Sunteți pe pagina 1din 7

Grile criminologie : ALEGETI RASPUNSUL CORECT 1) n cte categorii se mparte criminalitatea si care sunt acestea ? 1. descoperita; 2. obisnuita.

Rasp este b. Conform teoriei criminalului nevrotic ce apartine criminologilor F r. Alexander si H. Staub, fiind expusa n lucrarea Criminalul si judecatorii sai , po trivit carora criminalitatea poate fi clasificata n trei categorii: obisnuita, oc azionala si imaginara 2) Identificati un concept al criminologiei din situatiile expuse: 1. urmarirea penala; 2. criminalitatea. Rasp: este B criminalitatea a constituit un prilej favorabil pentru efectuarea de noi cercetari si au determinat crearea unui cadru institutional adecvat, care a impulsionat studiul fenomenului infractional, prefigurnd aparitia unei noi disci pline stiintifice - criminologia. 3) n ce consta rolul stiintei criminologice ? 1. sa stabileasca sanctiuni si sa aplice pedepse; 2. sa explice starile psihice de constiinta emotionala sau pasionala. Rasp este b 4) Care din expresiile de mai jos reprezinta o categorie a criminalitatii ? 1. nelegala; 2. legala. Rasp este b. Criminalitatea legala (delicte pedepsite) Criminalitatea legala reprezinta totalitatea faptelor penale pentru care s-au pr onuntat hotarri de condamnare ramase definitive. 5) Criminalitatea 1. preferata; 2. oculta. concept de baza al criminologiei se mai poate clasifica n:

Rasp este b. Criminalitatea aparenta cuprinde totalitatea infractiunilor semnala te sistemului justitiei penale si nregistrate ca atare. Diferenta dintre criminalitatea reala si criminalitatea aparenta este denumita c ifra neagra a criminalitatii si reprezinta faptele antisociale care, din diverse motive, ramn necunoscute organelor din sistemul justitiei penale. 6) Precizati, care din expresiile de mai jos reprezinta un concept stiintific al functiei explicative al criminologiei: 1. indice criminogen; 2. infractiuni. Rasp este a. Indicele criminogen este un simptom care permite un diagnostic criminologic pus societatii sau grupului studiat

7) Functia profilactica presupune: 1. aplicarea unor metode de asigurarea preventiei generale si speciale; 2. examinarea unor situatii statistice.

Rasp este a Functia profilactica a criminologiei se materializeaza n sintetizarea rezultatelo r privind etiologia criminalitatii, n nlantuirea lor logica si transpunerea acesto ra ntr-un sistem coerent de masuri de prevenire si combatere a fenomenului infrac tional. 8) Care din factorii mentionati mai jos influenteaza criminalitatea: 1. mediu medical; 2. mediu uman; Rasp este b 9) Ce rol are victima 1. cauzal; 2. lipsit de interes. sau persoana care a suferit n urma comiterii crimei ?

Rasp este a Lucrarile criminologice de data recenta au demonstrat existenta unei relatii complexe ntre faptuitor si victima, constatndu-se ca, n producerea act ului infractional, contributia victimei nu poate fi exclusa din sfera unui model cauzal complex 10) n ce consta functia descriptiva a Criminologiei ? 1. studierea cauzelor crimei; 2. tragerea la raspundere penala a infractorilor. Rasp este a Pe calea studiului descriptiv se demonstreaza att existenta unor diferente semnificative ntre infractori si non-infractor ct si evolutia starii inf ractionale pe un anumit teritoriu, ntr-o perioada de timp data. 11) Identificati din functiile de baza ale Criminologiei ? 1. predictiva; 2. generala. Rasp este a Importanta fenomenului infractional, sub aspectul gravelor prejudicii pe care le produce, face imperios necesara aprecierea stiintifica a dinamicii sale pe term en lung, n scopul identificarii si evaluarii masurilor ce se impun pentru preveni rea si combaterea acestuia. 12) Apreciati care din expresiile de mai jos semnifica functia descriptiva nologiei: 1. cunoasterea criminalitatii, felului crimelor; 2. investigarea situatiilor concrete de conflicte criminale. Rasp este a 13) Care dintre expresiile de mai jos semnifica una din categoriile cu care oper eaza criminologia, ca stiinta: 1. criminalitatea reala; 2. criminalitatea preferata. Rasp este a Criminalitatea reala este un concept cantitativ care presupune totalitatea fapte lor penale savrsite pe un anumit teritoriu, ntr-o perioada de timp determinata. 14) Identificati expresiile care semnifica factorii de mediu care influenteaza c riminalitatea: 1. factorii de natura economica; a crimi

