Sunteți pe pagina 1din 51

N Nr.

Coninutu Subcompetene Meto Mijlo Evaluare Not


r de ri Eleva/elevul va de ace de e
d ore/ fi sipro instru
e Dat capabil/capabil cedee ire
o a :
r
d
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Reaciile chimice.

Formula
1 1 chimic. -S determine Conv Siste Aplicarea
Determinar formulele algoritmului
ea valenei chimice dup ersai mul de alctuire a
elementelo valeni invers. aexer period formulelor
r dup ciiul ic,fiei chimice dup
formul valen.
chimic. Probl ndivid Determinarea
Alctuirea emati uale. valenei
formulelor - elementelor
dup n baza
valen. zarea formulei
chimice,
pentru
substane
binare.

2 1 Masa -S efectueze Exerc Siste Aplicaii de


moleculara calcule n baza iiul mul calcul n baza
relativ. formulei formulei
Calcularea chimice:Mr, M, v, discu period chimice: Mr,
masei m. iadirij ic,fiei M, v, m.
moleculare at, ndivid
relative n -S defineasc
baza noiunea mas algori uale
formulei tmiza
chimice. molar.
-rea.
3 1 Cantitatea S defineasc Probl Siste Aplicaii de
de noiunile: emati mul calcul n baza
substan, formulei
molul. cantitatea de - period chimice: Mr,
Mas substan, molul, zarea, ic,fiei M, v, m.
molar. mas molar. exerc ndivid
iiul. uale
4 1 Determinar -S efectueze Probl Siste Aplicaii de
ea masei calcule n baza emati mul calcul n baza
molare n formulei
baza chimice:Mr, M, v, - period formulei
formulei m. zarea, ic,fiei chimice: Mr,
chimice. exerc ndivid M, v, m.
Determinar
ea masei iiul. uale
pe baza
cantitii
de
substan,
utilizndno
iunea de
mas
molar.
Determinar
ea
cantitii
de
substan,
cunoscnd
masa
substanei.
5 1 Fenomene -S Exper Usten Aplicaii a
fizice i difereniezefeno imen- sii i cunotinelor
chimice.
menele n tul,lu reacti teoretice n
chimice i fizice crul ve practic.
cu chimi
manu ce.
alul.
6 1 Reacia -S estimeze Probl Usten Determinarea
chimic. importanareaciil emati sii i semnelor
Semnele or chimice pentru
reaciilor dezvoltarea - reacti reaciilor
chimice. tehnologiilor zarea, ve chimice n
moderne i n exerc chimi baza
viaa cotidian.
iiul ce. experimentul
-S elaboreze o ui chimic.
lucrare creativ la
tema Reaciile
chimice".

7 1 Legea -S explice Legea Conv Importana


conservrii conservrii masei ersai cunoaterii
masei substanei;
substanei. condiiile de aexer legii
declanarei ciiul, conservrii
decurgere a Probl substanei.
reaciilor emati
chimice.
-
zarea
8 1 Ecuaii -S coreleze Probl Siste
Exerciii n
chimice. Legea conservrii emati mul
baza
masei substanei
Stabilirea cu necesitatea - period
ecuaiilor
coeficienil stabilirii zarea, ic,fiei
chimice:
or n coeficienilor n exerc ndivid
stabilirea
ecuaiilereaciilor
ecuaii chimice. iiul uale
coeficienilor
chimice. ; citirea
-S defineasc
ecuaiilor
noiunileecuaia
chimice dup
chimic,
formule;
substanainiial,
comentarea
produsul reaciei,
sensului fizic
coeficient,
al
coeficienilor.
9 1 Tipuri de -S exemplifice Probl Siste Demonstrare
reacii fenomenele emati mul a reaciilor
chimice: chimice chimice de
reaciide observate n - period combinare,
combinare, lumea zarea, ic,fiei de
de nconjurtoare n exerc ndivid descompuner
descompun corelaie cu e i
ere. semnele reaciilor iiul. uale identificarea
Condiiile chimice; reacii semnelor
de de combinare, reaciilor
declanare reacii de chimice.
idesfurar descompunere
ea
reaciilorch -S defineasc
imice. noiunilereacia
de combinare,
reacia de
descompunere.
1 1 Calcule n -S determine Probl Siste Aplicaii de
0 baza cantitatea de emati mul calcul n baza
ecuaiei substan n baza formulei
chimice a ecuaiei chimice, - period chimice: Mr,
cantitii cunoscnd zarea, ic,fiei M, v, m.
unei cantitatea altei exerc ndivid Determinarea
substane, substaneperticip
cunoscnd ante. iiul. uale cantitii unei
cantitatea substane
altei dup
substane cantitatea
participant
e. altei
substane
participante.
1 1 Evaluare Test
1 sumativ
la
capitolul
Reacii
chimice
2. Oxigenul.Hidrogenul.

1 Aerul din
2 1 jurul Conv Siste Descrierea
-S descrie oxigenului
nostru. compoziia ersai mul (cel mai
Compozii aerului, aexer period rspndit
a aerului. importanta lui ca element
o resurs natural ciiul, ic, pePmnt)
Oxigenul a planetei, Probl plane
ca parte circuitul oxi- emati .
component genului n mediu.
a aerului. -
zarea
1 1 Oxigen - -S descrie Conv Siste
3 element alotropia ersai mul
chimic oxigenului.
isubstan aexer period
simpl. ciiul, ic,
Rspndire plane
a
oxigenului .
n mediu.
Oxigenul
i ozonul,
importana
i rolul lor
biologic.
Noiunea
de
alotropie.
1 2 Obinerea -S defineasc Exper Usten Alctuirea
4 oxigenului: noiunile: imen- sii i ecuaiilorreac
n mediu catalizator, oxid,, iilor
- (fotosintez indicator, reacie tul reacti chimice, ce
1 a), n de substituie. chimi ve elucideaz
5 industrie, c, chimi metodele de
n -S explice obinere,
laborator identificarea i demo ce proprietile
(descompu metodele de nstrar Siste chimice ale
nerea apei, obinere a oxigenului.
oxigenului n ea,dis mul
permangan
atului de industrie i n cuia period
potasiu, laborator. dirijat ic,
peroxidului - S investigheze . plane
dehidrogen experimental:
). Noiunea .
obinerea,
de colectarea
catalizator. oxigenului i
Proprietil identificarea lui;
e fizice. aciuneasoluiilor
de acizi i baze
alcaline asupra
1 2 Identificare -S exemplifice Exper Usten Alctuirea
6 a proprietile imen- sii i ecuaiilorreac
oxigenului. chimice ale iilor
- oxigenului prin tul reacti chimice, ce
1 Propriet ecuaiilereaciilor chimi ve elucideaz
ile chimice ; irurile genetice proprietile
7 ale c, chimi
pentru metale i chimice ale
oxigenului: nemetale. demo ce oxigenului.
reaciile de nstrar Siste
ardere -S stabileasc
(oxidare). legtura cauz- ea,dis mul
Interaciun efect dintre: cuia period
ea cu reacia de dirijat ic,
nemetalele ardere/oxidare i
(hidrogen, formarea . plane
sulf, fosfor, oxizilor; .
carbon, utilizarea
azot), oxigenului n
metalele viaa cotidian
(calciu, iproprietile
magneziu, fizice, chimice,
aluminiu, aciunea
fier, biologic.
cupru),
substanele
compuse
(metanul).
1 1 Condiii de -S generalizeze Discu Plane Enumerarea
8 inflamare prin scheme de ia . condiiilor de
i stingere. reper cunotinele aprindere i
Arderea n la tema studiat. dirijat stingere.
oxigen i . Tehnica
n aer. securitii
Pstrarea i antiincendiar
utilizarea e.
substanelo
r
inflamabile
.
1 2 Oxizi: -S identifice Conv Usten Alctuirea
9 compoziia oxizii, acizii, ersai sii i formulelor de
, bazele i oxizi, acizi,
- denumirea. srurile n baza aexer reacti baze, sruri
2 Noiuni formulei ciiul, ve dup
0 despre chimice. Probl chimi valeni
oxizi acizi denumirea
i bazici, -S alctuiasc emati ce lor.
acizi denumirile - Siste
oxigenai, substanelor
conform zarea mul
baze.
Indicatori. formulelor period
chimice i invers. ic,
plane
.

