Sunteți pe pagina 1din 2

10.

Dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati de nedeclarare si majorari de intarziere

Neplata in termen a creantelor fiscal pot fi contracarate prin obligarea debitorilor fiscali la plata
dobanzilor si a penalitatilor de intarziere, ori a majorarilor de intarziere

Dobanzile si majorarile de intarziere sunt:

-O sanctiune pentru neplata in termen

Despagubirea statutului pentru incasarea cu intarziere a drepturilor sale.

Ele au un caracter sanctionator si subsidiar, un important rol de despagubire partiala.

Cota majorarilor de intarziere trebuie actualizata permanent prin hotarare de govern si in functie de
rata de inflatie, majorarea de intarziere avand rol de despagubire.

Majorarile si penalitatile de intarziere ca sanctiuni de drept financiar public.

Pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata se datoreaza dobanzi si penalitati de


intarziere. Pt neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata datorat bugetelor locale, se
datoreaza majorari de intarziere.

Pt creante datorate bugetelor centrale ale statului si neonorate la termen, se datoreaza dobanzi ( 0.04%
pt fiecare zi de intarziere) si penaltitati de intarziere( 0% pt primele 30 de zile, 5% in urmatoarele 60 de
zile si 15% peste acest termen, iar pt creantele fiscale destinate bug locale si neonorate la timp se
datoreaza majorari de intarzere ( in cota 2% pt fiecare luna )

11. Notiunea si tresaturilor titlurilor de creante fiscal

Titllul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscal, intocmit de
organelle competente sau de persoanele indreptatite potrivit legii. In cadrul si in desfasurarea procedurii
fiscale fiecare impozit, taxa sau contributie se individualizeaza printr-un titlu de creanta fiscala.

Trasaturi:

1. Caracterul legal obligativitatea emiterii lui pe baza si in conformitate cu legile in vigoare.


2. Caracterul declarativ- se constata doar drepturile statului de a incasa sumele de bani datorate
bugetului de stat
3. Caracterul executoriu
Cauze: -emiterea actului in realizarii puterii de stat
-prezumtia de legalitate de care titlul beneficiaza
Titlul de creanta este executoriu de drept. Titlul de creanta bugetara devine titlu executoriu de
la data la care creanta bugetara este scadenta.
4. Alta trasatura: el poate fi atacat sau contestat pe cale administrative si judecatoreasca
12.Executarea silita mobiliara

3 etape: 1. Identificare bunurilor mobile

2. aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile ce vor fi supuse executarii silite

3. valorificarea bunurilor sechestrate in vederea realizarii creantei

1. In cazul in care debitorul e persoana juridica, trebuie stabilit bunurile exceptate de la executarea silita
mobiliara: bunuri mobile de orice fel care servesc la continuarea studiior si cele pt exercitarea profesiei,
bunuri strct pt uz personal, alimente necesare debitorului, combustibil necesar debitorului si familiei pt
incalzit si prepararea hranei.

Bunurile debitorului pers fizica necesare desfasurarii activitatii de comert NU sunt exceptate de la
executarea silita.

2. Sechestrul se aplica prin intocmirea unui process-verbal. De la intocmirea procesului verbal de


sechestru, bunurile sunt considerate indisponibilizate. Bunurile mobile pot fi lasate in custodia
debitorului. Exista posibilitatea substituirii sau degradarii lor, le poaet fi aplicat sigiliu. Daca bunurile
sechestrate sunt bani sau bijuterii sau arta acestea sunt ridicate si depuse in institutii specializate.
Procesul verbal de intocmeste in 2 exemplare.

3. Daca creanta nu e stinsa in 15 zile de la intocmirea procesului verbal de sechestru, se trece la


valorificarea bunurilor.

Valorificarea bunurilor se face prin:

-vanzarea prin intelegerea partilor

-vanzarea directa

-vanzarea prin licitatie publica( oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare, copie dupa actul
de identitate, dovada ca ofertantul nu are obligatii fiscale)

-vanzarea in regim de consignatie( organelle de executare silita va preda bunurile unitatii specializate cu
efectuarea unor astfel de activitatI)