Sunteți pe pagina 1din 7

DREPT EUROPEAN AN 3 SEM.

2 CONSTANTA Actele normative adoptate de Consiliu se impun: Answer :statelor membre, celorlalte institutii comunitare si nsusi Consiliului U.E. Adunarea Comuna este un organism /organism de control democratic al factorului executiv Alegerea membrilor Adunarii Comune s-a reali at, pentru prima data:-pentru prima dat!,alegerea membrilor Adun!rii s-a reali at prin vot universal,direct si secret in "#$# Alegeti varianta corecta : a: Competentele Uniunii Europene pot fi :exclusive,prote%ate de statele membre . competente complementare si competente implicite. Alegeti varianta gresita : /Agentia europeana de aparare este institutie a UE Alegeti varianta gresita: a. Agentia Europeana de Aparare este institutie a UE& Avizele si recomandarile, ca i voare secundare ale dreptului comunitar /Avi ele si recomand!rile nu au fort! obligatorie, nici pentru autorul lor, nici pentru destinatarul lor. Ele nu pot fi contestate n %ustitie. Ele sunt instrumente de orientare invit'nd pe destinatar s! adopte o linie de conduit! determinat! Avocatul general al C.(.E.: c. nu repre inta interesele unei anumite parti& Banca Centrala Europeana are ca principala atributie: a. mentinerea puterii de cumparare a euro si asigurarea stabilitatii preturilor in ona euro& Banca Europeana de Investitii a fost creata prin: b. )ratatul de la *oma& Banca Europeana de Investitii este o institutie: a. financiara independenta, avand personalitate %uridica proprie. Beneficiarii liberei circulatii a capitalurilor sunt:b.cetatenii statelor membre, dar si cetatenii unor state terte care au resedinta pe teritoriul unui stat membru UE& Bugetul anual al Uniunii Europene este stabilit de: c. Consiliul si +arlamentul European& Cand a intrat in vigoare )ratatul de la ,isabona: a." decembrie -..#& Cand incepe mediatorul studiul problemei/ /b. cand considera plangerea admisibila Care a fost scopul adoptarii sistemului garantarii pre0urilor/ b. de a favori a o anumita perioada de voltarea unor produse anume, garantarea veniturilo producatorilor si mentinerea costului vietii in limite re onabile. Care este institutia ce-l poate demite pe 1ediatorul European/ a. Curtea de (ustitieEuropeana& Care este institutia Uniunii Europene aleasa in mod direct: a. +arlamentul. Care este tratatul prin care a luat fiinta CEC2: a. de la +aris Care sunt criteriile de identificare a liberei circulatii a serviciilor conform %urisprudentei Curtii Europene de (ustitie/ Answer :curtea de la ,uxembourg considera ca 3circulatia capitalurilor:desemnea a acele operatiuni financiare care vi ea a in mod essential plasarea sau investirea sumelor in cau a si nu remuneratia pentru o prestatie in sc4imb ce 3platile5 sunt acele transferuri de devi e care constituie o contrapartida in cadrul unei tran actii adiacente. Care sunt elementele caracteristice esen0iale care servesc la identificarea a%utoarelor de stat/ /a%utorul amenin6! s! distorsione e concuren6a prin favori area anumitor ntreprinderi saua produc6iei anumitor bunuri a%utorul s! fie acordat de un stat membru sau din resurse de stat, indiferent de form! a%utorul s! afecte e comer6ul ntre statele member Care sunt fazele in care se reali ea a procesul decisional al Uniunii Europene/ c. stabilirea obiectivelor si purtarea negocierilor, adoptarea re ultatelor. Care sunt instrumentele juridice ale politicii externe si de securitate a Uniunii Europene/b. po itiile comune, actiunile comune, acordurile internationale si strategiile commune Carta comunitara a drepturilor sociale ale lucratorilor a fost elaborata de /*: de Comisia European! Cate limbi oficiale exista in Uniunea Europeana: Answer : Exist! -7 de limbi oficiale ale UE Cate state sunt in prezent, membre cu drepturi depline, in Acordul 8c4engen: *:-9. Ce presupune dreptul de a comunica cu institu0iile si organelle comunitare/ c .dreptul de a scrie si dreptul de a primi raspuns Ce presupune principiul 3o organi are comuna a pietelor5/ c. inlocuirea sistemelor nationale cu un pret unic in interiorul Uniunii, fixat pentru fiecare produs& Ce respecta Uniunea Europeana, privita din perspectiva unui spa0iu de libertate, securitate si %ustitie/ drepturile fundamentale ,diversitatea traditiilor sistemele %uridice ale statelor membre CEE si CEEA, au luat nastere prin: a. tratatul de la *oma. Comisarii europeni sunt alesi ,deregula din randul:-politicienilor din partidul aflat la guvernare