2 1 Noiunide S deduc Siste Alctuirea


1 spre legtura genetic mul irurilor
irurile genetice
genetice dintre metale i period pentru metale
ale nemetale cu ic, i nemetale.
metalelor oxizii, acizii, legtu
i
nemetalelo bazele i srurile. ra
r. geneti
c.

2 1 Evaluare
2 sumativ la
tema
Oxigenul
2 1 Hidrogenul Conv Siste Descriereaa
3 - element ersai mul hidrogenului
al (cel mai
Universulu aexer period rspndit
i.Rspndir ciiul, ic, element al
ea n Probl plane Universului).
mediu,rolu
l biologic emati
iimportan -
a.
Hidrogen- zarea
element
chimic
isubstan
simpl.
2 2 Obinerea S explice Conv Usten Alctuirea
4 hidrogenul identificarea i ersai sii i ecuaiilorreac
ui prin metodele de iilor
- descompun obinere a a,exe reacti chimice, ce
2 erea hidrogenului n rciiul ve elucideaz
5 metanului, industrie i n , chimi metodele de
apei, laborator. obinerea
interaciun Probl ce hidrogenului.
ea emati sistem
metalelor - ul
(Zn, Al,
Fe, Mg) cu zarea period
acid ic,
sulfuric/clo plane
rhidric. ,seria
Seria de
substituire activit
a ii
metalelor. metale
Reacia de
substituie. lor.
Identificare
a
hidrogenul
ui
2 2 Proprietil -S exemplifice Proprietile
6 e fizice i proprietile fizice i
chimie ale chimice ale chimie ale
- hidrogenul hidrogenului hidrogenului.
2 ui. prin Interaciunea
7 Interaciun ecuaiilereaciilor cu nemetalele
ea cu ; irurile genetice (Hal2, O2, S,
nemetalele pentru metale i N2, C), oxizii
(Hal2, O2, nemetale. metalelor
S, N2, C), /reducerea
oxizii (CuO,
metalelor / Fe203).
reducerea
(CuO,Fe20
3).
Utilizarea
hidrogenul
ui
2 2 Noiunea -S identifice Conv Siste Alctuirea
8 de acizi oxizii, acizii, ersai mul formulelor de
(neoxigena bazele i oxizi, acizi,
- i), sruri: srurile nbaza aexer period baze, sruri
2 definirea, formulei ciiul, ic, dup
9 compoziia chimice. Probl plane valeni
, denumirea
nomenclat -S generalizeze emati ,seria lor.Alctuirea
ura. prin scheme de - activit irurilor
oxigenulu reper cunotinele genetice
i la tema studiat. zarea ii
pentru metale
metale inemetale.C
lor. ompararea
hidrogenului
i oxigenului;
O 2i O3
3 1 Evaluare
0 sumativ la Test
tema
Hidrogen
ul i
oxigenul

3. Substanele compuse. Principaele clasede compui


anorganici.

3 Clasificare -S clasifice Discu Siste Alctuirea


1 1 a substanele ia di- mul denumirii
substanelo anorganice dup substanelor
r compoziiei rijat, period anorganice
anorganice solubilitate. prob- ic, din diferite
dup lemat Tabelu clase dup
compoziie formula.
, dup izarea l Scrierea
solubilitate solubi formulelor
. Tabelul chimice a
solubilitii litii
substanelor
. Legtura anorganice
genetic din diferite
dintre clase dup
clasele de denumire.
compuian
organici.
3 1 Acizii. S elaboreze Lucru Poster Elaborarea
2 Acizii n rapoarte despre l n e, schemelor
jurul
nostru, activitatea grup portof
importana experimental oliul,
i conform plane
utilizarea
n mediu, algoritmului: .
n viaa obiectiv, mod de
omului. lucru, observaii,
Aciunea
asupra interpretarea
organismul rezultatelor,
ui uman. concluzii
3 1 Clasificare S prezinte Poble Plane Alctuirea
3 a acizilor: clasificarea mati- ,fie denumirii
neoxigena compuilor substanelor
i; anorganici i zarea, indivi anorganice
oxigenai; legturile lor algo- duale din diferite
tari; slabi. genetice prin ritmiz clase dup
Denumirile scheme, tabele formula.
acizilor i etc. area.
resturilor
acide (pentru HCl, H2S,
(pentru H2SO3,H2SO4,
HCl, HNO3, H3PO4,
H2S,H2SO3 H2CO3, H2SiO3).
, H2SO4,
HNO3,
H3PO4,
H2CO3,
H2SiO3).
3 1 Proprietil -S ilustreze prin Poble Siste Deducerea
e chimice ecuaii proprietilor
4 mati- mul chimice ale
generale moleculare
- (pe proprietile zarea, period compuilor
3 exemplul chimice algo- ic,ta-
acizilor iobinerea
5 clorhidric, ritmiz belaso
acizilor,
sulfuric i area lubilit
fosforic): ii,ser
aciunea
asupra ia
indicatorilo activit
r, ii
interaciun
ea cu metale
metalele, lor.
oxizii
bazici,
bazele
solubile,
insolubile,
srurile.
Reacia de
schimb.
3 1 Obinerea: -S ilustreze prin Conv sistem Deducerea
6 interaciun ecuaii ersai ul metodelor de
ea oxizilor moleculare obinere
acizi cu obinerea acizilor. aexer period
ap, a ciiul, ic,
nemetalelo
r cu Probl plane
hidrogenul, emati ,seriaa
a srurilor - ctivit
i acizi).
zarea ii
metale
lor.
3 1 Bazele. S elaboreze Lucru Poster Elaborarea
7 Importana rapoarte despre l n e,por- schemelor
, utilizarea,
aciunea activitatea grup tofoliu
asupra experimental l,plan-
organismul conform e.
ui uman.
Clasificare algoritmului:
a bazelor: obiectiv, mod de
insolubile
i lucru, observaii,
solubile interpretarea
/alcaline. rezultatelor,
concluzii

3 1 Propriet -S ilustreze prin Conv sistem Deducerea


ile chimice ecuaii proprietilor
8 ersai ul chimice ale
generale a moleculare
bazelor proprietile aexer period compuilor
alcaline chimice a ciiul, ic,
(aciunea bazelor. Probl plane
asupra
indicatorilo emati ,seria
r, - activit
interaciun
ea cu oxizii zarea ii
acizi, metale
acizii, lor.
srurile); a
bazelor
insolubile
3 1 Metodele -S ilustreze prin Conv sistem Deducerea
9 de obinere ecuaii ersai ul metodelor de
(interaciun moleculare obinere
ea obinerea bazelor. aexer period
metalelor ciiul, ic,
alcaline cu Probl plane
ap,
emati ,seria
oxizilor - activit
bazici cu zarea ii
apa,
srurilor cu metale
baze lor.
alcaline).
4 1 Oxizii. S elaboreze Lucru Poster Elaborarea
0 Oxizii n rapoarte despre l n e,port schemelor
viaanoastr
.Clasificar activitatea grup ofoliul
ea: oxizi experimental ,plan
acizi, oxizi conform e.
bazici.
algoritmului:
obiectiv, mod de
lucru, observaii,
interpretarea
rezultatelor,
concluzii
4 1 Proprietil -S ilustreze prin Poble Siste Deducerea
e chimice ecuaii proprietilor
1 mati- mul chimice ale
generale i moleculare
metodele proprietile zarea, period compuilor
de obinere chimice algo- ic,ta-
(oxidarea iobinereaoxizel ritmiz belaso
substanelo or.
r simple i area lu
compuse, biliti
descompun
erea i,seria
hidroxizilo activit
r insolubili, ii
srurilor,
acizilor). metale
lor.
4 1 Srurile. S elaboreze Poster Elaborarea
2 Cele mai rapoarte despre e, schemelor
importante
sruri n activitatea portof
viaa experimental oliul,
omului, conform plane
rolul
biologic i algoritmului: .
utilizarea obiectiv, mod de
lor. Sruri
utilizate n lucru, observaii,
uz casnic, interpretarea
n rezultatelor,
medicin.
concluzii
4 1 Proprietil -S ilustreze Poble Siste Deducerea
e chimice prin ecuaii proprietilor
3 mati- mul chimice ale
generale: moleculare
interaciun proprietile zarea, period compuilor
ea cu acizi, chimice algo- ic,ta-
baze iobinereaoxizel ritmiz belaso
alcaline, or.
sruri area lubilit
solubile, ii,
metale.
seria
activit
ii
metale
lor.
4 1 Metodele -S ilustreze prin Conv sistem Deducerea
4 de obinere ecuaii ersai ul metodelor de
a srurilor: moleculare obinere
interaciun obinerea aexer period
easubstane srurilor. ciiul, ic,
lor simple, Probl plane
oxizilor,
oxizilor emati ,seria
acizi i a - activit
acizilor cu
bazele zarea ii
alcaline; a metale
metalelor, lor.
oxizilor
bazici i
bazelor cu
acizi;
reacii de
schimb
dintre
sruri.

