Sunteți pe pagina 1din 3

COTOARA ALEXANDRA DIANA, ANUL IV, GRUPA I

EXAMEN SCRIS LA CRIMINALISTICĂ


- DREPT anul IV ZI - din data de 8.06.2020 -

TEST GRILĂ cu una sau mai multe variante de răspuns corecte


(puteți colora sau îngroșa răspunsurile corecte ori indica pe o foaie separată răspunsurile corecte la fiecare grilă)

1. Sunt principii ale criminalisticii: RASPUNS CORECT B, C


a) principiul prezumției de vinovăție;
b) principiul legalității;
c) principiul celerității;
d) principiul disponibilității;

2. Identificarea criminalistică se face: RASPUNS CORECT A, C, D


a) după memorie;
b) după analiza probelor;
c) după descriere;
d) după urmele lăsate;

3. Fotografia de examinare cuprinde: RASPUNS CORECT A, C, D


a) fotografia sub radiații vizibile
b) fotografia de orientare
c) fotografia de umbre
d) fotografia sub radiații invizibile

4. Sunt fotografii de percheziție : RASPUNS CORECT A, C


a) fotografia locului percheziției;
b) fotografia detaliilor
c) fotografia obiectelor descoperite

5. Falsul prin imitare de text se poate realiza: RASPUNS CORECT A, B


a) prin imitare servilă;
b) prin imitare prin copiere;
c) prin hașurare.

6. Sunt trăsături dinamice următoarele: RASPUNS CORECT B


a) pavilionul urechii, ținuta capului, mersul;
b) vocea, mersul, ținuta capului;
c) fața , mărimea capului, talia.
7. Versiunile sunt: RASPUNS CORECT B, C
a. piste de urmărit doar de către procuror și judecător pe parcursul urmăririi penale și a
judecății;
b. presupuneri logice ale organului de cercetare penală cu privire la faptă în totalitatea
ei, la modalitatea de comitere, la persoana care a comis-o, sau alte aspecte ale acesteia;
c. presupuneri logice ale participanților la procesul penal, în faza de judecată, cu privire
la faptă în totalitatea ei, la modalitatea de comitere, la persoana care a comis-o, sau alte
aspecte ale acesteia;

8. Prezentarea mijloacelor materiale de probă se efectuează întotdeauna: RASPUNS


CORECT A, B
a) prin prezentare directă;
b) având în vedere aspectele de personalitate ale suspectului, prin lăsarea lor în zone
vizibile;
c) prin prezentare progresivă;

9. Percheziția persoanei se face: RASPUNS CORECT A, B, C


a) asupra corpului persoanei;
b) asupra îmbrăcămintei, a bagajelor persoanei;
c) asupra obiectelor de uz personal;

10. Sunt fotografii de reconstituire: RASPUNS CORECT A, B


a) fotografia locului reconstituirii ;
b) fotografia secvențelor reconstituirii;
c) fotografia ascunzătorii obiectelor;

11. Proprietățile crestelor papilare sunt: RASPUNS CORECT A, B, D


a) longevitatea;
b) fixitatea;
c) disponibilitatea;
d) unicitatea;

12. Fixarea urmelor mijloacelor de transport la locul faptei se face: RASPUNS


CORECT A, B, C
a) prin descrierea în procesul verbal de cercetare la fața locului;
b) prin fotografiere;
c) desene.

13. În cazul metodei portretului vorbit, trăsăturile statice au ca sferă de cuprindere:


RĂSPUNS CORECT A
a) particularitățile fixe al corpului care se află în mișcare, fie în repaus;
b) unele elemente de individualizare care au apărut datorită anumitor deprinderi ale omului;
c) nici una dintre cele două menționate mai sus.

14. Reluarea cercetării locului faptei presupune: RASPUNS CORECT A


a. o activitate de continuare a unei cercetări efectuate anterior, care nu s-a putut finaliza
datorită intervenției unor factori obiectivi;
b. o activitate care se efectuează în situațiile în care cercetarea inițială s-a desfășurat
ineficient, neglijent ori în condiții improprii;
c. ambele ipoteze menționate mai sus;

15. Mijloacele secundare de fixare a rezultatelor cercetării la fața locului pot fi: B, C, D
a. procesul verbal de cercetare la fața locului;
b. fotografia judiciară;
c. schița locului faptei;
d. înregistrarea video.

16. Stabilirea adevărului într-o cauză penală depinde de: RASPUNS CORECT A, B, C
a. pregătirea profesională a persoanei care efectuează urmărirea penală sau judecata;
b. aptitudinile persoanei care efectuează urmărirea penală sau judecata;
c. obiectivitatea cu care se adună probele.

17. Tipul amabil al magistratului judecător se caracterizează: RASPUNS CORECT A


a. printr-o anumită transparență în relația cu inculpatul și jovialitate;
b. printr-un comportament firesc, echilibrat, care ascultă cu atenție inculpatul, este răbdător,
calm, oportun și eficient în intervenții;
c. printr-un comportament neinteresat, caracterizat prin indiferență față de inculpat, de
personalitatea acestuia, de faptele lui.

18. Tactica ascultării încrucișate constă în: RĂSPUNS CORECT B


a) ascultarea inculpatului cu privire la desfășurarea cronologică a momentelor infracțiunii;
b) adresarea de întrebări inculpatului de către doi sau mai mulți anchetatori în mod
alternativ, într-un ritm susținut;
c) adresarea alternativă de întrebări care conțin cuvinte afectogene.

Punctaj: 18 x 0,50 puncte = 9 puncte


Se acordă 1 punct din oficiu.

S-ar putea să vă placă și