Sunteți pe pagina 1din 48

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 559 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Luni, 9 august 2010

SUMAR

Nr. Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
166. Ordin al ministrului administraiei i internelor pentru
aprobarea Dispoziiilor generale privind aprarea
mpotriva incendiilor la construcii i instalaiile
aferente ...................................................................... 212
1.842/C. Ordin al ministrului justiiei privind actualizarea
numrului locurilor vacante destinate examenului de
notar public pentru notarii stagiari i soluionrii
cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale n
anul 2010 .................................................................. 1348
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ORDIN
pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind aprarea mpotriva incendiilor la construcii
i instalaiile aferente
n conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile
ulterioare, ale art. 3 alin. (1) i (2) i art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare i funcionare al Inspectoratului General pentru
Situaii de Urgen, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificrile ulterioare, precum i cu prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea schimbului de informaii n domeniul standardelor i
reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societii informaionale ntre Romnia i statele membre ale
Uniunii Europene, precum i Comisia European, cu modificrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Dispoziiile generale privind aprarea *
mpotriva incendiilor la construcii i instalaiile aferente, Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de
prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul notificare prevzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului
ordin. European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei
proceduri pentru furnizarea de informaii n domeniul
Art. 2. Prezentul ordin intr n vigoare n termen de 30 de standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul
zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie
Partea I. 1998, cu modificrile ulterioare.

Ministrul administraiei i internelor,


Vasile Blaga

Bucureti, 27 iulie 2010.


Nr. 166.
ANEX

DISPOZIII GENERALE
privind aprarea mpotriva incendiilor la construcii i instalaiile aferente
CAPITOLUL I (2) Prevederile prezentelor dispoziii generale se aplic pe
Scop i domeniu de aplicare ntreaga perioad de exploatare a construciilor i instalaiilor
aferente acestora, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
Art. 1. Prezentele dispoziii generale de aprare mpotriva
(3) Nu fac obiectul prezentelor dispoziii generale categoriile
incendiilor la construcii i instalaiile aferente, denumite n
de construcii i instalaii prevzute la alin. (1) din ramuri sau
continuare dispoziii generale, au ca scop stabilirea cerinelor
sectoare de activitate pentru care sunt emise reglementri
minime necesare privind reducerea riscului de incendiu,
specifice potrivit legii.
protecia utilizatorilor, a forelor care acioneaz la intervenie, a
Art. 3. Prezentele dispoziii generale se completeaz cu
bunurilor i a mediului la construcii i instalaiile aferente.
prevederile Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor,
Art. 2. (1) Prezentele dispoziii generale se aplic la
aprobate prin Ordinul ministrului administraiei i internelor
exploatarea urmtoarelor categorii de construcii i instalaii
nr. 163/2007, i ale reglementrilor tehnice din domeniul aprrii
aferente acestora:
mpotriva incendiilor aplicabile exploatrii construciilor i
a) construcii i spaii administrative;
instalaiilor aferente.
b) sli multifuncionale, biblioteci i ateliere de proiectare din
cldiri civile; CAPITOLUL II
c) spaii de arhivare i magazii din cldiri civile; Reguli i msuri specifice de prevenire a incendiilor
d) parcaje, garaje din cldiri civile cu cel mult 10 locuri de
parcare; SECIUNEA 1
e) spaii pentru prepararea i servirea mesei din cldiri civile;
Construcii i spaii administrative
f) ci de acces i intervenie, ascensoare de pompieri;
g) instalaii utilitare aferente construciilor: electrice, de Art. 4. Pe timpul exploatrii ncperilor, compartimentelor
nclzire, ventilare-climatizare, gaze sau sanitare; i spaiilor aferente construciilor i spaiilor administrative
h) construcii, spaii i ncperi aferente sistemelor i trebuie luate msuri de reducere la minim a riscului de incendiu,
instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor. prin limitarea la strictul necesar a cantitilor de materiale
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 3

combustibile i a eventualelor surse cu potenial de aprindere a Art. 16. Covoarele, mochetele, preurile utilizate n slile
acestora. multifuncionale, n biblioteci i atelierele de proiectare, pe holuri,
Art. 5. Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea coridoare, culoare i scri se fixeaz n pardoseal, pentru a nu
de materiale cu pericol de incendiu n casele scrilor, sub mpiedica evacuarea utilizatorilor n caz de incendiu.
rampele scrilor, n poduri i subsoluri. Art. 17. La amplasarea mobilierului n slile
Art. 6. n construciile i n spaiile administrative pot fi multifuncionale, n biblioteci i atelierele de proiectare se
pstrate lichide inflamabile n cantitate total de maximum 25 l, asigur culoare de circulaie corespunztor dimensionate,
n bidoane metalice nchise i n locuri special amenajate, pentru potrivit cerinelor normativului de proiectare i prezentelor
curenie, igienizare, deparazitare sau dezinsecie. dispoziii generale.
Art. 7. (1) Curarea pardoselii cu benzin, neofalin sau Art. 18. n slile multifuncionale se asigur urmtoarele
alte lichide inflamabile este interzis. msuri:
(2) Operaiunea de curare se poate face numai cu a) scaunele i bncile se fixeaz, de regul, de pardoseal;
materiale special destinate, la lumina zilei i cu respectarea b) cnd suprafaa util care revine utilizatorului este mai
instruciunilor precizate de productor, precum i a urmtoarelor mare de 2,5 m2/loc i numrul utilizatorilor nu depete 20 de
reguli i msuri: persoane, se admit scaune nefixate de pardoseal;
a) interzicerea fumatului i a oricror lucrri cu foc deschis pe c) n slile care se ncadreaz n categoria slilor aglomerate,
toat perioada desfurrii activitii; iar suprafaa care revine utilizatorului este mai mic de 1,5 m2/loc,
b) scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice i scaunele i bncile se fixeaz obligatoriu de pardoseal;
ntreruperea iluminatului electric, precum i a utilizrii gazelor d) n slile a cror capacitate nu depete 200 de locuri,
naturale ori lichefiate; scaunele i bncile pot fi nefixate de pardoseal, cu condiia
c) asigurarea ventilrii necesare. consolidrii lor pe transversale n pachete de 5 scaune.
Art. 8. Se interzice folosirea cu defeciuni i improvizaii a Art. 19. n biblioteci se au n vedere urmtoarele msuri:
aparatelor electrocasnice de tipul radiatoarelor, reourilor, a) mesele pentru maximum 8 locuri se amplaseaz cu cel
fiarelor de clcat n birouri, oficii i n alte ncperi aferente puin o latur lng un culoar de evacuare;
construciilor i spaiilor administrative. b) mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lung
Art. 9. Se interzic fumatul i utilizarea focului deschis, perpendicular pe culoarele de evacuare au pe fiecare latur
cel mult 8 locuri, dac exist acces la un singur culoar, i,
precum i utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacr deschis
respectiv, 16 locuri, dac exist acces la dou culoare de
n spaiile n care se desfoar activiti administrative, n
evacuare; n capetele acestor mese nu se amplaseaz scaune
podurile, subsolurile i n alte locuri cu risc de incendiu din
pe culoarele de evacuare;
construciile n care acestea sunt amplasate.
c) dac numrul de locuri pe o latur este mai mare de 3,
Art. 10. (1) n construciile i spaiile administrative
ntre un culoar de evacuare i perete, sau de 6, ntre dou
activitatea se organizeaz astfel nct s nu se creeze
culoare de evacuare, se prevd treceri de acces la culoarele de
aglomerri ale persoanelor i suprancrcare cu mobilier i
evacuare cu limea de minimum 0,45 m;
echipamente specifice care s ngreuneze sau s blocheze
d) limea liber a culoarelor de evacuare se stabilete n
evacuarea n caz de incendiu.
raport cu numrul utilizatorilor, conform numrului de fluxuri
(2) Deeurile de hrtie din birouri se colecteaz n couri i determinat prin calcul, fr a fi mai mic de 0,90 m, respectiv
se evacueaz la terminarea programului. 0,80 m n cazul utilizrii scaunelor rabatabile;
Art. 11. La terminarea programului de lucru, aparatele e) la stabilirea limilor libere de trecere se au n vedere i
electrocasnice i mijloacele de nclzire/ventilaie/climatizare dimensiunile scaunelor, considerndu-se retrase la o distan
local se deconecteaz, iar iluminatul artificial i alimentarea cu de 0,15 m de marginea mesei.
energie electric a calculatoarelor i a altor aparate cu Art. 20. Crile, registrele, dosarele, manuscrisele, fiele
alimentare electric care nu necesit funcionare permanent i alte documente similare se depoziteaz n rafturi sau stive, n
se ntrerup. ncperi cu parametri de mediu i nivele de performan
adecvate, astfel nct s fie ferite de surse de aprindere.
SECIUNEA a 2-a
Art. 21. ntre rafturile sau stivele de depozitare se asigur
Sli multifuncionale, biblioteci i ateliere de proiectare spaii libere pentru accesul i evacuarea cu uurin n caz de
Art. 12. n slile multifuncionale, n biblioteci i atelierele necesitate.
de proiectare nu se admite accesul unui numr mai mare de Art. 22. Pentru protecia bunurilor de valoare, bibliotecile
utilizatori dect cel stabilit prin proiectul tehnic al construciei. trebuie echipate i dotate i cu sistemele, instalaiile i mijloacele
Art. 13. Se interzic fumatul n alte locuri dect cele special corespunztoare de protecie mpotriva incendiilor, potrivit
amenajate i utilizarea focului deschis n slile multifuncionale, reglementrilor tehnice.
n biblioteci i atelierele de proiectare, precum i iluminarea cu Art. 23. Atunci cnd slile multifuncionale se ncadreaz
flacr deschis. n categoria slilor aglomerate sau a ncperilor cu aglomerri
Art. 14. n slile i n ncperile n care nclzirea se face de persoane, se respect n exploatare i msurile specifice
cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se ntrerupe, de acestora.
regul, nainte de a se permite accesul utilizatorilor n interiorul SECIUNEA a 3-a
lor.
Spaii de arhivare i magazii din cldiri civile
Art. 15. n locurile pentru fumat special amenajate n slile
multifuncionale, n biblioteci i atelierele de proiectare se Art. 24. n spaiile de arhivare i n magazii trebuie
asigur scrumiere pentru colectarea resturilor de igri i respectate urmtoarele reguli:
chibrituri, care se amplaseaz la o distan de minimum 1,5 m a) la amplasarea materialelor periculoase se ine seama de
fa de draperii i perdele. comportarea lor specific n caz de incendiu, n privina att a
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010