Comisarii europeni sunt alesi, de regula, din randul: Comisarii sunt numi6i de c!tre statele membre :i sunt ale:i prin vot cu ma%oritate supracalificat! n cadrul summitului premierior ;:efii statelor sau guvernelor<. Preedintele ales al Comisiei Europene stabile:te liste de comisari n colaborare cu premierii. Comisarii europeni! b. nu pot sa exericte pe durata mandatului nici o alta functie sau profesie& Comisia Europeana detine printre functiile ei si asigurarea: a. respectarii legislatiei Uniunii Europene Comisia Europeana este formata dintr-un numar de: Comisia European! este compus! din -$ de membri, care poart! numele de comisari, c'te unul pentru fiecare stat, cu un mandat de 9 ani.& Comisia Europeana este: Answer Comisia European! este institutia cu o po itie central! n U.E. Ea poate fi considerat! organul executiv comunitar, av'nd un caracter supranational, care a evoluat odat! cu progresul constructiei europene. Comisia Europeana in intregime, ca organ Alegerea membrilor Adunarii Comune s-a reali at,pentru prima data c. prin unanimitate de voturi, in anul "#9. Comisia Europeana in intregime, ca organ colegial, poate fi demisa de. +arlamentul European Comisia Europeana poate fi demisa in intregime, prin: Answer: 8ingura institutie care are dreptul de a demite un comisar este Curtea Europeanade (ustitie, in timp ce Comisia in intregime, ca organ colegial, poate fi demisa de+arlamentul European, prin motiune de cen ura, adoptata cu votul a doua treimi dinvoturile exprimate si, in acelasi timp, a ma%oritatii membrilor Comisia Europeana reprezinta in exterior Uniunea Europeana, in relatiile cu: b. statele nemembre si cu organismele internationale& Comisia Europeana se numeste la un interval de: c. 9 ani, in termen de sase luni de la alegerile pentru +arlamentul European. Comitetul monetar a fost infiintat prin : )ratatul de la 1aastric4t Comitetul "egiunilor este: b.un organ consultativ Comunitatea Economica Europeana a fost creata pentru o perioada: nelimitata Conferinta presedintilor joaca un rol important in relatiile dintre: Answer :n rela6iile +arlamentului European cu celelalte institu6ii comunitare, cu 6!rile ter6e :i cu organi a6iile extracomunitare. Consecintele crearii Comunitatii Europene a Carbunelui si 2telului sunt: d. unirea pietelor nationale intr-o piata unica, cresterea profiturilor si aparitia unui precedet institutional& Consiliul Atlanticului de =ord este un organism: Correct ;sinte a<-organi atie internationala militara :2rgani atia Atlanticului de =ord ;=.A.).2.<, prin )ratatul de la >as4ington din "#?#. Consiliul de #inistri este un organism: b. interguvernamental pentru apararea intereselor statelor membre& Consiliul de #inistri este un organism: c. interguvernamental pentru apararea intereselor statelor membre& Consiliul de #inistri mai poarta denumirea de: Consiliul special de ministri Consiliul European este institutie a Uniunii Europene: a. adevarat& Consiliul European, intrunit la @elsinAi, in februarie -..., a 4otarat inceperea conferintelor guvernamentale bilaterale de declansare a negocierilor de aderare cu: b. sase state, printre care se afla si *omania& Consiliul Europei a fost infiintat in urma: c. Congresului de la @aga& Consiliul Europei a fost infiintat prin: b. 8tatutul adoptat la 9 mai "#?# la ,ondra de cele ". state. Consiliul europei este o institutie a Uniunii Europene :Bals. Consiliul europei s a constituit -prin congresul de la 4aga 9 mai "#?# Consiliul Europei: Answer este organi tie internationala distincta de Uniunea Europeana Consiliul reprezinta statel emembre, iar la reunion participa: a.un ministru din fiecare guvern al statelor member Consiliul reprezinta statele membre, iar la reuniuni participa: /Cn functie de sistemul politic al fiec!rei t!ri, participantul la Consiliul European este presedintele si/sau primul ministru. Cn principiu, ministrii Afacerilor Externe sunt considerati principalii repre entanti ai statelor membre n Consiliul Uniunii Europene - n formatiunea denumit! Dafaceri generaleD. C$"EPE" ul partea intai se reuneste in general in iua de: *:saptamanal E iua/ C$"EPE" ul este o instanta de control: *: da este o instant! de control politic care orientea ! lucr!rile multiplelor grupuri de experti care functionea ! n permanent! n Consiliu pe temele cele mai diverse