4 1 Legtur -S aplice Poble Siste Prezentarea


5 genetic i schema mati- mul lucrrilor
legturilor creative.
legtura genetice a zarea, period
reciproca substanelor Algor ic,
dintre anorganice la itmi- Tabelu
principalel determinarea
e clase de proprietilor zarea l
compui chimice solubi
anorganici. iobinerii litii,
oxizilor, acizilor,
bazelor, srurilor seria
-S utilizeze activit
diverse surse ii
didactice pentru
elaborarea i metale
prezentarea unei lor.
lucrri creative la
tema studiat.
4 1 Lucrarea -S investigheze Lucru Siste Efectuarea,
6 practic experimental l n mul oformarea i
nr.1. oxizii, acizii, aprarea
Legtura bazele i srurile. grup period lucrrii
reciproca ic,ta- practice.
dintre bela
principalel solubi
e clase de litii
compui
anorganici seria
. activit
ii
metale
lor.
4 1 Evaluare -S aplice Test Siste
7 sumativ schema mul
legturilor
la genetice a period
capitolul substanelor ic,ta-
Clasele anorganice la bel a
determinarea
de proprietilor solubi
compui chimice litii,
anorganici iobinerii seria
oxizilor, acizilor,
bazelor, srurilor activit
ii
metale
lor.
4. Apa. Soluiile. Disociereaelectrolitic.

Apa din -S aprecieze Conv plane Modelarea


4 1 jurul rolul apei n viaa ersai structurii
nostru. cotidian i rolul moleculei de
8 Importana vital al soluiilor. a ap i
apei. explicarea
Proprietil -S descrie proprietilor
e fizice ale rspndirea n fizice ale
apei. natur, apei.
compoziia,
structura,
proprietile
fizice.
4 1 Proprietil -S descrie, , Poble Siste Caracterizare
9 e chimice: proprietile mati- mul a
descompun proprietilor
erea, chimice ale apei zarea, period chimice ale
interaciun algo- ic,ta- apei prin
ea cu ritmiz belaso ecuaii
metalele chimice.
(Na, K, Ca, area lubilit
Fe); ii,
nemetalele; seria
oxizii
bazici; activit
oxizii ii
acizi. metale
lor.
5 1 Apa ca -S defineasc Poble Siste
0 solvent. noiunile: mati- mul
Solubilitate
a acizilor, solvent, substan zarea, period
bazelor i dizolvat, soluie, algo- ic,ta-
srurilor n partea de mas a ritmiz belaso
ap.
substanei area lubilit
dizolvate. ii,
seria
activit
ii
metale
lor.
5 2 Soluii.Co -S caracterizeze Poble Siste Determinarea
1 mpoziiaso compoziiasoluii mati- mul prii de
luiilor. lor prin noiunea mas a
- Partea de de parte de mas zarea, period substanei
5 mas a a substanei algo- ic,ta- dizolvate n
2 substanei dizolvate. ritmiz bel a soluie.
dizolvate
n soluie. -S efectueze area solubi
Rolul vital calcule n baza litii
iimportan corelaiei dintre
asoluiilor partea de mas a
n viaa substanei
dizolvate n
cotidian. soluie -masa
substanei
dizolvate - masa
soluiei - masa
apei - volumul
apei.

5 1 Apa -S descrie Conv plane Caracterizare


3 natural ca rspndirea n ersai a apelor
amestec de natur, naturale,
substane compoziia, a distilate,mine
dizolvate. structura, ral.
Apa proprietile
distilat.A fizice i chimice
pa ale apei;, apa
mineral i natural, apa
ionii ce se distilat, apa
conin n mineral.
ea.
5 1 Electroco -S scrie i s Poble Siste Scrierea
4 nductibilita citeasc ecuaiile mati- mul ecuaiilor de
tea de disociere disociere
soluiilor electrolitic zarea, period pentru acizi
n pentru acizi tari, algo- ic,ta- tari (ecuaii
comparaie baze alcaline, ritmiz belaso sumare), baze
cu apa sruri. alcaline,
distilat. area lubilit sruri.
Electrolit, -S alctuiasc ii,
neelectrolit ecuaiile
reaciilor de seria
, electrolit
tare i slab. schimb ionic n activit
form ii
molecular,
ionic complet, metale
ionic redus. lor

5 1 Disociaia -S scrie i s Poble Siste Scrierea


5 electrolitic citeasc ecuaiile mati- mul ecuaiilor de
a de disociere disociere
acizilor,baz electrolitic zarea, period pentru acizi
elor pentru acizi tari, algo- ic, ta- tari (ecuaii
alcaline i baze alcaline, ritmiz bel a sumare), baze
srurilor.E sruri. alcaline,
cuaii de area solubi sruri.
disociere litii,
electrolitic
a
acizilor,baz
ealcal,srur
i.
5 2 Reaciile -S alctuiasc Poble Siste Alctuirea
6 de schimb ecuaiile mati- mul ecuaiilor
ionic reaciilor de
- (reaciile reaciilor de zarea, period schimb ionic
5 ionice). schimb ionic n algo- ic,ta- n form
7 Ecuaii form ritmiz bel a molecular,
ionice ionic
complete i molecular, area solubi complet,
reduse. ionic complet, litii, ionic redus.
Condiii de
realizare a ionic redus
reaciilor
ionice:
formarea
gazului,
sedimentul
ui,
electrolitul
ui slab
(apa).

5 1 Apa -S argumenteze expu plane Elaborareasc


8 potabil. cerinele fa de nerea hemelor/tabel
Calitatea apa potabil, elor de
apei calitatea apei i prezentare/
potabile n necesitatea comparare a
Republica purificrii ei. apei distilate,
Moldova. -S coreleze potabile etc.
varietile apei i
caracteristicele Elaborarea i
lor cu utilizarea prezentarea
inofensiv. unei lucrri
-S estimeze creative, de
problemele exemplu:
Rolul
resurselor de ap terapeutic al
icalitii apei apei
potabile n minerale.
Republica Interpretarea
Moldova. datelor
S manifeste prezentate pe
responsabilitate etichetele
i grij fa sticlelor de
deprotecia ap mineral.
apelor naturale, Investigarea
apei potabile i a proprietilor
sntii organoleptice
personale. ale apei
minerale.
Duritatea -S descrieapa expu plane Elaborareas
5 1 apei. dur; metodele de nerea chemelor/tab
Sursele de epurare a apei. elelor de
9 poluare a prezentare/
apei. Apa comparare a
pur, apei dure cu
epurarea plat.
apei.

