Sunteți pe pagina 1din 6

II.

RAPOARTELE FINANCIARE

1. BILANTUL CONTABIL

Bilantul reflecta pozitia financiara a intreprinderii la un moment dat, de exemplu la sfarsitul exercitiului
financiar. Exercitiul financiar incepe, de regula, la 01.01 (sau data infiintarii entitatii) si se incheie la 31.12.

Concret, bilantul contabil ofera informatii privind:


a) resursele economice pe care intreprinderea le controleaza (volumul si structura activelor intreprinderii);
In functie de aceste resurse se poate anticipa capacitatea intreprinderii de a genera lichiditati banesti si echivalente
de lichiditati in viitor.
b) structura financiara (raportul dintre capitalurile proprii si datoriile intreprinderii); In functie de aceasta
se apreciaza sansele intreprinderii de a primi finantare in viitor dar si efectele pe care strategia de finantare a
intreprinderii le are asupra fluxurilor viitoare de lichiditati banesti si echivalente de lichiditati.
c) lichiditatea intreprinderii (capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor in viitorul apropiat);
Lichiditate intreprinderii se apreciaza avand in vedere activele care se afla sub forma de lichiditati banesti precum
si pe cele care ar putea fi transformate in lichiditati banesti intr-un orizont scurt de timp (de regula de sub un an)
pentru a putea face fata datoriilor cu scadenta mai mica de un an.
d) solvabilitatea intreprinderii (capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor pe termen lung); O
intreprindere este solvabila daca isi poate asigura lichiditatile banesti pe termen lung pentru a putea asigura plata
obligatiilor pe termen lung si continuitatea activitatii.
e) capacitatea intreprinderii de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea;
Adaptabilitatea financiara a unei intreprinderi este abilitatea sa de a actiona efectiv pentru a modifica marimea si
ritmul fluxurilor de trezorerie, astfel incat sa raspunda necesitatilor neasteptate sau oportunitatilor ivite.

Bilantul poate avea forma verticala sau orizontala.

Formatul orizontal (tabel cu doua coloane) se fundamenteaza pe relatia:


Active= Pasive
Active = Capitaluri proprii+Datorii
Fiecare unitate monetara investita intr-un activ a fost finantata de proprietari sau de terti (institutii financiare,
furnizori etc).

Bilant la 31.12.N

ACTIVE PASIVE
1. ACTIVE IMOBILIZATE 1. CAPITALURI PROPRII
1.1. Necorporale 1.1. Capital social
1.2. Corporale 1.2. Prime de capital
1.3. Financiare 1.3. Rezerve
1.4. Rezultat (Profit +, Pierdere -)
2. ACTIVE CIRCULANTE 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
2.1. Stocuri SI CHELTUIELI
2.2. Creante 3. DATORII
2.3. Investitii financiare pe termen scurt 3.1. Pe termen scurt
2.4. Casa si conturi la banci 3.2. Pe termen lung

3. ACTIVE DE REGULARIZARE SI 4. PASIVE DE REGULARIZARE SI


ASIMILATE ASIMILATE
TOTAL ACTIVE TOTAL PASIVE
Formatul vertical, sub forma de lista, se fundamenteaza pe relatia:
Activ- Datorii= Capitaluri proprii

Datoriile sunt clasificate ca fiind exigibile in termen mai mic de 1 an si de peste 1 an.

Bilant la 31.12.N

N-1 N
A. Active imobilizate
B. Active circulante
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii pe termen scurt
E. Active circulante nete/datorii curente nete (B+C-D-I)
F. Total active minus datorii curente (A+B-D=A+E)
G. Datorii pe termen lung
H. Provizioane
I. Venituri in avans
J. Capitaluri proprii

Elementele bilantului

Activele reprezinta resurse controlate de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se
asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere. Beneficiile se refera la capacitatea activelor
de a se transforma in numerar sau echivalente de numerar (de ex. Vanzare) sau de a reduce iesirile de numerar (ex.
O tehnologie noua care reduce costurile).
Datoriile sunt obligatii actuale ale intreprinderii, decurgand din evenimente trecute si prin decontarea carora
se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. Iesirea beneficiilor economice
pentru decontarea uneidatorii presupune plata in numerar, transferul altor active, prestarea de servicii.
Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele intreprinderii (ceea ce ramane)
dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Pentru a fi recunoscute in bilant, elementele trebuie sa indeplineasca doua conditii simultan:


- sa existe probabilitatea intrarii/iesirii din intreprindere a beneficiilor economice aferente
- costul/ valoarea elementului sa poata fi evaluat in mod credibil.
ACTIVELE

Activele sunt structurate in ordinea crescatoare a lichiditatii (perioada de transformare in bani):


A. active imobilizate
B. active circulante
C. cheltuieli in avans

A. Activele imobilizate (sunt activele pe termen lung)

Reprezinta bunuri si valori cu o durata de folosinta indelungata (mai mare de un an) in activitatea
intreprinderii si care nu se consuma la prima utilizare. Sunt detinute cu intentia de a fi folosite si nu pentru a fi
vandute.
Se clasifica astfel:
1.Imobilizarile necorporale
2.Imobilizarile corporale
3.Imobilizarile financiare

1.Imobilizarile necorporale

O imobilizare necorporala este un activ nemonetar identificabil fara forma fizica.


