Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Parlamentul European :
a ) este alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre ; X
b ) coordonează activitatea parlamentelor naţionale ;
c ) este alcătuit din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale ;
d ) coordonează activitatea regiunilor ;

2. Are ca atribuţie executarea bugetului comunitar :


a ) Parlamentul European ; X
b ) Consiliul Uniunii Europene ;
c ) Comisia Europeană ;
d ) Curtea de Conturi 

3. Comunitatea Economică Europeană :


a ) a fost creată prin Tratatul CECO ;
b ) a instituit o piaţă Tratatul Euratom ;
c ) este unul dintre Tratatul de la Maastricht ;
d ) a fost creată prin Tratatul de la Roma din 1957 ; X

4. Procedura de retragere din Uniunea Europeană a fost stabilită de către:


a ) Tratatul CECO ;
b ) Tratatul Euratom ;
c ) Tratatul de la Maastricht ;
d ) Tratatul de la Lisabona ; X

5. Comisia Europeană :
a ) este executivul European ; X
b ) desemnează Preşedintele Curţii de Justiţie ;
c ) desemnează Mediatorul European ;
d ) desemnează Preşedintele Curţii de Conturi ;

6. Consiliul Uniunii Europene :


a ) este alcătuit din comisari europeni ;
b ) este executivul comunitar ;
c ) se întruneşte în 10 configuraţii ;
d ) ratifică acordurile international ; X

7. Decizia :
a ) poate fi modificată prin normele dreptului complementar ;
b ) se adresează doar statelor membre ;
c ) se adresează particularilor ; X
d ) se adresează unor state membre ;

8. Fac parte din dreptul derivat :


a ) deciziile CJUE ;
b ) directivele ;
c ) regulamentele de ordine interioară ale instituţiiilor comunitare ; X
d ) deciziile TPI ;

9, Consiliul European :
a ) a apărut prin practica şefilor de state şi de guverne ;
b ) are extinse competenţe legislative ;
c ) are în structura sa COREPER ; X
d ) identifică obiectivele și interesele strategice ale Uniunii Europene ;

10. Asigură interpretarea dreptului european :


a ) Comisia Europeană; X
b ) Curtea de Justiție;
c ) Mediatorul European;
d ) Parlamentul European ;
1. Tratatul de la Roma prin care s-a instituit Comunitatea Europeana de Energie Atomică sau «Euratomul» are
valabilitate de :
a ) 25 de ani ;
b) 50 de ani ;
c ) 100 de ani ;
d ) nu are termen de valabilitate ; X

2. Este izvor primar al dreptului comunitar :


a ) Tratatul instituind CECO de la Paris din 1952 ; X
b ) regulamentul ;
c ) directiva ;
d ) recomandarea ;

3. Cooperarea în domeniul justiţiei, poliţiei şi afacerilor interne :


a ) a fost stabilită prin Tratatul de la Lisabona ;
b ) a fost stabilită prin Tratatul CECO ;
c) a fost stabilită prin directive ;
d ) este unul din pilonii UE ; X

4. Directiva este obligatorie :


a ) în toate elementele sale ;
b ) numai cu privire la formele şi mijloacele de aplicare ;
c ) numai cu privire la scopul final ; X
d ) numai pentru întreprinderi ;

5. Conceptul de cetățenie europeană a fost introdus de către :


a ) Tratatul de la Amsterdam din 1997 ;
b ) Tratatul de la Maastricht din 1992 ; X
c ) Tratatul de la Roma din 1957 ;
d ) Tratatul de la Paris din 1952 ;

6. Uniunea Europeană a dobândit personalitate juridică prin :


a ) Tratatul de la Amsterdam din 1997 ;
b ) Tratatul de la Maastricht din 1992 ;
c ) Tratatul de la Roma din 1957 ;
d ) Tratatul de la Lisabona din 2007 ; X

7. Este numit „Tratatul asupra Uniunii Europene” :


a ) Tratatul de la Amsterdam din 1997 ;
b ) Tratatul de la Maastricht din 1992 ; X
c ) Tratatul de la Roma din 1957 ;
d ) Tratatul de la Paris din 1952 ;

8.. COREPER trebuie să pregătească lucrările şi să execute mandatele încredinţate de :


a ) Consiliul Uniunii Europene ; X
b ) Comisia Europeană ;
c ) Parlamentul European ;
d ) Consiliul European ;

9. Este ales pentru un mandat de 2,5 ani :


a ) preşedintele Comisiei Europene ;
b ) preşedintele Parlamentului European ; X
c ) preşedintele Curții de Justiție ;
d ) președintele Tribunalului de Primă Instanță ;

10. Are un rol consultativ :


a ) Curtea de Conturi ;
b ) Banca Centrală Europeană ;
c ) Comitetul Regiunilor ; X
d ) Consiliul European ;

S-ar putea să vă placă și