Sunteți pe pagina 1din 9

Matricea logica a planificarii programului Sectiunea E Data propunerii Noiembrie 2005

PLAN STRATEGIC Perioada planificata Mai 2005-


decembrie 2008
Cod program CEEX Titlul programului Cercetare de Excelenta Buget total (lei) 620.000.000

Obiectiv program Indicatori de realizare Surse de informare Ipoteze si riscuri


(1) (2) (3) (4)
Dezvoltarea Ariei romanesti a cercetarii Nr. de personal angrenat in activitatea de Anuarul statistic al Ipoteze:
cercetare dezvoltare inovare(de la Romaniei -asigurarea finanrii corespunztoare;
39..985 persoane, la 45.000 persoane in Eurostat Structural - existena unor puternice colective de
2008) indicators, Innovation cercetare-dezvoltare precum i a unor
Nr. participanti (unitati de CDI) retinute and Research,Eurostat baze materiale corespunztoare;
pentru finantare in programe europene Rapoarte de evaluare - climat propice pentru realizarea de
(de la 150 la 300 in 2008) parteneriate;
ale Comisiei de evaluare
Rata de succes a proiectelor participante - dorina acumulrii de noi cunotine i
a programului,
de perfecionare n diversele domenii ale
la programele europene FP 7 (de la Studii i anchete
10,2% la > 20%) tiinei.
statistice , elaborate pe
Nr. de cercetatori la 1000 lucratori (de la baza informaiilor de la
3,13 la 5) Riscurile posibile:
organisme competente n
Nr de organisme acreditate de evaluare a - diminuarea fondurilor alocate
domeniu , precum i de la
conformitatii (de la 20 la 40) cercetrii;
mediul beneficiar al
Nr. de laboratoare acreditate (de la 60 la - slaba cooperare ntre unitile i
programului
120) instituiile componente ale sistemului;
Rapoarte de evaluare - scderea capacitii de cercetare-
ale proiectelor aflate in dezvoltare a sistemului;
derulare sau finalizare, - mecanisme legislative i instituionale
neadecvate (buget anual / conducere
centralizat program).
Obiective generale pe module Indicatori de realizare Surse de informare Ipoteze si riscuri
(5) (6) (7) (8)
- creterea capacitii sistemului de nr. de organizatii si respectiv de personal Rapoarte de activitate Ipoteze:
cercetare-dezvoltare i inovare din de cercetare implicate in program ale proiectelor -asigurarea finanrii corespunztoare;
Romnia de a acumula cunotine, tipuri de organizatii; INCD,U.P., Rapoarte de evaluare ale - existena unor puternice colective de
rezultate i experien de prim rang n SC, Univ. Comisiei de evaluare a cercetare-dezvoltare precum i a unor
domenii tiinifice i tehnologice de vrf i nr. cercetatori/ proiect/ module programului, baze materiale corespunztoare;
de a le difuza i transfera ctre mediul nr.sisteme, structuri, procese, metode, Rapoarte de evaluare ale - climat propice pentru realizarea de
economic i social intern pentru creterea mecanisme implementate/ aplicate (pe parteneriate;
proiectelor aflate in
competitivitii acestuia; categorii) - dorina acumulrii de noi cunotine i
derulare sau finalizare,
de perfecionare n diversele domenii ale
produse/ tehnologii/ servicii noi Studii i anchete
tiinei.
realizate statistice , pe baza
produse/ tehnologii/ servicii informaiilor elaborate de
Riscurile posibile:
modernizate la organisme competente
- diminuarea fondurilor alocate
produse/ tehnologii/ servicii noi n domeniu , precum i de
cercetrii;
realizate in cadrul programului, la mediul beneficiar al
- slaba cooperare ntre unitile i
aliniate la standardele programului
instituiile componente ale sistemului;
internationale - scderea capacitii de cercetare-
nr. produse/ tehnologii/ servicii dezvoltare a sistemului;
certificate - mecanisme legislative i instituionale
nr. de agenti economici angrenati in neadecvate (buget anual / conducere
parteneriate centralizat program).