posibilitilor de reacie reciproc, ct i a compatibilitii fa de Art. 34. Se interzice folosirea n spaiile de arhivare i n
produsele de stingere; magazii a reourilor i radiatoarelor electrice, precum i a
b) se asigur meninerea compartimentrilor precizate prin lmpilor electrice defecte, cu improvizaii sau neasigurate cu
proiectul tehnic al construciei; orice modificri se pot face numai globuri de sticl i grtare de protecie.
pe baza unor documentaii tehnice elaborate potrivit Art. 35. n spaiile de arhivare i n magazii este interzis
reglementrilor specifice; pstrarea unor lichide inflamabile care nu constituie obiect al
c) produsele inflamabile se eticheteaz i se depoziteaz n activitii.
locuri special amenajate, marcate corespunztor, i n cantitile Art. 36. Este interzis a se pstra n spaiile de arhivare i
precizate prin proiectul tehnic al construciei; n magazii, chiar i numai temporar, obiecte strine de inventarul
d) produsele textile i alte materiale combustibile se acestora.
depoziteaz la distane de cel puin 1,00 m fa de sursele de Art. 37. Personalul spaiilor de arhivare i al magaziilor
cldur, atunci cnd acestea exist i sunt stabilite prin proiectul trebuie s supravegheze, conform instruciunilor furnizorului,
tehnic al construciei; materialele periculoase care prezint sensibilitate la nclzire
e) hrtia, crile i documentele de arhiv se depoziteaz n sau la reacii n contact cu alte materiale.
stive sau rafturi, asigurndu-se spaii sau culoare pentru Art. 38. Depozitarea i manipularea materialelor i
intervenie n caz de incendiu; substanelor combustibile se fac n ambalaje adecvate, realizate
f) la depozitarea hrtiei, crilor i a documentelor de arhiv i inscripionate corespunztor, n vederea identificrii naturii
n rafturi sau stive se asigur distane fa de corpurile de riscurilor de incendiu i a stabilirii procedeelor i produselor de
iluminat i alte instalaii, potrivit reglementrilor tehnice; stingere ori de neutralizare adecvate.
g) deeurile de hrtie, ambalajele rezultate n urma Art. 39. Dispunerea materialelor i substanelor
despachetrilor, sortrilor i livrrilor se colecteaz i se periculoase n spaiile de arhivare i n magazii se face potrivit
ndeprteaz zilnic din spaiile de depozitare; planului de depozitare.
h) amplasarea rafturilor i a mobilierului specific se Art. 40. Se interzice depirea densitii sarcinii termice
realizeaz fr a reduce gabaritele cilor de acces i evacuare stabilite prin reglementrile tehnice sau prin documentaiile
n caz de incendiu; tehnice de proiectare a construciei.
i) se interzice blocarea sau ngreunarea accesului la Art. 41. Este interzis depozitarea materialelor
mijloacele de prim intervenie; combustibile i explozive fr fie tehnice de securitate.
j) se interzice blocarea uilor de pe traseele de evacuare. Art. 42. (1) n spaiile de arhivare i n magazii trebuie
Art. 25. Se interzice accesul persoanelor strine nensoite respectate distanele de siguran dintre elementele de nclzire
n spaiile de arhivare i n magazii. neizolate i materialele combustibile depozitate.
Art. 26. Se interzice depozitarea n spaiile de arhivare i (2) Fa de corpurile de iluminat se respect distanele
n magazii a buteliilor de gaze petroliere lichefiate, a prevzute n reglementrile tehnice.
recipientelor cu gaze sub presiune sau a oricror alte materiale (3) Fa de duzele de debitare a apei ale instalaiilor sprinkler
care pot produce explozii sau incendii. i drencer se asigur distanele necesare funcionrii eficiente a
Art. 27. (1) Vopselurile i lacurile inflamabile se pstreaz acestora, potrivit reglementrii tehnice specifice.
n ncperi separate, cu respectarea cerinelor din fiele tehnice Art. 43. Rafturile se realizeaz, pe ct posibil, din
de securitate, ferite de umezeal, razele solare, acizi i emanaii materiale incombustibile, clasele de reacie la foc minimum A2,
de gaze. i se asigur mpotriva rsturnrii sau cderii materialelor
(2) La depozitare se respect instruciunile stabilite de depozitate.
productor i reglementrile tehnice. Art. 44. Este interzis amenajarea arhivelor n subsoluri,
Art. 28. Corpurile de iluminat incandescente din spaiile poduri i mansarde, cu excepia cazurilor n care aceste spaii
de arhivare i din magazii se protejeaz cu globuri de protecie, au fost prevzute prin proiectul tehnic al construciei.
iar atunci cnd prin natura activitii exist posibilitatea de a fi Art. 45. Pentru fiecare spaiu de arhivare i magazie
lovite, se monteaz i aprtori de protecie. trebuie s fie ntocmite planuri de depozitare i de intervenie n
Art. 29. Este interzis executarea n spaiile de arhivare i caz de incendiu, precum i instruciuni specifice de aprare
n magazii a lucrrilor care utilizeaz focul deschis. Atunci cnd mpotriva incendiilor.
nu pot fi evitate, aceste lucrri se execut numai pe baza SECIUNEA a 4-a
permisului de lucru cu foc, emis conform Normelor generale de
aprare mpotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului Parcaje i garaje din cldiri civile cu cel mult 10 locuri
de parcare
administraiei i internelor nr. 163/2007.
Art. 30. Spaiile de siguran, precum i cele destinate Art. 46. Parcarea autovehiculelor n parcaje i garaje se
circulaiei, interveniei i evacurii n caz de incendiu se menin face astfel nct s se asigure evacuarea rapid a acestora n
permanent libere, conform planului de depozitare i de evacuare caz de incendiu.
a materialelor periculoase. Art. 47. n spaiile destinate parcrii i garrii
Art. 31. Se interzice fumatul n spaiile de arhivare i n autovehiculelor se interzic urmtoarele:
magazii. a) alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, completarea
Art. 32. La terminarea programului de lucru, instalaia sau scoaterea de carburant din rezervoare ori transvazarea
electric din spaiile de arhivare i din magazii se deconecteaz lichidelor combustibile;
de la sursele de alimentare, cu excepia iluminatului de b) ncrcarea acumulatoarelor, cu excepia locurilor special
siguran i a celui care alimenteaz sistemele i instalaiile de amenajate;
semnalizare i stingere a incendiilor. c) fumatul i utilizarea focului deschis sub orice form;
Art. 33. n interiorul spaiilor de arhivare i al magaziilor d) utilizarea flcrii deschise sau a altor surse de foc pentru
se pstreaz n permanen ordine i curenie. pornirea motoarelor ori n alte scopuri;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 5

