Sunteți pe pagina 1din 2

Nume : ______________

Data: ___________ Fișa:Povestea verii,nr.2.


1.Efectuează corect schema cuvîntului:

2.Coloreză după cum urmează:

E D H G

e d h g

3. Indică (bifează) cîte silabe au cuvintele a căror imagini o vezi mai jos.

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4
4.Continuă șirul conform modelului.

5.Conturează apoi colorează: