Sunteți pe pagina 1din 21

LEGE nr.

103 din 23 septembrie 1996 (*republicat*)


(**actualizata**)fondului cinegetic i a protectiei vanatului*)
(actualizata pn la data de 28 decembrie 2005**)
EMITENT PARLAMENTUL

-----------*) Republicat n temeiul art. VII din Legea nr. 654 din 20 noiembrie
2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749 din 23
noiembrie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea fondului
cinegetic i a protectiei vanatului nr. 103/1996 a fost publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996 i a mai fost
modificata prin:- Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 65/1998, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998
(respinsa prin Legea nr. 592/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 708 din 7 noiembrie 2001);- Ordonana de urgenta a Guvernului
nr. 78/1999, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 258 din 4
iunie 1999 (aprobata prin Legea nr. 589/2001, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 708 din 7 noiembrie 2001);- Ordonana de urgenta a
Guvernului nr. 129/1999, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 445 din 14 septembrie 1999 (abrogata prin Ordonana de urgenta a
Guvernului nr. 35/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
114 din 6 martie 2001 i respinsa prin Legea nr. 609/2001, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 713 din 8 noiembrie
2001);- Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 69/2000, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000 (abrogata
prin Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 i respinsa prin Legea
nr. 602/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 713 din 8
noiembrie 2001);- Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 (aprobata
prin Legea nr. 439/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 411 din 25 iulie 2001).-----------*) Textul initial a fost publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 328 din 17 mai 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C.
"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pn la data de 28
decembrie 2005, cu modificrile i completrile aduse de ORDONANA DE
URGEN nr. 193 din 22 decembrie 2005.Capitolul 1 Dispozitii
generaleArticolul 1Animalele salbatice de interes vntoresc, cuprinse n
anexele nr. 1 i 2, denumite n prezenta lege vanat, mpreun cu biotopurile
acestora, constituie fondul cinegetic al Romniei. Articolul 2(1) Vanatul
Romniei, resursa naturala regenerabila de interes naional i international,
este administrat i gestionat n scopul conservarii biodiversitatii faunei
salbatice, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vntorii i al satisfacerii
altor cerine social-economice.(2) Vanatul este bun public de interes
naional.Articolul 3(1) Fondul cinegetic al Romniei se compune din uniti de
gospodarire cinegetica, denumite fonduri de vntoare, constituite pe toate
categoriile de teren, indiferent de proprietar, i astfel delimitate nct s
asigure o cat mai mare stabilitate vanatului n cuprinsul acestora.(2) Fac
excepie de la prevederile alin. (1) suprafetele situate n intravilanul
localitatilor, suprafetele parcurilor naionale i rezervatiilor stiintifice cu
protecie totala, pe durata existentei acestora.(3) Suprafaa unui fond de
vntoare va fi de cel puin 5.000 ha la campie i n Delta Dunarii, 7.000 ha la
deal i 10.000 ha la munte.(4) Suprafaa minima necesar pentru un membru
vntor este de:- 150 ha n zona de campie i n Delta Dunarii;- 350 ha n
zona de deal;- 400 ha n zona de munte. Articolul 4Gestionarea fondurilor de
vntoare se atribuie de ctre autoritatea public centrala care raspunde de
silvicultura organizaiilor vntoresti legal constituite din Romnia,
administratorului pdurilor statului, unitilor de invatamant i unitilor de
cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romnia, denumite, n sensul
prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vntoare. Articolul 5(1) Organizaiile
vntoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vntorilor, sunt
organizaii nonprofit, au personalitate juridica, patrimoniu distinct i sunt
afiliate, n scopul reprezentarii la nivel naional i international, la Asociaia
General a Vntorilor i Pescarilor Sportivi din Romnia.(2) Asociaia
General a Vntorilor i Pescarilor Sportivi din Romnia, persoana juridica de
utilitate public, asigura indeplinirea atribuiilor stabilite de autoritatea
public centrala care raspunde de silvicultura, n scopul gestionarii durabile a
vanatului din fondurile de vntoare atribuite n gestiune organizaiilor
afiliate, potrivit prezentei legi.(3) Afilierea organizaiilor vntoresti la
Asociaia General a Vntorilor i Pescarilor Sportivi din Romnia se face
potrivit legii i statutului acesteia. Articolul 6Exercitarea vntorii se face n
scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifica, urmarindu-se
asigurarea echilibrului ecologic i ameliorarea calitii vanatului. Capitolul
2 Administrarea i gestionarea fondului cinegetic al Romniei Articolul 7(1)
Administrarea fondului cinegetic al Romniei se realizeaz de ctre
autoritatea public centrala care raspunde de silvicultura.(2) n acest scop, n
cadrul autoritii publice centrale care raspunde de silvicultura se infiinteaza
un organism distinct specializat n domeniul cinegetic. Articolul 8(1) Autoritatea
public centrala care raspunde de silvicultura are urmatoarele atribuii
principale n domeniul cinegetic:a) elaboreaza strategia privind fondul
cinegetic al Romniei;b) stabileste criteriile de atribuire a dreptului de
gestionare a fondurilor de vntoare i coninutul-cadru al contractelor de
gestionare;c) stabileste tarifele minime de atribuire a gestionarii fondurilor de
vntoare i nivelul tarifelor minime percepute vntorilor romni i straini
pentru aciuni de vntoare n Romnia;d) elaboreaza metodologia de
evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al cotelor anuale de recolta i
reglementarile de organizare i practicare a vntorii;e) stabileste efectivele
optime de vanat i aproba cotele anuale de recolta, inclusiv pe cele destinate
vntorilor cu turisti straini;f) modifica, n situaii justificate, perioadele legale
de vntoare pentru unele specii de vanat;g) aproba propunerile de populare
a fondurilor de vntoare cu specii noi de vanat;h) stabileste, mpreun cu
reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului
agro-silvocinegetic i prevenirii pagubelor cauzate de vanat i prin vntoare
culturilor agricole, animalelor domestice i fondului forestier;i) tine evidenta
evolutiei efectivelor de vanat, a dinamicii recoltelor i evidenta trofeelor de
vanat i medaliabile;j) asigura, din fondul de protecie a vanatului, finantarea
aciunilor de refacere a potentialului cinegetic al unor fonduri de vntoare;k)
avizeaza programele de invatamant pentru disciplinele care au ca obiect de
studiu vanatul i vanatoarea i aproba programele de cercetare stiintifica n
domeniul cinegetic;l) controleaz activitatea cinegetica la toate nivelurile;m)
organizeaza direct i coordoneaz activitatea de combatere a braconajului;n)
stabileste sistemul informational n domeniul cinegetic;o) stabileste criteriile
pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de
vntoare;p) acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor de
vntoare;r) realizeaz i organizeaza, mpreun cu Ministerul Justiiei,
atestarea expertilor tehnici n vntoare;s) atesta inspectorii voluntari de
vntoare;t) controleaz respectarea clauzelor contractuale de ctre
gestionari;u) stabileste rasele de caini admise la vntoare n Romnia;v)
stabileste armele i munitiile care se pot folosi la vntoare n Romnia i
avizeaza omologarea celor de fabricatie autohtona;w) initiaza aciuni de
popularizare a activitilor cinegetice i de educare a populatiei n domeniu;x)
participa la sau sprijina, dup caz, programul colaborarilor internationale n
domeniul cinegetic;z) adopta orice alte msuri necesare, n acord cu
dispozitiile legale privind activitatea cinegetica.(2) Atribuiile prevzute la
alin. (1) lit. i), l), m), p), t), w) i x), n ceea ce priveste organizaiile
vntoresti afiliate, se exercit i prin Asociaia General a Vntorilor i
Pescarilor Sportivi din Romnia, iar n cazul celorlalte atribuii enumerate n
lege autoritatea public centrala se va consulta n mod obligatoriu cu
Asociaia General a Vntorilor i Pescarilor Sportivi din Romnia. Articolul 9Se
infiinteaza Consiliul Naional de Vntoare, organism de avizare i consultare
n domeniul cinegetic, pe lng autoritatea public centrala care raspunde de
silvicultura, compus din:a) preedintele Asociaiei Generale a Vntorilor i
Pescarilor Sportivi din Romnia;b) conducatorul organismului prevzut la art.
7 alin. (2);c) directorul general al administratorului pdurilor statului;d) trei
reprezentanti ai organizaiilor vntoresti din Romnia, desemnai de
Congresul vntorilor i pescarilor sportivi din Romnia;e) doi reprezentanti ai
organismului prevzut la art. 7 alin. (2);f) doi reprezentanti ai
administratorului pdurilor statului i, optional, cate un reprezentant al
administratiilor pdurilor comunale i pdurilor proprietate privat;g) un
reprezentant al Academiei Romne;h) cate un reprezentant din domeniile:
invatamant superior de profil, cercetare cinegetica, agricultura, finante,
politie, audio-vizual, justiie i parchet. Articolul 10Consiliul Naional de
Vntoare are urmatoarele atribuii:a) avizeaza propunerile de acte
administrative ale organismului prevzut la art. 7 alin. (2) privind:- strategia n
