Sunteți pe pagina 1din 32

Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o

problema tehnica AjutorSuma de control Tip


Formular
S1040 A1.0.0 Raportare contabil anual 16.629.885 form IR
Conform OMFP nr. Data raportarii ula
Anul
123/2016 31.12.2015 2015
Data actualizarii pe site
anaf.ro:
Date de 07.03.2016
identificare Entitatea
Campuri obligatorii PRODPLAST SA Raportare contabil
z
*

anual
Formularul S1040


* Numar inregistrare in * Cod Unic de
Registrul Comertului nregistrare Situaie financiar
J40/161/1991 anual
* Activitatea preponderenta:108
Cod CAEN--Denumire Formularul S1041
activitate
222 9--Fabric.altor prod.din ^ectea^ Bifai dac este cazul

mat.plastic___________________________ Mari contribuabili care


* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata:
Cod CAEN--Denumire activitate depun bilanul la Bucureti
222 9--Fabric.altor prod.din e e ea a | S | ct z
| Sucursala
* Forma de proprietate
mat.plastic___________________________
Tipareste lista cu 34--Societati pe actiuni
campurile
obligatorii Strada Numar
BD. BASARABIA 256
Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0212523578 OFFICE@PRODPLAST.RO
* Localitatea
Bucuresti
* Sect
Jude or

Municipiul Bucuresti Sector 3
Semnaturi Administrator Intocmit
* Campuri obligatorii * Nume si prenume * Nume si prenume
TUDOR GEORGESCU GHEORGHE LUCA

Numr de operator de date cu caracter


personal 759
Pagina 1 din 25
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o
problema tehnica Ajutor

Numr de operator de date cu caracter


personal 759
Pagina 2 din 25
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o
Semntura electronica poate fi aplicata problema tehnica Ajutor
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului
Semna * Calitatea
Semnatura electronica tura 11Director economic

1
D ig i t a ll y si gn e d by
G he o rg h e Lu ca D N:
cn = G h eo rgh e Lu ca , Nr.de inregistrare in * Alta
g i ve n Na me = G h eo rg organismul profesional persoana,
imputernicit

1
h e , sn = Lu ca ,
se r ia l Nu m be R 2 0 0 41 a,con- form
2 2 3 4 LG 4 , Semnatura ** Persoana
o = Pro d pl a st S. A. , fizica sau
o u= Fu n di a : Se f juridica
Fi n an ci a r autorizata,
C on t ab i l i ta t e , c= R O membru
D at e : 20 1 6 . 04 . 2 8
1 7 : 09 : 4 5 + 03 ' 0 0

*) Raportri contabile anuale la 31 decembrie 2015 ntocmite de ctre entitile


ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat,
prevzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanelor publice, nr.
123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice

Indicatori Capitaluri - total Profit/ pierdere


Campuri cu valori 60.098.855 7.910.647
calculate

Numr de operator de date cu caracter


personal 759
Pagina 3 din 25
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o
problema tehnica Ajutor
COD 10 SITUAIA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII la data de
31.12.2015 Sterge datele din acest
(lei) tabel (Cod 10)
A B 1 2
Nr.
Denumirea elementului rand Sold an curent la:
4. mprumuturi acordate entitilor asociate i entitilor 20
controlate n comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 01 ianuarie 31 decembrie
5. Alte titluri imobilizate (ct.
A 265 + 266 - 2963) 21B 1 855.500 2 442.500

A. ACTIVE IMOBILIZATE
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 22 77.479 79.937

2679* - 2966* - 2968*)


I. IMOBILIZARI NECORPORALE
TOTAL: (rd. 17 la 22) 23 1.425.729 1.015.187

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01


ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23) 24 12.094.755 10.728.458
2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i
active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 02 3.575 26.200
B. ACTIVE CIRCULANTE
2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)

3. Fond comercial (ct. 2071)


I. STOCURI 03

4. Avansuri (ct. 4094) 04


25 3.357.013 3.188.761
1. Materii prime i materiale consumabile
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 +
5.
351Active
+ 358necorporale de explorare
+ 381 +/- 388 i evaluare
- 391 - 392 a resurselor
- 3951 - 3958 - 398) 05
minerale (ct. 206 - 2806
2. Active imobilizate - 2907)
deinute n vederea vnzrii (ct. 311) 26

TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 3.575 26.200


3. Producia n curs de execuie 27
(ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
4. Produse finite i mrfuri 28 2.757.866 1.554.002

(ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/-
1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 07 6.304.662 6.000.902
378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)
2912)
5. Avansuri (ct. 4091) 29 15.009 7.842

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 4.163.509 3.110.884

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 6.129.888 4.750.605


3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 -
2914) 09 69.399 57.000

II. CREANE
(Sumele
4. care
Investiii urmeaz(ct.
imobiliare s fie
215ncasate
- 2815 -dup
2915)o perioad mai mare
10de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare
element)
1. Creane comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 31 11.127.074 14.529.329

2966*
5. - 2968*corporale
Imobilizri + 411 + n 413 + 418
curs - 491) (ct. 231 - 2931)
de execuie 11 127.881 518.285