2. factorii de mediu acvatic. Rasp este a 15) Functia descriptiva a Criminologiei mai consta n: 1.corelarea datelor dintre criminalitate si alte fenomene social economice (criz e economice, de tranzitie); 2. cercetarea faptelor prevazute de legea penala si aplicarea de sanctiuni. Rasp este a Fenomenologia criminalitatii a constituit o conditie absolut nec esara cunoasterii obiectului de studiu al criminologiei. H. Mannheim include n no tiunea de fenomenologie sau simptomatologie a crimei observarea si colectarea da telor referitoare la criminalitate si criminali, tipologiile infractorilor si al e comportamentelor infractionale, caracteristicile fizico-psihice ale acestora s i evolutia carierei lor criminale, starea si dinamica faptelor antisociale comis e. Pe calea studiului descriptiv - att existenta unor diferente semn ificative ntre infractori si non-infractori, ct si evolutia starii infractionale p e un anumit teritoriu, ntr-o perioada de timp data. 16) Reactia sociala sau practica anticriminala concept de baza al criminologiei se c aracterizeaza prin: 1. dezaprobarea sau protestul social juridic (masuri preventive, de tratament me dical); 2. lipsa de actiune fata de fenomenul criminal. Rasp este a 17) Care sunt conceptele cu care se opereaza n Criminologie, n cadrul riptive ? 1. mediul (geografic, general, personal); 2. spatiul cosmic. functiei desc

Rasp este a Conceptele operationale de ordin descriptiv sunt: mediul, terenu l, personalitatea si actul. 18) La ce trasaturi se refera Personalitatea nctiei descriptive ? 1. inteligenta, temperament, caracter; 2. alte trasaturi psiho-umane. Rasp este a 19) Ce semnifica termenul ereditar concept cu care se opereaza n cadrul criptive a Criminologiei ? 1. Globul pamntesc, tara, regiunea, orasul; 2. natura biologica n care s-a constituit individul. functiei des concept cu care se opereaza n cadrul fu

Rasp este b Termenul ereditar semnifica mostenirea informationala genetica 20) n ce consta rolul Stiintei Criminologiei referitor la conceptul esential al C riminologiei Crima ? 1. de a explica conditiile, cauzele mprejurarile favorizatoare ale savrsirii fapte lor comise de criminali; 2. de a cerceta direct si a lua masurile de tragere la raspundere penala a acest

ora. Raps este a 21) Cu ce concepte stiintifice opereaza 1. prezentul; 2. trecutul. Rasp este a 22) Cu care din concepte opereaza functia predictiva 1. viitorul; 2. preventia. ? functia predictiva ?

Rasp este a Functia profilactica a criminologiei se materializeaza n sintetiz area rezultatelor privind etiologia criminalitatii, n nlantuirea lor logica si tra nspunerea acestora ntr-un sistem coerent de masuri de prevenire si combatere a fe nomenului infractional. Desi controversata, implicarea criminologiei n identificarea, studierea si elabor area unor programe stiintifice de prevenire si combatere a fenomenului infractio nal nu poate fi pusa la ndoiala, acesta fiind unul din scopurile disciplinei. n ac easta directie, criminologia colaboreaza cu dreptul penal, politica penala si pe nologia, oferind rezultatele propriilor cercetari. 23) Prin ce se manifesta n mod frecvent criminalitatea n rndul minorilor ? 1. cruzime; 2. fapte de o violenta medie sau fara violente. Rasp este b 24) n ce consta activitatea unor infractori de profesie sau de obicei ? 1. frecventarea lacaselor de cultura; 2. manifestari subculturale prin folosire de limbaj specific tatuaje cu specific atii psihice sau psihologice (satanistii). Rasp este b 25) Identificati factorul predispezant n cazul crimei din motive sexuale: 1. pedofilia; 2. incestul. Rasp este b n familie, din prea multa dragoste se ajunge la incest, iar din p rea multa severitate se ajunge la batai (reletratamente aplicabile minorului). 26) Prin ce se caracterizeaza faptele din domeniul criminologiei: 1. toate sunt prevazute si sanctionate penal; 2. faptele care nu ntrunesc elementele constitutive de infractiune. Rasp este ? b 27) Care dintre expresiile folosite mai jos semnifica unul din conceptele cu car e opereaza functia profilactica ? 1. forma represiunii penale; 2. exercitarea efectiva a represiunii penale. Rasp este ?a 28) Care sunt factorii de mediu care influenteaza criminalitatea ?

