scris: eseul
Niveluri de constituire a mesajului achiziiilor lingvistice n producerea structurat /
i n receptarea diverselor texte argumentativ;
- aplicarea, n diverse situaii de comunicare, a normelor orale i scrise, cu explicarea rolului
ortografice, ortoepice, de punctuaie, morfosintactice acestora n construirea mesajului Exerciii de
i folosirea adecvat a unitilor lexico-semantice; 2.2. Identificarea i analiza exprimare a Fie de lucru
- aplicarea cunotinelor de limb n exprimarea corect principalelor componente de unui punct de Eseu structurat/ eseu argum
i n receptarea textelor studiate sau la prima vedere. structur, de compoziie i de limbaj vedere
specifice textului narativ argumentat
Nivelul fonetic 2.3. Identificarea i analiza despre
- pronunii corecte / incorecte ale neologismelor; hiat, principalelor componente de semnificaia /
diftong, triftong; accentul; structur i de limbaj specifice mesajul
- cacofonia; hipercorectitudinea textului dramatic textului
2.4. Identificarea i analiza Schema Teme pentru acas
- pronunare nuanat a enunurilor (ton, pauz, elementelor de compoziie i de Exerciii de
intonaie) limbaj n textul poetic analiz a
2.6. Interpretarea textelor studiate nivelurilor
Nivelul lexico-semantic sau la prima vedere prin prisma textului liric/
- variante lexicale; cmpuri semantice propriilor valori i a propriei epic/dramatic;
- erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia experiene de lectur
paronimic 3.1. Identificarea i explicarea Activiti de
relaiilor dintre opere literare i aplicare a
- derivate i compuse (prefixe, sufixe, prefixoide,
contextul cultural n care au aprut noiunilor de
sufixoide)
acestea teorie literar
- relaii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, 4.1. Identificarea structurilor
omonimie) argumentative n texte literare i
- sensul corect al cuvintelor (n special al nonliterare studiate sau la prima
neologismelor) vedere Evaluare sumativ
- uniti frazeologice 4.2. Argumentarea unui punct de Activitate
vedere privind textele literare i frontal,
- etimologia popular, hipercorectitudinea
nonliterare studiate sau la prima individual
- sensul cuvintelor n context; sens denotativ i sens vedere
conotativ 4.3. Compararea i evaluarea unor
Nivelul morfosintactic argumente diferite, pentru
- valori expresive ale prilor de vorbire; formularea unor judeci proprii Exerciii de
- mijloace lingvistice de realizare a subiectivitii NOT: Competenele enunate redactare
vorbitorului sunt cele din programa pentru
Bacalaureat
- elemente de acord gramatical; (ntre predicat i subiect
acordul logic, acordul prin atracie; acordul
atributului cu partea de vorbire determinat); Exerciii
- anacolutul argumentative
Nivelul ortografic i de punctuaie
- norme ortografice i de punctuaie n constituirea
mesajului scris (scrierea corect a cuvintelor, scrierea
cu majuscul, desprirea cuvintelor n silabe,
folosirea corect a semnelor de ortografie i de
punctuaie)
- rolul semnelor ortografice i de punctuaie n
nelegerea mesajelor scrise

Nivelul stilistico-textual
- registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.)
adecvate situaiei de comunicare
- coeren i coeziune n exprimarea oral i scris
- tipuri de texte i structura acestora: narativ, descriptiv,
informativ, argumentativ
- stiluri funcionale adecvate situaiei de comunicare
- limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj
popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon
- stil direct, stil indirect, stil indirect liber
- rolul figurilor de stil i al procedeelor artistice n
constituirea sensului