Sunteți pe pagina 1din 2

Format standard al notificrii privind modificarea contractului

Catre: AM/OI POS CCE


In atentia:Doamnei/Domnului-Director General/Director

Nr. / zz.ll.aaaa

NOTIFICAREA NR. PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI

Numrul de identificare al contractului de finantare:


POS CCE/Apel nr..... /Axa prioritara 1-Un sistem de productie inovativ si eco-eficient
/Operatiunea 1.1.1- Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin
investitii tangibile si intangibile in Intreprinderi mari

Titlul proiectului: Cod SMIS

Prin prezenta v notificm urmtoarea modificare / urmtoarele modificri la contractul mai sus
menionat, in baza prevederilor art.....alin..... Menionm c modificarea / modificrile nu afecteaz
scopul i obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maxima a finantarii nerambursabile
prevazute prin contract si nici factorii de evaluare care au stat la baza acordarii finantarii
nerambursabile.

a. Modificarea solicitat
(v rugm detaliai)

b. Motivaie
(v rugm detaliai)

c. Documente justificative anexate


1.
2. .
3. .

d. Modificarea necesita initierea unui Act Aditional

Da Nu
e. Notificari anterioare

Adresa Beneficiar Adresa de Motivatia notificarii/


(nr./data) aprobare/respingere prevederile
(nr./data) Contractului de
Finantare invocate
Notificare 1
Notificare 2
..............
Notificare n

Va rugam sa aprobati solicitarea de modificare ce face obiectul prezentei Notificari.

<numele si prenumele reprezentantului legal / semnatarul contractului, n clar >


<semntura>
<tampila >