Cu cine supraveg%eaza Comisia, ca acordurile negociate ;privind politica comerciala< sa fie compatibile cu politice si normele interne ale UE/ c. Consiliul de 1inistri. Cui apartine competenta de a stabili obiectivele negocierilor in procesul decisional al UE asupra comertului:-Consiliului la propunerea Comisiei europene Cum este cetatenia europeana/ b. distincta de cea nationala& Curtea de Conturi : b. nu poate acorda sanctiuni in ca ul descoperirii unor nereguli, ci poate doar informa organismele comunitare competente. Curtea de &ustitie Europeana este compusa din: b. %udecatori, avocati generali si un grefier-sef, asistat de ad%uncti. Curtea de &ustitie Europeana este compusa din: b. %udecatori, avocati generalisi un grefier-sef, asistat de ad%uncti. Curtea de &usti'ie Europeana, n exercitarea atribu0iilor sale, ac0ionea a n mai multe iposta e b. curte constitu0ionala, curte administrativa, curte civila, curte de arbitra% Fi instan0a de recurs (e catre cine este desemnat mediatorul european/ a. +arlament (e cine a fost elaborata Carta comunitara a drepturilor sociale ale lucratorilor/ b. Comisia Europeana (ecizia Consiliului, ratificata de toate statele membre, prevede ca bugetul comunitar va fi format din resurse proprii, constituite din: a. cote din )GA-ul national, si cote din +HI-ul national. (eciziile pronuntate de )ribunalul de +rima Hnstanta pot fi atacate cu recurs, in termen de: c. doua luni (eciziile, ca izvoare secundare ale dreptului european: 8unt : sunt obligatorii in intregul lor (eputatii din Parlamentul european se grupea a in functie de: deputatii din Adunarea +arlamentara se grupea a pentru prima oara conform afinitatilor politice si nu conform nationalitatii (eputatii din Parlamentul european se reunesc in: b. grupuri politice (eputatii europeni, care nu apartin niciunui grup politic, poarta numele de: c. neafiliati& (ezbaterea finala asupra textului )ratatului de *eforma, cu oca ia reuniunii Consiliului Afacerilor Jenerale si *elatii Externe a avut loc la: a. "9 octombrie-..$, la ,uxemburg& (ezbaterile in Parlament sunt publice, doar daca acesta nu decide altfel cu: cu o ma%oritate de -/7 din voturile exprimate. (in cati judecatori este formata Camera 8uperioara / c. "7 %udecatori& (reptul international si dreptul national: Answer :anali 'nd i voarele celor dou! sisteme de drept, au a%uns la conclu ia c! dreptul interna6ional :i dreptul intern sunt dou! ordini %uridice diferite, egale, independente :i separate, :i c! datorit! acestor aspecte, ar fi imposibil! apari6ia unor conflicte ntre ele .Uneori, dreptul national poate fi i vor de drept pentru dreptul comunitar. E)U)")$)&)U)*)+) este format din:/ procurori, %udec!tori sau ofieri de poli ie, care sunt responsabili cu organi area i funcionarea acestuia. Efectul direct sau aplicabilitatea directa repre inta: c. dreptul oricarei persoane de a cere %udecatorului sa i se aplice reglementarile %uridice comunitare, fie mpotriva unei autorita0i publice, fie mpotriva unei alte persoane& Efectul direct sau aplicabilitatea directa repre inta: c. dreptul oricarei persoane de a cere %udecatorului sa i se aplice reglementarile %uridice comunitare, fie mpotriva unei autorita0i publice, fie mpotriva unei alte persoane& ,refierul C&E este numit de membrii sai, cu consultarea avocatilor generali, pe o durata KE: -Lani -otararile date de +ribunalul de +rima Hnstanta: a. pot fi atacate cu recurs in fata C(E& -otararile +ribunalului de +rima Hnstanta a. pot fi atacate cu recurs in fata C.(.E. -otararile +ribunalului de +rima Hnstanta: c. pot fi atacate cu recurs in fata C.(.E. In . martie /0.., au intrat in vigoare noile norme privind procedura de 3comitologie5. Astfel au fost stabilite urmatoarele proceduri: c. de consultare si de examinare In cadrul Consiliului European se reunesc : Answer : Consiliul European este constituit din sefii de stat sau de guvern ai tuturor statelor membre ale U.E., de presedinte si un alt membru al Comisiei Europene si ministrii de externe. In cadrul reuniunilor Parlamentului European, atunci cand iau cuvantul, membrii: c.pot vorbi in oricare din limbile oficiale ale UE In ce an a fost creat E)U.*.2.(.U.8.)--..In ce tratat sunt preva ute obiectivele si principiile directoare ale politicii economice si monetare/ tratatul Constitu6ional.