2. Avansuri pltite (ct. 4092) 32 2.000 5.869

6. Investiii imobiliare n curs de execuie (ct. 235 - 2935) 12


3. Sume de ncasat de la entitile din grup (ct. 451** - 495*) 33
7. Active corporale de explorare i evaluare a resurselor 13
minerale (216 - 2816 - 2916)
4. Sume de ncasat de la entitile asociate i entitile 34
controlate
8. Avansurin( ct.
comun (ct. 453 - 495*)
4093) 14
5. Creane rezultate din operaiunile cu instrumente derivate 35
(ct. 4652)
TOTAL: (rd. 07 la 14) 15 10.665.451 9.687.071
6. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 36 240.051 129.544

441**
III. + 4424
ACTIVE + 4428** +(ct.
BIOLOGICE 444**
241 + 445-+294)
- 284 446** + 447** + 16
4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)
7. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 37
IV. IMOBILIZRI FINANCIARE

TOTAL (rd. 31 la 37) 38 11.369.125 14.664.742


1. Aciuni deinute la filiale (ct. 261 - 2961) 17

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT 39 19.549.496 24.610.373


2. mprumuturi acordate entitilor din grup (ct. 2671 + 2672
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 18
- 2964)
+ 5114)
IV. CASA Ideinute
3. Aciunile CONTURI LA BNCI
la entitile asociate i la entitile 40 11.252.213 10.698.779
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512++263 531- + 532 + 541 + 542) 19 492.750 492.750
controlate n comun (ct. 262 2962)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40) 41 48.300.722 54.724.499

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) ( rd. 43+44) 42caracter


Numr de operator de date cu 132.114 137.450
personal 759
Pagina 4 din 25
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o
problema tehnica Ajutor

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 471*) 43 132.114 137.450

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 471*) 44


8. Sume datorate entitilor asociate i entitilor controlate 65
n comun
D. DATORII: (ct. 1663
SUMELE + 1686
CARE + 2692
TREBUIE + 453***)
PLTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

9. Datorii rezultate din operaiunile cu instrumente derivate 66


1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
(ct. 4651) 45
separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni
convertibile
10. (ct. inclusiv
Alte datorii, 161 + 1681 - 169)
datoriile fiscale i datoriile privind 67
asigurrile socialeinstituiilor
2. Sume datorate (ct. 1623 +de 1626 + 167
credit + 1687
(ct. 1621 + 2693
+ 1622 + +
46 1.598.246 0
2695 +
1624 + 1625
421 ++4221627+ 423 + 424
+ 1682 + 426
+ 5191 ++ 427 +
5192 + 5198)
4281 +
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +
444*** + 446***
3. Avansuri + 447***
ncasate + 4481
n contul + 455 (ct.
comenzilor + 456***
419) + 4581 + 47 5.075 5.093
462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195
TOTAL
+ 5196 (rd. 58 la 67)
+ 5197) 68
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 5.648.224 3.365.208

H. PROVIZIOANE
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 49

1. Provizioane pentru beneficiile angajailor (ct. 1517) 69


6. Datorii din operaiuni de leasing financiar (ct. 406) 50

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 70 0 102.564


7. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 51
+ 451***)
TOTAL (rd. 69 + 70) 71 0 102.564
8. Sume datorate entitilor asociate i entitilor controlate 52
n comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
I. VENITURI N AVANS
9. Datorii rezultate din operaiunile cu instrumente derivate 53
(ct. 4651)
1. Subvenii
10. pentru
Alte datorii, investiii
inclusiv (ct. 475)
datoriile ( rd.
fiscale 73+74) privind
i datoriile 72
asigurrile sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 475*) 73
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 54 674.837 2.018.687
+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481de
Sume + reluat
455 + ntr-o
456***perioad mai mare de un an (din ct. 475*) 74
+ 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193
+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd.
2. Venituri 45 la 54) n avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), 75
nregistrate 55 7.926.382 5.388.988
din care:
SumeCIRCULANTE
E. ACTIVE de reluat ntr-o perioad de pn
NETE/DATORII la un anNETE
CURENTE (ct. 472*)
(rd. 41 76
56 40.506.454 49.472.961
+ 43 - 55 - 73 - 76 - 79)

F. Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*) 77


57 52.601.209 60.201.419
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)

G. DATORII: SUMELE
3. Venituri CARE
n avans TREBUIE
aferente PLTITE
activelor NTR-O
primite PERIOAD
prin transfer de 78
MAI MARE DE UN AN
la clieni (ct. 478) ( rd. 79+80)
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 478*) 79
separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni 58
convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 478*) 80
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 59
1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
TOTAL (rd. 72 + 75 + 78) 81
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 60

J. CAPITAL I REZERVE
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 61

I. CAPITAL
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 62

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 82 17.072.385 17.072.385


6. Datorii din operaiuni de leasing financiar (ct. 406) 63

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 83


7. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 64
+ 451***)
3. Capital subscris reprezentnd datorii financiare2 (ct. 1027) 84