domeniul protectiei i dezvoltrii fondului cinegetic;- criteriile i tarifele
minime de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vntoare i
coninutul modelului de contract;- modificarea perioadelor de vntoare a
unor specii de vanat;- rasele de caini admise la vntoare n Romnia;-
omologarea i autorizarea armelor i munitiilor care se pot folosi la vntoare
n Romnia;- metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al
efectivelor optime i al cotelor anuale de recolta, reglementarile privind
organizarea i practicarea vntorii cu vntori romni i straini;- criteriile de
acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de
vntoare;b) propune msuri de popularizare i de cunoastere a activitii
cinegetice, precum i a strategiei adoptate n scopul mentinerii biodiversitatii
faunei cinegetice, pastrarii echilibrului ecologic i exercitarii rationale a
vntorii.Articolul 11(1) Consiliul Naional de Vntoare funcioneaz pe baza
regulamentului propriu de organizare, adoptat prin consensul membrilor si,
n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.(2) Functia de
membru al Consiliului Naional de Vntoare este onorifica i da dreptul la
indemnizatie de transport i la diurna pentru participarea la edine.(3)
Secretariatul tehnic i finantarea activitii Consiliului Naional de Vntoare
se asigura de ctre autoritatea public centrala care raspunde de
silvicultura.Articolul 12(1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de
vntoare, n sensul prezentei legi, se face de ctre autoritatea public
centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea dreptului de
preemtiune a fostului gestionar, sau prin licitaie public.(2) Licitaia public
se organizeaza n cazul fondurilor de vntoare pentru care nu se exercit
dreptul de preemtiune i n cazul fondurilor de vntoare pentru care
contractele de gestionare i-au incetat, din orice motive, valabilitatea nainte
de termen.(3) Pentru fondurile de vntoare astfel atribuite se incheie
contracte de gestionare pe minimum 10 ani.(4) Fondurile de vntoare
destinate cercetrii stiintifice i procesului de invatamant se stabilesc i se
atribuie prin ordin al conductorului autoritii publice centrale care raspunde
de silvicultura.(5) Atribuirea fondurilor de vntoare se va realiza n maximum
60 de zile de la data ncetrii din orice cauza a contractului de gestionare
anterior.(6) Pe perioada de la ncetarea contractului de gestionare anterior
pn la preluarea efectiva n gestiune de ctre noul gestionar a fondului de
vntoare n baza noului contract, gestionarea fondului de vntoare se
asigura de fostul gestionar.(7) Pe durata prevzut la alin. (6) drepturile i
oblibaiile gestionarului sunt cele prevzute n contractul anterior.(8)
Gestionarii fondurilor de vntoare pot face schimbul gestiunii unor fonduri de
vntoare n vederea comasarii, cu avizul prealabil al autoritii publice
centrale care raspunde de silvicultura.(9) Fondurile de vntoare atribuite
organizaiilor vntoresti legal constituite din Romnia i rmase
necontractate timp de 6 luni se atribuie administratorului pdurilor
statului.Articolul 13(1) Vanatul dobndit n condiiile legii, n limitele cotelor de
recolta aprobate, se valorifica de gestionarul fondului de vntoare.(2)
Vanatul rezultat n urma unor aciuni ilegale n care gestionarul nu este
implicat, vanatul gasit mort i coarnele lepadate de cervide apartin
gestionarului fondului de vntoare. Articolul 14(1) Raspunderea civila pentru
pagubele cauzate de vanatul din speciile prevzute n anexa nr. 1 revine
gestionarului fondului de vntoare, iar pentru cele cauzate de vanatul din
speciile prevzute n anexa nr. 2, autoritii publice centrale care raspunde de
silvicultura.(2) Pentru pagubele produse de vanatul din speciile strict protejate
despgubirile se suporta n primul rand din fondul de protecie a vanatului.(3)
Pagubele se constata, n condiiile legii, la cererea persoanei pagubite, depusa
la gestionarul fondului de vntoare i la consiliul local n termen de
maximum 3 zile de la data la care persoana pagubita a constatat producerea
pagubei, de o comisie formata din reprezentantul administraiei publice
locale, din imputernicitul gestionarului fondului de vntoare i persoana
pagubita, care incheie n acest scop un act constatator.(4) n caz de
neprezentare a imputernicitului gestionarului fondului de vntoare n termen
de 48 de ore de la anuntarea sa, constatarea pagubelor se va face de ctre
reprezentantul administraiei publice locale n prezenta a doi martori i a
persoanei pagubite.(5) Litigiile se solutioneaza de ctre instantele
judectoreti.(6) Pagubele cauzate de vanat, cele cauzate vanatului prin fapte
ilicite care au ca obiect vanatul, precum i cuantumul despgubirilor se
expertizeaza de ctre expertii tehnici de vntoare. Cheltuielile de expertiza
vor fi suportate ulterior de cel care a produs paguba. Articolul 15(1) Detinatorii,
cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vntoare,
persoane fizice sau juridice, sunt obligati s permit exercitarea vntorii,
aplicarea masurilor de protecie a vanatului, precum i amplasarea
instalaiilor i amenajarilor vntoresti provizorii, dac prin actiunile
respective nu se afecteaz folosin de baza a terenurilor.(2) Detinatorii
terenurilor sunt obligati sa ia masurile prevzute de lege pentru protectia
vanatului i a mediului sau de viaa i raspund pentru pagubele pe care le
produc acestuia prin aciuni ilicite.(3) Administratorul pdurilor statului va
asigura, cu titlu gratuit, n fondul forestier, terenuri libere de vegetatie
forestiera destinate cultivarii, depozitarii i distribuirii hranei complementare
a vanatului, n suprafaa de minimum 1 ha la 1.000 ha de padure n zona de
munte, 2 ha la 1.000 ha de padure n zona de deal i 3 ha la 1.000 ha de
padure n zona de campie, ostroave, balti, lunci impadurite i n Delta Dunarii.
(4) Crescatoriile de fazani din sistemul Asociaiei Generale a Vntorilor i
Pescarilor Sportivi din Romnia, existente n fondul forestier, domeniu public
al statului, la data intrarii n vigoare a prezentei legi, sunt scutite de plat
tarifelor i chiriilor.(5) Pentru indeplinirea obligaiilor prevzute la alin. (1), (2)
i (3) detinatorii terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vntoare sunt n
drept sa beneficieze direct, n cazul proprietilor egale sau mai mari de 100
ha, i indirect, prin bugetele locale, n cazul proprietilor mai mici de 100 ha,
de 50% din cuantumul tarifelor anuale de atribuire a gestionarii fondurilor de
vntoare.Articolul 16(1) Cheltuielile autoritii publice centrale care raspunde
de silvicultura, aferente activitii cinegetice, sunt suportate de la bugetul de
stat i din fondul de protecie a vanatului.(2) Fondul de protecie a vanatului
este constituit din urmatoarele surse:a) venituri realizate din atribuirea
gestionarii fondurilor de vntoare, n proportie de 50% din tariful de atribuire
n gestiune;b) 25% din valoarea despgubirilor pentru daunele aduse fondului
cinegetic prin fapte ilicite;c) venituri realizate din incasarea tarifelor pentru
acordarea licentei de functionare pentru organizaiile vntoresti i societile
comerciale care intermediaza aciuni de vntoare;d) donatii i sponsorizari;e)
alte venituri.(3) Fondul de protecie a vanatului se administreaza de ctre
autoritatea public centrala care raspunde de silvicultura i se utilizeaza
pentru:a) actiunile de refacere a potentialului biogenic al unor fonduri de
vntoare, combaterea unor epizootii la vanat;b) organizarea i desfurarea
activitilor de prevenire i de combatere a braconajului;c) stimularea
persoanelor care sprijina direct activitile de combatere a braconajului i a
celor care depisteaza autorii unor asemenea fapte;d) organizarea,
desfurarea i participarea la aciuni stiintifice i de reprezentare la nivel
naional i international n domeniul cinegetic;e) finantarea unor proiecte,
studii i cercetari n domeniul cinegetic;f) finantarea unor aciuni de pregatire
profesionala n domeniul cinegetic.(4) Sumele neutilizate din fondul de
protecie a vanatului ntr-un an calendaristic se reporteaza n anul
urmtor.Capitolul 3 Protectia vanatuluiArticolul 17(1) Gestionarii fondurilor de
vntoare sunt obligati s asigure gestionarea durabila a vanatului, pe baza
unor studii de specialitate, intocmite pentru fiecare fond de vntoare, n
perspectiva perioadei de valabilitate a contractului.(2) Studiile vor fi intocmite
de specialisti i vor fi supuse aprobrii organismului prevzut la art. 7 alin.
(2).Articolul 18(1) Gestionarii fondurilor de vntoare sunt obligati s asigure
paza i ocrotirea vanatului.(2) Ocrotirea i paza vanatului se asigura prin:a)
personal de specialitate;b) inspectori voluntari de vntoare.(3) Personalul
prevzut la alin. (2) este dotat, n condiiile legii, cu armament i echipament
corespunztor.(4) Personalul prevzut la alin. (2) este asimilat, n exercitarea
atribuiilor de serviciu, cu personalul care indeplineste o functie ce implica
exercitiul autoritii publice.(5) Numrul personalului de paza a vanatului,
prevzut la alin. (2) lit. a), va fi de cel puin unu pentru fiecare fond de
vntoare.Articolul 19(1) n scopul conservarii biodiversitatii mamiferele i
psrile de interes vntoresc, inclusiv cele pradatoare, se vaneaza numai n
cadrul cotei de recolta aprobate, cu respectarea reglementarilor tehnice
privind organizarea i practicarea vntorii.(2) Pisicile i cainii salbaticiti sau
hoinari se mpuca fr restrictii i fr obligarea la despgubiri. Articolul 20n