- concentrarea si valorificarea optima a nr. platforme tehnologice integrate Rapoarte de activitate Ipoteze:
potentialului stiintific si tehnologic de dezvoltate la nivelul programului ale proiectelor -asigurarea finanrii corespunztoare;
inalt nivel existent in Ronania valoarea dotarilor noi pe program Rapoarte de evaluare ale - existena unor puternice colective de
nr. brevete de inventie propuse/ acceptate Comisiei de evaluare a cercetare-dezvoltare precum i a unor
nr. articole/ carti publicate programului, baze materiale corespunztoare;
nr. comunicari stiintifice Rapoarte de evaluare ale - climat propice pentru realizarea de
proiectelor aflate in parteneriate;
derulare sau finalizare, - dorina acumulrii de noi cunotine i de
perfecionare n diversele domenii ale tiinei.
Studii i anchete
statistice , pe baza
Riscurile posibile:
informaiilor elaborate de
- diminuarea fondurilor alocate
la organisme competente
cercetrii;
n domeniu , precum i de
- slaba cooperare ntre unitile i
la mediul beneficiar al instituiile componente ale sistemului;
programului - scderea capacitii de cercetare-
dezvoltare a sistemului;
- mecanisme legislative i instituionale
neadecvate (buget anual / conducere
centralizat program).

- sprijinirea formrii, dezvoltarea, nr. parteneriate realizate Rapoarte de activitate Ipoteze


integrarea i consolidarea n domeniile nr. retele de cercetare integrate pe arii ale proiectelor -asigurarea finanrii corespunztoare;
vizate a unor reele de cercetare a cror tematice Rapoarte de evaluare - existena unor puternice colective de
activitate atinge nivelul de excelen nr. brevete de inventie propuse/ acceptate ale Comisiei de evaluare cercetare-dezvoltare precum i a unor
recunoscut conform normelor nr. articole/ carti publicate a programului, baze materiale corespunztoare;
internaionale; nr. comunicari stiintifice Rapoarte de evaluare - climat propice pentru realizarea de
ale proiectelor aflate in parteneriate;
derulare sau finalizare, - dorina acumulrii de noi cunotine i
Studii i anchete de perfecionare n diversele domenii ale
statistice , pe baza tiinei.
informaiilor elaborate
de la organisme Riscurile posibile:
competente n domeniu , - diminuarea fondurilor alocate
precum i de la mediul cercetrii;
beneficiar al programului - slaba cooperare ntre unitile i
instituiile componente ale sistemului;
- scderea capacitii de cercetare-
dezvoltare a sistemului;
- mecanisme legislative i instituionale
neadecvate (buget anual / conducere
centralizat program).

- accelerarea procesului de aliniere i nr. de organisme ale infrastructurii de Rapoarte de activitate Ipoteze
integrare tehnologic a agenilor evaluare a conformitatii dezvoltate in ale proiectelor -asigurarea finanrii corespunztoare;
economici conform cerinelor i cadrul programului: Rapoarte de evaluare - existena unor puternice colective de
reglementrilor Uniunii Europene; laboratoare de incercari ale Comisiei de cercetare-dezvoltare precum i a unor
laboratoare de etalonare evaluare a programului, baze materiale corespunztoare;
organisme de certificare Rapoarte de evaluare - climat propice pentru realizarea de
nr. de organisme de evaluare a ale proiectelor aflate in parteneriate;
conformitatii care isi desfasoara derulare sau finalizare, - dorina acumulrii de noi cunotine i
activitatea in domeniile reglementate prin de perfecionare n diversele domenii ale
directivele Uniunii Europene, din care: Studii i anchete tiinei.
produse industriale care intra sub statistice , pe baza
incidenta marcajului CE; informaiilor elaborate Riscurile posibile:
produse agro- alimentare. de la organisme - diminuarea fondurilor alocate
nr. de specialisti formati/instruiti pentru competente n domeniu cercetrii;
evaluarea conformitatii; , precum i de la mediul - slaba cooperare ntre unitile i
beneficiar al instituiile componente ale sistemului;
programului - scderea capacitii de cercetare-
Listele organismeloe dezvoltare a sistemului;
acreditate, publicate de - mecanisme legislative i instituionale
RENAR neadecvate (buget anual / conducere
Listele prganismelor centralizat program).
recunoscute, publicate - incapacitatea organizatiilor de cercetare
in Monitorul Oficial de a sustine cofinantarea proiectelor
- incapocitatea unitatilor de cercetare de a
corespunde cerintelor orgazitionale si
financiare cerute de alinierea la
standardele internationale de
recunoastere (MLA) cu European co-
Operation for Acreditation (EA)
- capacitatea limitata a RENAR de
acreditare a organismelor