In data de .0 martie /0.., a avut loc la *use, in *epublica Iulgaria, o intalnire bilaterala intre delegatiile *omaniei si Iulgariei, avand ca scop:/a. cooperarea politieneasca in domeniul transfrontalier, in vederea aderarii la 8patiul 8c4engen In exercitarea atributiilor legislative, Consiliul, adopta acte normative: a. cu forta %uridica obligatorie. In exercitarea atributiilor sale curtea de %ustitie europeana actionea a in mai multe iposta e : curte constitutionala, curte administrativa, curte civila, curte de arbitra% si instanta de recurs& In legislature actuala, numarul total al parlamentarilor europeni este de: c. $7L In Uniunea Europeana, puterea %udecatoreasca este infaptuita de: Curtea de (ustitie European!&. )ribunalul de +rim! Hnstant! ;Curtea de +rim! Hnstant!<&. )ribunalul 8erviciului +ublic al Uniunii Europene Incepand cu . dec /001, Hnaltul *epre entant al Uniunii pentru Afaceri Externe si +olitica de 8ecuritate este: /dna. Cat4erine As4ton. Initiativele Comisiei sunt publicate in: (urnalul 2ficial al Uniunii Europene Institutia care are dreptul de a demite un comisar European este : Curtea Europeana de (ustitie Institutia care se poate pronunta cu privire la demiterea din oficiu este c. Curtea de (ustitie a Comunitatilor Europene& Intre Uniunea Europeana si statele membre, cooperarea se reali ea a pe multiple planuri: c.prin furni area informatiilor economice, comerciale, administrative sau de alta natura& prin ndeplinirea unor atributii complementare n finali area rolului pe care l au statele nationale n cadrul Uniunii& printr-o delimitare a competentelor, av'nd n vedere obiectivele de ansamblu urmarite de Uniunea Europeana Intre Uniunea Europeana si statele membre, cooperarea se reali ea a pe multiple planuri:/*:prin fu ionarea de informatii comerciale, administrative etc., precum si prin indeplinirea unor atributii complementare in finali area rolului statelor nationale si celui ce revine Comunitatii. +rincipiul cooperarii implica o informare reciproca in probleme de interes comun, intre Uniunea Europeana si statele membre. Acestea sunt obligate sa furni ele Uniunii datele decare are nevoie, pentru buna indeplinire a sarcinilor ce le revin, iar institutiile comunitare sa informe e statele membre in privinta evolutiilor comunitare. Acest principiu al cooperarii impune reciprocitatea obligatiilor statelot membre si institutiilor comunitare de a se informa in probleme de interes comun. Introducerea votului cu dubla ma%oritate este aplicabil incepand cu data de: b. " aprilie -."$& 2naltul "eprezentant al Uniunii pentru afaceri externe Fi politica de securitate, este si: a. unul din vicepresedintii Comisiei 2ncep3nd din anul /0.4, calcularea ma%oritatii calificate se va ba a pe sistemul /: dublei ma%orit!ti, a statelor membre si a populatiei, reflect'nd astfel dubla legitimitate a Uniunii.Kubla ma%oritate se obtine atunci c'nd o deci ie este luat! prin votul a 99M din statele membre, repre ent'nd cel putin L9M din populatia Uniunii. 2ncep3nd din anul /0.4, calcularea ma%oritatii calificate se va ba a pe sistemul: Answer: dublei ma%oritati, a statelor membre Fi a populatiei, reflect'nd astfel dubla legitimitate a Uniunii& &udecatorii C&E sunt numiti de: a. guvernele statelor member &udecatorii C&E! Answer :(udec!torii nu pot s! dein! vreo funcie politic! ori administrativ! si nu se pot anga%a n vreo profesie,indiferent aduce sau nu c'stig, afar! dac! o dispens! este acordat! n mod excepNional n acest sens. &urisprudenta Curtii Europene de (ustitie, in sistemul %uridic continental: Cn general, %urispruden6a nu este acceptat! ca i vor de dreptn sistemul %uridic continental. @ot!r'rile %udec!tore:ti nu suntobligatorii pentru ca urile viitoare& n principiu, ele nu au efecte erga omnes 5a ce data a fost semnat de cele -$ de state membre ale UE, )ratatul de la ,isabona: b. "7 decembrie -..