Exemple:
1.Cheltuieli de constituire: sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte
cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum si
alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii)
2. Concesiuni, brevete, licente, marci si alte drepturi si valori similare
(i)Concesiunea este contractul prin care o parte numita concedent, cedeaza contra plata, unei alte parti,
numita concesionar pe o perioada determinata dreptul de exploatare a unor bunuri sau de exercitare a unei activitati.
(ii)Brevetul reprezinta un drept exclusiv de a folosi, realiza sau vinde un produs sau un serviciu.
(iii)Licenta reprezinta dreptul de a exploata pe o perioada determinata rezultatul unui brevet.
(iv)Marca reprezinta un element de diferentiere a produselor si serviciilor entitatii de cele oferite de terti.
3.Fondul comercial rezulta din achizitia unei alte societati al carei cost de achizitie este superior valorii de
piata a activelor nete dobandite. Cauza existentei fondului commercial este existent unor elemente generate de
intreprindere care nu sunt recunoscute distinct in contabilitate(ex: clientele, vadul commercial, reputatia).
4.Programe informatice

2. Imobilizarile corporale

Se prezinta sub forma unor bunuri cu continut material (corporal). Sunt detinute pentru a fi utilizate in
procesul de productie, in scop administrative sau spre a fi inchiriate tertilor.
Exemple:
1.Constructii
2. Terenuri (nu se amortizeaza)
3.Amenajarea terenurilor
4.Instalatii tehnice si masini
5.Mobilier, aparatura birotica

Obs: imobilizarile corporale si necorporale au o durata de viata limitata, datorita uzurii fizice si morale. Pe
aceasta durata se amortizeaza. Valoarea amortizarii se deduce in bilant din costul imobilizarilor.
3. Imobilizarile financiare

Sunt valori financiare investite de societate pe termen lung sub forma de titluri si creante financiare, in
scopul obtinerii de venituri financiare (dobanzi, dividende).
Exemple:
-imprumuturi acordate pe termen lung (creante imobilizate)
-actiuni detinute in capotalul altor intreprinderi, care asigura exercitarea controlului si o influenta
semnificativa in gestiunea firmei emitatoare de titluri. Societatea nu are intentia de a le vinde.

B. Activele circulante

Reprezinta bunuri si valor ice se detin pe o perioada scurta de timp in activitatea intreprinderii si, in general,
participa la un singur circuit economic, modificandu-si in permanenta forma.
Clasificare:
1.Stocuri
2.Creante
3.Investitii financiare pe termen scurt
4.Casa si conturile la banci

1.Stocurile reprezinta bunuri si servicii detinute de societate pentru a fi vandute in aceeasi stare sau dupa
prelucrare, sau pentru a fi consummate la prima utilizare.
Exemple:
Materiile prime sunt destinate utilizarii in procesul de productie, participa direct la obtinerea produselor,
regasindu-se in produsul final integral sau partial, in starea lor initiala sau transformata.
Materialele consumabile (combustibili, ambalaje, piese de schimb) sunt utilizate in procesul de productie
fara a se regasi, de regula, in produsul finit.
Obiectele de inventar sunt bunuri cu valoare mai mica de 2500 lei fara TVA, indifferent de utilizarea lor, sau
bunuri cu o durata mai mica de un an, indifferent de valoare (ex: echipament de protective, aparate de masura,
matrite).
Produsele finite reprezinta bunuri care au parcurs toate fazele de fabricatie, fiind depozitate in vederea
vanzarii.
Marfurile sunt bunuri cumparate de societate in scopul revanzarii.

2.Creantele reprezinta valori avansate temporar de societate tertilor pentru care urmeaza sa primeasca un
echivalent (un serviciu sau o suma de bani).
Exemple:
- creante fata de client (pentru facturile emise)
- creante fata de stat (taxe de recuperate)
- creante fata de furnizori (avansuri platite furnizorilor)
- creante fata de asociati/actionari (pentru investitia pe care s-au angajat sa o aduca firmei)
- creante fata de banci (dobanzile aferente depozitelor bancare)

3.Investitii financiare pe termen scurt (titluri de plasament) reprezinta valori financiare investite de
intreprindere in vederea realizarii unui castig pe termen scurt.

4.Casa si conturile la banci cuprind:


- bani in conturile bancare in lei sau in devize
- bani in casierie (casa)
- timbre postale sau fiscal, bilete de tratament
- acreditive (conturi deschide de societate la banci in vederea achitarii unor obligatii fata de anumiti
furnizori)
- avansuri de trezorerie (sume puse la dispozitia personalului in vederea efectuarii de plati in numele
societatii)

C. Cheltuielile in avans

Sunt valori contabilizate in exercitiul curent, dar care se refera la servicii ce vor fi primite in perioadele
urmatoare, cand vor fi recunoscute drept cheltuieli ale perioadei. (ex: chirie facture in decembrie pentru ianuarie).