4. Ajustri ale capitalului social (ct. 1028)Numr de operator


SOLD C cu
de date 85caracter
personal 759
Pagina 5 din 25
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o
problema tehnica Ajutor

4. Ajustri ale capitalului social (ct. 1028) SOLD D 86

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 87

SOLD D 88 29.500 442.500

TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88) 89 17.042.885 16.629.885

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 90

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 91 204.587 0

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 92 2.587.337 3.033.371

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 93 20.757.029 20.757.029

3. Alte rezerve (ct. 1068) 94 13.904.491 13.904.491

TOTAL (rd. 92 la 94) 95 37.248.857 37.694.891

Diferene de curs valutar din conversia situaiilor


financiare anuale individuale ntr-o moned de SOLD C 96
prezentare diferit de moned funcional (ct.
1072)
SOLD D 97

Aciuni proprii (ct. 109) 98

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 99


141)

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 100

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPIA


REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN SOLD C 101 9.780
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 117)

SOLD D 102 1.690.534

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN


ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C 103
(ct. 118)

SOLD D 104

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFRITUL


PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 105 7.910.647

SOLD D 106 1.904.900

Repartizarea profitului (ct. 129) 107 446.034

CAPITALURI PROPRII - TOTAL


(rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 108 52.601.209 60.098.855
103 - 104 + 105 - 106 - 107)

Patrimoniul public (ct. 1026) 109

Numr de operator de date cu caracter


personal 759
Pagina 6 din 25
Semnaturi Administrator Intocmit
CAPITALURI - TOTAL Nume
(rd. si108
prenume TUDOR
+ 109) 110
Nume si prenume 52.601.209 60.098.855
GEORGESCU GHEORGHE
Navigare LUCA
rapida Istoric versiuni Raporteaza o
problema tehnica Ajutor
FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 10: 997335126 / 2476350031

Semnatura Calitatea
11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

1) Sumele nscrise la acest rnd (rndul 31) i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor
de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de
12 luni.
2) n acest cont (rndul 84) se evideniaz aciunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezint datorii financiare.

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Numr de operator de date cu caracter


personal 759
Pagina 7 din 25
COD 20 SITUAIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2015 Sterge datele din acest
tabel
(lei) (Cod 20)
Denumirea indicatorilor Nr.
rand
Perioada de raportare
An precedent An curent

A B 1 2
1
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01 42.610.388 49.904.704

Producia vndut
02 40.902.159 46.374.493
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03 1.785.239 3.726.518

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 77.010 196.307

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 05


7411)
2 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.
711) SOLD C 06 1.675.069

SOLD D 07 511.312

Venituri din producia de imobilizri i investiii imobiliare (rd. 09


3 08
+ 10)

4 Venituri din producia de imobilizri necorporale i corporale (ct. 09


721 + 722)

5 Venituri din producia de investiii imobiliare (ct. 725) 10

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedrii)


6 11
deinute n vederea vnzrii (ct. 753)

Venituri din reevaluarea imobilizrilor necorporale i corporale (ct.


7 12
755)

8 Venituri din investiii imobiliare (ct. 756) 13

9 Venituri din active biologice i produse agricole (ct. 757) 14

10 Venituri din subvenii de exploatare 15


(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
11
Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) 16 180.915 457.585

- din care, venituri din subvenii pentru investiii (ct. 7584) 17

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL


18 44.466.372 49.850.977
(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)
12
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 19 34.713.839 36.292.892
601 + 602)

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608) 20 11.405 29.657

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605) 21 1.099.989 985.576

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) 22 1.474.783 3.157.190

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23 1.784

13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care: 24 3.358.655 3.442.827


A B 1 2

a) Salarii i indemnizaii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 25 2.677.257 2.817.169

b) Cheltuieli privind asigurrile i protecia social (ct. 645) 26 681.398 625.658

a) Ajustri de valoare privind imobilizrile necorporale, corporale,


14 investiiile imobiliare i activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 27 1.110.103 1.141.489
29)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 28 1.110.103 1.141.489

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 29

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32) 30 -59.457 197.920

b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) 31 205.146

b.2) Venituri (ct. 754 +7814) 32 59.457 7.226

15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33 2.877.804 2.969.583

15.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 34 2.526.544 2.387.131
614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate;
cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza 35 65.264 57.896
unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

15.3. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor (ct. 652) 36 10.559 8.688

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile 37


destinate cedrii) deinute n vederea vnzrii (ct. 653)

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor necorporale i 38 92.795


corporale (ct. 655)

15.6. Cheltuieli privind investiiile imobiliare (ct. 656) 39

15.7. Cheltuieli privind activele biologice i produsele agricole (ct. 40


657)

15.8. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare 41


(ct. 6587)

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 ) 42 275.437 423.073

Ajustri privind provizioanele (rd. 44 - 45) 43 102.564

- Cheltuieli (ct. 6812) 44 102.564

- Venituri (ct. 7812) 45

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 46 44.587.121 48.317.914


24 + 27 + 30 + 33 + 43)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 18 - 46) 47 0 1.533.063

- Pierdere (rd. 46 - 18) 48 120.749 0

16 Venituri din aciuni deinute la filiale (ct. 7611) 49


17 Venituri din aciuni deinute la entiti asociate ( ct. 7612) 50

Venituri din aciuni deinute la entiti asociate i entiti


18 51 203.670
controlate n comun (ct. 7613)

Venituri din operaiuni cu titluri i alte instrumente financiare (ct.