vederea conservarii fondului genetic al unor specii sedentare de vanat se


constituie rezervatii cinegetice, delimitate i nominalizate de autoritatea
public centrala care raspunde de silvicultura, n suprafaa de minimum 4% i
maximum 5% din suprafaa fondului cinegetic naional. Articolul 21(1) Pentru
cresterea efectivelor unor specii valoroase de vanat se pot nfiina, cu acordul
autoritii publice centrale care raspunde de silvicultura, crescatorii de vanat,
destinate popularilor, n care prin tehnologii adecvate se asigura pastrarea
caracterului salbatic al acestora.(2) Crescatoriile de vanat, a caror productie
este destinata exclusiv consumului, se infiinteaza cu aprobarea autoritii
publice centrale care raspunde de silvicultura. Articolul 22Popularea cu specii de
vanat inexistente n fondurile de vntoare se face n baza unor studii de
specialitate aprobate de ctre autoritatea public centrala care raspunde de
silvicultura.Articolul 23(1) Capturarea vanatului viu este admisa, n cadrul cotei
de recolta aprobate i cu respectarea reglementarilor tehnice privind
organizarea i practicarea vntorii, prin metode care nu vatama animalul
capturat i numai sub directa indrumare a personalului de specialitate.(2)
Capturarea vanatului n scop de cercetare stiintifica i pentru repopulari se
poate face i n perioadele n care vanatoarea este interzisa sau asupra
speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritii publice centrale care
raspunde de silvicultura.Articolul 24n scopul ocrotirii i gospodririi rationale a
vanatului se interzic:a) popularea fondurilor de vntoare cu vanat bolnav,
debil, degenerat sau din crescatoriile de vanat destinate exclusiv
consumului;b) tulburarea n mod nejustificat a linistii vanatului n perioadele
de inmultire i de crestere a puilor;c) pasunatul n padurile statului, precum i
nfiinarea, ntreinerea i recoltarea culturilor agricole fr asigurarea
protectiei vanatului;d) tinerea n captivitate a animalelor salbatice, precum i
nfiinarea de crescatorii de vanat i complexe de vntoare, inclusiv de
interes comercial, fr autorizare din partea autoritii publice centrale care
raspunde de silvicultura;e) distrugerea sau degradarea instalaiilor
vntoresti de orice fel, a tablitelor indicatoare i a culturilor pentru vanat;f)
lasarea libera sau purtarea, pe fondurile de vntoare, a cainilor, inclusiv a
celor de paza i agrement, altfel decat n lesa, nevaccinati i
nedehelmintizati;g) insotirea turmelor i cirezilor, pe fondurile de vntoare,
de caini, fr jujeu reglementat de ctre autoritatea public centrala care
raspunde de silvicultura, nevaccinati, nedehelmintizati i n numar mai mare
de trei n zona de munte, de doi n zona de deal i de unu la campie;h)
mutarea, distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului;i) arderea
stufului, tufarisurilor i miristilor fr acordul scris prealabil al gestionarului
fondului de vntoare;j) deteriorarea cuiburilor sau culegerea oualor pasarilor
salbatice;k) insusirea, fr acordul persoanei juridice care gestioneaza fondul
de vntoare, a vanatului gasit mort, accidentat sau bolnav i a coarnelor
lepadate de cervide;l) naturalizarea animalelor salbatice, prelucrarea carnii de
vanat i a celorlalte produse ale vanatului, n scop de comercializare sau ca
prestare de servicii, fr autorizarea autoritii publice centrale care raspunde
de silvicultura;m) scoaterea din tara a trofeelor de vanat medaliabile, fr
aprobarea autoritii publice centrale care raspunde de silvicultura;n)
scoaterea din tara a trofeelor convenionale de vanat nemedaliabile, fr
documente legale de export;o) depozitarea n teren sau utilizarea n
combaterea daunatorilor vegetali i animali ai culturilor agricole i silvice a
substanelor chimice toxice pentru vanat, fr luarea masurilor de protecie a
acestuia;p) lasarea n libertate, n scopul salbaticirii, a pasarilor i animalelor
domestice;r) producerea, procurarea, comercializarea i detinerea curselor de
orice fel destinate capturarii sau uciderii vanatului, fr aprobarea autoritii
publice centrale care raspunde de silvicultura. Capitolul 4 Exercitarea
vntoriiArticolul 25(1) Prin vntoare, ca actiune, se nelege cautarea,
starnirea, urmarirea, haituirea, ranirea, uciderea ori capturarea vanatului sau
orice alta activitate cu aceeasi finalitate.(2) Vanatoarea este permisa la
speciile de vanat, n condiiile, n locurile, n perioadele i cu mijloacele
stabilite potrivit prezentei legi.(3) n situaii de excepie, motivate de
meninerea biodiversitatii faunei salbatice i pastrarea echilibrului ecologic,
autoritatea public centrala care raspunde de silvicultura poate stabili
restrictia sau extinderea perioadei de vntoare la unele specii de vanat,
precum i vanarea limitata a unor specii strict protejate. Articolul 26(1)