PASIVELE

Cuprind capitaluri proprii si capitaluri imprumutate.

I. Capitaluri proprii
II. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
III. Datorii
IV. Venituri in avans

I. Capitaluri proprii
Reprezinta surse stabile de care dispune societatea; se clasifica in:
1. Capital social
2. Prime de capital
3. Rezerve
4. Rezultatul exercitiului
5. Rezultat reportat

1. Capitalul social reprezinta sursa de finantare provenita de la investitori (asociati/actionari). Este impartit in
parti sociale sau actiuni. Valoarea unitara a actiunii se numeste valoare nominala.
Capitalul social poate fi subscris nevarsat (proprietarii s-au angajat sa-l puna la dispozitia societatii, dar inca
nu l-au pus) si subscris varsat (depus fizic). Capitalul social se constituie la infiintarea societatii, se poate modifica
pe parcurs prin cresteri sau micsorari de capital si se lichideaza odata cu desfiintarea societatii.

2. Primele de capital reprezinta surse generate de operatii de crester a capitalului prin emisiune de noi
actiuni, prin aport in natura. Reprezinta diferenta intre pretul de vanzare al noilor actiuni si valoarea nominala.
3. Rezervele se constituie annual din profitul societatii. Pot fi legale (stabilite prin lege, pentru protectia
capitalului) sau statutare (conform prevederilor din statutul societatii).
4. Rezultatul exercitiului: exercitiul financiar este perioada 01.01-31.12. rezultatul poate fi favorabil
(profit) sau nefavorabil (pierdere). Pierderea este mentionata in bilant cu semnul minus; ea trebuie acoperita.
Profitul reprezinta o ursa proprie de finantare pana in momentul repartizarii lui pe destinatii legale sau statutare.
5. Rezultatul reportat reprezinta un profit din perioadele anterioare nerepartizat sau o pierdere din
perioadele anterioare neacoperita.
II. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

Reprezinta datorii probabile ale entitatii. Se caracterizeaza prin incertitudine in ceea ce priveste marimea si
scadenta lor.

Exemplu
In cursul anului N, societatea ALFA S.A. este actionata in justitie de catre un client BETA, ca urmare a
incalcarii unei clauze contractuale. La 31.12.N, consultantii juridici ai societatii Alfa opineaza ca este foarte
probabil ca in cursul anului N+1 litigiul sa fie pierdut si sa fie necesara plata unor despagubiri societatii BETA,
estimate la 1.000 lei. Cum afecteaza aceste evenimente situatiile financiare ale societatii ALFA?

La 31.12.N se constata existenta unei obligatii prezente, de natura contractuala, care are la baza un eveniment
trecut (actiunea in instanta introdusa de BETA ca urmare a incalcarii de catre ALFA a clauzei contractuale). Daca
avem in vedere opinia consultantilor juridici, este foarte probabil ca pentru decontarea acestei obligatii, care va
avea scadenta in anul N+1, sa aiba loc o iesire de trezorerie de 1.000 lei. In concluzie, in situatiile financiare ale
societatii N la 31.12.N se recunoastere o datorie estimata la 1.000 lei (un provision pentru litigii).

III. Datoriile (capitaluri imprumutate)

Sunt surse de finantare externe puse la dispozitia societatii pentru care societatea trebuie sa acorde o prestatie
sau un echivalent valoric.
Datoriile pot fi:
- Imprumuturi in obligatiuni
- Imprumuturi de la banci
- Datorii comerciale (create in relatia cu furnizorii pentru achizitia de bunuri si servicii)
- Datorii fata de asociati/actionari (plata dividendelor; restituirea imprumuturilor)
- Datorii fiscale (taxes i impozite)
- Datorii salariale

In forma lista a bilantului sunt clasificate in functie de exigibilitatea mai mica de un an sau mai mare de
un an.

IV. Veniturile in avans

Reprezinta valori contabilizate in prezent pentru servicii ce vor fi prestate in viitor, cand vor fi recunoscute
ca venituri ale perioadei curente (ex: chirie facturata clientilor in avans)

In formatul lista bilantul cuprinde doi indicatori:


*La pozitia E Active circulante nete/Datorii curente nete se afla Fondul de rulment al intreprinderii. Pe
baza acestui indicator se apreciaza modul in care intreprinderea isi asigura continuitatea activitatii pe termen scurt.
Fondul de rulment reprezinta excedentul de capitaluri permanente (surse de finantare pe termen lung) ramas
dupa finantarea integrala a activelor pe termen lung si care poste fi utilizat pentru finantarea activelor pe termen
scurt (active circulante si cheltuieli in avans).
* La pozitia F Total active minus datorii curente, se afla sursele de finantare pe termen lung ale
intreprinderii, numite si Capitaluri permanente. Pe baza acestui indicator se apreciaza in ce masura intreprinderea
isi asigura continuitatea activitatii pe termen lung.