$. 5a ce data si prin ce tratat au luat nastere Comunitatea Economica Europeana si C. E. a Energiei Atomice /)ratatul de la *oma -9 martie "#9$ 5a ce perioada de timp este ales +arlamentul European/ +arlamentul European,a c!rui legitimitate deriv! din sufragiul universal direct, este ales la fiecare cinci ani 5imba folosita in timpul proceselor desfasurate in cadrul Curtii Europene de (ustitie este: Answer: +rocesul se desfasoara in limba paratului, sau in cea pe care o alege reclamantul, daca parat este o institutie comunitara. 5imba folosita pe plan intern la Curtea Europeana de (ustitie este: C.france a

#andatul comisarilor inceteaza doar in urmatoarele situatii: b. deces, motiune de cen ura,demisie voluntara, demitere din oficiu sau implinirea termenului& #andatul presedintelui parlamentului European este de :-doi ani si %umatate cu posibilitatea reinoirii #arcati variant corecta: b. )ratatul de la ,isabona modifica )ratatul privind Uniunea Europeana Fi )ratatele CE ;fara a le nlocui< sipune la dispo i0iaUniunii cadrul legal si instrumentele %uridice necesare pentru a face fata provocarilor viitoare si pentru a raspunde asteptarilor ceta0enilor. #arcati varianta corecta: /a. )ratatul de la ,isabona modifica )ratatul privind Uniunea Europeana si )ratatele CE ;fara a le nlocui< si pune la dispo itia Uniunii cadrul legal si instrumentele %uridice necesare pentru a face fata provocarilor viitoare si pentru a raspunde asteptarilor cetatenilor. marcati varianta corecta: a.AUE prevede ca piata interna urma sa fie completa pana la 7" dec."###arcati varianta corecta:a. uniunea are competenta exclusiva privind domeniul pietei interne #arcati varianta gresita : a.+rincipalele institutii politice ale CEC2 au fost : comisia , parlamentul, consiliul, curtea de %ustitie, si comisarii delegati pentru conturi #arcati varianta gresita:c.*omania a devenit membra a Consiliului Europei in -..$ #ediatorul European a fost infiintat in cadrul: b. )ratatului Uniunii Europene de la 1aastric4t& #ediatorul european are sediul la: 8trasbourg& Hn ianuarie -."., a fost ales ombudsmanul european, n persoana lui =iAiforos Kiamandouros ; Jrecia<. #ediatorul european: poate sa declanse e o anc4eta din oficiu #ediatorul european: poate sa declanse e o anc4eta din oficiu& #embrii B)E.H. 8unt Answer: 1embrii IEH sunt statele membre ale Uniunii Europene. #embrii B)E)H. 8unt c. statele membre ale U.E. #embrii Comisiei europene sunt /Comisari 6A+$ a fost creata prin : a. tratatul de la >as4ington& 6A+$ isi are sediul la Iruxelles 6umarul parlamentarilor provenind din fiecare tara, in legislatura actuala, este aproximativ proportional cu numarul locuitorilor tarii respective, insa nici o tara nu poate avea mai putin de: c. 7 reprezentanti sau mai mult de ## $ tara care doreste sa adere la Uniunea Europeana, inaintea a o cerere: a. Consiliului $biectivul initial al Comunitatii Economice Europene vi a: c. transformarea conditiilor economice de sc4imburi si de productie pe teritoriul comunitatii. $bligatia de a respecta drepturile omului incumba: *: tuturor autorit!6ilor publice& $mbudsmanul European actionea a ca un: a. intermediarO intre cetateni si institutiile UE. $mbudsmanul european poate primi cereri de investigatii de la: b. cetatenii UE, oameni de afaceri si organi atii si de la orice persoana cu re identa sau cu sediul intr-o tara membra UE.