6 1 Lucrarea S obin Lucru Setul Efectuarea,


0 practic abiliti de lucru l n de oformarea i
nr.2. n laboratorul aprarea
Prepararea chimic. grup reacti lucrrii
soluiei de S utilizeze vi practice.
clorur de inofensiv chimi
sodiu cu o reactivii chimici.
anumita ci
parte de
mas a
substanei
dizolvate.
6 1 S obin Lucru Setul Efectuarea,
1 abiliti de lucru l n de oformarea i
Lucrarea n laboratorul aprarea
practic chimic. grup reacti lucrrii
nr.3. S utilizeze vi practice.
Reacii de inofensiv
schimb chimi
reactivii chimici.
ionic. ci

6 1 Evaluare
2 sumativ
la
capitolul
Apa.
Disociaia
lectrolitic

5.Substanele din jurul nostru.
Reprezenta -S exemplifice Expu Plane Elaborarea
6 2 nii substanele ce se nerea ,sche- schemelor/ta
claselor de conin n mediu belelor de
3 compui n corelaie cu , me,fi prezentare
- anorganici clasa de compui, dezba e
isubstane reaciile posibile Exemplificar
6 terea. indivi ea i
lor simple i utilizarea lor.
4 utilizaifrac duale caracterizarea
vent n -S argumenteze substanelor
viaa importana unor anorganice
cotidian; substane prezente n
prezeni n utilizate frecvent aer, ap, sol.
aer, ap, n viaa cotidian. Elucidarea
sol.Denum S realizeze, n proprietilor
irile, mod unor
compoziia teoretic/experime substane
, ntal, utilizate
proprietil transformrile frecvent n
e, chimice ale viaa
utilizarea. substanelor cotidian.
anorganice.

6 2 Reacii -S estimeze Expu Plane Corelarea


5 chimice : importana nerea ,sche- utilizrii ale
clasificarea unor
- , utilizarea,studierii , me,fi substane
6 impactul substanelor dezba e simple i
6 lor pentru itransformrilor terea indivi compuse cu
mediu i proprietile
viaa lor; avantajele pe duale acestora.
omului. care le ofer
chimia pentru
viaa cotidiann
rezolvarea
problemelor de
mediu.
6 2 Legtura -S prezinte Expu Plane Realizarea
7 genetic informaia despre nerea ,sche- schemelor de
dintre clasele de transformri
- substane , me,fi chimice n
6 clasele anorganice sub dezba e baza legturii
de compui form de tabele, genetice.
8 anorganici. scheme, desene terea indivi
Aplicarea
etc. duale schemei
. legturii
genetice
,generalizarea
materiei
studiate.
CLASA a VIII-a

2 ore /sptmn

Repartizarea recomandat a orelor

Din ele
N Tema Total Predare- Lucrri Evaluare
r. (ore) nvare practice i analiz
60 3 5
1. Reaciile chimice. 11 10 1
2. Oxigenul. Hidrogenul. 19 17 2
3. Substanele compuse. 17 15 1 1
Principalele clase de
compui anorganici.
4. Apa-substanavieii. 15 12 2 1
Soluiile. Disocierea
electrolitic.
5. Substanele din jurul 6 6
nostrul.

CLASA a IX-a

2 ore/sptmn

Repartizarea recomandat a orelor

N-r Total
(ore)
Unitatea de coninut 61
68
Predare-nvare
1 10 9

Legea periodicitii i sistemul periodic

2 17 14

Metalele n viaa noastr

3 36 33

Starea gazoas a substanelor. Nemetalele i


compuii lor.
4 5 5

Chimia pentru mediu. Importana substanelor


chimice pentru viaa omului.

Subcompetene Coninuturi: Strategii dida


ord. de
Eleva /elevul va fi capabil Metode si Mij
ore
/capabil procedee in
/
dat
a
2 3 4 5
I 10 Unitatea de coninut I: Legea periodicitii i sistemul periodic
1 1 S elucideze aportul lui D. Sistemul periodic. Explicaia Sist
Mendeleev la elaborarea Problematizare peri
Sistemului periodic al elementelor a man
chimice. Modelarea

2 1 S explice legea periodiciti; Legea periodicitii i Conversaie Sist


cauzele periodicitii n baza structura atomului. euristic peri
structurii atomului. Comparaie man
Electronegativitatea.
S argumenteze importana Explicaie
descoperirii Legii periodicitii i Analiz
Sistemului periodic al elementelor
chimice.
3 1 S defineasc noiunile: grad de Schimbarea Problematizare Sist
a
oxidare ,oxidant, reductor. peri
S compare schimbarea periodic a Algoritmizarea man
proprietilor nemetalice / Instruirea
proprietilor
metalice ale elementelor chimice reciproc
metalice i
n perioadele i subgrupele
nemetalice. Cauzele Explicaia
principale ale Sistemului periodic.
periodicitii

4 1 S defineasc noiunile: grad de Gradul de oxidare. Rezolvare de Sist


oxidare, oxidant, reductor. Determinarea gradului probleme peri
de Algoritmizarea man
S stabileasc gradele de oxidare
ale elementelor pe baza formulei oxidare n baza
chimice i invers. formulei chimice.

5 1 S defineasc noiunile: grad de Gradul de oxidare. Algoritmizarea Sist


oxidare, oxidant, reductor. Determinarea gradului peri
de man
S stabileasc gradele de
oxidare ale elementelor pe baza oxidare n baza
formulei chimice i invers. formulei chimice.

6 1 S stabileasc gradele de oxidare Alctuirea formulelor Problematizare S.P.


a
ale elementelor pe baza formulei pe baza gradului de man
chimice i invers oxidare. Noiuni Descoperire
dirijat Cul
despre oxidant,
exe
reductor. Explicai
e prob
Modelare

7 1 S caracterizeze elementul Caracteristica Problematizare Sist


a Exerciiul
chimic dup poziia lui n elementului chimic Algoritmizarea peri
Sistemul periodic. Comparaie man

8 1 S efectueze calcule n baza Calcule n baza Descrierea Sist


Explicaia Joc
ecuaiilor chimice: determinarea ecuaiei chimice didactic peri
Problematizare
masei unei substane dup masa a man
altei substane participante. Cul
exe
prob

9 1 S efectueze calcule n baza Calcule n baza Conversaie Cul


euristic
ecuaiilor chimice: determinarea ecuaiei chimice Generalizar exe
masei unei substane dup masa e Analiz prob
altei substane participante.

10 1 Evaluare sumativ la Tes


capitolul: Legea
periodicitii i
Sistemul periodic
II 17 Unitatea de coninut II: Metalele n viaa noastr

11 S explice noiunile: metal, , Importana metalelor Problematizar S


ea
aliaj, n tehnic, n viaa de
toate zilele, rolul lor Algoritmizare
S descrie poziia metalelor n a
biologic.
S.P., importana i rolul lor; . Explicaie
Caracteristica
general a Conversaie
S coreleze legtura chimic
metalic u proprietile fizice i euristic
metalelor conform
utilizarea metalelor;
poziiei n Sistemul
S argumenteze importana periodic. Legtura
metalelor i aliajelor pentru metalic. Proprietile
activitatea cotidian fizice i utilizarea
metalelor. Aliajele lor.