1. mediul tehnic; 2. mediul uman. Rasp este b 29) Cu ce concepte stiintifice opereaza functia predictiva ? 1. prognosticul criminogen; 2. prognosticul sportiv. Rasp este a 30) Care din factorii subiectivi, mentionati mai jos, influenteaza sau dirijeaza o activitate de natura infractionala n functie de mobilul faptei? 1. razbunarea; 2. realizarea unui scop justitiar. Rasp este a 31. Precizati daca obiectul criminologiei priveste: 1. studiul fenomenului criminalitatii si al etiologiei sale 2. studiul mijloacelor tehnico-stiintifice de investigare si metode tactico-pena le de cercetare pentru identificarea faptuitorului Rasp este ? a 32. Raspundeti prin DA sau NU: Criminalitatea este un fenomen exclusiv juridic c e consta ntr-un ansamblu de crime ce au avut loc ntr-o tara (regiune) si ntr-un tim p dat? Rasp este F 33. Stabiliti daca afirmatia este falsa (F) sau adevarata (A): Criminalitatea oc ulta este alcatuita din totalitatea faptelor penale, comise efectiv ntr-o perioad a de timp si ntr-un anumit spatiu sau teritoriu. Rasp este A 34. n ce consta rolul stiintei criminologice? 1. sa stabileasca sanctiuni si sa aplice pedepse 2. sa explice starile psihice de constiinta emotionala sau pasionala. Rasp este b Scopul imediat si general 35. Identificati expresia care reprezinta un factor ce influenteaza criminalitat ea: 1. mediul politic 2. mediul sportiv 3. mediul medical Rasp este a factorul politic 36. Alegeti varianta exacta: Criminalul alienat se caracterizeaza prin: 1. inteligenta 2. tulburari grave psihice Rasp este b 37. Caracteristica fenomenologica a criminologiei vizeaza: 1. anticiparea starii, evolutiei si dinamicii fenomenului infractional 2. explicarea cauzelor reale si a conditiilor ce conduc la criminalitate

3. studierea si consemnarea datelor privind volumul criminalitatii ntr-o tara, re giune, oras, sau ntr-un timp anume dat. ? 38. Criminologia: 1. este una si aceeasi stiinta cu criminalistica 2. este o stiinta diferita de criminalistica, fara a exista nici un fel de asema nari ntre ele 3. este o stiinta diferita de criminalistica, dar are multe elemente de conexiun e cu aceasta. Rasp este c Raportul dintre criminologie si criminalistica 39. n ce consta rolul stiintei criminologiei referitor la conceptul esential al c riminologiei crima ? 1. de a explica conditiile, cauzele, mprejurarile favorizatoare ale savrsirii fapt elor comise de criminali 2. de a cerceta direct si a lua masurile de tragere la raspundere penala a acest ora. Rasp este a 40. Prin ce se caracterizeaza faptele din domeniul criminologiei? 1. toate sunt prevazute si sanctionate/sanctionabile penal 2. ele nu ntrunesc n totalitate elementele constitutive ale unei infractiuni. Rasp este b 41. Criminalitatea, n functie de modul de operare, cunoaste doua mari categorii. Acestea sunt: 1. criminalitatea masculina si criminalitatea feminina 2. criminalitatea de grup si criminalitatea individuala 3. criminalitatea organizata si criminalitatea neorganizata. Rasp este c def

42. Criminalul de ocazie: 1. este individul normal, lipsit de factori patologici criminali, ale carui acte delictuale sunt realmente ntmplatoare 2. este individul care savrseste acte delictuale de o exceptionala creativitate s i de o periculozitate ridicata, fiind foarte inteligent si operativ 3. este individul bolnav psihic, ale carui fapte sunt realmente ntmplatoare. Rasp este a 43. Raspundeti cu adevarat (A) sau fals (F): Sub raport cantitativ, criminalitat ea feminina este mult mai redusa dect cea masculina. Rasp este A 44. Prin ce se manifesta n mod frecvent criminalitatea n rndul minorilor? 1. prin cruzime 2. prin fapte de o violenta medie sau fara violenta. Rasp este b, datorita gradului de pericol social mai redus fata de infractorii m ajori 45. Care din factorii subiectivi mentionati mai jos, influenteaza sau dirijeaza

o activitate de natura infractionala n functie de mobilul faptei? 1. razbunarea 2. realizarea unui scop justitiar. Rasp este a 46. Identificati expresia care semnifica una din functiile de baza ale criminolo giei: 1. explicativa 2. negativa. Rasp este a def si caracteristicile functiei explicative

47. Care este metoda generala de investigare n criminologie? 1. metoda medicala 2. metoda psihologica. Nici un rasp nu este corect, deoarece expresia de metoda medical a nu reprez metoda clinica metoda se investigare n criminologie. 48. Cauzele delincventei juvenile pot fi considerate: 1. disfunctiile n procesul complex de socializare si disfunctiile n procesul de co ntrol social 2. numai disfunctiile n procesul de integrare sociala 3. toate disfunctiile mentionate. Rasp este c 49. Raspundeti prin DA sau NU: Functia descriptiva a criminologiei consta n studi erea si consemnarea datelor privind volumul criminalitatii ntr-o tara, regiune, o ras, ntr-un timp anume dat (un an, deceniu etc). Rasp este Adevarat 50. Care dintre expresiile folosite mai jos semnifica unul din conceptele cu car e opereaza functia profilactica? 1. forma represiunii penale 2. exercitarea efectiva a represiunii penale. Rasp este a

S-ar putea să vă placă și