& $rganele Consiliului Europei sunt: H Comitetul 1inistrilor& HH. Adunarea Consultativa. Aceste doua organe sunt asistate de catre 8ecretariatul Consiliului Europei $rganele 6A+$ sun impartite in: c. civile si militare& $rganismele subsidiare ale =A)2 sunt: *: $rice persoana fizica sau %uridica care a avut de suferit de pe urma unei actiuni sau a lipsei de actiune din partea institutiilor UE sau a functionarilor acestora poate intenta o actiune, cu scopul de a obtine despagubiri, la: Answer: la )ribunalul de +rim! Hnstan6! Parlamentul European monitorizeaza utili area corespun atoare a fondurilor publice, prin: Comisia de Control Iugetar. Pe ce perioada este ales +resedintele Curtii de Conturi/ Answer (udec!torii aleg din r'ndul lor +resedintele pentru o perioad! de 7 ani. +resedintele conduce activitatea %uridic! si administratia Curtii,pre idea ! de baterile cau ei si deliber!rile etc. Pe ce perioada este numit presedintele Curtii de (ustitie Europene/ (udec!torii aleg din r'ndul lor +resedintele pentru o perioad! de 7 ani. Pe timpul mandatului, judecatorii C)&)E) beneficia a de imunitate de %urisdictie: Answer: +e timpul exercit!rii mandatului, %udec!torii beneficia ! de imunitate de %urisdictie fat! de toate %urisdictiile nationale at't fat! de cele penale c't si fat! de cele civile. Aceast! imunitate ns! poate fi ridicat! de +lenul C.(.E. n ca uri bine ntemeiate. Pentru a putea calatorii in interiorul Uniunii Europene, un cetatean european: a. nu are nevoie de vi a&

Planul #ars%all8 a avut ca principal scop: b. spri%inirea statelor europene care au avut de suferit de pe urma celui de-al doilea ra boi mondial& Potrivit principiului atribuirii de competente, Uniunea: b. actionea a in limitele competentelor care ii sunt conferite. Potrivit principiului atribuirii de competente, Uniunea: b. actionea a in limitele competentelor care ii sunt conferite.=A)2, pe plan militar isi propune: b. acordarea de asistenta mutuala cand un stat membru este victima unei agresiuni Potrivit +ratatului de "eforma, Uniunea Europeana: b. are personalitate %uridica& Precizati care este numarul parlamentarilor romani in +arlamentul European, in legislatura -..#-."?/ a. 77& Precizati care sunt evenimentele care au precedat transformarea Europei dintr-o denumire geografica intr-o notiune cu certe valente politice: b. separarea Hmperiului *oman de 2rient, cucerirea *omei de catre barbari si aparitia islamului care ameninta crestinatatea. Presedintele Comisiei Europene: c. numeste vicepresedintii Comisiei& Presedintele Comisiei Europene: c. numeste vicepresedintii Comisiei& Presedintele Consiliului European este ales pe o perioada de: /a. - ani si %umatate Presedintele Consiliului European este: Answer Kin -.". primul presedinte permanent al Consiliului European este @erman Gan *ompuO, fost prim-ministru al Ielgiei. Consiliul European se reuneste de obicei la Iruxelles, n cl!direa (ustus ,psius. Presedintele Conven'iei privind viitorul Europei, a fost: b. GalerO Jiscard dPEstaing Presedintele Parlamentului European este: a. (er O Iu eA& Presedintele Parlamentului European: +re:edintele +arlamentului European conduce ,ucr!rile +arlamentului :i are rolul de repre entant al acestei institu6ii. 1andatul pre:edintelui este de doi ani :i %um!tate ;o %um!tate de legislatur!