12 S caracterizeze metalele (Na, Metalele alcaline: Problematiza C


re Arborele
K,) dup algoritmul: rspndirea sodiul, potasiul. genealogic
Explicaie
n mediu, poziia n Sistemul Proprietile fizice i
periodic, structura atomului, chimice
valena, gradul de oxidare, rolul
Compuii metalelor
biologic, proprietile fizice i
alcaline n viaa
chimice, utilizarea; compoziia
noastr.
i utilizarea celor mai importani
compui. Rolul biologic.
Rspndirea n mediu
S formuleze opinii personale
despre importana metalelor i
compuilor lor.
13 S stabileasc corelaia dintre Proprietile chimice Problematizar F
ea Explicaia lu
activitatea chimic a metalelor, i obinerea bazelor Comparaia
rspndirea lor n mediu sub alcaline. Modelarea
form de substan simpl
Compoziia, rolul vital
/substane compuse.
al celor mai importani
S utilizeze adecvat limbajul compui: baze alcaline,
specific chimiei n diverse situaii cloruri, nitrai,
de comunicare, n scris i oral; carbonai, soda
diverse surse didactice pentru alimentar.
elaborarea i prezentarea unei
lucrri creative.
14 S explice noiunile: duritatea Calciul i compuii lui. Explicaia F
Conversaia lu
apei. euristic C
Proprietile fizice i Problematizar de
S caracterizeze Ca dup chimice: ea pr
i
algoritmul: rspndirea n mediu, ap
Duritatea apei
poziia n Sistemul periodic,
structura atomului, valena,
gradul de oxidare, rolul biologic,
proprietile fizice i chimice,
utilizarea; compoziia i
utilizarea celor mai importani
compui.
15 S coreleze coninutul Compuii calciului Problematizar Co
ea
compuilor calciului cu calitatea de
Oxidul i hidroxidul Modelarea
apei i metodele de dedurizare a
ei. de calciu: obinerea, Exerciiul Fi
Conversaia lu
S exemplifice utilizarea proprietile chimice.
compuilor calciului n procesul Utilizarea eficient i euristic
de construcie i renovare n
inofensiv.
corelaie cu proprietile lor.

16 S caracterizeze metalele Al Aluminiul. Comparai S


a
dup algoritmul: rspndirea n Explicaia
Obinerea. F
mediu, poziia n Sistemul
Modelarea lu
periodic, structura atomului, Proprietile fizice i
valena, gradul de oxidare, rolul chimice U
biologic, proprietile fizice i i
Importana aluminiului
chimice, utilizarea; compoziia
i a compuilor lui,
i utilizarea celor mai importani
rolul biologic.
compui.

S compare proprietile
chimice ale metalelor pe baza
Seriei de substituire a metalelor;
poziiei metalelor n Sistemul
periodic.

17 S explice noiunea, proprieti Oxidul i hidroxidul Explicaia F


amfotere de aluminiu: obinerea, Comparaia lu
proprietile chimice Modelarea us
S rezolve exerciii i probleme
generale. i
teoretice i experimentale n
baza proprietilor, obinerii,
utilizrii metalelor i compuilor
lor.

S investigheze experimental
proprietile metalelor i
compuilor lor

18 S explice noiunea, proprieti Proprietile amfotere Explicaia S


Modelarea
amfotere ale hidroxidului de Conversai
a euristic F
aluminiu.
S rezolve exerciii i probleme lu
teoretice i experimentale n Utilizarea aluminiului i
U
baza proprietilor, obinerii, a compuilor lui.
i
utilizrii metalelor i compuilor
lor.

S investigheze experimental
proprietile metalelor i
compuilor

19 S descrie poziia metalelor n Fierul i compuii lui. Rezolvare S


de exerciii
Sistemul periodic, importana i i probleme
Proprietile fizice i F
rolul lor; metodele de obinere a
chimice. Obinerea. lu
fierului.
Aliajele (fonta, oelul).
U
S caracterizeze metalul Fe Utilizarea.
i
dup algoritmul: rspndirea n
mediu, poziia n Sistemul
periodic, structura atomului,
valena, gradul de oxidare, rolul
biologic, proprietile fizice i
chimice, utilizarea; compoziia
i utilizarea celor mai importani
compui.

S utilizeze adecvat limbajul


specific chimiei n diverse situaii
de comunicare, n scris i oral;
diverse surse didactice pentru
elaborarea i prezentarea unei
lucrri creative.

S formuleze opinii personale


despre importana metalelor i
compuilor lor.
20 S explice noiunile:, coroziune, Cei mai importani Problematizar S
ea
compui a fierului (II)
S argumenteze importana Algoritmizare F
i (III): oxizi, hidroxizi, a
metalelor i aliajelor pentru lu
sruri. Proprietile
activitatea cotidian; Explicaie
chimice generale,
proprietile chimice ale oxizilor Conversaie
obinerea, utilizarea.
i hidroxizilor metalelor prin
euristic
ecuaiile chimice (n forma Noiunea de coroziune,
molecular i ionic); importana metodele de combatere
metodelor de combatere a a ei (pe exemplul
coroziunii. fierului).

S rezolve exerciii i
probleme teoretice i
experimentale n baza
proprietilor, obinerii, utilizrii
metalelor i compuilor lor.

S deduc metodele de obinere


i

proprietile chimice ale oxizilor,


hidroxizilor metalelor, srurilor
pe baza schemei legturii
genetice substanelor anorganice.

21 S elaboreze rapoarte despre Lucrarea practic nr. Experimentul F


activitatea experimental. 1. Proprietile lu

S utilizeze adecvat limbajul metalelor i compuilor U


i
specific chimiei n diverse situaii lor.
de comunicare, n scris i oral;
diverse surse didactice pentru
elaborarea i prezentarea unei
lucrri creative.
22 S rezolve exerciii i probleme Generalizarea Problematizar F
ea
teoretice i experimentale n cunotinelor despre lu
baza proprietilor, obinerii, metale. Algoritmizare
a Pr
utilizrii metalelor i compuilor
Seria de substituire a Explicaie e
lor.
metalelor. Conversaie
S deduc metodele de obinere euristic
Metodele de obinere
i
(din oxizi, sruri).
proprietile chimice ale oxizilor,
hidroxizilor metalelor, srurilor
pe baza schemei legturii
genetice substanelor anorganice.

S utilizeze adecvat limbajul


specific chimiei n diverse situaii
de comunicare, n scris i oral;
diverse surse didactice pentru
elaborarea i prezentarea unei
lucrri creative.

S formuleze opinii personale


despre

importana metalelor i
compuilor lor.

23 S coreleze legtura chimic Proprietile chimice Problematizar SP


ea
metalic u proprietile fizice i ale metalelor:
Comparaia Fi
utilizarea metalelor a ei. interaciunea cu
Explicaia lu
nemetalele (halogenii,
S stabileasc corelaia dintre
oxigenul, sulful); apa, Conversaie
activitatea chimic a metalelor,
rspndirea lor n mediu sub soluiile de acizii i euristic
form de substan simpl sruri.
/substane compuse.
.

24 S compare proprietile chimice Problematizar F


ea lu
ale metalelor pe baza Seriei de
Compuii metalelor. Explicaia P
substituire a metalelor; poziiei ,
Legtura genetic a Comparaia
metalelor n Sistemul periodic.
metalelor i a
Instruirea
S exemplifice utilizarea compuilor lor.
compuilor calciului n procesul reciproc
de construcie i renovare n
corelaie cu proprietile lor.

S rezolve exerciii i probleme


teoretice i experimentale n
baza proprietilor, obinerii,
utilizrii metalelor i compuilor
lor.

25 S rezolve exerciii i probleme Experiment U


i
teoretice i experimentale n
Lucrarea practic nr.
baza proprietilor, obinerii,
2. Rezolvarea
utilizrii metalelor i compuilor
lor. problemelor
experimentale la tema
S investigheze experimental
Metalele.
proprietile metalelor i
compuilor lor.

S elaboreze rapoarte despre


activitatea experimental.
S utilizeze adecvat limbajul
specific chimiei n diverse situaii
de comunicare, n scris i oral;
diverse surse didactice pentru
elaborarea i prezentarea unei
lucrri creative.
26 S argumenteze importana Rezolvarea exerciiilor Problematizar S
ea
metalelor i aliajelor pentru i problemelor de Algoritmizare
a Explicaia F
activitatea cotidian; calcul.
exerciiul lu
proprietile chimice ale oxizilor
i hidroxizilor metalelor prin pr
ecuaiile chimice (n forma
molecular i ionic);

S utilizeze adecvat limbajul


specific chimiei n diverse situaii
de comunicare, n scris i oral;
diverse surse didactice pentru
elaborarea i prezentarea unei
lucrri creative.

S formuleze opinii personale


despre importana metalelor i
compuilor lor.