e) amenajarea de ncperi i spaii cu alt destinaie sau un m de elementele combustibile ale construciilor sau de
utilizarea n alte scopuri a spaiilor destinate parcrii subterane; materialele combustibile din ncperi.
f) parcarea autovehiculelor n afara spaiilor special destinate Art. 52. (1) Sunt obligatorii efectuarea verificrii periodice
i marcate n acest scop; a mijloacelor de preparat i nclzit hran i remedierea de
g) executarea operaiilor i lucrrilor de ntreinere sau de ndat a deficienelor sesizate, n aa fel nct acestea s nu
reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau constituie surse de producere a incendiilor.
complexitatea acestora, cu excepia necesitii nlocuirii roilor i (2) Se interzice verificarea scprilor de gaze cu flacr
a desfurrii activitilor conexe admise; deschis.
h) accesul n parcajul subteran al autovehiculelor i (3) Verificarea scprilor de gaze se face doar cu emulsie de
remorcilor acestora cu substane inflamabile, explozive, ap i spun.
radioactive, corozive ori care pot iniia incendii, n afara Art. 53. (1) Mainile de gtit i grtarele pentru fript se
carburanilor i lubrifianilor autovehiculelor. echipeaz cu hote i tubulaturi de ventilaie prevzute cu site
Art. 48. Se interzice depozitarea, chiar i temporar, de de protecie sau clapete i, dup caz, cu instalaii de stingere
carburani, lubrifiani, uleiuri i alte materiale combustibile i specifice.
inflamabile n aceste spaii. (2) Hotele i tubulaturile de ventilaie ce deservesc mainile
de gtit, grtarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se cur
SECIUNEA a 5-a i se degreseaz sptmnal i ori de cte ori este nevoie.
Spaii pentru prepararea i servirea mesei (3) Se interzice curarea hotelor prin ardere.
din cldiri civile Art. 54. n imediata apropiere a fiecrei maini de gtit cu
gaze naturale/lichefiate se afieaz instruciuni de exploatare a
Art. 49. Amenajarea slilor pentru servirea mesei se face
gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei
cu meninerea spaiilor de siguran ntre elementele de
speciale.
mobilier, astfel nct s fie asigurate cile de evacuare, iar
Art. 55. (1) Instruciunile de exploatare recomandate de
pentru uile amplasate pe cile de evacuare se asigur sensul
productor se afieaz n dreptul fiecrui echipament din
de deschidere spre exterior, potrivit reglementrilor tehnice
dotarea ncperii pentru prepararea hranei.
specifice, precum i meninerea descuiat a acestora, pe
(2) n cadrul instruciunilor de exploatare se prevd reguli
ntreaga durat ct sunt prezente persoane n sal.
specifice de intervenie n caz de incendiu.
Art. 50. (1) n spaiile de preparare a hranei se asigur
Art. 56. La terminarea programului de lucru n aceste
realizarea urmtoarelor msuri:
spaii se efectueaz urmtoarele operaiuni obligatorii:
a) meninerea permanent a cureniei i ordinii, ca de
a) ntreruperea alimentrii cu energie a mainilor, utilajelor,
exemplu: curarea petelor/scurgerilor de grsimi/ulei,
aparatelor, dispozitivelor pentru preparat i nclzit hran;
amenajarea de cutii pentru crpele mbibate cu grsimi, separat
b) verificarea nchiderii tuturor robinetelor de gaz de pe
de cele pentru resturi de igri, pstrarea crpelor de lucru
conducte i recipiente;
departe de sursele de aprindere;
c) evacuarea deeurilor rezultate n urma desfurrii
b) amenajarea i marcarea locurilor speciale n care se
activitii i efectuarea cureniei la locul de munc;
depoziteaz materiale combustibile provenite din ambalaje,
d) ntreruperea iluminatului artificial, ncuierea i, dup caz,
precum: material lemnos, cartoane, hrtii, tala, paie, polistiren,
predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuii de
textile i altele asemenea;
conducere.
c) amenajarea, organizarea i ntreinerea n bune condiii a
cilor de acces i evacuare i evitarea blocrii acestora; SECIUNEA a 6-a
d) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor,
Ci de acces i intervenie, ascensoare de pompieri
cuptoarelor cu microunde i altele similare se utilizeaz conform
instruciunilor productorilor i se deconecteaz ntotdeauna de Art. 57. (1) Intrrile n incinte i circulaiile carosabile din
la priz, atunci cnd nu sunt folosite. interiorul acestora, prin care se asigur accesul la cldiri i
(2) n aceste spaii se interzic: instalaii, la racordurile de alimentare cu ap, reele, bazine,
a) folosirea mijloacelor i dispozitivelor termice de preparare ruri, lacuri, rampe, traversrile de cale ferat, trebuie
a hranei, cu defeciuni, improvizaii ori fr supravegherea i ntreinute, indiferent de sezon, practicabile, curate i libere de
respectarea instruciunilor specifice de aprare mpotriva orice obstacole care ar putea mpiedica intervenia operativ
incendiilor; pentru stingerea incendiilor.
b) depozitarea buteliilor de GPL, altele dect cele aflate n (2) Cile de acces i intervenie se marcheaz n mod
uz; corespunztor ori, dup caz, se prevd cu circulaii ocolitoare.
c) pregtirea diverselor preparate n aa fel nct s prezinte Art. 58. Accesul mijloacelor i al persoanelor pentru
pericol de incendiu; intervenii operative n caz de incendiu n vederea salvrii i
d) umplerea vaselor cu uleiuri i grsimi comestibile peste acordrii ajutorului persoanelor aflate n pericol, a stingerii
limit sau manipularea necorespunztoare a acestora; incendiilor i limitrii efectelor acestora trebuie s fie asigurat n
e) lsarea produselor alimentare/culinare, precum permanen la:
ulei/grsime, alcool, care prezint pericol de incendiu, n a) toate construciile administrative;
apropierea/pe sursele de aprindere; b) toate mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor,
f) lsarea nesupravegheat a mijloacelor i a dispozitivelor precum i la punctele de comand ale acestora, cum sunt:
termice de preparare a hranei. centrale i butoane de semnalizare manual a incendiilor, staii
Art. 51. Mainile de gtit, grtarele pentru fript, de pompare a apei, hidrani de incendiu, stingtoare, panouri de
aragazurile, cuptoarele i celelalte utilaje care degaj incendiu, bazine, rezervoare i castele de ap, rampe ale
temperaturi ridicate se amplaseaz la o distan de cel puin surselor de ap naturale;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010

c) toate dispozitivele de acionare a unor mijloace cu rol de (2) Salariaii operatorilor economici i ai instituiilor care
protecie n caz de incendiu, cortine de siguran, trape de desfoar activiti n construciile ori n spaiile prevzute n
evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului i gazelor seciunile 15 au obligaia de a participa la instruiri, exerciii i
fierbini, clapete de pe tubulatura de ventilare, ui i obloane de aplicaii tactice de prevenire i stingere a incendiilor, organizate
nchidere a golurilor din elementele de compartimentare potrivit dispoziiilor legale.
mpotriva incendiilor; Art. 68. Planurile de evacuare i cele de intervenie trebuie
d) toate tablourile de distribuie i ntreruptoarele instalaiilor actualizate i afiate conform reglementrilor specifice.
electrice de iluminat, de for i de siguran, precum i la
sursele de alimentare de rezerv care sunt destinate alimentrii SECIUNEA a 7-a
receptoarelor electrice cu rol n caz de incendiu; Instalaii utilitare aferente construciilor
e) alte mijloace utilizate pentru intervenie n caz de incendiu, Art. 69. (1) Instalaiile utilitare aferente construciilor, cum
ca de exemplu vehicule pentru tractare sau transport, cisterne sunt cele de gaze, electrice, de ap, de nclzire, de ventilare,
ori autocisterne pentru ap. de climatizare, de canalizare i altele asemenea, precum i
Art. 59. Persoanele juridice sau persoanele fizice care instalaiile tehnologice se exploateaz potrivit reglementrilor
dein ori administreaz construciile, instalaiile, sistemele, tehnice i msurilor specifice de aprare mpotriva incendiilor,
dispozitivele sau mijloacele prevzute la art. 58 trebuie s astfel nct acestea s nu constituie surse de iniiere i/sau de
semnaleze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale n propagare a incendiilor.
vigoare, SR ISO 38641, SR ISO 38642, SR ISO 38643 i (2) Pentru buna exploatare a instalaiilor utilitare aferente
SR ISO 6309, poziionarea acestora i s atenioneze asupra construciilor este obligatorie respectarea ntocmai a proiectului
regulilor care trebuie respectate. tehnic al construciei, a prevederilor instruciunilor de exploatare,
Art. 60. Peste anurile i spturile executate pe cile de ntreinere i reparaii cuprinse n proiect i a reglementrilor
circulaie, n cazul efecturii unor lucrri, se realizeaz treceri, tehnice specifice de exploatare i de urmrire a comportrii n
podee provizorii bine consolidate sau se asigur ci de acces timp a construciilor.
i circulaie ocolitoare, semnalizate corespunztor. Art. 70. Instalaiile utilitare aferente construciilor trebuie s
Art. 61. (1) Liniile de cale ferat de pe teritoriul incintelor corespund destinaiei, tipului i categoriei de importan a
nu trebuie s mpiedice accesul liber i rapid al mainilor i construciei, precum i nivelului de risc de incendiu, s aib
utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar eventualele intersecii nivelul de protecie corespunztor mediului n care sunt
se menin libere. amplasate i s respecte prevederile din reglementrile
(2) Staionarea locomotivelor i a vagoanelor de cale ferat specifice de aprare mpotriva incendiilor.
n interseciile cu alte drumuri sau cile de acces rutiere este Art. 71. Pe timpul exploatrii instalaiilor utilitare aferente
interzis. construciilor se interzic:
Art. 62. Accesul la hidrani, mijloace speciale de stingere, a) neasigurarea supravegherii conform instruciunilor de
stingtoare de incendiu, vane principale ale conductelor de ap, funcionare;
gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice b) funcionarea fr sistemele, aparatele i echipamentele
de distribuie trebuie lsat liber pentru ca n caz de pericol s se necesare conform instruciunilor de funcionare pentru controlul
poat interveni nestnjenit. i meninerea parametrilor privind sigurana n funcionare sau
Art. 63. Sunt interzise blocarea cilor de acces i nlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
intervenie cu materiale care s reduc limea sau nlimea c) ntreinerea necorespunztoare a elementelor prevzute
liber de circulaie stabilit ori care prezint pericol de incendiu pentru izolare termic sau electric ori pentru separare;
sau explozie, precum i efectuarea unor modificri la acestea d) depirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrrilor
prin care s se nruteasc situaia iniial. de ntreinere i reparaii sau executarea necorespunztoare a
Art. 64. Platformele de acces i de amplasare a acestora;
autospecialelor de intervenie i salvare de la nlimi, prevzute e) executarea lucrrilor de ntreinere i reparaii sau a unor
n imediata vecintate a construciilor, trebuie marcate modificri de ctre personal neautorizat;
corespunztor i meninute libere. f) utilizarea de improvizaii care s prezinte risc de incendiu
Art. 65. Ascensoarele de pompieri se menin permanent n i/sau de explozie;
stare de funcionare pentru a putea fi utilizate operativ n caz de g) neasigurarea proteciei la foc corespunztoare fa de
necesitate. materialele i substanele combustibile existente n spaiul n
Art. 66. La ascensoarele de pompieri cu care sunt care sunt utilizate;
echipate cldirile nalte i foarte nalte i parcajele subterane h) lsarea n funciune a instalaiilor utilitare aferente
pentru autovehicule se respect prevederile Directivei 95/16/CE construciilor peste programul stabilit, n cazurile n care
a Parlamentului European i a Consiliului din 29 iunie 1995 de instruciunile specifice interzic acest lucru.
apropiere a legislaiilor statelor membre referitoare la Art. 72. Meninerea n bun stare a instalaiilor i
ascensoare, transpus n legislaia naional prin Hotrrea sistemelor de captare i scurgere la pmnt a descrcrilor
Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiiilor de electrice atmosferice este obligatorie la construcii i instalaii,
introducere pe pia a ascensoarelor, cu modificrile i utilaje i echipamente tehnologice, conform reglementrilor
completrile ulterioare. tehnice specifice.
Art. 67. (1) Salariaii operatorilor economici i ai instituiilor Art. 73. Utilizarea sistemelor de captare i scurgere la
care desfoar activiti n construciile ori n spaiile prevzute pmnt a electricitii statice, conform instruciunilor specifice i
n seciunile 15 trebuie instruii asupra modului de ndeplinire reglementrilor tehnice, este obligatorie.
a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare i a celor de Art. 74. La exploatarea instalaiilor electrice se interzic:
intervenie, att la angajare, la schimbarea locului de munc i a) nlocuirea siguranelor, releelor de protecie i a
periodic. ntreruptoarelor automate cu altele necalibrate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 7

