Sunteți pe pagina 1din 15

N.o Nr.

Activiti de nvare Mijloace de


rd. Subcompetene Coninut tematic De Data nvare Observaii
ore
Modulul I Diversitatea 8 ore
lumii vii
1. -Identificarea plantelor i 1. Diversitatea organismelor pe Conversaia euristic. Harta lumii.
animalelor din diverse zone Terra Lucrul cu textul. Manualul.
geografice ale globului 1 Realizarea tabelelor
pmntesc. comparative.

-Definirea noiunilor:
organisme monocelulare i
organisme pluricelulare. 2.Organisme monocelulare. Recunoaterea la
2. -Identificarea prilor 1 microscop, pe plane, in Plane cu
componente ale celulei. natur a unor organisme organisme
-Recunoaterea prilor monocelulare (ex. unicelulare.
componente ale unui organism bacterii, amib, clorel)
monocelular. i pluricelulare (unele Microscop.
-Identificarea organelor unui animale, plante, ciuperci
organism pluricelular (plant cu Micropreparate
flori) Lucrare de laborator. cu organisme
3. -Recunoaterea unui ir de 3.Organisme pluricelulare. 1 Observarea la unicelulare.
organisme monocelulare i microscop/ pe plane a
pluricelulare. prilor principale ale
Manualul.
celulei.
Analiza comparativ.
4.Diversitatea plantelor i
-Recunoaterea plantelor i
4. animalelor din Republica animalelor din Republica 1 Realizarea excursiilor in Plane.
Moldova. Moldova. zona apropiat colii Imagini.
pentru observarea Cartea Roie a
plantelor i animalelor. RM.
Activiti n grup.
5. -Argumentarea rolului plantelor 5. Importana plantelor i Joc didactic. Imagini.
i a animalelor pentru om. animalelor pentru om. 1 Situii problem. Fotografii.
Lucrul cu manualul. Manualul.
Analiza influenei
6. activiti omului asupra 6..Efectele aciunii omului 1 . Fotografii.
mediului. asupra diversitii mediului. Observarea efectelor Imagini cu
Argumentarea rolului plantelor interveniei omului in specii rare de
i a animalelor pentru om. localitate. . plante i
Proiectarea aciunilor de animale din
Planificarea aciunilor de ocrotire a plantelor i a RM.
ocrotire a animalelor i a animalelor din localitate Cartea Roie a
7. plantelor din localitate. 7.Recapitularea Modulului I 1 Exerciii de descriere. RM.
Diversitatea lumii vii
Rezolvarea Testelor.
Analiza.
8. 8. Evaluare sumativ. 1
Test sumativ.
2 ore
Modulul II. Bioritmuri

9. -Identificarea animalelor i a 1.Organisme diurne. 1 Observarea activitii Plane.


plantelor diurne i nocturne. liliecilor, crbuilor, Imagini.
aricilor, pisicilor, Fotografii.
-Compararea unor animale i vrbiilor, bufnielor,
plante diurne i nocturne. iepurilor, uliului etc. in
timpul zilei i nopii.
-Interpretarea comportamentelor Observarea i
la plante i la animale n funcie inregistrarea datelor
10. de bioritm . 2.Organisme nocturne 1 referitoare la inchiderea
i deschiderea florilor. Imagini.
Reprezentarea artistic Manualul.
a unor bioritmuri.
Modulul III. Sisteme vitale 10
ore Observarea unor Plane.
11 -Descrierea diferitor 1.Comportamente alimentare la 1 comportamente Manualul
comportamente alimentare la animalele carnivore. alimentare la animale
animale carnivore
12. -Identificarea organelor i a 2.Comportamente alimentare la 1 Conversaia euristic. Plane.
sistemelor de organe care animalele erbivore. Reprezentri Manualul
realizeaz funcii de nutriie schematice.
13. la unele animale erbivore. 3. Comportamente alimentare la 1
-Clasificarea animalelor dup animalele omnivore. Realizarea unor
tipul de nutriie i respiraie. clasificri a
-Argumentarea rolului Plane cu
nutriiei n viaa animalelor . animalelor (ex. rim, dentiia
broasc, peti, ciine, animalelor.
-Identificarea organelor i a porumbel, opirl,
Imagini cu
sistemelor de organe care crbu etc. ) dup tipul
14. specii rare din
realizeaz funcii de nutriie 4.Nutriia la animale. de respiraie, modul de
1 RM.
la animale. nutriie, tipul sistemului
circulator. Manualul.