19 52 11.821 26.113.599
762)

20 Venituri din operaiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 53

21 Venituri din diferene de curs valutar (ct. 765) 54 193.711 232.520

22 Venituri din dobnzi (ct. 766) 55 135.328 31.448

- din care, veniturile obinute de la entitile din grup 56

23 Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat (ct. 57


7418)

24 Venituri din investiii financiare pe termen scurt ( ct. 7617) 58

25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 59 1.866.675 8.469.961

VENITURI FINANCIARE - TOTAL


60 2.411.205 34.847.528
(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)

Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile


26 61
financiare deinute ca active circulante (rd. 62 - 63)
- Cheltuieli (ct. 686)
62

- Venituri (ct. 786) 63

27 Cheltuieli privind operaiunile cu titluri i alte instrumente 64


financiare (ct. 661)

28 Cheltuieli privind operaiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 65

29 Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666*) 66 198.318 42.894

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile din grup 67

30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 68 3.997.038 27.409.787

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68) 69 4.195.356 27.452.681

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 60 - 69) 70 0 7.394.847

- Pierdere (rd. 69 - 60) 71 1.784.151 0

VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) 72 46.877.577 84.698.505

CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) 73 48.782.477 75.770.595

31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 72 - 73) 74 0 8.927.910


- Pierdere (rd. 73 - 72) 75 1.904.900 0
FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 20: 910248664 / 2476350031

32 Impozitul pe profit curent Administrator


(ct. 691) 76Intocmit 1.017.263
Nume si prenume TUDOR Nume si prenume
GEORGESCU GHEORGHE LUCA
33 Impozitul pe profit amnat (ct. 692) 77
Semnatura

34 Venituri din impozitul pe profit amnat (ct. 792) 78

35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 79

PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE:


36

- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79) 80 0 7.910.647

- Pierdere 81 1.904.900 0
(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )

Semnaturi

Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura *)
COD 30 DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2015 Sterge datele din acest tabel
(lei) (Cod 30)
I. Date privind rezultatul nregistrat Nr.
rand
Nr.unitati Sume
A B 1 2
A B 1 2
III. Numr mediu de salariai Nr.
ran
31 decembrie an 31 decembrie an
d precedent curent
Uniti care au nregistrat profit A 01B 1 1 2 7.910.647

Numr mediu de salariai 24 73 65

Uniti care au nregistrat pierdere 02 0 0

Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul perioadei, respectiv 25 65 67

la data care
Uniti de 31nudecembrie
au nregistrat nici profit, nici pierdere 03 0 0

IV. Dobnzi, dividende i redevene pltite n cursul perioadei Nr. Sume


II. Date privind plile restante Nr.
rand
rand
Total (col.2 + Din care:
de raportare. Subvenii ncasate i creane restante 3)
Pentru activitatea Pentru activitatea de
A B 1
curenta investitii

Venituri brute din dobnzi pltite ctre


A persoanele fizice nerezidente, 26
B 1 2 3

din care:
Pli restante - total (rd.05+09+15 la 19+23), din care: 04
- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Furnizori restani - total (rd. 06 la 08), din care: 05


Venituri brute din dobnzi pltite ctre persoanele fizice nerezidente 28
din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- peste 30 de zile 06
- impozitul datorat la bugetul de stat 29

- peste 90 de zile 07
Venituri brute din dobnzi pltite ctre persoane juridice nerezidente, 30
din care:
- peste 1 an 08
- impozitul datorat la bugetul de stat 31

Obligaii restante fa de bugetul asigurrilor sociale - total (rd.10 09


Venituri brute
la 14), din din dobnzi pltite ctre persoane juridice asociate*)
care: 32
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- contribuii pentru asigurri sociale de stat datorate de angajatori,
10
salariai i alte datorat
- impozitul persoanela asimilate
bugetul de stat 33

- contribuii pentru fondul asigurrilor sociale de sntate 11


Venituri brute din dividende pltite ctre persoane fizice nerezidente, 34
din care:
- contribuia pentru pensia suplimentar 12
- impozitul datorat la bugetul de stat 35

- contribuii pentru bugetul asigurrilor pentru omaj 13


Venituri brute din dividende pltite ctre persoane fizice nerezidente 36
din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- alte datorii sociale 14
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Obligaii restante fa de bugetele fondurilor speciale i alte
fonduri 15
Venituri brute din dividende pltite ctre persoane juridice 38
nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit
Obligaii art.
prevederilor restante fa
117 lit. h)de
dinali creditori
Legea nr. 571/2003 privind Codul 16
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, din care:
-Impozite
impozituli datorat la bugetul
taxe nepltite de stat stabilit la bugetul de stat
la termenul 1739