27 Evaluare sumativ la Test T


ev
capitolul: Metalele P
u
cr
36 Unitatea de nvmnt III Starea gazoas a substanelor. Nemetale

28 S explice noiunile: volum Starea gazoas a Problematizar Cul


ea de
molar, substanelor. pro
Algoritmizar i
condiii ea apl
Explicaie
S determine volumul gazului
n condiii normale dup Conversaie
cantitatea /masa substanei i euristic
invers.

S rezolve probleme de
calcul pe baza ecuaiilor
chimice utiliznd noiunea de
volumul molar al gazelor.

29 S explice noiunile: volum Volumul molar al gazelor. Problematizar Cul


ea pro
molar, Noiunea de condiii apl
normale. Algoritmizar
condiii ea
Explicaie
S determine volumul gazului
Conversaie
n condiii normale dup
cantitatea /masa substanei i euristic
invers.

S rezolve probleme de
calcul pe baza ecuaiilor
chimice utiliznd noiunea de
volumul molar al gazelor.

30 S explice noiunile: volum Calcule dup ecuaii Rezolvare Cul


de
molar, chimice prob
probleme apli
condiii Algoritmizar
ea
S determine volumul gazului
n condiii normale dup
cantitatea /masa substanei i
invers.

S rezolve probleme de
calcul pe baza ecuaiilor
chimice utiliznd noiunea de
volumul molar al gazelor.

32 S caracterizeze nemetalele Caracteristica general a Problematizar Fi


ea
conform algoritmului: poziia nemetalelor conform luc
n Sistemul periodic,structura Algoritmizar
poziiei n Sistemul ea
atomului, valenele i gradele
periodic. Importana i Explicaie
de oxidare posibile, tipul
rolul Conversaie
legturii chimice; rspndirea n
mediu, formele alotropice, rolul nemetalelor n viaa euristic
biologic, proprietile fizice i omului.
chimice, compoziia celor mai
importani compui, utilizarea.

S compare nemetalele unei


perioade/ grupe ale Sistemului
periodic dup structura
atomului i proprietile
nemetalice.

S exemplifice rolul biologic


al

nemetalelor, circuitul
nemetalelor n mediu: oxigen,
azot, carbon; aciunea
fiziologic a nemetalelor i
compuilor lor.
33 S caracterizeze: clorul, Clorul. Element chimic i Problematizar S.P
ea
conform algoritmului: poziia substan simpl, rolul Fi
n Sistemul periodic, structura Conversaia luc
biologic, rspndirea n euristic
atomului, valenele i gradele
mediu, proprietile
de oxidare posibile, tipul Instruire
fizice.
legturii chimice; rspndirea n reciproc
mediu, formele alotropice, rolul Aciunea asupra
biologic, proprietile fizice i organismului uman.
chimice, compoziia celor mai Proprietile
importani compui, utilizarea.
chimice

34- S diferenieze caracterul Clorura de hidrogen. Problematizar Fi


ea
35 acido-bazic al clorurii de Acidul clorhidric: luc
hidrogen i al amoniacului prin obinerea, Conversaia
ecuaii chimice. euristic
proprietile chimice
Instruire
S determine volumul gazului (generale ale acizilor).
n condiii normale dup reciproc
Utilizarea clorului i
cantitatea /masa substanei i
compuilor lui.
invers.

S identifice ionii de clorur

36 S caracterizeze sulful conform Sulful. Element chimic i Problematizar Vas


ea
algoritmului: poziia n substan simpl. lab
Sistemul periodic, Algoritmizar
Importana, rolul biologic, ea rea
structura atomului, valenele i utilizarea. Rspndirea n Explicaie
gradele de oxidare posibile, mediu, proprietile
tipul legturii chimice; fizice i chimice. Conversaie
rspndirea n mediu, formele euristic
Sulfura de hidrogen.
alotropice, rolul biologic,
Proprietile fizice,
proprietile fizice i chimice,
rspndirea n natur.
compoziia celor mai
Aciunea fiziologic.
importani compui, utilizarea.

37 S utilizeze adecvat limbajul Oxidul de sulf (IV). Problematizar Fi


ea
specific Obinerea din sulf, prin luc
Algoritmizar
chimiei n diverse situaii de arderea sulfurii de ea
comunicare, n scris i oral. hidrogen, prin Explicaie
descompunerea Conversaie
S ilustreze prin ecuaiile
chimice lanul genetic: nemetal acidului sulfuros H2SO3. euristic
- oxid acid acid sare. Oxidul de sulf (VI).
Experim
S compare oxizii nemetalelor Obinerea din oxid de sulf ent
i acizii conform algoritmului: (IV). Oxizii sulfului: chimic
compoziia, obinerea, proprietile fizice i
proprietile fizice i chimice, chimice (ca oxizi acizi).
utilizarea. Oxizii sulfului surse de
poluare a aerului.
S modeleze proprietile
chimice ale oxizilor acizi i
acizilor prin ecuaiile chimice
(n forma molecular i ionic).

S deduc obinerea i
proprietile

chimice ale oxizilor acizi i


acizilor pe baza seriei genetice.

38- S utilizeze adecvat limbajul Acidul sulfuric: utilizarea, Problemati- Fi


zarea
39 specific obinerea, proprietile luc
Explicaia
chimiei n diverse situaii de fizice i chimice generale. Ust
comunicare, n scris i oral. Proprietile specifice ale rea

S ilustreze prin ecuaiile acidului sulfuric


chimice lanul genetic: nemetal concentrat: dizolvarea n
- oxid acid acid sare. ap, aciunea asupra
substanelor organice.
S compare oxizii nemetalelor
i acizii conform algoritmului:
compoziia, obinerea,
proprietile fizice i chimice,
utilizarea.

S modeleze proprietile
chimice ale oxizilor acizi i
acizilor prin ecuaiile chimice
(n forma molecular i ionic).

S deduc obinerea i
proprietile

chimice ale oxizilor acizi i


acizilor pe baza seriei genetice.

S identifice ionii sulfat

40 S utilizeze adecvat limbajul Cele mai importante sruri Problematiz Cul


area de
specific ale acidului sulfuric, pro
utilizarea lor. Exerciiul i a
chimiei n diverse situaii de Comparaia
comunicare, n scris i oral.

S ilustreze prin ecuaiile


chimice lanul genetic: nemetal
- oxid acid acid sare.

S compare oxizii nemetalelor


i acizii conform algoritmului:
compoziia, obinerea,
proprietile fizice i chimice,
utilizarea.

S prezinte cele mai importante


sruri n corelare cu utilizarea
lor.

S utilizeze diverse surse


didactice pentru elaborarea i
prezentarea unei lucrri creative.

S formuleze opinii personale


despre

importana nemetalelor i
compuilor lor.

41 S caracterizeze azotul Azotul. Rolul biologic, Descoperire S.P


dirijat
conform algoritmului: poziia importana. Element Por
n Sistemul periodic,structura chimic, Problematiz de c
area
atomului, valenele i gradele Exerciiul
substan simpl,
de oxidare posibile, tipul
rspndirea n mediu,
legturii chimice; rspndirea n
proprietile fizice,
mediu, formele alotropice, rolul
utilizarea. Obinerea din
biologic, proprietile fizice i
aer. Proprietile chimice:
chimice, compoziia celor mai
interaciunea cu oxigenul
importani compui, utilizarea.
i hidrogenul.
42 S argumenteze legtura Amoniacul: compoziia, Descoperire Fi
dirijat luc
genetic dintre clasele de legtura chimic.
compui anorganici n baza Problematiz Pla
Utilizarea. Aciunea asupra area tab
proprietilor lor chimice. Exerciiul
organismului uman.
S propun situaii de utilizare a
Proprietile fizice i
nemetalelor i a compuilor lor. chimice: interaciunea cu
apa,
S prezinte cele mai importante
sruri n corelare cu utilizarea acizii (HCl, HNO3,
lor. H2SO4). Obinerea
amoniacului
S utilizeze diverse surse
didactice pentru elaborarea i din azot, din sruri de
prezentarea unei lucrri creative. amoniu. Identificarea
amoniacului. Hidroxidul de
S formuleze opinii personale
amoniu baz slab.
despre
Proprietile fizice.
importana nemetalelor i
Descompunerea.
compuilor lor.
Utilizarea.
S investigheze experimental
Sruri de amoniu:
proprietile fizice ale unor
proprietile fizice i
ngrminte minerale.
chimice (interaciunea cu
S identifice ionii de amoniu. baze alcaline,
escompunerea la nclzire).
Utilizarea.
43 S utilizeze adecvat limbajul Oxid de azot (II), obinerea Descoperire Fi
luc
specific din azot, oxidarea n oxid dirijat
de azot (IV). Oxizii de azot Problemati- Plan
chimiei n diverse situaii de zarea tabe
ageni poluani ai
comunicare, n scris i oral.
aerului. Exerciiul
S ilustreze prin ecuaiile Experiment
Acidul azotic. Obinerea
chimice lanul genetic: nemetal chimic
din oxid de azot (IV), din
- oxid acid acid sare.
nitrat de sodiu.
S compare oxizii nemetalelor Proprietile fizice.
i acizii conform algoritmului: Aciunea asupra
compoziia, obinerea, organismului uman.
proprietile fizice i chimice,
utilizarea.