3.Nutriia la plante (fotosinteza). Realizarea


15. -Identificarea organelor i a 1 Plane cu
experimentului de
sistemelor de organe care structura
evideniere a
realizeaz funcii de nutriie la fotosintezei la plante. frunzei,
unele plante. Realizarea rdcinii,
experimentelor tulpinii.
pentru evidenierea Microscop.
respiraiei i a Micropreparate.
transpiraiei la o plant
cu flori.
Recunoaterea organelor
cu funcie de nutriie la
unele organisme.

16. Identificarea organelor i a


sistemelor de organe care 4. Respiraia in lumea vie. 1 Conversaia dirijat. Plane cu
realizeaz funcii de respiraie sistemul
la unele plante i animale. Exerciii de descriere. respirator la
-Clasificarea animalelor dup Jocul didactic. animale i la
tipul de respiraie. om.
Activitate n grup.
Plane cu
Rezolvarea situaiilor
17. 5. Transportul substanelor prin 1 problem. sistemul
corpul plantelor i animalelor. circulator la
animale i om.
Realizarea tabelelor
comparative. Plane cu
-Identificarea organelor i a Jocul didactic. sistemul
18. sistemelor de organe care 1 excretor la
realizeaz funcii de eliminare 6. Eliminarea deeurilor din Scrierea unor texte animale i om.
a deeurilor din organismul organismele vegetale si animale metaforice n care s
plantelor i animalelor. reflecte importana
7. Recapitularea modulului III nutriiei n viaa
19. 1 Fie cu diverse
Sisteme vitale animalelor.
itemuri.
Rezolvarea itemilor
propui n fie de
evaluare.
20.
8.Evaluare sumativ a 1
modulului III. Test sumativ.

IV. Sisteme de susinere 2 ore


Recunoaterea structurilor de
21. 1. Structuri de susinere la 1 Observarea pe plane,
susinere la plante i la animale.
plante. imagini, filme a unor Plane cu
Compararea diferitor structuri structuri de susinere la diverse structuri
de susinere la plante i la plante (ex. la fasole, de susinere ale
animale. mazre, stejar, ieder, plantelor.
vi de vie, coacz, griu,
porumb etc. ).

22. Argumentarea rolului sistemelor 2. Structuri de susinere la 1 Observarea. Schelete de


de susinere pentru organismele animale Discuie ghidat. vertebrate.
vii. Lucrul cu textul. Plane.
Modulul V Reproducerea in 4ore
lumea vie

-Identificarea tipurilor de
24. reproducere la unele animale i 1. Tipuri i modaliti de Recunoaterea pe Manualul.
plante. Reproducere. 2 plane, n filme a
-Compararea tipurilor de tipurilor de reproducere
reproducere la unele animale i la animale i la plante.
plante.
-Argumentarea importanei Conversaia euristic.
comportamentelor de Jocul didactic.
25. reproducere la animale i 2. Comportamente de Plane cu
animale. reproducere la animale i la 1 Observarea structura florii.
plante. comportamentelor de Fotografii.
reproducere la unele
animale.
Filme didactice.
Schiarea
particularitilor
structurilor plantelor Imagini cu
adaptate pentru diverse faze de
polenizare reproducere la
Scrierea unor texte animale.
plastice, n care s Manualul
reflecte comportamente
de reproducere.
26. 1 Test sumativ.
3. Evaluarea modulelor IV-V.
Modulul VI Sisteme de
coordonare i inegrare ale 2 ore
organismelor n mediu.