Venituri bruteidin
Impozite redevene
taxe nepltitepltite ctre persoane
la termenul stabilit la fizice nerezidente,
bugetele locale 1840
din care:
-Credite bancare
impozitul nerambursate
datorat la bugetul delastat
scaden -total (rd. 20 la 22),
1941
din care:

Venituri brute
- restante dupdin
30redevene
de zile pltite ctre persoane fizice nerezidente 2042
din state membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul
- restante dupdatorat la bugetul de stat
90 de zile 2143

Venituri brute
- restante dupdin redevene pltite ctre persoane juridice
1 an 2244
nerezidente, din care:
-Dobnzi
impozitul datorat la bugetul de stat
restante 2345

Venituri brute din redevene pltite ctre persoane juridice asociate*) 46


nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
A B 1

- impozitul datorat la bugetul de stat 47

- cheltuieli de capital 71 0 0
Redevene pltite n cursul perioadei de raportare pentru bunurile din 48
domeniul public, primite n concesiune, din care:
VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr. 31 decembrie an 31 decembrie an curent
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul rand
49 precedent
A B 1 2
de stat
Cheltuieli de inovare 72
Redeven minier pltit la bugetul de stat 50

VIII. Alte informaii Nr.


rand
31 decembrie an 31 decembrie an curent
Redeven petrolier pltit la bugetul de stat 51 precedent
A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 4094) 73


1)
Chirii pltite n cursul perioadei de raportare pentru terenuri 52

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 4093) 74


Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente, din care: 53

Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75 492.750 492.750
- impozitul datorat la bugetul de stat 54

Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte 76 492.750 492.750


Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente din 55
titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 77 la 83), din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
care:
- aciuni cotate emise de rezideni 77
- impozitul datorat la bugetul de stat 56

- aciuni necotate emise de rezideni 78 492.750 492.750


Subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare, din care: 57

- pri sociale emise de rezideni 79


- subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare aferente
activelor 58

- obligaiuni emise de rezideni 80


- subvenii aferente veniturilor, din care: 59

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise 81


- subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc**)
de rezideni 60

- aciuni i pri sociale emise de nerezideni 82


Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n
61
contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:
- obligaiuni emise de nerezideni 83
- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral
62
de stat
Creane imobilizate, n sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84
- creane restante de la entiti din sectorul privat 63

V. Tichete deimobilizate
- creane masa n lei i exprimate n lei, a cror decontare 85Nr.
ran
Sume
se face n funcie de cursul unei valute (din ct. 267) d
A B 1
- creane imobilizate n valut (din ct. 267) 86
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariailor 64 129.763

VI. Cheltuieli
Creane efectuate
comerciale, pentru
avansuri activitatea
acordate de i
furnizorilor cercetare -
alte conturi 87Nr.
ran
31 decembrie
1 1 . 2 1 4 . 5an
17 31 decembrie
1 4 . an
814.067
dezvoltare***)
asimilate, n sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din d precedent curent
A B 1 2
care:
- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor 88 179.370 439.165
Cheltuieli deicercetare
externi - dezvoltare
alte conturi asimilate,(rd.65 = rd.66
n sume brute = rd.69) 65 0 0

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct.
dup418)
-Creane comerciale
surse nencasate
de finanare (rd. 67la+termenul
68) stabilit (din ct. 4092 + din 8966 83.817
0
290.584
0
ct. 411 + din ct. 413)
Creane
- dinn legtur
fonduri cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 9067
publice
1.778 340

Creane
- dinn legtur
fonduri cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului 9168
private
178.989 85.606

(din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446
+ 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:
- dup natura n
- creane cheltuielilor
legtur cu (rd. 70 + 71)
bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 9269 0
154.558 0
28.939

437 + 4382)
-- cheltuieli curente
creane fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 9370 24.431 56.667

4428 + 444 + 446)

- subvenii de ncasat (ct. 445) 94


- fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447) 95

- alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482) 96


- n lei (ct. 5121), din care: 120 1.310.293 10.365.355

Creanele entitii n relaiile cu entitile din grup (ct.451) 97


- conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente 121
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului
nencasate la termenul stabilit
98 154.558
(din -ct.
n 431
valut (ct.ct.
+ din 5124), din
437 + care:
din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 122 14.309 216.459
+ din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447
+ din ct. 4482)
Creane din- conturi curente
operaiuni n valut deschise
cu instrumente la bnci
derivate nerezidente
(ct. 4652) 123
99