b) racordarea unor consumatori care depesc puterea f) se interzice folosirea gazelor n sobele sau n aparatele
nominal a circuitelor; defecte i a cror etaneitate nu este asigurat;
c) suprancrcarea instalaiei electrice, respectiv a g) depistarea scprilor de gaze se va face numai cu emulsie
conductoarelor, cablurilor, ntreruptoarelor, comutatoarelor, de ap i spun.
prizelor i transformatoarelor; Art. 76. (1) La exploatarea instalaiilor de nclzire central
d) lsarea neizolat a capetelor conductoarelor electrice, n se respect prevederile reglementrii tehnice specifice i
cazul demontrii pariale a unei instalaii; urmtoarele reguli principale:
e) folosirea legturilor provizorii prin introducerea a) exploatarea centralelor termice, precum i a instalaiilor
conductoarelor electrice, fr techer, direct n prize; de cazane aferente se efectueaz numai de ctre personal
f) utilizarea prizelor fr prevederea dispozitivului de instruit n domeniu sau, dup caz, autorizat potrivit legii;
protecie diferenial i de limitare a puterii, amplasate la b) se interzice depozitarea n centrala termic a unor utilaje
distan mai mic de 1,00 m de materiale combustibile ori n sau materiale care nu au legtur cu exploatarea efectiv a
incinta depozitelor i a magaziilor cu materiale combustibile; acesteia;
g) utilizarea receptorilor de energie electric de tipul c) aparatele pentru controlul temperaturii i presiunii din
radiatoarelor, reourilor, fiarelor de clcat, aerotermelor etc. cazane i conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil,
improvizai i fr asigurarea msurilor de izolare fa de supapele de siguran etc. se menin n perfect stare de
materialele i elementele combustibile din spaiul sau din funcionare;
ncperea respectiv; d) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevd, n
h) utilizarea lmpilor mobile ori portative, alimentate prin faa focarelor, sub injectoare, cu tvi metalice umplute cu nisip,
cordoane improvizate i/sau uzate; pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaii,
i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumin ori a iar scurgerile accidentale de combustibil se colecteaz i se
abajururilor improvizate, din carton, hrtie sau din alte materiale nltur imediat ce se constat;
combustibile; e) rezervoarele pentru consum zilnic se prevd cu conducte
j) aezarea pe motoarele electrice a unor materiale de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel i se
combustibile precum crpe, hrtii, folii de mase plastice sau ntrein corespunztor, iar la acestea nu se instaleaz
altele similare; indicatoare de nivel din sticl;
f) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea
k) folosirea n stare defect, uzat i/sau cu improvizaii a
combustibilului din rezervoare, prin nclzire;
instalaiei electrice i/sau a receptorilor electrici;
g) nainte de aprinderea combustibilului la injectoare se
l) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele
verific focarul i se ndeprteaz eventualele scurgeri de
de alimentare, dac aceasta nu este prevzut din fabricaie;
combustibil;
m) introducerea n interiorul panourilor, nielor, tablourilor,
h) focarele i canalele de fum se ventileaz timp de
canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
10 minute folosindu-se instalaia prevzut pentru aceasta,
n) depozitarea de obiecte i/sau de materiale combustibile
respectiv pentru evacuarea gazelor arse;
n posturile de transformare i/sau n ncperile tablourilor
i) aprinderea combustibilului pulverizat n focarele cazanelor
generale de distribuie electric;
se efectueaz fie electric, fie cu ajutorul unei tore fixate pe o
o) depozitarea sau pstrarea materialelor combustibile n
vergea metalic lung de circa 80 cm, nefiind admise
apropierea posturilor de transformare i/sau n ncperile improvizaiile;
tablourilor generale de distribuie, precum i blocarea accesului j) se interzice reaprinderea focului de la zidria
la aceste ncperi cu astfel de materiale; incandescent a focarului sau de la flacra altui arztor;
p) efectuarea lucrrilor de ntreinere, revizii i reparaii de k) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun
ctre personal necalificat i neautorizat. n funciune numai dup verificarea arztoarelor i numai dac
Art. 75. La exploatarea instalaiilor de gaze se respect acestea corespund presiunii din conductele de gaze, n limitele
urmtoarele reguli principale: prevzute de norme;
a) verificarea i meninerea n bun stare de funcionare a l) controlul etaneitii conductelor, instalaiilor i
instalaiei i a elementelor componente, pentru nlturarea echipamentelor cu gaz se face cu emulsie de ap i spun sau
oricrei posibiliti de scurgere a gazelor; prin alt metod indicat de specificaiile tehnice; se interzice
b) n cazul n care se constat miros de gaze, nainte de a se controlul etaneitii la gaze cu flacr;
aprinde focul, se aerisete ncperea respectiv i se m) la instalaiile cu combustibil gazos neautomatizate,
depisteaz i se nltur de ctre personal autorizat defectele aprinderea arztoarelor cu gaze n focarele cazanelor de la
care au provocat scprile de gaze; centralele termice se face respectnd principiul gaz pe flacr;
c) aprinderea i stingerea focului se execut numai de ctre n) pentru fiecare cazan se asigur efectuarea periodic a
personal instruit n acest scop, lng fiecare sob afindu-se reviziei i a lucrrilor de reparaii, potrivit termenelor prevzute
cte o etichet pe care se menioneaz, pe lng ora de de reglementrile specifice;
aprindere i stingere, urmtorul text: Pentru aprinderea i o) la canale i la coul de fum se asigur desfundarea i
stingerea focului rspunde (numele i prenumele persoanei); curarea periodic, conform instruciunilor de exploatare,
d) nainte de aprinderea arztorului de gaze, robinetul trebuie etaneitatea, funcionarea accesoriilor pentru reglare i
s fie nchis, iar cnd arztorul este n funciune, ua siguran, clapete de explozie, ibre, integritatea izolaiei
cenuarului se deschide; termice;
e) att la aprinderea, ct i la stingerea focului, gazele se p) la instalaiile de alimentare, depozitare, ardere cu
menin nchise i se deschid mai nti de la robinetul principal, combustibil lichid, gazos se asigur funcionarea pompelor de
de siguran, apoi de la robinetul de manevr al arztorului ori alimentare cu combustibil, arztoarelor, corespunztor crii
aparatului; tehnice i parametrilor proiectai, oprirea automat a
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010