Vanatoarea se exercit numai de ctre vntori, posesori de permise de


vntoare, vizate anual, i de autorizaii eliberate de gestionarul fondului de
vntoare, n limitele cotei de recolta i a reglementarilor tehnice privind
organizarea i practicarea vntorii.(2) Prin excepie de la prevederile alin.
(1), pot exercita vanatoarea, numai pe baz de autorizaii de vntoare
eliberate de gestionarul fondului de vntoare, urmatoarele categorii de
persoane:a) elevii i studentii din unitatile de invatamant abilitate, n care se
studiaza ca disciplina, n cadrul programului de instruire, vanatul i
vanatoarea;b) personalul tehnic de vntoare, angajat al gestionarilor
fondurilor de vntoare, dar numai n limita atribuiilor de serviciu;c) cetatenii
straini care fac dovada calitii de vntor n tara de domiciliu, ca invitati, pe
baz de reciprocitate sau contra cost i sub raspunderea directa a
gestionarului fondului de vntoare, dar numai n limita cotei de recolta
aprobate i nesolicitate de vntorii din Romnia.(3) Vntorii romni,
vntorii straini, personalul tehnic de vntoare, precum i studentii i elevii
care studiaza cinegetica n cadrul procesului de invatamant sunt obligati sa
posede asigurare mpotriva accidentelor, pentru a putea practica
vanatoarea.Articolul 27(1) Permisele de vntoare se elibereaza de ctre
organizaiile vntoresti licentiate n condiiile legii solicitantilor cu cetatenie
romn care au domiciliul n Romnia i rezidentilor n Romnia care au
implinit vrsta de 18 ani, au efectuat un an de stagiatura, au luat parte la o
instruire practica ntr-un poligon de tir vntoresc i au absolvit examenul de
vntor sustinut n faa unei comisii de examinare, constituita la nivel
judetean, la data stabilita anual de ctre autoritatea public centrala care
raspunde de silvicultura.(2) Din comisia de examinare fac parte 2
reprezentanti ai autoritii publice centrale care raspunde de silvicultura, 2
reprezentanti ai Asociaiei Generale a Vntorilor i Pescarilor Sportivi din
Romnia i un reprezentant al instituiilor de invatamant superior de
specialitate.(3) Examenele se organizeaza anual.(4) Permisul de vntoare nu
poate fi obinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de
portarma i nici de cele care, n ultimii 3 ani, au fost sanctionate pentru
savarsirea vreunei abateri prevzute de prezenta lege.(5) Permisul de
vntoare se va anula:- vntorului care nu mai are dreptul la permis de
arma;- vntorului care a savarsit o fapt ncadrat ca infractiune de prezenta
lege;- vntorului care i-a pierdut calitatea de membru al organizaiei
gestionare de fonduri de vntoare;- vntorului care refuza s se legitimeze
la cererea personalului cu atribuii de control n domeniul cinegetic.(6)
Retragerea i anularea permisului de vntoare se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea a III-a.(7) Formularele permiselor de vntoare sunt
documente cu regim special, emise i inseriate de ctre Asociaia General a
Vntorilor i Pescarilor Sportivi din Romnia, conform modelului i
reglementarilor emise de autoritatea public centrala care raspunde de
silvicultura, i puse la dispoziie organizaiilor vntoresti crora li s-a acordat
licenta de functionare.(8) Permisele de vntoare se pun la dispoziie
organizaiilor vntoresti care au n gestiune fonduri de vntoare. Articolul
28(1) Formularele autorizaiilor individuale sau colective de vntoare sunt
documente cu regim special, emise i inseriate de ctre Asociaia General a
Vntorilor i Pescarilor Sportivi din Romnia i, respectiv, de Regia Naionala
a Pdurilor, conform modelului i reglementarilor emise de ctre autoritatea
public centrala care raspunde de silvicultura.(2) Documentele prevzute la
alin. (1) pot fi obtinute i folosite de gestionarii fondurilor de vntoare, n
condiiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea i practicarea
vntorii.Articolul 29n rezervatiile cinegetice vanarea i capturarea unor specii
de vanat n scopul ameliorarii sau reducerii efectivelor acestora se pot face i
n perioadele n care vanatoarea este interzisa, prin mijloace interzise sau
asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritii publice centrale care
raspunde de silvicultura.Articolul 30(1) Mistretii care produc pagube culturilor
agricole i silvice pot fi vanati la panda i n afara perioadei legale de
vntoare, pe baza aprobrii autoritii publice centrale care raspunde de
silvicultura.(2) Ursii, lupii, pisicile salbatice, vidrele, nurcile i hamsterii pot fi
vanati numai cu aprobarea i n condiiile stabilite de autoritatea public
centrala care raspunde de silvicultura, n conformitate cu prevederile
conveniilor internationale la care Romnia este parte. Articolul 31Vanatul