creanecurente
Alte conturi (ct. 453la
+bnci
456 +i4582 + 461(rd.
acreditive + 471
125++473),
126),(rd.101 la
din care: 124
100 485.060 492.881
103), din care:
- decontri
- sume n cu entitile
curs asociate
de decontare, i entitile
acreditive controlate
i alte nncasat,
valori de comun, 125
decontri cu acionarii privind capitalul, decontri din operaiuni 101
n lei (ct. 5112 +5125 +5411)
n participaie (ct. 453 + 456 + 4582)
- sume
- alte n curs
creane n de decontare
legtur i acreditive
cu persoanele n valut
fizice (din ct. 5125 126
i persoanele
+ 5414) altele dect creanele n legtur cu instituiile publice 102
juridice, 485.060 492.881
(instituiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 127 7.926.382 5.494.008
- sumele
+ 155 +preluate
158 + 159 din contul
+ 163 542+ 165"Avansuri
+ 166 +de171 trezorerie"
+ 172 +reprezentnd
173 + 174+
avansurile de
180), din care: trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pn la 103
mprumuturi
data de 31 decembrie din (din
emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct.
ct. 461) 128
161), (rd. 129 + 130), din care:
Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care: 104 18.221
- n lei 129

- de la nerezideni 105
- n valut 130

Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor economici*****) 106


Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni, n 131
sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 107 19.549.496 24.610.373
508), (rd. -108
n lei
la 114), din care: 132

- aciuni cotate emise de rezideni 108 19.549.496 24.610.373


- n valut 133

- aciuni necotate emise de rezideni 109


Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 134 1.598.246 0

5197), (rd. 135 + 136), din care:


- pri sociale emise de rezideni 110
- n lei 135 1.598.246 0

- obligaiuni emise de rezideni 111


- n valut 136

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 112


Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt 137
(din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:
- aciuni emise de nerezideni 113
- n lei 138

- obligaiuni emise de nerezideni 114


- n valut 139

Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) 115


Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 140
5195), (rd. 141+ 142), din care:
Casa n lei i n valut (rd. 117 + 118), din care: 116 101.154 86.663
- n lei 141

- n lei (ct. 5311) 117 96.547 83.897


- n valut 142

- n valut (ct. 5314) 118 4.607 2.766


Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt 143
(din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:
Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 120 + 122), din care: 119 1.324.602 10.581.814
- n lei 144

- n valut 145
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.
146
147 + 148), din care:

- n lei 147

- n valut 148

Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 149


1682), (rd. 150 + 151), din care:

- n lei 150

- n valut 151

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 152


1625), (rd. 153 + 154), din care:

- n lei 153

- n valut 154

Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung 155


(din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:

- n lei 156

- n valut 157

Credite de la trezoreria statului i dobnzile aferente (ct. 1626 158


+ din ct. 1682)

Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 159


1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:
- n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de
160
cursul unei valute

- n valut 161

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 162

Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi


asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 163 5.653.299 3.370.301
408 + 419), din care:
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni externi i
alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din 164 3.475.124 2.030.013
ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419)

Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 165 69.834 75.958
422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)
Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul
statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 166 286.873 1.731.328
446 + 447 + 4481),(rd. 167 la 170), din care:

- datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 167 104.493 159.197
437 + 4381)
- datorii fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 +
168 180.743 1.556.691
4423 + 4428 +444 + 446)

- fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447) 169 1.211 15.014

- alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct.4481) 170 426 426

Datoriile entitii n relaiile cu entitile din grup (ct. 451) 171


Sume datorate acionarilor (ct. 455) 172

Datorii din operaiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 173

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 174 318.130 316.421
473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:
- decontri cu entitile asociate i entitile controlate n
comun, decontri cu acionarii privind capitalul, dividende i 175
decontri din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 457 +
4581)
- alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele
juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile 176 318.130 316.421
publice (instituiile statului)21 (din ct. 462 + din ct. 472 + din
ct. 473)
- subvenii nereluate la venituri (din ct. 472) 177

- vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i 178


investiii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

- venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de 179


la clieni (ct. 478)

Dobnzi de pltit (ct. 5186) 180

Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici*****) 181

Capital subscris vrsat (ct. 1012) din care: 182 17.072.385 17.072.385

- aciuni cotate 3) 183 17.072.385 17.072.385

- aciuni necotate 4) 184

- pri sociale 185

- capital subscris vrsat de nerezideni (din ct.1012) 186

Brevete si licene (din ct.205) 187

Nr. 31 decembrie an
IX. Informaii privind cheltuielile cu colaboratorii rand 31 decembrie an curent
precedent
A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 188


Nr.
rand 31 decembrie an 31 decembrie an curent
X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului
precedent
A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n 189


administrare

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n 190


concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate 191

XI. Informaii privind bunurile din proprietatea privat a Nr. 31 decembrie an


rand 31 decembrie an curent
statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 precedent
A B 1 2

Valoarea contabil net a bunurilor5) 192

A B 12 34
XII. Capital social vrsat Nr.
rand 31 decembrie an
31 decembrie an curent
precedent
Suma %6) Suma %6)
(col.1) (col.2) (col.3) (col.4)
A B 1 2 3 4
Capital social vrsat (ct.
1012)6) (rd. 194 + 197 + 201 + 193
17.072.385 X 17.072.385 X

202 + 203 + 204), din care:


- deinut de instituii publice
194 0 0
(rd. 195 + 196), din care:
- deinut de instituii publice
195 0 0
de subordonare central;
- deinut de instituii publice
196 0 0
de subordonare local;
- deinut de societile cu
197 0 0
capital de stat, din care:
- cu capital integral de stat; 198 0 0
- cu capital majoritar de stat; 199 0 0
- cu capital minoritar de stat; 200 0 0
- deinut de regii autonome 201 0 0

- deinut de societile cu
202 15.663.933 91,75 15.893.459 93,09
capital privat

- deinut de persoane fizice 203 1.408.452 8,25 1.178.926 6,91

- deinut de alte entiti 204 0 0

A B 12

Nr.
rand Sume (lei)

A B 2014 2015

XIV. Dividende/vrsminte cuvenite bugetului de stat sau


local, virate n perioada de raportare din profitul companiilor
209
naionale, societilor naionale, societilor i al regiilor
autonome, din care:
- dividende/vrsminte din profitul exerciiului financiar al anului
210
precedent, din care virate:

- ctre instituii publice centrale; 211

- ctre instituii publice locale; 212

- ctre ali acionari la care statul/unitile administrativ


teritoriale/ instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau 213
participaii indiferent de ponderea acestora.

- dividende/vrsminte din profitul exerciiilor financiare anterioare 214


anului precedent, din care virate:

- ctre instituii publice centrale; 215

- ctre instituii publice locale; 216

- ctre ali acionari la care statul/unitile administrativ


teritoriale/ instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau 217
participaii indiferent de ponderea acestora.
XV. Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice Nr.
rand
******) Sume (lei)

2014 2015

A B 1 2

Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea


218
nominal), din care:

- creane preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de


220
achiziie), din care:

- creane preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 221

XVI. Venituri obinute din activiti agricole *******) Nr.


rand
Sume (lei)

Nr.
rand 2014Sume (lei) 2015

A A B B 2014 1 2015 2
XIII. Dividende/vrsminte cuvenite bugetului de stat sau
Venituri
local,
- ctrede
ali obinute
repartizat
acionari la
dindin
care activiti
profitul agricole
statul/unitile
exerciiului
administrativ
financiarteritoriale/
de
222
ctre
instituiile
companiile
ctre publice naionale,
instituii dein direct/indirect
publice societile
aciuni
naionale,
sau participaii
societile
indiferent
centrale;de
locale; i ponderea
regiile autonome,
acestora. din care: 205
206
207
FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 30: 326363069 / 2476350031
SemnaturaCalitatea
Administrator ntocmit
Semnaturi
Nume si prenume TUDOR Nume si prenume
GEORGESCU GHEORGHE LUCA

11--Director economic Nr.de

inregistrare in organismul profesional

Semnatura

20
*) Pentru statutul de persoane juridice asociate" se vor avea n vedere prevederile art. 124 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
**) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate
angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea
perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioada nedeterminat omeri n vrst de peste 45 de ani,
omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia
anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea
aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului
European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare n domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) n categoria operatorilor economici nu se cuprind entitile reglementate i supravegheate de Banca Naional a Romniei, respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiar, societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul
gospodriilor populaiei.
******) pentru creanele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa att valoarea nominal a acestora, ct i costul lor
de achiziie.
Pentru statutul de persoane juridice afiliate" se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plile directe acordate fermierilor prin scheme
de sprijin n cadrul politicii agricole comune i de modificare a anexei X la regulamentul menionat, "(1) ... veniturile obinute din
activitile agricole sunt veniturile care au fost obinute de un fermier din activitatea sa agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera
(c) din regulamentul menionat (R (UE) 1307/2013), n cadrul exploataiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de
garantare agricol (FEGA) i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), precum i orice ajutor naional acordat pentru
activiti agricole, cu excepia plilor directe naionale complementare n temeiul articolelor 18 i 19 din Regulamentul (UE) nr.
1307/2013. Veniturile obinute din prelucrarea produselor agricole n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.
1307/2013 ale exploataiei sunt considerate venituri din activiti agricole cu condiia ca produsele prelucrate s rmn proprietatea
fermierului i ca o astfel de prelucrare s aib ca rezultat un alt produs agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activiti neagricole.
(2) n sensul alineatului (1), venituri nseamn veniturile brute, naintea deducerii costurilor i impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile pltite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, puni, fnee etc.) i aferente spaiilor comerciale (terase
etc.) aparinnd proprietarilor privai sau unor uniti ale administraiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ap n
scop recreativ sau n alte scopuri (pescuit etc).
2) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile
publice (instituiile statului)" nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile i tranzacionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.
5) Se va completa de ctre operatorii economici crora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanelor publice nr.
668/2014 pentru aprobarea Precizrilor privind ntocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate
privat a statului i a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 374 din 21 mai
2014. Valoarea contabil a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dup ce se deduc amortizarea acumulat,
pentru activele amortizabile i ajustrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
6) La seciunea XII Capital social vrsat", la rd. 194 - 204, n col. 2 i col. 4 entitile vor nscrie procentul corespunztor capitalului
social deinut n totalul capitalului social vrsat, nscris la rd. 193.
7) Conturi de repartizat dup natura conturilor respective.
8) La rndul 243 se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
9) n acest cont se evideniaz cheltuielile reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte normative speciale, altele
dect cele prevzute de Codul Fiscal.
A B 10 11 12 13