arztoarelor cazanelor n cazul ntreruperii alimentrii cu gaze, acceptat la omologarea produsului, pot fi amplasate la distane
aer sau energie electric i n cazul atingerii temperaturii ori mai mici dect cele prevzute mai sus doar dac acest lucru
presiunii maxim admise a agentului termic, evacuarea prin este precizat n instruciunile de folosire;
preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a crilor,
depirea nivelului maxim, trecerea de la un combustibil la altul, hainelor, lumnrilor etc. deasupra sobelor;
la agregatele mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid, f) n faa uiei de alimentare a sobei, pardoseala
decuplarea pompei la trecerea pe gaze i etaneitatea combustibil se protejeaz cu tabl metalic avnd dimensiunile
conductelor, pompelor, armturilor rezervoarelor i ndeosebi a de 0,70 x 0,50 m;
racordurilor la arztoare; g) nainte de utilizare, sobele i courile de fum trebuie
q) la instalaiile de ardere a crbunelui se asigur verificate amnunit, reparate, curate i date n exploatare n
funcionarea automat a sistemelor de alimentare cu crbune perfect stare de funcionare;
i de evacuare a zgurii i cenuii, reducerea intensitii arderii n h) nu se admite utilizarea sobelor fr uie la focare i
cazul ntreruperii alimentrii cu aer sau energie electric i cenuare, defecte sau izolate necorespunztor fa de
oprirea automat a alimentrii n cazul atingerii temperaturii ori elementele combustibile ale cldirilor;
presiunii-limit a agentului termic. Evacuarea zgurii i cenuii se i) n timpul funcionrii sobelor care utilizeaz combustibil
face n locuri amenajate, utiliznd mijloace realizate din solid, uiele focarului i cenuarului trebuie meninute nchise i
materiale incombustibile. Cenua i zgura se stropesc cu ap; nezvorte;
r) instalaiile de nclzire cu aer cald, conductele, aerotermele j) este strict interzis aprinderea focului n sobe prin stropire
i bateriile de nclzire se cur periodic de depunerile de praf cu benzin, petrol sau alte lichide combustibile;
combustibil i nu se depoziteaz lichide inflamabile, materiale k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale
combustibile i recipieni cu gaze sub presiune n jurul bateriilor combustibile pe sobe ori n imediata apropiere a lor;
de nclzire sau al aerotermelor; l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi dect vatra
s) este interzis depunerea pe radiatoare i pe conductele focarului sobei sau a crbunilor cu o putere calorific mai mare
termice a vaselor cu lichide inflamabile, a articolelor de dect cea stabilit de productorul echipamentului de nclzire;
mbrcminte i a altor materiale combustibile; m) se desemneaz persoane care s rspund de
t) oprirea funcionrii cazanelor este obligatorie atunci cnd aprinderea i stingerea focului corespunztor fiecrui spaiu ori
se constat creterea sau scderea nivelului apei n afara construcie la care nclzirea se realizeaz astfel;
limitelor admise, fr a putea fi readus la nivelul normal, n) cenua rezultat se evacueaz periodic ntr-un loc stabilit
defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de i amenajat n acest scop, fr pericol de incendiu i numai
siguran, spargerea unor evi n interiorul cazanului, aprinderea dup ce se sting complet resturile de jar;
depunerilor de funingine i cocs n canalele de fum etc. o) se interzice funcionarea sobelor supranclzite.
(2) La punctele de descrcare a carburanilor lichizi se aplic (4) La exploatarea sobelor fr acumulare de cldur se au
urmtoarele msuri: n vedere, suplimentar, i urmtoarele msuri:
a) autocisterna se leag mai nti la borna de mpmntare, a) distana dintre sobe sau burlane i materialele
n vederea descrcrii electricitii statice; combustibile nvecinate trebuie s fie de cel puin 1,00 m, iar
b) operaiile de racordare i deracordare, precum i fa de cele greu combustibile de 0,70 m;
descrcarea carburanilor se realizeaz numai cu motorul oprit; b) la sobele cu nlimea picioarelor de cel puin 0,25 m,
c) oferul supravegheaz permanent descrcarea i ncepe pardoseala de sub acestea se protejeaz printr-un strat izolator
operaia numai dup ce se asigur c starea mijlocului de de crmid plin avnd grosimea de 6 cm cu mortar de argil
transport este corespunztoare din punctul de vedere al sau prin dou straturi de psl mbibat cu soluie de argil ori
siguranei la foc; cu alt material incombustibil din clasa A1FL de reacie la foc cu
d) pe timpul descrcrii autocisternei, n zona gurii de aceeai capacitate termoizolatoare, peste care se pune tabl;
descrcare este interzis circulaia altor vehicule, accesul c) postamentul termoizolator trebuie s depeasc
persoanelor neautorizate, precum i focul deschis sau fumatul; perimetrul sobei cu 0,25 m, iar n faa focarului cu 0,50 m;
e) la terminarea operaiei de descrcare a combustibilului, d) cnd sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte
racordul conductei de umplere a rezervorului se nchide etan, de 0,25 m, pentru a se izola fa de pardoselile combustibile, se
cu dispozitivul special prevzut n acest scop. protejeaz printr-un postament format din dou rnduri de
(3) La exploatarea sobelor cu sau fr acumulare de cldur crmid (pe lat) cu mortar de argil sau alctuit din alte
i a mainilor i aparatelor de nclzit i de gtit se au n vedere materiale incombustibile termoizolatoare, minim clasa A1FL de
urmtoarele msuri: reacie la foc.
a) materialele sau elementele combustibile situate n faa (5) La exploatarea centralelor termice mici cu putere maxim
focarelor i cenuarelor se aaz la distan de minimum 1,25 m de cel mult 0,3 MW se respect prevederile reglementrii
fa de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m; tehnice specifice i se interzice:
b) n ncperile n care sunt amplasate sobele se interzice a) inexistena documentaiei tehnice aprobate;
depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar b) neasigurarea sau obturarea orificiilor dimensionate potrivit
pentru 24 de ore; reglementrilor specifice pentru admisia aerului de combustie,
c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distan cu excepia centralei termice prevzute cu cazane cu
mai mare de 1,00 m fa de sobele fr acumulare de cldur introducerea aerului i evacuarea forat a gazelor de ardere,
i de 0,50 m la sobele cu acumulare de cldur; agrementate tehnic n acest sens;
d) mainile i aparatele de gtit cu combustibili solizi sau c) neasigurarea sau obturarea suprafeelor vitrate,
gaze, precum i rezervoarele de consum ale sobelor care dimensionate conform reglementrilor tehnice specifice ;
utilizeaz combustibili lichizi, a cror protecie termic a fost d) dezafectarea senzorului pentru evacuarea gazelor de
asigurat de productor pe baza ncercrilor efectuate i ardere pentru funcionarea n siguran a microcentralei termice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 9

e) neasigurarea cerinelor de amplasare i de montare; i) limitarea posibilitilor de propagare a incendiilor prin


f) amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier canalele sistemului de ventilare, prin ntreinerea n bune condiii
lichefiat (GPL) n subsolul cldirilor; a clapetelor antifoc prevzute;
g) alimentarea arztoarelor cazanelor de la butelii individuale j) n ncperile n care sunt prevzute instalaii de ventilare
de gaze petroliere lichefiate; numai pentru degajri accidentale de gaze, vapori combustibili
h) neasigurarea cerinelor de evacuare a gazelor de ardere; ori inflamabili, instalaia de ventilare se pune i se menine n
i) neasigurarea, funcionarea necorespunztoare sau funciune din momentul producerii degajrii respective i pn n
dezafectarea dispozitivelor de protecie minime care s momentul n care au fost nlturate cauzele care le produc,
realizeze blocarea alimentrii la nerealizarea aprinderii, asigurndu-se evacuarea complet a gazelor sau a vaporilor din
stingerea flcrii, existena flcrii naintea admisiei aceste ncperi;
combustibilului, presiuni ale gazului sub limita admis, k) dac degajrile au loc numai n cursul unor anumite
ntreruperea alimentrii cu energie electric; operaii sau faze ale procesului de producie, instalaia de
j) neasigurarea, funcionarea necorespunztoare sau ventilare se pune n funciune cu 10 minute nainte de nceperea
dezafectarea dispozitivelor de blocare a admisiei operaiei sau procesului respectiv i va fi oprit dup degajarea
combustibilului, la ntreruperea alimentrii cu energie electric i complet a ncperii, dup 10 minute de la terminarea operaiei
la ntreruperea alimentrii cu gaze sau reducerea presiunii sub sau a procesului respectiv.
valoarea indicat de fabricantul arztorului. Art. 78. La instalaiile de ventilare care prezint pericol de
(6) n cazul utilizrii buteliilor cu gaze combustibile lichefiate incendiu sau explozie se respect i urmtoarele msuri
se interzice: specifice: a) tubulatura de aspiraie trebuie s asigure
a) folosirea buteliilor defecte sau improvizate i neomologate; posibilitatea currii ei fr dificultate; b) conductele de ventilare
b) amplasarea buteliilor n apropierea surselor care radiaz s fie bine ntreinute, pentru a se preveni scprile de particule
intens cldur; i de vapori inflamabili; c) grtarele care se afl deasupra
c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin canalelor de aspiraie ce sunt dispuse sub podea trebuie
agitarea sau nclzirea acesteia; executate din materiale ce nu produc scntei la lovire.
d) racordarea buteliei la mijloacele de nclzire direct, fr Art. 79. La exploatarea instalaiilor de protecie mpotriva
reductor de presiune; trsnetului se respect urmtoarele reguli principale:
e) utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, a) instalaiile de protecie mpotriva trsnetului se menin i
fixat necorespunztor, uzat, n stare defect sau cu lungime mai se exploateaz n bun stare de funcionare, cu meninerea
mare de 1,00 m. integritii tuturor elementelor componente i a continuitii ntre
Art. 77. La exploatarea instalaiilor de ventilare se acestea;
respect urmtoarele reguli principale: b) verificarea i ntreinerea se efectueaz numai de personal
a) sistemele de ventilare natural organizat i sistemele de specializat i conform cerinelor reglementrilor tehnice n
ventilare mecanic a ncperilor n care se degaj gaze, vapori, vigoare;
praf sau pulberi combustibile se ntrein i se utilizeaz astfel c) instalaiile de protecie contra trsnetului se verific
nct, n exploatarea normal, s se evite posibilitatea periodic, conform unui grafic stabilit, urmrindu-se integritatea
acumulrii acestor substane n cantiti ce pot prezenta pericol fizic, continuitatea i buna funcionare a tuturor elementelor
de incendiu sau explozie; componente.
b) la prizele de ventilare se menin plasele de srm sau
SECIUNEA a 8-a
grtarele de protecie n bun stare, astfel nct s se mpiedice
ptrunderea diferitelor corpuri strine n canalele de ventilare; Construcii, spaii i ncperi aferente sistemelor
c) amplasarea n ncperi a gurilor de absorbie se face n i instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor
raport cu greutatea specific a gazelor sau a vaporilor ce se Art. 80. n ncperile grupurilor electrogene i ale
evacueaz, iar la ventilrile locale acestea trebuie s se afle ct pompelor acionate cu motoare termice, care constituie surse
mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a de rezerv pentru alimentarea cu energie a instalaiilor de
pulberilor combustibile; protecie mpotriva incendiilor, se asigur i urmtoarele reguli
d) ventilatoarele montate n ncperile/zonele cu degajri de i msuri specifice:
substane combustibile precum gaze, vapori sau praf, care pot a) asigurarea alimentrii cu aer proaspt i a evacurii
forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculeaz astfel gazelor de ardere (eapare), astfel poziionate i realizate nct
de substane se menin n stare de funcionare i se prevd cu s nu conduc la recircularea gazelor evacuate;
protecii corespunztoare mediului; b) meninerea parametrilor funcionali pentru acumulatoarele
e) se interzice evacuarea substanelor combustibile i a celor de acionare, conform instruciunilor productorilor;
inflamabile prin aceeai instalaie de ventilare, precum i a c) legarea corect la priza de pmnt a instalaiei de
substanelor care n amestec pot provoca aprindere sau alimentare cu combustibil lichid;
explozie; d) meninerea n bun stare a rezervoarelor de alimentare
f) meninerea unei exhaustri continue i a unei viteze cu combustibil lichid, a conductelor de alimentare i distribuie,
constante de circulaie a aerului n canale, pentru nlturarea a conductelor de preaplin, a indicatoarelor de nivel care nu
posibilitilor de formare a amestecurilor explozive; trebuie s fie din sticl i a conductelor de aerisire direct n
g) interzicerea utilizrii surselor de cldur sau scntei la exterior, avnd opritoare de flcri corespunztoare;
instalaiile amplasate n medii n care exist praf, vapori ori gaze e) asigurarea rezervei de combustibil pentru funcionarea
combustibile sau inflamabile; agregatelor potrivit reglementrilor specifice;
h) ntreinerea, verificarea i curarea periodic a canalelor, f) meninerea temperaturii minime n circuitul de rcire al
tubulaturii i a ventilatoarelor de depunerile combustibile; agregatelor, cnd instruciunile acestora o impun.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010

Art. 81. (1) Pornirea pompelor de incendiu se realizeaz, d) funcionarea electrovanei, precum i a robinetului de
conform prevederilor proiectului i/sau ale instruciunilor de incendiu pentru acionare manual;
funcionare a instalaiei, n unul din urmtoarele moduri: e) eliminarea apei din conductele de aer nainte de venirea
a) manual, din staia de pompare, i de la distan, prin sezonului rece, precum i periodic n timpul acestui sezon;
acionarea butoanelor de pornire amplasate n acest scop lng f) existena i buna funcionare a manometrului montat n
fiecare hidrant interior de incendiu n cazul pompelor de avalul vanei pentru confirmarea deschiderii electrovanei i/sau
incendiu prevzute s lucreze independent de presiunea din a robinetului de incendiu montat n paralel.
hidrofor, prin comand din staia de pompare, serviciul pentru Art. 83. (1) Pentru corecta ntreinere i siguran n
situaii de urgen, atunci cnd exist, i din diferite puncte ale operare, la staiile de pompare, camerele rezervoarelor de
construciilor din incint n cazul pompelor de incendiu care acumulare a apei, electrovanele i robinetele de incendiu se
alimenteaz cu ap reele separate; asigur n exploatare i urmtoarele msuri:
b) automat, n mod obinuit, la scderea presiunii din reea. a) condiii de identificare uoar a elementelor componente,
(2) Pompele de incendiu cu pornire automat ce servesc de exemplu: agregate, robinete, ventile de reinere, supape de
numai reelele hidranilor de incendiu exteriori se prevd i cu alarm (semnalizare), manometre, prin marcare cu simboluri,
butoane marcate corespunztor care s permit acionarea lor etichete i, dup caz, colorare, conform prevederilor SR ISO
cel mai trziu n 5 minute de la darea semnalului de alarm; n 38641, SR ISO 38642, SR ISO 38643 i corespunztor
acelai interval de timp trebuie s fie manevrate vanele ce notaiilor din schemele i instruciunile de funcionare a instalaiei
permit utilizarea rezervei de ap pentru incendiu i pornirea respective;
pompelor fixe de rezerv. b) meninerea robinetelor sigilate n poziia normal de lucru
(3) Intrarea pompelor n funciune succesiv se asigur Normal deschis sau Normal nchis stabilit n scheme i
temporizat, n cazul staiilor de pompare cu mai multe agregate, instruciuni;
pentru a se evita suprasarcinile i declanarea aparaturii de c) marcarea prin culoare roie pe cadranul manometrelor
protecie, conform instruciunilor de funcionare. montate pe conducta de refulare a fiecrei pompe de incendiu
(4) Oprirea pompelor de incendiu se realizeaz n toate i al celor generale montate pe distribuitoare, hidrofoare,
cazurile numai manual, din staia de pompare, iar automat, ramificaii, pentru controlul parametrilor funcionali, a presiunii
minime necesare funcionrii normale, precum i n cazuri
numai n cazul lipsei de ap.
speciale a presiunii maxime admise;
(5) Pompele de incendiu se monteaz astfel nct nivelul
d) indicarea prin scheme i etichete a parametrilor funcionali
rezervei de ap pentru incendiu s fie mai sus dect partea
ai agregatelor de pompare, electrovanelor, aparatelor de control
superioar a corpului pompei; fac excepie pompele prevzute
i semnalizare;
cu sisteme de autoamorsare avizate de organele abilitate, care
e) recomandarea ca la staiile de pompare fr personal de
se monteaz conform indicaiilor productorului.
supraveghere permanent, 24 de ore din 24, s se asigure
(6) Pentru acoperirea eventualelor pierderi n reea i
transmiterea semnalelor funcionale, optice i acustice, i la
meninerea presiunii n instalaie se asigur buna funcionare i
serviciul pentru situaii de urgen sau punctul de comand i
ntreinere n exploatare a pompelor-pilot pentru debite mici, cu
supraveghere permanent, atunci cnd acesta exist;
care sunt echipate staiile de pompare a apei de incendiu; n
f) asigurarea n permanen a rezervei intangibile de ap,
cazul pornirilor dese, anormale, se analizeaz cauzele i se iau fiind interzis consumul n alte scopuri din aceast rezerv; dup
msuri pentru reducerea pierderilor din reea. incendiu se asigur refacerea rezervei conform reglementrilor
(7) Dispozitivele de autonchidere a uilor rezistente la foc n vigoare;
care asigur comunicarea staiei de pompare cu restul cldirii g) starea tehnic a celei de-a doua surse de alimentare cu
civile se menin n poziie normal nchis i n stare de energie a staiei de pompare, astfel nct, la nevoie, s poat
funcionare. intra n funciune n mod eficient;
(8) Se efectueaz inspecii i revizii preventive de ctre h) starea tehnic a pompelor pentru stingerea incendiilor,
personalul de serviciu specializat, asigurndu-se: inclusiv a agregatelor de acionare, electromotoare, motoare cu
a) verificarea etaneitii mbinrilor la presetupe, flane i ardere intern etc., astfel nct s fie ntotdeauna n perfect
alte dispozitive; stare de funcionare, la parametri din proiectul i/sau
b) controlul temperaturii lagrelor pompelor i electromotoarelor; instruciunile de funcionare, a instalaiei;
c) detectarea unor eventuale zgomote sau vibraii anormale; i) asigurarea n ncpere a temperaturii necesare evitrii
d) ungerea lagrelor i a pieselor n micare; ngherii instalaiilor;
e) verificarea indicaiilor aparatelor de msur i control j) afiarea la loc vizibil a schemei staiei de pompare i a
pentru a controla funcionarea corect a instalaiilor, la instruciunile de exploatare.
parametrii prevzui; (2) La exploatarea pompelor, surselor de alimentare cu
f) efectuarea ncercrilor periodice de funcionare a pompelor energie electric, rezervoarelor aferente instalaiilor de
de incendiu etc. sprinklere se respect prevederile privind ntreinerea,
Art. 82. Electrovanele instalaiilor de sprinklere verificarea periodic, sptmnal, trimestrial sau anual i
deschise/drencere sau ale reelelor hidranilor de incendiu care marcarea sprinklerelor, conform SR EN 12845, asigurndu-se:
delimiteaz reeaua de ap de cea de aer se menin n bun a) verificarea trimestrial a fiecrei surse de alimentare cu
stare de exploatare, asigurndu-se: ap cu supapa de control i semnalizare aferent sistemului;
a) temperatura mediului n spaiul n care sunt montate, pompele, dac sunt furnizate, trebuie pornite automat, iar
superioar temperaturii de 4C, pentru a se evita ngheul; presiunea de alimentare a debitului corespunztor nu trebuie s
b) funcionarea iluminatului de siguran; fie mai mic dect nivelul corespunztor valorii n conformitate
c) accesul uor n caz de incendiu; cu SR EN 12845;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 11