S modeleze proprietile
chimice ale oxizilor acizi i
acizilor prin ecuaiile chimice
(n forma molecular i ionic).

S deduc obinerea i
proprietile

chimice ale oxizilor acizi i


acizilor pe baza seriei genetice.

44 S exemplifice rolul biologic al Proprietile chimice Problemati- Tab


zarea solu
Descoperire Vas
nemetalelor, circuitul azotului generale ale acicului azotic a dirijat lab
n mediu, aciunea fiziologic a (fr interaciunea cu Explicaia rea
nemetalelor i compuilor lor. metalele)

S utilizeze adecvat limbajul i descompunerea la


specific lumin/nclzire.
Utilizarea.
chimiei n diverse situaii de
comunicare, n scris i oral. Nitraii. Nitraii de sodiu,
potasiu, calciu, amoniu,
S ilustreze prin ecuaiile
chimice lanul genetic: nemetal utilizarea lor. Circuitul
- oxid acid acid sare. azotului n natura.

S compare oxizii nemetalelor


i acizii conform algoritmului:
compoziia, obinerea,
proprietile fizice i chimice,
utilizarea.

S modeleze proprietile
chimice ale oxizilor acizi i
acizilor prin ecuaiile chimice
(n forma molecular i ionic).

S deduc obinerea i
proprietile

chimice ale oxizilor acizi i


acizilor pe baza seriei genetice.

S investigheze experimental
proprietile fizice ale unor
ngrminte minerale.

S propun situaii de utilizare a

nemetalelor i a compuilor lor.

S prezinte cele mai importante


sruri n corelare cu utilizarea
lor.

45 S caracterizeze fosforul Fosforul. Element chimic Conversaie Cul


de
conform algoritmului: poziia i substan simpl, euristic pro
n Sistemul periodic, i a
rspndirea n mediu, Modelarea
Fi
structura atomului, valenele i alotropia, proprietile Exerciiul luc
gradele de oxidare posibile, fizice. Sinteza Pla
tipul legturii chimice; tab
Proprietile chimice
rspndirea n mediu, formele
(arderea). Importana, rolul
alotropice, rolul biologic,
proprietile fizice i chimice, biologic, utilizarea
compoziia celor mai
importani compui, utilizarea.

46 S exemplifice rolul biologic al Oxidul de fosfor (V), Problematiz Fi


area
luc
nemetalelor, circuitul proprietile fizice i Conversaie
fosforului n mediu: aciunea chimice generale. Acidul Fi
euristic luc
fiziologic a nemetalelor i
fosforic (ortofosforic): Exerciiul Pla
compuilor lor.
obinerea, proprietile Experiment tab
S utilizeze adecvat limbajul chimic
chimice. Srurile acidului
specific
fosforic, rolul biologic,
chimiei n diverse situaii de
utilizarea lor n calitate de
comunicare, n scris i oral.
ngrminte minerale.
S ilustreze prin ecuaiile
chimice lanul genetic: nemetal
- oxid acid acid sare.

S compare oxizii nemetalelor


i acizii conform algoritmului:
compoziia, obinerea,
proprietile fizice i chimice,
utilizarea.

S modeleze proprietile
chimice ale oxizilor acizi i
acizilor prin ecuaiile chimice
(n forma molecular i ionic).

S deduc obinerea i
proprietile
chimice ale oxizilor acizi i
acizilor pe baza seriei genetice.

S investigheze experimental
proprietile fizice ale unor
ngrminte minerale.
47 S determine volumul gazului Rezolvarea exerciiilor i Rezolvare Cul
de
n condiii normale dup problemelor exerciii pro
cantitatea /masa substanei i i apl
probleme
invers.
Fi
S rezolve probleme de luc
calcul pe baza ecuaiilor
chimice utiliznd noiunea de
volumul molar al gazelor.

48 S caracterizeze siliciul Siliciul. Element chimic i Problematizar S.P


ea
conform algoritmului: poziia substan simpl: Fi
n Sistemul periodic,structura Algoritmizar luc
rspndirea n mediu, ea
atomului, valenele i gradele
proprietile fizice, Explicaie
de oxidare posibile, tipul
utilizarea. Conversaie
legturii chimice; rspndirea n
mediu, formele alotropice, rolul Interaciunea cu oxigenul. euristic
biologic, proprietile fizice i
chimice, compoziia celor mai
importani compui, utilizarea.

S compare nemetalele unei


perioade/ grupe ale Sistemului
periodic dup structura
atomului i proprietile
nemetalice.

49 S utilizeze adecvat limbajul Oxidul de siliciu: Problematiz Cul


are
specific pro
proprietile fizice, Algoritmizar apl
chimiei n diverse situaii de interaciunea cu oxizii e
comunicare, n scris i oral. bazici, Explicaie Fi
luc
Instruire
S ilustreze prin ecuaiile bazele alcaline, carbonaii.
chimice lanul genetic: nemetal Acidul silicic, obinerea, reciproc
- oxid acid acid sare.
substane participante.
S compare oxizii nemetalelor
i acizii conform algoritmului:
compoziia, obinerea,
proprietile fizice i chimice,
utilizarea.

S modeleze proprietile
chimice ale oxizilor acizi i
acizilor prin ecuaiile chimice
(n forma molecular i ionic).

S deduc obinerea i
proprietile

chimice ale oxizilor acizi i


acizilor pe baza seriei genetice.
50 S propun situaii de utilizare a Utilizarea silicailor. Algoritmiz Pos
are
Sticla. Ceramica. Exerciiul Fi
nemetalelor i a compuilor lor. luc
Cimentul.
S prezinte cele mai importante
sruri n corelare cu utilizarea
lor.

51 S caracterizeze carbonul Carbonul - element chimic Problematizar S.P


ea
conform algoritmului: poziia i substan simpl: Fi
n Sistemul periodic, rspndirea n mediu, Algoritmizar luc
ea
alotropia, proprietile
structura atomului, valenele i Explicaie
fizice, importana, rolul
gradele de oxidare posibile, Conversaie
biologic i utilizarea.
tipul legturii chimice; euristic
Noiunea de adsorbie
rspndirea n mediu, formele
(crbune activat).
alotropice, rolul biologic,
Interaciunea cu oxigenul,
proprietile fizice i chimice,
hidrogenul, metalele
compoziia celor mai
(calciu, aluminiu), oxizii
importani compui, utilizarea.
metalelor /reducerea
(CuO, Fe2O3).
52 S exemplifice rolul biologic al Oxidul de carbon (II). Convers Fi
aie luc
Obinerea. Proprietile euristic
nemetalelor, circuitul n mediu Explicai Ust
a carbonului, aciunea fizice. Caracterul nociv, e rea
Modelar
fiziologic a nemetalelor i aciunea asupra e
compuilor lor. organismului uman

S utilizeze adecvat limbajul . Oxidul de carbon (IV).


specific Obinerea prin arderea
carbonului, metanului; din
chimiei n diverse situaii de
carbonai.
comunicare, n scris i oral.
Proprietile fizice i
S ilustreze prin ecuaiile
chimice generale.
chimice lanul genetic: nemetal
Identificarea.
- oxid acid acid sare.
Utilizarea Acidul
S compare oxizii nemetalelor
carbonic, srurile lui
i acizii conform algoritmului:
(carbonai, hidrocarbonai
compoziia, obinerea,
de calciu, sodiu).
proprietile fizice i chimice,
Rspndirea n
utilizarea.
natur. Reacii de
S modeleze proprietile
descompunere. Reacia
chimice ale oxizilor acizi i
rurilor cu acizii.
acizilor prin ecuaiile chimice
Circuitul carbonului n
(n forma molecular i ionic).
natura.
S deduc obinerea i
proprietile

chimice ale oxizilor acizi i


acizilor pe baza seriei genetice.