27. Stabilirea relaiilor dintre 1. Reacia plantelor la factorii de 1 Realizarea unor Plane cu
reaciile plantelor i ale mediu. experimente pentru diverse adaptri
animalelor i factorii de evidenierea ale plantelor.
mediu. experimental
a reaciilor plantelor
factorii de mediu.
Argumentarea importanei Conversaia euristic.
28. comportamentelor de integrare 2. Comportamente de integrare 1 Plane cu psri
n mediu la plante i la animale ale animalelor in mediu Observarea migratoare i
comportamentelor sedentare.
de integrare la unele Grafice cu
animale (ex. a furnicilor, ritmul sezonier.
a unor psri etc. ).
Analiza schemelor.
Situaii problem.
Modulul VII Ocrotirea 6ore
mediului

29 Recunoaterea plantelor i a 1. Rezervaii naturale i parcuri 1 Studierea plantelor i a Plane cu


animalelor pe cale de dispariie naionale din Republica animalelor pe cale de distribuirea
din Republica Moldova. Moldova. dispariie din localitate rezervaiilor
i din ar prezentate in naturale din
Identificarea rezervaiilor Cartea Roie a RM.
naturale i a parcurilor Republicii Moldova.
naionale din Republica
31. Moldova. 2. Plante i animale pe cale de 2 Vizitarea muzeelor . Cartea Roie a
dispariie din Republica Vizionarea de filme RM.
Interpretarea rolului Moldova. didactice despre
rezervaiilor naturale i a ocrotirea plantelor i
Seria
parcurilor naionale pentru animalelor.
enciclopedic-
ocrotirea naturii. Realizarea unui proiect
Lumea
de ocrotire a naturii ]n
localitate. vegetal i
Proiectarea aciunilor de Lumea
protecie a animalelor i a animal a RM.
plantelor pe cale de dispariie 3. Recapitularea modulului VI- 1 Rezolvarea testelor. Plane cu
32. din localitate. VII. imagini de
plante i
animale rare din
4.Evaluare sumativ. 1 Test sumativ. localitate.
33. 5.Excursie n pdurea din 1
34. localitate.
Ministerul Educaiei al Repulicii Moldova
Direcia General Chisinau
APROBAT______________ A VIZAT__________________
Gonta Aida, director al liceului V.Neamtu , director-adjunct
_______________________ 2013 ________________________ 2013

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA BIOLOGIE, CLASA VII-a

- Denumirea instituiei de nvmnt: LICEUL TEORETIC CRUGLIC


- Numele, prenumele profesorului, gradul didactic : Prof. Baluel Nona, grad didacti II
- Anul de studii : 2013-2014
- Planificarea materiei : (Biologie, clasa a VII-a, 2 ore/sptmn, 68 ore/anual).

Structura anului de nvmnt vacana de toamn 03.11.2016 - 06.11.2016;


vacana de iarn 24.12.2016 - 08.01.2017
vacana de primvar 04.04 .2017- 24.04.2017;
vacana de Pati 19.04.2014 - 28.04.2014;
vacana de var 01.06.2014 - 31.08.2014.

- Bibliografia : manual Biologia cl.VII-a - Nina Bernaz,Violeta Copil, Gheorghe Rudic, ghidul profesorului cl VII-a,
Caiet de lucrri practice i de laborator cl.VII-a , Ghidul profesorului,
Ghid de implementare a curricumului modernizat pentru treapta gimnazial de invmnt la biologie

APROBAT la edina catedrei...............................................................................................................................................

Competene specifice ale disciplinei Biologie


1. Competena de a utiliza cunotine de baz din domeniul biologiei n diverse situaii de comunicare, referitoare la structuri morfo-anatomice,
procese i fenomene vitale, legiti biologice i a rolului acestora n supravieuirea organismelor.
2. Competena de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor i ustensilelor de laborator.
3. Competena de a aplica tehnici interactive de acumulare, nregistrare, reprezentare, interpretare i comunicare a informaiei referitoare la
organisme, procese, fenomene biologice i a corelaiei dintre ele.
4. Competena de a proiecta aciuni de ocrotire a biodiversitii i a ecosistemelor.
5. Competena de a se implica personal n activiti de meninere a propriei stri de sntate i a celor din jur.