impuscat sau capturat se transporta insotit de documentele prevzute de


legislatia n vigoare. Articolul 32(1) n afara perioadei legale de vntoare,
vanzarea, cumpararea i transportul vanatului aflat sub protecie sunt
interzise.(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) vanatul congelat n
sezonul de vntoare, precum i cel impuscat n condiiile art. 29 i 30. Articolul
33n scopul exercitarii vntorii n condiii de etica vntoreasca i de
protecie a vanatului, sunt interzise:a) nerealizarea sau depirea cotei de
recolta aprobate, fr motive justificate;b) vanatoarea pe alt fond de
vntoare decat cel pe care vntorul este autorizat sa vaneze;c) urmarirea
vanatului ranit pe alt fond de vntoare, fr acordul gestionarului acestuia,
ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vntoare neinchisa n toc;d)
utilizarea steguletelor i gardurilor pentru dirijat vanatul, precum i a
detectoarelor de animale;e) vanarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre,
muflonilor, mistretilor i ursilor, prin utilizarea altor cartuse decat a celor cu
proiectile unice, a caror marime este prevzut prin reglementarile tehnice
emise de ctre autoritatea public centrala care raspunde de silvicultura;f)
vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori n timpul de la
apusul pn la rasaritul soarelui;g) vanarea cerbilor, capriorilor i caprelor
negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu caini gonitori;h) vanarea ursilor la
barlog i vanarea la nada fr aprobarea autoritii publice centrale care
raspunde de silvicultura, pentru fiecare caz;i) vanarea pasarilor de balta n
apropierea gurilor de apa, pe timp de inghet global, precum i vanarea puilor
nezburatori ai acestora;j) vanarea cu alti caini decat cu cei din rasele admise
la vntoare de ctre autoritatea public centrala care raspunde de
silvicultura i autorizati de gestionarul fondului de vntoare;k) folosirea la
vntoare a armelor semiautomate cu mai mult de doua cartuse n magazie,
a armelor nepotrivite speciei care se vaneaza i a munitiei neautorizate;l)
utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chematorilor
electronice, a oglinzilor i a altor obiecte orbitoare;m) utilizarea surselor
luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea tintelor, a
dispozitivelor de ochire cuprinzand convertizoare sau amplificatoare
electronice de imagine pentru tirul de noapte, a oglinzilor i a altor obiecte
orbitoare;n) urmarirea vanatului i exercitarea vntorii din autovehicule;o)
gazarea i afumarea vizuinilor, fr aprobarea autoritii publice centrale care
raspunde de silvicultura;p) utilizarea odorivectorilor fr aprobarea autoritii
publice centrale care raspunde de silvicultura;r) comercializarea, de ctre
persoane fizice, a vanatului;s) fabricarea, comercializarea, detinerea i
utilizarea pentru vntoare a alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;t)
vanatoarea cu strainii n parcurile naturale, n rezervatiile cinegetice i n
fondurile de vntoare destinate cercetrii stiintifice;u) utilizarea curentului
electric, a aparaturii electronice capabile sa ucida, explozibililor, curselor i a
capcanelor neautorizate, otravurilor, narcoticelor i a armelor neomologate
sau neautorizate pentru vntoare n Romnia. Capitolul 5 Raspunderi i
sanciuniArticolul 34Incalcarea dispoziiilor prezentei legi atrage raspunderea,
dup caz, disciplinara, contraventionala, civila sau penala. Articolul 35(1)

Constituie infractiune de braconaj la vntoare i se pedepseste cu inchisoare


de la un an la 3 ani sau cu amend de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei
fapta savarsita:a) fr permis de vntoare i autorizatie legala sau, dup
caz, fr autorizatie legala;b) asupra animalelor a caror vanare este interzisa
sau n perioade n care, potrivit legii, vanarea lor nu este permisa;c) prin
folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;d) noaptea, prin utilizarea
autovehiculelor i farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea i tragerea
pe intuneric;e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otravurilor,
narcoticelor, aparaturii electronice capabile sa ucida, a capcanelor
neautorizate, a armelor altfel decat tinute n mana i a altor arme decat cele
autorizate sau omologate, dup caz, pentru vntoare n Romnia.(2) Faptele
prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani, dac au
fost savarsite:a) n timpul noptii, cu excepia speciilor de vanat la care
vanatoarea este permisa conform reglementarilor privind organizarea i
practicarea vntorii;b) de doua sau mai multe persoane mpreun;c) de o
persoan cu atribuii de serviciu sau atribuii publice n domeniul vntorii,
precum i de reprezentantii persoanelor juridice care au n obiectul de
activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea;d) n rezervatii
cinegetice.Articolul 36(1) Constituie infractiune i se pedepseste cu inchisoare
de la un an la 2 ani sau cu amend de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei:a)
scoaterea din tara a trofeelor medaliabile de vanat sau a vanatului viu fr
respectarea dispoziiilor legale;b) transportul vanatului dobndit n condiiile
art. 35;c) eliberarea i folosirea permiselor sau a autorizaiilor de vntoare n
alte condiii decat cele prevzute la art. 27 i 28;d) depirea cotei de recolta
aprobate pentru fiecare gestionar;e) eliberarea de autorizaii pentru
vntoare n rezervatii cinegetice fr aprobarea autoritii publice centrale
care raspunde de silvicultura;f) vanarea speciilor de vanat strict protejate fr
aprobarea autoritii publice centrale care raspunde de silvicultura;g)
vanatoarea n zonele de conservare speciala de pe teritoriul parcurilor
naturale;h) vanatoarea cu vntori straini n rezervatiile cinegetice i n
fondurile de vntoare destinate cercetrii stiintifice.(2) Tentativa se
pedepseste.(3) Prin zona de conservare speciala, n sensul dispoziiilor alin.
(1) lit. g), se nelege zona stabilita i delimitata ca atare prin actiunea de
zonare a parcurilor naturale.-----------Litera g) a alin. (1) al art. 36 a fost
modificata de pct. 1 al articolului unic din ORDONANA DE URGEN nr. 193
din 22 decembrie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28
decembrie 2005.Alin. (3) al art. 36 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic
din ORDONANA DE URGEN nr. 193 din 22 decembrie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005. Articolul 37(1) Bunurile
care au servit la savarsirea infraciunilor prevzute la art. 35 i 36, inclusiv
mijloacele de transport, se confisca.(2) Trofeele de vanat i vanatul care fac
obiectul infraciunilor prevzute la art. 35 i 36 se confisca. Articolul 38(1)

Permisul de vntoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevzute la


art. 35 i 36 se retrage i se anuleaz, n condiiile legii, de ctre unitatea care
are vntorul n evidenta.(2) Agentul constatator este obligat, n asemenea
cazuri, sa retina permisul de vntoare i sa l transmita imediat unitii care
l-a vizat.Articolul 39Constatarea faptelor ce constituie infractiunile prevzute la
art. 35 i 36 se face n afara organelor de urmrire penala i de ctre
personalul organismului specializat prevzut la art. 7 alin. (2), de ctre
personalul salariat, cu atribuii de ocrotire a vanatului, al persoanelor juridice
care gestioneaza fonduri de vntoare, precum i de alt personal de
specialitate imputernicit n acest scop de ctre conducatorul autoritii
publice centrale care raspunde de silvicultura. Articolul 40(1) Constituie
contraventii urmatoarele fapte, dac nu au fost savarsite n astfel de condiii
nct, potrivit legii, sunt considerate infractiuni i se sancioneaz dup cum
urmeaza:a) incalcarea dispoziiilor prevzute la art. 24 lit. b), art. 33 lit. c) i
o) i la art. 38 alin. (2), cu amend de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;b)
incalcarea dispoziiilor prevzute la art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 24 lit.
e), f), h), i), j), k), l) i r) i la art. 33 lit. a), d), g), i), j), k) i p), cu amend de
la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;c) incalcarea dispoziiilor prevzute la art.
15 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 lit. a), c), d) i p), art. 31 i
art. 33 lit. b), e), h), l), n), r) i s), cu amend de la 10.000.000 lei la
30.000.000 lei;d) incalcarea dispoziiilor prevzute la art. 15 alin. (1), art. 22,
art. 23 alin. (2), art. 24 lit. o), art. 32 alin. (1) i la art. 33 lit. f) i m), cu
amend de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.(2) n toate cazurile, permisul
de vntoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevzute la alin. (1)
va fi retinut de ctre agentul constatator i va fi transmis imediat unitii care
l-a emis.(3) Cuantumul amenzilor prevzute la art. 35, 36 i 40 i al
despgubirilor se reactualizeaza prin hotrri ale Guvernului. Articolul 41(1)