Reseteaz acest
F40 SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
formularul
Nr.
Elemente de imobilizari ran Valori brute
d
Sold initial Cresteri
Reduceri Sold final (col.5 = 1 +
2 - 3)
Din care:
Total dezmembrari si
casari
A B 1 2 345

I. Imobilizri necorporale

Cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizri 02 11 0 . 8 9 4 23 . 3 7 4 X 1 3 4 . 26 8

Active necorporale de explorare i 03 X

evaluare a resurselor minerale

Avansuri acordate pentru 04 X

imobilizri necorporale

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 110.894 23.374 X 134.268

II. Imobilizri corporale

Terenuri 06 5 . 2 5 3. 1 0 0 9 2 . 7 95 X 5 .1 6 0 . 3 05

Construcii 07 1 . 2 8 2. 6 3 9 1 .2 8 2 . 6 39

Instalaii tehnice i maini 08 1 7 . 3 50 . 6 8 5 21 . 3 9 3 9 1 0 . 61 1 16 . 4 6 1 . 46 7

Alte instalaii, utilaje i mobilier 09 11 0 . 4 9 0 1 1 0 . 49 0

Investiii imobiliare 10

Active corporale de explorare i


11
evaluare a resurselor minerale

Imobilizri corporale n curs de


12 15 1 . 8 8 1 41 1 . 7 9 6 2 1 . 3 93 5 4 2 . 28 4
execuie

Investiii imobiliare n curs de 13


execuie

Avansuri acordate pentru 14


imobilizri corporale

TOTAL (rd. 06 la 14) 15 2 4 . 1 48 . 7 9 5 43 3 . 1 8 9 1 .0 2 4 . 7 99 23.557.185

III. Active biologice 16 X

Imobilizri financiare 17 1.425.729 2.458 413.000 X 1.015.187

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.


18 2 5 . 6 85 . 4 1 8 45 9 . 0 2 1 1 .4 3 7 . 7 99 0 24 . 7 0 6 . 64 0
05 + 15 + 16 + 17)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Amortizare
aferenta Amortizare la
Nr. Amortizare in
Elemente de imobilizari ran Sold initial imobilizarilor sfarsitul anului
d cursul anului
scoase din (col.9 = 6+7-8)
evidenta
AB6789

I. Imobilizri necorporale

Cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizri 20 10 7 . 3 1 9 749 1 0 8 . 06 8

Active necorporale de explorare i


21
evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 19 + 20 + 21) 22 107.319 749 108.068

II. Imobilizri corporale

Terenuri 23

Construcii 24 23 1 . 0 7 7 21 0 . 9 6 4 4 4 2 . 04 1

Instalaii tehnice i maini 25 1 3 . 1 87 . 1 7 6 91 7 . 3 7 7 75 3 . 9 7 0 13 . 3 5 0 . 58 3

Alte instalaii, utilaje i mobilier 26 41 . 0 9 1 12 . 3 9 9 5 3 . 4 90

Investiii imobiliare 27

Active corporale de explorare i


28
evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 23 la 28) 29 13.459.344 1.140.740 753.970 13.846.114

III. Active biologice 30

AMORTIZRI - TOTAL (rd. 22 + 29


+ 30) 31 1 3 . 5 66 . 6 6 3 1 . 1 4 1. 4 8 9 75 3 . 9 7 0 13 . 9 5 4 . 18 2

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Ajustari
Nr. Ajustari reluate la Sold final (c.13 =
Elemente de imobilizari rand Sold initial constituite in
venituri 10+11-12)
cursul anului
A B 10 11 12 13

I. Imobilizri necorporale

Cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizri 33

Active necorporale de explorare i 34


evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 32 la 34) 35

II. Imobilizri corporale

Terenuri 36

Construcii 37

Instalaii tehnice i maini 38


Administrator Intocmit
Semnaturi utilaje i mobilier
Alte instalaii, Nume39
si Nume si
prenume prenume
TUDOR GEORGESCU GHEORGHE LUCA
Investiii imobiliare 40

Active corporale de explorare i


evaluare a resurselor minerale 41
evaluate la cost

Imobilizri corporale n curs de 42 24 . 0 0 0 2 4 . 0 00

execuie

Investiii imobiliare n curs de 43


execuie

TOTAL (rd. 36 la 43) 44 24 . 0 0 0 2 4 . 0 00

III. Active biologice 45

IV. Imobilizri financiare 46

AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE -


TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46) 47 24 . 0 0 0 2 4 . 0 00

FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 40: 242403172 / 2476350031

Semntura Calitatea
11--Director economic Nr.de nregistrare in organismul profesional

Semntura