Repartizarea unitilor de coninut


Uniti de coninut Nr.de ore
Diversitatea in lumea vie 11
Sisteme de susinere 7

Sisteme de coordonare i integrare ale organismelor n mediu 18


Reproducerea in lumea vie 11
Bioritmuri 4
Sisteme de susinere 12
Ocrotirea mediului 4
Lucrri de laborator 3
Lucrri practice 2
Probe de evaluare sumative 6

la dispoziia prof 1
Total 68

Subcompetente Coninutul tematic Activiti de nvare/evaluare Ealonarea n timp


Nr. de Data Observa
ore ii

Diversitatea n lumea vie -11ore


1. Evaluare iniial; 1
- diferenierea diversitii 2. Diversitatea formelor de micare //Efectuarea unor observaii n 1
formelor de micare la n lumea vie. natur, n timpul vizionrii
animale; filmului didactic sau la
3. Diversitatea formelor de micare
microscop a unor animale 1
- analiza micrii a plantelor. Lucrare practica
(broasc, cal, iepure, pete, rac,
plantelor; nr.1Evidenierea micrii
plantelor; maimu) cu diverse modaliti
de deplasare;
- interpretarea 4. Diversitatea zborului psrilor;
importanei locomoiei //Observaii n natur, n baza
5. Zborul insectelor i mamiferelor 1
omului n diverse filmelor, la microscop a micrii
zburtoare;
condiii de mediu; plantelor (alge, ppdie, lalea, 1
floarea-soarelui);
6. Locomoia n mediul acvatic; //Realizarea experimentelor
- argumentarea rolului 1
7. Locomoia n mediul terestru; pentru evidenierea micrii
diversitii formelor de 1
plantelor;
micare n lumea vie; 8. Alte modaliti de locomoie n
mediul terestru; //Elaborarea unor comunicri/
prezentri referitoare la 1
9. Locomoia omului n diverse locomoia omului n diverse
condiii de mediu; condiii de mediu i importana
10. Recapitulare acestora pentru om; 1
11. Evaluare sumativ 1
1
Sisteme de susinere //Observarea pe plane, material
natural, mulaj a scheletului unor
7 ore
vieti (iepure, porumbel, arpe,
1. Structuri adaptate pentru zbor; liliac, pete etc.). 1
2.Structuri adapotate pentru //Completarea fielor de 1
locomotie la animalele acvatice; observaie cu particularitile
- identificarea
structurilor implicate n 3. Structuri adaptate pentru structurilor implicate n
locomoie; 1
diverse modaliti de locomotie la animalele
locomoie la animale; semiacvatice ; //Elaborarea unor tabele
- analiza particularitilor 4. Structuri adaptate pentru comparative ale scheletului la 1
structurilor implicate n locomotia animalelor pe sol; diverse animale;
locomoie la animale; //Modelarea unor pri ale
5. Relaii ntre tipul de locomoie i 1
viteza de deplasare; scheletului animalelor pentru
- stabilirea relaiilor ntre evidenierea anumitor poziii n
6. Recapitulare; timpul unei micri concrete.
structura scheletului i 1
modalitatea de locomoie;
7. Evaluare sumativ //Reprezentarea schematic a
adaptrilor pentru locomoie a 1
membrelor anterioare i
posterioare a unor animale.
Sisteme de coordonare i //Investigarea modalitilor de
integrare a organismelor n comunicare la unele animale
mediu-18 ore (ex. la cine, liliac, albine,
privighetoare etc.) i formularea 1
1. Orientarea i comunicarea
- identificarea organelor concluziilor referitoare la
animalelor i a omului;
de sim i a modalitilor semnalele emise i percepute de
2. Particulariti ale organului animale; 1
de comunicare la
vizual la animale;
animale; //Observarea particularitilor
- recunoaterea 3. Particulariti structurale si structurale ale organelor de sim 1
principalelor pri funcionale ale organului vizual la la unele animale i la om;
componente ale organelor om;
//Realizarea unor experimente
de sim ale omului; 4. Lucrare laborator nr.1 pentru evidenierea acuitii 1
- recunoaterea organelor ,,Evidenierea experimental a auzului, cmpului vizual,
de sim ca mijloace de cmpului vizual; mirosului, gustului la om;
comunicare ntre organism //Realizarea unor experimente
i mediul nconjurtor; 5.Igiena organului vizual la om;
pentru evidenierea conexiunii 1
6.Particulariti ale organului dintre miros i gust la om;
auditiv la animale; 1
- compararea acuitii //Elaborarea unor comunicri
simurilor la animale i la 7. Particulariti structurale si referitoare la importana diferitelor
om; funcionale ale organului auditiv la modaliti alternative de 1
om; comunicare la om: semnale Morse,
alfabet surdo-mut, stegulee,
- aplicarea regulilor de 8. Lucrare laborator nr 2 alfabet Braile etc.); 1
igien pentru meninerea Evidenierea experimental a //Prezentarea unor aparate (ex.
strii de sntate a acuitii auzului aparat de fotografiat, radar),
organelor de sim la om; construcia crora s-a realizat pe
9.Igiena organului auditiv la om; baza unor organe de sim;
1
10. Evaluare formativ; //Elaborarea unor buletine
informative referitoare la igiena 1
11. Particulariti ale organului
olfactiv ; organelor de sim la om; 1
12. Particulariti ale organului //Elaborarea unor comunicri
gustativ ; referitoare la importana organelor
de sim ale animalelor i ale 1
13. Lucrare de laborator nr.3 omului;
,,Evidenierea experimental a *** dezvoltarea unui comport 1
relaiilor ntre miros i gust la con;tient pentru ]ntelegerea despre
om; necesitatea de importanta in
aplicarea regulilor de igiena zilnica
14. Igiena organului olfactiv i a pentru mentinerea starii de sanatate
celui gustativ; a oganilor de simt la om. 1
15.Particulariti ale organului
cutanant;
1
16. Igiena pielii;
1
17. Recapitulare;
1
18. Evaluare sumativ;
1