Constatarea faptelor ce constituie contraventiile prevzute la art. 40 se face,


n afara personalului de specialitate mentionat la art. 39, de ofiterii i
subofiterii de politie.(2) O dat cu constatarea contraventiei, agentul
constatator aplica i amenda.Articolul 42(1) mpotriva procesului-verbal de
constatare a contraventiei i de aplicare a amenzii se poate face plangere, n
termen de 15 zile de la data comunicarii.(2) Plangerea se solutioneaza de
ctre judecatoria n a carei raza teritoriala a fost savarsita
contraventia.Articolul 43(1) Persoanele imputernicite s constate infractiunile
prevzute la art. 35 i 36, precum i contraventiile prevzute la art. 40, sunt
asimilate, n exercitarea atribuiilor ce decurg din imputernicire, personalului
care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritii publice.(2)
Procesele-verbale incheiate de persoanele prevzute la alin. (1) se trimit, n
termen de maximum 5 zile, unitii de care aparine agentul constatator,
conductorului acesteia revenindu-i obligaia de a le transmite, n cazul
infraciunilor, n maximum 25 de zile, organelor de cercetare penala. Articolul
44Contraventiilor prevzute la art. 40 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.
32/1968 privind stabilirea i sanctionarea contraventiilor*), n msura n care
prezenta lege nu dispune altfel.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata
prin Ordonana Guvernului nr. 2/2001, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari i
completari prin Legea nr. 180/2002.Articolul 45(1) Cuantumul despgubirilor
pentru pagubele cauzate prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii,
n sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 i 2.(2)
Despgubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se ncaseaz de
ctre gestionarii fondurilor de vntoare, direct sau prin intermediul direciilor
generale ale finanelor publice.(3) Despgubirile ncasate de gestionarii
fondurilor de vntoare sunt utilizate i distribuite dup cum urmeaza:- 50%
se retin pentru gospodarirea vanatului de ctre gestionarii care le ncaseaz;-
25% se achit agentilor constatatori de ctre gestionarii care le ncaseaz;-
25% se vireaz autoritii publice centrale care raspunde de silvicultura, n
fondul special de protectia vanatului. Capitolul 6 Dispozitii tranzitorii i
finaleArticolul 46Animalele salbatice din gradinile zoologice, cele deinute sau
folosite legal n scopuri artistice, precum i cele din crescatoriile de vanat
autorizate nu sunt supuse dispoziiilor prezentei legi. Articolul 47Reactualizarea

delimitarii fondului cinegetic al Romniei n fonduri de vntoare se face, n


condiiile prezentei legi, de ctre autoritatea public centrala care raspunde
de silvicultura, cu respectarea principiului continuitatii. Articolul 48Studiile

prevzute la art. 17 vor fi intocmite de actualii gestionari n maximum un an


de la publicarea prezentei legi*).--------------*) A se vedea Legea nr. 654/2001,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie
2001.Articolul 49(1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vntoare se face n
maximum 60 de zile de la ncetarea raporturilor contractuale cu fostii
gestionari.(2) Bunurile patrimoniale ale vechilor deintori, existente pe
fondurile de vntoare, se pot prelua, prin cumparare, de noii deintori, pe
baza protocoalelor incheiate n acest scop, n condiiile stabilite ntre
pri.Articolul 50Asociaia General a Vntorilor i Pescarilor Sportivi din
Romnia i va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi, dar nu
mai tarziu de un an de la publicarea acesteia n Monitorul Oficial al
Romniei.Articolul 51(1) n scopul administrarii i gestionarii fondului cinegetic
intr-o conceptie unitara, autoritatea public centrala care raspunde de
silvicultura va elabora i va aproba, n condiiile prezentei legi, regulamente,
instruciuni i reglementari tehnice.(2) Actualele regulamente, instruciuni i
norme tehnice privind vanatul i vanatoarea, emise n baza Legii nr. 26/1976,
rmn valabile pn la inlocuirea acestora, dar nu mai tarziu de 2 ani de la
publicarea prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei. Articolul 52Anexele nr.
1 i 2 fac parte integrant din prezenta lege. Articolul 53(1) Prezenta lege intr
n vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei n Monitorul Oficial al
Romniei**).-------------**) A se vedea i datele de intrare n vigoare a actelor
normative modificatoare.(2) Pe aceeasi data, Legea nr. 26/1976 privind
economia vanatului i vanatoarea, publicat n Buletinul Oficial nr. 99 din 12
noiembrie 1976, art. 7 din Legea nr. 81/1993 privind determinarea
despgubirilor n cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei
forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate public
i privat i economiei vanatului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 275 din 29 noiembrie 1993, art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a), b), c), pct.
14 lit. a), b), c), pct. 22 lit. a), b), c), pct. 23 i 24 din Legea nr.
82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, precum
i orice alte dispozitii contrare prezentei legi, se abroga. Anexa
1 FAUNA SALBATICA de interes vntoresc, la care vanarea este
permisa Perioadele de vanare i cuantumul despgubirilor n cazul unor fapte

iliciteNr.

Despgubiri n lei,crt. Denumirea speciei Perioada de vanare n

perioada ----------------------- admisa

interzisa

A. MAMIFERE 1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 oct. - 15 apr. 100.000 200.000 2. Capra

neagra (Rupicapra rupicapra) 15 sept. - 15 dec. 25.000.000 50.000.000 3. Capriorul

(Capreolus capreolus) - mascul 15 mai - 15 oct. 15.000.000 25.000.000 - femela

1 sept. - 15 feb. 10.000.000 20.000.000 4. Cerbul comun (Cervus elaphus) - mascul 1

sept. - 15 dec. 50.000.000 100.000.000 - femela 1 sept. - 15 feb. 30.000.000

60.000.000 5. Cerbul lopatar (Dama dama) - mascul 1 sept. - 15 dec. 20.000.000

40.000.000 - femela 1 sept. - 15 feb. 15.000.000 30.000.000 6. Cainele enot

(Nyctereutes prociynoides) 15 sept. - 31 mart. 500.000 1.000.000 7. Dihorul comun

(Putorius sp.) 15 sept. - 31 mart. 200.000 400.000 8. Hermelina (Mustela erminea) 15 sept. - 31

mart. 200.000 400.000 9. Iepurele de camp (Lepus europaeus) 1 noi. - 31 ian.

500.000 1.000.000 10. Iepurele de vizuina (Oryctolagus cuniculus) 1 noi. - 31 ian. 500.000

1.000.000 11. Jderul (Martes sp.) 15 sept. - 31 mart. 1.200.000 2.400.000 12. Marmota

(Marmota marmota) 15 sept. - 31 oct. 2.000.000 4.000.000 13. Mistretul (Sus scrofa) 1 aug.

- 31 ian. 5.000.000 10.000.000 14. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 sept. - 15 dec. 25.000.000

50.000.000 15. Nevastuica (Mustela nivalis) 15 sept. - 31 mart. 500.000 1.000.000 16. Rasul (Lynx

lynx) 15 sept. - 31 mart. 5.000.000 10.000.000 17. Sacalul (Canis aureus) tot anul

500.000 - 18. Veverita (Sciurus vulgaris) 15 sept. - 31 mart. 200.000 400.000 19. Viezurele

(Meles meles) 1 aug. - 31 mart. 500.000 1.000.000 20. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul

500.000 - B. PASARI 1. Batausul (Philomachus pugnax) 15 aug. - 15 mart. 50.000

100.000 2. Becatina comuna (Gallinago gallinago) 15 aug. - 15 mart. 50.000

100.000 3. Cioara griva (Corvus corone cornix) tot anul 10.000 - 4.