- creterea capacitii Romniei de a nr. de programe postdoctorale create la Rapoarte de activitate Ipoteze:
asigura parteneri performani n nivel national ale proiectelor -asigurarea finanrii corespunztoare;
programele de colaborare tiinific i nr. de cercetatori romani avand titlul de Rapoarte de evaluare - existena unor puternice colective de
tehnic i n alianele tehnologice doctori in stiinte obtinut in strainatate sau ale Comisiei de cercetare-dezvoltare precum i a unor
internaionale; stagiipostdoctorale efectuate in strainatate evaluare a programului, baze materiale corespunztoare;
reveniti in tara si angajati in unitati de Rapoarte de evaluare - climat propice pentru realizarea de
cercetare ale proiectelor aflate in parteneriate;
nr. de specialisti formati/ instruiti im derulare sau finalizare, - dorina acumulrii de noi cunotine i
managementul si administratia cercetarii Studii i anchete de perfecionare n diversele domenii ale
. statistice , pe baza tiinei.
informaiilor elaborate
de la organisme Riscurile posibile:
competente n domeniu - diminuarea fondurilor alocate
, precum i de la mediul cercetrii;
- slaba cooperare ntre unitile i
beneficiar al instituiile componente ale sistemului;
programului - scderea capacitii de cercetare-
dezvoltare a sistemului;
- mecanisme legislative i instituionale
neadecvate (buget anual / conducere
centralizat program).

- nr. de manifestari stiintifice sau Ipoteze


promotionale cu participare Rapoarte de activitate -asigurarea finanrii corespunztoare;
internationala reprezentative; ale proiectelor - existena unor puternice colective de
- integrarea i consolidarea reelelor de - nr. Vizite de lucru si stagii de lunga Rapoarte de evaluare cercetare-dezvoltare precum i a unor
instituii de cercetare-dezvoltare n durata ale unor personalitati stiintifice ale Comisiei de baze materiale corespunztoare;
domeniile vizate din strainatate; evaluare a programului, - climat propice pentru realizarea de
- nr. de propuneri de proiecte transmise Rapoarte de evaluare parteneriate;
la programe internationale; ale proiectelor aflate in - dorina acumulrii de noi cunotine i
- nr. de propuneri de proiecte derulare sau finalizare, de perfecionare n diversele domenii ale
internationale aprobate; Studii i anchete tiinei.
- nr. de platforme tehnologice integrate statistice , pe baza
in platforme tehnologice europene. informaiilor elaborate Riscurile posibile:
de la organisme - diminuarea fondurilor alocate
competente n domeniu cercetrii;
, precum i de la mediul - slaba cooperare ntre unitile i
beneficiar al instituiile componente ale sistemului;
programului - scderea capacitii de cercetare-
dezvoltare a sistemului;
- mecanisme legislative i instituionale
neadecvate (buget anual / conducere
centralizat program).
Rezultate ale modulelor Indicatori de realizare Surse de informare Ipoteze si riscuri
(9) (10) (11) (12)
(i)asigurarea dezvoltrii pe plan intern a Rapoarte de activitate Ipoteze
reelelor de instituii i organisme ale proiectelor Dezvoltarea unor instrumente
specializate, recunoscute i active la nivel Rapoarte de evaluare specifice pentru ncurajarea
internaional, care s asigure poli de ale Comisiei de apariiei i extinderii i
excelen, competen tiinific i tehnic evaluare a programului, recunoaterii la nivel european a
de referin n domenii ale tehnologiilor Rapoarte de evaluare polilor de excelen finanai
avansate: ale proiectelor aflate in Recunoaterea la nivel european
derulare sau finalizare, a platformelor romneti.
Studii i anchete Riscuri
statistice, pe baza Instrumentele construite sunt
informaiilor culese de insuficient consolidate,
la organisme Nu se coreleaz sursele de
competente n domeniu, finanare cu atingerea
precum i din mediul obiectivelor propuse
beneficiar. Nerecunoaterea platformelor
romneti
- creterea numrului de centre/reele de nr. platforme/ retele specializate
cercetare specializate n domenii tiinifice recunoscute la nivel mondial;
i tehnologice de vrf, recunoscute la nivel nr. parteneriate internationale
internaional i integrate n parteneriate i
programe reprezentative pentru aria
european de cercetare;
- creterea numrului de reele tehnologice nr.de reele tehnologice integrate
integrate, realizate n domenii ale
tehnologiilor de vrf i integrate n
platforme europene similare;
- creterea ponderii unitilor i nr. unitatii/ institutii participante
instituiilor de cercetare-dezvoltare i a
universitilor care dispun de echipamente
i aparatur performante de cercetare i
informaionale;
- creterea numrului agenilor economici nr. unitati economice participante
i al domeniilor care beneficiaz de
rezultatele proiectelor complexe;
(ii)ntinerirea i creterea performanelor Ipoteze:
pe plan intern i internaional ale Rapoarte de activitate - Disiminarea corespunzatoere a
personalului de cercetare: ale proiectelor informatiilor privind programul CEEX, in
Rapoarte de evaluare special a Modulului 2;
ale Comisiei de - disponibilitatea unitatilor de C-D
evaluare a programului, privind formarea continua a resurselor
umane.
Rapoarte de evaluare
ale proiectelor aflate in
Riscuri:
derulare sau finalizare,
- cuantumul scazut a salariului
Studii i anchete
cercetatorilor tineri;
statistice, pe baza
- conditii neatractive oferite de
informaiilor culese de
angajator.
la organisme
competente n domeniu,
precum i din mediul
beneficiar.