S identifice oxid de carbon


(IV), ionii carbonat.

S determine volumul gazului Calcule n baza ecuaiilor Problematiz Cul


n condiii normale dup chimice are pro
cantitatea /masa substanei i Explicaia apl
invers. Descrierea Fi
luc
S rezolve probleme de Instruire
calcul pe baza ecuaiilor reciproc
chimice utiliznd noiunea de
volumul molar al gazelor.

53 S utilizeze adecvat limbajul Legtur genetic ntre Problematiz Cul


area
specific compuii nemetalelor Descoperire pro
a dirijat apl
chimiei n diverse situaii de Algoritmizar
ea Fi
comunicare, n scris i oral.
luc
S ilustreze prin ecuaiile
chimice lanul genetic: nemetal
- oxid acid acid sare.

S deduc obinerea i
proprietile

chimice ale oxizilor acizi i


acizilor pe baza seriei genetice.

S argumenteze legtura
genetic dintre clasele de
compui anorganici n baza
proprietilor lor chimice

S propun situaii de utilizare a

nemetalelor i a compuilor lor.


S prezinte cele mai
importante sruri n corelare cu
utilizarea lor.
S utilizeze adecvat limbajul Nemetalele. Rolul lor Problematizar Cul
ea
specific biologic. pro
Algoritmizar apl
chimiei n diverse situaii de ea
comunicare, n scris i oral. Explicaie Fi
luc
Conversaie
S exemplifice rolul biologic
al euristic

nemetalelor, circuitul n mediu


a carbonului, aciunea
fiziologic a nemetalelor i
compuilor lor.

S propun situaii de utilizare a

nemetalelor i a compuilor lor.

S prezinte cele mai importante


sruri n corelare cu utilizarea
lor.

S explice legtura cauz-efect:


nemetale - oxizi acizi - acizi
ploi acide protecia mediului i
sntatea.

S elucideze impactul
nemetalelor i a compuilor lor
asupra mediului.

S estimeze importana i rolul

nemetalelor i a compuilor lor


n viaa omului, importana
ngrmintelor minerale

S investigheze experimental
proprietile fizice ale unor
ngrminte minerale.
54 S investigheze experimental Lucrarea practic nr. 3. Experiment Ust
rea
proprietile fizice ale unor Rezolvarea problemelor chimic
ngrminte minerale. experimentale la tema

S elaboreze rapoarte despre Nemetalele.


activitatea experimental
conform algoritmului: obiectiv,
mod de lucru, observaii,
interpretarea rezultatelor,
concluzii.

S utilizeze adecvat limbajul


specific

chimiei n diverse situaii de


comunicare, n scris i oral.

55 Evaluare sumativ la Problematiz Tes


area eva
capitolul: Nemetalele Conversaia Por
euristic de c
Joc didactic
56 S explice noiunea de substan Compuii organici ai Conversaie Fi
luc
organic, deosebirile dintre carbonului. euristic
ubstanele organice i Instruire
Substane organice:
anorganice.
compoziia, importana i reciproc
Explicaie
utilizarea lor. Deosebirile
dintre substanele organice

i anorganice, dintre
chimia anorganic i
organic.

57 S descrie compoziia, Metan, etan, propan, Problematizar Fie


ea
proprietile fizice, rolul i butan, acetilen: lucr
importana substanelor compoziia (formula Algoritmizar
ea
organice: metan, etan, propan, molecular), proprietile
Explicaie
butan fizice, reacia de ardere i
utilizarea ei. Regulile de
S elucideze impactul securitate la utilizarea Conversaie
substanelor gazului natural i gazului euristic
din butelii.
organice i a produilor lor de
ardere asupra omului, sntii Influena produilor de
lui i mediului. ardere asupra mediului,
efectul de ser.
S coreleze domeniile de
utilizare ale substanelor
organice studiate cu

proprietile lor.

58 S descrie compoziia, Metanolul i etanolul: Problematiz Fi


area
proprietile fizice, rolul i compoziia, proprietile luc
importana substanelor Modelarea
fizice, aciunea asupra Exerciiul
organice: metan, etan, propan,
organismului, adoptarea
butan, etanol, metanol, Explicaia
modului sntos de via. Experiment
acid acetic, substane organice cu
Reacia de ardere a chimic
importana biologic, polietilen.
etanolului.
S coreleze domeniile de
utilizare ale substanelor
organice studiate cu

proprietile lor.

59 S descrie compoziia, Polietilena: proprieti Proiect Fi


proprietile fizice, rolul i fizice i utilizare, protecia Explicaia luc
importana substanelor organice mediului de deeuri. Descrierea
S coreleze domeniile de
utilizare ale substanelor
organice studiate cu

proprietile lor.
60 S descrie compoziia, Acidul acetic: compoziia, Problematizar Cul
ea de
proprietile fizice, rolul i proprietile fizice, pro
importana acid acetic fiziologice, interaciunea Algoritmizar i a
ea
cu bazele, srurile acidului
S coreleze domeniile de Explicaie
carbonic, utilizarea
utilizare ale substanelor Conversaie
cotidian.
organice studiate cu euristic
proprietile lor.

61 S descrie compoziia, Substane organice cu Problematiz Ser


area
proprietile fizice, rolul i importan biologic: acti
importana substanelor organice Conversaia
grsimi, hidrai de carbon me
cu importana biologic, euristic
(glucoz, zaharoz,
Instruirea
S coreleze domeniile de amidon, celuloz),
utilizare ale substanelor aminoacizi, proteine: reciproc
organice studiate cu rspndirea n natur, rolul Modelarea
lor biologic (ca
proprietile lor.
componente ale

produselor alimentare).
Importana procesului de

fotosintez.

62 S descrie compoziia, Produsele chimice de uz Problematiz Fi


area
proprietile fizice, rolul i casnic i de igien luc
importana substanelor organice personala (spun, Conversaia
cu importana biologic, detergeni, ageni de
S coreleze domeniile de curare, past de dini, euristic
utilizare ale substanelor parfumuri); medicamente, Instruirea
organice studiate cu vitamine. Msuri reciproc
proprietile lor. de utilizare inofensiv. Modelarea

63 Evaluare Compuii Test Tes


organici
5 Unitatea de nvare IV Chimia pentru mediu. Importana substanelor ch

64 1 S descrie principalele surse de Chimia n activitatea Problematizar Por


ea
poluare a mediului i msurile de cotidian. de c
protecie. Algoritmizar Fie
ea
lucr
S exemplifice importana Explicaie
substanelor chimice n viaa Conversaie
omului.
euristic
S utilizeze diverse surse Proiect
65 1 Chimia pentru protecia Por
didactice pentru elaborarea i
mediului. Joc didactic de
prezentarea unui proiect
Fi
ecologic.
luc
66 1 S argumenteze avantajele pe Chimia i sntatea. proiect Por
care le ofer chimia n ul l de
crea
soluionarea problemelor de Fie
mediu i pentru mbuntirea lucr
67 1 calitii vieii. Chimia i sntatea Problematiz Por
area de
Explicaia Fi
Conversaie
euristic luc
68 1 Asigurarea securitii Por
de
Fi
personale i sociale. luc