Reproducerea n lumea vie //Analiza structurii florii pe


material natural, mulaj, plane;
11 ore
//Schiarea procesului de
1. Reproducerea sexuat la 1
polenizare i fecundaie a
animale;
plantelor;
2. Ciclul de dezvoltare la animale;
- identificarea organelor //Descrierea procesului de 1
de reproducere sexuat formare a fructului i a seminei
la animale i la plante; plantelor;
3.Organe de reproducere la plante 1
- descrierea procesului de Lucrare practic nr.2, //Observarea n baza filmelor
reproducere sexuat la sau n natur a modalitilor de
animale i la plantele cu ,, Analiza structurii florii
rspndire a fructelor i 1
flori; 4. Polenizarea la plantele cu flori; seminelor la unele plante (ex.
5. Fecundaia la plantele cu flori; ppdie, brusture, arar,
- compararea celulelor pducel, ulm etc.); 1
6. Ciclul de dezvoltare a unei plante
sexuale feminine i cu flori. Structura seminei; //Observarea pe plane i mulaje 1
masculine la animale; a organelor de reproducere la
7. Ciclul de dezvoltare a unei plante iepure sau oarece; 1
cu flori. Fructul; //ntocmirea unor tabele
- analiza etapelor de comparative cu structura
8.Germinaia seminelor 1
reproducere la animale i la celulelor sexuale (ovule,
plante; 9. Recapitulare; spermatozoizi) la animale; 1
10. Evaluare sumativ //Observaii pe plane a etapelor 1
11. Analiza probei de evaluare de cretere i dezvoltare la unele 1
- compararea ciclurilor de
dezvoltare la unele animale (ex. la crbu, fluturi,
animale; albine, lcuste, broate etc.);
//ntocmirea unor tabele
comparative pentru cicluri de
-argumentarea importanei dezvoltare a animalelor;
reproducerii pentru
organism; //Elaborarea unor eseuri
metaforice, n care s se
evidenieze particularitile
importana rspndirii fructelor
i a seminelor.
Bioritmuri- 4 ore //Elaborarea unor proiecte
pentru obinerea seminelor de
- identificarea 1. Aspecte sezoniere ale ciclurilor 1
plante anuale i bienale;
particularitilor de dezvoltare a plantelor;
morfologice sezoniere //ntocmirea unui calendar al
ale ciclurilor de nmuguririi, nfloririi, formrii 1
dezvoltare a plantelor; 2. Viaa activ i hibernarea; fructelor i cderii frunzelor
- analiza cauzelor migraiei unei plante perene;
1
i a hibernrii animalelor; //nregistrarea datelor plecrii i
3. Migraia.
sosirii unor psri migratoare i
a intrrii i ieirii din hibernare
- diferenierea
4.Evaluare formativ a unor animale;
particularitilor fiziologice 1
ale animalelor n timpul //Determinarea parametrilor
perioadei active i de factorilor de mediu
hibernare; (temperatur, umeditate,
aspectul vegetaiei, numr de
insecte, viermi etc.) n perioada
- argumentarea rolului
migraiei;
migraiei i a hibernrii n
viaa animalelor. //Observarea n natur a
perioadei de construire a
cuiburilor psrilor din
localitate (rndunici, vrbii,
