Sunteți pe pagina 1din 2

RUGĂCIUNE CĂTRE PREA SFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

La cine să mă plâng ,STĂPÂNĂ?


La cine să alerg în durerea mea,dacă nu la tine,ÎMPĂRĂTEASĂ CEREASCĂ?
Cine va primi plânsul meu şi oftarea mea;dacă nu TU,PREA CURATĂ,nădejdea creştinilor şi
scăpare pentru noi păcătoşii?
Cine dacă nu TU,ne vei apăra mai bine în nevoi?Ascultă oftarea mea şi pleacă urechea TA la
rugăciunea mea!
Stăpână,MAICA DUMNEZEULUI MEU,nu mă trece cu vederea pe mine,care cer ajutorul TĂU
şi nu mă respinge pe mine păcătosul (a), luminează-mi mintea şi mă învaţă, ÎMPĂRĂTEASĂ
CEREASCĂ!
Nu mă lepăda,Stăpână pe mine robul (a) tău (ta) pentru nemulţumirea mea. Fii pentru mine
MAICĂ şi PROTECTOARE!
Mă încredinţez acoperământului TĂU milostiv, dacă nu o să vrei să mă mai ajuţi, du-mă pe
mine păcătosul (a) la o viaţă liniştită şi fără de necazuri, ca să plâng de păcatele mele!
Vai mie! La cine să alerg eu vinovatul (a), dacă nu la TINE, la care toţi păcătoşii caută
nădejdea şi scăparea aşteptând mila TA cea nespusă şi darurile TALE! Ce cuvânt pentru
păcatul meu voi putea spune la SLAVA TA cea mare!
O STĂPÂNĂ, Împărăteasă Cerească,TU îmi eşti MAICA şi nădejdea, TU îmi eşti speranţa şi
scăparea mea,acoperământul,apărarea şi ajutorul meu.
ÎMPĂRĂTEASA mea CEA PREA BUNĂ şi grabnică apărătoare, acoperă-mă cu rugăciunea
TA pe mine care am călcat poruncile FIULUI şi DUMNEZEULUI TĂU!
Apără-mă de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, îmblânzeşte inimile oamenilor răi, care se ridică
asupra mea.
O,MAICA DOMNULUI şi a FĂCĂTORULUI meu! Tu eşti rădăcina Fecioriei şi floarea care nu
se veştejeşte a curăţeniei.
O,NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ! Ajută-mă pe mine, care sunt stăpânit (ă) de patimile
trupeşti şi de durerile inimii,numai de la TINE şi împreună cu TINE a FIULUI TĂU şi a
DUMNEZEULUI nostru voi avea apărare şi prin apărarea TA cea mare voi fi ajutat (ă) şi voi
scăpa de orice nenorociri şi necazuri, cu rugăciunile TALE cele puternice prea CURATĂ fără
de păcat şi prea SLĂVITĂ MARIE, MAICA lui DUMNEZEU.
Bucură-te CEA plină de har!
Bucură-te CEA Îmbucurată!
Bucură-te CEA BLAGOSLOVITĂ, DOMNUL ESTE CU TINE !
RUGĂCIUNEA MAICII DOMNULUI "SPORIREA MINŢII"

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a
zidit-O, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume
mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici!
Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credinţă şi cu
smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale icoane! Înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul
nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare
la faţa omului, păstorilor înţelepciune duhovnicească, râvnă şi buna pază a sufletelor noastre,
învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei şi al evlaviei,
duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. Şi acum, maică prealăudată, dă-
ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între
ei o legatură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina
adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i frica de Dumnezeu, înfrânarea şi hărnicia, dă-le cuvântul
înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea
nepieritoare, Ceea ce esti mai cinstită decat Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii. Iar noi,
văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa
noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi
să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea şi ajutorul Tău,
laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorul
tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU


Preacurată Doamnă, Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poţi face tot binele,
primeşte aceste daruri, care se cuvin numai ţie, de la noi, nevrednicii robii tăi, ceea ce eşti
aleasă din toate neamurile, şi te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti.
Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor; şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu,
şi ne-am învrednicit Sfântului Lui Trup şi Preacuratului Lui Sânge. Pentru aceea fericită eşti
întru neamurile neamurilor, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât Heruvimii
şi mai cinstită decât Serafimii fiind.

Şi acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară întru tot cântată, nu înceta
a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de tot sfatul celui înşelător, şi de
toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până
la sfârşit cu rugăciunile tale, păzeşte-ne pe noi neosândiţi. Ca întru paza şi cu ajutorul tău
fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumită şi închinăciune, pentru toate să înălţăm unuia în Treime
Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.