Sunteți pe pagina 1din 3

In cadrul societatii comerciale sistemul informaţional contabil al datoriilor şi creanţelor

curente cuprinde urmatoarele:

a) Utilizarea documentelor justificativ-contabile cu privire la datorii si creante, acestea

fiind suportul de consemnare si inregistrare in contabilitatea firmei:

- factura fiscala in relatia cu furnizorii si clientii pentru evidenta datoriilor si creantelor

fata de acestia

- ordinul de plata, cecul, biletul la ordin in scopul stingerii obligatiilor sau a incasarii

creantelor

- statul de plata, lista de plata, statul de avans in cazul decontarilor cu salariatii

- decontul de TVA, intocmit lunar si virat trimestrial si situatia de calcul si un decont,

folosite in vederea achitarii datoriilor fata de bugetul statului

b) Efectuarea inregistrarilor contabile, pe baza documentelor justificative si prin metodele

contabile specifice contabilitatii analitice si sintetice a datoriilor si creantelor curente ale

societatii.

La nivelul firmei există o evidenţă analitică, respectiv o evidenţă operativă pentru.

datoriile şi creanţele acesteia. Pentru aceasta se foloseşte registrul de comenzi, fişă de urmărire a

contractelor, evidenţa de pontaj.

c) Reteaua de 3 calculatoare si programul contabil de reflectare a evidentei contabile in

cadrul firmei si urmarirea gestiunii.

Sistemul informational contabil al societatii include deasemnea si societatea comerciala

din Brasov, aceasta furnizand servicii de contabilitate si analiza economico-financiara, furnizand

situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale pentru, in conformitate cu datele, informatiile,

documentele si inregistrarile din soft-ul contabil implementat in reteaua de calculatoare.

Proiectarea (descrierea) sistemului informatic logic si a bazei de date relationale pentru evidentierea contabilitatii creantelor si datoriilor curente

A. In cadrul societatii, referitor la creante si datorii curente, deci la decontarile in relatiile cu tertii, exista urmatoarele tipuri de entitati:

Tab. – Tipuri entitati

TERTI

DECONTARI

Tipuri entitati:

DOCUMENTE_CONTABILE

CONTURI_CONTABILE

B. Corespondenta entitatilor, identificare si stabilirea tipurilor de relatii intre acestea:

Tab. – Tipuri relatii intre entitati

TIP ENTITATE

TIP RELAŢIE

TIP ENTITATE

Terti

Au datorii la

Decontari

Au de incasat

Decontari

Au trimis, au primit

Documente_Contabile

Decontari

Sunt inregistrate in

Conturi_Contabile

C. Determinarea cadinalitatii pentru tipurile de relatii. In continuare vom determina cardinalul

relatiilor prezentate in tabelul de mai sus:

Tab. – Determinarea cardinalului

TIP ENTITATE

TIP RELAŢIE

TIP ENTITATE

CARDINAL

Terti

Au datorii la

Decontari

1 : N

Au de incasat

Decontari

1 : N

Au trimis, au primit

Documente_Contabile

1 : N

Decontari

Sunt inregistrate in

Conturi_Contabile

N : 1

D. Identificarea si enumerarea atributelor asociate entitatilor:

TIP ENTITATE

ATRIBUTE

 

OBSERVAŢII

 

Terti

cod_terti

Cod unic de inregistrare in lista terti

 

nume

Denumire agent economic, persoana, statul

categorie_terti

Furnizori, clienti, personal, asociati, buget stat

nrcod_decontare

Codul unic de inregistrare al decontarii in firma

cui

Codul unic de inregistrare (cod fiscal, cnp)

adresa

Adresa persoanei (fizice sau juridice) cu care se intra in relatie

telefon

Numar de telefon

 

Decontari

nrcod_decontare

Codul unic de inregistrare al decontarii in firma

tip_decontare

Forma imbracata: datorie sau creanta

 

nr_cont

Numarul

contului

contabil

in

care

s-a

inregistrat decontarea

 

valoare_dec

Valoarea datoriei sau a creantei

 

Documente_contabile

nr_document

Numarul unic al documentului contabil

 

tip-document

Factura fiscala, chitanta, stat de plata

 

cui

Codul unic de inregistrare terti

 

data_creare

Data de intrare

 

data_scadenta

Data stingerii datoriei / incasarii creantei

 

Conturi_contabile

nr_cont

Numarul contului contabil in care s-a inregistrat decontarea

denumire_cont

Numele contului in contabilitate

debit_cont

Debitul contului

credit_cont

Creditul contului

rulaj_cont

Totalitatea sumelor inscrise in cont , intr-o perioada de timp fara existentele initiale

total_sume

Totalitatea sumelor inscrise in cont intr-o perioada de timp , formate din existentele initiale si rulaje

sold_cont

Soldul contului