berze etc.).
Sisteme vitale -12ore //Recunoaterea pe imagini,
mulaje a organelor sistemului 1
digestiv, respirator, circulator i
- identificarea la om a 1.Particulariti ale sistemului excretor la om;
sistemelor vitale cu digestiv;
//Reprezentarea schematic a 1
funcii metabolice; 2. Particulariti ale sistemului corelaiei sistemelor vitale n
- recunoaterea organelor respirator procese metabolice;
principale ale sistemului 1
digestiv, respirator, 3. Semnificaia nutriiei i //ntocmirea unor scheme
circulator i excretor ale respiraiei pentru evidenierea schimbului 1
omului; 4. Igiena alimentaiei de substane i de energie ntre 1
organism i mediu;
5. Igiena respiraiei 1
- argumentarea rolului //Interviuri n cadrul familiei ce
6. Particulariti ale sistemului au scopul de a determina
sistemelor vitale n
procesele metabolice ale cardiovascular cantitatea de alimente 1
omului; 7. Igiena sistemului cardiovascular consumat zilnic de fiecare
1
membru al familiei. Formularea
8. Eliminarea deeurilor din concluziilor privind variaia
- definirea noiunii de organism. . Particulariti ale necesarului de alimente n
metabolism; sistemului urinar 1
raport cu vrsta i cu ali
9.Igiena sistemului urinar parametri;
- compararea etapelor //Vizionarea, audierea unor 1
metabolismului; emisiuni medicale referitoare la
10. Schimbul de substane i de
echilibrul metabolic al omului;
- determinarea energie dintre organism si mediu
semnificaiei nutriiei, //Dezbateri referitoare la bolile 1
respiraiei, circulatiei, metabolice ale omului;
excreiei ca funcii 11. Recapitulare
eseniale pentru //Prezentarea unor comunicri 1
ntreinerea vieii; 12 Evaluare sumativ referitoare la consumul
alimentar calitativ i cantitativ
ale adolescenilor;
- propunerea regulilor de //Elaborarea unui regim
igien ale sistemelor vitale; alimentar pentru meninerea
echilibrat a metabolismului.
***formarea abilitatilor de
elaborare a unui regim
alimentar pentru mentinerea
echilibrata a
metabolismului,propunerea unei
liste de reguli de igiena a
sistemelor vitale
Ocrotirea mediului ambiant-4ore //nregistrarea datelor despre
prezena unor resurse naturale
- identificarea surselor 1. Surse alternative de obinere a
din localitate (lemn, ap, 1
alternative de obinere a hranei;
crbune, petrol, argil, calcar
hranei; 2. Importana surselor alternative etc.); 1
- argumentarea rolului pentru om.
surselor alternative de //Observaii asupra situaiei
obinere a hranei. 3.Recapitulare pdurilor i apelor din
1
4.Evaluare sumariv Republica Moldova.
Formularea concluziilor;
1
//Redactarea unor comunicri
referitoare la surse alternative
de obinere a produselor
alimentare;
//Elaborarea unor proiecte de
cretere a unor plante n soluii
nutritive.
Lecie de generalizare 1

total 68