- creterea numrului de cercettori tineri nr. de cercettori tineri i de doctori n


i a numrului de doctori n tiine; tiine angajati in program
- creterea numrului de cercettori nr. programe postdoctorale
implicai n programe postdoctorat i n
proiecte i colaborri internaionale pe
termen lung;
- creterea numrului de cercettori care se nr. cercetatori reantorsi in Romania
reintegreaz n activiti de cercetare n
Romnia;
- creterea numrului de manageri nr. de manageri specializai pentru
specializai pentru programe, uniti i programe
instituii de cercetare-dezvoltare;

(iii)creterea vizibilitii internaionale a Rapoarte de activitate Ipoteze:


instituiilor i programelor de cercetare: ale proiectelor - cunoastere programelor europene si a
Rapoarte de evaluare celor internationale;
ale Comisiei de
evaluare a programului, Riscuri:
Rapoarte de evaluare - Necunoasterea capacitatii stiintifice a
ale proiectelor aflate in unitatilor CDI romanesti de catre
derulare sau finalizare, comunitatea stiintifica internetionala.
Studii i anchete
statistice, pe baza
informaiilor culese de
la organisme
competente n domeniu,
precum i din mediul
beneficiar.

- creterea numrului de uniti i instituii nr. de unitati /institutii participante


de cercetare-dezvoltare, precum i de
universiti care beneficiaz de programe
de lung durat susinute de personaliti
tiinifice din strintate;
- creterea numrului de programe nr. proiecte finantate
naionale de cercetare incluse n proiecte
de corelare a acestora la nivel european de
tip ERA-NET;
(iv)creterea numrului de organisme nr. de organisme acreditate Rapoarte de activitate Ipoteze
acreditate de evaluare i certificare a ale proiectelor -asigurarea finanrii corespunztoare;
conformitii, corespunztoare cerinelor Rapoarte de evaluare - existena unor puternice colective de
Uniunii Europene i recunoscute la nivel ale Comisiei de cercetare-dezvoltare precum i a unor
internaional; evaluare a programului, baze materiale corespunztoare;
Rapoarte de evaluare - climat propice pentru realizarea de
ale proiectelor aflate in parteneriate;
derulare sau finalizare, - dorina acumulrii de noi cunotine i
Studii i anchete de perfecionare n diversele domenii ale
statistice, pe baza tiinei.
informaiilor culese de
la organisme Riscurile posibile:
competente n domeniu, - diminuarea fondurilor alocate
precum i din mediul cercetrii;
beneficiar. - slaba cooperare ntre unitile i
Listele organismeloe instituiile componente ale sistemului;
acreditate, publicate de - scderea capacitii de cercetare-
RENAR dezvoltare a sistemului;
- mecanisme legislative i instituionale
Listele prganismelor
recunoscute, publicate neadecvate (buget anual / conducere
in Monitorul Oficial centralizat program).
- incapacitatea organizatiilor de cercetare
de a sustine cofinantarea proiectelor
- incapocitatea unitatilor de cercetare de a
corespunde cerintelor orgazitionale si
financiare cerute de alinierea la
standardele internationale de
recunoastere (MLA) cu European co-
Operation for Acreditation (EA)
- capacitatea limitata a RENAR de
acreditare a organismelor

(v)creterea vizibilitii i a impactului nr de articole stiintifice publicate in Rapoarte de Ipoteze:


internaional ale cercetrii romneti prin reviste cu recunoastere internationala activitate ale - cunoastere programelor europene si a
contribuii tiinifice (de exemplu: (reviste indexate in baza de date proiectelor celor internationale;
publicaii, patente, invenii etc.) indexate internationale pe baza unui proces de Rapoarte de evaluare
sau nscrise n baze de date internaionale. selectie); ale Comisiei de Riscuri:
nr. de comunicari si participari la evaluare a - Necunoasterea capacitatii stiintifice a
manifestari stiintifice; programului, unitatilor CDI romanesti de catre
nr. de carti stiintifice publicate in edituri Rapoarte de evaluare comunitatea stiintifica internetionala.
internationale si nationale de prestigiu. ale proiectelor aflate in
derulare sau finalizare,
Studii i anchete
statistice, pe baza
informaiilor culese de
la organisme
competente n
domeniu, precum i
din mediul beneficiar.

Resurse
Buget (lei) 2005 2006 2007 2008 Total
130.000.000 140.000.000 150.000.000 200.000.000 620.000.000