Cioara de semanatura (Corvus frugilegus) tot anul 10.000 - 5. Ciocarlia

(Alauda arvensis) 1 aug. - 15 mart. 50.000 100.000 6. Cocosul-de-munte (Tetrao urogallus)

1 apr. - 5 mai 5.000.000 10.000.000 7. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 15

aug. - 15 mart. 100.000 200.000 8. Cotofana (Pica pica) tot anul 10.000 - 9.

Eiderul (Somateria mollissima) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 10. Fazanul (Phasianus

colchicus) 1 oct. - 28 feb. 300.000 600.000 11. Ferestrasul mare (Mergus merganser)

15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 12. Ferestrasul motat (Mergus serrator) 15 aug.

- 15 mart. 200.000 400.000 13. Gaita (Garrulus glandarius) 1 aug. - 15 mart. 10.000

20.000 14. Gainusa de balta (Gallinula chloropus) 15 aug. - 15 mart. 100.000

100.000 15. Gasca de semanatura (Anser fabalis fabalis) 15 aug. - 28 feb. 300.000

600.000 16. Gasca mica de semanatura (Anser fabalis rossicus) 15 aug. - 28 feb. 300.000

600.000 17. Gasca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 15 aug. - 28 feb. 300.000
600.000 18. Gasca de vara (Anser anser rubrirostris) 15 aug. - 28 feb. 300.000

600.000 19. Gasca neagra (Branta bernicla) 15 aug. - 28 feb. 300.000 600.000 20. Garlita mare

(Anser albifrons) 15 aug. - 28 feb. 300.000 600.000 21. Graurul (Sturnus sp.) 1 aug. - 15

mart. 10.000 20.000 22. Gugustiucul (Streptopelia decaocto) 1 aug. - 15 mart.

100.000 200.000 23. Ierunca (Tetrastes bonasia) 15 sept. - 15 dec. 500.000 1.000.000 24. Lisita

(Fulica atra) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 25. Nagatul (Vanellus vanellus) 15 aug. -

15 mart. 100.000 200.000 26. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 aug. - 15

mart. 100.000 200.000 27. Porumbelul de scorbura (Columba oenas) 1 aug. - 15 mart.

100.000 200.000 28. Potarnichea (Perdix perdix) 15 oct. - 31 dec. 300.000 600.000 29.

Prepelita (Coturnix coturnix) 1 aug. - 15 oct. 100.000 200.000 30. Rata mare (Anas

platyrhynchos) 15 aug. - 28 feb. 200.000 400.000 31. Rata mica (Anas crecca) 15 aug. - 15

mart. 200.000 400.000 32. Rata pestrita (Anas strepera) 15 aug. - 15 mart. 200.000

400.000 33. Rata fluieratoare (Anas penelope) 15 aug. - 15 mart. 200.000

400.000 34. Rata sulitar (Anas acuta) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 35. Rata caraitoare

(Anas querquedula) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 36. Rata cu cap castaniu

(Aythya ferina) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 37. Rata motata (Aythya

fuligula) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 38. Rata cu cap negru (Aythya marila)

15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 39. Rata sunatoare (Bucephala clangula) 15

aug. - 15 mart. 200.000 400.000 40. Rata cu ciuf (Netta rufina) 15 aug. - 15 mart. 200.000

400.000 41. Rata de gheturi (Clangula hyemalis) 15 aug. - 15 mart. 200.000

400.000 42. Rata lingurar (Anas clypeata) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 43. Rata catifelata

(Melanitta fusca) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 44. Rata neagra (Melanitta

nigra) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 45. Sitarul de padure (Scolapax rusticola)

15 sept. - 15 apr. 500.000 1.000.000 46. Sitarul de mal (Limosa limosa) 15 aug. - 15 mart.

200.000 400.000 47. Stancuta (Corvus monedula) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 48.

Sturzul de vasc (Turdus viscivorus) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 49. Sturzul

cantator (Turdus philomelos) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 50. Sturzul de vii

(Turdus iliacus) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 51. Sturzul de iarna

(Turdus pilaris) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 52. Starcul cenusiu

(Ardea cinerea) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 53. Turturica

(Streptopelia turtur) 1 aug. - 15 mart. 100.000

200.000A

nexa 2 MAMIFERE DE INTERES VNTORESC i psri din fauna slbatic la care

vanarea este interzisa, precum i cuantumul despgubirilor n cazul unor

fapte

iliciteNr.

Despgubiricrt. Denumirea speciei n

lei A.
MAMIFERE 1. Castorul (Castor fiber) 50.000.000 2. Elanul (Alces alces)

100.000.000 3. Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus) 250.000 4. Lupul (Canis lupus)

5.000.000 5. Nurca (Lutreola lutreola) 2.500.000 6. Nutria (Myocastor coypus)

2.500.000 7. Pisica slbatic (Felix silvestris) 1.500.000 8. Ursul (Ursus arctos)

200.000.000 9. Vidra (Lutra lutra) 10.000.000 10. Zimbrul (Bison bonasus)

200.000.000 B. PASARI 1. Acvila-de-camp (Aquila heliaca) 5.000.000 2. Acvila-de-

munte (Aquila chrysaOtos) 5.000.000 3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis)

5.000.000 4. Acvila-mica (Hieraaetus pennatus) 2.500.000 5. Acvila-tipatoare-mica

(Aquila pomarina) 2.500.000 6. Acvila-tipatoare-mare (Aquila clanga)

2.500.000 7. Acvila-porumbaca (Hieraaetus fasciatus) 2.500.000 8. Alunarul (Nucifraga

caryocatactes) 100.000 9. Auselul (Regulus sp.) 50.000 10.

Avozeta (Recurvirostra avozetta) 100.000 11. Barza-alba (Ciconia ciconia)

500.000 12. Barza-neagra (Ciconia nigra) 500.000 13. Becatina mica (Lymnocryptes

minimus) 100.000 14. Becatina-mare (Gallinago media) 100.000 15.

Boicusul (Remiz sp.) 50.000 16. Brumarita (Prunnela sp.)

50.000 17. Bufnita (Bubo bubo) 2.500.000 18. Buhaiul-de-balta (Botaurus

stellaris) 100.000 19. Caprimulgul (Caprimulgus sp.) 500.000 20.

Califarul-alb (Tadorna tadorna) 1.000.000 21. Califarul-rosu (Tadorna ferruginea)

1.000.000 22. Chira (Sterna sp.) 100.000 23. Chirighita (Chlidonias sp.)

100.000 24. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis) 100.000 25. Cinteza (Fringilla sp.)

50.000 26. Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.) 250.000 27. Ciocarlanul

(Galerida cristata) 250.000 28. Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella

sp.) 250.000 29. Ciovlica (Glareola sp.) 500.000 30. Ciuful (Asio sp.)

500.000 31. Ciuhurezul (Surnia ulula) 500.000 32. Ciuvica (Glaucidium

passerinium) 500.000 33. Ciusul (Otus scops) 500.000 34.

Cocorul-mare (Grus grus) 2.500.000 35. Cocorul-mic (Anthropoides virgo)

2.500.000 36. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix) 5.000.000 37. Codalbul (Haliaeetus

albicilla) 2.500.000 38. Codobatura (Motacilla sp.) 50.000 39.

Codrosul (Phoenicurus sp.) 50.000 40. Cojoaica (Certhia sp.)

50.000 41. Corbul (Corvus corax) 500.000 42. Corcodelul (Podiceps sp.)

100.000 43. Cormoranul-cret (Phalacrocorax aristotelis) 150.000 44. Cormoranul-mic

(Phalacrocorax pygmaeus) 150.000 45. Crestetul (Porzana sp.)