< :i poate fi rennoit Primul presedinte al Parlamentului European a fost: Answer +rimul pre:edinte a fost +aul-@enri 8paaA deputat, unul dintre p!rin6ii fondatori ai Uniunii Prin adoparea+ratatului de la 5isabona : b. votul cu ma%oritate calificata din Consiliu este extins la noi domenii politice& Prin ce se stabilesc masurile necesare pentru punerea n aplicare a politicii comerciale comune/ c. legi sau legi-cadru europene& Prin ce tratat a fost introdus dreptul de a se adresa mediatorului European/ b. )ratatul Uniunii Europene& Prin ce tratat este introdusa ceta'enia europeana / c. )ratatul de la 1aastric4t& Prin ce tratat sunt acordate dreptul de a alege si de a fi ales/.)ratatul de la 1aastric4t& Principala misiune a Institutului #onetar European a fost de a : +regati ultima fa a a monedei unice prin intarirea cooperarii intre bancile central nationale Principiul ec%ilibrului institutional confera posibilitatea: b. institutiilor Uniunii sa se organi e e n mod liber& Principiul loialitatii decurge din: Kecurge din obligatia statelor membre de a adopta Qtoate m!surile care se impun pentru a asigura ndeplinirea obligatiilor comunitare5, astfel nc't, prin actiunile lor Qs! nu periclite e reali area acestor obligatii;din sinte a< Principiul nediscriminarii se aplica: +rincipiul nediscrimin!rii se aplic! tuturor relatiilor %uridice care pot fi statornicite n cadrul teritoriului comunitar.& Printre atributiile Consiliului se afla si: a. inc4eierea de acorduri internationale in numele Uniunii& Procedura de codecizie se aplica in problemele legate de: c. miscarea libera a fortei de munca si de crearea unei piete interne& Procedura legislativa normala a Parlamentului european este-codeci ia Proiectul de aprobare a bugetului comunitar este depus de: b.Comisie si aprobat de Consiliu si +arlament Protocolul de la 9:oto, este un acord international privind: /a. mediul incon%urator si reducerea emisiilor poluante. "ecursul alternativ la sistemul de vot, preva ut in )ratatul de la =isa, nu mai este permis dupa: " aprilie -."L. "eprezentantii in Parlamentul European sunt alesi: -intre %oia si duminica din saptamana preva uta ca data a alegerilor

"euniunile Consiliului European! vor avea loc la Iruxelles "euniunile Parlamentului European au loc n:-sesiuni ordinare lunare si sesiuni extraordinare. "olul curtii de conturi este : A controla aspect financiare ale uniunii Europene "omania este membra a Uniunii Europene din anul: -..$ "omania va detine presedentia Consiliului European in anul: a.-."# *ecretariatul ,eneral al Consiliului: -asist! Consiliul la identificarea soluiilor. *ediul Comisiei Europene se afla la : c. Iruxelles& *ediul Consiliului Europei este la: b. 8trasbourg& *ediul *istemului European de Ianci Centrale este la: c. BranAfurt pe 1ain& +ratatul constituind CEC$ a fost semnat si inc4eiat pe o perioada: b. 9. de ani +ratatul de aderare al *omaniei la Uniunea Europeana este comun cu cel al: b. Iulgariei& +ratatul stabilind Comunitatea Economica Europeana si )ratatul privind instituirea Comunitatii Europene a Energiei Atomice au fost adoptate si ratificate de: c. toate cele L tari membre ;Jermania, Branta, Htalia, ,uxemburg, Ielgia si 2landa<& +ribunalul de Prima Instanta este subordonat: d. Curtii de (ustitie Europeane +ribunalul de Prima Instanta se compune din: *:)ribunalul de +rima Hnstanta este compus din doua eci si sapte de %udecatori Un grup politic este alcatuit dintr un numar de: c. cel putin -9 membri& Unde se publica dezbaterile, opiniile si re olutiile +arlamentului european/ b. (urnalul 2ficial al Uniunii Europene. Uniunea Europeana este formata in pre ent din: c. -$ de state membre& Uniunea Europeana, prin institutiile sale, poate inc4eia acorduri internationale cu alte state, acestea devenind astfel parte a: *: parte a dreptului comunitar, doar din momentul intrarii lor in vigoare& Uniunea Europei $ccidentale a fost create prin: b. tratatul de la Iruxelles&

S-ar putea să vă placă și