b) verificarea lunar a sursei secundare de alimentare cu parametrilor proiectai i cu respectarea prevederilor


energie electric de la generatoarele diesel pentru o funcionare reglementrilor tehnice de specialitate i a instruciunilor
satisfctoare; productorilor. n exploatare trebuie s se asigure:
c) verificarea anual a pompelor de alimentare cu ap a a) funcionarea tabloului general din care se face racordul,
instalaiei la ncrcarea maxim, prin intermediul conductei de astfel nct aceasta s nu fie periclitat de un incendiu declanat
ncercare conectate la refularea pompei situate n aval de n cldirea respectiv;
clapeta de reinere de la refularea pompei, astfel nct s b) verificarea periodic i asigurarea proteciei la foc a
asigure valorile presiune i debit nscrise pe plcua indicatoare; traseelor pe cile de alimentare cu energie electric a tablourilor
d) verificarea anual a robinetelor cu flotor din rezervoarele de distribuie;
cu ap, n scopul de a asigura funcionarea lor corect; c) meninerea legrii coloanelor de alimentare a
e) inspectarea cel puin anual i curarea, atunci cnd este receptoarelor naintea ntreruptorului general sau a siguranelor
necesar, a filtrelor de aspiraie a pompelor i bazinului de generale;
decantare i a filtrelor sale; d) existena dispozitivului de blocare sigilat, astfel nct s
f) examinarea extern la cel puin trei ani a rezervoarelor, se evite erorile umane i s nu permit ntreruperea alimentrii
pentru a verifica coroziunea; acestea trebuie golite, curate i dect n caz de necesitate.
examinate pentru coroziunea intern. Dac este necesar, toate (5) La rezervoarele de nmagazinare a rezervei de ap de
rezervoarele trebuie revopsite i/sau restaurate n ceea ce incendiu se asigur:
privete protecia mpotriva coroziunii; a) sigilarea vanelor n poziie normal de lucru;
g) verificarea i nregistrarea sptmnal a indicaiilor b) buna funcionare a vanelor de incendiu;
manometrelor de presiune de ap i aer, pe instalaii, pe c) manevrarea vanelor numai de ctre personalul special
tronsonul principal i pe hidrofoare, urmrind presiunea n destinat pentru aceasta i cu respectarea instruciunilor
reeaua de conducte din instalaiile apaer, mixte sau cu specifice;
preacionare, care nu trebuie s scad cu mai mult de 1,0 bar pe d) controlul calitii apei; la rezervoarele ce conin numai ap
sptmn, a nivelului de ap din rezervoare i a poziiei pentru stingerea incendiilor se vor lua msuri de primenire a
corecte a tuturor robinetelor; acesteia n cazul apariiei de microflor, microfaun sau mirosuri
h) verificarea sptmnal a funcionrii dispozitivelor de neplcute;
alarm cu motor hidraulic, astfel nct acestea s sune cel puin e) controlul anual al etaneitii i curarea cuvei
30 de secunde; rezervoarelor;
i) verificarea sptmnal a pompelor automate privind f) protecia mpotriva accesului persoanelor strine de
nivelurile combustibilului i lubrifianilor n motoarele diesel, exploatare;
reducerea presiunii apei la dispozitivul de pornire, simulnd g) msurile de funcionare corespunztoare pe timp de iarn,
condiia pornirii automate, nregistrarea presiunii de nceput n stabilite n instruciunile specifice;
momentul pornirii pompei, presiunea uleiului n motoarele diesel h) funcionarea instalaiei de semnalizare, optic i acustic,
i debitul apei la rcire prin circuitele de rcire deschise; a nivelului rezervei de incendiu, astfel nct n caz de necesitate
j) verificarea sptmnal a modului de repornire a s permit luarea msurilor de utilizare a instalaiilor hidro n
motoarelor diesel, conform SR EN 12845; regim de avarii stabilite prin instruciunile de exploatare,
k) verificarea la cel puin 3 ani a robinetelor de oprire a restrngerea sau suprimarea unor consumuri, nlturarea
surselor de alimentare, a robinetelor de alarm i unisens i operativ a avariei, ntrirea regimului de control i
nlocuirea sau repararea celor defecte, dac este necesar; supraveghere p.s.i. etc. Se verific att indicatoarele locale de
l) golirea la cel puin 10 ani a rezervoarelor de stocare pentru nivel ale rezervoarelor i castelelor de ap, care trebuie s fie
curare i examinare intern i la construcie i, dac este vizibile de la nivelul solului, ct i sistemele prevzute pentru
necesar, efectuarea reparaiilor necesare; transmiterea nivelurilor caracteristice de ap de incendiu n
m) verificarea existenei afirii planului de ansamblu al staiile de pompare i la serviciul pentru situaii de urgen sau
instalaiei, a marcajelor ntreruptorului alimentrii cu energie la punctul central de supraveghere a unitii care are asigurat
electric destinat pompelor de sprinklere, a supapei/supapelor personal de serviciu permanent;
de control i semnalizare; i) accesul autovehiculelor de intervenie la punctul de
n) verificarea asigurrii rezervei de combustibil pentru alimentare cu ap direct din rezervor. Racordurile fixe ale
funcionarea grupurilor de pompare acionate de motoare diesel, conductei de aspiraie vor avea garnituri de absorbie i racord
pe timpul normat de funcionare, n funcie de riscul de incendiu, nfundat, prevzut cu lan i asamblat la racordul fix, pentru a
potrivit cerinelor SR EN 12845. se evita ptrunderea corpurilor strine n conducta de aspiraie
(3) La instalaiile de pompare comune pentru consum i nfundarea acesteia. Punctele de staionare i alimentare a
menajer i incendiu sau la cele independente de incendiu se vor pompelor mobile de incendiu direct din rezervoare vor fi marcate
respecta cerinele instruciunilor de funcionare i verificare cu indicatoare, conform SR ISO 38641, SR ISO 38642,
periodic a instalaiilor prevzute pentru stingerea incendiilor SR ISO 38643, i meninute libere.
care trebuie s cuprind modul de utilizare i ntreinere a (6) Spaiile i locurile n care sunt amplasate mijloacele
instalaiilor n situaie normal i n caz de incendiu. tehnice de aprare mpotriva incendiilor (staii de pompare a
(4) Instalaiile electrice care alimenteaz receptoare cu rol apei de incendiu, grupuri electrogene, ncperi pentru
de securitate la incendiu trebuie exploatate astfel nct s echipamente de control i semnalizare, spaii ale serviciilor
asigure alimentarea corespunztoare cu energie electric a pentru situaii de urgen, dispecerate etc.) vor avea asigurat
tablourilor pompelor de incendiu a electrovanelor de incendiu, a funcionarea iluminatului de siguran pentru intervenie i de
instalaiilor de desfumare, a ascensoarelor de pompieri i a altor continuare a lucrului pe timpul teoretic de funcionare a acestora,
dispozitive de prevenire i stingere a incendiilor, n limitele conform reglementrilor tehnice i a instruciunilor specifice.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010