150.000 46. Carsteiul-de-balta (Rallus aquaticus) 150.000 47. Carsteiul-de-camp (Crex

crex) 150.000 48. Cucul (Cuculus canorus) 150.000 49.

Cucuveaua (Athene noctua) 500.000 50. Cufundarul (Gavia artica)

250.000 51. Cufundarul-gusa-rosie (Gavia stellata) 250.000 52. Cufundarul-mare (Gavia

immer) 250.000 53. Culicul (Nemenius sp.) 500.000 54.

Drepnea (Apus sp.) 100.000 55. Dropia (Otis tarda)


15.000.000 56. Dumbraveanca (Coracias garrulus) 100.000 57. Egreta-mare (Egretta

alba) 500.000 58. Egreta-mica (Egretta garzetta) 500.000 59.

Ferestrasul-mic (Mergus albellus) 100.000 60. Fasa (Anthus sp.)

50.000 61. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 50.000 62. Fluierarul (Tringa sp.)

50.000 63. Forfecuta (Loxia sp.) 50.000 64. Frunzarita (Hippolais sp.)

50.000 65. Fugaciul (Calidris sp.) 50.000 66. Furtunarul (Puffinus puffinus)

50.000 67. Gaia-alba (Elanus Caeruleus) 2.500.000 68. Gaia-neagra (Milvus migrans)

2.500.000 69. Gaia-rosie (Milvus milvus) 2.500.000 70. Ghionoaia (Picus sp.)

250.000 71. Garlita-mica (Anser erythropus) 500.000 72. Gasca-polara (Anser

caerulescens) 500.000 73. Gasca-de-India (Anser indicus)

500.000 74. Gasca-calugarita (Branta leucopsis) 500.000 75. Gasca-cu-gat-rosu (Branta

ruficollis) 1.000.000 76. Grangurul (Oriolus oriolus) 100.000 77.

Greluselul (Locustella sp.) 50.000 78. Gusa-rosie (Erithacus rubecula)

50.000 79. Gusa-vanata (Luscinia sp.) 50.000 80. Heretele (Circus sp.)

250.000 81. Huhurezul (Strix sp.) 500.000 82. Hulubul-de-stepa (Syrrhaptes

paradoxus) 500.000 83. Lacarul (Acrocephalus sp.) 50.000 84.

Lacustarul (Sturnus roseus) 50.000 85. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo

sp.) 50.000 86. Lebada-de-vara (Cygnus olor) 2.000.000 87. Lebada-de-iarna

(Cygnus cygnus) 1.000.000 88. Lebada-mica (Cygnus bewickii)

1.000.000 89. Lebada-de-vara (Cygnus olor) 1.000.000 90. Lopatarul (Platalea

leucorodia) 500.000 91. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.)

100.000 92. Martinul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) 100.000 93. Maracinarul (Saxicola sp.)

50.000 94. Mierla-gulerata (Turdus torquatus alpestris) 100.000 95. Mierla-neagra (Turdus

merula) 100.000 96. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis) 100.000 97.

Minunita (Aegolius funereus) 500.000 98. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula)

50.000 99. Muscarul (Ficedula sp.) 50.000100. Nagatul-cu-picioare-galbene

(Chettusia leucura) 100.000101. Nagatul-de-stepa (Vanellus gregarius)

100.000102. Nagatul-sudic (Vanellus spinosus) 50.000103. Nisiparul (Calidris alba)

50.000104. Notatita (Phalaropus sp.) 50.000105. Ochiul-boului (Troglodytes

troglodytes) 50.000106. Pasarea-ogorului (Burhinus oedicnemus)

250.000107. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis) 250.000108. Pascarelul-negru

(Cinclus sp.) 100.000109. Pelicanul (Pelecanus sp.)

1.000.000110. Pescarusul-albastru (Alcedo athis) 100.000111. Pescarita (Hydroprogne

sp.; Gelochelidon sp.) 100.000112. Pescarusul (Larus sp.)

100.000113. Pietrarul (Oenanthe sp.) 50.000114. Pietrusul (Arenaria interpres)

50.000115. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 50.000116. Pitigoiul (Parus sp.)

50.000117. Pitigusul (Aegithalos sp.) 50.000118. Ploierul (Pluvialis sp.)

50.000119. Potarnichea-de-stanca (Alectoris graeca) 500.000120. Presura (Enberiza sp.)


50.000121. Prigoria (Merops apiaster) 50.000122. Privighetoarea (Lusciniola sp.;

Luscinia sp.) 50.000123. Prundarasul (Chradrius sp.) 50.000124.

Pupaza (Upupa epops) 100.000125. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala)

500.000126. Rata rosie (Aythya nyroca) 500.000127. Randunica (Hyrunda sp.)

50.000128. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 50.000129. Sfranciocul (Lanius sp.)

50.000130. Silvia (Sylvia sp.) 50.000131. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa

lapponica) 100.000132. Sparcaciul (Otis tetrax) 5.000.000133.

Sticletele (Carduelis sp.) 50.000134. Starcul-de-cireada (Bubuleus ibis)

100.000135. Starcul-galben (Ardeola ralloides) 100.000136. Starcul-de-noapte

(Nycticorax nycticorax) 100.000137. Starcul pitic (Ixobrychus minutus)

100.000138. Starcul-rosu (Ardea purpurea) 100.000139. Striga (Tyto alba guttata)

1.000.000140. Stufarica (Cettia cetti) 50.000141. Serparul (Circaetus circaetus

gallicus) 500.000142. Soimul (Falco sp.) 500.000143. Sorecarul

(Buteo sp.) 500.000144. Ticleanul (Sitta europaea)

50.000145. Tiganusul (Plegadis falcinellus) 500.000146. Uliganul-pescar (Pandion

haliaetus) 500.000147. Uliul (Accipiter sp.) 250.000148.

Viesparul (Pernis apivorus) 500.000149. Vulturul-alb (Neophron percnopterus)

2.500.000150. Vulturul-negru (Aegypius monachus) 5.000.000151. Vulturul-sur (Gyps

fulvus) 5.000.000152. Zaganul (Gypaetus barbatus)

5.000.000

NOT:Potrivit art. II, III, IV i V din Legea nr. 654/2001:"Art. II. - n termen de
60 de zile de la data intrarii n vigoare a prezentei legi Consiliul Naional de
Vntoare va aproba Regulamentul de organizare i functionare, cu votul
majoritii calificate a membrilor si.Art. III. - Asociaia General a Vntorilor
i Pescarilor Sportivi din Romnia i va adapta statutul propriu la prevederile
prezentei legi n termen de un an de la publicarea acesteia n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I.Art. IV. - n termen de 90 de zile de la data intrarii n
vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea autoritii publice centrale
care raspunde de silvicultura, va aproba normele privind protectia culturilor
agricole, silvice i a animalelor domestice mpotriva pagubelor ce pot fi
cauzate de vanat.Art. V. - n termen de un an de la data intrarii n vigoare a
prezentei legi actualele regulamente, instruciuni i norme tehnice privind
vanatul i vanatoarea se vor actualiza."-------------

Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii


Europene sau a Guvernului Romniei.

Pentru informaii detaliate despre celelalte programe cofinanate de Uniunea


European, v invitm s vizitai www.fonduri-ue.ro.
Copyright 2017 - Ministerul Justiiei. Toate drepturile rezervate. - Termeni i Condiii

| Acas

| Despre Proiect

| Faciliti Oferite

| Legturi Utile