CAPITOLUL III (2) Stingtoarele de incendiu portative se amplaseaz vizibil,


Echiparea i dotarea cu mijloace de protecie n locurile prevzute prin reglementrile tehnice, astfel nct s
mpotriva incendiilor se asigure accesul uor atunci cnd se impune folosirea
Art. 84. (1) Echiparea i dotarea construciilor cu instalaii acestora n scopul pentru care sunt destinate.
de protecie mpotriva incendiilor i alte mijloace tehnice de (3) Amplasarea se poate face pe pardoseala ncperii sau
aprare mpotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor i pe perei, n suporturi speciale, n funcie de instruciunile
parametrilor specifici, precum i dimensionarea i amplasarea productorului.
acestora se asigur conform reglementrilor tehnice i Art. 89. Se recomand respectarea urmtoarelor valori ale
documentaiilor tehnice de proiectare. distanelor i nlimii de montare a stingtoarelor n perimetrul
(2) Echiparea cu instalaii de detectare i semnalizare a suprafeei protejate: a) maximum 15 m, respectiv 20 m fa de
incendiilor a cldirilor administrative din categoria monumentelor cele mai importante focare de incendiu din clasele A i B;
istorice se realizeaz conform prevederilor prezentei dispoziii, b) maximum 1,4 m nlime fa de pardoseal.
avnd n vedere urmtoarele criterii:
a) asigurarea echiprii cu instalaii de detectare i CAPITOLUL IV
semnalizare a incendiului a monumentelor nscrise n Lista Dispoziii finale
patrimoniului mondial sau care sunt ncadrate n categoria
monumentelor istorice din grupa A monumente istorice de Art. 90. (1) Proprietarul construciilor i instalaiilor
valoare naional i universal; aferente sau, dup caz, persoana desemnat de acesta s le
b) prevederile lit. a) au caracter de recomandare i pot fi administreze, denumit n continuare administrator,
aplicate i pentru monumentele istorice din grupa B conductorul instituiei/operatorului economic ori persoana care
monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural le utilizeaz n baza unui contract, a unei convenii sau a unui act
local; juridic similar ncheiat n acest sens, denumit n continuare
c) asigurarea echiprii cu sisteme fixe de protecie mpotriva locatar, este obligat s asigure organizarea i desfurarea
incendiilor n zonele speciale ale cldirii, cum ar fi ncperile cu activitii de aprare mpotriva incendiilor n domeniul propriu de
valori patrimoniale deosebite coninute construciei sau
activitate, potrivit legii i prevederilor prezentei dispoziii.
adpostite ori n zonele n care se afl colecii unice de obiecte
(2) n construcii i instalaii aferente este obligatorie
istorice i la cldirile unicat din lemn, inclusiv protejarea
exterioar a acestora. organizarea, n condiiile legii, a activitii de control intern al
Art. 85. n construciile i spaiile administrative se respectrii normelor, dispoziiilor i msurilor de aprare
utilizeaz numai mijloace tehnice de aprare mpotriva mpotriva incendiilor.
incendiilor certificate sau agrementate, potrivit legii. (3) Controlul intern privind respectarea normelor, dispoziiilor
Art. 86. Dotarea cu stingtoare de incendiu se asigur i msurilor de aprare mpotriva incendiilor se execut, dup
astfel: un stingtor la o suprafa de 200 m2, dar minimum dou caz, potrivit legii, de proprietar/administrator/locator,
pe nivel. conductorul instituiei/operatorului economic, de structurile cu
Art. 87. (1) Pentru stingtoarele portative, documentele atribuii de aprare mpotriva incendiilor, constituite n cadrul
de referin sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European operatorului economic/instituiei, de conductorii locurilor de
i a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaiilor munc, de cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu
statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, de personalul
SR EN 3 cu prile sale, precum i reglementrile tehnice
din serviciul pentru situaii de urgen din structurile locatorului
echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau
ori locatarului, de persoane fizice sau juridice autorizate pentru
Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaiul
Economic European. desfurarea activitii de aprare mpotriva incendiilor, pe baz
(2) Referitor la performanele de stingere, acestea trebuie s de contract.
ndeplineasc urmtoarele condiii: Art. 91. Rezultatele controlului desfurat de ctre
a) stingtoarele cu pulbere trebuie s aib inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaii de
capacitatea/ncrctura de minimum 6 kg; urgen judeene/al municipiului Bucureti i de ctre personalul
b) stingtoarele cu ap pulverizat/spum trebuie s aib cu atribuii de control n domeniul aprrii mpotriva incendiilor,
capacitatea/ncrctura de minimum 6 litri. se menioneaz n procesele-verbale de control, se
(3) Pentru stingtoarele mobile cu ncrctura nominal de consemneaz n registrul de control i se analizeaz de
50 kg/l, documentele de referin sunt SR EN 18661 i persoanele enumerate la art. 90 i de personalul cu atribuii n
reglementrile tehnice echivalente ale statelor membre ale domeniul aprrii mpotriva incendiilor.
Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la Art. 92. (1) n baza concluziilor rezultate din controalele
acordul privind Spaiul Economic European.
autoritii de stat sau din controalele proprii, proprietarul/
(4) Prevederile alin. (2) i (3) nu se aplic stingtoarelor care
conductorul instituiei/operatorului economic/administratorul/
sunt fabricate i/sau comercializate legal ntr-un stat membru al
Uniunii Europene sau n Turcia ori sunt fabricate legal ntr-un locatarul este obligat s ia msuri imediate de remediere a
stat EFTA parte la acordul privind Spaiul Economic European, tuturor neregulilor constatate n domeniul aprrii mpotriva
n conformitate cu specificaiile normative n vigoare n aceste incendiilor.
ri. (2) Constatrile, msurile i deciziile adoptate n urma
Art. 88. (1) Stingtoarele de incendiu portative se ntrein controalelor se aduc la cunotin, prin documente scrise,
n stare de funcionare. tuturor persoanelor implicate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 13

MINISTERUL JUSTIIEI

ORDIN
privind actualizarea numrului locurilor vacante destinate examenului de notar public
pentru notarii stagiari i soluionrii cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale
n anul 2010
Avnd n vedere Adresa nr. 1.878 din 22 iunie 2010, prin care a fost naintat Hotrrea Consiliului Uniunii Naionale a
Notarilor Publici nr. 166 din 17 iunie 2010, privind propunerea de actualizare a numrului notarilor publici i al birourilor notariale
pentru anul 2010, cu privire la numrul locurilor vacante destinate examenului de notar public pentru notarii stagiari i soluionrii
cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale,
n conformitate cu prevederile art. 13 din Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Justiiei, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art. 15 alin. (2) din Legea notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i ale art. 2 alin. (1) i (2) din Regulamentul de punere n aplicare a Legii notarilor publici i a
activitii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 710/C/1995, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul justiiei emite urmtorul ordin:

Art. 1. Numrul de 2.109 locuri ocupate de notarii publici Art. 2. Se abrog ordinul ministrului justiiei i libertilor
n funcie din localitile aflate n circumscripia fiecrei ceteneti privind actualizarea numrului notarilor publici i al
judectorii i din municipiul Bucureti se actualizeaz cu birourilor notariale n anul 2009.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
114 locuri vacante destinate examenului de notar public
Romniei, Partea I.
pentru notarii stagiari i cu 10 locuri vacante destinate
Art. 4. Direcia servicii conexe i Uniunea Naional a
soluionrii cererilor de schimbare a sediilor birourilor
Notarilor Publici vor aduce la ndeplinire dispoziiile prezentului
notariale, potrivit anexelor nr. 1 15, ntocmite pentru fiecare ordin.
camer a notarilor publici, i situaiei centralizate prevzute Art. 5. Anexele nr. 116*) fac parte integrant din
n anexa nr. 16. prezentul ordin.

p. Ministrul justiiei,
Lidia Barac,
secretar de stat

Bucureti, 15 iulie 2010.


Nr. 1.842/C.

*) Anexele nr. 116 sunt reproduse n facsimil.


14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 17
ANEXA Nr. 3
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 19
ANEXA Nr. 4
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 21
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 23
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 25
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 27
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 29
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 31
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 33
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 35
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 37
ANEXA Nr. 10
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 39
ANEXA Nr. 12
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 41
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 43
ANEXA Nr. 14
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 45
ANEXA Nr. 15
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010 47
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 559/9.VIII.2010
ANEXA Nr. 16

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Cristina-Gabriela F. Popescu Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|445451]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 559/9.VIII.2010 conine 48 de pagini. Preul: 9,60 lei ISSN 14534495